Page 1


SPIS TREŚCI

Felieton Kontrola podatkowa... na życzenie!

Komunikacja z rynkiem receptą na sukces Trendy konsumenckie w kategorii napojów bezalkoholowych Lody dla koneserów Osłodzić dzieciom ich święto Dzień dziecka – pamiętaj o zasadach Margaryny funkcjonalne – korzystne dla zdrowia i dla handlu

8

Wywiad Drogerie Jawa – czysto i pięknie Jakość decyduje o rozwoju firmy

10 14

Reportaż W Pabianicach radzą sobie na różne sposoby

18

Spowolnić proces starzenia

24

100

Rukola

W handlu nigdy nie można spocząć na laurach 28 Bieganie wymusza doskonałą organizację 30 Przedsiębiorca to człowiek, który ciężko pracuje 32 Ekspozycja lodów w placówce handlowej 35 Determinanty rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw handlowych w perspektywie 2020 r. 36 Efektywne zarządzanie asortymentem 40 Konsumenci piwa coraz częściej wybierają jakość 43 Ja tego sklepu na pewno nie rozbiorę 44 Płace zmienią oblicze rodzimego handlu 48 Naszą misją jest czerpanie inspiracji z natury 51 Brak przepisów w sprawie rekompensat za utrudnienia w handlu 52 Savoir-vivre w obsłudze klienta 54 Serowe zyski 56 W świecie własnych wyrobów 66

102

Rynek pod lupą Grill bez tajemnic

104

Rozmaitości Studenckie przysmaki – nie tylko przed sesją

133

Wydarzenia z branży FMCG Aktualności Odśwież Swój Sklep Nowości Kampanie i promocje

136 140 142 150

Porady Umowa franczyzy – zagadnienia istotne Prawo w pigułce

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

sowy krówki

chatka puchatka

pajacyki

kocurki

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

misiaczki

96

Produkt miesiąca

Tematy miesiąca

4

Podstawa prawna: i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Reklama str. 87

Celpol_teaser-DzieciecySwiatFantazji2017-04-20.indd 1

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

iecie¸ c y ciasteczko Dzwww.celpol.com.pl w y S´wiat Reklama str. 13

76 78 86 92

Chemia gospodarcza i kosmetyki

Puls rynku Producenci z branży FMCG

70

Informacja dla celów handlowych str. 127

2017-04-21 08:35:36

PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

156 157


OD redakcji

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl

T

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Olga Tylińska / olgat@poradnikhandlowca.com.pl

Nie ma takiego drugiego spotkania w branży

REDAKCJA Przemysław Tórz / przemyslawt@ poradnikhandlowca.com.pl Magdalena Mirowska (oddział Warszawa) / / magdalenam@ poradnikhandlowca.com.pl HONOROWY REDAKTOR NACZELNY dr Józef M. Kurowski

radycyjnie już w maju, w czwartkowy wieczór to właśnie Poznań jest w centrum uwagi całej branży FMCG. W  trakcie uroczystej Gali wręczane są bowiem statuetki Hermesów „Poradnika Handlowca”. Dzieje się tak nieprzerwanie od 2005 r. Przez te kilkanaście lat Kapituła przyznająca tę nagrodę wyróżniła sieci detaliczne polskie i zagraniczne, dystrybutorów ogólnopolskich i regionalnych, nagrodziła także wyróżniające się osobowości związane z handlem. Laureatów uzbierała się już dobrze ponad setka. Hermes „Poradnika Handlowca” jest wyróżnieniem prestiżowym, cenionym w środowisku. Co warto podkreślić, jest nagrodą bezpłatną, nie stoją też za nią żadne powiązania reklamowe, stąd statuetka nie jest wręczana reklamodawcom tytułu, czyli producentom. To wyłącznie wyraz uznania dla handlowców, dla ciężkiej pracy firm, czy związanych z nimi osób, będących często ich najlepszymi wizytówkami. Wielu z nagrodzonych tworzyło wręcz historię nowoczesnego rodzimego handlu, wiele firm na trwałe wpisało się na jej karty. To dzięki laureatom zawód handlowca wypracował sobie swoisty etos. Nagrodzeni laureaci spełniają najwyższe kryteria, jeśli chodzi o standardy pracy. I to zarówno ci, będący tuzami na rodzimym rynku FMCG, grającymi pierwsze skrzypce w  branży, jak i ci, za którymi może nie stoją miliardowe obroty, ale bywa, że tylko… zadowoleni klienci z małego miasteczka czy wioski. Ale przecież w „handlowej rodzinie” tak naprawdę wszyscy są ważni, choć często dla właścicieli niewielkich sklepów statuetka Hermesa ma wymiar symboliczny, bo jest podziękowaniem za wieloletni trud. Podziękowaniem za wstawanie skoro świt, gdy trzeba pojechać do hurtowni, by klient miał codziennie świeży asortyment, za brak wolnych sobót, niedziel, bywa, że i dłuższego urlopu, bo przecież trzeba otworzyć sklep, gdy inni odpoczywają. Dlatego w tym miejscu, w przededniu naszej uroczystości, pragnę z szacunkiem pokłonić się takim właśnie cichym bohaterom dnia codziennego, bo oni nigdy nie szukają rozgłosu. Niech więc choć przez ten jeden wieczór poczują się docenieni. I myślę, że dla takich chwil warto być handlowcem. ▼

Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Rafał Boruc, Tadeusz Sienkiewicz, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak / nikodemp@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl

Jacek RaTajczak Redaktor naczelny

6 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Patryk Trzcieliński / patrykt@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Millward Brown Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: EPM Studio Zdjęcia: Shutterstock, iStockphoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna. Tytuł weryfikowany przez TRM.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


FELIETON

Kontrola podatkowa... na życzenie!

W

ielki biznes chciałby dowy. Takim przywilejem państwo mostać przywilej kontrogłoby bowiem obdarzyć firmę jeli podatkowej na życzedynie wtedy, jeśli faktyczną odponie. Taki postulat zgłosili wiedzialność za poprawność jej zeduzi przedsiębiorcy nowemu wicemiznań podatkowych brałaby profesjonistrowi finansów Pawłowi Gruzie, nalna kancelaria doradztwa podatktóry od listopada zajmuje się poprakowego. A to oznaczałoby w praktywą ściągalności podatków. Przywilej JAN MARIA ROKITA ce, że cieszyliby się nim tylko ci przedów miałby polegać na tym, że w dogodsiębiorcy, którzy za ciężkie pieniąnym dla siebie terminie firma „zażyczyłaby” sodze wynajmują takie kancelarie do swoich rozlibie odwiedzin fiskusa w celu zbadania, czy wszystczeń z fiskusem. Faktycznie zatem doszłoby do pokie jej deklaracje podatkowe zostały złożone i rozdziału przedsiębiorców na dwie grupy: tych, któliczone w sposób poprawny. Autorzy pomysłu arrzy za pieniądze mogą sobie kupić przywileje pogumentują, że w ten sposób datkowe i tych, którzy są za mali, zmniejszyłoby się ich poczuaby sobie na to pozwolić. W spracie niepewności, które dzisiaj wach podatkowych nie ma nic gorA sprawiedliwość bierze się z tego, iż zeznania szego niźli oligarchia – czyli przywipodatkowe mogą zostać skonleje dla wielkiego biznesu. A sprawiewymaga tego, trolowane aż do 6 lat wstecz. dliwość wymaga tego, aby przywileaby przywilejami W polskich warunkach – przyjami podatkowymi obdarzać tych, podatkowymi obdarzać znać trzeba – jest to dla firm którzy próbują rozkręcić biznes, tych, którzy próbują prawdziwy kłopot, jeśli zwaalbo uratować małą firmę rodzinną. rozkręcić biznes, żyć, że zmieniające się rząŚwietnym przykładem sprawiedliwedy mogą w takim czasie zmiego myślenia o podatkach jest rządoalbo uratować nić także swoje interpretawy projekt obniżki składek dla mimałą firmę rodzinną. cje niejasnych przepisów pokrofirm, forsowany przez wiceminidatkowych. A jak się okazuster rozwoju Jadwigę Emilewicz. Idzie je, wprowadzone z takim huw nim o to, aby najmniejszy przedsiękiem (pod presją prezydenta Komorowskiego) prabiorca nie musiał płacić co miesiąc minimum 812 zł wo nakazujące interpretować przepisy na korzyść zryczałtowanej składki, bez względu na to, jaki osiąpodatników, jest martwe. Uchwalono je, opublikognął przychód, albo czy go w ciągu tego miesiąwano w Dzienca w ogóle osiągnął. Reguła mówiąca: „państwu niku Ustaw, masz płacić nawet, jeśli na to nie zarobiłeś” – jest nie ale... żaden od dziś prawdziwym przekleństwem małego bizneurząd ani sęsu. Co prawda, ta zmiana nie zmniejszy wprost obdzia dotąd go ciążeń większości handlowców, którzy (na szczęnie stosuje. ście) osiągają wyższe przychody. Ale może się okaPomysł „konzać bardzo korzystna, jeśli uda się po jej wprowatroli na życzedzeniu przenieść dotychczasowych pracowników nie” ma jedna tzw. samozatrudnienie. Będzie można wtedy sponak zasadniro zaoszczędzić na składkach, które będą wyższe dla czą wadę: jest pracowników etatowych, a bardzo niskie przy samorażąco niezatrudnieniu. Nieprzypadkowo niektórzy eksperci spraw ied limówią nawet, że ta zmiana będzie „rewolucyjna”. ▼

Reklama str. 73

8 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


WYWIAD

Drogerie Jawa – czysto i pięknie

Olga Tylińska: Czy możemy Czysto i Pięknie” w marw skrócie dowiedzieć się ketach spożywczych to 701 o samym pomyśle i początpunktów handlowych. kach funkcjonowania sieci? Wojciech Radliński: Sieć Jak funkcjonuje standarJawa powstała w 1997 r. dowy sklep? A jak stoisko W latach, w których prakpatronackie? tycznie nie było sieci, wyDrogerie własne i zintegrodawaliśmy i dystrybuowawane są formatem zbudoliśmy co miesiąc ponad wanym na wzór nowocze2 miliony gazetek, dla około snych sieci handlowych, 1000 sklepów. Sklepy w siew których obowiązują ścici Jawa zobowiązane były słe procedury zarządzania do przestrzegania kilku zaplacówką detaliczną. Mosad dotyczących cen, asordel ten ma jednolitą struktymentu i wizualizacji, eksturę zarządzania placówkapozycji materiałów POS. mi, identyczną wizualizaPowyższa formuła świetcję wewnętrzną i zewnętrznie działała przez 7 lat, ną, wspólne oferty promoWojciech Radliński ale po 2005 r. rynek zaczął cyjne oraz jednolite działadynamicznie się zmieniać nia marketingowe czy stanPREZES ZARZĄDU JAWA i na pewien okres zawiesilidardy obsługi klienta. Celem śmy działalność. W 2012 r. ww. działań jest budowanie założyliśmy spółkę Jawa i rozpoczęliśmy rozwój marki Drogerii Jawa poprzez przedstawianie kodrogerii własnych, drogerii twardej franczyzy rzyści z robienia zakupów w naszych placówkach. (drogerii zintegrowanych), drogerii partnerskich Natomiast w Drogeriach Jawa franczyzooraz stoisk „Jawa Czysto i Pięknie” w marketach wych i stoiskach „Jawa Czysto i Pięknie” standarspożywczych. dy placówek określają sami właściciele. Organizator sieci, firma Jak dzisiaj funkcjonuje sieć, ile Jawa, przekazuje wsparcie marDrogerie własne ma placówek? ketingowe: oferty specjalne zePolska sieć handlowa Jawa brane w gazetkach promocyji zintegrowane są to projekt detaliczny organizonych dla klienta ostatecznego, formatem wany przez firmę Komplex-Tobanery reklamowe promujące zbudowanym na wzór rus Sp. z o.o., sprzedającą proaktualne oferty cenowe, oznakonowoczesnych sieci dukty chemii gospodarczej, kowanie zewnętrzne, a także gwahandlowych, w których smetyki i artykuły higieniczne rantuje właścicielom sklepów w oparciu o dwa formaty bizdostęp do zakupu produktów obowiązują ścisłe nesowe: „Drogerie Jawa” – firw atrakcyjnych cenach. procedury zarządzania mowe oraz franczyzowe, a tak Uczestnicy sieci Jawa placówką detaliczną. że patronackie stoiska kosmewe franczyzie korzystają z natyczno-chemiczne „Jawa Czysto szej wiedzy i indywidualnego i Pięknie” w marketach spożywdoradztwa. Dla każdego uczestczych. Obecnie sieć Drogerii Jawa tworzą 104 dronika sieci, jeżeli ma takie zapotrzebowanie, przegerie prowadzone w różnych modelach biznesoprowadzamy audyt placówki handlowej pod kąwych, w tym 29 firmowych. Aktualna liczba patrotem poprawy wyników ekonomicznych. Wybranackich stoisk kosmetyczno-chemicznych „Jawa nym, aspirującym placówkom franczyzowym pro-

10 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


WYWIAD

kładamy na inne formaty – drogerie partnerskie i stoiska „Jawa Czysto i Pięknie”.

fot. Drogerie Jawa

ponujemy integrację i przechodzenie do formatu nowoczesnego zintegrowanego. W którym kierunku sieć zamierza się rozwijać? Korzystając z potencjału osobowego i logistycznego firmy Komplex-Torus i Jawa, rozwijamy równolegle wszystkie formaty. Pozwala to na tworzenie opłacalnego modelu biznesowego na bardzo konkurencyjnym rynku FMCG. Przyszłość pokaże, które kierunki przyniosą najlepsze rezultaty.

Na jakich zasadach działa zaplecze magazynowo-logistyczne sieci? Operatorem logistycznym dla Sieci Jawa jest firma Komplex-Torus, posiadająca magazyn centralny wysokiego składowania o powierzchni 8000 m2 w warszawskiej dzielnicy Ursus oraz siatkę magazynów cross-dock w środkowej, północnej i wschodniej Polsce. Towar dociera do klientów za pomocą transportu własnego oraz spedycją zewnętrzną. Magazyn ten realizuje 60% dostaw do Sieci Jawa, pozostałe 40% producenci dostarczają bezpośrednio.

Jakie atuty sieci Jawa mają przemawiać za przystąpieniem do niej? Jest bardzo wiele argumentów przemawiających za przystąpieniem do sieci Jawa. Siecią Drogerii Jawa zarządza zespół menadżerów posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu drogeryjnych sieci handlowych o strukturze jednolitej i franczyzowej. Organizatorem jest firma Komplex-Torus, dystrybutor z prawie 30-letnim doświadczeniem, lider w centralnej Polsce w dystrybucji chemii, kosmetyków i higieny, gwarantujący solidną logistykę oraz najlepsze ceny. Jawa zarządza dzisiaj prawie 40 dużymi drogeriami własnymi i zintegrowanymi, otwiera dwie drogerie miesięcznie, opracowała i cały czas udoskonala spinający się biznesowo, a także akceptowany przez kon su ment k i model drogerii. Opracowaliśmy ponad 25 elementów rozwijających obroty i powodujących, że kon su ment k i wybierają nasze drogerie. D o ś w i a dcz e nie z drogerii własnych przeInformacja dla celów handlowych str. 15

Jakie są najbliższe plany firmy? Nasze plany na 2017 rok to otwarcie w sumie 24 nowych drogerii firmowych. Pięć nowych drogerii już uruchomiliśmy, przed nami w planach kolejnych 19 premierowych otwarć w tym roku. Planujemy również zwiększyć liczbę wszystkich naszych palcówek sieci o 10% – do 900 w 2017 r., aby w 2018 r. osiągnąć cel – 1000 placówek. Dziękuję za rozmowę. ▼

12 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


WYWIAD

Jakość decyduje o rozwoju firmy Olga Tylińska: AL BA Podją stabilność i konkurencyjlaskie Centrum Mięsne pone ceny na długie lata. wstało w 1996 r. Ponad 20 lat doświadczeń to już Jaki jest obecnie rejon spory kawałek historii poldziałania Waszej firmy? skiego handlu, w tym też Obszarem naszej działalhandlu hurtowego. Jak tak ności jest teren północnodługie doświadczenie prowschodniej Polski. Firma centuje w dzisiejszej dziaposiada centra dystrybucji łalności firmy? zlokalizowane w BiałymstoAdam Gryko: W ciągu ku, Suwałkach, Łomży oraz 20-letniej działalności nasza Ełku. firma osiągnęła wysoką pozycję na rynku dzięki partSektor mięsny to bardzo nerskiej współpracy z protrudny i wymagający obducentami i klientami. Dłuszar działania. W jaki spogoletnie doświadczenie zasób zapewniacie wysoką Adam Gryko owocowało doskonałą znajakość dostarczanych projomością rynku oraz potrzeb duktów na rynek? współwłaściciel spółki AL BA klientów, z drugiej strony zaJakość, obok wydajności Podlaskie Centrum Mięsne pewniło nam rozpoznawali kosztów produkcji, jest ność ze strony producentów. elementem, który decyduje Trwałe kontakty z klientami i producentami poo trwaniu i rozwoju firmy. Odpowiedni poziom jazwoliły nam spełniać oczekiwania każdej ze stron, kości osiągamy poprzez wdrożony i ciągłe doskoco z kolei przekłada się na zaufanie oraz jest podstanalony system jakości HACCP na wszystkich szczewą udanego biznesu. Od 2006 r. firma AL BA wchoblach zarządzania. Ponadto posiadamy nowoczedzi w skład grupy Multi Food, wyłącznego dystrysne zaplecze technologiczne oraz profesjonalne butora marki SWOJSCY, wyrobów cechujących się magazyny chłodnicze spełniające wysokie wymowysoką jakością i ciekawymi walorami smakowygi sanitarne i najwyższe standardy. Wysoką jakość mi. Skupia ona lokalnych dystrybutorów wędlin zapewniamy również dzięki rozbudowanej i wyi mięsa w Polsce, z których każdy jest liderem sprzespecjalizowanej bazie transportowej, co przekładaży na swoim terenie. Siły poda się na krótki czas składowałączone w Multi Food zapewniania towaru. Produkty oferowane w hurtowni pochodzą z produkTrwałe kontakty cji krajowej.

z klientami i producentami pozwoliły nam spełniać oczekiwania każdej ze stron, co z kolei przekłada się na zaufanie oraz jest podstawą udanego biznesu.

Reklama str. 7

14 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Z iloma dostawcami współpracujecie? Na jakim asortymencie koncentrujecie się? Asortyment firmy to przede wszystkim wędliny, drób i mięso świeże. Oprócz sieci dystrybucji, firma posiada własne, spełniające wymogi Unii Europejskiej zakłady rozbioru drobiu zlokalizowane w Białymstoku oraz Suwałkach. Dodatkowo produkuje-


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


WYWIAD

fot. Al Ba Podlaskie Centrum Mięsne

Czy prowadzicie lub rozważacie utworzenie sieci sklepów patronackich? W naszych działaniach koncentrujemy się głównie na zacieśnianiu współpracy z sieciami, z którymi obecnie współpracujemy, tj. Arhelan, Chorten, Lewiatan Podlasie, Lewiatan Suwałki. Stawiamy głównie na rozwój tych sieci, w czym widzimy swą przyszłość.

my kiełbasę białą surową oraz mięso mielone. Drób dostępny w ofercie pochodzi z produkcji krajowej. Lista naszych dostawców skupia ponad 90 największych i najbardziej liczących się zakładów produkcyjnych w Polsce. Oferowany przez nas asortyment obejmuje bardzo zróżnicowany wybór ponad 1500 różnorodnych rodzajów wędlin i wędzonek. Z jakich form sprzedaży mogą korzystać Wasi klienci? Jak wygląda baza logistyczna hurtowni? Nasi klienci głównie korzystają ze sprzedaży bezpośredniej. Obecnie centra magazynowe mieszczą się w czterech filiach – Białymstoku, Suwałkach, Łomży oraz Ełku. Stworzyliśmy nowoczesną, dobrze zorganizowaną bazę logistyczną wspieraną systemem informatycznym. Dysponujemy flotą 77 samochodów specjalistycznych-chłodni, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić klientom właściwe produkty w odpowiednim miejscu i czasie, w odpowiedniej jakości i wielkości. Docieramy do każdego odbiorcy, co pozwala sprawnie funkcjonować na rynku. Dbając o wysoki standard obsługi klienta, staramy się zapewnić krótki czas realizacji zamówień, dostępność towarów oraz poprawność wykonania usługi.

Na jakie formy wsparcia mogą liczyć klienci? Naszym klientom co miesiąc wydawane są gazetki stanowiące naszą ofertę promocyjną. Klienci mogą kupić wyselekcjonowane produkty w niższych cenach. Dodatkowo co roku organizujemy też konkursy z nagrodami. Nabywcy, kupując wybrane produkty, zbierają punkty i wymieniają na nagrody.

Jaki rodzaj zamówień dominuje w firmie? Klienci składają zamówienia telefonicznie, faxem, mailowo, jak również elektronicznie przez przedstawicieli handlowych. Każda nasz filia dysponuje również halą sprzedaży, w której klienci mogą dokonać zakupów indywidualnych. Reklama str. 5

fot. Al Ba Podlaskie Centrum Mięsne

Jakie są, Pana zdaniem, perspektywy działalności hurtowej na polskim rynku? Działalność hurtowa w branży mięsnej jest niezwykle trudna, dlatego też jedyną drogą rozwoju rynku handlu hurtowego jest budowanie oraz pielęgnowanie długotrwałych i partnerskich relacji z naszymi odbiorcami. W tej dziedzinie działalności przetrwają tylko najsilniejsi. Dziękuję za rozmowę. ▼

KJ_TEEN_IDOLS_PH_TEASER_57x50mm_20170412_v1.indd 12/04/2017 1 08:26

16 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


REPORTAŻ

W Pabianicach

radzą sobie na różne Sposoby

Agnieszka Jakubowska właściciel sklepu „Agnieszka”

Pabianice to miejscowość znajdująca się w województwie łódzkim – leżąca tylko 20 km od stolicy województwa. Kiedyś słynęła z przemysłu tkackiego i włókienniczego. Niestety największe zakłady przestały produkować i mieszkańcy zaczęli szukać innych źródeł dochodów, m.in. w handlu.

Artykuły spożywcze tylko dodatkiem

Renata Kisiel ekspedientka sklep „Tosmek”

Katarzyna Kraska kierownik sklepu przy ul. Kunickiego

Pabianice to mała miejscowość, wiele osób dojeżdża do pracy do Łodzi. Mimo tak bliskiej lokalizacji aglomeracji łódzkiej, drobni handlowcy potrafią tu zadbać o swoje interesy, mają na to swoje sposoby. Tym, co od razu rzuca się w oczy jest – tak jak w większości polskich miast – duża konkurencja. Żeby jej sprostać, trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta i „przyzwyczaić” go do własnych pomysłów. Agnieszka Jakubowska prowadzi swój sklep w sąsiedztwie osiedla i szkoły. – Źle się zaczęło dziać w handlu w Pabianicach około 5 lat temu – wtedy był wysyp dyskontów i niestety jest coraz gorzej. Mam w swojej ofercie wszystkie niezbędne produkty spożywcze – są bułki, chleb, kawa, słodycze. Jednak półki nie uginają się od towaru – można powiedzieć, że jest on dodatkiem dla klientów, którzy znają sklep z innej strony. Tym, co odróżnia mój sklep jest sprzedaż

18 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

tzw. wyrobów gotowych – informuje pani Agnieszka. Na potwierdzenie jej słów widzimy dużą lodówkę, która przyciąga wzrok klientów. Znajdują się w niej wędliny, mielone, pierogi. Dodatkowo wewnątrz działa mały punkt gastronomiczny. Przy stoliku umieszczonym przy oknie znajduje się kilka miejsc, gdzie można zjeść smaczny obiad. Pani Agnieszka mówi, że najczęściej posiłek zamawiają osoby starsze, z reguły są to stali klienci. Agnieszka Jakubowska dodaje, że gdyby nie podjęła takiej decyzji, musiałaby prawdopodobnie zamknąć sklep. Takie rozwiązanie sprawia, że ta placówka handlowa utrzymuje się na konkurencyjnym rynku. Od świtu czekają na klientów W sklepie „Tosmek” ekspedientka potwierdza nam, że pabianiccy handlowcy muszą być mocno nastawieni na konkretnego klienta. – Najczęściej kupują u nas ludzie starsi. Nie są to duże zakupy – kupują pieczywo i np. kil-


REPORTAŻ

ka plastrów wędliny. Na zakupy średnio wydają do 5 złotych. Jest to związane z tym, że w sąsiedztwie znajduje się Biedronka i Lidl – opowiada Renata Kisiel. Mówi, że właściciel posiada 10 sklepów na terenie i w pobliżu Pabianic. Ten jest czynny dopiero

Sklep „Tosmek”

od października ubiegłego roku, wcześniej też sprzedawano tu artykuły spożywcze. Właściciel stara się wprowadzać niszowe produkty. Zaraz przy kasie, przed oczami klientów znajdują się np. oscypki. We wszystkich sklepach ekspedientki w większości same decydują o asortymencie. Ta placówka handlowa jest nietypowo otwierana, bo już o 4.30. Zdecydowano się na tak wczesną porę z jednego powodu. Po godzinie czwartej w sąsiedztwie sklepu zbierają się bowiem codzien-

Reklama str. 26-27

nie pracownicy, którzy czekają na autobus. To właśnie oni są głównym klientem we wczesnoporannych godzinach. – Kupują pieczywo, wędliny, napoje, dlatego opłaca się otwierać sklep tak wcześnie dla tej grupy klientów – stwierdza pani Renata.

Katarzyna Kraska ceni sobie klientów w wieku emerytalnym, których dużo w Pabianicach. – Rano najczęściej pojawiają się stali klienci kupujący pieczywo, nabiał, wędliny. Wyroby wędliniarskie staramy się zamawiać od znanych lokalnych producen-

Sklep „Żabka”

Szpital decyduje o sukcesie W okolicach szpitala pracuje Katarzyna Kraska. Pani Katarzyna sprzedaje w tym sklepie

Najczęściej kupują u nas ludzie starsi. Nie są to duże zakupy – kupują pieczywo i np. kilka plastrów wędliny.

od trzech lat. Placówka handlowa znajduje się niedaleko szpitala, dlatego jej klientami są często goście pacjentów. Wcześniej pani Katarzyna prowadziła punkt po drugiej stronie szpitala, ale mówi, że obecna lokalizacja jest lepsza, bo sklepy dyskontowe są ulokowane w dalszej odległości niż poprzednio.

20 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

tów, bo cieszą się dużym zainteresowaniem. W ofercie sklepu są również produkty premium, sprzedają się np. bombonierki, słodycze – opowiada. Placówka handlowa Katarzyny Kraski w ofercie ma też artykuły chemii gospodarczej i higieny osobistej sprzedawane głównie mieszkańcom sąsiednich budynków. Zainteresowaniem cieszą się również alkohole, a ich wysoka sprzedaż notowana jest nie tylko w weekendy. Pani Katarzyna mówi, że tym, co przyciąga jej stałych klientów jest uśmiech i pogoda ducha. Na zakończenie rozmowy informuje, że niedawno dostała propozycję wstąpienia do jednej z sieciówek. Odmówiła i dziś uważa, że był to dobry wybór. Również potwierdza opinię lokalnych handlowców, że jeszcze kilka lat temu drobnym kupcom w Pabianicach żyło się lepiej, teraz jest ciężko. ▼ Tekst: Przemysław Tórz Zdjęcia: Patryk Trzcieliński


PULS RYNKU

„Poradnik Handlowca”: Motto Państwa firmy to „Tworzymy produkty dla każdego domu, bezpieczne dla użytkownika i środowiska naturalnego”. Jakie ponadto wartości są istotne w działalności firmy?

Stanisław Gągała Prezes Zarządu Gold Drop

Stanisław Gągała: Wśród wartości związanych z biznesową stroną prowadzenia działalności dużą wagę przywiązujemy do stosowania zasad fair play, solidności i rzetelności względem Skarbu Państwa, kontrahentów i pracowników. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firma podejmuje wiele działań społecznych, filantropijnych i charytatywnych. Pomoc lokalnym organizacjom jest wynikiem wspólnej decyzji zarządu sprzed wielu lat, kiedy to zauważyliśmy, że napływa wiele listów z całej Polski. Świadomi, że nie uda się pomóc wszystkim lub że pomagając wielu, tak naprawdę rozdrabniamy naszą pomoc, zdecydowaliśmy się na objęcie stałym patronatem kilku instytucji z naszego bezpośredniego otoczenia, czyli z powiatu limanowskiego. Dodatkowo przedsiębiorstwo nawiązało współpracę ze szkołami średnimi w zakresie odbywania przez uczniów praktyk w działach administracyjnych spółki. Dzięki temu młodzież ma możliwość zdobycia pierwszych zawodowych umiejętności.

„Poradnik Handlowca”: Czy moglibyśmy się nieco więcej dowiedzieć o wprowadzonym przez firmę koncepcie Fresh Pack? Magdalena Lewalska: Misją Euroser Dairy Group jest ciągły rozwój i poszukiwanie najlepszych rozwiązań na miarę potrzeb naszych klientów. Jako pierwsi w Polsce zaproponowaliśmy kompleksową usługę, jaką jest Fresh Pack Concept, który polega na dostarczaniu do klienta szerokiej gamy serów, pokrojonych i zapakowanych w specjalną, oddychającą folię. Dostarczane przez nas produkty w ramach konceptu są gotowe do sprzedaży bezpośredniej w ladzie tradycyjnej. Każdy kawałek jest opatrzony etykietą, z której konsument łatwo odczyta nazwę sera, kraj jego pochodzenia oraz rodzaj mleka z jakiego jest wytworzony. Korzyścią dla sklepów są małe ilości niezbędne do zrealizowania zamówienia – ok. 1 kg w kartonie, niezależnie od typu sera. Nasz koncept przewiduje planogramy ułożenia lad serowych w estetyczny i przejrzysty sposób, co ułatwia konsumentom szybkie odnalezienie swojego ulubionego produktu. Asortyment serów premium dostępnych w koncepcie to ponad 40 pozycji. Euroser Dairy Group odnotowuje duże zainteresowanie Fresh Pack Concept i systematycznie poszerza listę klientów z niego korzystających.

Magdalena Lewalska Research & Development Manager Euroser Dairy Group

„Poradnik Handlowca”: Czy polscy konsumenci docenili walory prozdrowotne oferowanych przez Waszą firmę produktów?

Izabela Matulka Brand Manager Raisio Polska Foods

Izabela Matulka: Produkty funkcjonalne pod marką Benecol są obecne na polskim rynku już 15 lat i przez ten czas stały się synonimem dbania o cholesterol. Dzięki udowodnionemu klinicznie działaniu oraz rekomendacji Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Religi w Zabrzu produkty Benecol cieszą się dużym zaufaniem wśród konsumentów. Nie zapominajmy jednak o tym, że konsumenci poza aspektem funkcjonalnym doceniają również Benecol za smak. Staramy się jak najlepiej dopasować do potrzeb konsumentów poprzez rozszerzanie oferty smakowej naszych produktów do smarowania pieczywa – zaczynając od nowych wersji – o smaku masła, po smak klasyczny, lekki – dla osób liczących kalorie, czy z oliwą z oliwek – dla osób ceniących śródziemnomorski smak.

Więcej na stronie: www.poradnikhandlowca.com.pl/kategorie/wywiady

24 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Konkurencja w handlu

W handlu nigdy nie można spocząć na laurach

Paweł Maciejewski, właściciel sklepu monopolowego „Dziupla” w Namysłowie, pomimo licznej konkurencji w postaci pobliskich marketów i 8 sklepów monopolowych, dobrze sobie radzi. Atutem jego sklepu jest spory wybór asortymentowy i dobre ceny.

P

lacówka handlowa pana Pawła znajduje się niedaleko Bramy Krakowskiej, czyli najwyższej wieży namysłowskich murów obronnych. Sprzedaż odbywa się tu tradycyjnie zza lady. Na pytanie: Jak się handluje w tej okolicy?, właściciel odpowiada: – W handlu nigdy nie można spocząć na laurach, ponieważ konkurencja nie śpi. Dlatego też ciągle rozszerzamy asortyment, wprowadzamy nowości. Klienci to doceniają i chętnie do nas zaglądają. Poza tym coraz więcej mieszkańców Namysłowa jest zwolennikami robienia zakupów w mniejszych, często wyspecjalizowanych sklepach. Pan Paweł w asortyment zaopatruje się głównie w lokalnych hurtowniach, ale także w Browarze Namysłów. – Jeszcze kilka lat temu sprzedaż np. piwa cechowała duża sezonowość. Aktualnie tendencja ta zmienia się i struktura sprzedaży ulega wyraźnemu spłaszczeniu. Różnice w wysokości sprzedaży w miesiącach letnich i pozostałych dotyczą głównie składu koszyka zakupowego. W lecie sprzedaje się więcej piw lekkich, smakowych i niepasteryzowa-

nych. Natomiast w zimie przewagę zyskują piwa mocne. Konsumenci piwa są coraz bardziej świadomi, co kupują. Więcej też oczekują i wymagają od producentów. Piwa regionalne są wyjątkowe w swoim smaku, a przez to unikatowe. Miejscowy Bro-

Każdy klient jest tak samo ważny – zarówno ten, który zostawia złotówkę, jak i ten, który płaci więcej.

war Namysłów ma w swoim portfolio takie właśnie propozycje. Jest to m.in. piwo Namysłów Niepasteryzowane, którego termin przydatności do spożycia to tylko 28 dni. Dużą popularnością cieszy się także Namysłów Pils, Zamkowe Jasne czy Złoty Denar – opowiada o wyborach konsumentów właściciel placówki z alkoholami. Pan Paweł w swojej pracy najbardziej lubi bezpośredni kontakt

28 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Paweł Maciejewski właściciel sklepu monopolowego „Dziupla” w Namysłowie z klientem. – Wszyscy się tu znamy. Czasami trzeba znaleźć czas nawet na to, aby wysłuchać problemów rodzinnych. Uważam, że klientów należy traktować indywidualnie, a gdy komuś szczególnie zależy na jakimś produkcie, którego akurat nie ma w sprzedaży, to warto wykonać specjalne zamówienie nawet dla jednej osoby. Taki klient poczuje się wyróżniony i usatysfakcjonowany, a swoje zadowolenie przekaże innym osobom. Warto także być uprzejmym i cierpliwym w stosunku do klienta. Wiadomo, że trafiają się tzw. klienci trudni. Ale bardzo wiele zależy od panującej w sklepie atmosfery. Wystarczy czasem zagadać, być miłym. Niby drobiazgi, a mogą sporo zmienić. Poza tym dla nas każdy klient jest tak samo ważny – zarówno ten, który zostawia złotówkę, jak i ten, który płaci więcej. Kultura obsługi to w handlu najlepsza inwestycja – mówi. Kiedy pytamy pana Pawła o to, co zadecydowało o sukcesie jego sklepu, odpowiada bez chwili zastanowienia: – Komunikatywność, miła obsługa oraz szeroki asortyment, to jest mój przepis na przetrwanie. A także to, żeby po prostu traktować klienta tak, jak byśmy sami chcieli być traktowani. ▼ Heidi Handkowska


SPORT W FMCG

Bieganie wymusza doskonałą organizację

G

rzegorz Jóźwik przyznaje, że zaczął biegać dzięki pracy. – Pracując już ponad 20 lat w korporacjach, dużo podróżuję. Zatrzymując się w hotelach, miałem do wyboru przebywanie w pokoju przy komputerze, zejście do baru lub poćwiczenie na siłowni. Nie przepadam za wyciskaniem kolejnych ciężarów, a że często wyjeżdżałem ze swoim szefem, który biegał – to on zainspirował mnie do takiego spędzania czasu. Zaczęło się od krótkich przebieżek, najczęściej na zewnątrz. Potem były poranne wybiegania, a gdy padało – hotelowa bieżnia. Przede wszystkim pan Grzegorz podkreśla, że bieganie pozwala mu wygospodarować czas na przemyślenia lub słuchanie muzyki. – Krótkie przebieżki to myślenie o tematach bieżących, natomiast długie pozwalają mi na pomyślenie o bardziej skomplikowanych sprawach. Najczęściej słucham muzyki podczas biegania, ale dochodzę do wniosku, że przerzucę się na audiobooki, bo tych kilka godzin w tygodniu pozwoli mi na „skonsumowanie” lektur, na które nie mam normalnie czasu. Nie do przecenienia jest również sam ruch. – Bieganie to doskonały trening fizyczny. Poprawiam swoją kondycję pomimo

tego, że lat przybywa. Po treningu czuję się zmęczony fizycznie, ale zrelaksowany psychicznie – zauważa pan Grzegorz. Jest jeszcze trzeci powód, dla którego kontynuuje bieganie. To rywalizacja. – Moja praca to ciągła rywalizacja z konkurencją, pewnie dlatego tak lubię zmierzyć się podczas biegu z innymi lub ze swoim poprzednim czasem.

Moja praca to ciągła rywalizacja z konkurencją, pewnie dlatego tak lubię zmierzyć się podczas biegu z innymi lub ze swoim poprzednim czasem.

Grzegorz Jóźwik przyznaje, że choć biega głównie dla siebie, to lubi też poczuć adrenalinę podczas zorganizowanych imprez, w których bierze regularnie udział. – Kilkanaście tysięcy ludzi biegnących obok to doskonała okazja do tego, aby kogoś wyprzedzić, z kimś się pościgać, czy też razem współpracować podczas biegu. Nie zawsze zależy mi na tym, aby za każdym ra-

30 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Fot.: Z archiwum G. Jóźwik

Wolny czas podczas wyjazdów służbowych może stać się inspiracją do zmiany stylu życia. Dla Grzegorza Jóźwika, dyrektora handlowego L’Oréal, właśnie tak zaczęła się przygoda z tym sportem.

zem poprawić wynik, bo biegam rekreacyjnie i nie chcę śrubować rekordów, aby nie nabawić się kontuzji. Zapytany o ulubiony dystans zauważa, że zależy to od pory roku i kondycji. – Najczęściej biegam 10-tki, bo takich imprez jest najwięcej. Lubię półmaratony, bo to już troszkę wyższa szkoła jazdy. Do tej pory przebiegłem dwa maratony i już dzisiaj mogę stwierdzić, że to największa adrenalina i satysfakcja po przekroczeniu linii mety. Najbardziej lubię biegać około godziny, czyli jakieś 11 km w spokojnym tempie. Uważając się za biegacza „rekreacyjnego” pan Grzegorz zauważa, że każde ukończenie biegu zorganizowanego jest dla niego osiągnięciem, bez względu na dystans. – Jednak zejście poniżej 50 minut na „dychę”, poniżej 1:50 na „połówkę”, czy też okolice 4 godzin na królewskim dystansie, to jest dla mnie sukces. Oczywiście ukończenie po raz pierwszy półmaratonu, a potem maratonu będę zawsze pamiętał. Pan Grzegorz ceni też bieganie za to, że w życiu osobistym wymusza doskonałą orga-


SPORT W FMCG

mopoczucie. W tym roku plapadków, czy też ułożyć szkielet nizację, aby bieganie nie „kranuje zdobyć koronę półmaratoprezentacji dla stakeholderów dło” czasu, który mógłby spędzić nów i ukończyć dwa maratony. w obecnej czy poprzedniej korz rodziną. Szczególnie istotne – Nie celuję w konkretne czasy, poracji. Kilka osób z L’Oréala też jest to w weekendy, kiedy trenuję ale chciałbym poprawić wyniki biega i zdarza nam się spędzać dłużej. – Niewątpliwie benefitem z ubiegłego roku. w życiu osobistym Najwa ż niejsz y m jest to, że wszystcelem jest jednak kie swoje streprzejście przez sy, humory, nieMotto Poradnika Handlowca od 2002 r.: cały rok bez kontuzadowolenia – zo„Czas odreagować stresy! zji i aby mieć dalej stawiam w lesie, Czas odejść od komputerów! Czas na bieganie!” satysfakcję z biegapodczas biegania. nia. Jeśli zaś choA w domu mam już dzi o marzenia tylko dobry humor. sportowe, to liczę na to, że potrochę czasu razem, przemierza Niemały wpływ biegabiegnę kiedyś w którymś z najjąc kolejne kilometry. Niektórzy nie ma też na życie zawodowe. większych maratonów na świecie nasi partnerzy biznesowi organi– Pomaga mi popatrzeć na wie– w Europie lub Ameryce. Póki zują imprezy biegowe, w których le problemów i nierozwiązalco nie udało mi się wylosować biorę udział i na pewno pomaga nych zadań z dystansem i najczęnumeru. Mam nadzieję, że zainmi to w zacieśnianiu relacji bizściej nawet bardzo trudne spraspirowałem czytelników do tego, nesowych pomiędzy naszymi firwy, po 10-20 km stają się dużo aby zacząć przygodę z bieganiem prostsze. W czasie biegania udamami. od jutra… ▼ Grzegorz Jóźwik zauważa, że ło mi się przeanalizować kilka traktuje ten sport przede wszyststrategicznych projektów, wymykim jako sposób na lepsze saśleć rozwiązania trudnych przyOlga Tylińska Reklama

31 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Z historii polskiego handlu

Przedsiębiorca to człowiek, który ciężko pracuje

Olga Tylińska: Swoje pierwsze kroki w biznesie stawiał Pan już w latach dziewięćdziesiątych. Czy marzył Pan o zostaniu przedsiębiorcą? Stanisław Gągała: Lata dziewięćdziesiąte to już odległy czas, do którego wracam z wielką nostalgią. Czy marzyłem o zostaniu przedsiębiorcą? – nie wiem. Moja wcześniejsza kariera zawodowa przygotowała mnie do zarządzania, do tworzenia, do budowania. Mimo, że była to inna epoka społeczno-ekonomiczna, to też funkcjonowały firmy, przedsiębiorstwa, a tak się zdarzyło, że pełniłem w nich kierowniczo-dyrektorskie funkcje. W latach 80. nadarzyła się Panu możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. W tamtych czasach była to nie tylko możliwość zarobienia pieniędzy, ale też szansa na nowe doświadczenia, w świecie, który był diametralnie różny od naszej PRL-owskiej rzeczywistości. Po powrocie otworzył Pan firmę. Jak doświadczenia zza oceanu ukształtowały Pana spojrzenie na wartość pracy i prowadzenie biznesu? Nie ma prostej drogi do sukcesu, ani nie ma gotowej recepty na sukces. Dobrą receptę można otrzymać od lekarza, natomiast do sukcesu dochodzi się drogą wyboistą, krętą i ciągle pod górę. Jeżeli ktoś myśli, że do sukcesu wjedzie się windą, to się rozczaruje. Niczego w biznesie nie osiągnie. Tylko codzienna, odpowiedzialna praca może zagwarantować dobry efekt podjętego przedsięwzięcia.

Tak się złożyło, że w 1988 r. wylądowałem w Chicago. W Ameryce od razu poznałem wartość pracy. Tam liczyła się przedsiębiorczość – to ty decydowałeś, co będziesz robił, czy będziesz się rozwijał, czy będziesz odnosił sukcesy. Zaczynałem od pracy fizycznej, pracowałem w dużej firmie sprzątającej, a za jakiś czas udało mi się zorganizować własną działalność gospodarczą. I tu kolejne zaskoczenie – jak łatwo można było założyć własną firmę w USA – praktycznie w jednym okienku bankowym w kilkadziesiąt minut. Tam za oceanem spotkałem Wiesława Żółtowskiego – właściciela dobrze prosperującej na chicagowskim rynku firmy. Zmiany, jakie zaszły w Polsce na przełomie lat 80/90 ubiegłego wieku rozbudziły w nas marzenie o własnym wspólnym przedsięwzięciu w kraju. Po wielu rozmowach zdecydowaliśmy, że podejmiemy próbę założenia firmy produkującej środki czystości. Na lokalizację firmy wybraliśmy Limanową. Dlaczego? Otóż ja mieszkałem wówczas w Nowym Targu, drugi wspólnik Stanisław Całka w okolicach Bochni, więc Limanowa leżała gdzieś pośrodku. Natomiast trzeci udziałowiec mieszkał w USA, więc jemu było wszędzie daleko. W maju 1991 r. podpisaliśmy umowę – dokument powołujący do życia firmę Gold Drop. Pierwsze lata transformacji ustrojowej to były lata wielkiego optymizmu Polaków i budzenia się niewyobrażalnych wręcz pokładów przedsiębiorczości

32 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Stanisław Gągała Prezes Zarządu Gold Drop w naszym narodzie. Jak Pan wspomina ten czas? Zaczynaliśmy od przysłowiowego „ZERA”. Nie kupiliśmy ani zakładu, ani tym bardziej marki produktowej. Zbudowaliśmy fabrykę od podstaw, tworząc jednocześnie własne marki handlowe (Window Plus, Booster, FLOOR, Ługa, Gold Cytrus i inne). Rozpoczęliśmy równolegle budowę Autoryzowanych Przedstawicielstw Handlowych – w krótkim czasie w całym kraju sprawnie działała sieć ponad 40 partnerskich hurtowni, które wprowadzały na rynek kolejne produkty naszej firmy. Każdą zarobioną złotówkę inwestowaliśmy w rozwój firmy. Te reinwestycje zaowocowały dynamicznym rozwojem. Stawaliśmy się coraz bardziej widoczni na rynku, a produkty Złotej Kropli zdobywały coraz większe uznanie klientów. Wartym podkreślenia jest fakt, że całe przedsięwzięcie realizowaliśmy dzięki własnym środkom finansowym. Te początkowe lata funkcjonowania firmy, to czas romantycznego zapału i pracy, przy-


Z historii polskiego handlu

świecało nam hasło „są granice wzrostu, ale nie ma granic rozwoju”. Dziś po latach, mało kto pamięta, że była taka przyjazna dla przedsiębiorczości ustawa o działalności gospodarczej zwana ustawą Wilczka, która wprowadzała do naszej przedsiębiorczości wolność gospodarczą. Warto przypomnieć, że jej główne przesłanie brzmiało: „Co nie jest zabronione, jest dozwolone” i „Pozwólcie działać”. Szkoda, że nadeszły lata majstrowania przy tej ustawie, a każde jej usprawnienie owocowało kolejnymi zakazami i nakazami. Wraz z normalizacją życia gospodarczego nastąpiła też pewnego rodzaju stagnacja. Mówiło się o kryzysie, zaczęto wprowadzać nowe, często utrudniające życie przedsiębiorcom i zmieniające się zbyt często przepisy, zaś na krajowy rynek zaczęła wkraczać zachodnia konkurencja ze swoim know-how i zapleczem inwestycyjnym. Czy odczuł Pan również w tamtym czasie zmiany zachodzące na rynku? Druga połowa lat dziewięćdziesiątych diametralnie zmieniła zarówno rynek polskich producentów, jak i rynek handlowy. Nasza młoda firma Gold Drop także musiała się zmierzyć z potęgą zachodniego kapitału, ale nie tylko. Życie gospodarcze zaczęły utrudniać niechlujne, nie zawsze dobrze dopracowane przepisy i ich ciągłe nowelizacje. Zabrakło mi w polskiej polityce gospodarczej zwykłego najnormalniejszego patriotyzmu gospodarczego. Słowo „przedsiębiorczość” niejednemu decydentowi brzmiało fałszywie. Dużo mówiono i mówi się o przedsiębiorczości, ale zapomina się, że przedsiębiorca to człowiek, który ciężko pracuje, ryzykuje pieniędzmi i pomysłami, by zapewnić pracę sobie i innym. To dzięki małej i średniej przedsiębiorczo-

ści polska gospodarka tak szybko nadrobiła dzielący nas dystans od „starej” Europy. Czy firmie Gold Drop było trudno przystosować się do dynamicznych przemian, wchodzenia na rynek detalicznych sieci wielkoformatowych, systemów franczyzowych, konsolidacji polskich firm handlowych? Wspomniałem już o szybkich zmianach zachodzących na polskim rynku. Sprawnie działający autorski system sprzedaży poprzez Autoryzowane Oddziały Handlowe stawał się powo-

Sukces to umiejętność podejmowania trudnych decyzji i niezapominanie, iż mogą być też nietrafione.

li przestarzały. Firma to zauważyła i w porę udało się nam nawiązać i rozwinąć współpracę z liczącymi się na naszym rynku przedstawicielami handlowymi, a także utrzymaliśmy sieć własnych przedstawicielstw handlowych, które dobrze prosperują w tzw. tradycyjnym kanale handlowym. Udało się utrzymać dwutorowość obsługi rynku, gdyż zawsze jesteśmy wierni zasadzie... niech do nas zawsze wraca klient, a nie towar. Z małej firmy Gold Drop zamienił się w przedsiębiorstwo zatrudniające blisko 200 osób, które posiada sieć przedstawicielstw handlowych i hurtowni patronackich w Polsce oraz na Ukrainie, Słowacji, Węgrzech i w Czechach. Czy zaskoczył Pana sukces firmy?

34 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Przeszliśmy długą drogę rozwoju. Zaczynaliśmy od hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok. 1000 m2. Zatrudnialiśmy kilka osób. Dzisiaj po 26 latach dysponujmy nowoczesnymi halami o powierzchni 15 000 m2, zatrudniamy prawie 200 pracowników i eksportujemy wyroby do 25 krajów. Kluczowe wartości, na które stawiamy to: budowanie partnerskich zasad z klientami, kontrahentami, społecznościami lokalnymi i pracownikami, odpowiedzialność za firmę i środowisko, innowacyjność i otwartość na zmiany. Jak z perspektywy czasu patrzy Pan na początki swojej działalności? Czy dziś podjąłby Pan inne decyzje, niż przed laty? Można by zaryzykować stwierdzenie, że pomysł sprzed 26 lat „wypalił” i udało się Gold Dropowi odnieść sukces. Pewne jest jedno – to dzięki żmudnej, systematycznej pracy wpisaliśmy Złotą Kroplę w rynek środków czystości. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem spektakularnych sukcesów, tym bardziej na trudnym i niezwykle konkurencyjnym rynku producentów i handlowców. Sukces to umiejętność podejmowania trudnych decyzji i niezapominanie, iż mogą być też nietrafione. Ważne, żeby wyciągać właściwe wnioski i nie popełniać drugi raz tych samych błędów. Im mniej się ich w życiu popełni, tym lepiej. Dzisiaj po 26 latach kierowania i prezesowania firmie, mogę z perspektywy tych lat powiedzieć, że dobrze wybraliśmy, dobrze zainwestowaliśmy, choć do niektórych decyzji podchodzę z dystansem. Dzisiaj, gdybym je ponownie podejmował, poddałbym je pewnej modyfikacji. Dziękuję za rozmowę. ▼


Producent z wizytą w sklepie

Ekspozycja lodów w placówce handlowej

Od redakcji

W kategorii lodów zamrażarka pełni funkcję półki sklepowej. Ważne zatem, by znalazł się w niej optymalnie dobrany asortyment, bowiem to on w największym stopniu może przyczynić się do zwiększenia zysków sklepu. Urządzenia chłodnicze trzeba oczywiście dostosować rozmiarem do powierzchni sklepu. I co najważniejsze w zamrażarce z produktami cały czas musi panować ład i porządek, klient powinien bez problemów, możliwie szybko znaleźć poszukiwany produkt. Informacja o ofercie powinna być czytelna i aktualna, a ceny produktów umieszczone w widocznym dla klienta miejscu, braki zaś na bieżąco uzupełniane. ▼

R

ynek lodów stale się zmienia. Przybywają nowe produkty, rośnie spożycie lodów, konkurencja poszukuje nowych rozwiązań. Na tym tle firma Grycan wygląda doskonale. Zdobywamy nowych klientów, coraz więcej konsumentów sięga po nasze produkty, jesteśmy liderem rynku lodów familijnych, a ofertę wzbogaciliśmy o lody impulsowe. To efekt konsekwentnej strategii i oferowania niezmiennie najlepszej jakości produktów. Właściciele i kierownicy sklepów, dysponując ograniczoną powierzchnią ekspozycyjną powinni skoncentrować się na produktach gwarantujących rotację i marżę na właściwym poziomie. Zbyt

duża liczba producentów, to zbyt szeroka oferta, która jest tylko pozornie atrakcyjna, a w rzeczywistości stwarza ryzyko obecności źle rotujących i często słabej jakości produktów w powtarzających się smakach. Tym samym ogranicza się miejsce markowym, lepiej rotującym produktom. Podobnie jest z zapełnianiem lodówki dużą ilością lodów, opierając się tylko na ich niskiej cenie, osiągamy podobny efekt – nierotujące produkty i złej jakości oferta dla konsumentów. Oczywiście asortyment sklepu powinien być zróżnicowany i opierać się zarówno na produktach wyżej pozycjonowanych cenowo o lepszej jakości, jak i na produk-

35 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Wojciech Kwestorowski Dyrektor handlowy ds. rynku detalicznego w firmie Grycan – lody od pokoleń tach tańszych, które mają gorszą jakość. Oferta firmy Grycan pod względem liczby formatów, kategorii i smaków jest optymalna. Co więcej, w jej ramach stworzyliśmy grupę tzw. Bestsellerów, czyli 10 najbardziej popularnych i najlepiej rotujących produktów familijnych. W skład oferty Bestsellerów wchodzą lody tradycyjne – Czekoladowe, Waniliowe, Truskawkowe i Bakaliowe oraz Sorbety z Owoców – z Malin i Mango. Wraz z pełną ofertą lodów impulsowych Grycan w kubeczkach 125 ml z łyżeczką jest to propozycja skierowana głównie do mniejszych sklepów z niewielką ilością ekspozytorów. Nowością firmy Grycan w tym roku są dwa warianty lodów impulsowych w kubeczkach 125 ml z łyżeczką – Sorbet z Malin oraz Sorbet z Mango. Przy większych możliwościach ekspozycyjnych jako dopełnienie oferty Bestsellerów i lodów impulsowych rekomendujemy sukcesywne wzbogacanie oferty lodowej o pozostałe produkty naszej firmy – kolejne smaki lodów tradycyjnych i Sorbetów oraz kategorie – lody jogurtowe i lody Dla koneserów. ▼ Wojciech Kwestorowski


ROZWÓJ MIKRO i MAŁYCH FIRM

Determinanty rozwoju

mikro i małych przedsiębiorstw handlowych w perspektywie 2020 r.

fot. Shutterstock.com

Spośród wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych określających warunki funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw handlowych w perspektywie 2020 r., do najważniejszych zewnętrznych czynników należą: silna konkurencja i uwarunkowania prawne, czynniki demograficzne oraz nowe technologie informacyjne i komunikacyjne.

Silna konkurencja cenowo-promocyjna Silna konkurencja cenowo-promocyjna w handlu powoduje, że niezależne małe przedsiębiorstwa detaliczne i hurtowe powinny szukać własnej strategii rozwoju, która nie tyle będzie włączać się w istniejącą spiralę konkurencji cenowej i intensyfikacji działań promocyjnych, ale strategii, która: • „złagodzi” skutki silnej konkurencji na rynku poprzez uzyskanie możliwości korzysta-

nia z korzyści skali; daje to integracja; • wyróżni niezależne firmy przez oferowanie klientowi wartości dodanej. Procesy integracji przedsiębiorstw w ostatnich latach przynoszą już wymierne pozytywne efekty. I tak, w latach 2011-2015 dynamicznie rosła liczba franczyzowych sklepów ogólnospożywczych (wzrost o ok. 150%), gdy tymczasem liczba sklepów ogółem w kraju wzrosła według danych GUS tylko o 4,6%, a powierzchnia sprzedażowa o 9,7%.

36 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Warto odnotować, że zmieniają się też kierunki rozwoju franczyzy. Do istotniejszych należą: • zmniejszająca się dynamika rozwoju sklepów franczyzowych, przy postępujących przemianach jakościowych, wśród których standardem jest wspólne logo, rozwój marki własnej, działania promocyjne i intensywne prace nad podniesieniem rentowności sklepów franczyzowych, • powiązanie sieci franczyzowej z silnym dystrybutorem, • wykorzystanie atutów współpracy z lokalnymi dostawcami, co skutkuje uatrakcyjnieniem i wyróżnieniem oferty (wzbogacona o oryginalne świeże lokalne produkty). Ponadto bardzo silna konkurencja wśród sklepów ogólnospożywczych już spowodowała zainteresowanie mikro i małych przedsiębiorstw detalicznych rozwojem wyspecjalizowanych sklepów żywnościowych, a w perspektywie 2020 r. rozwojowi tego kierunku sprzyjać będzie rosnące zainteresowanie konsumentów artykułami świeżymi i prozdrowotnymi oraz produktami z rynków lokalnych. Szansą dla małych niezależnych sklepów jest skorzystanie z roz-


ROZWÓJ MIKRO i MAŁYCH FIRM

woju rynku produktów prozdrowotnych. W Polsce to tylko około 0,3% sprzedaży ogółem artykułów żywnościowych, podczas gdy w wielu krajach Europy Zachodniej jest to 3-6%. Rosnąca popularność wegetarianizmu sprawia, że szybko rośnie segment rynku owoców i warzyw, generujący blisko 60% rynku świeżej żywności. Uwarunkowania prawne Uwarunkowania prawne zawsze bardzo silnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw handlowych, gdyż określają ekonomiczne warunki funkcjonowania firmy. Według obecnie proponowanych zmian, na funkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych w perspektywie 2020 r. mogą mieć wpływ: projekt ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta oraz projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt przyjmą obie ustawy, to już powodują wzrost niepewności co do warunków działania, skutkujący m.in. zmniejszeniem skłonności przedsiębiorstw handlowych do inwestowania. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje też, że propozycja podatku od sprzedaży detalicznej (mająca już wiele wersji) w poszczególnych przypadkach już powodowała pogorszenie relacji podmiotów w łańcuchach dostaw. Również zakaz

Reklama str. 57

handlu w niedziele i święta wprowadza niepewność co do warunków funkcjonowania firmy i może spowodować: • zawirowania w sferze zatrudnienia w handlu (ograniczenia liczby pracujących, zmiany w strukturze zatrudnienia), • pogorszenie sytuacji sklepów franczyzowych, działających w sieci pod wspólnym logo, gdyż franczyzobiorcy mogą być traktowani na równi z dużymi sieciami sklepów dyskontowych czy hipermarketów i supermarketów.

Małe firmy wykazują większą niż duże zdolność do elastycznych zachowań, działają na rynkach lokalnych, co pozwala lepiej poznać klienta i nawiązać z nim kontakt.

Uwarunkowania demograficzne Istotną determinantą rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w perspektywie 2020 r. będą też uwarunkowania demograficzne, przejawiające się: • starzeniem się społeczeństwa polskiego, • istnieniem obok siebie przedstawicieli różnych pokoleń różniących się zachowaniem na rynku, • współistnieniem różnorodnych trendów w zachowaniach zakupowych konsumentów, takich jak: ekonomia pośpiechu, hiperpersonalizacja, kokonizacja, trend rosnącej wygody konsumentów. Według badań GfK Polonia wartość zakupów dokony-

38 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

wana przez klientów 60+ sięga 29,9% zakupów wszystkich polskich gospodarstw domowych, a w 2035 r. osiągnie poziom 36,9%. W ciągu roku gospodarstwa domowe klientów 60+ dokonują obecnie zakupów na kwotę 48,2 mld zł, przy średnio 464 wizytach w sklepie, co oznacza dla firmy detalicznej konieczność dostosowania oferty asortymentowo-usługowej do potrzeb i oczekiwań tej grupy klientów. Może to być: wydzielona specjalna oferta, szersze alejki i wygodne dojścia do towarów, specjalny merchandising, w tym promocje skierowane do seniorów (np. karty seniora). Grupą klientów o odmiennych preferencjach i zachowaniach zakupowych są milenialsi, tj. osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem. W Polsce jest ich obecnie 11,2 mln, czyli około 29% populacji Polski. Charakteryzują się: • wyższym wykształceniem, • lubią nowinki technologiczne, • są bardziej niż starsze pokolenia wyczuleni na ekologię, zdrowy tryb życia, sprawy społeczne, stąd w zakupach cenią jakość, unikalność i autentyczność, • chętnie sięgają po produkty lokalne, polskie, sezonowe, dostarczone bezpośrednio od rolnika, kupione u małych producentów, • są otwarci na nowości z zagranicy, • lubią otrzymywać skondensowane informacje, • Internet jest dla nich naturalnym środowiskiem. Z kolei pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 2000 r. w coraz szerszym stopniu wykorzystują Internet i kanały mobilne jako narzędzie pomocnicze w decyzjach zakupowych. Korzystają oni przy zakupach z kilku różnych urządzeń (tabletu, smartfona, komputera stacjonarnego, laptopa, telewizora, smart zegar-


ROZWÓJ MIKRO i MAŁYCH FIRM

ka), co oznacza potencjalnie stały ich dostęp do źródeł informacji o towarach, a także miejsc zakupu. Od handlu oczekują przede wszystkim łatwości i wygody robienia zakupów oraz syntetycznej rzeczowej informacji o towarach i usługach. Z badań preferencji zakupowych różnych grup konsumentów wynika, że coraz większy ich odsetek chce mieć możliwość zarezerwowania online produktów i odebrania ich osobiście w sklepie. Dużą rolę w decyzjach zakupowych odgrywa również społeczność i opinie innych użytkowników dotyczące produktu. Na bazie tych opinii klienci podejmują często decyzje zakupowe. Stąd tak ważne jest poznawanie opinii klientów. Rozwój nowych technologii Także rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych sprzyja realizacji oczekiwań poszczególnych grup klientów i jest jednym z kluczowych uwarunkowań rozwoju handlu w perspektywie 2020 r. Nowe technologie dla przedsiębiorstw detalicznych ujawniać się mogą w 4 kluczowych obszarach: • wykorzystywanie technologii do pozyskiwania danych o klientach (Big Data), • wykorzystywanie technologii informacyjnych w łączności z partnerami biznesowymi, • rozwój e-handlu i m-handlu dający oczekiwane przez klientów łączenie w jednej firmie handlu stacjonarnego z wykorzystaniem Internetu, • wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwijania nowych form komunikacji i zarządzania komunikacją z klientem. ▼ dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

39 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Zarządzanie asortymentem

Efektywne

zarządzanie asortymentem Rynek artykułów spożywczych, pod względem szerokości asortymentu, rozwija się w Polsce coraz dynamiczniej. Producenci i dystrybutorzy co miesiąc wprowadzają do sprzedaży nowe smaki i warianty produktów, a kilka razy do roku nowe linie produktowe lub podkategorie. Handlowcy mają ciągły dylemat, które z nich wprowadzić do asortymentu swoich sklepów, jak szeroką „półkę” utrzymywać dla danych kategorii produktowych oraz jak zarządzać produktami posiadanymi w ofercie.

Maciej Szatkowski starszy menedżer w dziale usług doradczych w zespole doradczym dla sektora FMCG w KPMG w Polsce

W

przypadku nowych produktów handlowcy najczęściej muszą opierać się na informacjach uzyskanych od przed-

Reklama str. 71

stawicieli producentów. Wiedza o tym, w jaki sposób dany produkt będzie reklamowany, czy odnosił sukcesy na innych rynkach, jak został oceniony w czasie badań konsumenckich, oraz czy producent wesprze jego ewentualną wyprzedaż w przypadku słabej rotacji nowości najczęściej decyduje o tym, czy będzie miał on szansę zaistnieć na półkach w danym sklepie. Największe wyzwanie dla każdego handlowca stanowią jednak nie nowości, ale efektywne zarządzanie posiadanym już portfolio produktowym. Decyzje, co i w jakiej ilości utrzymywać w ofercie, na jakiej średniej marży prowadzić sprzedaż poszczególnych produktów, jaki poziom zapasów określić jako optymalny, a jaki za wysoki, mają niebagatelny wpływ na rentowność całego sklepu. Biorąc pod uwagę, że sklep spożywczy średniej wielkości utrzymuje w swojej ofercie kilka tysięcy SKU (ang. Stock Keeping Unit – tym skrótem określa się pojedynczy produkt), przeciętny czas, jaki kierownik sklepu może poświęcić na przeanalizowanie pojedynczego produktu jest naprawdę bardzo ograniczony. Czy oznacza to, że właściciele mniejszych placówek, których nie stać ani na rozbudowane, zrobotyzowane systemy analityczne, ani

40 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. W Polsce KPMG działa od 1990 r. i  obecnie zatrudnia ponad 1500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i znajomość rynku lokalnego KPMG stworzyło interdyscyplinarny zespół, który kompleksowo wspiera firmy działające na rynku FMCG. Usługi obejmują m.in. doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności procesów sprzedażowych i promocyjnych, tworzenia polityk handlowych, zarządzania HR oraz zakupami pośrednimi i bezpośrednimi. Eksperci KPMG są także autorami wielu raportów i  analiz rynkowych. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

na dedykowanych do takich prac analityków, powinni bazować tylko na swoim wyczuciu? Warto mniej więcej raz na trzy miesiące przeprowadzić uproszczoną analizę efektywności posiadanego asortymentu. Istnieje dosyć proste podejście, które pozwala poprawiać efektywność finansową sklepu przy pomocy zwykłego arkusza kalkulacyjnego poprzez optymalizację sposobów zarządzania asortymentem. Przedstawiany model optymalizacji asortymentu opiera się na dwóch wskaźnikach:


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Zarządzanie asortymentem

• Wartości sprzedaży generowanej przez konkretne SKU; • Marży na zapasach, czyli ilorazu wartości marży handlowej i wartości średniego zapasu konkretnego SKU. Analizę najlepiej jest przeprowadzać na danych z trzech miesięcy – wtedy zazwyczaj wpływ na wyniki ewentualnych akcji promocyjnych, czy udział w tzw. „gazetkach” powinien się zminimalizować. Z samymi danymi potrzebnymi do wyliczenia marży na zapasach również nie powinno

powyżej średniej, ale osiągane wartości sprzedaży są poniżej średniej; • „Przegranych” – są to produkty, których oba wskaźniki osiągają poziom poniżej średnich; • „Rozgrywających” – SKU, które osiągają wartości sprzedaży powyżej średniej, jednak procentowa marża na zapasach jest poniżej średniej. Warto taką analizę przeprowadzić w ramach jednej kategorii produktowej lub zbliżonych kategorii pod względem średnich ob-

też zastanowić się nad podniesieniem cen. Strategia dla „Rozgrywających” W przypadku tych produktów istnieje jedna strategia – podnoszenie wartości marży na zapasach. Mamy do wyboru dwie drogi: • optymalizacja poziomu zapasów, • sukcesywne zwiększanie marży handlowej.

Doświadczenia pokazują, że przeprowadzanie tego typu analiz raz na trzy miesiące i podejmowanie decyzji dotyczących asortymentu na ich podstawie, pozwala w kilka miesięcy poprawić rentowność sklepu od kilku do nawet kilkunastu procent. być problemów – większość obecnych systemów sprzedażowych dostarcza takie dane, jak średnia wartość zapasu czy wartość marży handlowej za dany okres. Mając wyliczone wskaźniki, możemy przystąpić do analizy posiadanego asortymentu, czyli określić 4 grupy posiadanych produktów, tzn.: • „Zwycięzców” – są to SKU, których wartość sprzedaży oraz procentowa marża na zapasach osiągnęły wartości powyżej średnich dla badanej grupy SKU; • „Śpiochów” – są to artykuły, których marża na zapasach jest

Reklama str. 89

rotów oraz marży na zapasach – analiza na zbyt szerokiej i różnorodnej grupie produktów może przynieść wyniki zniekształcone poprzez specyficzne wartości któregoś z dwóch wskaźników osiągane przez jedną z kategorii. Dla każdej z wyodrębnionych grup produktów powinniśmy zastosować inną strategię działania i w związku z tym podejmować inne decyzje. Strategia dla „Śpiochów” Jeżeli są to produkty relatywnie nowe (do 12 miesięcy w naszym sklepie) i ich sprzedaż sukcesywnie rośnie, warto zainwestować w ich wsparcie i rozwój. W przypadku produktów z „dłuższą historią”, które nie rokują, ale równocześnie posiadają relatywnie stały poziom rotacji i nie możemy wskazać dla nich lepiej ocenianych zamienników, powinniśmy zastosować strategię „utrzymania” – czyli dbać o to, by dane SKU nie spadło do grupy „Przegranych”. W pierwszej kolejności powinniśmy optymalizować poziom zapasów. Dodatkowo warto

42 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Strategia dla „Zwycięzców” Dla tej grupy produktów nasze działania ograniczamy do hipokratesowego „primum non nocere” – to, co robimy jest skuteczne i nie ma sensu tego zmieniać, a tylko należy kontynuować działania. Strategia dla „Przegranych” Dla większości produktów znalezienie się w tej grupie będzie oznaczało wykreślenie z listy asortymentowej. Jeżeli jednak któremuś z produktów chcemy jeszcze dać „szansę”, powinniśmy poważnie rozważyć podniesienie ceny. W tej grupie mogą też znaleźć się produkty bardzo specyficzne, dla których przychodzi do nas grupa stałych klientów. W takich przypadkach oczywiście też je powinniśmy zatrzymać lub spróbować wprowadzać „zamienniki”, na których będziemy uzyskiwali wyższą marżę, a „wierni klienci” będą gotowi zaakceptować proponowane przez nas substytuty. ▼


ROZMOWA Z PRODUCENTEM

Konsumenci piwa coraz częściej wybierają jakość

Magdalena Mirowska: Jak rynek piwa w Polsce wpływa na Waszą ofertę? Tomasz Bławat: Trendy konsumenckie są najważniejsze i  to one dyktują popyt na nasyconym już rynku piwa. Jesteśmy więc obecni z  naszymi produktami tam, gdzie potrzebują nas konsumenci. A  rynek pokazuje, że rosną udziały specjalności i piw kraftowych, które stanowią ok. 2,8% rynku. Dynamicznie, bo aż o  58% wartościowo, wzrosło w 2016 roku zainteresowanie piwami o  zawartości alkoholu do 0,5%. Wynika to z szerszej oferty, trendu zdrowotnego i  coraz większej świadomości i  odpowiedzialności konsumentów, jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu. Mamy świadomość, że kategoria piwa jasnego pełnego, która nadal stanowi ok. 74% rynku, nie odnotuje już znaczącego wzrostu. Konsumenci coraz częściej wybierają produkty ciekawsze, droższe i to jest bardzo pozytywne dla rynku piwa. Ten trend świadczy o  tym, że rośnie świadomość konsumenta... Oczywiście. Konsument obecnie jest bardzo świadomy i  to dobrze, swobodnie porusza się w  mediach społecznościowych, ma dostęp do ogromu informacji, opinii na temat piwa. Ponadto 10 lat temu piwo kojarzyło się prawie wyłącznie z  jasnym pełnym i z piwem mocnym – obecnie jest wiele gatunków i stylów piwnych, spośród których nasi konsumenci mogą wybierać.

Kategoria przeszła bardzo dużą i szybką ewolucję. Czy handel tradycyjny nadal pozostaje kluczowy dla sprzedaży piwa w Polsce? Polska pod tym względem jest ewenementem na tle europejskich sąsiadów. Ponad 64% piwa przepływa przez ten kanał i stanowi ono 29% obrotów kategoriami spożywczymi, czyli jest kluczowe dla tych placówek. Handel tradycyjny jako całość bardzo dobrze konkuruje z  pozostałymi segmentami rynku i  nie odstaje od nich różnorodnością asortymentu lub częstotliwością promocji. Czy jest potencjał rozwoju dla sprzedaży piwa w  handlu tradycyjnym? Oczywiście większość sprzedaży kategorii w  każdym z  kanałów to piwo jasne pełne i  tu sprzedaż jest w  miarę stabilna. Jednak szeroka oferta takiego piwa w  dobrej cenie nie wystarczy, żeby przyciągnąć klienta do sklepu. Handel tradycyjny rozwija się wraz z kategorią i  świetnie sobie radzi ze sprzedażą radlerów, specjalności, piw smakowych – szczególnie tam, gdzie właściciele sklepów potrafią dobrze wyeksponować właściwie dobrany asortyment. Konsumenci w  handlu tradycyjnym częściej sięgają po piwa droższe, są bardziej skłonni do eksperymentowania i często udział specjalności jest tutaj większy niż w innych formatach sklepów.

43 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Tomasz Bławat Prezes Zarządu Carlsberg Polska Które marki i rodzaje piw z  portfolio Carlsberga uważa Pan obecnie za najlepiej rokujące? Znaczący potencjał mają nadal piwne specjalności – konsument chce spróbować czegoś innego, jest gotów zapłacić nieco więcej, choć nadal oczekuje przystępnej ceny i smaku zbliżonego do piwa jasnego pełnego. W  tej kategorii liczymy m.in. na piwo Kasztelan Niepasteryzowane i  Kasztelan Pszeniczne – jedyne w Polsce niepasteryzowane piwo klarowne, a także piwa pod marką Okocim, np. Portera, Pszeniczne. Inny obszar to piwa smakowe i  radlery – młodsi konsumenci chętniej sięgają po piwa o łagodniejszym smaku bez goryczki. Na rynku są już nasze nowości Okocim Radler Limonka i owoce leśne oraz Somersby Apple Secco Taste. Rośnie również bardzo mocno kategoria piw bezalkoholowych i  niskoalkoholowych – tutaj jesteśmy obecni z bezalkoholowymi Carlsberg Non-Alco i  Karmi. Coraz lepiej radzą sobie też piwa sezonowe – tworzone na szczególne okazje, np. święta. Dziękuję za rozmowę. ▼


Gorący temat

Ja tego sklepu

na pewno nie rozbiorę

fot. archiwum prywatne

Historia Antoniego Cynkara, do niedawna handlowca w niewielkiej Iskrzyni, dobitnie pokazuje, jak urzędnicze błędy mogą zrujnować dobrze prosperujący sklep, a jego właściciela sprowadzić na krawędź bankructwa. To przykład, że nawet uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń nie chroni przed niedopatrzeniami tych, których obowiązkiem jest przestrzeganie prawa.

A

ntoni Cynkar z rodziną od ponad 40 lat mieszka przy ul. Słonecznej w  Iskrzyni, niewielkiej miejscowości w  województwie podkarpackim. Trzynaście lat temu zdecydował się kupić, znajdujący się po sąsiedzku kawałek gruntu z  zabudowaniami. Był to stary, drewniany dom z przylegającym do niego budynkiem gospodarczym.

– Początkowo chcieliśmy wyremontować je z przeznaczeniem na cele mieszkalne, ale ostatecznie w  rodzinie zdecydowaliśmy się na inwestycję, aby otworzyć własny biznes. Postanowiliśmy przebudować dom i  otworzyć pawilon handlowo-gastronomiczny – wspomina Antoni Cynkar. Rozpoczął starania o wszystkie niezbędne pozwolenia. Wkrót-

44 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

ce od wójta dostał decyzję o warunkach zabudowy. W dokumentach było zaznaczone (analiza urbanistyczna i warunki zabudowy), że szerokość elewacji frontowej budynku nie zmieni się i wyniesie 13 m, ponieważ tyle miał stary dom. Inwestor przedstawił w urzędzie projekt pawilonu i w czerwcu 2005 r. ze starostwa powiatowego otrzymał pozwolenie na budowę. Antoni Cynkar wziął w  banku kredyt, część pieniędzy na inwestycję pożyczył od rodziny i  postawił pawilon według projektu, który uprzednio zatwierdzili miejscowi urzędnicy. Inwestycja pochłonęła ok. 600 tys. zł. Na dowód legalności budowy przedstawia protokół odbioru budynku i zezwolenie na użytkowanie, wydane w listopadzie 2005 r., wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB). Przez 8 lat wszystko było w  porządku. Sklep ABC o  powierzchni niespełna 250 m 2 dobrze prosperował. Klienci chętni go odwiedzali, zadowoleni z  szerokiego asortymentu i przystępnych cen. – Dałem zatrudnienie kilku osobom. Regularnie płaciłem podatki i składki ZUS, a także spłacałem kredyt. Niestety, to szczęście trwało do czasu, gdy sąsiad poskarżył się, iż mój pawilon stoi niezgodnie z prawem, bo zbyt blisko granicy jego działki. Przed przebudową – według sąsiada – odległość od granicy wynosiła 3 m, a  po opasaniu nowego budynku fundamentem skurczyła się do 80 cm. To oczywista nieprawda i bezsens – mówi handlowiec. Rozpoczęła się batalia urzędniczo-sądowa i droga przez mękę przedsiębiorcy. Po latach wszystkie pozwolenia wydane przez władze stały się nieważne, ponieważ jak się okazało błąd popełnili urzędnicy starostwa, któ-


Gorący temat

rzy wydali decyzję. Nie ustalili bowiem faktycznego przebiegu granicy działek. Rozebrane zabudowania stały przez około 90 lat, miały te same wymiary i nikomu nie przeszkadzały. Dopiero po interwencji sąsiada okazało się, że pozwolenie na budowę naruszało prawo, bo umożliwiało ustawienie budynku zbyt blisko faktycznej granicy działki. – W  związku z tym ten sam urząd, który kilkanaście lat temu wydal mi pozwolenie na budowę, nakazał mi rozbiórkę sklepu – żali się Antoni Cynkar. Jak doszło do tej urzędniczej pomyłki? Dzisiaj nikt nie potrafi wytłumaczyć. Było to 12 lat temu. Zarówno urzędnik wydający decyzję, jak i osoba nadzorująca tę sprawę już od kilku lat nie są pracownikami starostwa krośnieńskiego. Tymczasem wojewoda podkarpacki stwierdził, że pozwolenie na budowę wydane przez starostę jest nieważne. Właściciel sklepu od tej decyzji się odwołał, jednak bez powodzenia. PINB pozwolenie na użytkowanie uchylił. Wobec stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę zapadła decyzja, nakazująca „rozbiórkę budynku z  uwagi na naruszenie przepisów warunków technicznych w zakresie odległości budynku od granicy działki”. Wydawało się, że Antoni Cynkar przegrał, bo decyzja o  nakazie rozbiórki miała być ostateczna. Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował, że koszty rozbiórki sklepu ma ponieść właściciel. Następnie otrzymał nawet nakazowy wyrok sądu za niezastosowanie się do decyzji. Sąd orzekł jego winę, skazał go na 1000 zł grzywny i  obciążył opłatą. Handlowiec odwołał się od tej decyzji, jednak sąd rejonowy w  Krośnie obniżył jedynie grzywnę i  utrzy-

mał orzeczenie w mocy. Dopiero kolejne odwołanie doprowadziło do wydania przez sąd okręgowy w  Krośnie wyroku uniewinniającego w  lipcu ubr. Antoni Cynkar uważał, że absurdem jest, iż ma płacić za błąd urzędników starosty. Natomiast koszt samej rozbiórki szacowano na ok. 100 tys. zł.

Po latach wszystkie pozwolenia wydane przez władze stały się nieważne, ponieważ jak się okazało błąd popełnili urzędnicy starostwa, którzy wydali decyzję.

Sklep został zamknięty. Pracownicy stracili zatrudnienie. Przedsiębiorca musiał szybko pozbyć się całego towaru, a następnie wyposażenia placówki. Poniżej wartości rynkowej trzeba było sprzedać artykuły, którym najszybciej kończył się termin przydatności do spożycia. – Wszystko to zarówno ja, jak i moja rodzina przypłaciliśmy zdrowiem – przekonuje Antoni Cynkar. Postanowił jednak walczyć o  swoje. Za straty związane z  zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej zaczął domagać się odszkodowania od starostwa w  wysokości miliona złotych. Urząd wprawdzie zapewniał, że od odpowiedzialności swego urzędnika się nie uchyla, ale wniosek odrzucił. Powody były dwa. Po pierwsze – zdaniem urzędników sprawa nie była jednoznaczna. Po drugie – żądana kwota była zbyt wygórowana. Starostwo

45 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

twierdziło, iż nieuzasadnione są również roszczenia z tytułu strat związanych z  zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ budynek – mimo nakazu rozbiórki – nadal stał. Nie było zatem przeszkód prawnych do prowadzenia w  nim działalności gospodarczej – argumentował urząd. W byłym handlowcu zagotowało się. – Z jednej strony nakazali mi rozbiórkę, z  drugiej mówią, że sklep może dalej działać bez przeszkód. To absurd, jakich mało – twierdzi. W  kwietniu ubiegłego roku oddał sprawę do sądu o odszkodowanie. Zainteresował się nią również Rzecznik Praw Obywatelskich. Wkrótce po tym z  Wojewódzkiego Urzędu Nadzoru Budowlanego przyszła decyzja o  wstrzymaniu nakazu rozbiórki budynku do końca czerwca 2017 r. W  lipcu ubiegłego roku Antoni Cynkar został uniewinniony za niestosowanie się do nakazu rozbiórki sklepu. Natomiast sąd okręgowy wydział cywilny zawiesił postępowanie w  sprawie o  odszkodowanie. Kiedy sprawa się skończy – nie wiadomo. Tymczasem przedsiębiorca stracił źródło utrzymania całej rodziny. Traci zdrowie i  energię na walkę w  sądach. – Ja tego sklepu na pewno nie rozbiorę, choćby mnie mieli zamknąć w więzieniu – deklaruje Antoni Cynkar. – Pójdę siedzieć i  wtedy będę mieć już spokojną głowę. Państwo da mi jeść. Będę telewizję oglądał, czytał gazety, a w nich informacje o  kolejnych błędach urzędniczych, za które odpowiedzialność ponoszą niewinni ludzie. Teraz mam jednak jeszcze wojnę nerwów. Niech się ona jak najszybciej skończy – dramatycznie apeluje mężczyzna. ▼ Rafał Boruc


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Przyszłość handlu

Płace zmienią oblicze rodzimego handlu

fot. Shutterstock.com

Nie ma dziś możliwości rozwoju firmy handlowej bez korzystania z efektu skali i bez wsparcia ze strony nowoczesnej technologii – i handel to wie.

S

tąd bierze się nie tylko naturalna dla firm mniejszych, napędzana obawą o rynkowe przetrwanie, skłonność do integrowania się we franczyzach, grupach zakupowych i innych formach „taniej” koncentracji, ale także niemniej naturalny, stosunkowo ni-

Reklamah str. 63

ski poziom wynagrodzeń i parcie ku tymczasowym (nazwijmy to tak) formom zatrudnienia. Na tym tle, bo firm tych są tysiące, silne firmy sieciowe (nie ma znaczenia polskie czy zagraniczne) nie musiały płacić wiele, aby płacić znacząco więcej, ale… nie tyle więcej, by inne sektory nie wypadały lepiej na ich tle (jeszcze inne wypadały gorzej, np. leśnictwo czy budownictwo, ale to nie zmienia biegu argumentacji – co poniżej). A skoro tak, to w sytuacji powrotu koniunktury ogólnogospodarczej i utrwalenia się zjawiska emigracji pracowniczej, zaostrzenia się konkurencji, także konkurencji wielkich firm, o skutecznego i mniej „rotującego” pracownika, pojawił się problem relatywnego braku ludzi do pra-

48 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

cy w handlu. Pojawiły się więc w sposób naturalny polityki zachęcania do podjęcia zatrudnienia właśnie „u nas”. Firmy czynią to nie tylko dla wizerunku i w odpowiedzi na propracownicze działania rządu, ale w odpowiedzi na zaostrzenie się konkurencji i konieczność kompensacji ubytku zatrudnionych. Chodzi nie tylko o zastąpienie ludzi innymi, ale o podniesienie efektywności pracy mniejszej liczby pracowników, poprzez postawienie na ich jakość i jakość ich otoczenia technicznego oraz infrastruktury. Innymi słowy chodzi o lepszą pracę i lepszą za nią płacę, a nie o proste, „odchodzą – dajemy podwyżki”. Tak wygląda moim zdaniem istota problemu wybuchu poprawy „płac i prac” w handlu: kończy się czas ekstensywnego wykorzystania pracy w sektorze (wielka podaż pracowników – niskie płace), a zaczyna etap intensywny (wyższe płace, „wysoka” technika wsparcia pracy i operacji). I jest to wielkie wyzwanie rozwojowe, w tym inwestycyjne, któremu sprostają najlepsi, a efekty pokaże rynek: jedni wyjdą zwycięsko, inni niestety nie. Trzeba wszelako wskazać na dwa przynajmniej katalizatory tego procesu. Po pierwsze, na generalnie „wychowawczą” wobec nowoczesnego handlu politykę zaprzyjaźnionego ze związkami zawodowymi (a szczególnie


Przyszłość handlu

z jednym) rządu i – po drugie – łalności i zmiany filozofii pona natężenie się procesu konkudejścia do zasobów ludzkich wirencyjnego w sektorze dystrybudać też w niektórych hipermarcji (procesy koncentracyjne, walketach, tych które – po kilku laka cenowa, wejście nowych techtach „smuty rynkowej” – wpadły nologii). To one wskazały na pona pomysły skuteczniejszej niż tencjały rozwojowe poszczególostatnimi laty walki o rynek. Winych formatów i uwypukliły rolę dać to w dynamikach sprzedaży oraz jakość konkurencyjną fori ekspansji. Nie jest to tempo dysmatów „średnich”. Przede kontu, czy silnych franczyz, wszystkim dyskontów ale format chyba ruszył (jeśli to jeszcze są z miejsca. dyskonty – trafKończy się zaW konsekwencji niej powiedzieć tem okres eksby post-dytensy w nych uwyraźnił skontów), ale strategii wysię podział firm także blikorzystana płacące coraz lepiej skich im ponia HR (zai coraz więcej sprzedające wierzchniosobów ludzoraz na pozostałe, wo i zdolnokich) rynścią do peneku. Nie bębroniące uzyskanej tracji rynku, dzie niedługo pozycji. specjalnie sformiejsca na sklematowanym supy służące jako repermarketom typu media na utratę pra„proximity” (bliskość), cy, czyli sklepy słabe ficzy też zbliżonym do nich funknansowo i umiejętnościowo. Zacjonalnie różnorodnym sklepom czyna też kończyć się zatrudniagrupy convenience. nie w firmach silnych przy za W konsekwencji uwyraźnił łożeniu dużej rotacji i relatywsię podział firm na płacące conie niskiej, choć znacząco wyżraz lepiej i coraz więcej sprzeszej niż u najsłabszych, płacy. dające oraz na pozostałe, broPewnym amortyzatorem tej „eksniące uzyskanej pozycji. Traktutensyfikacji” sektora będzie zając to jako swoisty wskaźnik potrudnianie pracowników z tzw. wodzenia można i w tych kategoWschodu, ale jeśli otworzą się riach zobaczyć wzrost roli mniejrynki pracy Zachodu (właśnie szych supermarketów, głównie się to dzieje w Brukseli), amorpracujących we franczyzie i skletyzator ten szybko zaniknie. Popów grupy convenience (granica wstanie twarde wyzwanie, albo jest tu bardzo płynna). Co więcej: potrafisz zainwestować w ludzi kryterium intensyfikacji dziai wspomagającą ich i firmę technikę, albo licz się z najgorszym. Oczywiście rynki niszowe dostrzegą to z pewnym opóźnieniem, ale trend moim zdaniem zarysowuje się wyraźnie. Będzie zatem intensywniejsze niż dotychczas inwestowanie w płace, w stabilizowanie ludzi i realizowanie wyraźnej ścieżki rozwoju zawodowego. Firmy silne uczynią wiele, żeby nie było ucieczek do konkurencji, albo poza sektor. Nagłaśniane w trybie niemal ciekawostkowym straReklama str. 125

50 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

tegie omni- i multichannel zaistnieją jako poważny proces inwestycyjny i zarządczy, powiązany z procesem koncentracyjnym i zarządzaniem operacyjnym firm handlowych. Wyposażenie pracy i jej „uszlachetnienie” poprzez stosowny sprzęt i szkolenie zmieni obsługę sprzedaży wielokanałowej, interakcję z konsumentem w sklepie i poza nim, zbuduje rzeczywistość wirtualną komunikacji biznesowej i konsumenckiej, realizując strategie zarządzania doświadczeniami konsumenta i klienta biznesowego. W obszarze relacji międzysektorowych należy spodziewać się zaniku wielostronnych rozmów na temat nierealnych kodeksów postępowania, w łańcuchu dostaw np. szybko zmienią się one w skuteczne rozmowy międzysektorowe, kończone nie tyle kodeksami, co koncepcjami kooperacyjnego zarządzania łańcuchami konkretnych kategorii produktów. Naturalną koleją rzeczy powstaną platformy koordynacyjne i samoregulujące sposoby „robienia” biznesu w poszczególnych kategoriach, obejmujące problematykę nie tylko wykonywania przepisów, ale i optymalizacji rynku w przestrzeni „od pola do stołu” – to kwestia kilku najbliższych lat. Czy to się komu podoba, czy nie – idzie nowe i nie polega na wąsko sprofilowanych politykach poszukiwania „Czarnych Piotrusiów” do fiskalno-dyskryminacyjnego poskramiania, ani do deklaratywnie ogłaszanych dokumentów dobrej woli partnerów biznesowych w różnorodnych łańcuchach dostaw. Tym bardziej proces ten przyspieszy, im bardziej znaczenia nabierać będzie eksport i zwalczanie praktyk protekcjonistycznych w rynkach eksportowych i rynku rodzimym. ▼ Dr Maria Andrzej Faliński


ROZMOWA Z PRODUCENTEM

Naszą misją jest

czerpanie inspiracji z natury

Olga Tylińska: Niewiele firm może poszczycić się tak długą obecnością na rynku. Jak z Państwa perspektywy zmieniało się podejście do ziół wśród Polaków? Evangelos Evangelou: Od 1949 r. kontynuujemy bogatą tradycję zielarstwa w Polsce. Przez ten czas zdobyliśmy nie tylko doświadczenie, ale i cenną ekspercką wiedzę. Herbatki ziołowe, obecne w ofercie od początku istnienia firmy, zawsze cieszyły się popularnością. Od kilku lat, wraz ze zwiększającym się zainteresowaniem zdrowym stylem życia, kategoria ta wykazuje stały wzrost. Tym bardziej cieszy więc fakt, że konsumenci najczęściej sięgają po herbatki ziołowe z linii Zielnik Polski marki Herbapol, umacniając naszą pozycję lidera tej kategorii. Marka Herbapol należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku. Jak się zdobywa tak wysoką pozycję? Naszą misją, niezmiennie od 68 lat, pozostaje czerpanie inspiracji z natury i proponowanie konsumentom produktów o jakości przewyższającej cenę. Uważnie wsłuchujemy się też w  aktualne trendy i preferencje odbiorców, na podstawie których rozbudowujemy portfolio. Równie ważnym czynnikiem składającym się na nasz sukces są inwestycje. Co roku przeznaczamy znaczne środki finansowe na dalszy rozwój firmy, produkcji i pracowników, jak również działania marketingowe oraz aktywności z zakresu odpowiedzialności społecznej.

Jak udaje się połączyć innowacyjność z odwołaniem do tradycji? Potrzeby konsumentów i trendy nieustannie się zmieniają. Naszym zadaniem jest wyciągać z tego wnioski i poszerzać ofertę o produkty, które wpiszą się w rytm życia i wymagania odbiorców. Jednocześnie – niezależnie od tego, co i w jaki sposób produkujemy – pozostajemy wierni naszej misji bycia w zgodzie z naturą. To zobowiązanie wobec klientów, którzy nam ufają, i z którego z przyjemnością się wywiązujemy.

Polscy konsumenci coraz częściej sięgają po produkty korzystnie wpływające na organizm i wpisujące się w ich aktywny styl życia.

Jak firma Herbapol-Lublin odpowiada na potrzeby dzisiejszego konsumenta? Polscy konsumenci coraz częściej sięgają po produkty korzystnie wpływające na organizm i wpisujące się w ich aktywny styl życia. Dlatego w 2017 r. wprowadziliśmy innowacyjny na rynku owocowo-zielarskim produkt: Zielnik Polski Esencję Zdrowia. Jest on poszerzeniem oferty marki Herbapol Zielnik Polski, a z uwagi na płynną formę, wyjątkowy. Konsumenci mogą teraz w bardziej wygodny sposób korzystać z dobroczynnych

51 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Evangelos Evangelou Prezes Zarządu Herbapol-Lublin

właściwości ziół i owoców, dodając Zielnik Polski Esencję Zdrowia do wody, herbaty lub przyjmując je bezpośrednio na łyżeczkę. Również w tym roku na rynku zadebiutowała Naturalna Ice Tea marki Herbapol – orzeźwiający napój herbaciany bez barwników, konserwantów i substancji słodzących. To bez wątpienia najlepszy wybór na lato, dostępny w czterech wariantach smakowych. Jakie działania podejmuje Herbapol-Lublin, które mogą okazać się pożądanym wsparciem edukacyjnym i marketingowym dla sektora MŚP? Nasze wsparcie kierujemy do dystrybutorów, detalistów, ale i klientów końcowych. Za każdym razem jest ono dopasowane do konkretnego partnera, a dodatkowo wzmocnione szeroko zakrojonymi działaniami ATL. Tak przygotowane narzędzia są – w mojej ocenie – atrakcyjne i wyróżniają nas na tle innych firm z sektora FMCG. W tym roku, podobnie jak wcześniej, będziemy przywiązywać do nich dużą wagę. Dziękuję za rozmowę. ▼


PROBLEMY PRZEDSIĘBIORCÓW

Brak przepisów

w sprawie rekompensat za utrudnienia w handlu Współczesne sklepy oferujące produkty branży FMCG są otwarte praktycznie przez cały rok. Bywają jednak sytuacje, że sklep jest przez pewien czas zamknięty lub dojście do niego jest utrudnione i klienci rezygnują z zakupów. Czy właściciel może wówczas wystąpić do lokalnych władz lub inwestora o wypłatę odszkodowania za poniesione straty? Czy istnieją przepisy prawne regulujące tę kwestię?

R

emont ulicy dla handlowców może być prawdziwą udręką. Kupcy chcą odszkodowań od władz za utracone dochody – jednak jak się okazuje, nie jest to takie proste. Na łamach gazet wiele razy poruszano temat dotyczący rekompensat za poniesione straty. Niestety, w większości przypadków były to tylko próby. Kończyło się najczęściej na negocjacjach z organami samorządowymi – jako organizatorami prac utrudniających handel. Przyczyna jest prozaiczna – brakuje klarownych przepisów, na podstawie których handlowcy mogliby się domagać odszkodowań. Wszystkie decyzje dotyczące rozpoczęcia remontu danej ulicy są poprzedzone uwarunkowaniami prawnymi (na podstawie uchwały miasta). Na bazie tej uchwały wykonawca robót wprawdzie jest zobowiązany do tego, by nie utrudniać mieszkańcom dostępu do posesji, ale często w przypadku handlowców nie rozwiązuje to problemu. Wyznaczone objazdy czy też zastępcza droga są wytyczone w taki sposób, że skutecznie „odstrasza-

ją” klientów od odwiedzenia lonikającą ze społeczno-gospokalu handlowego. darczego przeznaczenia nieru Pojawia się podstawowe pychomości i stosunków miejscotanie – czy można cokolwiek zrowych”. Kluczowym pytaniem jest bić, gdy dostęp do budynku został to, czy remont chodnika lub ulizapewniony zgodnie z prawem, cy przekracza „przeciętną miajednak sam remont skutecznie rę”. O przekroczeniu takiej mia„zniechęcał” klientów i wygery można mówić np. w przypadnerował spore straty? Niestety, ku, gdy prace remontowe trwają w polskim prawie nie ma jednozbyt długo. Wtedy prawnie możznacznego przepisu, który rozna dochodzić odszkodowania, wiązuje ten problem. Jest jednak jednak i tak może być to bardzo pewna furtka… Istnieje coś tatrudne. Sąd może bowiem uznać, kiego jak immisja, czyli oddziałyże właściciel sklepu musi się liwanie jednej nieruchomości, czyć z remontami przepronp. remontowanej ulicy wadzanymi w jego sąna drugą nieruchosiedztwie, poniemość, tj. na buważ do obowiązdynek w którym ków miasta naKluczowym jest sklep. leży np. dbanie pytaniem jest to, W art. 144 o ulice i chodkodeksu cyniki. czy remont chodnika wilnego czy Trzeba lub ulicy przekracza tamy: „Własię również li„przeciętną ściciel nieruczyć z koszmiarę”. chomości potami wytoczowinien przy wynej sprawy i niekonywaniu swezbędnymi dokugo prawa powstrzymentami, które namywać się od działań, leży dostarczyć, żeby które by zakłócały korzystaudowodnić wysokość ponienie z nieruchomości sąsiednich sionych strat. Nie wiadomo, czy ponad przeciętną miarę, wyżeby to udowodnić wystarczy

52 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


PROBLEMY PRZEDSIĘBIORCÓW

pokazać wykazy dochodów sklepu sprzed remontu i po remoncie. Wszystko więc zależy od oceny sądu – a tu trudno jest przewidzieć, czy prace remontowe zostaną uznane za nadużycie prawa własności i w konsekwencji będzie to podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Przykładowo w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 1969 r. (sygn. akt II CR 208/69) zaznaczono, iż określenie „stosunki miejscowe” odnosi się zarówno do miejsca, jak i czasu. Ocena zakłóceń powinna zawsze zapewnić powiązanie jej z konkretną w danym czasie i miejscu sytuacją. Wówczas nie będzie ona oderwana od rzeczywistości. Decydujące znaczenie ma przy tym charakter środowiska miejscowego (wieś, miasto, teren przemysłowy, rekreacyjny itp.). W wyniku oddziaływania pośredniego, zakłócającego ponad przeciętną miarę korzystanie z sąsiednich nieruchomości ich właściciele mogą żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania dalszych naruszeń – to tzw. roszczenie negatoryjne (art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego). Jednak zgodnie z orzecznictwem uwzględnienie roszczenia negatoryjnego w sytuacji wybudowania np. na podstawie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, powodującego istotne ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości sąsiedniej, nie może polegać na nakazaniu rozebrania tego obiektu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1992 r. sygn. akt I CRN 188/92). Przyjmuje się, iż jeżeli zakłócenia wywołują szkodę, to wówczas można dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów art. 415 Kodeksu cywilnego regulującego czyny niedozwolone (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1976 r., III CRN 367/75). ▼ Przemysław Tórz

53 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


OBSŁUGA KLIENTA

Savoir-vivre

w obsłudze klienta Savoir-vivre w obsłudze klienta sprowadza się głównie do dbania o doświadczenie klienta. Jeśli to doświadczenie jest pozytywne, klient do nas wróci, jeśli nie, pójdzie gdzie indziej. O czym powinniśmy pamiętać, by wrażenie, które po sobie pozostawiamy, było pozytywne? Kultura osobista i szacunek To podstawy dobrego wychowania nie tylko w sklepie. Oznacza to, że wszystkich klientów powinniśmy traktować jednakowo grzecznie, bez względu na wiek, płeć czy wygląd. Szacunek okazujemy też poprzez nasze zaangażowanie w obsługę. Niedbała postawa, obojętny ton głosu, nieużywanie zwrotów grzecznościowych, czy nawet zbyt wolna obsługa mogą sprawić, że klient poczuje się zlekceważony. Czy w tej sytuacji będzie chciał do nas wrócić? Powitanie klienta w sklepie Powitanie klienta będzie różnić się w zależności od sklepu. W sklepach samoobsługowych, w których klienci płacą przy kasie, kasjer pierwszy wita się i żegna z klientem. W mniejszych sklepach to klient powinien przywitać się pierwszy, zgodnie z zasadą, że osoba wchodząca do pomieszczenia, w którym znajdują się już inne osoby, powinna pierwsza wypowiedzieć zwrot powitalny. Pierwszeństwo bieżącej obsługi Oznacza to, że klient stojący przy ladzie czy przy kasie powinien

mieć pierwszeństwo w stosunku do towaru, który, np. trzeba właśnie ułożyć na półkach. Oznacza to też, że klient powinien być obsłużony zaraz po wejściu do sklepu czy podejściu do kasy, a nie czekać na zauważenie. Zakończenie dotychczas wykonywanej czynności nie powinno zająć więcej niż 10 sekund, a jeśli jest to niemożliwe, czynność powinna zostać przerwana. Jeżeli musimy ją kontynuować, bo np. przyjechała dostawa, a nikogo oprócz nas nie ma w sklepie, należy poinformować klienta, jak długo jeszcze będzie musiał czekać. Mowa ciała Mowa ciała sprzedawcy powinna wyrażać zainteresowanie klientem. Nie chodzi tu o stanie na baczność czy służalcze ukłony, a raczej o zainteresowanie drugim człowiekiem wyrażone poprzez zwrócenie się w jego kierunku, uważne słuchanie tego, co ma nam do powiedzenia, oraz odpowiedni bezpośredni kontakt wzrokowy, który powinien trwać przez około 70% rozmowy. Nie należy trzymać rąk w kieszeniach, ani stać z założonymi rękami, ponieważ wyraża to lekceważenie. Nie zapominajmy też o uśmiechu, który pozwala załagodzić wiele trudnych sytuacji.

54 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Wygląd sprzedawcy Pracownik sklepu spożywczego przede wszystkim powinien być schludny i czysty. Żadnych przetłuszczonych włosów, brudnych paznokci, przesadnego makijażu czy powyciąganych ubrań. Ubranie nie powinno być zbyt wyzywające, zwłaszcza w przypadku kobiet. W przypadku panów oznacza to długie spodnie, zakryte buty oraz rękawy nie krótsze niż do łokcia, a w przypadku pań dodatkowo rajstopy, bez względu na porę roku. Zimą niedopuszczalne jest obsługiwanie klientów w kurtce. Coraz więcej sklepów rozwiązuje problem ubioru wprowadzając obowiązek noszenia przez pracowników stroju służbowego, co jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ sprawia, że personel wygląda profesjonalnie. Poufałość Nie ma nic złego w pozwalaniu sobie na rozmowy oraz drobne żarty w obecności klientów. Jednak zbytnia poufałość może nam zaszkodzić. Dotyczy to szczególnie młodych kobiet, które często potem nie mogą poradzić sobie z namolnością niektórych klientów. Ogólnie rzecz biorąc, skracanie dystansu z klientami może prowadzić do nadmiernych i nierealnych oczekiwań z ich strony. W niektórych przypadkach może to powodować kłopoty w postaci nieuregulowanych płatności, bo klient, nie mając przy sobie gotówki, wziął towar na kreskę. A nam trudno odmówić, no bo jak to zrobić, skoro znamy kogoś tak dobrze? Przyjazna atmosfera w sklepie Przyjazna atmosfera w sklepie ma wpływ na jego wizerunek. Oczywiście nie mamy wpływu na to, jak zachowują się klien-


OBSŁUGA KLIENTA

ci, ale na pewno mamy wpływ na to, jak sami się zachowujemy. Wszelkie spory i nieporozumienia między pracownikami najlepiej jest rozwiązać na osobności, ponieważ wdawanie się w kłótnie po pierwsze wygląda nieprofesjonalnie, a po drugie, nikt nie lubi być świadkiem kłótni. Niedopuszczalne jest też krytykowanie pracowników przez kierownika sklepu, ponieważ podważa to ich autorytet. Jeżeli zaś chodzi o zachowania klientów, to warto kontrolować sytuację w sklepie. Jeżeli ktoś rażąco narusza zasady dobrego wychowania, np. obraża innych klientów, to powinien zostać wyproszony. Dobrze jest też zawiadywać kolejką. Widząc np. ciężarną kobietę stojącą w kolejce do kasy, sprzedawca powinien ją wywołać i obsłużyć poza kolejnością.

Załatwianie spraw prywatnych w pracy Chodzi tu głównie o prywatne rozmowy telefoniczne w trakcie obsługiwania klientów. Nie tylko uniemożliwiają one wykonywanie obowiązków, lecz także wywołują u klienta poczucie bycia lekceważonym. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że czekamy na ważny telefon i trzeba będzie odebrać połączenie. W takim przypadku trzeba klienta uprzedzić i wyjaśnić, o co chodzi. Kalanie własnego gniazda Będąc zatrudnionym w jakimś miejscu nigdy nie należy wypowiadać się niepochlebnie na temat pracodawcy, bez względu na to, co osobiście sądzimy na jego temat. Jeżeli więc mamy z nim jakiś prywatny zatarg, nie rozma-

wiajmy o tym z nikim w obecności klientów, ani tym bardziej bezpośrednio z nimi. Jeżeli natomiast nasze niezadowolenie dotyczy zasad ustalonych przez pracodawcę, należy spokojnie wyjaśnić sytuację, przekierowując uwagę klienta z osoby na sytuację, bez obwiniania kogokolwiek. Uczciwość przede wszystkim Ostatnią i najważniejszą zasadą jest uczciwość. Jeżeli obsługujemy klienta adekwatnie do jego potrzeb, nie wymuszając na nim zakupu określonych towarów, nie oszukując go ani nie sprzedając mu np. nieświeżych produktów, klient to doceni. ▼ Katarzyna Kłobukowska Trener i specjalista ds. PR w Grow Szkolenia Coaching Doradztwo HR Reklama

55 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Sery

Serowe zyski

fot. Shutterstock.com

Na rynku serów panuje dość duża konkurencja, a przy tym konsumenci są coraz bardziej świadomi, co kupują i ich oczekiwania rosną. Ponadto w tej, wydawałoby się dość konserwatywnej kategorii, wciąż pojawiają się nowości, po które dość chętnie sięgają klienci, chcąc uciec od śniadaniowej rutyny czy wypróbować nowe zastosowanie znanego od lat produktu. Warto w pewien sposób całościowo przyjrzeć się tej kategorii, by sprawdzić, czy na naszych półkach oferta jest wystarczająco atrakcyjna, zarówno dla bardziej konserwatywnego klienta, jak i poszukiwacza nowych smaków.

W

ydawałoby się, że ten segment produktowy, tak bardzo odwołujący się do tradycji, niekoniecznie będzie

Reklama str. 97

się szybko zmieniał. Jednak ostatnie lata udowadniają, że rynek serów też bardzo dynamicznie reaguje na wszelkie zmiany, tym bardziej, że jest to rynek cechujący się wysoką konkurencyjnością. Wzrasta świadomość konsumencka co do zasad odżywiania, rosną wymagania rynku co do jakości, funkcjonalności, a nawet opakowań. Zmienia się też sam sposób kupowania. Dla przykładu niektórzy klienci wracają do kupowania serów żółtych na wagę, inni preferują jednak sery w  plastrach w wygodnych foliowanych opakowaniach, zapewniających wielokrotne zamykanie produktu, zapewniających wydłużoną świe-

56 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

żość produktu. Trudno się dziwić, że marki chcące wyróżnić się na tle konkurencji poszukują więc nowych punktów komunikacji z klientem, kanałów dotarcia, a także starają się odkryć, jakich unowocześnień i  zmian w  produktach oczekuje rynek. W związku z rosnącą nietolerancją laktozy (albo modą na produkty bezlaktozowe) pojawiają się obok mleka także inne produkty nabiałowe pozbawione lub ograniczające ilość laktozy. Dla osób, ograniczających ilość spożywanych kalorii, rynek ma do zaoferowania coraz więcej serów o  ograniczonej ilości tłuszczu. Coraz więcej znaczenia dla odbiorców nabie-


XXXXXXXX

57 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Sery

ne kampanie reklamowe w masowych środkach przekazu, a szczególnie telewizyjnych, ale również w  internecie w  postaci atrakcyjnych stron www, stałej obecności w  mediach społecznościowych (FB, YouTube, Instagram), jak coraz bardziej intensywnych działaniach shopperowych. Serowa rewolucja

Jacek Wyrzykiewicz PR & Marketing Services Manager Hochland Polska Do rodziny serków Almette dołączyły nowe smaki: Almette z rzodkiewkami oraz Almette ze szpinakiem i  czosnkiem. W  kwietniu wystartowała sprzedaż Nowego Hochland Kanapkowego, w  którym optymalizacji uległy receptura i  opakowanie, zaś wsparcie marketingowe planowane jest już od czerwca. Wsparciem promocyjnym dla detalistów jest trwająca kampania reklamowa „Almette – 100% naturalnych składników, 100% przyjemności”, zaplanowana w: TV, kinie, prasie, internecie, mediach społecznościowych oraz w  punktach sprzedaży. Potrwa aż do sierpnia. Pod hasłem „Hochland na Piątkę!” przebiega promocja konsumencka serów topionych Hochland, w  której każde zakupione opakowanie z  promocyjną naklejką to gwarantowane 5 zł do wydania u  partnerów promocji, trwającej do 31 maja br.

Zmiany produktowe wymuszają też modyfikacje w samym zastosowaniu serów. Sery przestają być postrzegane tylko jako składnik tradycyjnej kanapki. Coraz częściej są wykorzystywane w eksperymentalnych kuchniach na przykład jako element samodzielny w  postaci serów zapiekanych, przygotowywanych jako dania główne, desery, dodatek do zup, komponent sałatek, trafiając na grilla, są wykorzystywane w sosach, itd. Polscy konsumenci szukają nowych doznań smakowych, podróżują po świecie, próbują miejscowych specjałów i przywożą nowe receptury do kraju. Gatunki serów z całej Europy, nawet dalszych zakątków świata, jeszcze kilkanaście lat temu znane nielicznym, zagościły na stałe na półkach sklepów i na polskich stołach. Wiele gatunków, dawniej nieznanych, wykorzystywanych jest na co dzień, zarówno w postaci przekąski, trady-

Sery a ranga sklepu Sery stanowią bardzo ważną kategorię w  sklepie. W  wielu gospodarstwach domowych goszczą czasem codziennie, dlatego oferta tych produktów w sklepie powinna być starannie przemyślana, stanowiąc jedną z najbardziej kluczowych pozycji asortymentu. Jeśli w  sklepie mamy dość miejsca – podejmijmy ryzyko wygospodarowania wolnej przestrzeni na sprzedaż serów na wagę. Taka ekspozycja może nieraz okazać się naszym atutem w  porównaniu do konkurencji, która postawi tylko na produkty paczkowane. W obecnym czasie, gdy klienci zwracają się w  kierunku zakupów w  dyskontach,

fot. Shutterstock.com

ra hasło „naturalność”, więc producenci podkreślają, że ich produkty pochodzą z naturalnych składników, że przy ich produkcji nie używa się chemii, podkreślając ich pochodzenie z rodzinnych gospodarstw, dbających o  swoje zwierzęta czy stosujących karmy bez GMO. Wiele dzieje się w samej promocji serów. Działania w  segmencie produktów nabiałowych coraz częściej obejmują wzmożo-

cyjnego obkładu na kanapkę, czy dodatku do sałatek, ale również jako półprodukt do przygotowania całych dań, których są bazą. Odpowiedniki wielu dotychczas egzotycznych produktów, jak na przykład sery pleśniowe, kozie, typu mozzarella, ricotta, itp. są nie tylko z powodzeniem produkowane czy dystrybuowane w  Polsce, ale też coraz częściej trafiają do koszyków miejscowych konsumentów. Producenci wchodzą na rynek z bardziej szlachetnymi gatunkami serów długodojrzewających, intrygujących konsystencją i smakiem.

58 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


XXXXXXXX

59 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Sery

Aneta Będkowska Kierownik Działu Marketingu i Współpracy z Klientem Sertop Tyski producent serków topionych cieszy się nieograniczonym zaufaniem nie tylko detalistów, ale także restauratorów. To właśnie z  myślą o  tych ostatnich firma wprowadziła zmiany w  asortymencie, dostosowując swoje produkty do potrzeb rynku. W chwili obecnej w  ofercie firmy znajdują się porcjowane serki topione w formie kostek lub trójkątów, o  różnych smakach i  w  różnych gramaturach, idealnie wpasowujące się w potrzeby hoteli i restauracji. – W  bieżącym roku zamierzamy wprowadzić na rynek także produkty, ułatwiające gotowanie szefom kuchni – mówi Aneta Będkowska, Kierownik Działu Marketingu i Współpracy z Klientem Sertop sp. z  o.o. – W  naszej ofercie pojawi się masło klarowane, ser twarogowy malaga do serników i  innych deserów oraz ser do krojenia, idealny do zapiekania. Mamy nadzieję, że produkty te pozwolą nam wejść z impetem w sektor HoReCa.

to właśnie oferta serów i wędlin na wagę może stanowić o  przewadze konkurencyjnej sklepu położonego w  sąsiedztwie. Duża grupa klientów ceni sobie bowiem możliwość wyboru produktu, woli kupić świeżo ukrojone plastry, w potrzebnej ilości, a  nie według narzuconej przez opakowania gramaturze i o ulubionej grubości, którą zapropo-

nować może obsługujący krajalnicę personel. Decydując się na odrębne serowe stoisko, warto zwrócić szczególną uwagę na obsługę. Stoisko z serami powinna obsługiwać osoba, przed którą oferowane produkty nie mają tajemnic, znająca skład produktów, potrafiąca ciekawie o  nich opowiedzieć, doradzić wybór, zachęcić do spróbowania. Naprawdę warto w tym kierunku szkolić personel. Zadbajmy też o  czytelność nazw, cen, składu, zawartości tłuszczu, zadbajmy o samą estetykę lady chłodniczej. Zwracajmy szczególną uwagę na produkty, które najszybciej tracą termin przydatności do spożycia i na wygląd wystawianych produktów. Sery należy zabezpieczyć przed wysychaniem i zapewnić im najbardziej optymalne temperatury przechowywania. Tu wszelkie niedopatrzenia mogą się mścić nawet wycofaniem się klientów z  dokonywanych zakupów. Natomiast świetnie zorganizowane stoisko z  serami może budować wizerunek sklepu jako atrakcyjnego miejsca na zakupy. Ważną podgrupą są też sery paczkowane, jak i  inne sery sprzedawane zazwyczaj w  formie samoobsługowej z  regałów chłodniczych. Tu należy mieć na uwadze zarówno produkty wysokorotujące, jak i  wprowadzane nowości, czy też wspierane kampaniami reklamowymi. Całkowity brak określonego gatunku może spowodować zniechęcenie klientów. Przykładowo klientka, która chce użyć mozzarelli do sałatki raczej wybaczy brak określonej ulubionej marki, kupując produkt innego producenta, jednak w przypadku zupełnego braku tego gatunku sera na miejsce następnych zakupów wybierze niestety naszą konkurencję. Klienci kupują oczami, dlatego sery muszą być umieszczone w  centralnym miejscu lady, najlepiej na wysokości wzroku, frontową stroną do klienta. Po rozło-

60 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Ewa Gromadzka Kierownik Marketingu SM Mlekpol Sprzedaż wyrobów SM Mlekpol wspieramy permanentnie. Wspomagamy handlowców zarówno w hurtowniach, sklepach, jak i  wśród konsumentów. Zależy nam, aby być jak najbliżej klienta. Dbamy o  odpowiednią ekspozycję naszych produktów, zapewniamy bogatą paletę produktową. Czynnie włączamy się w  zarządzanie półką. Odpowiednie wyróżnienie towaru np. na czole regału zwraca uwagę konsumenta i  zwiększa szanse na wybór właśnie tego produktu. Dla detalistów przygotowujemy specjalne oferty promocyjne. Regularnie pojawiamy się także z naszą ofertą w gazetkach promocyjnych poszczególnych dystrybutorów. Z myślą o wygodzie handlowców dostosowujemy także opakowania do ich potrzeb – np. sery dojrzewające pakowane są w tzw. displaye.

żeniu produktów dobrze zatem przyjrzeć się ekspozycji niejako „okiem klienta”. Przyjrzyjmy się strefom, gdzie klienci zmieniają kierunek ruchu oraz punktom w których się zatrzymują – w odpowiednich miejscach ułóżmy produkty, na których sprzedaży nam najbardziej zależy czy to ze względu na marżę, czy szybkość rotowania. Sery grupujmy według kategorii, w układzie pionowym lub poziomym, jeden obok drugiego. Najważniejsze jest takie wyeksponowanie ofer-


Sery

ty, by pokazać wszystkie dostępne smaki. Dobrze stworzyć wrażenie obfitości, ale z zachowaniem pewnego porządku. Ekspozycja serowa musi być na bieżąco uzupełniana, bo wszelkie braki zaburzają pożądany obraz stoiska. Na produkty o  największej zyskowności lub rotacji przeznaczmy najbardziej widoczne miejsce, rezerwując dla nich najwięcej powierzchni. Nawet jeśli dysponujemy oddzielnym stoiskiem z serami odpowiednia reprezentacja powinna dotyczyć też serów w  plasterkach, paczkowanych. Warto zwrócić uwagę, jacy klienci w konkretnej lokalizacji wybierają określone rodzaje opakowań. Te paczkowane są chętniej kupowane przez młodych ludzi, prowadzących jedno-, dwuosobowe gospodarstwa domowe, gdyż dla nich tradycyjne 100-150 g to ilość wystarczająca. Co ciekawe osoby starsze, które też nie kupują zbyt wiele na zapas, wolą poprosić sprzedawcę o ukrojenie kilku plasterków. W rodzinach z dziećmi dominuje zazwyczaj ser kupowany na wagę, gdyż jest to jednak opcja trochę tańsza. Czas na ser W  serach można zauważyć też pewną sezonowość. Dla twarogów najlepsze okresy sprzedażowe to zwykle Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc. Z pewnością związane to jest z  tradycyjnym okresem wypieków, czy przyrządzania deserów. Natomiast latem na popularności zyskują te, które można dodać do sałatek. Warto ten aspekt wziąć pod uwagę, bo choćby latem można postawić na sery typu feta w  kostkach, w  zalewach, sery kozie, czy inne serowe produkty nadające się jako składnik sałatek czy dipów do letnich dań. Coraz częściej sery trafiają też na grilla w postaci oscypków lub serów pleśniowych typu

61 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Sery

camembert. Także serki topione i plastry żółtego sera są stosowane jako dodatek do grillowanych mięs, warzyw czy owoców. Oddech nowości Aby zachęcić do kupowania swoich marek producenci szukają wciąż nowych pomysłów, uważnie wsłuchując się w  potrzeby odbiorców. Pojawiły się na przykład sery funkcjonalne w postaci serów żółtych czy pleśniowych ze szczepami bakterii priobiotycznych. W  trend zdrowej żywności wpisują się na przykład produkty typu mozzarella, której producent informuje na opakowaniu, że produkt jest „GMO FREE”, zapewniając, że mleko użyte do produkcji sera pochodzi od krów karmionych paszami wolnymi od GMO.

Coraz częściej sery spożywa się na gorąco i to nie tylko w formie tartej jako wierzchnia warstwa takich dań, jak na przykład zapiekanki czy pizza. Klasyczną propozycją jest już z  pewnością panierowany camembert, ale coraz częściej próbuje się podawać na ciepło i inne gatunki sera, takie jaki serki topione, czy na przykład bryndza. Pewną odpowiedzią rynku na ten trend są gotowe plastry sera, specjalnie przygotowane do podawania na gorąco, szczególnie jako dodatek do tostów. Gotowe i odpowiednio grubsze plastry z dodatkami mają konsumentom ułatwić i przyspieszyć przygotowanie dań na gorąco. Podobnie innowacyjne mogą okazać się serki topione, przeznaczone do zapiekania, które mają pokazać się jeszcze w tym sezonie. Oczywiście, jak w  każdym sezonie możemy spodziewać

Reklama

62 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

się nowych smaków i zestawień przypraw i innych dodatków. Pojawią się słodkie, owocowe smaki w odpowiednich konsystencjach, które będzie można zastosować jako farsz do naleśników czy element deserów. Pewnym novum na rynku są produkty wysokobiałkowe. Takie produkty pojawiają się także wśród serków. Wiele osób ćwiczy na siłowni, a  szczególnie mężczyznom zależy na wykształceniu i  później utrzymaniu masy mięśniowej. W  takim wypadku należy szczególnie dbać o dostarczanie organizmowi produktów o  wysokiej zawartości białka. Na produkty wysokoproteinowe zwracają uwagę także osoby na diecie, które albo po prostu zwiększają ilość tego składnika, albo nawet przechodzą na jedną z bardziej znanych diet – Dukana. Dieta proteinowa to die-


Sery

ta odchudzająca, której główną zasadą jest zwiększenie spożycia białek podczas jednoczesnego ograniczenia spożywania węglowodanów i tłuszczów. Można się spodziewać, że produkty wysokobiałkowe, takie jak jogurty, mleko i właśnie sery, będą coraz częściej pojawiać się także na sklepowych półkach. Podobnie jak w przypadku innych produktów warto obserwować, co się dzieje w sektorze HoReCa, gdyż wiele nowości, w tym również dotyczących serów, wpierw pojawia się na rynku gastronomicznym. Później, jeśli zostaną przyjęte zarówno przez szefów kuchni, jak i ich klientów, zostają zaadaptowane przez konsumentów indywidualnych. Producenci również wykorzystują do promocji swoich serów branżę gastronomiczną na przykład w  postaci kampanii, podczas której nowości są prezentowane w  czasie objazdowych promocji foodtrucków po Polsce. W  reklamowych spotach telewizyjnych coraz częściej pojawiają się znani szefowie kuchni i postacie znane z  świata gastronomii, zaś głośne telewizyjne programy kulinarne popularyzują użycie określonych produktów, które wkrótce zaczynają być poszukiwane również w sklepach detalicznych. Skąd biorą się dziury w serze? Warto wiedzieć, że charakterystyczne dziury są domeną żółtych serów typu szwajcarskiego i  holenderskiego. Otworki tworzą się dzięki bakteriom kwasu propionowego, które w trakcie dojrzewania sera przerabiają kwas mlekowy (wytworzony wcześniej przez inne bakterie) na kwas propionowy podczas procesu dojrzewania. Powstają wówczas pęcherzyki dwutlenku węgla, które tworzą tak chętnie widziane przez klientów dziury w serze. Fachowo powinniśmy mówić nie tyle o dziurach w serze, co o oczkach. A za-

63 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Sery

tem mamy nie tyle sery z dziurami, co sery z  oczkami i  tzw. sery ślepe. Oka powstałe podczas wstępnej fazy dojrzewania tworzą w serze nieregularne, lekko spłaszczone otwory, charakterystyczne dla serów nieprasowanych, np. tylżyckiego. Puste przestrzenie tworzyć się mogą też po całkowitym przefermentowaniu laktozy w  kwas mlekowy i rozwinięciu się bakterii propionowych Propionibacterium, do czego wymagana jest odpowiednia, niezbyt niska temperatura. Wówczas powstają duże, kuliste oczka o równomiernym rozmieszczeniu. Takie sery wymagają dłuższej fermentacji i  leżakowania sera. Wielkość dziur zależy od gatunku sera. W serach szwajcarskich (ementaler, mazdamer) oka mają rozmiary owoców wiśni a nawet orzecha. Sery typu holenderskiego (edam, gouda) mają oka

rozmiarów ziaren grochu. Co ciekawe – kiedyś oka, czyli dziś poszukiwane dziury, uważano za wadę, zwykle spowodowaną niedostatecznym naciskiem na krążki serowe, a podręczniki serowarstwa zawierały mnóstwo porad, jak nie dopuścić do ich powstania. Dziś wielu konsumentów poszukuje po prostu „serów z dziurami”. Promowany, polecany Klienci bardzo chętnie reagują na aktualne promocje cenowe. Często przy okazji kupują też inne produkty. Czasem nie jest to wyłącznie kwestia ceny, bo wskazanie określonego gatunku jako sera polecanego danego dnia również wpływa na decyzje zakupowe. Działa tu zapewne pewnego rodzaju efekt podpowiedzi, szczególnie cenny dla klien-

Reklama

64 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

tów, którzy nie wiedzą, co wybrać z oferty, a  chętnie spróbowaliby nowego smaku czy gatunku. Warto to wykorzystać, szczególnie przy wprowadzaniu nowych produktów. Coraz częściej konsumenci zwracają też uwagę na producenta, wówczas ważniejsza okazuje się oczekiwana jakość produktu niż jego cena. Dla innych – może okazać się, że głównym kryterium wyboru, co podkreślają często sprzedawcy, są… same dziury w  serze. Wśród serków topionych ważnym kryterium wyboru jest sama marka, bo klienci nie lubią niesprawdzonych produktów. Na niektórych rynkach regionalnych dużą rolę w tej kategorii odgrywa też przyzwyczajenie do lokalnych marek i opakowań. Prym wiodą serki śmietankowe do smarowania, znane i  często kupowane. Wśród nich


Sery

Magdalena Lewalska Research & Development Manager Euroser Dairy Group Jako pierwsi w Polsce zaproponowaliśmy kompleksową usługę jaką jest Fresh Pack Concept, który polega na dostarczaniu do klienta serów, pokrojonych i zapakowanych w  specjalną, oddychającą folię. Dostarczane przez nas produkty są gotowe do sprzedaży bezpośredniej w ladzie tradycyjnej. Każdy kawałek jest opatrzony etykietą, z której konsument łatwo odczyta nazwę sera, kraj jego pochodzenia oraz rodzaj mleka, z  jakiego jest wytworzony. Korzyścią dla sklepów są małe ilości niezbędne do zrealizowania zamówienia – ok. 1 kg w  kartonie, niezależnie od typu sera. Pozwala to ograniczyć zapasy sera w  sklepie i  jego straty, przy jednoczesnym utrzymaniu szerokiego asortymentu. Nasz koncept przewiduje planogramy ułożenia lad serowych w estetyczny i przejrzysty sposób, co ułatwia konsumentom szybkie odnalezienie ulubionego produktu. Asortyment serów premium dostępnych w koncepcie to ponad 40 pozycji.

klienci najczęściej wybierają naturalne, czyli bez żadnych dodatków, jednak swoich zwolenników mają też ze szczypiorkiem, ziołami czy papryką. W przypadku wprowadzania nowych smaków, popartych odpowiednimi działaniami promocyjnymi, warto również wprowadzić je na półki. ▼ Olga Tylińska

65 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Przetwory

fot. Shutterstock.com

W świecie własnych wyrobów Robienie marmolad, dżemów czy konfitur, domowe peklowanie i marynowanie mięs, kiszenie ogórków, ponownie wraca do łask. Wiele osób przypomina sobie stare przepisy babć, by samemu zrobić wyroby jak sprzed lat. Producenci ułatwiają nam te czynności, oferując paletę środków czyniących te prace zdecydowanie prostszymi.

fot. Shutterstock.com

dzić i znów podgrzewać, nie zaniedbując przy tym pracochłonnego ich mieszania, by uniknąć przypalenia owocowej masy. To, co kiedyś zabierało wiele godzin

Czy wiesz, że…!

Przetwory na słodko Korzystając z gotowych cukrów i mieszanek żelujących nie trzeba już przetworów owocowych przez wiele godzin mozolnie podgrzewać, zagotowywać, stu-

Żelfix różni się od cukru żelującego przede wszystkim tym, że pozwala na zmniejszenie ilości cukru w przygotowywanych przetworach.

66 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

– dziś ogranicza się nawet do kilku minut, niezbędnych do zagotowania masy i rozpuszczenia w niej dodatku żelującego i konserwującego jednocześnie docelowy produkt. Cukier żelujący i żelfix to popularne dodatki do domowych przetworów. Stosujemy je do dżemów i konfitur, by uzyskać gęstą konsystencję i zachować kolor owoców. Cukier żelujący to nic innego jak cukier z dodatkiem substancji zagęszczającej (zazwyczaj pektyny lub żelatyny). Dostępny jest w wariantach 1:1, 2:1, 3:1, które określają proporcje, w jakich uzyskujemy najwyższą jakość finalnego produktu. I tak – używając cukru żelującego 1:1 – po-


Przetwory

Przedstawiciel marki DIAMANT Cukry żelujące DIAMANT oraz Konfitur-Fix DIAMANT to komplementarna oferta produktów przeznaczonych do domowego przyrządzania konfitur. Diamant jako lider cukrów żelujących oferuje ich pełną gamę – pozwala to konsumentkom przygotować konfitury o różnym stopniu słodkości dostosowanym do owoców i gustu smakowego (od najsłodszych z cukrem żelującym 1:1, mniej słodkich z cukrem żelującym 2:1 do niskosłodzonych, o najwyższej zawartości owoców z cukrem żelującym 3:1). Do dyspozycji jest także trzcinowy cukier żelujący. Proponujemy też Konfitur-Fix, jedyny na rynku środek żelujący pozwalający na indywidualne dobieranie ilości dodawanego cukru, co spełnia oczekiwania klientów stosujących fixy 2:1 lub 3:1. Produkty będą intensywnie promowane w prasie, internecie oraz na platformie sprzedażowej www. sklep. diamant.pl.

trzebujemy 1 kg cukru żelującego na 1 kg owoców. Produkt 2:1 stosujemy, gdy chcemy uzyskać konfiturę bardziej owocową, gdyż na 1 kg owoców używamy wówczas 0,5 kg cukru żelującego. Do najsłodszych owoców zwykle stosujemy cukier żelujący 3:1, który klienci mogą zastosować w następującej proporcji: na 1,5 kg owoców – 0,5 kg cukru żelującego. Na rynku dostępny jest również produkt zawierający zamiast cukru, uzyskiwanego tradycyjnie z buraków, cukier trzcinowy.

67 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


fot. Shutterstock.com

Przetwory

Co to jest peklowanie? Peklowanie to jeden z najstarszych sposobów konserwowania żywności, z  którego korzystali nasi przodkowie. Konserwowano wówczas mięso za pomocą soli, by jak najdłużej zdatne było do spożycia. Nie znano wtedy lodówek, więc ten sposób był powszechnie praktyko-

ją mu różowego koloru i pikantnego posmaku. Mieszanki peklujące mięso oparte są najczęściej na bazie azotynów lub azotanów. Głośniej o  peklowaniu zrobiło się w  ubiegłym roku w  związku z  przepisami unijnymi, zakazującymi użycia w  wyrobach gotowych soli peklującej, np. w  golonkach. Polska dostała derogację na możliwość peklowania niektórych surowych wyrobów, jak np. kiełbasy surowej, metki, tatara wołowego lub kiełbasy surowej białej. Czy wpłynie to na wzrost zainteresowania przygotowaniem domowych peklowanych wyrobów, jeśli nie będą one dostępne w  tradycyjnej sprzedaży? Coraz więcej osób angażuje się bowiem w „domowe wędliniarstwo”.

Czy wiesz, że…! Ogórki małosolne będą gotowe już po ok. 3 dniach. Aby otrzymać ogórki kwaszone, należy szczelnie zakręcić słoiki i pozostawić w chłodnym miejscu przez kilka tygodni. Natomiast ogórki konserwowe są gotowe zaraz po przyrządzeniu.

nie zapobiega utracie cennych składników odżywczych i dodatkowo wzbogaca potrawę w liczne witaminy z grupy B, powstające w procesie fermentacji. Na-

Zwolennicy zdrowej kuchni zwykle korzystają z tradycyjnych przepisów, chcąc przygotować przetwory, „takie jak dawniej”. Warto o tym wszystkim pamiętać, organizując w sklepie półkę z produktami ułatwiającymi przygotowanie domowych przetworów, bo znajomość potrzeb klientów i wsparcie reklamowe ze strony producentów i dystrybutorów to gwarancja ich zwiększonej sprzedaży.

wany. Po co dodaje się mieszanki peklujące do mięsa? Przede wszystkim zmniejszają ryzyko zarażenia się jadem kiełbasianym, konserwują mięso, doda-

Czy wiesz, że…! Sól jodowana nie nadaje się np. do przetworów, gdyż stosowane związki jodu mogą zmniejszać aktywność bakterii kwasu mlekowego. Dopuszcza się jednak do sprzedaży sól niejodowaną do przetworów.

Domowe kiszonki z warzyw

Reklama str. 85

Proces naturalnego fermentowania żywności jest znany ludzkości od starożytności. Kisze-

68 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

turalnie sfermentowane jedzenie jest doskonałym probiotykiem, dostarcza pożytecznych bakterii, przez co wzmacnia odporność organizmu. Proces fermentacji rozkłada też węglowodany, dlatego jedzenie staje się lekkostrawne. Warto zatem w zaciszu domowym zrobić kiszonki, w dodatku można to zrobić nawet w glinianym garnku lub w słoiku. W handlu dostępne są specjalne mieszanki do ogórków kwaszonych i małosolnych oraz konserwowych. Są one bazą dla solnej zalewy. Wystarczy zalać nią ogórki i uzbroić się w cierpliwość.


fot. Shutterstock.com

Przetwory

Marynowanie nie tylko mięsa Marynowanie również należy do najstarszych i najczęściej stosowanych sposobów konserwowania produktów. Można mu poddawać mięsa, ryby,

Czy wiesz, że…! Marynowanie mięsa powoduje, że staje się ono bardziej soczyste. Przy robieniu marynaty do mięs trzeba jednak pamiętać, by nie przesadzić z ilością octu, oliwy i przypraw.

warzywa, owoce czy grzyby. To proces polegający na przetrzymywaniu surowca w mieszankach przygotowanych na bazie octu, wina, oleju, masła czy kwaśnego mleka. Rodzaj wykorzystanej marynaty uzależniony jest od rodzaju produktu, który chcemy zamarynować. Aby proces zachodził prawidłowo, ilość produktu i marynaty powinna być dobrana w ściśle określonych proporcjach, a skład marynaty powinien być odpowiedni do surowca. Najczęściej procesowi marynowania poddaje się mięso poprzez umieszczenie dużych jego kawałków w odpowiednio przygotowanych naczyniach. Ułożone warstwami mięso zalewane jest przygotowaną marynatą, a następnie odstawiane w chłodne miejsce na 2-3 dni. W handlu dostępne są suche marynaty w proszku oraz gotowe marynaty w płynie. ▼ Oprac. Jacek Ratajczak

69 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Napoje bezalkoholowe

fot. Shutterstock.com

Komunikacja z rynkiem receptą na sukces

N

W większości strategii rynkowych w kategorii napojów bezalkoholowych komunikacja z konsumentem odgrywa znaczącą rolę. Nastawienie na odbiór informacji z rynku i wsłuchiwanie się w potrzeby klientów pomaga firmom stworzyć produkty będące odpowiedzią na ich oczekiwania. Budowa wizerunku marki to jednak proces dość długotrwały, wymagający wielokierunkowych działań.

owe pozycje w asortymencie napojów bezalkoholowych wymagają wdrożenia strategii, mających na celu przekazanie informacji o  ich właściwościach, a  niekiedy nawet wykreowania potrzeb, które wprowadzane na rynek produkty mogą zaspokoić. Dzięki różnorodnym środkom medialnym budowany jest wizerunek marki, a każda z grup produktowych komunikuje się z  klientem, eksponując konkretne wartości w  swoich przekazach. Napoje bezalkoholowe są bardzo aktywne przy okazji różnego rodzaju wydarzeń o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, nawet międzynarodowym, a  twarza-

mi marek są często znane osoby, przyciągając uwagę poszczególnych grup odbiorców. Działania promocyjne prowadzone podczas imprez sportowych, koncertów, festiwali, akcji społecznych mają szeroki zasięg oddziaływania, dodatkowo wzmacniane są kampaniami w mediach społecznościowych. Rynek napojów bezalkoholowych staje się w  Polsce coraz bardziej konkurencyjny. Ma na to wpływ jego większe nasycenie oraz w  wypadku większości produktów umacniająca się pozycja marek własnych sieci handlowych. Nasycenie rynku skutkuje rywalizacją cenową, a jest to przecież czynnik,

70 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

który ma istotny wpływ na popyt. Zmieniają się też zwyczaje zakupowe konsumentów. Sposobem na odwrócenie uwagi od ceny i skierowanie jej na inne czynniki są takie działania producentów, jak modyfikacja asortymentu, wprowadzanie innowacyjnych smaków, tworzenie nowych rodzajów napojów, mieszanek lub zmiana wizerunku produktów. Niektórzy próbują również poszukiwać nowych grup klientów. Pozycjonowanie ze względu na konsumenta Nie ma jednej recepty na sukces w  branży napojowej, ale punk-


XXXXXXXX

71 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Napoje bezalkoholowe

Leszek Rodak Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Polska Woda W małych sklepach tradycyjnych, na stacjach benzynowych i dworcach kolejowych oraz w  sklepikach szkolnych najlepiej rotują małe formaty butelek o pojemnościach 0,33-0,5-0,7-1 litr. W  sklepach wielkopowierzchniowych będą to butelki 1,5 litrowe w sześciopakach, czyli w  zgrzewkach. One zresztą od lat wiodą prym w  rankingu popularności pojemności wśród wód butelkowanych. O  tej porze roku, gdy jeszcze nie ma upałów i ważniejsze jest ugaszenie pragnienia, nawodnienie się niż orzeźwienie i ochłoda, lepiej rotuje woda niegazowana niż gazowana. A ponieważ trwa wiosna i chcemy uzupełniać w organizmie potrzebne minerały, na pewno wody wysokozmineralizowane też cieszą się większą uwagą konsumentów.

tem wyjścia powinno być określenie grupy odbiorców i dobra z  nimi komunikacja. Dzięki wymianie informacji z  konsumentem można precyzyjnie odpowiedzieć na zróżnicowane oczekiwania, a nawet wykreować potrzeby, by potem zaspokajać je odpowiednimi produktami. Strategie marek indywidualnych w kategorii napojów bezalkoholowych są oparte przede wszystkim na pozycjonowaniu z uwzględnieniem grupy odbiorcy, np. dziecięcego (soki, napoje owocowe, wody smakowe), ko-

rzyści dla konsumenta (idealne na imprezę, orzeźwiające, light, prozdrowotne) oraz atrybutów produktów (świeże, tłoczone, tylko z naturalnych produktów, lekko gazowane). Pozycjonowanie ze względu na konsumenta oznacza kierowanie marki do ściśle określonej grupy poprzez dobieranie odpowiednich opakowań, przekaz w  mediach społecznościowych, udział w wydarzeniach sportowych lub kulturalnych, hasła reklamowe oraz akcje promocyjne. Najczęściej w ten sposób pozyskuje się zainteresowanie najmłodszych konsumentów, młodzieży, osób dbających o  linię oraz uprawiających sport. Przykładem wykreowania potrzeby może być z kolei wzbudzenie w  odbiorcach przekonania, że regularne picie wody butelkowanej, soków czy nektarów przyczynia się do dobrego samopoczucia, nie ma dobrej zabawy bez napojów gazowanych, napoje energetyczne pomagają podczas pracy wymagającej dużej koncentracji i  wydajności, a wysiłek fizyczny powinien iść w  parze z  sięganiem po napoje izotoniczne. Jeśli więc klient nie ma jeszcze swojej ulubionej marki wśród napojów, kierowane komunikaty mogą trafić na podatny grunt. Jest więc o  co walczyć, a  umiejętne pozyskiwanie informacji z  rynku pozwala producentom tworzyć ofertę coraz lepiej dopasowaną do potrzeb konsumenta. Zdrowie, tożsamość grupy i „brand hero” Coraz większego znaczenia wśród elementów komunikacji z  konsumentem nabiera informacja o  produkcie: jego składzie, wpływie na zdrowie, pochodzeniu składników, metodzie ich pozyskania. Producenci umiejętnie wykorzystują fakt, że dla odbiorców coraz

72 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

ważniejsze stają się takie cechy napoju, jak możliwość wykorzystania w profilaktyce zdrowotnej, wpływ na kondycję fizyczną i  umysłową, ekologia, a  także sposób wyrażenia siebie i przynależność do określonej grupy. Większość segmentów kategorii napojów bezalkoholowych odwołuje się więc do tych cech produktu, które mogą wpłynąć pozytywnie na samopoczucie, sprzyjać uzyskaniu prawidłowej masy ciała, pobudzić do aktywności itp. Podkreślana jest też naturalność, jakość surowca, dodatek witamin i  minerałów, a  także brak składników, które nie wpisują się w  modę na zdrowie: cukru i sztucznych barwników, słodzików, konserwantów. Przekaz odwołujący się do przekonania, że w zdrowym ciele zdrowy duch, korzystnie wpływa na rozwój wybranych segmentów branży. Nieustanny brak czasu zmusza konsumentów do sięgania po gotowe rozwiązania, wśród których chcieliby mieć wybór i  kierować się ważnymi dla siebie kryteriami. Jeśli ich wyobrażenia o naturalności, zdrowiu i  witalności łączą się z  regularnym piciem wody butelkowanej, stanie się ona podstawowym elementem zdrowego stylu życia i  będzie kupowana regularnie. Producenci na fali aktualnie panujących w  branży trendów wykorzystują też potencjał soków, które przedstawiane są jako wyrób naturalny, smaczny i  dostarczający cennych składników odżywczych. Nie bez znaczenia są tu kampanie promujące wypicie soku jako uzupełnienie diety o  porcję owoców lub warzyw, istotne jest także podkreślanie, że sok jest w  100% naturalny, albo że nie zawiera cukru. Mimo że pozycjonowanie marek kojarzonych z  napoja-


XXXXXXXX

73 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Napoje bezalkoholowe

Beata Łosiak PR Manager, Hortex Przed nami okres wiosenno-letni, czyli sezon na napoje orzeźwiające. Hortex proponuje szeroką gamę napojów owocowych w różnych formatach opakowań: 1 l i  1,75 l i  0,5 l. Polecamy nasze nowości, m.in. Hortex Jabłko Winogrona z  kwiatem czarnego bzu oraz bestsellery, np. Hortex Jabłko Rabarbar, Hortex Jabłko Mięta i  Hortex Pomarańcza Mango. Przez cały rok warto pamiętać, by w  ofercie znalazły się także soki, które mają swoich zwolenników niezależnie od aury pogodowej. Gdy jest ciepło, wiele zakupów napojowych – zwłaszcza w handlu tradycyjnym – ma charakter impulsowy, z  powodu pragnienia, a  zakupy dokonywane są często „po drodze”, stąd w tym kanale dystrybucji szczególnie ważne są produkty w poręcznych, małych butelkach 0,3-0,5 l.

mi gazowanymi kierowanymi głównie do ludzi młodych przebiega w nieco inny sposób (na pierwszym miejscu ugaszenie pragnienia, przyjemne doznania smakowe, orzeźwienie, moc nowych wrażeń oraz dobra zabawa), nawet tu zawitały prozdrowotne nowinki, a  producenci chcą rozwijać portfolio „zdrowszych” produktów, idąc z duchem czasów. A jak promują się marki napojów energetycznych? Domi-

nuje korzyść dla konsumenta: dodatkowa dawka energii, siły, adrenaliny, a informacja o tym podana jest zazwyczaj w nietuzinkowy, czasem zabawny sposób. W przypadku tego segmentu liczą się nowoczesne formy komunikacji z  konsumentem, np. promocja w serwisach społecznościowych, konkursy, sponsorowanie imprez sportowych czy koncertów. Opowiadanie historii to jedna z podstawowych metod przyciągania uwagi konsumentów, a  do tego nadaje się wyrazisty, kojarzony z  brandem bohater. Dlaczego marki sięgają po „brand hero”? Pojawienie się bohatera w kampanii reklamowej stanowi świetny sposób na zmianę wizerunku i wyróżnienie się wśród innych, najczęściej podobnych produktów. To także metoda komunikacji w  przypadku, gdy tradycyjne przekazy nie budzą większych emocji, bo właśnie poprzez bohatera można zwiększyć zaangażowanie odbiorców. Dobrym sposobem jest prowadzenie bezpośredniej komunikacji z nimi, a emocje związane z zabawą podkreślają powiązanie marki z codziennym życiem konsumentów. „Brand hero” może mieć postać ludzką (także znanej osoby), sympatycznego zwierzaka, ale ikoną marki może być równie dobrze bohater wymyślony na potrzeby kampanii. W wykorzystaniu bohaterów marek przodują takie segmenty, jak soki i  napoje dedykowane dzieciom oraz napoje energetyzujące. Szata zdobi napoje Kolejnym elementem dialogu z  konsumentem jest opakowanie, które stanowi ważny czynnik utrwalania świadomości marki, oddziałuje na odbiorcę i  w  trakcie kampanii reklamowych, i w miejscu sprzedaży,

74 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

a nawet może skłonić go do sięgnięcia po ten produkt w  tym konkretnym opakowaniu. Biorąc pod uwagę, że aż 70% zakupów dokonywanych jest pod wpływem chwili, opakowania napojów muszą wzbudzić zainteresowanie klienta przed upływem jednej sekundy, którą ten poświęca na podjęcie decyzji zakupowej. Wiedzę tę wykorzystują specjaliści przy opracowy-

Paweł Wolnicki Dyrektor Handlowy, OSHEE Nowa linia w portfolio marki OSHEE – O  ENERGY DRINK w  najpopularniejszej pojemności puszki 250 ml to spora innowacja w  kategorii. Połączenie produktu energetycznego z  kombuchą w wersji klasycznej i bez cukru, a  także modnego i  robiącego furorę smaku super owocu acai w wersji klasycznej i bez cukru, otwierają kategorię na trend prozdrowotny. Warto zwrócić też uwagę na motywujące hasła reklamowe – indywidualizujące produkt – znajdujące się na puszkach. Rekomendujemy ustawienie produktu w kategorii napojów energetycznych, a także ze względu na trwającą intensywną kampanię promocyjną, która potrwa przez najbliższe kilka miesięcy, wyjście z  nimi poza kategorię, na dodatkowe lokalizacje, ekspozycje – usytuowane w  głównych ciągach komunikacyjnych, np. w  strefie przykasowej, przy wejściu, tam gdzie klienci stoją w kolejkach.


Napoje bezalkoholowe

waniu koncepcji opakowań, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki: ergonomię, atrakcyjność wizualną, przejrzystość tekstu. Obecnie opakowanie staje się więc narzędziem, które wpływa na zapotrzebowanie konsumentów na konkretne produkty i wydaje się przekraczać ramy najważniejszej funkcji, którą spełniało do tej pory – zabezpieczenie produktu podczas transportu i przechowywania. Konkurencyjność na rynku jest coraz większa, a na półkach sklepów przybywa nie tylko nowych odsłon i smaków napojów, ale też nowych grup produktowych. Do promocji swoich artykułów producenci używają zatem nie tylko reklam: prasowych, telewizyjnych, internetowych, ale również atrakcyjnych opakowań. Ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi konsumenta, a nawet skłonienie go do zakupu poprzez swój atrakcyjny i jednocześnie niebanalny wygląd. Co wpływa na atrakcyjność opakowania wody, soku czy napoju funkcjonalnego. To przede wszystkim kształt butelki/kartonu, materiał, z którego zostały wykonane, kolorystyka etykiety. Najczęściej stosuje się kolory, które wyróżnią produkt spośród wielu innych, jednak kolor i  kształt opakowania powinien współgrać z  charakterem marki – jeśli jest to np. napój dla dzieci, zwykle dominują energetyczne barwy, a  jeśli woda mineralna, przeważają pastele i smukłe butelki. Atrakcyjne opakowanie może zwiększać u  konsumentów chęć posiadania napoju konkretnej marki, a jeśli towarzyszą temu jasne i  zarazem chwytliwe hasła eksponujące walory produktu, szanse na sukces zdecydowanie rosną. ▼ Beata Woźniak

75 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Napoje bezalkoholowe

Trendy konsumenckie

w kategorii napojów bezalkoholowych Raport KPMG „Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce”, opublikowany we wrześniu 2016 r., szczegółowo analizuje rodzimy rynek w tej grupie produktów. Autorzy wskazują grupę czynników kształtujących trendy konsumenckie w tej kategorii. Kluczową rolę odgrywają: przywiązanie i aspekt prozdrowotny. Ważne są również popularny trend value for money, zakupy na zapas oraz patriotyzm gospodarczy. Nieco w cieniu są innowacje, premiumizacja i hipsteryzacja.

C

holowych, zwłaszcza że jego potencjał systematycznie rośnie z roku na rok. Podobną dynamikę wykazują oba kanały sprzedaży – off-trade i on-trade. Ten pierwszy to kanał sprzedaży, w  skład którego wchodzą hipermarkety, supermarkety, dyskonty, sklepy spożywcze, monopolowe, sklepy wysoko wyspecjalizowane, stacje benzynowe i  sklepy in-

fot. Shutterstock.com

ałkowita wartość rynku napojów bezalkoholowych w Polsce w  2015 r. według Euromonitor International wyniosła 5,2 mld euro. Dla porównania w  Unii Europejskiej sprzedano w  tej grupie produktów napoje na kwotę 134 mld euro, a  na całym świecie za 682,9 mld euro. To obrazuje, jak ważny jest rynek napojów bezalko-

76 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

ternetowe. Natomiast on-trade to puby, bary, kawiarnie, restauracje, kluby, dyskoteki, hotele oraz punkty czasowe. Ten drugi kanał generuje w Europie mniej więcej połowę obrotów pierwszego. Jednak rynek polski tym różni się od innych dojrzałych rynków, że udział kanału on-trade w  sprzedaży kategorii jest jeszcze stosunkowo niski. Według danych Euromonitor International, na które powołuje się w  swym raporcie KPMG, potencjał rynku napojów bezalkoholowych w  Polsce w  2015 r. to 21,6 mld zł, z tego na kanał off-trade przypadło 14,6 mld zł. Eksperci szacują dalsze roczne przyrosty sprzedaży w  tym kanale na ok. 300-400 mln zł. Zakładając, że w  gospodarce nie nastąpią gwałtowne zmiany, to na kategorię napojów bezalkoholowych najsilniej będzie oddziaływał trend prozdrowotny. Szczególnie będzie to widoczne w grupie wód butelkowanych, soków, nektarów i  napojów owocowych. Część konsumentów już dawno dostrzegła walory zdrowotne tych napojów, teraz jed-


Napoje bezalkoholowe

Reklama

nak wszechobecna moda na zdrowy styl życia stała się wręcz kołem napędowym dla rozwoju tych napojów. Dotyczy to także napojów izotonicznych, które mają grono stałych odbiorców wśród osób czynnie uprawiających różne odmiany sportu czy rekreacji. Ci konsumenci w pełni doceniają oferowane im przez te napoje funkcjonalności. Równie istotnym trendem jest trend value for money, który objął zresztą całą branżę FMCG, a w przypadku rynku napojów bezalkoholowych widoczny jest w  większości grup asortymentowych. Poszukiwanie przez klientów produktów o  jak najlepszym stosunku ceny do jakości będzie w przyszłości, w związku z olbrzymią konkurencją zarówno wśród producentów, jak i oferujących ich produkty handlowców, przybierać na sile. Odwrotnością tego trendu jest zjawisko premiumizacji, które nie zagrozi trendowi value for money, ale w  części kategorii (wody butelkowane, soki oparte na naturalnych składnikach) ma swych liderów oferujących znane od lat brandy. Jeśli chodzi o znajomość marek wśród rodzimych konsumentów, to od lat ukształtowała się stabilna hierarchia, będąca odzwierciedleniem udziałów rynkowych poszczególnych producentów. To swoista mozaika znanych międzynarodowych marek zagranicznych z  polskimi brandami, które swą pozycję wykuwały w wieloletnich zmaganiach z konkurencją. Jedynie w grupie soków, nektarów i napojów owocowych polski kapitał gra wyraźnie pierwsze skrzypce. Warto wspomnieć jeszcze o  zjawisku tzw. hipsteryzacji, które zaczyna mieć wpływ na rynek żywności. Młodsze pokolenie konsumentów, chcąc się odróżnić i zanegować tradycyjne wartości świata dorosłych, kreuje modę na zachowania oryginalne, dalekie od mainstreamowych. Przejawia się to w sposobie bycia, zachowaniach, w ubiorze. Popularne stają się też hipsterskie posiłki i  napoje. Czy rynek dostrzeże drzemiący w tym nurcie potencjał? Istnieje jednak zagrożenie – to przekroczenie granicy, gdy produkt z niszowego staje się masowy, wówczas obcy hipsterom, którzy z natury zwalczają wszelkie przejawy globalizacji i kultury masowej. KPMG, opierając się na danych Euromonitor International zakłada, że w 2020 r. rodzimy rynek napojów bezalkoholowych zakończy sprzedaż na poziomie 24,5 mld zł, z  czego na kanał off-trade przypadnie 16,5 mld zł, reszta to kanał on-trade. To wzrost o blisko 3 mld zł. W jakim stopniu będą go kształtować zasygnalizowane w raporcie KPMG trendy, czas pokaże. ▼

Muszynianka to naturalna woda mineralna rozlewana w Uzdrowisku Muszyna z  odwiertów zlokalizowanych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Jest wodą  alkaliczną, wysokozmineralizowaną, magnezowo- wapniową. Jej orzeźwiający smak oraz składniki mineralne, takie jak: magnez, wapń, potas, sód, żelazo, powodują, że Muszynianka ma właściwości odżywcze. W swoim składzie posiada także wodorowęglany i siarczany, które alkalizują kwasy żołądkowe i są korzystne dla osób cierpiących na nadkwasotę. Przyczyniają się również do obniżenia zawartości cukru we krwi i regulują jej PH. Systematyczne picie Muszynianki nie tylko uzupełnia braki wody w naszym organizmie, ale też pozwala na korygowanie nieprawidłowości wynikających z niedoborów mineralnych i  wadliwej przemiany materii. 33-380 Krynica Zdrój, ul. Kościuszki 58 tel./fax: +48 18 471 21 34 e-mail: biuro@muszynianka.pl www.muszynianka.pl

Wspieramy Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Jacek Ratajczak

77 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Rekomendowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny


LODY

fot. Shutterstock.com

Lody dla koneserów Lodowy sezon w tym roku zaczął się nieco wcześniej wraz z nadejściem pierwszych wiosennych, niezwykle słonecznych dni i mimo kapryśnego pogodowo kwietnia zapowiada się wspaniale zarówno dla producentów, jak i sprzedawców mrożonych przekąsek i deserów. Rynek dla wybrednych Rynek lodów w Polsce nieprzerwanie rośnie od kilku lat, a oferta asortymentowa rozwija się dynamicznie, podążając za trendami panującymi wśród konsumentów. Producenci po-

Reklama str. 79

szerzają więc swoje portfolia zarówno, jeśli chodzi o smaki, jak i rodzaje produktów, wśród których coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać segment lodów premium. Konsumpcja takich lodów rośnie, a Polacy wydają na nie coraz więcej. Wyraźnie zauważalna jest premiumizacja rynku – konsumenci coraz częściej sięgają po droższe produkty z segmentu premium, stawiając na jakość i tradycję danej marki, a także po produkty funkcjonalne w poszukiwaniu dodatkowych benefitów zdrowotnych. Polacy coraz częściej kierują się jakością i smakiem lodów, a nie ich ceną. Konsumenci zwracają coraz baczniejszą uwagę na sposób produkcji oraz dokładnie czyta-

78 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

ją etykiety, szukając produktów zdrowych i naturalnych. Większe szanse na sukces mają producenci stawiający na starannie opracowane receptury bazujące na naturalnych, uważnie wyselekcjonowanych składnikach najwyższej jakości (świeże soczyste owoce, prawdziwa czekolada oraz masło, puszysta śmietanka). W związku z tym Polacy sięgają coraz częściej po lody z wyższej półki – zarówno impulsowe, jak i familijne. Dla każdego coś zimnego Pomimo iż polscy konsumenci w większości są tradycjonalistami i niezmiennie od lat preferują klasyczne, dobrze im znane smaki lodów – truskaw-


LODY

Nowości produktowe to istotny element strategii każdego producenta. Firma Grycan z dużą rozwagą podchodzi do tego aspektu. Nowości w ofercie detalicznej od wielu lat kreowaliśmy w oparciu o doświadczenia płynące z naszych lodziarnio-kawiarni. Stworzyliśmy w ten sposób optymalną propozycję w segmencie lodów familijnych. W 2016 r. nasza oferta została wzbogacona o lody impulsowe 125 ml w kubeczkach z łyżeczką, obejmując trzy smaki lodów tradycyjnych (waniliowe, czekoladowe i truskawkowe). Nowością w 2017 r. jest nowa kategoria w tej pojemności – Sorbety z Malin i z Mango w kubeczkach 125 ml z dołączoną łyżeczką. Produkty te są już dostępne i powinny stanowić dopełnienie pełnej oferty impulsowej firmy Grycan.

kowe, czekoladowe, waniliowe, śmietankowe, to jednak lubią być zaskakiwani przez producentów i eksperymentują z nowymi wariantami. Coraz częściej sięgają po egzotyczne kompozycje smakowe opracowane na bazie owoców tropikalnych takich, jak mango czy też bazujące na smakach popularnych deserów takich, jak crème brúlée, tiramisu, chałwa, tarta cytrynowa, czekoladowe brownie, amerykański sernik czy panna cotta. Klienci

kami. Na nowości będzie można liczyć też zarówno wśród deserów na patyku, jak i lodów w waflach i ciastkach.

go karmelu, masła orzechowego czy popcornu, a także z kawałkami ciasteczek. Są to warianty niszowe, które ciekawie urozmaicają ofertę rynkową. Producenci w tym roku wprowadzają także wiele innych ciekawych smaków takich, jak lody śmietankowe z truskawkami, lody czekoladowe z czekoladą belgijską, ciasteczkowe z sosem malinowym czy lody czekoladowe z wiśniami. Asortyment lodów impulsowych wzbogaci się także o nowe wersje rożków śmietankowych: z ciasteczkami oraz z truskaw-

jest jedną z najczęstszych nietolerancji pokarmowych (dotyka ona nawet co trzecią osobę w Polsce). Smak takich deserów nie różni się niczym od smaku lodów tradycyjnych, a popularność innych mlecznych produktów bezlaktozowych (jogurtów, mleka, serów, margaryny czy masła) pozwala przypuszczać, że po takie lody sięgnie wielu Polaków ściśle do tej pory przestrzegających diety bezlaktozowej. Polacy coraz częściej eksperymentują z dietami prozdrowotnymi, unikają lub redu-

Lody odpowiadają na trendy prozdrowotne W odpowiedzi na trendy prozdrowotne panujące wśród konsumentów, rośnie oferta lodów funkcjonalnych, sygnowanych często znanymi markami z innych branż spożywczych. Po lodach bezglutenowych przyszła pora na lody bez laktozy dla osób z nietolerancją cukru mlecznego, która

fot. Shutterstock.com

Wojciech Kwestorowski Dyrektor handlowy ds. rynku detalicznego w firmie Grycan – lody od pokoleń

mają także możliwość delektowania się mrożonymi deserami kierowanymi do dorosłych i nawiązującymi do smaków alkoholowych: advocata, likieru wiśniowego czy pinacolady. Dzieci natomiast odnajdują wśród bestsellerów lodowych smaki lubianych i znanych batoników, wafelków i ciasteczek. Popularne stają się także warianty smakowe, które od kilku sezonów podbijają rynek lodów rzemieślniczych w gałkach, a obecnie wchodzą do sprzedaży także w postaci lodów familijnych i impulsowych: lody o smaku solone-

80 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


LODY

Piotr Gąsiorowski Dyrektor Marketingu PPL Koral W ramach rozszerzenia oferty lodów familijnych, oprócz wielu nowych i oryginalnych aranżacji smakowych w opakowaniach o pojemności 450 ml, bardzo bogato rozbudowaliśmy także kompozycje smakowe deserów lodowych w pudełkach o pojemności 900 ml. Oferta produktowa PPL Koral jest kompletna i posiadamy w niej do wyboru także pyszne torty oraz rolady lodowe. Do palety tzw. klasyków dołączyła m.in. czekolada z wiśniami czy śmietanka z truskawkami. Z bardziej ekstrawaganckich smaków oferujemy przykładowo lody o smaku słonego karmelu czy też masła orzechowego. Produkty marki Bracia Koral oparte są na starannie wyselekcjonowanych i opracowanych recepturach i zawierają w swoim składzie wyłącznie najlepszej jakości składniki. W ostatnich latach obserwuje się zjawisko coraz większej popularności wśród konsumentów produktów z kategorii premium i nie chodzi tu tylko o lody.

kują ilość spożywanego nabiału. W związku z tym na rynku pojawiają się także produkty bezmleczne, powstałe na bazie napojów roślinnych takich, jak mleko migdałowe czy kokosowe. Są one odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów cierpiących na alergie, dbających o zdrowie oraz stosujących dietę roślinną. Wybór wariantów bezmlecznych jest na razie mocno ograniczony – oferuje je zaledwie kilku mniejszych producentów lodów, ale pojawiają się zapowiedzi lodów wegańskich, lodów dla diabetyków, lodów na bazie mleka koziego oraz organicznych lodów bezcukrowych ze stewią. Ciekawostką mogą być lody uspokajające, które zaczynają cieszyć się popularnością na zachod-

nich rynkach oraz lody probiotyczne zawierające żywe kultury bakterii, kwasy tłuszczowe omega 3 oraz wapń. Rośnie także popularność lodów sorbetowych, które nie zawierają mleka, a dodatkowo cieszą się dobrą sławą mniej kalorycznych produktów. Wśród nich można znaleźć smaki zarówno owoców egzotycznych i tropikalnych takich, jak mango, owoce cytrusowe, ananas, kiwi, jak

ku. Są one jednak bardzo znane i rozpoznawalne na rynkach zachodnich, stąd cieszą się popularnością także i na naszym, szczególnie wśród konsumentów, którzy mieli okazję zapoznać się z nimi poza granicami naszego kraju. Wprowadzeniu na rynek towarzyszy intensywna reklama za pośrednictwem internetu, wydarzeń lokalnych oraz degustacji, co wydatnie napędza sprzedaż.

Wyraźnie zauważalna jest premiumizacja rynku – konsumenci coraz częściej sięgają po droższe produkty z segmentu premium, stawiając na jakość i tradycję danej marki, a także po produkty funkcjonalne w poszukiwaniu dodatkowych benefitów zdrowotnych.

i rodzimych – truskawka, malina, gruszka, wiśnie, czarna porzeczka. Spożycie tych lodów rośnie szczególnie w upalne lato. Od kilku lat popularnością wśród osób dbających o sylwetkę cieszą się także lody jogurtowe – z mango, wiśniami, truskawkami, owocami leśnymi. W tym roku można liczyć także na nową propozycję – lody na bazie płynnego jogurtu greckiego. Najwyższa półka O klientów walczą nie tylko polscy producenci, ale także większość światowych. W tym roku powitaliśmy na rynku drugą markę z segmentu superpremium oferującą lody familijne. Pierwsze firmowe zamrażarki trafiły do sklepów handlu tradycyjnego na początku lutego i od tego czasu sprzedają się bardzo dobrze. Ceny lodów są o wiele wyższe niż produktów do tej pory oferowanych na ryn-

82 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Co, gdzie, kiedy... Tak szeroki wachlarz asortymentowy wymaga dobrze przemyślanego doboru asortymentu w sklepie. Warto dopasować ofertę w tej kategorii do charakteru sklepu. W mniejszych placówkach, w zagłębiach biurowych oraz w centrach miast i w miejscowościach turystycznych klienci przede wszystkim kupują lody impulsowe, głównie z grupy premium, więc należy zadbać o jak najszerszą ich ofertę. W sklepach większych, znajdujących się przy osiedlach warto mieć też w lodówkach lody familijne, torty i rolady lodowe. Klienci bardzo często tworzą z nich różne kompozycje deserowe, zaopatrzenie zatem sklepu w różnego rodzaju dodatki, jak bita śmietana, rurki waflowe, posypki, polewy i sosy do lodów czy wafelki będzie dobrym pomysłem. Szczególnie latem przydają się także torby izotermiczne.


LODY

Należy pamiętać o tym, że pomimo sezonowości sprzedaży, lody familijne są kupowane przez cały rok. Ich spożycie rośnie szczególnie w maju i czerwcu – chętnie kupowane są wtedy z okazji przyjęć rodzinnych (komunie, chrzty), a także świąt (Dzień Matki, Dzień Dziecka). Jednak 70% sprzedaży w całej kategorii stanowią lody impulsowe, mimo że od października do lutego ich sprzedaż znacznie spada. Warto zatem zadbać o ich szeroki asortyment w sklepie, tym bardziej że klienci szukają różnorodności i chętnie eksperymentują w poszukiwaniu nowych ciekawych smaków i wariantów. Warto również zadbać o odpowiedni zapas bestsellerów, które mają najwyższą rotację i są silnym wsparciem wyników sprzedażowych, a konsumenci chętnie po nie sięgają niezależnie od pogody. Część producentów przygotowuje dla placówek handlowych „ściągawki” z listami takich produktów, ale „w ciemno” można zamawiać lody truskawkowe, czekoladowe i śmietankowe. Nie można jednak zapominać o nowościach – bardzo szybko, bo po 2-3 tygodniach od rozpoczęcia ich sprzedaży wiadomo już, które z nich stały się przebojem i warto je utrzymać w asortymencie. Wybór niestety jest trudny, jako że detaliści w szczycie sezonu mogą wybierać spośród ponad 40 propozycji producentów lodów. Tajemnice ekspozycji Właściwa ekspozycja produktów jest nie mniej ważna, jak dobór asortymentu. Umiesz-

83 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


LODY

Polacy odwiedzają cukiernie i lodziarnie Polacy pytani o najczęściej odwiedzane miejsca w celu zjedzenia czegoś słodkiego na mieście wskazują lokalne cukiernie i lodziarnie oraz McDonald’s/McCafé – te ostatnie najczęściej odwiedzają ludzie młodzi z miast poniżej 20 tysięcy osób. Domeną dużych miast są kawiarnie oraz cukiernie sieciowe: Wedel, Blikle i Tchibo. Do lodziarni i cukierni na coś słodkiego chodzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, przy czym kobiety częściej wybierają kawiarnie sieciowe. Do czołówki miejsc najczęściej odwiedzanych w celu zjedzenia czegoś słodkiego należą ponadto: Grycan, kawiarnie sieciowe czy Cukiernie Sowa. Patrząc na preferencje badanych, ciasta i ciastka najchętniej konsumowane są w Cukierniach Sowa, w Wedlu oraz w Tchibo, pączki to domena Bliklego, zaś lody: Grycana, Mc’Donalds’a/McCafé oraz Cukierni Sowa. Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia, metodą wywiadów wspomaganych komputerowo CAWI (na epanel.pl). Liczebność próby N=721 – osoby w wie-

czenie zamrażarek oraz materiałów informacyjnych (cenników, plansz, ulotek informujących o akcjach promocyjnych) w dobrze widocznych i łatwo dostępnych dla klientów miejscach jest kluczowym czynnikiem sprzedaży lodów. Firmowe zamrażarki marek premium i superpremium na pewno przyciągną więcej klientów niż zwykły sklepowy sprzęt. Optymalnym rozwiązaniem jest ustawienie zamrażarki przy kasie lub w ciągu komunikacyjnym o największym natężeniu ruchu. Cenniki powinny znajdować się jak najbliżej produktów i być dobrze widoczne, gdyż ułatwia to sprzedaż. Warto zadbać też o reklamę przed sklepem – kosze z logotypami, flagi, parasole i potykacze oraz naklejki na drzwiach. Odpowiednie ułożenie produktów w zamrażarce jest bardzo ważne – należy zadbać o ciekawą ekspozycję, która przyciągnie kupującego i ułatwi mu wybór. Asortyment da-

ku 15-55 lat, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy miały okazję odwiedzić na mieście kawiarnię, cukiernię lub lodziarnię. Najczęściej odwiedzane miejsca w celu zjedzenia czegoś słodkiego TOP 5

Lokalne cukiernie lodziarnie nie sieciowe

54 % 46 %

McDonald’s / McCafe

Grycan Kawiarnie sieciowe (np. Costa coffe, Starbucks, Green Caffe Nero) Cukiernia Sowa

23 % 20 % 15 %

Źródło: Sweet Monitor, ARC Rynek i Opinia, marzec 2017

nej marki i lody danego rodzanieważ ich sprzedaż jest najju powinny być ułożone w spowiększa), a także osobne miejsób przejrzysty, w regularnych sce dla sorbetów. rzędach – klient łatwo rozpo W sprzedaży pomoże zastozna wtedy grafikę, opakowania sowanie zróżnicowania cenoi opisy produktów z dodatkowego według standardów merwymi elementami, które mogą chandisingowych, tzn. ułożenie go zainteresować (jak napiproduktów premium w lewym sy informujące o bragórnym rogu a najtańku barwników czy szych – w dolnym laktozy). Pomaga prawym. Trzeba Polacy coto szczególnie także pamiętać przy sprzedao regularnym raz częściej kieruży lodów imporządkowają się jakością i smapulsow ych, niu ekspozykiem lodów, a nie ich których duża cji. Lody faceną. Konsumenci zwraróżnorodmilijne rówcają coraz baczniejszą ność może nież wymap o w o d o gają odpouwagę na sposób wać trudności wiedniego ułoprodukcji. w wyborze odpożenia – tutaj nawiedniego warianleży kierować się tu przez klienta. Kongłównie wielkością sument sięga po produkopakowania oraz oczyty schludnie ułożone, będące wiście rodzajami smaków oraz w zasięgu wzroku i ręki. Warceną. Najbardziej popularne to jest więc wyznaczyć osobwśród klientów są opakowane sekcje dla lodów na patyku, nia o średniej pojemności 0,8rożków (dla tych formatów po1,5 litra i na nie powinno się trzeba najwięcej miejsca, poprzeznaczyć najwięcej miej-

84 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


LODY

sca w zamrażarce. Produkty premium powinny znaleźć się u góry powierzchni ekspozycyjnej, następnie produkty z niższych segmentów, a najtańsze lody powinny znaleźć się najniżej. Poza sezonem, kiedy sprzedaż, a co za tym idzie rotacja produktów jest niższa, warto zadbać o ułożenie według metody FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło) tak, aby produkty z krótszym terminem spożycia znalazły się na wierzchu i sprzedały się szybciej. W sezonie nie ma to już tak dużego znaczenia, ponieważ prawdopodobieństwo, że bestsellery czy nowości się nie sprzedadzą jest bardzo niskie. Warto także poszerzyć w sezonie miejsce ekspozycyjne, dostawiając dodatkowe zamrażarki lub przeznaczając na lody miejsce dotychczas zarezerwowane dla mrożonek owocowych i warzywnych oraz głęboko mrożonych dań mącznych, które w sezonie letnim gorzej się sprzedają. Prawidłowo dobrany bogaty asortyment, odpowiednia ekspozycja i porządek w zamrażarce oraz czytelny cennik pozwolą osiągnąć wyższą sprzedaż produktów z tej kategorii, na której i tak nie da się stracić, ponieważ są to produkty szybko rotujące, o długich terminach przydatności oraz wysoko marżowane. Producenci prześcigający się w kreowaniu nowych smaków i wariantów swoich lodów pozwolą zapełnić zamrażarki wieloma ciekawymi propozycjami premium zarówno w kategorii impulsowej, jak i familijnej, które zainteresują nawet najbardziej wybrednych klientów. ▼ Magdalena Mirowska

85 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Dzień Dziecka

Osłodzić dzieciom

fot. Shutterstock.com

ich święto

M

Każde święto w roku to szansa na dodatkowe zyski, a Dzień Dziecka to szczególna okazja. Dla handlowców to też okazja do kompleksowego przyjrzenia się ofercie dla najmłodszych konsumentów.

yśląc o asortymencie dla dzieci należy przyjrzeć się problemowi nieco uważniej. Łatwo zapomnieć, że mamy w  tym przypadku do czynienia z różnorodnymi klientami, których decyzje zakupowe mogą się znacząco różnić. Po inne pro-

Reklama str. 17 h_pepsico_reklama_teaser_57x50mm.indd 1

dukty sięgają bowiem dzieci, samodzielnie robiące zakupy w drodze do lub ze szkoły czy próbujące namówić rodziców na zakup, a  po zupełnie inne troskliwi rodzice. Należy też pamiętać, szczególnie w  sklepach odwiedzanych często przez klientów w  podeszłym wieku, że babcie i  dziadkowie mniej przejmują się wszelkimi wytycznymi zdrowotnymi i  są bardziej skłonni do kupowania słodyczy tradycyjnych lub tych, o które dopraszać się mogą ich wnuki. Wiadomo – dziadkowie są bardziej od rozpieszczania niż brania odpowiedzialności za dzieci. Natomiast w  lokalizacjach w  miastach, na nowych osiedlach, gdzie trafiają się rodzice bardziej zaangażowani w  kształtowanie zdrow-

24/04/17 11:49

86 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Andrzej Lewandowski Współwłaściciel Celpolu Od prawie 30 lat firma Celpol tworząc ciasteczka nie zapomniała o najmłodszych konsumentach. Kolekcja wyrobów dla dzieci dostarcza nie tylko pełną gamę wyśmienitych smaków, ale zaskakuje kształtami, które pobudzając wyobraźnię, wywołują radość i  uśmiech naszych milusińskich. W skład tej linii wchodzą: Kocurki, Pajacyki, Mikusie, Krówki, Misiaczki, Sowy i Chatka Puchatka. Tak duża ilość wzorów daje możliwość ułożenia przez dzieci ciasteczkowych „historyjek”. Jestem przekonany, że końcowym etapem tych układanek będzie zjadanie tych pysznych ciasteczek.


XXXXXXXX

87 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Dzień Dziecka

Aneta Połetek Młodszy specjalista ds. marketingu TBM W odpowiedzi na potrzeby konsumentów Tygryski wprowadziły zmiany w recepturze bezglutenowych owocowych chrupek. Nowością rynkową jest barwienie ich warzywami i owocami. Ponadto firma wprowadziła do sprzedaży chrupki kukurydziane z  dodatkiem jednej z  najzdrowszych kasz – kaszy jaglanej. Nowość ta dostępna jest w  trzech wariantach: pałeczek 60 g oraz chrupek 50 i  15 g. Kampania reklamowa Tygrysków pt. „Wspólne chwile radości” obejmuje takie kanały, jak TV, prasa, Internet, w  tym social media, mobile, eventy oraz działania w punktach sprzedaży. Tygryski mogą pochwalić się konkursami z  atrakcyjnymi nagrodami, a  także nowymi gadżetami przeznaczonymi dla najmłodszych – kolorowymi kubkami, kocykami czy piłkami plażowymi.

szych nawyków odżywiania się u swoich potomków, bardziej przewrażliwieni na punkcie alergii, unikający składników, uważanych za szkodliwe – tam również trzeba dostosować ofertę do potrzeb tych wymagających klientów. Co ciekawe – na rynku zauważalny coraz bardziej jest też wpływ edukacji żywieniowej u samych dzieci, o czym coraz częściej wspo-

minają sami handlowcy. Dziś już nikogo raczej nie dziwi – młody klient, kupujący wodę, by ugasić pragnienie, czy sięgający po zdrowszy produkt, choć nie da się ukryć, że dzieci łatwo ulegają pokusom. Niejeden detalista, który ma sklep w pobliżu szkoły przyznaje, że argument zdrowotności nie działa na wszystkie dzieci – potrafią one wydać całe kieszonkowe na niekoniecznie zdrowe przekąski, a  nawet przeznaczyć na ten cel – kwoty przeznaczone na śniadanie. Okazuje się, że duże znaczenie w tym względzie ma nie tylko edukacja szkolna, ale również samoświadomość rodziców i ich zaangażowanie w dietę dziecka. Nie tylko świadomi rodzice szukają zdrowszych alternatyw dla swoich pociech. Coraz więcej dzieci też rzeczywiście cierpi na alergie, dolegliwości pokarmowe, ma nadwagę, więc trudno się rodzicom dziwić, że szukają zdrowszych alternatyw. Ponadto zazwyczaj problemem nie jest w ogóle spożycie słodyczy, co po prostu spożywanie w ich nadmiarze i  zastępowanie nimi tradycyjnych, innych posiłków. Inną kwestią są nasilające się alergie pokarmowe, ale również pewne mody (pomimo rzeczywistego braku choroby) na ograniczanie określonych składników żywności, takich jak na przykład gluten, laktoza, itp. W  żywności poszukuje się też substancji, niezbędnych do prawidłowego rozwoju dzieci, więc rodzice zwracają uwagę na zawartość witamin, minerałów (a szczególnie wapnia), dużą zawartość białka, itp. Sami producenci i dystrybutorzy wychodzą więc naprzeciw takim oczekiwaniom rynku, wprowadzając na rynek coraz szerszą ofertę produktów prozdrowotnych także dla najmłodszych. W  ten mo-

88 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

del zdrowych przekąsek wpisuje się coraz więcej produktów. Wśród słodyczy właściwie w każdej kategorii znajdziemy zdrowsze alternatywy. Cukierki czy żelki mają dodatki witamin, nadziewane są często sokami owocowymi i  słodzone miodem. Sztuczne barwniki coraz częściej zastępowane są naturalnymi koncentratami roślinnymi. W  batonach i  waflach znajdziemy ziarna zbóż, suszone owoce, orzechy, które są lubiane przez dzieci i  dostarczają im energii. Co-

Aleksandra Kucała Marketing Manager, IDC Polonia Produkty dla dzieci powinny się znajdować na odpowiedniej wysokości. Eksponując słodycze dla najmłodszych warto wykorzystać właśnie te niższe półli, gdyż dzieciom trudno jest siegać po produkty ułożone wysoko. Warto też wykorzystać strefę kasy - dzieci, nudząc się w kolejce, chętniej niż dorośli sięgają po produkty impulsowe. Również kolorowe ekspozytory, które w jedenym miejscu zgromadzą różne słodycze dla dzieci, będą zwiększać rotację produktów. Jeśli w  placówce jest na tyle miejsca, to również można wyeksponować słodycze przy innych produktach, adresowanych do dzieci - np. skoki i  napoje dla dzieci, słone przekąski, czy też na dziale z  zabawkami, papierniczym, itp.


XXXXXXXX

89 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Dzień Dziecka

Katarzyna Turlej Category Manager Wawel Wawel z myślą o dzieciach przygotował szeroką ofertę produktów, których smak jest uwielbiany przez młodych konsumentów, a  które jednocześnie cieszą się zaufaniem dorosłych ze względu na doskonały skład – bez sztucznych dodatków. Dzieci szczególną sympatią darzą Krówkę Mleczną – ręcznie produkowana wyłącznie z czterech niezbędnych składników, urzeka smakiem i  zabawnymi tekstami wewnątrz każdej owijki. A  dla miłośników połączenia krówki z czekoladą oferujemy całą gamę słodkości w  formie czekoladki, batona i  dużej czekolady z  nadzieniem krówkowym. Dzieci i młodzież polubili także nasze nowe czekolady i  batony Milkizz z  delikatnym nadzieniem o  smaku skondensowanego mleka z  tubki. Produkt ten trafia w  gusta także starszych konsumentów, którzy z sentymentem na nowo odkrywają ten niezapomniany smak połączony z mleczną czekoladą.

raz więcej przekąsek zawiera tylko naturalne składniki. Na opakowaniach ciastek coraz częściej znajdujemy informację o obniżonej zawartości cukru czy zdrowym dodatku ziaren zbóż, czy samego błonnika, witamin czy minerałów. Chrupki kukurydziane są bezglutenową przekąską, lubia-

Grzegorz Łaptaś Dyrektor PwC Polska

Czy rodzice, kupując ciastka dla dzieci, sięgają po innowacyjne produkty i nowości na rynku ciastek? Jednym z bardzo widocznych trendów konsumenckich w Polsce jest przesunięcie zakupów produktów spożywczych dla dzieci w kierunku zdrowszych produktów. Nieograniczony dostęp do informacji sprawił, że konsumenci formułują własne

ną zarówno przez rodziców, jak i dzieci, a teraz dodatkowo bywają barwione warzywami i  owocami. Pojawiły się także chrupki kukurydziane z dodatkiem jednej z  najzdrowszych kasz – kaszy jaglanej. Można się spodziewać, że ten trend będzie się dalej rozwijał, a i same dzieci będą coraz częściej sięgać po takie produkty. Dużym powodzeniem cieszą się znów cukierki sprzedawane na wagę. Dobrą podpowiedzią niech będzie wprowadzanie takiej oferty nawet do dyskontów. Takie stoiska świetnie się też sprawdzają w sklepach z obsługą tradycyjną, przyciągając do sklepu dzieci, a  zarazem doro-

90 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

opinie o produktach dla dzieci i kupują je niezależnie od marki. Konsumenci są też coraz ostrożniejsi przy wyborze dla swoich dzieci produktów zawierających konserwanty i dodatki. Na rynku pojawiło się wiele nowych marek oferujących ciastka z obniżoną zawartością cukru – bez konserwantów, z błonnikiem oraz produktów dostępnych w tak zwanych sklepach ekologicznych (np. ciastka owsiane). Coraz większa liczba konsumentów jest skłonna zapłacić więcej za produkty naturalne, niezawierające sztucznych dodatków. Zdrowe produkty obejmują m.in. produkty funkcjonalne, takie jak ciastka śniadaniowe charakteryzujące się większą zawartością witamin i minerałów. Zgodnie z naszą prognozą udział dyskontów w rynku wzrośnie z 37,4% w 2015 roku do 43,8% w roku 2020, głównie kosztem tradycyjnego handlu i hipermarketów. W związku z ogólną tendencją spadkową w kanale tradycyjnym oraz zamykaniem mniejszych sklepów, prognozowany jest również spadek sprzedaży ciastek w sklepach tradycyjnych.

słych, którzy pamiętają czar dawnych sklepów prywatnych, które długo miały czar „przedwojennych kolonialek”. Warto zainwestować wtedy w ładne, kolorowe torebki do cukierków, a taką ladę słodyczową uzupełnić ofertą i  ekspozycją lizaków, batonów, gum, cukierków w  zabawnych opakowaniach. Takich atrakcji najmłodsi klienci nie znajdą w  wielkopowierzchniowych obiektach, czy dyskontach, które odwiedzają zwykle z rodzicami, a  które to sklepy nastawione są raczej na masowego klienta. Możliwość zakupu słodyczy na wagę pozwala na spróbowanie czegoś nowego przy mniejszym budżecie,


XXXXXXXX

91 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Dzień Dziecka

którym zwykle dysponują młodzi klienci. Także dorośli czasem wolą kupić trochę cukierków „na spróbowanie”. ▼

Dzień dziecka

– pamiętaj o zasadach

Olga Tylińska

Biuro Prasowe Jeronimo Martins Polska • Sklepy sieci Biedronka odwiedza codziennie blisko 4 mln klientów i zdarza się, że jest wśród nich również młodzież. Nie mamy jednak specjalnych procedur regulujących sposób obsługiwania osób niepełnoletnich. W  polskim systemie prawnym przepisy przewidują zakaz sprzedaży określonych produktów osobom poniżej 18. roku życia. Pracownicy naszej sieci są zobowiązani do ich przestrzegania, w  szczególności w przypadku zakazu sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. • W przypadku reklamacji składanych przez osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych informujemy, że obowiązujące przepisy prawa nie określają jednoznacznie wieku konsumenta, powyżej którego może on reklamować wadliwy produkt. JMP stara się nie ograniczać takich osób w kwestii składania reklamacji. Podstawą reklamacji jest przedstawienie dowodu, że wadliwy produkt zakupiono w  danym sklepie i  w  danej cenie. Zgodnie z  obowiązującym w  naszej sieci regulaminem w celu ułatwienia dokonania zwrotu gotówki za reklamowany towar niepełnowartościowy zaleca się przedłożenie przez klienta dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży – w  szczególności paragonu (oryginału lub kopii), faktury VAT, potwierdzenia zawarcia transakcji.

Zbliża się Dzień Dziecka. Handlowcy już przygotowują się do tego święta. My postanowiliśmy również nawiązać do jednego z najważniejszych dziecięcych wydarzeń w roku – ale z trochę innej strony. Przypomnijmy, na co właściciele sklepów powinni zwracać szczególną uwagę, by nie narazić się na straty.

W

ielu rodziców, czy dziadków zamiast zabawek, daje swoim pociechom pieniądze, żeby same zdecydowały – co kupią w ten szczególny dla nich dzień. Nie wiedzą jednak, że aktualne przepisy prawne mogą stanowić przeszkodę do samodzielnego robienia zakupów. Okazuje się, że w polskim prawie w  art. 14 § 1 Kodeksu cywilnego, znajduje się zapis, który infor-

Joanna Dąbrowska Senior Brand Manager, Storck Zainteresowanie wartością odżywczą produktów spożywczych systematycznie rośnie. Dotyczy to szczególnie wyrobów przeznaczonych dla dzieci. Rodzice poszuku-

92 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

muje, że dziecko, które nie skończyło trzynastu lat, nie może samodzielnie robić zakupów. Używając języka prawniczego – nie ma zdolności do czynności prawnych – a tym są również zakupy w  rozumieniu tego przepisu. Żeby jednak nie pozbawić najmłodszych zupełnie praw do zakupów – w  przepisach znajduje się zapis informujący o  wyjątku. Umowa kupna- sprzedaży zawarta między handlowcem, a  dziecją rozwiązań bez konserwantów, zawierających naturalne składniki i z wartością dodaną. Wszystkie produkty nimm2 zawierają kompleks witamin i  naturalne soki owocowe, a  więc doskonale wpisują się w  ten trend. Oferta marki nimm2 Śmiejżelki nieustannie się poszerza, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych. W  ostatnim czasie na rynku pojawiły się impulsowe Śmiejżelki Pycha Minki – doskonałe do kina, na wycieczkę, czy jako mały, słodki deser oraz Śmiejżelki Heroes. Każda torebka tych ostatnich skrywa kolorową kompozycję pysznych owocowych smaków i  zabawne kształty żelkowych bohaterów. Na Dzień Dziecka przygotowaliśmy również limitowaną edycję gum rozpuszczalnych – Mamba Cola&Friends.


XXXXXXXX

93 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Dzień Dziecka

Iwona Kołodziejczyk Senior Brand Manager Colian Na Dzień Dziecka rekomendujemy żelki z sokami owocowymi Miśki Akuku! Najmłodszym konsumentom przypadną do gustu nowe Miśki Kwaśne Akuku! – soczyste i owocowe żelki z kwaśną posypką, które kształtem nawiązują do sylwetki misia. W opakowaniu znajdują się żelki o  smaku ananasowym, gruszkowym, cytrynowym, pomarańczowym, malinowym i  czarnej porzeczki – wszystkie wzbogacone 8% soku jabłkowego. Ponadto szczególnie polecamy: lekkie i chrupiące wafelki impulsowe o strukturze gofra z dwoma różnymi rodzajami kremów Grześki Gofree; pożywne, indywidualnie pakowane wafelki Familijne 2GO idealne do konsumpcji poza domem; delikatne cukierki Toffino Choco od Goplany i owocowe galaretki Jolly baby marki Solidarność.

kiem dotyczyć może tylko drobnych, bieżących spraw. Dzieci przed ukończeniem trzynastego roku życia mogą kupić np. w drodze do szkoły pieczywo, napoje, chusteczki higieniczne, gazetę czy też drobne zabawki. Artykuły, które handlowcy zamierzają Pszczolka_PHandl_205x62_5__druk.pdf 1 2017-04-11 14:15:17 sprzedać dziecku nie mogą mieć zbyt wysokiej ceny. Handlow-

Aleksander Batorski Prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Najmłodsi konsumenci bardzo chętnie sięgają po orzeźwiające smaki kojarzące się z latem. Popularnością cieszą się cukierki nadziewane. Dlatego ide-

cy muszą zwrócić również uwagę na ilość sprzedawanych artykułów. Właściciel sklepu czy też pracownik sprzedający dziecku jeden mały niedrogi produkt nie przekracza prawa, ale gdy ich sprzedaje więcej, umowa pomiędzy sprzedającym a dzieckiem może zostać uznana za nieważną, nawet jeśli sprzedawca wyda towar i otrzyma zapłatę. W takiej sytuacji rodzic dziecka może domagać się zwrotu pieniędzy. Trochę inaczej sprawa przedstawia się z  dziećmi, które ukończyły

Reklama

94 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

alnym przysmakiem dla dzieci będą „Jogusie” łączące intensywny aromat świeżych owoców z mlecznym nadzieniem. Cukierki występują w  czterech kuszących smakach: pachnącej poziomki, słodkiej maliny, orzeźwiającej cytryny i  soczystej brzoskwini, więc każdy amator owoców znajdzie tu coś dla siebie. Dla miłośników oryginalnych, niecodziennych smaków także mamy coś specjalnego. To cukierki „Musss…”, czyli musujące karmelki w owocowych smakach: dojrzałej wiśni, słodkich winogron, soczystej pomarańczy i  orzeźwiającej cytryny. Cukierki kuszą niebanalnym zestawieniem smaków: słodkiego i  kwaśnego. Wszystko za sprawą połączenia soków owocowych i  musującej oranżady.

trzynasty rok życia, ale są przed osiemnastką. Przepisy wskazują, że dzieci w tym wieku mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Takie osoby mogą zawierać umowy w  drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Mogą same rozporządzać swoim zarobkiem, jeżeli już podjęły pracę, a  także dysponować przedmiotami, które opiekunowie oddali im do swobodnego użytku. ▼ Przemysław Tórz


XXXXXXXX

95 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


Zdrowie na sklepowej półce

fot. Shutterstock.com

Margaryny funkcjonalne

– korzystne dla zdrowia i dla handlu Producenci starają się nadążać za coraz większą świadomością zdrowotną oraz żywieniową konsumentów, a co za tym idzie za rosnącym w bardzo dużym tempie popytem na produkty wpływające na kondycję fizyczną oraz zdrowie.

Funkcjonalny konsument Klienci zwracają coraz większą uwagę na swój styl życia, dbają o zdrowie, dlatego wnikliwie przyglądają się żywności, czytają etykiety i szukają produktów, które oferują im wartość dodaną, pozwalając żyć dłużej i zdrowiej. Na fali tego trendu pojawiły się produkty funkcjonalne, czyli takie, które zostały wzbogacone o substancje bioaktywne mające pozytywny wpływ na zdrowie człowieka ponad ich efekt odżywczy. Spożycie takiej

żywności może poprawiać stan zdrowia lub samopoczucie oraz zmniejszać ryzyko występowania niektórych chorób. Dla każdego coś zdrowego Firmy produkujące margaryny także włączyły się do wyścigu o zdrowie swoich konsumentów. Margaryny funkcjonalne to jednak na polskim rynku kategoria stosunkowo nowa. Mimo że roślinne produkty do smarowania towarzyszą nam już od ponad 150 lat, ta ich wersja dotarła do Pol-

96 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

ski dopiero w 2002 r. w postaci margaryny wzbogaconej o roślinne stanole lub sterole, czynniki obniżające stężenie cholesterolu we krwi poprzez ograniczenie jego wchłaniania do organizmu. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka marek, zarówno polskich, jak i zagranicznych, oferujących konsumentom wiele wariantów w zależności od substancji, którymi zostały wzbogacone. Oprócz wspomnianych wcześniej najbardziej popularnych produktów z zawartością fitostanoli, polski klient może wybrać


Zdrowie na sklepowej półce

Kompleksową ofertę rynkową dopełniają propozycje uwzględniające preferencje smakowe (smak masła) czy zapotrzebowanie na obniżoną zawartość tłuszczu (produkty w wersji light i bez laktozy). W tym roku pojawi się kolejny wariant – margaryna wzbogacona potasem, który wspiera utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.

Izabela Matulka Brand Manager Raisio Polska Foods Produkty funkcjonalne pod marką Benecol są obecne na polskim rynku już 15 lat. To właśnie Benecol jako pierwszy wprowadził produkty, które pomagają ludziom na całym świecie w obniżaniu oraz utrzymywaniu zdrowego poziomu cholesterolu. Dzięki udowodnionemu klinicznie działaniu oraz rekomendacji Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Religi w  Zabrzu produkty Benecol cieszą się dużym zaufaniem wśród konsumentów. Warto zadbać o  ich dostępność i  odpowiednią widoczność na sklepowej półce. Pełny asortyment najwyższej jakości produktów Benecol może stać się magnesem dla konsumentów poszukujących oferty PREMIUM.

margaryny zawierające składniki na bazie olejów dostarczających nienasycone kwasy tłuszczowe (Omega 3 i Omega 6), które wspierają pracę układu krwionośnego, redukują stany zapalne i nadciśnienie oraz wspomagają budowanie odporności. Na półkach sklepowych od niedawna zagościły także margaryny z olejem z mikroalg morskich, będących źródłem kwasu DHA, który przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu, wspomagając proces myślenia i zapamiętywania, oraz wspiera utrzymanie dobrej kondycji wzroku, a także jest zalecany kobietom w ciąży.

Zdrowie na półce Pomimo dość szerokiego wachlarza oferowanych produktów, rynek wyrobów funkcjonalnych w Polsce nadal jest na początkowym etapie rozwoju, ale rośnie szybciej niż cały rynek margaryn, a to pokazuje, że sklepy powinny takie wyroby mieć w swojej ofercie. Tym bardziej, że są to produkty droższe, a charakterystyczne dla tej kategorii wyższe marże, pozwalają osiągnąć wyższe profity. Niestety często tych produktów na pół-

Firmy produkujące margaryny także włączyły się do wyścigu o zdrowie swoich konsumentów. Margaryny funkcjonalne to jednak na polskim rynku kategoria stosunkowo nowa.

kach brakuje, co wynika z przekonania detalistów, że ich wysokie ceny zniechęcą klientów. Tymczasem coraz więcej klientów przeświadczonych, że lepiej jest zapobiegać chorobom niż je leczyć, chętniej wyda większe kwoty na prozdrowotne produkty niż na ich wersje standardowe, traktując taki zakup jako swoistą inwestycję w przyszłość.

98 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Aby utrzymać działanie funkcjonalne margaryn, trzeba je spożywać codziennie przez dłuższy czas – klienci zatem będą po nie wracać regularnie. Badania nie kłamią Według raportów firm badawczych, aż 88% konsumentów jest skłonna zapłacić wyższą cenę za żywność o walorach prozdrowotnych (Nielsen), aż 97% ankietowanych stwierdza, że w przeciągu ostatnich miesięcy zakupiło co najmniej jeden produkt funkcjonalny (GfK), a 32% Polaków deklaruje, że jest skłonnych zmienić styl życia i odżywiania się w celu poprawy zdrowia (CIMI Poland). Co dziesiąty konsument deklaruje, że wybierając margarynę szuka takiej, która obniża poziom cholesterolu. Jest to także efektem prowadzonych od kilku lat szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych, również przez producentów margaryn, uświadamiających konsumentom efekty długofalowego stosowania tych produktów oraz uczulających na konieczność profilaktyki zdrowotnej, szczególnie dotyczącej chorób układu krążenia oraz poziomu „złego” cholesterolu. Są to produkty adresowane zarówno do młodych i średnio zaawansowanych wiekowo odbiorców, zorientowanych na zdrowy styl życia, jak i do konsumentów starszych, którzy chcą jak najdłużej utrzymać się w formie. Rosnąca świadomość zdrowotna konsumentów połączona z rosnącymi wskaźnikami chorób cywilizacyjnych wywołanych złą dietą sprawiają, że chętnych na takie produkty nie zabraknie, dlatego warto znaleźć dla nich miejsce w asortymencie sklepu, gdzie doskonale uzupełnią ofertę innych produktów prozdrowotnych. ▼ Magdalena Mirowska


Menu studenta

99 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


CHEMIA Gospodarcza I KOSMETYKI

Spowolnić proces starzenia

fot. Shutterstock.com

Zadbana i gładka skóra to wizytówka każdej kobiety i niejednego mężczyzny. Wychodząc naprzeciw potrzebom coraz bardziej wymagających klientów, producenci oferują kremy, które nie tylko działają przeciwzmarszczkowo, ale opóźniają proces starzenia się skóry i pielęgnują ją.

O

dpowiedniej pielęgnacji i odżywienia potrzebuje skóra kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Stąd też producenci kosmetyków proponują środki zawierające substancje odpowiednie dla skóry osób młodych, przeznaczone do cery dojrzałej, skłonnej do pękających naczynek, kremy przeciwzmarszczkowe czy opóźniające starzenie. Proponując krem, sprzedawca powinien ustalić, dla jakiego wieku, ale także do jakiego rodzaju cery ma być on przeznaczony. Innych składników odżywczych wymaga cera sucha, innych przetłuszczająca się czy trądzikowa. Obecnie rynek proponuje tak wiele różnorodnych kosmetyków, że coraz większe znaczenie ma sama wiedza handlowców w tym zakresie, by móc zapewnić klientom dokonanie dobrego wyboru.

Nowoczesne kremy mają lekką konsystencję, łatwo się rozprowadzają i wchłaniają, dzięki czemu skóra twarzy jest przyjemna w dotyku i nieprzetłuszczona. Na pomoc skórze Przede wszystkim dobry sprzedawca powinien mieć minimalne pojęcie o samym procesie starzenia się skóry. Piękna promienna cera, to zasługa nie tylko odpowiedniej diety, ale również dawki tlenu i kosmetyków – jednak nie ich ilości, ale jakości i odpowiedniego doboru. Skóra zaczy-

100 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

na się starzeć między 25. a 30. rokiem życia. Pierwsze oznaki tego procesu są mało zauważalne – to spadek elastyczności i utrata nawilżenia spowodowane problemami z magazynowaniem wody. Szczególnie wrażliwa jest kobieca skóra, na której pierwsze drobne zmarszczki pojawiają się w kącikach oczu i ust. Po 30. roku życia ten proces zaczyna nabierać tempa. Skóra zaczyna również bardziej reagować na działanie promieni słonecznych, pojawiają się przebarwienia. Spada również ilość kolagenu, co skutkuje zmniejszeniem się elastyczności. Jest to najlepsza pora, by zareagować i zapobiec dalszemu starzeniu się skóry. Na tym etapie wystarczającymi środkami są lekkie kremy przeciwzmarszczkowe. Przygotowując półkę z kremami, warto zwrócić uwagę na tę grupę. Delikatne, o lekkiej formule kremy zawierają witaminę A, hydrokwasy, koenzym Q10 oraz keratynę. Wysoce pożądanym składnikiem w tych specyfikach są też filtry UV dodatkowo chroniące skórę. Nowoczesne kremy mają lekką konsystencję, łatwo się rozprowadzają i wchłaniają, dzięki czemu skóra twarzy jest przyjemna w dotyku i nieprzetłuszczona. Zatrzymać czas Kremy dostępne dziś na rynku stworzone są z dużą precy-


CHEMIA Gospodarcza I KOSMETYKI

zją co do wymagań skóry. Kremy do skóry dojrzałej powinny używać kobiety po 45. roku życia lub nieco wcześniej, w zależności od potrzeby. Nie warto jednak polecać klientkom tych kremów zbyt wcześnie. Stosowanie ich w momencie, gdy nie jest to jeszcze konieczne, może spowodować, że skóra przyzwyczai się do składników, a później nie będą już one skuteczne. U pań po czterdziestce zaczyna obniżać się poziom hormonów żeńskich. Maleje ilość naczyń krwionośnych, skóra jest słabiej ukrwiona, spada jej elastyczność, jest sucha i pojawiają się na niej zmarszczki. Organizm produkuje znacznie mniejszą ilość kolagenu i zmienia się owal twarzy. Spowalnia się metabolizm i zdolności regeneracyjne skóry, która coraz słabiej przyjmuje składniki odżywcze. Producenci szukają innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko polegają na badaniu nowych substancji, ale również na zastosowaniu nowoczesnych metod, pomagających transportować potrzebne odżywcze składniki w głąb skóry. Przykładem mogą tu być np. hydro-woski, o których zastosowaniu opowiada Martyna Kostrzyńska, PR Manager NIVEA: – Chcąc przeciwdziałać pierwszym zmarszczkom, już w trzeciej dekadzie życia warto sięgnąć po pielęgnację antyoksydacyjną. NIVEA stworzyła nowy NIVEA CARE Lekki krem przeciwzmarszczkowy z innowacyjną formułą hydro-wosków. Zawarte w niej delikatne cząsteczki hydro-wosków dają długotrwałe odżywienie, jednocześnie wchłaniając się od razu po aplikacji, a witamina E o działaniu nawilżającym i chroniącym przed wolnymi rodnikami oraz ochronne filtry UV pomagają zapobiegać pierwszym oznakom starzenia, przywracając skórze młody i promienny wygląd. ▼ Marta Poprawa

101 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


R

Rukola

Ruloniki z Zottarelli i łososia

ukola, bo o niej mowa, pochodzi z ciepłych regionów zarówno Europy, Afryki, jak i Azji. Rukola ma przyjemny, orzechowy, lekko pieprzny smak i coraz częściej gości na naszych stołach. Moda na tę roślinę zawędrowała do Polski jednak stosunkowo niedawno. Na czym polega ewenement tych niepozornych zielonych listków? Rukola, zwana też rokiettą, na naszym kontynencie popularna jest szczególnie we Włoszech i Hiszpanii, z którymi to krajami najbardziej się kojarzy. Co warto wiedzieć? Rukola charakteryzuje się szeroką rozetą ciemnozielonych liści, dochodzącą do 75 cm wysokości łodygą kwiatostanową, blado-żółtymi kwiatami i wydłużonymi, ostro zakończonymi owocami. Na całej powierzchni roślina jest lekko owłosiona. Z nasion rukoli produkuje się olej, który w Indiach jest stosowany jako środek konserwujący warzywa. Bywa, że rukola jest też wykorzystywana jako składnik rozmaitych musztard. Z czym to się je? Lekko korzenny smak rukoli docenili już starożytni Rzymianie, którzy jej liście wykorzystywali do przyrządzania przeróżnych potraw, a nasiona służyły im jako przyprawa. Rukolę w kuchniach całego świata stosuje się głównie jako doskonały składnik lub dodatek do sałatek. Roślinę tę można też dodawać do zimnych przekąsek, sosów, twarogów i jaj. Rukola z powodzeniem ożywi smak mdławych potraw, takich jak owoce morza czy ser mozzarella. Co dobrego ma w sobie? Rukola kryje w sobie wiele skarbów. Znajdziemy w niej mnóstwo witaminy A, witamin z grupy B, witaminy C, a także białko roślinne, cukry, błonnik, chlorofil, wapń, żelazo i potas. Za ostry smak tej rośliny odpowiadają aminokwasy siarkowe, które mają działanie bakteriobójcze. Włączenie jej do codzienOprac. H.H. nego menu pozwala odtruć organizm.

fot. Shutterstock.com

Produkt miesiąca

Składniki:

• • • • • • • • • • • •

500 ml mleka 1 opakowanie Zottarelli Classic 250 g 16 listków bazylii 150 g plastrów łososia wędzonego 10 g korzenia imbiru 250 ml soku pomarańczowego 2 łyżki stołowe oliwy z oliwek 1 łyżeczka musztardy 1 łyżeczka płynnego miodu jasny ocet balsamiczny, sól, pieprz 8 pomidorów koktajlowych 1/2 pęczka rukoli

Sposób wykonania:

• Mleko podgrzać, ale nie gotować. Rolkę zottarelli odsączyć i namoczyć w mleku na ok. 10 minut. • Bazylię umyć, osuszyć. Zottarellę wyjąć z mleka i rozwałkować na przezroczystej folii prostokąt o grubości ok. 3 mm. Najpierw obłożyć bazylią, następnie łososiem i mocno zwinąć z użyciem folii. Odstawić do schłodzenia, najlepiej na noc. • Imbir obrać i pokroić w plasterki. Sok pomarańczowy odparować z imbirem do połowy. Schłodzić i usunąć imbir. Zrobić dressing, mieszając oliwę z oliwek, musztardę, miód i odrobinę octu balsamicznego. Doprawić do smaku solą i pieprzem. • Pomidory umyć i przekroić na połówki. Rukolę oczyścić, umyć, odsączyć i ułożyć na talerzach. Ruloniki z Zottarelli z łososiem pokroić na plasterki o grubości ok. 5 mm i położyć na rukoli. Udekorować pomidorkami koktajlowymi i skropić dressingiem.

102 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

▼ Grillowy standard oraz nowinki i inspiracje – str. 105 ▼ Siła dodatków – str. 108 ▼ Grillowanie z przekąską w tle – str. 114 ▼ Grillowa odsłona procentów – str. 116 ▼ Niezbędne akcesoria – str. 120 ▼ Grill bez strachu… przed komarami – str. 122 ▼ Grill wspiera sprzedaż – str. 126 ▼ Okiem eksperta – str. 130

104 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

fot. Shutterstock.com

Grill bez tajemnic


RYNEK POD LUPĄ

BEATA WOŹNIAK

Grillowy standard oraz nowinki i inspiracje

Sezon na grilla trwa w Polsce od wiosny do późnej jesieni. W tym roku pogoda nie sprzyja wczesnej inauguracji imprez pod chmurką, można się więc spodziewać majowego przełomu, kiedy większość amatorów dań z rusztu przystąpi do działania. Dla handlowców to okazja, by zwiększyć sprzedaż w wybranych kategoriach. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest odpowiednie zatowarowanie sklepu i przygotowanie oferty, która będzie odpowiedzią na różne wymagania konsumentów. W okresie wiosenno-letnim mocno zaakcentowana tematyka grilla może dodatkowo przyciągać do placówki klientów, szczególnie jeśli czekać tam na nich będzie bogata reprezentacja dobrej jakości produktów. Ponadto nazwy kojarzące się z przyjęciami w ogrodzie, piknikami i ogniskami mogą podsycać zainteresowanie odwiedzających sklep. Inspiracje nowościami obok tradycyjnych przysmaków Zwyczaje Polaków dotyczące plenerowej kuchni wciąż się zmieniają. Konsumenci stają się otwarci na nowe pomysły, szukają inspiracji, testują kolejne przepisy. W powszechnym menu grillowym nadal jednak królują mięso i kiełbasy, z tym że wybór produktów staje się coraz

większy, a potrawy bardziej kolorowe, soczyste i aromatyczne. Mięso dla wielu konsumentów jest podstawowym składnikiem dań z rusztu, choć upodobania w tym zakresie ewoluują. Tak popularna wieprzowina dziś coraz częściej zastępowana jest przez mięso drobiowe, które nie wymaga długiego marynowania i czasochłonnej obróbki termicznej. Ostatnio zyskują ponadto wołowina i jagnięcina, które odpowiednio przygotowane nadają się idealnie do opiekania na ruszcie. Ulubione grillowe dania Polaków to wciąż karkówka, żeberka, boczek, polędwiczki i szasz-

Ulubione grillowe dania Polaków to wciąż karkówka, żeberka, boczek, polędwiczki i szaszłyki, z porcji drobiowych: skrzydełka, udka lub filety, a także wołowe steki.

łyki, z porcji drobiowych: skrzydełka, udka lub filety, a także wołowe steki. Przygotowując grillową ofertę na pewno warto zwrócić uwagę na bogaty asortyment kiełbas i kaszanek, które w rankingach popularności niezmiennie plasują się na pierwszych miejscach. O ile tradycyjnym, niedużym placówkom ogólnospożywczym trudno konkurować w zakresie oferty mięsa na wagę i porcjowanego ze sklepami specjalistycznymi, o tyle kiełbasy i kaszanki na grilla stanowią mocny punkt sezonowej oferty w różnych formatach. Na zwolenników wędlin z rusztu czeka ogromny ich wybór, a większość wyrobów już w nazwie zawiera sugestię spo-

105 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

sobu przyrządzania (np. grillowa, biesiadna, ogniskowa, piknikowa, na ruszt). Do pieczenia można zaproponować klientom także wiele z popularnych rodzajów kiełbas (np. śląska, toruńska, polska, zwyczajna, kiełbasy surowe, frankfurterki itp.), a także rozmaite kaszanki (biała, tradycyjna, gryczana, jęczmienna, z czosnkiem, grzybami itp.) i tzw. kiszki ziemniaczane (popularne w niektórych regionach Polski wyroby z tartych ziemniaków i mięsa – w formie kiełbasek). W tej kategorii także regularnie pojawiają się nowości i innowacyjne propozycje. W sezonie grillowym są to np. kiełbaski z dodatkiem sera lub papryki, kaszanki z boczkiem, cebulą lub przyprawami, a także wyroby z curry, czosnkiem, parmezanem, kminkiem lub chili. Nowe smaki, nowe możliwości Imprezy przy grillu kojarzą się z luźną, sprzyjającą integracji atmosferą i postrzegane są jako okazja do spotkań z bliskimi czy przyjaciółmi, a także pole do kulinarnych eksperymentów. Tradycja wspólnego przyrządzania potraw i spożywania ich na świeżym powietrzu pojawiła się w naszym kraju dość dawno, a zaczęło się od ognisk w plenerze z pieczeniem kiełbasek, jabłek i ziemniaków, biwaków oraz majówek. Moda na grilla przybyła do Polski ze Stanów Zjednoczonych (barbecue) i cały czas podlega różnym trendom, które modyfikują zarówno samo menu, jak też sprzęt i akcesoria niezbędne do przygotowywania tego typu imprez. Przygotowywanie atrakcyjnych potraw z rusztu wiąże się z jednej strony z hołdowaniem tradycji i znanym smakom, z drugiej natomiast z eksperymentami i nowinkami, do których zachęcają popularne pro-


RYNEK POD LUPĄ

fot. Shutterstock.com

gramy telewizyjne, akcje medialne związane z grillowaniem, a także kulinarni blogerzy, znani kucharze oraz celebryci. Wypróbowywanie nowych połączeń smakowych i oryginalnych składników albo łączenie tradycyjnych dań z nieco egzotycznymi dodatkami stało się modne, dlatego by odpowiedzieć na różne potrzeby klientów nie wystarczy zaproponować im tradycyjne porcje karkówki czy grillową kiełbasę. Przewagę nad konkurencją zyska ten sklep, który przyciągnie wielu konsumentów do produktów z różnych kategorii, a temat grilla wykorzysta, by przypomnieć, że można wrzucić na ruszt zaskakujące czasami zestawienia. Coraz więcej amatorów kuchni pod chmurką przekonuje się np. do podawanych z grilla warzyw, ryb i owoców morza, serów, owoców, a także niektórych grzybów. Niebanalne połączenia warzyw, grzybów, nabiału i mięsa, np. w formie kolorowych szaszłyków lub faszerowanych warzyw to tylko niektóre

z możliwości. Warto pamiętać, że w sezonie grillowym klienci oprócz standardowych zestawów mięs i wędlin poszukiwać mogą większych ilości warzyw, które doskonale sprawdzają się w potrawach z rusztu, np. cukinii, bakłażana, papryki i pomidorów koktajlowych. Nie zapominajmy także o silnym nurcie wegetariańskim i wegańskim – osoby wykluczające z diety produkty pochodzenia zwierzęcego na pewno zainteresują się bardziej urozmaiconym asortymentem warzywno-owocowym oraz gotowymi wyrobami z roślin strączkowych, jak np. kotlety i burgery warzywne. Owoce z grilla? Dlaczego nie? Najlepiej sprawdzają się w tej roli banany, arbuzy, jabłka, morele i brzoskwinie, można jednak polecać klientom także ananasy, melony i bardziej traktowane jak warzywo awokado, doskonałe zarówno w wersji na słodko, jak i wytrawnej. Swoich stałych wielbicieli mają już takie połączenia, jak gruszki zapiekane z serem pleśniowym oraz truskawki z serem kozim. Dla dzieci z kolei ciekawą propozycją mogą być słodkie szaszłyki z pieczonych pianek, które najlepiej w tym okresie wyeksponować wraz z innymi produktami niezbędnymi w sezonie grillowym. Bardzo ważnym punktem sezonowej oferty są ryby, które doskonale nadają się do opiekania na ruszcie, szczególnie takie gatunki, jak łosoś, flądra, makrela, dorsz, pstrąg lub dorada. Towarzystwo ziół, cytryny, oliwy i warzyw zamienia zwyczajne dania w wyrafinowane kompozycje, które w dodatku stanowią zdrowy, bogaty w cenne składniki odżywcze posiłek. Praktyczne i wygodne Konsumenci, którzy traktują imprezy przy grillu jako okazję

106 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

do spotkania z rodziną czy znajomymi i nie chcą spędzać zbyt dużo czasu na przygotowaniach, bez wątpienia poszukiwać będą rozwiązań wygodnych i szybkich, chętnie sięgną więc po gotowe zestawy produktów przyprawionych lub marynowanych, przeznaczonych bezpośrednio do obróbki termicznej. Pojawiające się sygnały z rynku o większym zapotrzebowaniu na wysokiej jakości produkty w nowoczesnych, wygodnych opakowaniach szybko wykorzystali producenci. W przypadku mięs dostępne są wyroby już zamarynowane lub posypane przyprawami, tak by można było je od razu wstawić do piekarnika lub upiec na grillu. Obecne tempo życia konsumentów sprzyja takim rozwiązaniom – ci, którzy nie chcą spędzać dużo czasu na przygotowaniach w kuchni, częściej wybierają produkty, które są gotowe do obróbki cieplnej. Wśród mięsnych specjałów tego typu są np. karkówka, żeberka, steki, skrzydełka czy udka kurczaka, a także gotowe dania, np. szaszłyki, burgery, steki. Warto zwrócić uwagę na opakowanie, szczególnie wprowadzając do oferty kiełbasy, kaszanki i mięsa konfekcjonowane (istotne są takie cechy, jak estetyka, bezpieczeństwo przechowywania, łatwość otwierania, gramatura). Na rynku są m.in. zestawy na tackach aluminiowych przeznaczone do pieczenia na ruszcie lub w piekarniku, a także pakowane w foremki do pieczenia. Sprzedaż takich mięs będzie prawdopodobnie rosła – świadomy konsument zdaje sobie sprawę, ile czasu może zaoszczędzić. Istotną rolę w sprzedaży paczkowanych mięs i wędlin na grilla odgrywa również opakowanie, czyli funkcjonalność, estetyka i gramatura. Także marka producenta, obok ceny i pochodzenia surowca, należy do decydujących kryteriów.


RYNEK POD LUPĄ

Grill się sprzedaje

BEATA WOŹNIAK

Z punktu widzenia handlowca najistotniejsze jest odpowiednie przygotowanie placówki handlowej do sezonu grillowego i wyróżSiła dodatków nienie się na tle konkurencji. Jeśli sklep posiada wydzielone stoisko mięsno-wędliniarskie, może przygotować własną, autorską propozycję grillową, uwzględniaUdany grill to mieszanka kiljąc różne potrzeby klientów i kuku czynników: dobrej pogolinarne nowinki oraz akcentując dy, wysokiej jakości składtematykę dodatkowymi produkników i odpowiednio dobratami, np. specjalnymi przyprawanych dodatków podkreślająmi. A jeśli korzysta z asortymencych smak potraw. Na pierwtu paczkowanego, na pewno warszy z nich nie mamy wpłyto zaopatrzyć się w marki prowu, pozostałe można jednak ducentów, którzy zyskali zaufanabyć bez trudu. Pewnym nie odbiorców. Stoisko powinno problemem jest jednak wyrównież przypominać o sezonie grillowym, nie tylko poprzez nabór – asortyment grillowy zwy wyrobów, ale przez elemenwciąż się rozrasta, handlowty wspierające sprzedaż ustawiocy muszą więc zdecydować, ne np. w pobliżu przypraw, maryna co postawić w tym sezonat, dodatków kulinarnych. nie, by spełnić oczekiwania Sklep może również zainspiklientów. rować konsumentów do ujawnienia swych kulinarnych zdolności – dobrze przygotowana obsługa polecająca odpowiednie Kuchnia pod chmurką rządzi się zestawy produktów, okresowe swoimi prawami. Samo przygorabaty i promocje, wyeksponotowanie smakołyków z rusztu wane sosy i marynaty oraz manie trwa wprawdzie zbyt dłuteriały informacyjne i promocyjgo i nie przysparza trudności ne, np. z przepisami kulinarnynawet osobom mniej zaawanmi, mogą efektywnie przypomisowanym w sztuce kulinarnej, nać klientom o możliwościach ale wszystko zaczyna się wczesezonu i wspomóc sprzedaż na śniej – od procesu specyficzneHKania_reklama_grill_131x65__DRUK.pdf 1 06.04.2017 12:54 terenie placówki handlowej. go przyprawiania i marynowaReklama

nia produktów. Od tych czynności i użytych składników w dużym stopniu zależy smak i aromat pieczonych potraw, wpływają na niego także sposoby podania. Sosy, musztardy, dressingi – grillowane dania wymagają niewyszukanych, ale wyrazistych w smaku dodatków. By były pyszne, trzeba więc poświęcić im nieco czasu. A niecierpliwi? Dla nich na rynku jest wiele propozycji, które pozwalają skrócić etap przygotowań i szybko cieszyć się różnorodnością smaków i aromatów kuchni w plenerze. Sezon wiosenno-letni sprzyja sprzedaży przypraw, olejów i oliwy oraz dodatków kulinarnych. Są to niezbędne składniki marynat do przyrządzania mięs, ryb i warzyw. Wśród amatorów grillowania nie brakuje zwolenników przygotowywania grillowego menu od podstaw, pamiętać warto także o tych, którzy chętnie korzystają z gotowych pomysłów i wszelkich praktycznych rozwiązań. W asortymencie, który, począwszy od majowego weekendu, cieszy się zwiększonym popytem, wyróżnić można wszelkiego rodzaju zioła, przyprawy, marynaty, a także produkty uzupełniające upieczone dania: ketchupy, musztardy, dressingi, sosy oraz sałatki i surówki. Warto więc tak zorganizować sprzedaż, by spełniała ona wymagania jak największej grupy klientów. Początek sezonu grillowego to najlepszy moment, by zwiększyć zainteresowanie klientów produktami potrzebnymi do przygotowania imprez w plenerze. Sztuka przyprawiania Odpowiednie przygotowanie składników na grillową ucztę może sprawić, że zwyczajny kawałek kiełbasy, żeberek czy karkówki zyska niepowtarzalny charakter i wyrazisty smak: pi-

108 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

kantny, słodki, ziołowy, kwaśny lub orientalny. Istotne są także aromat ziół i przypraw oraz składniki nadające surowcom kruchość. Bazą do marynowania mogą być np. wino, piwo, jogurt, musztarda, świeże lub suszone zioła (np. natka pietruszki, koperek, bazylia, oregano, rozmaryn oraz mięta), warzywa, sok z cytryny, ocet, a także przyprawy, m.in. pieprz, imbir, kolendra, ziele angielskie, papryka, zioła prowansalskie, tymianek lub majeranek. Warto zadbać o duży wybór i ekonomiczne opakowania zarówno przypraw jednorodnych, jak i specjalnych mieszanek do rozmaitych gatunków mięs, konkretnych potraw oraz dań z rusztu, które w połączeniu np. z olejem lub oliwą, sokiem z cytryny, octem, sosem sojowym, miodem lub piwem tworzą oryginalne marynaty, wydobywające smak przygotowywanego produktu i wpływające na jego kruchość. Co ważne, marynowanie obniża ryzyko narażenia na szkodliwe substancje wytwarzające się podczas obróbki np. mięsa w wysokiej temperaturze. Warto jednak do krótkiej obróbki termicznej polecać klientom np. oliwę z oliwek, a do dłuższego pieczenia – odporny na wysokie temperatury olej rzepakowy. Z kolei jako dodatek do sałatek i surówek dobrze sprawdzą się: oliwa, olej słonecznikowy lub rzepakowy, a także mieszanki, np. z dodatkiem tłoczonych na zimno olejów. Na rynku są bowiem produkty wytworzone bez użycia środków chemicznych, z surowców pochodzących z kontrolowanych upraw i coraz bardziej wymagający klienci na pewno na taką ofertę zwrócą uwagę. Perfekcyjnie dobrane składniki Mieszanki przypraw oraz marynaty cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów przez

109 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

GOTOWY NA SEZON GRILLOWY?

SER DO GRILLOWANIA W MARYNACIE ✔ 2 warianty marynaty: z ziołami ogrodowymi lub paprykowa

2 porcje po 90g z praktyczną tacką w zestawie!

Do przygotowania na grillu lub w piekarniku

KREMOWY SER DO GRILLOWANIA ✔ 2 warianty smakowe: naturalny i ziołowy

✔ ✔

2 krążki sera po 90g Do przygotowania na grillu lub patelni Wyłączny dystrybutor: PPH TEMAR Sp. z o.o. sp.k. ul. Tartaczna 34, Katowice www.rougette.pl

cały rok, jednak u progu sezonu grillowego warto szczególnie zwrócić uwagę klientów odwiedzających sklep na ten asortyment. Popularne są zarówno wersje uniwersalne, jak też te przeznaczone do konkretnych zastosowań (m.in. do kurczaka, szaszłyków, karkówki, żeberek, ryb, warzyw, potraw z grilla, barbecue itp.). Coraz więcej jest na rynku propozycji powstających na bazie naturalnych ziół, suszonych warzyw i przypraw, bez wzmacniaczy smaku. Producenci oferują też wygodne w użyciu marynaty, m.in. suche, które należy połączyć

Początek sezonu grillowego to najlepszy moment, by zwiększyć zainteresowanie klientów produktami potrzebnymi do przygotowania imprez w plenerze.

z olejem, a także produkty w płynie (np. w praktycznych saszetkach), gotowe do użycia i nierzadko ekspresowe – kruchość i soczystość mięsa zapewniają już w niecałe pół godziny. Polacy w większości gustują w smakach klasycznych, nawiązujących do naszej tradycji kulinarnej i staropolskiej kuchni – takie marynaty zawierają dobrze nam znane zioła oraz przyprawy. Jest jednak coraz większe grono amatorów orientalnych smaków i dla nich powstają pikantne, korzenne i orientalne mieszanki, wykorzystujące np. kolorowy pieprz, chili, kurkumę, curry, kolendrę, kumin, kozieradkę, kardamon i cynamon.

110 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Bez dodatków nie ma grilla Pomysłów amatorom dań z rusztu zazwyczaj nie brakuje – można grillować zwyczajne kiełbaski albo dać się ponieść kulinarnej fantazji, wykorzystując różne gatunki mięs, ryb, warzyw, a nawet sery i owoce. Równie bogaty jest świat dodatków, które pozwalają podkreślić smak potraw z grilla. Przygotowując ofertę sezonową, warto wzmocnić ten asortyment, by oprócz propozycji klasycznych, jak musztarda, ketchup, majonez i chrzan w tradycyjnych wersjach, w sklepie pojawiły się też ich różnorodne rodzaje i warianty smakowe, np. musztarda francuska, majonez light, sos tatarski, czosnkowy, ketchup dla dzieci itp. Z kolei szczypta egzotyki może zmienić swojskiego grilla w imprezę o nieco bardziej wyrafinowanym charakterze. Można w tym celu wykorzystać m.in. orientalne marynaty, musztardy z dodatkiem curry, chili, miodu, pieprzu Cayenne czy gruboziarniste z różnych odmian gorczycy, ketchupy z ziołami, czosnkiem lub miodem, sosy słodko-pikantne, tysiąca wysp, egzotyczne, curry, sojowe, rybne, z ananasem, kolendrą, limonką itp. Nie można zapominać również o rozmaitych sałatkach, które świetnie komponują się z daniami z rusztu. Klienci, którzy chcą zaoszczędzić na czasie lub spontanicznie organizują grilla, chętnie sięgają po zestaw sałatek lub surówek zapakowany w plastikowe pudełka lub pojemne słoiki. W sezonie warto zaakcentować temat imprez na świeżym powietrzu i oprócz klasycznych zaoferować także sałatki o nazwach „grillowa” czy „piknikowa”. Czy słowo „grill” na etykiecie sprzedaje skuteczniej? Na pewno to dobry sposób zwrócenia uwagi klientów na wymagania sezonu – określenia sugerują-


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Szarejko

CMR Sprzedaż przypraw w sezonie grillowym w sklepach małoformatowych do 300 m2 Przyprawy mają niewielki udział w obrotach sklepów małoformatowych do 300 m2, mimo to trudno znaleźć placówkę handlową, która nie miałaby w ofercie ani jednego wariantu pieprzu, ziela angielskiego czy mieszanki przyprawowej – w marcu 2017 r. przyprawy można było kupić w prawie 90% wszystkich spożywczych sklepów małoformatowych. Najszerszą dystrybucję (po około 80%) mają oczywiście najpopularniejsze warianty przypraw jednoskładnikowych, czyli pieprz czarny, majeranek i liść laurowy, ale dość często na półce można też spotkać mieszanki przyprawowe do mięs (w marcu były obecne na półkach w ponad 70% sklepów). Półka z tą kategorią jest dość szeroka – w marcu w typowym osiedlowym sklepie możne było wybierać spośród 27 różnych wariantów przypraw. Liderem sprzedaży przypraw jednoskładnikowych i mieszanek przyprawowych w sklepach małoformatowych jest Prymat – w okresie od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. odpowiadał za prawie 43% obrotu tą kategorią. Na kolejnych miejscach plasują się McCormick z markami Kamis i Galeo oraz Colian z marką Appetita. Najwięcej przypraw w sklepach małoformatowych sprzedaje się przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, ale wyraźny wzrost paragonów z tą kategorią obserwuje się też w miesiącach wiosenno-letnich, głównie za sprawą przypraw do grilla oraz przypraw wykorzystywanych do przetworów. Specjalne mieszanki przypraw do potraw z grilla to produkty typowo sezonowe, które pojawiają się w asortymencie sklepów małoformatowych w okresie wiosenno-letnim, a potem prawie zupełnie znikają z półek. W szczycie sezonu przyprawy podkreślające smak potraw

ce przeznaczenie produktu, elementy graficzne przedstawiające pieczone potrawy, hasła nawiązujące do pikniku – te elementy mogą wesprzeć sprzedaż w czasie, gdy popyt na dodatki kulinarne zdecydowanie rośnie. Odniesienia do grilla mogą też pomóc wzmocnić widoczność kategorii w sklepie – łatwiej wówczas przygotować specjalną „grillową” ekspozycję, najlepiej

z grilla odpowiadają za 5-6% wartości sprzedaży wszystkich przypraw (jednoskładnikowych i mieszanek). W okresie od maja do sierpnia specjalne mieszanki przeznaczone do podkreślenia smaku grillowanych mięs i warzyw można kupić w co drugim sklepie małoformatowym do 300 m2. Z danych paragonowych gromadzonych przez CMR wynika, że co piąty klient sięgający w okresie od maja do sierpnia 2016 r. po specjalne przyprawy do grilla kupował również inne mieszanki przyprawowe (najczęściej były to przyprawy do mięs, np. do karkówki czy do kurczaka), a co szósty wkładał do koszyka przyprawy jednoskładnikowe. Na co dwunastym paragonie z przyprawami do grilla można było znaleźć ketchup, na podobnym odsetku paragonów występowała też musztarda.

Źródło: CMR

w pobliżu stoiska mięsno-wędliniarskiego oraz regału z przyprawami. W procesie wyboru asortymentu dodatków na pewno trzeba zwrócić uwagę na siłę marki – te cieszące się zaufaniem konsumentów, zarówno ogólnopolskie, jak i regionalne, zawsze powinny znaleźć się na półce, a jeśli pozwalają na to warunki lokalowe, można zainwestować

112 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

w przebojowe nowinki, szczególnie jeśli są wspierane marketingowo przez producentów. Ci ostatni wiosną i latem w szczególny sposób stawiają na komunikację i promocję (np. kampanie sponsorskie poświęcone tematyce grillowania, akcje komunikacyjne w prasie, online, na billboardach, sezonowe ekspozytory, pakiety promocyjne, degustacje).


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

Jacek Ratajczak

Grillowanie z przekąską w tle

Słone przekąski należą do kategorii produktowych, które mogą liczyć na całoroczny zrównoważony popyt ze strony konsumentów. Bez nich nie obejdzie się bowiem żadne przyjęcie. Ich wizerunek nie powinien się jednak handlowcom kojarzyć wyłącznie z wydarzeniami sportowymi i młodzieżową klientelą. Czy zatem grill może być szansą dla tej grupy produktów? Bogactwo kategorii W kategorii słonych przekąsek dominują chipsy, paluszki i chrupki. Ofertę uzupełniają m.in. orzeszki, krakersy, precelki, grzanki, prażona kukurydza czy produkty na bazie ryżu. Ostatnio modne

By konkurować w kategorii, producenci stawiają na nowe pomysły oraz inwestują w rozwój popularnych produktów.

stały się snacki. By konkurować w kategorii, producenci stawiają na nowe pomysły oraz inwestują w rozwój popularnych produktów. Te dwa trendy nieustannie się przeplatają. Innowacje pobudzają z jednej strony zaintere-

114 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

sowanie znanymi markami, które mają ugruntowaną pozycję na rynku, z drugiej są czasem jedyną szansą na przebicie się mniej znanych wyrobów do szerszego grona konsumentów. Nowe pomysły najczęściej znajdują wyraz w poszerzeniu palety wariantów smakowych. Tu pomysłowość producentów wydaje się nie mieć granic, często też nowy smak wykorzystywany jest w różnych grupach asortymentowych, co w przypadku pojedynczego producenta wzmacnia dodatkowo efekt oddziaływania rynkowego. Konsumenci cenią sobie taką bogatą ofertę. Ewoluują też kształty słonych przekąsek – praktycznie można je dobrać pod określonego odbiorcę, np. dzieci uwielbiają wszelkie odstępstwa od normy. Egzotyka kontra tradycja Polscy konsumenci coraz częściej sięgają po egzotyczne smaki klasycznych dotąd przekąsek, co motywuje producentów do poszukiwania inspirujących pomysłów i poszerzania portfolio o nowe produkty. Przykładowo w ofercie chipsów, oprócz standardowych smaków, jak solone, paprykowe, cebulowe, serowo-cebulowe, na sklepowych półkach znajdziemy np. smak sera cheddar, ostrego chilli czy chrzanu wasabi. Producenci znając jednak słabość polskich konsumentów do tradycyjnych wiejskich smaków z dzieciństwa, oferują też bardziej „lokalne” produkty. Jak wybiera klient? Słone przekąski jedzą wszyscy – począwszy od dzieci, a kończąc na starszych konsumentach. Jednak klienci najmłodsi i ci nieco starsi stanowią podstawową grupę odbiorców. Wysoki udział słonych przekąsek w miesięcznych wydatkach młodych konsumentów poparty jest zresztą dużą częstotliwo-


RYNEK POD LUPĄ ph_intersnack_przysnacki_131x250_25-04-2017_Q_DRUK_AI.pdf 1 2017-04-25 10:58:16

ścią ich spożywania. Na co najmłodsi zwracają głównie uwagę? Na smak, jako na istotną cechę, na kruchość, kształt. Klient dziecięcy ceni również nietypowe połączenia, w których element słony może być zmieszany ze słodkim, np. paluszek oblany czekoladą. W przypadku starszych klientów liczy się też znana marka, a w dużej mierze decyduje tu przyzwyczajenie. Z reguły klienci znają kluczowe marki obecne na rynku słonych przekąsek i te najczęściej wybierają. Nowym produktom sprzyja uznana marka, do której klienci mają zaufanie i zawsze chętniej eksperymentują z jej innowacyjnymi propozycjami. Niebagatelną rolę odgrywa tu reklama, a także silne wsparcie promocyjne w miejscach sprzedaży. Dlatego słone przekąski są kategorią często obecną w środkach masowego przekazu, a producenci i dystrybutorzy prześcigają się w dostarczaniu do sklepów różnorodnych materiałów promocyjnych oraz stojaków pozwalających atrakcyjnie wyeksponować towar. Handlowcy powinni maksymalnie wykorzystać ten model komunikacji z klientem, bo ma on wpływ na wzrost sprzedaży. Moda na zdrowe przekąski Moda na zdrowy tryb życia sprawiła, że konsumenci zwracają większą uwagę na sposób odżywiania. Ten trend dotarł również do kategorii słonych przekąsek i przyniósł zmiany w ofercie. Klienci obecnie czytają etykiety, stąd następuje odwrót od ulepszaczy, barwników czy konserwantów. Producenci modyfikują receptury, zmniejszając ilość tłuszczu czy soli i przechodzą na składniki alternatywne. Ma być mniej kalorycznie (chipsy, które są pieczone, a nie smażone mają o 70% mniej tłuszczu), zdrowo i naturalnie. Zwłaszcza dotyczy to najmłodszych konsumentów. Produkty, które w oczach rodziców

115 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

zdobędą wizerunek bardziej bezpiecznych dla zdrowia młodego organizmu, wygrają batalię o koszyk zakupowy rodzin z dziećmi. Stąd wysyp receptur przygotowanych z myślą o najmłodszych. Potrzeba generuje większe opakowanie Wieloosobowe imprezy, a do takich śmiało zaliczyć należy czas spędzony na grillu, generują popyt na większe opakowania. Warto zatem zwiększyć asortymentową obecność produktów w opakowaniach XXL, w tubach, czy propozycje tzw. mieszanek oferujących w jednym opakowaniu kilka wariantów słonych smakołyków. Rynek słonych przekąsek, podobnie jak segment słodyczy, reaguje zresztą elastycznie na zapotrzebowanie klientów zwiększaniem wielkości sprzedawanych opakowań. Współgra to z przyjętym kierunkiem promowania tych produktów jako dobrej propozycji na spotkania ze znajomymi. Opakowania XXL, co istotne, pozwalają klientowi na uzyskanie najlepszej relacji wielkości produktu w stosunku do ceny. Często też wykorzystywane są jako forma promowania zwiększonych zakupów. Różnorodność zachętą do zakupów W przypadku grillowania różnorodność kategorii słonych przekąsek ma niewątpliwą zaletę. Grill to z reguły spotkanie w większym gronie osób, stąd wskazane wręcz jest umożliwienie skosztowania w trakcie przerw między smażeniem poszczególnych potraw alternatywy w postaci wszechstronnej oferty słonych przekąsek. Handlowcy powinni o tym pamiętać, odpowiednio eksponując tę grupę produktów, zwłaszcza przed weekendem. Warto ją ustawić nie tylko przy piwie, co jest standardem, ale wzmocnić jej obecność przy stoisku mięsno-wędliniarskim czy przy dodatkach do grilla.

Michał Siuda

Grillowa odsłona procentów

Trudno wyobrazić sobie przygotowanie dobrego grilla bez odpowiednio przyrządzonego mięsiwa, ale rozpoczynający się w maju sezon to także czas wytężonej pracy dla producentów napojów alkoholowych, świetnie smakujących podczas przyjęć organizowanych na świeżym powietrzu. Czego nie może zabraknąć na sklepowych półkach i w lodówkach? Procenty pod chmurką Statystyczny Polak wypija rocznie ok. 98 litrów piwa – to dobra wiadomość dla browarów, które ciągle pracują nad unowocześnianiem receptur i wprowadzaniem do sprzedaży coraz nowszych propozycji. Już od lat pierwsze skrzypce podczas większości imprez pod gołym niebem gra piwo. I choć jego głównym zadaniem jest gaszenie pragnienia, nieoceniona jest także jego rola w przygotowaniu grillowych potraw, które nabierają dzięki niemu niepowtarzalnego smaku i aromatu. Złocisty trunek jest więc idealnym składnikiem marynat, a podlewanie piwem w trakcie grillowania mięsa i kiełbasy zapobiega ich wysuszaniu się. Jasne pełne czy smakowe? Wraz z pierwszym majowym weekendem zaczyna się najlepszy okres sprzedażowy piwa, któ-

116 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

re ze sklepowych półek i lodówek znika w ekspresowym tempie. Według badania „Piwna Polska pod lupą” zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Kompanii Piwowarskiej w 2016 r., jako najpopularniejszą okazję do picia piwa respondenci wskazali właśnie grilla (98%). Zarówno mężczyźni (78%), jak i kobiety (58%) najchętniej wybierali piwa warzone w Polsce. Dwa podstawowe typy złocistego trunku to piwa dolnej fermentacji (lager), fermentujące przy udziale drożdży dolnej fermentacji w temperaturze ok. 8-12oC oraz piwa górnej fermentacji (typu ALE), fermentujące w temperaturze pomiędzy 16 a 30 00. Każda z tych grup obejmuje wiele podgatunków, różniących się między sobą smakiem, aromatem, barwą, ilością chmielu oraz stopniem goryczki. Ilość oferowanych na polskim rynku propozycji jest w stanie zaspokoić gusta nawet najbardziej wymagających konsumentów. Przygotowując sklepową lodówkę z piwami na sezon grillowy, priorytetowo należy potraktować marki z ugruntowaną pozycją na rynku – znane brandy będą cieszyły się największą popularnością wśród klientów. Warto oczywiście na bieżąco śledzić akcje promocyjne organizowane przez browary, które w okresie wiosenno-letnim mają za zadanie przyciągnąć jak największą liczbę potencjalnych klientów oraz wprowadzane do sprzedaży nowości (np. piwa o obniżonej kaloryczności). Ze względu na propagowany w mediach zdrowy styl życia, coraz prężniej rozwija się rynek piw bezalkoholowych i tych o obniżonej zawartości alkoholu. To dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które uwielbiają smak tradycyjnego piwa, a nie mogą pozwolić sobie na spożycie procentów w tygodniu, kiedy prowadzą samochód, czy uprawiają regularnie sport.


RYNEK POD LUPĄ

Według badań Nielsena to właśnie piwa o zawartości alkoholu do 0,5% w 2016 r. zanotowały najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży (64%). Wiedzę te wykorzystują browary, które cały czas rozwijają omawianą kategorię produktową, poszerzając ją o nowe warianty smakowe oraz wyróżniające się na sklepowych półkach opakowania (najczęściej z białym i niebieskim akcentem kolorystycznym). Dziś dla wszystkich amatorów piwa znaczenie ma głównie smak, marka i jakość danego produktu, z kolei ilość procentów jest na dalszym planie. To dlatego z roku na rok przybywa sympatyków piw smakowych oraz niskoalkoholowych radlerów (te ostatnie są połączeniem piwa z lemoniadą lub innym napojem bezalkoholowym, zawierającym zwykle ok. 2-2,5% alkoholu). W przypadku radlerów najczęściej spotykane proporcje mieszania wynoszą 60% piwa, 40% lemoniady, ale bywają również inne kombinacje. Najpopularniejsze jest oczywiście połączenie piwa z lemoniadą cytrynową, ale dużą popularnością cieszy się także czarna porzeczka z limonką, jabłko z gruszką, mojito czy grejpfrut. W sklepowej lodówce nie może zabraknąć miejsca dla wspomnianych wcześniej piw smakowych (aromatyzowanych), które w swej ofercie ma dziś praktycznie każdy browar. To propozycja, która już dawno do gustu przypadła głównie paniom, ze względu na brak charakterystycznej goryczki, a wyczuwalny smak owoców, np. jabłka, gruszki, maliny, żurawiny, a także karmelu, czekolady czy toffi. Producenci piwa cały czas pracują nad unowocześnieniem receptur, wprowadzając coraz bardziej innowacyjne warianty smakowe, ale dotyczy to również samych opakowań. Hi-

117 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

Elżbieta Szarejko

CMR Piwo w sklepach małoformatowych do 300 m2 Piwo to w  sklepach małoformatowych jedna z  najważniejszych kategorii – odpowiada za ponad 14% obrotów i  można ją znaleźć na co piątym paragonie. Piwo jest też często głównym lub nawet jedynym powodem, dla którego klienci przychodzą do sklepu małoformatowego – 4 na 10 klientów kupujących ten alkohol nie wkłada do koszyka nic więcej. Piwo można kupić w  około 90% wszystkich placówek, a półka z tą kategorią stale się rozszerza. Oferta piw w  sklepach małoformatowych rozwija się głównie dzięki specjalnościom (niepasteryzowanym, pszenicznym, ciemnym itd.), ale konsumenci nadal preferują piwa jasne pełne. W okresie od marca 2016 r. do lutego 2017 r. lagery odpowiadały za niemal trzy czwarte wolumenu piwa, przy czym zdecydowanie największą popularnością cieszyły się marki z najniższego segmentu cenowego. Klienci sklepów małoformatowych do 300 m2 często sięgają również po piwa mocne, które w omawianym okresie miały około 12% udziałów w wolumenie sprzedaży. Mimo iż na półkach przybywa piw warzonych przez mniejsze browary, do koszyków najczęściej trafiają produkty z logo jednego z trzech największych koncernów piwnych. W  okresie od marca 2016 r. do lutego 2017 r. Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec i Carlsberg odpowiadały łącznie za ponad 80% wolumenu i wartości sprzedaży piwa w  sklepach małoformatowych. Najważ-

tem w ostatnim czasie stało się np. piwo smakowe w puszkach z wysuwaną słomką, co nie tylko zabezpiecza przed polaniem się, ale pozwala również kobietom na picie ulubionego trunku w elegancki sposób. Szykując się do sezonu, trzeba mieć przede wszystkim na uwadze fakt, że konsumenci w okresie wiosenno-letnim będą chcieli kupować piwa schłodzone, dlatego ważne jest, by na bieżąco układać je w sklepowych lodówkach. Jeśli pozwala na to miejsce, można również zainwestować w dodatkowe chłodziarki i ustawić je w okolicy kasy, gdyż zakup nowego

niejszą marką pozostaje Żubr (ponad 18% udziałów wolumenowych w okresie od marca 2016 r. do lutego 2017 r.), za nim plasują się Harnaś, Tyskie, Tatra. Sprzedaż piwa odznacza się wyraźną sezonowością – w okresie wiosenno-letnim liczba klientów kupujących piwo w sklepie małoformatowym wyraźnie rośnie, przy czym bardzo duży wpływ na zainteresowanie tym rodzajem alkoholu ma pogoda.

Źródło: CMR

sprzętu na pewno szybko się zwróci. Nie bez znaczenia jest również opakowanie złocistego trunku. Podczas wszelkich imprez na świeżym powietrzu najlepiej sprawdzają się wygodne w użyciu puszki. Bez cydru ani rusz! Wysokie temperatury powietrza latem zachęcają konsumentów do wyboru nie tylko chłodnych i niskoprocentowych, ale i musujących trunków. Na imprezie pod chmurką nie może więc zabraknąć cydru, choć warto wspomnieć, że konsumenci mogą również wybierać spo-

118 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

śród cydrów zwykłych (niemusujących) i gazowanych. Ten powstający z przefermentowanego soku jabłkowego napój alkoholowy zjednał sobie w ostatnim czasie ogromną rzeszę fanów wśród naszych rodaków, zwłaszcza wśród przedstawicielek płci pięknej. Orzeźwiający smak jabłek sprawia, że cydr świetnie gasi pragnienie. Jest również trunkiem idealnie komponującym się z potrawami z grilla czy serami, a najlepiej smakuje podany w temperaturze od 10 do 12oC. W zależności od osobistych upodobań, konsumenci mogą wybierać spośród trunków wy-


trawnych, słodkich czy półsłodkich. Z kolei miłośnicy oryginalnych połączeń z pewnością zdecydują się na cydry aromatyzowane (np. malinowe, śliwkowe, żurawinowe). Najpopularniejsze pojemności cydrów proponowane przez producentów to szklane butelki litrowe i 0,33 l, choć konsumenci coraz chętniej wybierają półlitrowe puszki, które są wygodne w użyciu i można je przetransportować, gdy jedzie się np. na piknik czy przyjęcie na świeżym powietrzu. Wódki, wina i nalewki Choć prym podczas większości imprez na świeżym powietrzu wiedzie piwo, trzeba również pamiętać o wielbicielach innych trunków. Na sklepowych półkach powinno znaleźć się miejsce dla win musujących – bardzo lekkich, owocowych i orzeźwiających, czyli idealnych na tę porę roku. Dużą popularnością wśród konsumentów cieszy się choćby włoskie prosecco (najczęściej podawane jako aperitif), występujące w wersji „extra- dry”, najbardziej klasycznej oraz „brut”, będącej winem wytrawnym. Inna propozycja to wytwarzana metodą szampańską, polegającą na długiej fermentacji wina, hiszpańska cava, która – by uzyskać prawo do nazwy, musi leżakować w butelkach co najmniej 9 miesięcy. W zależności od ilości cukru zawartego we wspomnianym winie, wyróżnia się kilka rodzajów Cavy, przy czym do mięs, ryb, wędlin i owoców morza najlepiej pasują wersje wytrawne. Podczas imprez grillowych konsumenci rzadko sięgają po czystą wódkę pitą w kieliszkach, za to rekordy popularności biją wódki smakowe i kolorowe, będące składnikami wielu oryginalnych drinków. Większe znaczenie ma w tym przypadku

Informacja dla celów handlowych

RYNEK POD LUPĄ

Redds_CFS_Jablko_PH 131x250.indd 1

119

PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

14/04/2017 14:30


RYNEK POD LUPĄ

dobrze wyczuwalna nuta smakowa, aniżeli ilość procentów. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów są trunki w coraz ciekawszych smakach, zaspokajające nawet najbardziej wysublimowane gusta. Bardzo często w okresie wiosenno-letnim producenci wprowadzają również do sprzedaży limitowane edycje popularnych alkoholi, ponieważ w trakcie wakacji konsumenci chętnie testują nowości i odważne połączenia smakowe. W sklepowych lodówkach nie może oczywiście zabraknąć nalewek owocowych, ziołowych, miodowych czy kwiatowych, które w ostatnim czasie cieszą się szczególnym uznaniem naszych rodaków, głównie ze względu na sięganie przez producentów po składniki naturalne i tworzenie wspomnianych trunków we-

dług oryginalnych, tradycyjnych, staropolskich receptur. Popularne smaki to m.in. pigwa, cytryna, śliwka, wiśnia, a także orzech włoski i orzech laskowy.

Jacek Ratajczak

Niezbędne akcesoria

*** Okres od maja do sierpnia lub nawet początku września to czas, kiedy ze sprzedaży alkoholu – głównie piwa i cydru można czerpać wiele dodatkowych profitów. Bardzo ważne jest, by klienci wchodząc do placówki handlowej mieli wybór. Na rodzimym rynku dostępnych jest np. coraz więcej gatunków piwa, a nowych propozycji ciągle przybywa. Trzeba więc być na bieżąco zorientowanym w ofercie, by w każdej chwili móc zaproponować konsumentowi nawet najbardziej wyszukany trunek.

Grillowanie należy do ulubionych zajęć Polaków, warto zatem zawczasu pomyśleć nie tylko o przygotowaniu potraw, ale i niezbędnych akcesoriach potrzebnych do tej czynności. Grill… w plecaku Zacznijmy od samych grilli, których zakup nie jest dziś problemem, jednak w przypadku mniejszych sklepów oferują-

Sezon grillowy czas rozpocząć

120 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

cych produkty FMCG propozycja i tak sprowadza się wyłącznie do grilli przenośnych. Podstawowym atutem tanich grilli oferowanych w sklepach jest łatwy montaż oraz niewielkie rozmiary, czego skrajnym przykładem są grille jednorazowe, będące doskonałym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie wypoczynek na świeżym powietrzu. Takiego grilla spakujemy do plecaka, w dodatku nie wymaga on ani węgla, ani rozpałki, a po wykorzystaniu można go po prostu wyrzucić do kosza. Jak rozpalić grilla? Podstawowym paliwem do uzyskania żaru, na którym grillowane będą potrawy jest węgiel drzewny w bryłkach. Daje dużo ciepła, jednak pali się stosunkowo szybko, po 30-40 minutach grillowania pozostaje już tylko popiół. Z kolei brykiet jest bardziej wydajny, rzadziej dosypujemy go do palenisk. Można też osiągnąć dzięki niemu wyższe temperatury, co ma znaczenie przy dużych kawałkach mięsa. Bardzo rzadko grilluje się dziś na wysuszonym drewnie, choć nadaje ono mięsu specyficzny aromat. Używa się wyłącznie drewna z drzew liściastych, iglaste bowiem zawierają olejki eteryczne, które pod wpływem gorąca mogą mieć właściwości silnie toksyczne. W placówkach handlowych najczęściej spotykamy charakterystyczne papierowe worki z węglem drzewnym lub z brykietami. Warto w sezonie zadbać o stałe dostawy i to większych gabarytowo opakowań. Podpałki do grilla są dużym ułatwieniem w rozpaleniu grilla. Są dostępne w formie płynnej oraz stałej. Ostatnio modne są ekopodpałki wytwarzane na bazie naturalnych składników (drewno, wosk pszczeli,

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

121 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

żywica), nie zawierają szkodliwych substancji, a jednocześnie są bardzo wydajne. Jak jeść? Weekendowe grille rządzą się swoimi prawami. Często organizowane są w plenerze, a w takim przypadku problem naczyń i sztućców najłatwiej rozwiązań przy pomocy ich jednorazowej wersji. Do dyspozycji mamy w sklepach zestawy zapewniające zorganizowanie bez problemu grilla nawet z udziałem większej liczby osób. Ofertę naczyń warto wzmocnić o folię aluminiową, która ma dwie strony. Strona lśniąca izoluje ciepło (odbija je), a matowa je przepuszcza (pochłania). Zatem, jeśli chcemy utrzymać ciepło np. pieczeni, owijamy ją w folię błyszczącą stroną do wewnątrz. Folia ma różną grubość. Cieńsze nadają się do pieczenia w piekarnikach. Do grilla lepiej używać folii grubszych – mają większą wytrzymałość, więc nie uszkodzą się podczas pieczenia. W folii pieczemy np. ryby, warzywa oraz ziemniaki. Potrawy w tej formie przyrządza się również dla osób będących na diecie. Ponadto używanie folii uchroni ruszt przed zabrudzeniem oraz zapobiegnie kapaniu tłuszczu na palenisko. A po grillu… Grillowanie to przyjemność, połączenie spotkania w miłym gronie przyjaciół, rodziny czy znajomych ze spożywaniem smacznych dań. Mniej przyjemną stroną jest posprzątanie po grillu. O ile problem z brudnymi naczyniami czy sztućcami można rozwiązać przy pomocy naczyń jednorazowych, to z samym grillem (jeśli oczywiście nie jest jednorazowy) taka opcja nie wchodzi w rachubę. Aby grill jak najdłużej spełniał swoją funkcję, na-

leży o niego odpowiednio zadbać. Czyszczenie grilla trzeba wykonywać po każdym jego użyciu i to bez względu na to, czy używamy tradycyjnego grilla węglowego, gazowego czy elektrycznego. Do czyszczenia używamy najczęściej specjalistycznych preparatów szybko usuwających przypalenia, zaschły tłuszcz. Działają one o wiele skuteczniej niż zwykłe środki do usuwania uporczywych zabrudzeń, nie niszcząc przy tym metalowej czy żeliwnej powłoki grilla. Są wygodne w użyciu, wystarczy spryskać czyszczone powierzchnie preparatem, odczekać chwilę i wyczyścić.

W placówkach handlowych najczęściej spotykamy charakterystyczne papierowe worki z węglem drzewnym lub z brykietami.

Po zakończeniu pracy wszystkie elementy obudowy i misy grilla trzeba dokładnie osuszyć. Pomocne mogą być ściereczki, ręczniki papierowe. Komplementarna oferta Warto, aby oferta wspomnianych wcześniej produktów stanowiła spójną całość przynajmniej w sezonie grillowym, aby uniknąć kupowania przypadkowego. Stąd propozycja zorganizowania ministoiska choćby z większościową ofertą grillową jest jak najbardziej pożądana. Klient usatysfakcjonowany kompletnymi zakupami z dużym prawdopodobieństwem wróci do naszego sklepu, wybierając się na kolejną imprezę przy ruszcie.

122 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Jacek Ratajczak

Grill bez strachu… przed komarami

Repelenty, czyli środki odstraszające owady (od łac. repellere – odstraszać), towarzyszą od lat spotkaniom na świeżym powietrzu. Późną wiosną i latem w pobliżu terenów leśnych czy zbiorników wodnych są wręcz niezbędne. Handlowcy muszą zatem pamiętać o ich obecności na sklepowej półce. Sezon tuż, tuż… Repelenty są obecnie powszechnie dostępne. Gdy wzrastają temperatury i owady mogą stanowić dokuczliwe towarzystwo, preparaty zapobiegające użądleniom oraz łagodzące skutki pokąsania wkraczają masowo na sklepowe półki. To sygnał dla handlowców, że warto mieć ten asortyment w swojej ofercie. W przeciwieństwie do części środków owadobójczych, które stosuje się przez cały rok, te zwalczające komary, meszki, osy czy szerszenie, mają charakter sezonowy. Od maja do września można liczyć na zainteresowanie konsumentów. Na popyt decydujący wpływ ma wówczas wilgotność powietrza oraz ilość opadów deszczu. Polacy zaczynają doceniać skuteczność oferowanych środków, toteż zainteresowanie nimi nie słabnie. Zwłaszcza, że proponowany przez producentów asortyment jest różnorodny i cenowo „skrojony” na każdą kieszeń. W dodatku


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

możemy go nabyć w wielu miejscach: nie tylko w drogeriach, sklepach chemicznych lub aptekach coraz częściej repelenty swą reprezentację mają również na półkach sklepów spożywczych w dziale z chemią gospodarczą. Różne formy repelentów

fot. Shutterstock.com

Repelenty oferowane są w postaci kremów, olejków, żeli, aerozoli, płynów. Środki tego typu stosuje się bezpośrednio na ciało. Równie skuteczne są droższe urządzenia podłączone do prądu, wykorzystujące preparaty chemiczne, które działają w promieniu kilkunastu metrów. Na tej samej zasadzie odstraszają skrzydlatych intruzów świece czy spirale zapachowe. Najpowszechniej używanym związkiem chemicznym w preparatach odstraszających owady jest DEET, czyli dichydrotoluamid, wynaleziony przez US

Army w 1946 r., nazywany „ojcem” wszystkich repelentów. Z kolei do repelentów pochodzenia naturalnego zaliczamy olejki eteryczne takie, jak m.in.: euka-

Popularne są ciągle środki łatwe w użyciu, stąd wzięcie mają przede wszystkim te pod postacią sprayów.

liptusowy, miętowy, lawendowy czy goździkowy. Także niektóre rośliny, które można hodować w domu czy ogrodzie, odstraszają swym zapachem owady. Takie właściwości posiadają np. pelargonie, bez czarny, piołun, bazylia, pomidory, cebula, cytryna. Kryteria wyboru Tu niezmiennie na pierwszym miejscu premiowana jest skuteczność stosowanego środka. Producenci oferują różne stężenia preparatów, np. DEET od 4% do nawet 100% (przy 20% repelent jest uważany za silnie działający). Liczy się także czas działania – nie każdy ma bowiem ochotę w ciągu dnia czy długiego grillowego wieczoru kilkakrotnie spryskiwać się preparatem, czy wcierać go w odsłonięte części ciała. Z reguły trzeba wówczas wstać od stołu i oddalić się, by nie przeszkadzać innym współbiesiadnikom lub uważać, by preparat nie wszedł w kontakt z żywnością. Popularne są ciągle środki łatwe w użyciu, stąd wzięcie mają przede wszystkim te pod postacią sprayów. Źródłem przewagi może być też atrakcyjne i funkcjonalne opakowanie. Ponadto klienci spośród całej masy podobnych do siebie produktów czę-

124 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

ściej wybierają te znanych marek. Przy niedużych różnicach w cenie budzą one większe zaufanie, wzmocnione dodatkowo reklamą w środkach masowego przekazu. Ponadto rosnące wymagania dotyczące zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa sprzyjają nie tylko wzrostowi popytu, ale i wprowadzaniu na rynek nowych, specjalistycznych produktów, a na takie działania stać z reguły firmy mające ugruntowaną pozycję. One też oferują pełną gamę produktów do ochrony przed różnymi gatunkami owadów, choć najczęściej klienci w cieplejszych miesiącach roku bronią się przed komarami. Przyszłość rynku Wspomniany aspekt bezpieczeństwa będzie promował produkty zapewniające ochronę wszystkim członkom rodziny. Szczególnie liczy się możliwość ochrony najmłodszych – te preparaty cieszą się dużym zainteresowaniem, ale i wymagania wobec nich są najwyższe. Producenci zatem muszą przekonać, że to właśnie ich produkt spełni oczekiwania rodziców. Dużą wagę przywiązuje się również do zapewnienia przyjemnego zapachu użytkowanych preparatów. Powinny nawiązywać do środków naturalnych, nawet jeśli skład oparty jest na związkach chemicznych stworzonych w laboratoriach. Przyszłość rynku to też elektrofumigatory. To najczęściej wtyczki do kontaktu połączone z płytkami zapachowymi czy pojemnikami z płynem. Po podłączeniu do prądu rozgrzewają się, uwalniając substancje chemiczne, które odstraszają komary. Działają dłużej niż świece czy spirale zapachowe, a jedyny mankament to konieczny


RYNEK POD LUPĄ

dostęp do źródła energii elektrycznej. Rozwiązanie w przyszłości tego problemu to szansa dla tej grupy produktów. Merchandising w placówce handlowej Kluczem do sukcesu jest skuteczna ekspozycja asortymentu. W sezonie nie może on zniknąć wśród wielu innych produktów z kategorii chemii gospodarczej. W dużych sklepach na pewno łatwiej jest wydzielić osobną półkę, na której z powodzeniem można zgromadzić wiele propozycji. W mniejszych z konieczności trzeba postawić na preparaty znanych marek, w dodatku te najlepiej rotujące. Warto zaoferować kilka rodzajów do wyboru, np. spray, świece zapachowe, elektrofumigator z wymiennymi wkładami. Wówczas klient będzie miał możliwość podjęcia decyzji. Część producentów zapewnia sklepom firmowe displaye, zwiększając w ten sposób rozpoznawalność swoich marek. Ten czynnik może zwiększyć sprzedaż kategorii w sezonie.

Warto wiedzieć • Na świecie żyje około 3500 gatunków komarów. • Tylko samice komarów żywią się krwią. • Średnio komar wypija kilka mililitrów krwi. • Komary potrafią wyczuć z odległości ok. 30 m obecność dwutlenku węgla i kwasu mlekowego. • Ciemne ubrania zwiększają ryzyko ukąszenia. • Repelent zawierający DEET o stężeniu 20-50% zapewnia 6 do 13 godzin ochrony.

125 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

tem, gdzie te produkty znaleźć w sklepie. Radzimy!

Piotr Ignaczak Catman Group

Grill wspiera sprzedaż

Przygotowując się do sezonu grillowego, warto zadać sobie następujące pytania: W jaki sposób wyróżnić się ofertą grillową na lokalnym rynku? Jakim asortymentem oraz ekspozycją zaskoczyć klienta? Co zrobić, by zwiększać marżę złotówkową i jednocześnie nie ponieść zbyt dużych strat? Wbrew pozorom nie jest łatwo odpowiedzieć sobie na te pytania. Sezon grillowy Rynek jest już mocno nasycony i o pozytywne zaskoczenia klienta jest coraz trudniej. Pomimo tego poszukamy kilku sposobów, by nie tylko nie zostać w tyle za wielkopowierzchniową konkurencją, ale mieć nawet nad nią pewien rodzaj przewagi. Poszukiwania zacznijmy niestandardowo od… zrozumienia, czego oczekują klienci od niewielkich metrażem sklepów osiedlowych w zakresie oferty grillowej. Odpowiedź jest niespodziewanie łatwa. Prostoty! Nic tak nie denerwuje klientów jak oferta, która wymaga głębokiej analizy związanej z przeliczaniem cen, zastanawianiem się, który produkt wybrać, oraz dylema-

• Utrzymywać stałą grillową ofertę asortymentową, wzbogacając ją niewielką ilością nowinek. • Przygotować oddzielne stoisko ekspozycyjne, które utrzymamy przez cały sezon od maja do września. • Przygotować specjalne oznaczenia promocyjne związane z ofertą grillową. • Utrzymywać żelazną politykę cenową, nie dając się ponieść emocjom wprowadzania niskich cen. Jaki asortyment dobrać do oferty grillowej? Żeby dobrze przygotować się do sezonu grillowego, należy podzielić asortyment na dwie grupy: 1. Akcesoria do grilla, 2. Produkty konsumpcyjne. W skład pierwszej grupy wchodzą m.in. grille o różnorodnej wielkości, funkcjonalności oraz cenie. Pamiętajmy, że impulsowy zakup grilla to wydatek maksymalnie do 20-30 zł. Niezbędne do grilla akcesoria to m.in. węgiel oraz brykiet, szczypce i widelec. Asortyment wspierający grillowanie znajdziemy w postaci: tacek, folii, naczyń i jednorazowych sztućców (najlepiej w przezroczystych opakowaniach), chusteczek i serwetek oraz podpałki (suche i w płynie). Warto również pamiętać o produktach „antykomarowych”, które przynoszą godziwą marżę. Do drugiej grupy należy zaliczyć wszystkie te produkty, które można skonsumować na świeżym powietrzu, w tym: wszelkiego rodzaju mięsa, wędliny i ryby. Coraz częściej grilluje się również warzywa (bakłażan, cukinia, ziemniaki i kukurydza) oraz… owoce (banany), które też znajdują swoje miejsce na grillo-

126 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

wej kratce. Warto również wspomnieć o produktach uzupełniających grillową listę zakupów, jak: przyprawy (szczególnie mieszanki grillowe) i marynaty, sosy zimne (ketchup, musztarda i majonez), sery żółte oraz ser feta, słone przekąski (orzeszki i paluszki) oraz napoje (wody mineralne, soki, napoje gazowane oraz cydr i piwo), które są niezbędną częścią rodzinnego lub przyjacielskiego grillowania. Radzimy! • Nie przesadzać z ilością artykułów z grupy akcesoria. Warto zaopatrzyć sklep w proste, funkcjonalne produkty, które trafią w potrzeby uczestników grillowych spotkań. Tzw. „wypasione” grille oraz „zawodowe grillowe gadżety” proponujemy zostawić sieciom wielkopowierzchniowym. • W ramach produktów konsumpcyjnych wybrać z każdej kategorii związanej z grillową ofertą minimum trzy tzw. konie pociągowe lub inaczej mówiąc TOP produkty, które muszą być zawsze w ofercie. • Zaopatrywać się w asortyment na bieżąco, analizując jego sprzedaż oraz długoterminową prognozę pogody. Nie robić zakupów na tzw. zapas. W jaki sposób przygotować oddzielną ekspozycję grillową? Jednym ze sposobów zorganizowania specjalnej ekspozycji na produkty do grillowania jest przeznaczenie w tym celu jednego miejsca paletowego. Nie wymaga to pracy, a efekty takiej ekspozycji są zdumiewające. W takim miejscu można umieścić „prawie” całą ofertę grillową. Dlaczego piszemy prawie? Ponieważ kategoria mięso i wędliny na wagę musi się przecież znajdować w ladzie. Żeby osiągnąć efekt spójności oferty, należy zminimalizować ilość asor-


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


RYNEK POD LUPĄ

tymentu znajdującego się na palecie. Oznacza to więcej pracy dla personelu w zakresie stałego uzupełniania ekspozycji i… tylko tyle. Biorąc pod uwagę nakład pracy do efektów, bardziej zachęcamy do takiego sposobu działania, niż do wystawiania np. wielozgrzewek jednego produktu w niskiej cenie. Oferta współkupowalna jest dla detalisty bardziej opłacalna niż sprzedaż kilku produktów w promocyjnej cenie. Innym pomysłem jest stworzenie ekspozycji grillowej na szczycie regału wraz z wszelkimi możliwymi do niego bocznymi dodatkami ekspozycyjnymi. Na takiej ekspozycji istnieje jedna zasada: ciężkie na dole – lekkie na górze. Miejsce szczytu na dolnych półkach lub podłodze powinny zajmować produkty ciężkie, jak woda, napoje i piwo. Powyżej warto postawić asortyment związany z dodatkami do mięs, jak sosy i przyprawy. Z jednej strony szczytu można umieścić wszystkie akcesoria, z drugiej – produkty impulsowe. Tak przygotowany szczyt będzie pracował optymalnie całą swoją powierzchnią sprzedaży. Co równie ważne, za obecność ze swoimi produktami na takiej specjalnej ekspozycji detalista może oczekiwać od dostawców zdecydowanie większego wsparcia w warunkach handlowych. Trzecim miejscem ekspozycyjnym jest lada z mięsem i wędlinami. I choć nie jest to zbyt duża powierzchnia do wykorzystania, warto o nią zadbać ustawiając głównie na niej przyprawy grillowe oraz kluczowe sosy. Z jednym jednak zastrzeżeniem, że znajdą się na niej produkty typowo grillowe, tzw. topy, a nie ekspozytor jednego producenta. Radzimy! • Specjalne miejsce ekspozycyjne umieścić jak najbliżej lady chłodniczej, w której

klient znajdzie mięso i wędliny na wagę. Jeśli nie jest to możliwe, drugą lokalizacją jest okolica warzyw i owoców. • Umieścić w miejscu ekspozycyjnym te TOP produkty, które maksymalnie się ze sobą crossują, czyli są współkupowalne. Pozostały asortyment należy pozostawiać na regałach w stałej lokalizacji. • Wyraźnie oznaczyć cenę wszystkich produktów. Oznaczyć, nie znaczy obniżyć. • Kierować się zasadą komplementarności i optymalizacji. Czasami mniej znaczy efektywniej.

Czy wiesz, że…? • Sezon grillowy jest najefektywniejszym okresem sprzedaży w całym roku. Efektywniejszym niż Święta! • Podczas sezonu grillowego konsumenci są w stanie zaakceptować wyższe ceny produktów pod warunkiem ich wysokiej jakości oraz dostępności. • W trakcie trwania sezonu grillowego następuje największe w całym roku zjawisko współkupowania.

W jaki sposób zarządzać cenami produktów na grilla? Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest stosowanie głębokich i stałych obniżek cenowych na większość oferty grillowej. Niestety, takie działanie przynosi więcej szkody niż pożytku. Detalista sprzedaje duże ilości produktów, na których niestety nie zarabia. Zachęcamy do przeliczenia, o ile trzeba więcej sprzedać, żeby wyjść na tę

128 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

samą marżę złotówkową. Przy dużych obniżkach cenowych niekiedy trzeba zrobić o 300% większy obrót wartościowy niż przy sprzedaży w cenach regularnych. Przypominamy, że przy sprzedaży crossowej klienci są w stanie przymknąć oko na ciut wyższą cenę (o ile ją zauważą), na produkty, które są dodatkami do mięsa i wędliny. Dlatego właśnie obniżki cenowe powinny być stosowane tylko dla wybranych produktów TOP-owych, a i to w dość dużym zróżnicowaniu. Na jeden produkt można zastosować głęboką obniżkę cenową, na drugi zaś tylko symboliczną. Takie zróżnicowanie obniżek cen oznacza często sporą marżę złotówkową zatrzymywaną w kieszeni, a na tym przecież polega biznes detaliczny. ••• Grillowe zwyczaje Polaków W badaniu „Grillowe zwyczaje Polaków”, przeprowadzonym na zlecenie Coca-Cola Poland Services (IQS, N=500, badanie przeprowadzone na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 16-49 lat, zrealizowane w  marcu 2017 r.), aż 81% ankietowanych przyznało, że przynajmniej raz grillowało w  ciągu roku. Czas, który Polacy spędzają podczas jednej biesiady zdecydowanie ulega zmianom. Podczas, gdy w 2015 r. 11% Polaków kończyło grillowanie w  ciągu pierwszej godziny, dzisiaj czas ten wystarcza jedynie 1% ankietowanych. 34% Polaków spędza na grillu 2-3 godziny. Zdecydowanie wzrósł zaś odsetek osób grillujących 4-5 godzin (z  35% w  2015 r. do 40% obecnie) oraz powyżej 5 godzin (z 15% aż do 24%). Zazwyczaj grillujemy z  rodziną (81%), ale także ze znajomymi (70%). Najczęściej w ogrodzie lub na działce swojej lub bli-


RYNEK POD LUPĄ

skich (87%). Co ciekawe, zdecydowana większość Polaków (92%) organizuje grilla spontanicznie, bez żadnej specjalnej okazji, traktując go po prostu jako spotkanie z bliskimi. To właśnie możliwość spędzenia czasu z rodziną i znajomymi jest tym, co lubimy w grillu najbardziej (62%). Dopiero w  dalszej kolejności Polacy wskazali, że atutami spotkań grillowych są także możliwość przebywania na świeżym powietrzu (24%) oraz dobre jedzenie (13%). Co wyjątkowego w grillowaniu widzą Polacy? Dla większości ankietowanych jest on relaksujący i  odstresowujący (39%). Cenimy także luz i  swobodę (35%) oraz fakt, że jest to spotkanie w kameralnym gronie, na którym panuje zarówno bliska, przyjacielska atmosfera (31%), jak i nastrój beztroski i sielanki (22%). 17% badanych wskazało także na fakt, że grill nie wymaga długich przygotowań. Dobre jedzenie jest nieodzownym elementem udanego grilla. W tym wypadku Polacy zdecydowanie preferują dania mięsne. Na ruszt najczęściej wrzucamy kiełbasę, która jest ulubioną potrawą aż 45% Polaków (wzrost o  16% w  stosunku do 2015 r.). Często przyrządzamy również karkówkę (25%). Mniejszą popularnością cieszą się potrawy takie, jak: szaszłyki (8%), skrzydełka z  kurczaka (6%), kaszanka (5%), warzywa (4%), stek (2%) oraz ryba i owoce morza (2%). Rozpalanie grilla to typowo męskie zadanie – panowie zajmują się tym w  90% przypadków. Panie nadrabiają za to przyrządzaniem potraw (54%), choć mężczyźni także przygotowują jedzenie stosunkowo często (46%). Jeśli zaś chodzi o zakupy, tu również każdy odpowiada za coś innego. Podczas gdy jedzenie kupują raczej kobiety (59%), za zakup napoi odpowiadają głównie mężczyźni (64%).

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

129 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

OKIEM EKSPERTA Beata Ptaszyńska-Jedynak · Dyrektor ds. komunikacji · Carlsberg Polska Lato i grill to sezon na piwo i wspaniały czas dla handlu. Polacy organizują ponad 30 mln spotkań przy grillu. Piwem pasującym do grilla i świetnie komponującym się ze świeżymi potrawami z grilla jest lider tej kategorii – Kasztelan Niepasteryzowane – świeże z natury. Warto skosztować Kasztelana Pszenicznego niepasteryzowanego klarownego – pierwsze tego typu piwo w Polsce, nagrodzone European Beer Star 2016. Ze względu na brak pasteryzacji jest zawsze świeży, ma smak i aromat piwa pszenicznego i pijalność jasnego pełnego. Latem przy grillu chętnie sięgamy po orzeźwiające piwa smakowe, napoje piwne i radlery. Uznaniem konsumentów cieszy się napój piwny Somersby, zachęcamy do spróbowania nowości – Somersby Apple Secco Taste. Polecamy też nowość Okocim Radler Limonka i owoce leśne. Okocimskie radlery w latach 2015 i 2016 zdobyły nagrody Chmielaków Krasnostawskich.

Aleksandra Trzcińska · Dyrektor Marketingu · Grupa Makarony Polskie Wraz z otwarciem sezonu grillowego nadchodzi złoty czas dla drobnych form makaronu, które coraz chętniej wykorzystujemy do przyrządzenia pysznych, treściwych i pożywnych sałatek – doskonale uzupełniających mięsne potrawy z grilla. Do takich sałatek najczęściej trafiają muszelki, kolanka z falbanką, łazanki i gwiazdki. Dobrej jakości makaron, taki jak „Makarony Polskie” w nowej recepturze, po ugotowaniu zachowa swój kształt i nie zmieni swojej konsystencji po wystudzeniu i połączeniu z sałatkowym dressingiem czy majonezowym sosem. Nie zapominajmy także, że sezon grillowy stanowi początek letniego okresu konsumpcji plenerowej. A to z kolei najlepszy czas dla dań gotowych. Dlatego ofertę marki „Męska Rzecz” poszerzyliśmy o kolejne dania w linii „uczta podróżnika”, a także gęste zupy z mięsną wkładką i pyszne mięsiwa w niewielkim poręcznym opakowaniu.

Karolina Przygońska · Trade Marketing Manager · Stock Polska Branża alkoholi mocnych jest w coraz mniejszym stopniu branżą sezonową. Okres wiosenno-letni to czas grillowania i wyjazdów w tzw. plener. Stock Polska posiada w swojej ofercie ciekawe propozycje na tego typu okazje. Są to m.in. Stock Prosecco – delikatne musujące wino czy Żołądkowa Gorzka de Luxe z Pieprzem, która stanowi doskonałe uzupełnienie menu z grilla. Ten produkt to nie pieprzówka, tylko łagodna w smaku wódka o zaw. alk. 37,5%. Pieprz podbija nie tylko smak potraw, ale również wódki. Dlatego, aby zachować równowagę między mocą a łagodnym smakiem zawartość alkoholu wynosi 37,5%. Istotne są też małe formaty opakowań (0,1 l i 0,2 l), szczególnie popularne w wódkach smakowych, dostępne z lodówek Stock Polska w Detalu Tradycyjnym. Stock Polska przygotował szereg atrakcyjnych działań promocyjnych dla dystrybutorów hurtowych i sklepów detalicznych na ten okres. Szczegóły są dostępne u przedstawicieli Stock Polska.

Maciej Gutkowski · Dyrektor Handlowy · Międzychód Nowicka Keczup od wielu lat to niezastąpiony dodatek do potraw z grilla. Polacy bardzo polubili ten smaczny i zdrowy produkt. Wskazuje na to również rosnąca wartość tej kategorii produktów, która oscyluje wokół 550 mln zł. Keczupu używamy na co dzień i nie ma gospodarstwa domowego, gdzie w spiżarce lub lodówce nie znajdziemy keczupu. Marka Międzychód wpisuje się w ten trend i oferuje klientom smaczny produkt o unikalnej konsystencji, przy zrównoważonym smaku i w bardzo ekonomicznym opakowaniu (430 g). W tym roku proponujemy naszym klientom dodatkowo keczup SUPERPIKANTNY. Łatwo go będzie znaleźć na półce, bo wyróżnia go czarna etykieta. W ofercie mamy również keczupy o niższej gramaturze (190 g) w opakowaniach szklanych. Wiemy, że kto chociaż raz spróbował keczupu marki Międzychód, ten nie będzie chciał już używać innego!

130 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

OKIEM EKSPERTA Adrian Ochojski · Dyrektor Handlowy · Aksam Paluszki, chipsy, chrupki i orzeszki są nieodłącznym elementem spotkań towarzyskich. W okresie wiosenno-letnim, kiedy w pełni rozpoczyna się sezon grillowy, sprzedaż słonych przekąsek znacznie rośnie. Słone przekąski są doskonałym towarzyszem we wspólnym biesiadowaniu przy grillu. Są idealną przystawką w trakcie przygotowania głównego grillowego dania. Są podzielne, a sięganie po nie do jednej paczki, sprzyja tworzeniu się więzi pomiędzy uczestnikami spotkania. Dodatkowo obecność słonych przekąsek wprowadza towarzystwo w imprezowy nastrój. Zadajmy sobie pytanie: w ilu grillach, na których nie było słonych przekąsek, uczestniczyliśmy? Zapewne większość z nas takie spotkania policzy na palcach jednej ręki. Jako wiodący producent paluszków, chrupek, chipsów i orzeszków Beskidzkie podpowiadamy: Przepisem na udaną imprezę grillową są słone przekąski, na które polecamy produkty marki Beskidzkie!

Sabina Jasiukiewicz · Menadżer ds. marketingu · Bros Od lat największą popularnością cieszą się repelenty w formie sprayu i płynu, które cechuje bardzo wygodny sposób aplikacji. Oprócz produktów standardowych, można wśród nich znaleźć takie o wydłużonym czasie działania oraz przeznaczone specjalnie dla dzieci, mające w swoim składzie inny rodzaj substancji aktywnej. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się również repelenty zawierające substancje czynne pochodzenia roślinnego. Jest to idealne rozwiązanie dla tych osób, które nie chcą lub nie mogą stosować preparatów z syntetycznymi środkami chemicznymi. Firma Bros, jako jedyna na rynku, ma całą linię produktów do zwalczania szkodników opartych wyłącznie na składnikach aktywnych pochodzenia roślinnego – mowa tutaj o serii produktów Bros Zielona Moc. W skład tej linii wchodzi wiele preparatów na komary, m.in. odstraszający spray na komary, oraz produkty do ich zwalczania, takie jak spirale, elektrofumigator czy spray na komary i muchy. Reklama

131 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


RYNEK POD LUPĄ

OKIEM EKSPERTA Mateusz Marciniak · Specjalista ds. PR · CEDC International Otwarcie sezonu grillowego oznacza początek spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu. Na takie okazje idealnie pasują orzeźwiające, smakowe alkohole, a także łatwe w przygotowaniu koktajle. Dobrym przykładem będzie tu klasyczny włoski Aperol Spritz, na bazie Aperolu i prosecco marki Gancia z dodatkiem wody sodowej. Każdy sklep powinien być też dobrze zaopatrzony w lekkie wina i napoje na bazie win, jak np. Carlo Rossi Refresh w letnich smakach brzoskwiń lub truskawek. Konsumenci chętnie wybierają również mocniejsze alkohole. Plenerowe spotkania to doskonała okazja do spróbowania najnowszych wariantów wódki Żubrówka Biała z orzeźwiającymi nutami smakowymi mięty lub jałowca. Na sklepowej półce warto też wyeksponować owocowe warianty marek Absolwent i Soplica oraz słodko-gorzkie, odświeżające odmiany Żytniówki.

Joanna Kwiatkowska · Kierownik ds. PR · Kompania Piwowarska Na sezon grillowy tradycyjnie polecamy nasze flagowe piwa, które świetnie komponują się z daniami z rusztu – Tyskie, Lecha czy Żubra. Jednak lato to generalnie imprezy pod chmurką i odpoczynek na świeżym powietrzu, a do takiego sposobu spędzania czasu szczególnie pasują orzeźwiające smaki. Redd’s to znakomita propozycja dla osób, które od piwnej goryczki wolą smak owoców w niebanalnym wydaniu. Lekko cierpka Żurawina oraz Malina z Granatem i Jabłko z Trawą Cytrynową – słodkie, ale przełamane rześkimi nutami – te trzy warianty piwa smakowego dostępne są w nowych, przezroczystych butelkach 0,4 l, które eksponują apetyczną zawartość. Wielbiciele cytrusów powinni natomiast sięgnąć po Lech Ice Bloody Orange – miks piwa z lemoniadą o smaku pomarańczy, który właśnie dołączył do rodziny Lech Ice.

Liliana Ćwik · Manager ds. Marketingu · Gold Drop Firma Gold Drop w swojej ofercie posiada produkty, który świetnie nadają się na tzw. „sezon grillowy”, lecz nie tylko. Szczególnie godna polecenia jest seria Dix Professional, a w niej cieszący się największą popularnością wśród klientów Dix Professional do czyszczenia grilli, kuchenek, kominków – środek do zadań specjalnych. Jest to bardzo dobry i wydajny produkt w butelce z rozpylaczem, co znacznie ułatwia jego zastosowanie. Działa szybko na przypieczone i mocno zabrudzone powierzchnie, jednocześnie ich nie niszczy i nie rysuje. Na mniejsze zabrudzenia proponujemy Dix Professional mleczko w sprayu. Natomiast do mycia naczyń i szkła polecamy znany już doskonale klientom płyn Gold Cytrus, wzbogacony o witaminy oraz mocniejszą wersję żelu z witaminami Gold Cytrus. Bardziej wymagającym i wyedukowanym klientom oferujemy ekologiczny, a jednocześnie super skuteczny płyn do naczyń z certyfikowanej serii ECO LINE o delikatnym zapachu zielonej herbaty.

Michał Kuczyński ∤ Z-ca Dyrektora Handlowego ∤ ZM Henryk Kania W ofercie ZM Henryk Kania znajduje się szeroka gama doskonałych produktów, które idealnie sprawdzają się w okresie grillowym. Zagoszczą w domach milionów Polaków, którzy cenią je za smak i za wysoką jakość. Ogromną popularnością cieszą się białe kiełbaski, kiełbasa podwawelska oraz kiełbasy z szynki – zarówno tradycyjna śląska, jak i biała. Ponadto oferujemy również wyśmienite kaszanki w trzech odsłonach: classic, z boczkiem oraz z cebulką. W tym roku szczególną uwagę klientów chcemy zwrócić również nowym designem opakowań, tzw. big paczek kiełbasy śląskiej i podwawelskiej, z charakterystycznym czerwonym fartuchem oraz poręcznym otwarciem strunowym i wygodną rączką ułatwiającą przenoszenie produktu.

Sławomir Kozłowski · Junior Brand Manager · ZT Kruszwica Idealny smak grillowego jedzenia oraz towarzyszących mu dodatków osiągniemy dzięki marynatom oraz olejom smakowym. Marynaty Kujawski powstały na bazie naturalnych składników, są inspirowane domowymi recepturami i sprawdzonymi smakami. Spośród czterech wariantów każdy wybierze najbardziej mu odpowiadające – ostre, słodkie, ziołowe czy miodowe. Kujawski z ziołami to idealny dodatek do orzeźwiających sałatek, sprawdzający się także do smażenia. Proponujemy sześć wariantów będących połączeniem oleju rzepakowego z aromatycznymi dodatkami: pomidorem, czosnkiem, bazylią, ostrą papryką i cytryną. Dzięki przemyślanej kombinacji składników, produkty Kujawski pasują do każdego rodzaju mięsa i warzyw.

132 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


ROZMAITOŚCI

Studenckie przysmaki

– nie tylko przed sesją

Dieta ważna nie tylko w czasie sesji Wśród studentów panuje coraz większa świadomość tego, że dieta może mieć wpływ na wyniki w indeksie. Producenci i handlowcy powinni mieć świadomość, że to szczególny czas sprzedażowy wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych pobudzających komórki mózgowe. Chodzi głównie o produkty, które mają wpływ na pamięć, koncentrację i energię. Studenci wiedzą, że dobroczynne i zbawienne dla nich działanie mają wszelkiego rodzaju produkty bazujące na słynnej „mieszance studenckiej” – i to nie tylko w czasie sesji. Chodzi o te, zawierające różnego rodzaju orzechy, migdały oraz rodzynki. Ładowanie „akumulatorów” Coraz więcej studentów przywiązuje wagę do zdrowego trybu życia – w tym zdrowego odżywiania. W trakcie zakupów zwracają więc uwagę na dietetyczne walory przekąsek. Dużą popularnością cieszą się naturalne, owocowe lub warzywne chipsy, a także chrupiące plasterki pomidora z bazylią i oregano. Dla tej grupy studentów jest to idealna alternatywa dla tradycyjnych „przegryzek”. Wśród studentów w ostat-

nich latach bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również napoje energetyczne. Są one niezwykle popularne, nie tylko przed sesją. Studenci chętnie sięgają po nie w przerwach zajęć, by „podładować akumulatory”. Właściciele sklepów znajdujących

Podczas planowania asortymentu w sklepie warto zorientować się, kiedy studenci otrzymują stypendia.

się przy uczelniach wiedzą, że oprócz „energetyków”, w asortymencie musi znajdować się również szeroka gama kaw i herbat. Sklep w pobliżu uczelni Z obserwacji wynika, że dobrze usytuowany sklep w okolicach uczelni czy akademików może skutecznie rywalizować z dużymi dyskontami. Dobrym przykładem jest sklep państwa Jurczyszyn, którzy od 11 lat prowadzą niewielką placówkę z artykułami spożywczo-przemysłowymi na jednym z osiedli w Zabrzu. Wielu z ich klientów to studenci. Izabela Zygmunt – ekspedientka,

133 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

fot. Shutterstock.com

O studenckiej diecie krążą legendy. Nie jest jednak tajemnicą, że przed sesją młodzi ludzie bardziej świadomie wybierają to, co jedzą.

mówi, że studenci nie są wymagającymi klientami. Kupują szybko oraz nie wydają zbyt dużo pieniędzy – robią to raczej rozważnie. Płacą różnie – gotówką, kartą, telefonem. Pani Izabela dodaje również, że studenci najczęściej kupują pieczywo mieszane, czasem bułki ciemne, drożdżówki, dużo nabiału, sery, jogurty, bardzo rzadko wędliny. W zabrzańskim sklepie z półek znikają też szybko woda i soki, które również są pożądanym towarem studenckim. Zabrzańscy studenci chętnie sięgają także po gotowe mrożone produkty, np. pizza czy pierogi. Kiedy kupują studenci? Studenci robią zakupy najczęściej przed zajęciami lub zaraz po nich. Często pojawiają się też późnym wieczorem. – Podczas planowania asortymentu w sklepie warto zorientować się, kiedy studenci otrzymują stypendia – mówi Izabela Zygmunt. W większości polskich uczelni wypłaty realizowane są po dziesiątym w danym miesiącu. Jednak nie ma reguły dotyczącej wypłat, łatwo to sprawdzić, ponieważ większość uczelni posiada takie informacje na swoich stronach internetowych. ▼ Przemysław Tórz


„Herosi nowoczesnej przedsiębiorczości” cz. 2

Jeden biznes w kilku sieciach? To sprawdzony przepis na sukces! Prowadzenie interesu w oparciu o marki franczyzowe to dobry sposób zarówno na szybki start, jak i  konsekwentny rozwój firmy. Historia pana Sławomira Białożyta z Tychów, kolejnego bohatera naszego cyklu, dowodzi, że taka formuła biznesu pozwala na zachowanie elastyczności i zbudowanie dużego przedsiębiorstwa detalicznego. Wspólnie z rodzeństwem otworzył już siedem sklepów. Z sukcesami działa w trzech miastach i trzech różnych sieciach franczyzowych. hurtową i  detaliczną sprzedażą zegarków, ale uznał, że pora na nowe wyzwanie. Tak powstała spółka Odlot – dziś właściciel sklepów należących do rodziny Białożytów. Pan Sławek sam dołączył do firmy po roku. Pierwszy sklep rodzina Białożytów otworzyła w  Tychach i  była to franczyza marki Lewiatan. Doświadczenie zdobyte w  handlu detalicznym podpowiadało, że taki sposób na start w nowym biznesie, ze wsparciem dużej, rozpoznawalnej w  całej Polsce marki, będzie lepszy niż uruchomienie sklepu zupełnie samodzielnie. Jak podkreśla pan Sławek, franczyza daje jedyną szansę, by nawiązać rywalizację na konkurencyjnych zasadach z dyskontami i hipermarketami. Sieci franczyzowe, z którymi współpracuje pan Sławek, organizują również regularne szkolenia zarówno dla pracodawców, jak i  ich pracowników. Startującym w biznesie zapewniają także pomoc przy wyposażeniu sklepu, a działający na rynku dłużej mogą dowiedzieć się, co usprawnić w swojej działalności dzięki wsparciu doradców.

Franczyza od samego początku Początki rodzinnego biznesu sięgają 2004 roku, kiedy to ojciec pana Sławka postanowił się przebranżowić. Handlowcem był bowiem już od 25 lat. Wcześniej zajmował się

Różnorodność sposobem na rozwój Z biegiem lat firma pana Sławka rozwijała się, a on otwierał kolejne sklepy. W  Tychach należą do niej trzy sklepy prowadzone pod marką Lewiatan. Jednak do ekspansji na teren

Katowic bardziej odpowiedni okazał się inny format. Swoje katowickie sklepy otworzył pod marką Groszek. Zadecydowały o tym niuanse dotyczące wymaganego metrażu nowych sklepów i  preferowanego stylu ich prowadzenia, a  także analiza miejscowego rynku, z której wynikało, że ta forma sklepu lepiej się tutaj sprawdzi. Sklepy sieci Groszek, zdaniem pana Sławka, najlepiej zdają egzamin usytuowane na dużych osiedlach lub w  miejscach o  dużym natężeniu ruchu. Szybki rozwój tej sieci sprawia, że jest ona coraz bardziej rozpoznawalna i kojarzy się z wysoką jakością. Powoduje to, że nawet w  większym mieście, gdzie mieszkańcy wyróżniają się dużą mobilnością i  nie są przywiązani do jednego miejsca, marka, którą znają i darzą zaufaniem, skłania ich do zrobienia zakupów właśnie w  jej sklepach. Z kolei w niespełna 20-tysięcznym Bieruniu najlepszym rozwiązaniem okazało się prowadzenie sklepu pod marką abc. Spośród franczyz Grupy Eurocash właśnie ta marka pozostawia właścicielowi sklepu największą swobodę działania, skupiając się głównie na pomocy w dostarczeniu mu wysokiej jakości produktów w  jak najlepszej cenie. Pozwala to dostosować poziom oferowanych usług do wymogów miejscowości, w  której się działa. Sieć abc

Zlecony materiał promocyjny

Mimo postępującej globalizacji lokalne sklepy w małych miejscowościach cały czas dobrze sobie radzą. Choć na obrzeżach miasteczek powstaje coraz więcej dyskontów, Polacy wciąż lubią robić codzienne zakupy tam, gdzie panuje sąsiedzka atmosfera. Jednak w dużych miastach, takich jak Tychy czy Katowice, gdzie mobilność mieszkańców jest większa, a przywiązanie do miejsca słabsze niż na prowincji, ta zasada już nie działa. Za to konkurencja ze strony supermarketów i dyskontów nasila się z  roku na rok. Nic dziwnego, że sklepy pana Sławomira Białożyta z Tychów od samego początku funkcjonują na zasadach franczyzy. Rozmaitość jej form, jakie oferuje Grupa Eurocash, pozwala mu tak dopasować rodzaj sklepu do jego otoczenia i  warunków, aby biznes działał jak najefektywniej. Wraz z  rodzeństwem pan Sławek prowadzi trzy sklepy marki Lewiatan, trzy sklepy marki Groszek i jeden marki abc. W jego przypadku multiformatowość okazała się bardzo skutecznym sposobem na rozwój firmy.


organizuje też dużo promocji cenowych, co często decyduje o jej atrakcyjności wśród mieszkańców wsi i małych miasteczek. Jak podkreśla pan Sławek, od strony biznesowej na każdym z  tych formatów osiąga porównywalne wyniki. Trudno mu też wskazać, by któraś z trzech franczyz była mniej lub bardziej przyjazna we współpracy od pozostałych. Wszystkimi bowiem zarządza Grupa Eurocash i dlatego mają one wypracowane podobnie wysokie standardy współpracy z franczyzobiorcami. Działając w tej samej grupie, nie widzą przeciwwskazań, by ich partnerzy nawiązywali podobnego rodzaju współpracę z  innymi franczyzami. A to wszystko dla dobra finalnego konsumenta. Warto być elastycznym Multiformatowość pozwala też często przedsiębiorcom na dotarcie do nowych grup klientów poprzez dostarczenie im oferty bardziej zróżnicowanej pod względem cen czy asortymentu. Umożliwia ona również dopasowanie rozwoju sieci do tempa rozwoju danego miasta czy regionu, w którym ma ona działać, czy też do stopnia nasycenia rynku konkurencyjną ofertą. To ostatnie jest najbardziej istotne w  centrach dużych miast, które są już często dość nasycone wielkopowierzchniowymi marketami. Jednak mniejszy lokal lub sklep z towarami z górnej półki może wciąż odnieść w  takim miejscu sukces. Multiformatowość daje też szansę, by wyjść naprzeciw nowym trendom konsumenckim, takim jak na przykład moda na żywność ekologiczną. Pan Sławek wspólnie z rodzeństwem sku-

pia się więc na tym, by swoje sklepy prowadzić na jak najwyższym poziomie, a wsparcie ze strony franczyzodawców z  pewnością w  tym pomaga. Różnorodność posiadanych zasobów to także duży atut dla rodzinnych firm, w  których z  czasem zawsze pojawia się temat dziedziczenia biznesu bądź wprowadzania do niego nowych członków rodziny. Naturalną drogą zaznajamiania ich z realiami zarządzania przedsiębiorstwem handlowym jest przekazanie im z początku pod opiekę mniejszego sklepu, aby na nim mogli uczyć się, jak tego typu miejsce funkcjonuje. Konsolidacja czy ekspansja? Prowadzenie siedmiu sklepów w trzech miastach nie jest logistycznie łatwym zadaniem. Szczególnie, gdy dba się o jakość i stara się być codziennie w  każdym ze swoich lokali. W przypadku firmy pana Sławka fantastycznie sprawdza się rodzinne zarządzanie firmą. Obecnie prowadzi ją wspólnie z siostrą i bratem, który dołączył do biznesu dwa lata temu. Razem wypracowali podział pracy, który pozwala im doglądać na bieżąco interesu we wszystkich sklepach. Jak podkreśla pan Sławek, jedna osoba nie byłaby w stanie czuwać nad tyloma miejscami naraz, a  zaangażowanie członków rodziny bardzo ułatwia prowadzenie firmy. Utrzymanie wysokiego standardu

jest dla niego bardzo ważne, dlatego też rodzeństwo nie pali się do szalonego tempa ekspansji i otwierania kolejnych sklepów. Pan Sławek zastrzega jednak, że jeśli pojawi się możliwość przejęcia dobrze prosperującego sklepu albo wspólnie odkryją miejsce z dużym potencjałem, chętnie rozważą powiększenie swojego stanu posiadania o kolejny lokal. Są bowiem otwarci na zmiany, lecz zależy im przede wszystkim, aby rozwój firmy odbywał się z głową, a ekspansja nie pociągnęła za sobą pogorszenia jakości usług. Obecnie skupiają się na tym, by swoje sklepy prowadzić na jak najwyższym poziomie, a współpraca z najlepszymi sieciami franczyzowymi i pomocna dłoń firm z  dużym doświadczeniem na rynku z  pewnością jest w  tym bardzo pomocna.


AKTUALNOŚCI

Targi RABAT DETAL W dniach 8-9 czerwca br. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbędą się kolejne Targi Centralne Rabat Detal, w których udział zapowiedziało ok. 70 wystawców. Targi będą okazją do poszerzenia znajomości biznesowych i nawiązania kontaktów. Nie zabraknie również losowania nagród i uroczystej kolacji bankietowej z dodatkowymi atrakcjami. Sieć Rabat Detal istnieje już 21 lat i obecnie liczy ponad 1005 sklepów działających w trzech formatach: sklepy monopolowe, ogólnospożywcze i convenience. W 2017 r. sieć stawia na rozwój działu convenience. Świeżość i jakość produktów przy zachowaniu atrakcyjnej ceny to główne założenia strategii sieci.

50-lecie marki Tarczyn Tarczyn w tym roku świętuje swoje 50. urodziny. Z tej okazji marka przygotowała dla konsumentów limitowaną serię wyjątkowych etykiet na butelki. Na każdym ze smaków są rysowane białą, kredową kreską historyjki, postaci lub symbole – kojarzące się z poszczególnymi owocami. Zmienione zostały również rewersy etykiet. Nadrukowany na nich wzór jest gotowy do wykorzystania jako naklejki na domowe przetwory. Wystarczy wpisać smak, rok powstania i po napełnieniu na nowo – odłożyć butelkę do spiżarni. To rozwiązanie jest praktyczne i ekologiczne. Tarczyn zachęca, by po wypiciu ulubionego soku lub napoju nie wyrzucać opakowania, a wykorzystać je ponownie.

Polska Izba Handlu chce reaktywacji Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług Polska Izba Handlu zwróciła się do premier Beaty Szydło oraz Ministra Finansów i Rozwoju Mateusza Morawieckiego o reaktywowanie Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług. Rada ta działała przy Ministrze Gospodarki w latach 2012 – 2015, zrzeszając organizacje reprezentujące handel i usługi w Polsce. W toku swoich prac Rada Konsultacyjna podejmowała tematy ważne dla środowiska, w zakres jej zainteresowań wchodziła m.in. tematyka szarej strefy, nieuczciwych praktyk rynkowych, zmiany w kodeksie wykroczeń, zwiększanie konkurencyjności oraz szanse mikro i małych przedsiębiorstw na lokalnych rynkach, opłaty interchange.

Sklepy Piotr i Paweł w miejsce delikatesów Alma W kwietniu br. w Centrum Handlowym Klif w Gdyni oraz w Arkadach Wrocławskich we Wrocławiu sieć Piotr i Paweł w lokalizacjach, w których wcześniej działały delikatesy Alma, uruchomiła swoje kolejne supermarkety. Nowe sklepy oferują szeroki asortyment, w tym produkty świeże. Ponadto działają w programie lojalnościowym „Po2jamy Rabaty”, który pozwala wybrać pomiędzy opcją natychmiastowego rabatu, która była dotychczas realizowana na kartach lojalnościowych, a odkładania środków na karcie i późniejszego ich wykorzystywania. Sieć Piotr i Paweł posiada obecnie ponad 140 sklepów w całej Polsce, w każdym województwie. W planach są kolejne otwarcia w 2017 r.

136 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


AKTUALNOŚCI

FOODEXPO – tu warto być FOODEXPO to największe targi spożywczo-gastronomiczne w Polsce północnej, które odbędą się w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo w dniach 7-9 czerwca br. Na targach zaprezentowane zostaną nowe produkty i technologie dla sektorów FMCG i HoReCa. Przedstawiane będą trendy gastronomiczne, rozwiązania i pomysły dla smart biznesu: restauracji, piekarni, kawiarni i firm z branży przetwórstwa spożywczego. Najlepsze prezentowane na targach wyroby i innowacyjne rozwiązania otrzymają Nagrodę Grand Prix Mercurius Gedanensis. W programie imprezy zaplanowane są merytoryczne seminaria, kreatywne szkolenia, emocjonujące konkursy kulinarne, widowiskowe degustacje i pokazy.

Gdańsk, AMBEREXPO

7-9.06

Targi Spożywczo-Gastronomiczne SALON PIEKARNICZO-CUKIERNICZY TARGI MLECZARSKIE MLECZNA REWIA | SALON WYPOSAŻENIA HORECA W tym samym terminie POLFISH jedyne w Polsce Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

food-expo.pl

Otwarto trzeci sklep SPAR w Rybniku W czwartek 20 kwietnia br. do sieci SPAR dołączył kolejny sklep w Rybniku (woj. śląskie), będący trzecią placówką SPAR w mieście. Sklep został otwarty przy ul. Gminnej 2, działa w formacie SPAR, ma powierzchnię 202 m2. Nowo otwarty sklep jest drugim sklepem franczyzobiorcy, który 12 lat temu otworzył swój pierwszy SPAR w Książenicach, niedaleko Rybnika. Rybnicki SPAR położony jest przy jednej z głównych dróg miasta, dlatego właściciele liczą, że pozyskają klientów zarówno wśród mieszkańców najbliższej okolicy, jak i wśród przejezdnych, zdobywając ich lojalność m.in. dzięki bogatej ofercie asortymentowej.

IV Targi WorldFood Warsaw IV Targi WorldFood Warsaw przeszły do historii. W tegorocznej edycji wzięło udział 300 firm z 25 krajów świata. W czasie WorldFood Warsaw przeprowadzono wiele bezpośrednich rozmów z kontrahentami, promowano nowe produkty i usługi, zbierano opinie odbiorców na temat produktów, wskazywano najnowsze trendy w obszarze żywności. Partnerami merytorycznymi i współorganizatorami debat oraz paneli tematycznych były największe i najważniejsze organizacje branżowe – Polska Federacja Producentów Żywności, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Związek Sadowników RP, Unia Owocowa, Krajowa Rada Drobiarska, UPEMI – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Związek Polskie Mięso, POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Polska Ekologia, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Fundacja Galicja Vitis, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Godło Promocyjne Teraz Polska. Targi WorldFood Warsaw to była znakomita promocja firm i ich oferty, ciekawe pachnące kuchniami różnych stron świata degustacje. To był również bogaty program merytoryczny, prezentowany przez znanych ekspertów, przedsiębiorców, ludzi nauki i biznesu. Omawiano ciekawe zagadnienia dotyczące branży żywnościowej, jej rozwoju i problemów.

137 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


AKTUALNOŚCI

Oranżada Hellena świętuje sukcesy i zdradza plany na przyszłość 4 kwietnia br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się konferencja handlowa Oranżady Hellena pod hasłem „Cel to marzenie uszyte na miarę”. Wydarzenie prowadził Marcin Prokop. Część oficjalną stanowiły prezentacje Prezesa Zarządu Colian Sp. z o.o. – Jana Kolańskiego oraz Dyrektora Dywizji Kulinarno-Napojowej Colian Sp. z o.o. – Pawła Grzegorka. Podczas wystąpień podsumowane zostały najważniejsze dotychczasowe sukcesy i wydarzenia

związane z marką. Kilkuset gości zapoznało się także z planami Oranżady Hellena na najbliższe lata. W drugiej części konferencji uroczystą kolację i bankiet uświetniły: występy artystek z Red Heels, DJ set Marka Sierockiego oraz główna gwiazda – zespół Enej, który porwał gości na parkiet taneczny. Ogólnopolska konferencja Oranżady Hellena była okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, wymiany opinii oraz integracji pracowników handlowych i kontrahentów z oddziałów na terenie całego kraju. W spotkaniu uczestniczyło ponad 350 gości. Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Poradnik Handlowca”.

138 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


AKTUALNOŚCI

CVC Capital Partners – nowy właściciel sieci sklepów Żabka Polska kontynuuje system franczyzowy Po uzyskaniu właściwych zgód antymonopolowych, fundusz z grupy CVC Capital Partners , jednej z wiodących firm private equity i doradztwa inwestycyjnego na świecie, oficjalnie nabył firmę Żabka Polska. 27 kwietnia br. Żabka Polska i CVC Capital Partners przedstawiły założenia nowej strategii mającej na celu umocnienie obecnej poprzez rozwój oferty produktowej i wprowadzenie dodatkowych usług dostosowanych do potrzeb zabieganego i zapracowanego klienta. – Międzynarodowe doświadczenie CVC, polegające na budowaniu silnych firm z branży detalicznej oraz wynikająca z niego umiejętność dostrzegania trendów, będą dla Żabki nieocenionym wsparciem przy realizacji zaplanowanej przez nas strategii rozwoju firmy – powiedział Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.

Poznań Whisky Show Pod koniec kwietnia na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się druga edycja Poznań Whisky Show. Imprezę odwiedziło ponad 4000 miłośników whisky, whiskey i burbonów. Przez dwa dni uczestnicy mieli okazję poznać bliżej tajniki produkcji, o których opowiadały światowe autorytety z branży whisky. Uczestnicy festiwalu mieli okazję spróbować ponad 500 rodzajów whisky. Zostało przeprowadzonych kilkanaście ekskluzywnych degustacji masterclasses. Chętni mogli także nauczyć się robić drinki na bazie whisky. Warsztaty barmańskie prowadził Mikołaj Rzeźnik. Główną atrakcją obu festiwalowych dni był Whisky Fight Night. Wśród gości specjalnych obecny był Charles MacLean – autor kilkudziesięciu książek związanych z whisky oraz Ian Millar, global ambasador marki Glenfiddich.

Siódma edycja ECR Forum Power 2 the People – to tytuł siódmej edycji ECR Forum. Jest to interdyscyplinarna konferencja dla branży FMCG i DIY. Forum odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017 r. w hotelu Sound Garden w Warszawie. Podczas niego będzie poruszonych wiele ciekawych tematów branżowych, zostanie przedstawiona m.in. diagnoza sytuacji na rynku pracy – luka pomiędzy popytem i podażą pracowników niższego szczebla. Będą również podane możliwe rozwiązania wypełnienia tej luki. Podczas konferencji będzie również mowa o modelach dystrybucji. W drugi dzień odbędą się praktyczne warsztaty. Szczegółowy program oraz niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej: ecr.pl/forum2017

Nagrody „Retailer of the Year 2016. Wybrany przez Dostawców” rozdane! 29 marca 2017 r. w Warszawie, podczas uroczystej Gali towarzyszącej Poland & CEE Retail Summit 2017, zostały rozdane nagrody „Retailer of the Year 2016. Wybrany przez Dostawców”, nagradzające najlepsze sieci handlowe w najważniejszych formatach. Wśród kryteriów ocenianych w ramach plebiscytu znalazły się m.in.: wizerunek i działania promocyjne sieci, współpraca przy rozwoju biznesu, współpraca z zespołem sieci, warunki handlowe, współpraca w łańcuchu dostaw. W poszczególnych formatach nagrodzone zostały następujące sieci handlowe: Carrefour Polska, Intermarché, Biedronka, Żabka, Selgros Cash&Carry. Handlową siecią roku (nagroda główna) została Biedronka. Galę zakończył bankiet, w którym udział wzięli uczestnicy Poland & CEE Retail Summit 2017.

139 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


VIII

RUSZYŁA

EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW Redakcja „Poradnika Handlowca” po raz VIII zaprasza naszych czytelników – właścicieli niezależnych sklepów branży FMCG – do udziału w autorskim konkursie „Odśwież Swój Sklep”. W dotychczasowych 7 edycjach konkursu nagrodziliśmy już ponad 130 właścicieli sklepów z całej Polski – być może to właśnie Państwa sklep będzie następny! Wraz ze sponsorami konkursu odmieniliśmy już oblicze handlu w sklepach w Andrychowie, Poznaniu, Przywidzu, Sanoku, Krakowie, Staninie i Morągu. Aby spróbować swojego szczęścia, wystarczy by właściciel sklepu wypełnił kupon i wysłał go pocztą lub mailem na adres redakcji „Poradnika Handlowca”.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

fot. Patryk Trzcieliński

W konkursie „Odśwież Swój Sklep” może wziąć udział każdy właściciel niezależnego sklepu z produktami FMCG o powierzchni do 300 m2.

NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?

Na kuponie konkursowym zamieszczonym obok publikujemy kilka sentencji dotyczących zagadnień z branży FMCG. Państwa zadanie polega na wskazaniu prawidłowych odpowiedzi poprzez wpisanie litery „T” (tak) lub „N” (nie). We wskazaniu prawidłowych odpowiedzi pomocna na pewno będzie lektura „Poradnika Handlowca” oraz naszej strony internetowej www.poradnikhandlowca.com.pl. Następnie wystarczy już tylko wysłać wypełniony Kupon Konkursowy na adres redakcji z dopiskiem na kopercie „Odśwież Swój Sklep”.

WARUNKI KONKURSU

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się w kwietniu br., a zakończy 21 września 2017 r. Zgłoszenia i rozwiązania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Po zakończeniu konkursu niezależna komisja (składająca się z przedstawicieli naszej redakcji oraz Sponsorów) wyłoni laureatów. Dla ułatwienia informujemy, że w okresie trwania konkursu na łamach „Poradnika Handlowca” ukażą się teksty redakcyjne związane z zagadnieniami konkursowymi! Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach październikowego wydania „Poradnika Handlowca”. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl

Maria Dumkiewicz – Jestem bardzo zadowolona z metamorfozy w moim sklepie. Zmiana miała miejsce 4 miesiące temu i od tego czasu obroty wzrosły o ok. 30%. Najważniejszą zmianą jest wystrój wnętrza i to, że stał się samoobsługowy. To ostatnie nasi klienci bardzo sobie chwalą. Zrobiło się też jakby bardziej przejrzyście. Nowy wystrój podoba się mnie, i co najważniejsze, klientom. Chwalą również jego funkcjonalność. Śledzę każdą edycję konkursu „Odśwież swój sklep”. Brałam w nim udział od samego początku, choć należę do osób, które myślą, że nigdy nic nie wygrają. A tu proszę, udało się! Dlatego wszystkich pracujących w handlu namawiam do udziału w Waszym konkursie. Zachęcam ich, aby się do Was zgłaszali i byli cierpliwi. Ja byłam cierpliwa– pisałam do „Poradnika Handlowca” 7 lat. Pytania nie są trudne, każdy sobie z nimi poradzi. Dlatego zachęcam gorąco każdego handlowca – zgłaszajcie się do konkursu „Odśwież swój sklep”. Maria Dumkiewicz, laureatka VII edycji konkursu „Odśwież Swój Sklep”

NAGRODY VIII EDYCJI ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP: I NAGRODA: • Projekt sklepu ufundowany przez sieć Lewiatan • Wyposażenie sklepu ufundowane przez EP Projekt & Lewiatan • Nowoczesne oświetlenie LED ufundowane przez ECO LIGHT • Pakiet szkoleń branżowych ufundowany przez sieć Lewiatan • Kasa fiskalna SHARP ER-A285P ufundowana przez firmę Torell II i III NAGRODA: • Pakiet szkoleń branżowych ufundowany przez sieć Lewiatan

SpoNSORZY:

ORGANIZATOR KONKURSU:

Polska Sieć Handlowa

Wyposażenie sklepów

Oświetlenie LED do obiektów handlowych

Urządzenia fiskalne


ZADANIE KONKURSOWE

Wskaż prawidłowe odpowiedzi wpisując literę „T” (tak) lub „N” (nie)

1. Powierzchnia sklepu ponad 50 m2 pozwala na wprowadzenie modelu samoobsługowego 2. Puszki i butelki tej samej marki piwa stawiamy osobno 3. Produkty w strefie kasy powinny mieć zbliżone ceny 4. Produkty silnie wspierane marketingowo budzą większe zainteresowanie klientów 5. Codzienny merchandising napojów powinien być obowiązkiem personelu 6. W programie lojalnościowym najważniejsze jest zbieranie punktów 7. W kategorii grillowanych produktów ryby mają coraz mniejszy udział

KUPON KONKURSOWY

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie „ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP” VIII edycja

Nazwa firmy

Imię i nazwisko właściciela Adres sklepu E-mail Powierzchnia sklepu Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora

Tel. kontaktowy: (podpis i pieczątka sklepu)

W MOIM SKLEPIE PILNEGO ODŚWIEŻENIA WYMAGAJĄ (zaznacz max. 2 pozycje) Meble

Lada chłodnicza

Sprzęt fiskalny

Oświetlenie

Witryna sklepu

Waga/Krajalnica etc.

Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież swój sklep” prosimy przesyłać na nasz adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mailem: konkurs@poradnikhandlowca.com.pl


NOWOŚCI

Eco Line płyn do naczyń

nimm2 Śmiejżelki Heroes – żelkowi superbohaterowie!

W trosce o ochronę środowiska naturalnego w firmie Gold Drop powstał projekt wdrożenia do produkcji serii wyrobów ekologicznych „eco-line”. Jednym z produktów tej serii jest płyn do mycia naczyń – przeznaczony do mycia naczyń kuchennych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Specjalnie dobrane środki powierzchniowo czynne zapewniają skuteczne usuwanie zabrudzeń z powierzchni naczyń jednocześnie nadając im wysoki połysk. Zawarta w składzie gliceryna pielęgnuje dłonie.

Oferta marki nimm2 Śmiejżelki poszerza się o Śmiejżelki Heroes. Każda torebka nowych żelków skrywa oryginalne kształty zabawnych, żelkowych bohaterów. Śmiejżelki Heroes zaskakują bogatą mieszanką pysznych owocowych smaków: m.in. porzeczki, banana, cytryny, pomarańczy, maliny i jabłka. Podobnie jak wszystkie Śmiejżelki, również Heroes zawierają naturalne soki owocowe oraz zestaw 6 witamin. Produkt uzyska silne wsparcie w TV, kinach, internecie i w punktach sprzedaży.

Kontakt: Gold Drop Sp. z o.o., tel. 18 337 61 37

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Nowość: Monte Smerfy

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

W związku z premierą hitu kinowego „Smerfy – Poszukiwacze zaginionej wioski“ (premiera w maju br.), marka Monte wprowadza specjalną limitowaną edycję w kubku dwukomorowym. Promocją objęte zostały również produkty, takie jak Monte Max oraz Monte 6 x 55 g. Ponadto Monte Max, Monte 6 x 55g, Monte Kaszka, Monte Balance oraz Monte Snack zostały wyposażone w smerfowe naklejki dla najmłodszych fanów marki. Produkty w limitowanej edycji dostępne są na rynku od 10.04.2017 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Zott Polska Sp. z o.o., tel. 77 443 42 00

.

Nowe lody impulsowe od Grycana

Bakoma Women

Producent lodów marki Grycan – Lody od pokoleń, wprowadza do sprzedaży nowe warianty lodów impulsowych 125 ml w kubeczkach z łyżeczką – Sorbet z Malin i Sorbet z Mango. Są one dostępne w sprzedaży detalicznej od kwietnia 2017 roku. Dwa najbardziej popularne sorbety, z Malin oraz z Mango, uzupełniają linię już dostępnych produktów impulsowych – lodów waniliowych, czekoladowych oraz truskawkowych.

Bakoma Women to nowa linia przeznaczona dla aktywnych kobiet. Co wyróżnia tę linię na rynku, to wysoka zawartość białka i błonnika. Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. Pomaga również w utrzymaniu zdrowych kości. Błonnik pomaga dbać o linię. Jogurty dostępne są w wersji do picia w butelkach 230 g. Smaki: ananas-kokos, mango-marakuja, suszona śliwka, truskawka-żurawina.

Kontakt: Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. Sp. k., tel. 22 780 32 70

Kontakt: Bakoma Sp. z o.o., tel. 22 532 97 00

142 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


NOWOŚCI

Pianki Haribo Chamallows Barbecue – idealne na grilla!

Zupełnie nowe ciasteczka z Celpolu Do swojej oferty Celpol wprowadza niezwykłą nowość – „Zorro”. To dwa pyszne ciasteczka przełożone wieloowocową marmoladą. Dolną warstwą wyrobu jest delikatny biszkopt podlany czekoladą a warstwę górną tworzy kompozycja dwóch ciastek maślanego i kakaowego, która zamyka się w kształt koła. Jest to innowacyjne rozwiązanie nigdzie indziej nie spotykane w ciastach typu „markiza”. Taki układ ciastek tworzy wyrób o niepowtarzalnych walorach smakowych.

Na letni sezon grillowych spotkań z przyjaciółmi i rodziną firma Haribo przygotowała wyjątkową, słodką przekąskę. Haribo Chamallows Barbecue to cieszące się niesłabnącą popularnością pianki przeznaczone specjalnie do grillowania. Pod wpływem żaru stają się idealnie chrupiące na zewnątrz, a także miękkie i kremowe w środku. Haribo Chamallows Barbecue dostępne są w opakowaniach 100 g oraz 175 g, wypełnionych dużymi, puszystymi piankami o pełnym, waniliowym smaku.

Kontakt: Zakłady Cukiernicze „Celpol”, tel. 43 675 29 52

Kontakt: Haribo Sp. z o.o., tel. 22 532 40 72

Müller de Luxe Crème de la Crème

O by OSHEE – Energy drink motywujący do działania O by OSHEE energy drink to nowy napój energetyczny dostępny w dwóch smakach – klasycznym oraz acai goji. Produkt wyróżnia się dodatkiem kombuchy oraz motywującymi hasłami na puszkach. Produkty kierowane są do ludzi aktywnych, osób uprawiających różne dyscypliny sportowe oraz tych, którzy podążają w życiu za aktualnymi trendami. Cztery nowe napoje energetyczne O by OSHEE zawierają taurynę, kofeinę oraz kombuchę, która nie tylko oczyszcza organizm, ale również przyczynia się do wzmocnienia odporności, wpływa na poprawę samopoczucia.

Müller de Luxe to luksusowa linia deserów zaskakujących przyjemną dla podniebienia, wyraziście kremową konsystencją. Po nieprzyzwoicie czekoladowym deserze Crème au chocolat przedstawiamy nowy, kremowy serek twarogowy Crème de la Crème, który zaspokaja nie tylko potrzebę słodkości, ale także głodu. Unikalne połączenie serka twarogowego i mleka dostępne w trzech różnych smakach – wanilia, hiszpańska pomarańcza i truskawka. Kontakt: Müller Diary Polska Sp. z o.o. Sp. k., tel. 61 841 83 19

Kontakt: OSHEE Polska Sp. z o.o., tel. 12 357 22 56

Eco Line płyn uniwersalny

Rougette do grillowania Marka Rougette może pochwalić się także niezwykle kremowymi serami do grillowania, które dostępne będą na rynku w 2 wariantach smakowych: naturalnym i ziołowym. Opakowanie zawiera 2 krążki serów o gramaturze 90 g, które wyróżniają się delikatną chrupiącą skórką oraz bardzo kremową konsystencją! Dodatkowo specjalna technologia produkcji serów zapewnia, że skórka sera nie pęka ani nie wypływa podczas grillowania!

Ekologiczny uniwersalny płyn do mycia powierzchni drewnianych, lakierowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych, w tym z PCV, glazury oraz paneli podłogowych i ściennych. Zawarta w składzie gliceryna pielęgnuje dłonie. Poj. 1 l.

Kontakt: Gold Drop Sp. z o.o., tel. 18 337 61 37

Kontakt: PPH Temar Sp. z o.o. Sp.k., tel. 32 351 31 60

144 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


NOWOŚCI

Limitowana edycja Mamba Cola&Friends już w sprzedaży!

Letnie Smaki Słońca marki Herbapol

Kto nie zna gum rozpuszczalnych od Mamby? Mamba Cola&Friends to najnowsza limitowana edycja tej doskonale znanej i uwielbianej przez dzieci (i nie tylko!) marki. Orzeźwiające połączenie smaków coli i owoców: cytryny, wiśni, pomarańczy oraz ananasa, to gwarancja nie tylko smacznej zabawy, ale również wzrostu sprzedaży w okresie Dnia Dziecka i wakacji! Mamba Cola&Friends jest już dostępna w sprzedaży w standardowych opakowaniach: pojedynczych kostkach oraz w czteropaku.

Firma Herbapol-Lublin przygotowała specjalną limitowaną edycję syropów Smaki Słońca w czterech wariantach smakowych idealnych na lato. W nadchodzącym sezonie firma proponuje syropy o smakach: rabarbar z truskawką, mango z ananasem, cola oraz kiwi. Trzy pierwsze warianty dostępne są wyłącznie w ofercie marki Herbapol. Oprócz niestandardowych połączeń smakowych, syropy Smaki Słońca to także radosna, mocno kolorowa i owocowa szata graficzna, która przyciągnie wzrok nie tylko najmłodszych konsumentów.

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Kontakt: Herbapol–Lublin S.A., tel. 81 748 83 04

MK Cafe Gold – pierwsza kawa rozpieszczalna!

Nivea – Olejek w Balsamie Olejek w Balsamie zawiera drogocenne olejki, które zostały starannie połączone z szybko wchłaniającym się balsamem. Zapewnia głębokie, 24-godzinne nawilżenie bez uczucia lepkości. Sprawia, że sucha skóra staje się gładka i promienna. Dostępne wersje zapachowe: Kwiat Wiśni i Olejek Jojoba – skóra normalna i sucha; Róża i Olejek Arganowy – skóra sucha i normalna; Kakao i Olejek Makadamia – skóra normalna; Wanilia i Olejek Migdałowy – skóra normalna i sucha.

MK Cafe Gold to nowa, delikatna w smaku kawa stworzona specjalnie z myślą o polskich konsumentach, dla których chwila z kawą stanowi ważny element codziennych przyjemności. Opakowanie podkreśla wysoką jakość i wyróżnia produkt na półce, a cyklicznie zmieniane hasła budzą zaciekawienie młodych odbiorców, najczęściej kupujących kategorię. Wprowadzenie nowości wsparte będzie kampanią ATL w telewizji oraz internecie z hasłem „MK Cafe – kawa rozpieszczalna”. Kontakt: Strauss Cafe Poland Sp. z o.o., tel. 61 816 68 50

Kontakt: Nivea Polska Sp. z o.o., tel. 61 874 62 00

Benecol w mniejszym opakowaniu

Słodycze od Pszczółki

Znany i lubiany przez konsumentów Benecol o smaku masła teraz dostępny również w mniejszym opakowaniu dedykowanym do sklepów tradycyjnych. Marka Benecol jest obecna na polskim rynku już 15 lat i posiada najszerszą ofertę produktów do smarowania obniżających cholesterol – od Benecol classic i o smaku masła dostępnych w 2 gramaturach 400 g i 225 g, po wersje z oliwą z oliwek, lekki oraz Benecol max z najwyższą zawartością składnika aktywnego – stanoli roślinnych.

Czekoladowa Mieszanka Imieninowa to cukierki w dwóch soczyście owocowych smakach: porzeczkowym i truskawkowym. Gęste nadzienie ukryte jest pod aksamitną, deserową czekoladą, która doskonale wydobywa smak owoców. Coffee Amo to karmelki, w których miłośnicy kawy zakochają się bez pamięci. Oblane deserową czekoladą cukierki kuszą czterema wyjątkowymi smakami: czarnego espresso, mlecznym latte, orzechowym cappuccino oraz intensywnym irish coffee z wyczuwalną nutą alkoholu.

Kontakt: Raisio Sp. z o.o., tel. 22 398 39 96

Kontakt: FC „Pszczółka” Sp z o.o., tel. 81 463 23 49

145 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


NOWOŚCI

NOWOŚĆ – Galaretka Krystaliczna od Dr. Oetkera

Mieszanka Krakowska w nowej odsłonie i z wersją limitowaną!

Dr. Oetker lider w kategorii deserów w proszku* wprowadza nowość – przezroczystą Galaretkę Krystaliczną. Nowa galaretka doskonale eksponuje owoce w deserach i na cieście oraz usztywnia popularne serniki na zimno i masy na bazie jogurtu, śmietanki czy serków, zachowując ich naturalny, biały kolor. Galaretka krystaliczna dostępna będzie od maja br. w dwóch smakach: truskawka-wanilia oraz cytrynowym. *Dr. Oetker za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Duże sklepy spożywcze + Sieci Chemiczne, Średnie sklepy spożywcze, Małe sklepy spożywcze, Sklepy Winno-Cukiernicze, Stacje benzynowe, Kioski sprzedaż w szt., sprzedaż wartościowa w PLN, w skumulowanym okresie Luty 2016-Styczeń 2017 w kategorii desery w proszku, z wyłączeniem marek własnych sieci handlowych.

Mieszanka Krakowska to galaretki z sokami owocowymi oblane deserową czekoladą, które teraz dostępne są w nowym wydaniu – bez konserwantów, barwników, tłuszczu palmowego i zbędnych dodatków. Nowe opakowania i owijki podkreślają najwyższą jakość produktu i jeszcze lepiej go zabezpieczają, a torebki o gramaturze 150 g są idealnym rozwiązaniem dla małych sklepów i do strefy kasy. W ofercie także nowa wersja imitowana! Truskawka, gruszka, wiśnia i owoce leśne to propozycja dla fanów polskich owoców.

Kontakt: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., tel. 58 511 91 99

Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10

Privat Kaffee Latin Bio

Dix Professional mleczko do kuchni w sprayu

Tchibo Privat Kaffee to kawy pochodzące z certyfikowanych upraw, ze ściśle wyselekcjonowanych regionów. Proponujemy je konsumentom, którzy cenią jakość kawy i bogactwo smaku. Do portfolio kaw Privat Kaffee dołączyła Latin Bio. Skomponowana z najlepszych gatunków pochodzących z Hondurasu, Salwadoru i Peru, wyróżnia się smakiem opartym na korzenności, kwaskowatości, z nutą owocu melona. Jest to kawa stworzona z zachowaniem norm przeznaczonych dla żywności organicznej.

Dzięki odpowiednio dobranym składnikom doskonale usuwa wszelkie, nawet najtrwalsze przypalenia, lepki brud oraz tłuszcz. Nowoczesna formuła produktu sprawia, że jest on łatwy w użyciu, dzięki czemu twoja kuchnia zawsze lśni czystością. Oferowany jest w estetycznych i funkcjonalnych butelkach o pojemności 500 ml, z rozpylaczem, co znacznie ułatwia nanoszenie mleczka na czyszczone powierzchnie.

Kontakt: Tchibo Warszawa Sp. z o.o., tel. 22 383 16 07

Kontakt: Gold Drop Sp. z o. o., tel. 18 337 61 37

Nowości od Zielonej Budki

Nowość Lipton

Portfolio Lodów ze smakiem 1000 ml Zielonej Budki zyskało trzy nowe pozycje: Smak Roku 2017 – mascarpone z sosem z owocami leśnymi, przywodzący na myśl włoskie lato, sukces roku 2016 w HoReCa – Karmel z Solą, oraz lody w smaku Ciasteczkowe z sosem malinowym. W segmencie lodów impulsowych innowacyjne Oreo Popcornowe na patyku i Oreo masło orzechowe – lodowa kanapka to nowe hity sprzedaży 2017. Dodatkowo klasyka – impulsowa Milka na patyku z migdałami i wkręconym w masę sosem karmelowym. Kontakt: Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o., tel. 17 788 55 20 lub 36

Lipton Green Ice Tea Poziomka z Żurawiną to nowy produkt w ofercie herbat mrożonych marki. Połączenie zielonej herbaty z pysznym smakiem poziomek i żurawiny przeniesie Cię w świat harmonii i pozwoli odzyskać naturalny rytm. Spróbuj nowego smaku i ciesz się orzeźwieniem z Lipton Ice Tea. Nowa Lipton Green Ice Tea Poziomka z Żurawiną dostępna jest w opakowaniach PET o pojemności 0,5 l i 1,5 l. Kontakt: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., tel. Serwis konsumencki 801 392 900

146 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


NOWOŚCI

Eliksir Duo do storczyków

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Preparat przeznaczony do zasilania i szybkiej regeneracji wszystkich gatunków storczyków. Zalecany w szczególności do kwiatów z problemami. Różowa odżywka dostarcza storczykowi podstawowy pokarm, a brązowy regenerator wzmacnia, redukuje stres wywołany przesadzaniem lub nieprawidłową pielęgnacją i przywraca mu ogólną równowagę. Połączone działanie odżywki i regeneratora sprawia, że storczyk odzyskuje witalność, zdrowy wygląd oraz piękne wybarwienie kwiatów i liści. Eliksiry dostępne są w opakowaniach promocyjnych 5+1 sztuka gratis oraz w displayu, co pozwala sprzedawać produkt na sztuki. Kontakt: Bros Sp. z o.o. Sp.k., tel. 61 826 25 12

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Ser Aldamer MSM Mońki

Nowość Werther’s Original Soft Caramels

Ser Aldamer MSM Mońki typu szwajcarskiego, charakteryzuje się łagodnym, słodkawym smakiem. Jego zwarty miąższ usiany jest oczkami o wielkości orzecha laskowego. Doskonale nadaje się do błyskawicznego przygotowania szybkich przekąsek w postaci kanapek, jak również do zapiekanek, fondue i innych dań na ciepło. Zamknięty w poręcznym opakowaniu typu „otwórz-zamknij” na dłużej zachowuje świeżość.

Werther’s Original Soft Caramels to nowe miękkie cukierki karmelowe, które łączą w sobie bogaty smak, niezwykłą delikatność oraz najwyższą jakość. Wyróżnia je przede wszystkim ich wyjątkowa, miękka konsystencja, która odpowiada gustom zarówno dorosłych, jak i dzieci. Soft Caramels dostępne są w dwóch rodzajach opakowań – torebce o gramaturze 75 g oraz w formie dropsa o gramaturze 48 g. Firma Storck zaplanowała dla swojej nowości silne wsparcie mediowe, które z pewnością przełoży się na wysoką rotację.

Kontakt: MSM Mońki, tel. 85 727 83 00

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Lody Jak Dawniej w przebojowej odsłonie

Gotowy na sezon grillowy? Lada moment na rynku pojawią się nowości grillowe pod marką Rougette! Dostępne będą sery do grillowania w aromatycznych marynatach, które nadają im wyjątkowego smaku w 2 wariantach: paprykowej i z ziołami ogrodowymi. Opakowanie zawiera 2 porcje sera o gramaturze 90 g oraz praktyczną aluminiową tackę ułatwiającą jego przyrządzenie na grillu. Produkty są łatwe i szybkie w przygotowaniu (jedynie 10 minut!) bezpośrednio na tacce na grillu lub w piekarniku.

Spektakularnie pyszne połączenie słodkiego karmelu z prawdziwą solą morską dodatkowo wzbogacone crunchami toffi. Klasyka i nowoczesność zaklęte w magicznym smaku słonego karmelu. Chwila przyjemności rozpoczyna się tuż po otwarciu kubeczka. Produkt dostępny w opakowaniu 450 ml. Sugerowana cena detaliczna 7,99 zł.

Kontakt: PPL Koral, J. Koral Sp. j., tel. 17 860 93 33

Kontakt: PPH Temar Sp. z o.o. Sp.k., tel. 32 351 31 60

147 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


NOWOŚCI

Serek topiony z papryką od MSM Mońki

Nowe Riso w aromatycznej, kokosowej edycji limitowanej!

Poręczne i praktyczne opakowanie, kremowa konsystencja i niezwykle paprykowy smak, który zachwyci każde podniebienie! Tak właśnie prezentuje się serek topiony od MSM Mońki. Zamknięty w poręcznym i funkcjonalnym opakowaniu, stanie się podstawą każdego śniadania i rodzinnej kolacji. Jego aksamitna konsystencja oraz wyjątkowy, paprykowy aromat tworzą duet idealny, który sprawdzi się również jako dodatek do zup i sosów – nie tylko odpowiednio je zagęści, ale również nada delikatnej, paprykowej nuty.

Riso to pyszny ryż na mleku serwowany z najróżniejszymi słodkimi sosami lub bez, w wersji naturalnej. Słowem, długa lista przyjemności na mniejszy lub większy głód. Riso to także regularne edycje limitowane. Tym razem przedstawiamy prawdziwie egzotyczne smaki, które zadowolą najbardziej wymagające podniebienia! Wyjątkowe połączenie kokosa z soczystym mango i pyszną czekoladą to nowa propozycja dla wszystkich wielbicieli ryżu na mleku Riso.

Kontakt: MSM Mońki, tel. 85 727 83 00

Kontakt: Müller Diary Polska Sp. z o.o. Sp. k., tel. 61 841 83 19

Nowość – żelki Miśki kwaśne Akuku!

Nowa linia napojów Hortex Bubbles

Marka Akuku! rozszerza ofertę żelków. Kultowe, owocowe Miśki Akuku! od kwietnia są dostępne również w wersji kwaśnej. W żelkach Miśkach Kwaśnych Akuku! intensywny, owocowy smak połączono z orzeźwiającą kwaśną posypką. W opakowaniu znajdują się żelki o smaku ananasowym, gruszkowym, cytrynowym, pomarańczowym, malinowym i czarnej porzeczki – wszystkie wzbogacone 8 proc. soku jabłkowego. Wyrazistego charakteru dodaje im orzeźwiająca, kwaśna posypka.

Hortex Bubbles to zupełnie nowa linia napojów w portfolio Hortex – napojów gazowanych! To propozycja czterech klasycznych oraz autorskich smaków napojów orzeźwiających Hortex z dodatkiem bąbelków w bardzo wygodnych w użyciu i wizualnie atrakcyjnych przeźroczystych puszkach: Jabłko Rabarbar, Winogrona z kwiatem czarnego bzu, Cytryna Limonka oraz Jabłko Mięta.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Kontakt: Hortex Holding S.A., tel. 22 572 10 00

Beskidzkie Grissini – Nowa przekąska od firmy Aksam

Diamant Konfitur-Fix Diamant Konfitur-Fix 25 g to nowatorski środek do domowych konfitur o wyjątkowej recepturze umożliwiającej indywidualny dobór ilości cukru. Zróżnicowana ilość dodawanego cukru nie wpływa na konsystencję – produkt sprawdza się zarówno jako fix 2:1 jak i fix 3:1. Konfitury przygotowane na bazie Konfitur-Fix mają intensywny kolor i naturalny aromat. Produkt intensywnie promowany w Internecie, prasie, na dodatkowych ekspozycjach oraz na www.sklep.diamant.pl

Od maja do oferty marki Beskidzkie, dołączył zupełnie nowy produkt – pieczywo w postaci wąskich, długich, chrupiących paluszków – Grissini. Beskidzkie Grissini dostępne są w gramaturze 125 g, w 3 wariantach smakowych: klasyczne, czosnek & rozmaryn oraz parmezan. W trosce o zachowanie satysfakcji klienta i zapewnienie zadowolenia z konsumpcji, Beskidzkie Grissini pakowane są w eleganckie, tekturowe opakowania.

Kontakt: Pfeifer&Langen Marketing Sp. z o.o., tel. 61 846 35 21

Kontakt: Aksam Sp. z o.o. Sp.k., tel. 33 842 97 00

148 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


NOWOŚCI

Śmiejżelki Pycha Minki

Bracia Koral – lodowe masło orzechowe

Pierwsze żelkowe dropsy w kształcie zabawnych buziek, z sokami owocowymi oraz witaminami. Aż 6 wybornych, owocowych smaków: pomarańczy, cytryny, banana, maliny, czerwonej pomarańczy i wieloowocowy. Wygodna porcja na raz, która zmieści się w każdej kieszonce. Doskonałe rozwiązanie na wycieczkę, do kina czy jako mała słodka przekąska. Kolorowy display mieści 40 dropsów. Produkt silnie wspierany w mediach: TV, internet, kina, reklama zewnętrzna.

Intrygującą nowością przygotowaną na sezon 2017 przez markę Bracia Koral – Lody Jak Dawniej jest wyśmienita propozycja dla osób poszukujących nowych, wyrafinowanych smaków. Idealnie kremowe lody dopełnione 100% masłem z orzecha ziemnego. Delikatny smak arachidów w połączeniu z prawdziwą śmietanką tworzy niepowtarzalną kompozycję smakową. Kreacja wprost idealna na wieczór z przyjaciółmi. Produkt dostępny w opakowaniu 900 ml. Sugerowana cena detaliczna 14,90 zł.

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Kontakt: PPL Koral, J. Koral Sp. j., tel. 17 860 93 33

Nowe, pyszne napoje orzeźwiające Hortex w wygodnych butelkach

Nowość! Pudding na zimnym mleku Słodka Chwila Dr. Oetkera

Sprzedaż napojów Hortex rośnie dzięki pysznym, orzeźwiającym smakom i atrakcyjnym, wygodnym opakowaniom. Dlatego Hortex proponuje pyszne, nowe smaki napojów orzeźwiających: Jabłko Gruszka Hortex, Jabłko Winogrona z kwiatem czarnego bzu Hortex w wygodnych „rodzinnych” butelkach 1,75 litra oraz Jabłko Winogrona z kwiatem czarnego bzu Hortex i Jabłko Malina Limonka Hortex w poręcznych butelkach 0,5 litra.

Dr. Oetker lider w segmencie deserów instant* wprowadził nowość Pudding na zimno Słodka Chwila. Wystarczy tylko zimne mleko i delikatny, orzeźwiający deser gotowy jest w 1 minutę. Pudding na zimno Słodka Chwila dostępny jest w czterech smakach: czekoladowym, waniliowym z dodatkiem laski wanilii, stracciatella z płatkami czekolady oraz caffè latte z naturalną kawą.

Kontakt: Hortex Holding S.A., tel. 22 572 10 00

Kontakt: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., tel. 58 511 91 99

Limonka z miętą – nowy smak Żywiec Zdrój Soczysty

Nivea® Care Lekki krem łagodzący

*Dr. Oetker za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Duże sklepy spożywcze + Sieci Chemiczne, Średnie sklepy spożywcze, Małe sklepy spożywcze, Sklepy Winno-Cukiernicze, Stacje benzynowe, Kioski sprzedaż w szt., sprzedaż w PLN, w skumulowanym okresie II.2016 – I.2017 –w segmencie desery instant (w kategorii desery w proszku).

Do dotychczas dostępnych wariantów smakowych linii Żywiec Zdrój Soczysty: cytryna, jabłko, wiśnia, dołącza letnia nowość: limonka z miętą. Żywiec Zdrój Soczysty to produkt skierowany do osób sięgających po napoje o intensywnym smaku, ale zwracających uwagę na kaloryczność. Soczysty Limonka z Miętą nie zawiera konserwantów i jest produktem niskokalorycznym. Może stanowić idealną alternatywę dla lemoniady, kompotu lub soku. Produkty z linii Soczysty dostępne są w opakowaniach o pojemności 1,5 l oraz 0,5 l.

Nivea® Care Lekki krem łagodzący to nowy krem uniwersalny do twarzy. Krem intensywnie nawilża i koi podrażnienia, bez pozostawiania uczucia tłustości. Formuła posiada innowacyjną i zgłoszoną do opatentowania technologię, zawierającą pielęgnujące, rozpuszczalne na skórze substancje woskujące hydrowax. Krem ten zawiera również naturalne lipidy i łagodzące ekstrakty pochodzące bezpośrednio z liści aloesu. Substancje woskujące hydrowax zapewniają intensywne nawilżenie, dzięki czemu skóra twarzy odzyskuje blask i zdrowy wygląd.

Kontakt: Żywiec Zdrój S.A., tel. 801 101 110

Kontakt: Nivea Polska Sp. z o.o., tel. 61 874 62 00

149 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Celpol

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Trwa promocja w Celpolu na kolekcję ciastek dla milusińskich, w ramach której średnie i duże hurtownie otrzymują dodatkowe rabaty ilościowe, które pozwolą zwiększyć grono odbiorców. Promocje obejmują Kocurki, Mikusie, Krówki, Pajacyki, Misiaczki, Sowy i Chatkę Puchatka. Produkty te wykonane są w różnych technologiach i zapewniają szeroką gamę smaków, dzięki czemu mogą odpowiedzieć na zapotrzebowanie szerokiego grona nabywców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

TBM

PepsiCo

24 kwietnia wystartowała zapowiadana już kampania TV marki Non Stop. Marka chrupek nawiązała współpracę ze stacją muzyczną 4FUN TV w zakresie lokowania produktu oraz konkursu dla widzów, które odbywać się będą równolegle na antenie 4Fun TV, aplikacji 4FUN APP oraz poprzez stronę www i media społecznościowe stacji. Działania reklamowe potrwają do 26 maja br. Szczegółowe informacje nt. wszystkich aktywności marki znajdują się na fanpage’u marki Non Stop www.facebook.com/nonstopypl.

Warszawa, 19 kwietnia 2017 r. – Zakończyła się akcja „Uśmiechnij się z Lay’s”, w której konsumenci mogli, ciesząc się smakiem chipsów, przekazywać swój uśmiech dalej, aby pomóc innym. Wystarczyło, by zrobili sobie selfie z paczką Lay’s i pamiętali o specjalnym hashtagu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu tysięcy Polaków marka Lay’s udzieli pięciu fundacjom charytatywnym pomocy finansowej o łącznej wartości 500 000 zł. W akcję „Uśmiechnij się z Lay’s”, obok tysięcy Polaków, chętnie angażowali się także przedstawiciele lokalnych społeczności i celebryci.

ZT „Kruszwica”

Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych Lazur Błękitny to tradycyjny ser pleśniowy. Jego wilgotny, kruchy i zarazem kremowy miąższ przerasta charakterystyczna, szlachetna błękitna pleśń. Ma intensywny, słonawy smak ze zdecydowaną grzybową nutą. Błękitny nawet z prostych składników pozwala stworzyć wyszukane kompozycje – podkreśla szczególnie smak mięs, ale i doskonale współgra z rybami. Jest też oryginalnym dodatkiem do warzyw i makaronów. Niebanalnie podnosi walory wykwintnych deserów, natomiast sosom i zupom nadaje wyjątkową spoistość.

Marynaty Kujawski to produkty inspirowane recepturami domowych marynat – połączenie samych naturalnych składników, tj. zioła, musztarda, miód, ocet winny, z olejem Kujawskim. Marynaty Kujawski, tak jak te domowe, nie zawierają dodatkowych konserwantów, aromatów czy barwników. Ideą, która przyświecała tworzeniu tej linii było dostarczenie konsumentom najlepszych marynat gotowych do użycia, które byłyby w pełni naturalne.

150 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Tchibo

Storck

Marka Tchibo w lutym i marcu przeprowadziła nietuzinkową kampanię promującą kawy Black&White. W serwisie YouTube pojawiło się internetowe talk-show – „Moje Dwie Natury”. Widzowie odkryli dwa odmienne oblicza najpopularniejszych Polek – m.in.: Kasi Nosowskiej, Marii Sadowskiej i blogerki Zuzy Boruckiej. Każdy z odcinków wyświetlono kilkadziesiąt tysięcy razy. Promocja odbywała się na FB, w YT i serwisach tematycznych. Kampanię przygotowała agencja Gong.

W maju z okazji Dnia Matki rusza nowa kampania reklamowa pralin merci. „Dla wszystkich mam, za wszystko, w każdym dniu” merci składa hołd wszystkim mamom – za to kim są i jak dużo znaczą w naszym życiu. Kampanii z 30-sekundowym spotem towarzyszą działania w internecie. Także od maja pojawią się w sklepach praliny merci w nowej odsłonie – zmiany, które pojawią się na wszystkich nowych opakowaniach to m.in. usunięcie kielicha, bardziej nowoczesne ułożenie czekoladek oraz odświeżenie kolorystyki.

Podravka Polska

Vegeta PH Reklama 205x125 D2

Pasty warzywne Ajvar, Relish i Pindżur Podravki mają nową etykietę podkreślającą charakter oraz cechy wyróżniające produkt – wyselekcjonowane warzywa użyte do produkcji oraz chorwacka receptura. Zmianie uległa również kolorystyka wieczek past warzywnych, która symbolizuje smak produktu: zielony oznacza smak łagodny, a czerwony ostry. 16:42 Ajvar ostry, Ajvar łagodny, Pindżur oraz Relish nie zawierają konserCRV.ai 1 28/04/2017 wantów i stanowią dodatek do wielu dań, m.in.: do dań mięsnych, z grilla, do warzyw oraz kanapek, tostów, zapiekanek i pizzy.

151 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Reklama


KAMPANIE I PROMOCJE

Colian

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Grześki startują z kampanią reklamującą kultowe Grześki kakaowe w czekoladzie i najnowszą propozycję marki – Grześki Gofree – jedyne na rynku wafle impulsowe o strukturze gofra z dwoma rodzajami kremów. Działania obejmą telewizję, Internet, kampanię w wyszukiwarkach SEM i na nośnikach OOH oraz emisje spotów w sieci kin Multikino. Ponadto przewidziano sponsoring wybranych programów TV. Aktywności potrwają do końca czerwca br.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

ZT „Kruszwica”

Raisio

Oleje Kujawskie z ziołami, będące unikalnym połączeniem oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia z naturalnymi ziołami, to produkty bardzo uniwersalne. Można stosować je na zimno, np. do sałatek, ale również używać do smażenia czy pieczenia. Linia „Kujawski z ziołami” składa się z sześciu wariantów: Kujawski pomidory, czosnek i bazylia (250 ml), Kujawski czosnek i bazylia, Kujawski papryka ostra, pomidory i bazylia, Kujawski cytryna i bazylia, Kujawski czosnek, Kujawski bazylia.

Marka Benecol wspiera swoje produkty poprzez kampanie telewizyjne oraz szerokie działania w Internecie – zarówno w serwisie benecol.pl, jak i na profilu marki na facebook’u – facebook.com/BenecolPolska. Nowy produkt – Benecol o smaku masła będzie wspierany dedykowaną, ogólnopolską kampanią telewizyjną, która rozpocznie się w maju i potrwa do czerwca. Szczególnie w tym okresie warto zadbać o dostępność tego produktu na sklepowych półkach.

Hochland Polska

TBM  

Firma Hochland Polska kolejny raz znalazła się w gronie firm wyróżnionych Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej. Certyfikat nadawany jest na podstawie danych finansowych, tym razem z roku 2016 i 2015, przez Bisnode Polska, wiodącą na rynku wywiadownię gospodarczą, która honoruje w ten sposób firmy wiarygodne biznesowo. Do grona nagrodzonych należą firmy o najwyższej ocenie stabilności wystawianej przez Bisnode Polska.

Pod koniec maja startuje akcja konsumencka marki Łapsy pt. „Hej dziewczyno, hej chłopaku, znasz zabawę na trzepaku? ”. Mechanika konkursu nawiązuje do kultowych lat 80. i 90. i zachęca do zabawy z super nagrodami (Skuter Junak, Zegarki Casio, odtwarzacze Sony oraz zestawy serialu „Przyjaciele” na DVD). Akcja potrwa od 29 maja do 18 czerwca i będzie wspierana działaniami w punktach sprzedaży oraz komunikacją w mediach społecznościowych. www.tbm.info.pl, www.facebook.com/kultoweprazynki

152 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Aksam

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Od początku maja rozpoczęła się promocja konsumencka marki Beskidzkie. W ramach edycji limitowanej do sprzedaży trafiły Paluszki Beskidzkie solone 300 g oraz Paluszki Beskidzkie delikatesowe 250 g w specjalnej ofercie +10% gratis. Akcja wspierana będzie materiałami POS, a opakowania promocyjne będą specjalnie oznaczone i wyróżnione.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Hoop Polska

PPL Koral

W 2016 roku firma Hoop Polska wprowadziła do sprzedaży nowe produkty dostępne pod marką Hoop. Są to napoje gazowane z dodatkiem cytrusowych soków o orzeźwiającym, letnim smaku: Hoop Pomarańcza, Cytryna, Grejpfrut i Tonic. Wzrost zainteresowania konsumentów produktami o polskim rodowodzie oznacza spory potencjał do wzrostu dla marki Hoop. W roku 2017 marka Hoop otrzyma silne wsparcie marketingowe. Marka zamierza powalczyć zarówno o konsumentów dla których ważne są tradycyjne wartości i rodzina, jednocześnie nie zapominając o młodszych konsumentach. Opakowania produktów zostały gruntownie odświeżone.

24 kwietnia rozpoczęła się wielka loteria konsumencka Koraliada. Akcję promuje spot reklamowy z udziałem popularnego aktora, Maćka Musiała. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest zakup minimum 2 lodów Koral na jednym paragonie i zgłoszenie paragonu na stronie www.koraliada.pl. Co tydzień będzie można wygrać atrakcyjne nagrody, a w wielkim finale samochód Toyota Auris. Loteria obejmuje wszystkie lody z asortymentu firmy, a cała akcja ma na celu zwiększenie sprzedaży produktów PPL Koral.

Hochland Polska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Trwa nowa kampania reklamowa „Almette – 100% naturalnych składników, 100% przyjemności”. Kampania została zaplanowana w: TV, kinie, prasie, internecie, mediach społecznościowych oraz w punktach sprzedaży. Potrwa aż do sierpnia. Nowy spot reklamowy zostanie wyemitowany ponad 43 000 razy. Kampanię reklamową w kinie zaplanownao w dwóch sieciach: Multikino i Cinema City. Kampania w Internecie to 250 milionów odsłon na 550 portalach, ponad 5 milionów odsłon na Facebooku i 3,5 miliona wyświetleń reklamy w VOD. Z kolei działania w punktach sprzedaży obejmują branding wózków zakupowych, materiały przy półce, moduły aranżowane, promocje „buy&get” etc.

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

153 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


KAMPANIE I PROMOCJE

Hochland Polska

Żywiec Zdrój

Firma Hochland Polska otrzymała nagrodę Kamrat Ślōnskij Gŏdki, za działania na rzecz kultywowania i upowszechniania śląskiej mowy i kultury w ramach prowadzonych kampanii marketingowych. Uroczyste wręczenie statuetki Kamrata nastąpi podczas Gali podsumowującej piątą już edycję Akcji „Gŏdōmy po ślōnsku”. W ramach nagrodzonej akcji „Język śląski czuje różnicę” reklamy wsparte swojsko brzmiącymi hasłami promują wśród Ślązaków pyszne sery topione Hochland.

W 2017 roku Ekspedycja Żywiec Zdrój przyjmuje formę reality show. To już 6. edycja, w której uczestnicy Ekspedycji będą odkrywać drzemiącą w nich drugą naturę. 25 kwietnia 2017 zakończyliśmy pierwszy casting. 18 wyłonionych szczęśliwców zostanie zaproszonych do kolejnego etapu, który odbędzie się w dniach 4-7.05.2017 w Polsce. 6 zwycięzców wyruszy na Ekspedycję w tajemnicze miejsce świata, a ich losy będziemy śledzić na kanale Discovery Channel.

Sokołów

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Produkty firmy Sokołów zdobyły kolejne prestiżowe wyróżnienie. Loża Ekspertów programu „Doceń polskie” potwierdziła ich najwyższą jakość, przyznając im zarówno godła, jak i tytuły TOP PRODUKT. Uznanie zyskały wszystkie sokołowskie wyroby, które wzięły udział w XXIII atestacji żywności. Biorące udział w certyfikacji wyroby Sokołowa spełniły wszystkie kryteria programu, jakimi są: odpowiedni smak i wygląd, cena adekwatna do jakości oraz tzw. polski akcent, wyrażający związek produktu z naszym krajem.

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Nestle Waters

Zott Polska

Dokładnie 200 lat temu profesor Celiński zbadał właściwości wody z nałęczowskiego źródła. Wtedy strumień bił z pagórka, na którym wznosiły się malownicze sosny. Dziś stoją tam zabytkowe łazienki, a źródło niezmiennie dostarcza bezcennej wody. Dlatego Nałęczowianka proponuje wszystkim podróż w czasie. Przygotowano wyjątkowe doświadczenie w rzeczywistości wirtualnej oraz stworzono etykiety do limitowanej edycji Nałęczowianki. Więc, jeśli chcesz cofnąć się w czasie i wrócić z Nałęczowianką do źródeł – Zrób to NAŁ!

Wraz z nadejściem nowego sezonu oraz cieplejszych temperatur rozpoczyna się nowy sezon na pyszną Zottarellę, która zaskakuje w tym roku limitowaną edycją Minis Serduszka. Wraz z wprowadzeniem nowego produktu, marka Zottarella zainicjowała konkurs konsumencki „Czy jesteś zakochany w Zottarelli? ”. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi opublikować zdjęcie wraz z produktem Zottarella Minis Serduszka oraz hashtagiem #lovezottarella na Facebooku, Twitterze bądź Instagramie. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 03.04.2017 a kończy się 30.11.2017 r. Szczegóły na: www.zottarella.com/pl/lovezottarella-pl/

154 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


KONKURS

Zapraszamy do konkursu Poradnika Handlowca „Znajdź szczegół reklamy” Tylko u Nas! Znajdź 3 reklamy w bieżącym wydaniu Poradnika Handlowca, z których pochodzą poniższe fragmenty. Wypełnij kupon konkursowy, wpisując numer strony, nazwę produktu, dane kontaktowe, wyślij na nasz adres i wygrywaj cenne nagrody ufundowane przez sponsorów! Odpowiedzi można przesyłać również drogą mailową na adres zsr@poradnikhandlowca.com.pl

1

2

KUPON KONKURSOWY Marzec 2011 Maj 2017

Nr strony.................. Nazwa produktu................................................ ............................................................................... Nr strony.................. Nazwa produktu................................................ ............................................................................... Nr strony.................. Nazwa produktu............................................... ............................................................................... Nazwa firmy/właściciela......................................... Imię i nazwisko........................................................... Adres sklepu................................................................ ......................................................................................... Nr telefonu................................................................... e-mail ...........................................................................

pieczątka sklepu

3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w związku z konkursem.

Na rozwiązania czekamy do 23.06.2017 r.

Podajemy poprawne rozwiązanie konkursu „Znajdź szczegół reklamy” (marzec 2017). Wartościowe nagrody ufundowane przez firmy: 1. Hochland Polska Sp. z o.o. (str. 27, Hochland na 5), 2. Zakłady Cukiernicze „Celpol” (str. 85, Smaczności na Wielkanoc) zostaną przesłane na adresy poniższych laureatów: 1. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Rokietnica

2. Sklep Wielobranżowy „Kasia” Tczew

3. Kiosk Wielobranżowy Inowrocław

4. Sklep Wielobranżowy „U Julci” Kobylnica

5. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Przechlewo

6. Sklep Wielobranżowy „Grosik” Nałęczów

155 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


PRAWNIK RADZI

Umowa franczyzy – zagadnienia istotne Zwiększa się wśród przedsiębiorców popularność wykorzystania umowy franczyzy. Ten model umowy nienazwanej umożliwia franczyzobiorcy prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z uruchomieniem nowego biznesu, poprzez prowadzenie działalności pod rozpoznawalną marką, przy wykorzystaniu ustalonego know-how. Franczyzodawca może natomiast osiągać dodatkowy zysk oraz zwiększać swój zasięg i rozpoznawalność.

U

mowa franczyzy jest tzw. umoniania i wykorzystania przekazanych wą nienazwaną, co oznacza, informacji poufnych do celów nieże nie została w sposób odrębzwiązanych z prowadzeniem działalny opisana przez ustawodawności franczyzowej. Dozwolone jest cę w Kodeksie Cywilnym. Do takich obowiązywanie zakazu po zakońumów zastosowanie ma zasada swoczeniu trwania umowy, przez okres body umów. Tak więc postanowienia w  umowie wskazany. Naruszanie umowne pozwala się określać w spomoże wiązać się dla franczyzobiorsób zdecydowanie dowolny, choć nie cy z koniecznością zapłaty odszkodomogą sprzeciwiać się one przepisom wania. Taki rygoryzm stanowi zabezprawa i  zasadom współżycia spopieczenie franczyzodawcy związane łecznego. Opisane rozwiązanie niez udostępnieniem cennego know-how. JAROSŁAW sie wiele korzyści, choć nie jest wol Umowa powinna szczegółowo reguKURZAWSKI ne od zagrożeń. lować zakres korzystania ze znaków Radca prawny Niewątpliwą zaletą umowy frantowarowych oraz innych udostępniaKancelaria Radców czyzy jest zobowiązanie franczyzonych wartości niematerialnych – cePrawnych s.c. Borys Nowaczyk, dawcy do udostępnienia franczyzolem uniknięcia sporów między stroJanina Nowaczyk, biorcy wiedzy specjalistycznej, nienami. Franczyzodawca powinien zaŁucjan Zawartowski zbędnej do prowadzenia danej dziadbać, by zasady używania były jasne, www.krp.home.pl łalności, tj. know-how przedsiębiorograniczone (np. czasowo, terytorialstwa. Zazwyczaj obejmuje ono procesy technolonie), na tyle konkretne, by mógł w sposób sprawny giczne, model zarządzania przedsiębiorstwem czy egzekwować ewentualne przypadki naruszeń. nawet pakiet szkoleń dla pracowników. W zamian Jako kolejny typ postanowień umownych warza dostęp do informacji poufnych franczyzobiorca to wskazać tzw. zakaz konkurencji. Może on przyzobowiązany jest uiszczać na rzecz franczyzodawbierać różne formy, choć sprowadza się zasadnicy opłaty wskazane w umowie franczyzowej. czo do zakazu świadczenia w zakresie podobnym Jedna z kluczowych kwestii przy umowie frando działalności franczyzodawcy na określonym teczyzy to ustalanie cen oferowanych odbiorcom renie i  przez określony czas. Zakaz może zostać końcowym. Franczyzodawcę interesuje zachowaprzedłużony także na określony czas po zakończenie wysokiej jednolitości w ramach sieci. Z drugiej niu obowiązywania umowy. jednak strony narzucanie cen sztywnych lub mi Umowa franczyzy z  założenia jest zawierana nimalnych nie jest dozwolone. Wykorzystywane są między dwoma przedsiębiorcami i  ma przynosić zatem mechanizmy cen maksymalnych oraz cen korzyści obu stronom. W praktyce franczyzodawsugerowanych. cy posługują się wzorami umów z  małym margi Ze względu na udostępnienie przez franczyzonesem przewidzianym na modyfikacje. Tak więc dawcę tajników przedsiębiorstwa, w umowie znajprzed zawarciem umowy franczyzy zdecydowanie dzie się niewątpliwie postanowienie o zakazie ujawwarto przeprowadzić jej wnikliwą analizę. ▼

156 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


PRAWO W PIGUŁCE

Transport drogowy pod specjalnym nadzorem Nowe przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nałożą na przedsiębiorców kilka dodatkowych obowiązków. Mają one polegać przede wszystkim na konieczności zgłaszania do systemu przewozu towarów. Chodzi głównie o towary, które niejednokrotnie wprowadzane są do obrotu nielegalnie, bez opodatkowania, m.in. alkohol, tytoń. Nowa procedura polegać będzie na tym, że podmiot wysyłający towar przed wysyłką będzie musiał przesłać do specjalnego rejestru zgłoszenie, uzyskać zwrotnie numer referencyjny zgłoszenia i  przekazać go przewoźnikowi. Cała procedura będzie się odbywała za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Za brak zgłoszenia odpowiedzialność będą ponosić wszyscy, łącznie z  przewoźnikiem i  kierowcą. W  razie braku zgłoszenia na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższą niż 20 tys. zł. W przypadku niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika kara wyniesie 20 tys. zł. Kierowcę czekać będą natomiast kary od 5 do 7,5 tys. zł. ▼

ki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, i  mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli spotkania z  pracownikami mają jedynie charakter rozrywkowy, a  przebywanie tych pracowników ze sobą czy konsumpcja są celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, że wydatki mają związek z przychodem, a tym samym nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów. Natomiast wydatki pracodawcy na zakup artykułów spożywczych udostępnianych następnie w firmowej kuchni dla wszystkich pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. ▼ NSA zmienia stanowisko w  sprawie prawa do zwrotu akcyzy W  Polsce ustawodawcy ograniczyli podmiotowo uprawnienia dotyczące ubiegania się o zwrot akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych. W  ustawie akcyzowej wskazano, że zwrot przysługuje tylko jednej z  dwóch kategorii podmiotów: – podatnikowi, który wywiózł towar, od którego uprzednio zapłacił akcyzę; – podmiotowi, który wywiózł towar nabyty od podatnika, który zapłacił podatek. Oznacza to, że w praktyce w sytuacji, gdy łańcuchy dostaw obejmują więcej niż jednego pośrednika, akcyza powinna być płacona dwukrotnie – w Polsce i w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie z  nowym stanowiskiem NSA takie zawężenie kręgu uprawnionych nie jest zgodne z unijnymi zasadami. Otwiera to drogę do ubiegania się o  zwrot akcyzy tym przedsiębiorcom, którzy dotychczas, na podstawie krajowych przepisów, byli tego uprawnienia pozbawieni. ▼

Nowe rozporządzenie w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych Rozporządzenie szczegółowo ustala zasady dotyczące struktury i  działania nowego Rejestru Zastawów Skarbowych (RZS). Rozporządzenie określi m.in. strukturę RZS, sposób składania wniosków o  wpis zastawu do rejestru, a  także wzory wniosków o  wpis zastawu i  o  wydanie wypisu z  rejestru. Rejestr Zastawów Skarbowych będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Dostęp do systemu otrzymają organy uprawnione do składania wniosków oraz organy egzekucyjne, inne niż naczelnicy urzędów skarbowych. Samo złożenie wniosku o wydanie wypisu albo zaświadczenia w formie elektronicznej/papierowej kosztować będzie 50 zł. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2017 r. ▼

Kolejne zmiany w ramach pakietu resortu rozwoju Już z  początkiem czerwca br. w  życie powinny wejść dwie ustawy z tzw. pakietu „100 zmian dla firm”, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Nowe przepisy dotyczą m.in. ułatwień w dochodzeniu wierzytelności. Zmiany mają mieć docelowo wpływ na kwestie związane z  przewlekłością postępowań administracyjnych oraz zatorami płatniczymi. W przypadku zmian procedury administracyjnej można mówić o małej rewolucji, gdyż na szerszą skalę ma być stosowana zasada milczącej zgody organu. To znaczy, że brak sprzeciwu bądź decyzji w wyznaczonym ustawowo terminie będzie równoznaczny z przyznaniem racji wnioskodawcy. Istotne znaczenie dla firm będzie mieć też wprowadzenie mediacji, a  także polubownych metod rozwiązywania sporów. ▼

Wydatki na produkty spożywcze dla pracowników a koszty uzyskania przychodów Pracodawcy często nabywają podstawowe produkty spożywcze (np. kawę, herbatę, zimne napoje, drobne przekąski), które są następnie przekazywane pracownikom podczas ich wewnętrznych spotkań roboczych, a także są im udostępniane w firmowej kuchni. W przypadku, gdy wydatki na artykuły spożywcze są ponoszone w związku z  organizowaniem spotkań mających na celu omówienie spraw związanych z działalnością pracodawcy, wówczas wydatki te spełniają przesłan-

157 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


PRAWO W PIGUŁCE

Nowe regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców Rząd przygotował zmiany dotyczące projektu nowelizacji przepisów regulujących zatrudnianie w Polsce cudzoziemców. Jak twierdzą Pracodawcy RP, czyli organizacja zrzeszająca ponad 12 tys. działających w Polsce firm, część proponowanych rozwiązań nadal budzi wątpliwości. Największe zastrzeżenia dotyczą rocznych limitów na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, a także oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Zdaniem organizacji, kłopotliwa będzie m.in. procedura określania limitów. Pracodawcy RP apelują o wprowadzenie zasady, zgodnie z  którą przy ustalaniu limitów pod uwagę powinno brać się np. opinię starosty badającego lokalne zapotrzebowanie na pracowników. Kontrowersje budzi też kwestia możliwości uznania przez starostę, że dane oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zostało złożone tylko dla pozoru. ▼ Stypendia bez podatku Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym. Poszczególne stypendia będą zwolnione z  podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r. Zwolnienie z opodatkowania ma mieć zastosowanie względem stypendiów, o  których jest mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy. Dotyczy to kwot wypłacanych z Funduszu Pracy bezrobotnym albo innym uprawnionym osobom – w okresie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu i w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej lub w szkole wyższej (studia niestacjonarne). Zaniechanie poboru podatku będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od początku 2016 r. do końca 2019 r. ▼ Wierzytelności w prawie cywilnym Dla stwierdzenia przedawnienia konieczne jest ustalenie dwóch przesłanek. Pierwsza to upływ czasu pomiędzy dwiema datami: rozpoczęciem biegu przedawnienia i  upływem tego terminu. Druga to przypisanie danego rodzaju roszczenia do odpowiedniego terminu przedawnienia – zgodnie z Kodeksem cywilnym bądź na podstawie przepisów szczególnych. Co do zasady podstawowy termin przedawnienia roszczeń przewidziany w  Kodeksie cywilnym wynosi 10 lat. Po upływie tego terminu dłużnik może skutecznie uchylić się od spełnienia świadczenia. Drugi termin dotyczący roszczeń o  świadczenia okreso-

we to 3 lata. Świadczeniami okresowymi są np.: świadczenia wynikające z umów najmu, dzierżawy, dożywocia, świadczenia alimentacyjne, odsetki związane ze świadczeniem głównym, w  tym za opóźnienie w  zapłacie. Także trzyletni termin przedawnienia dotyczy roszczeń związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej. Ogólne terminy przedawnienia mają zastosowanie, gdy przepisy szczególne nie przewidują odrębnych dla danego typu roszczenia terminów przedawnienia. ▼ Kontakt z obrońcą już od momentu zatrzymania Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje Ministerstwu Sprawiedliwości wprowadzenie zmian w  prawie, które zagwarantują każdej zatrzymanej osobie kontakt z obrońcą już od momentu zatrzymania. Pracownicy biura Rzecznika ustalili bowiem, że w  latach 2008-2016 w  całej Polsce skazano blisko 40 policjantów za stosowanie przemocy i  gróźb oraz znęcanie się w  celu wymuszenia zeznań lub wyjaśnień. Rzecznik zasygnalizował, że obowiązujące przepisy nie precyzują form, w jakich zatrzymany może realizować przysługujące mu prawo dostępu do adwokata. Niejasna treść art. 245 § 1 k.p.k. rodzi wątpliwości, czy zatrzymany może realizować prawo dostępu do adwokata także na odległość, np. w formie rozmowy telefonicznej. Rzecznik podkreślił, że realizacja prawa do kontaktu z adwokatem jest niezbędna z uwagi na to, że moment zatrzymania w  większości przypadków poprzedza późniejsze przedstawienie zatrzymanemu zarzutu popełnienia przestępstwa. ▼ Organizacja loterii i konkursów Z  początkiem kwietnia br. weszła w  życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Nowe regulacje wpływają także na podmioty organizujące loterie oraz konkursy. Zgodnie z  nowymi przepisami, za gry losowe uznawane są gry o wygrane rzeczowe albo pieniężne. Warunkiem jest to, że wynik zależy od przypadku. W odniesieniu do konkursów, które nie podlegają ustawie, nagrody przyznaje się natomiast za wykonanie czynności albo dzieła. Kryteriami mogą być m.in. wiedza, umiejętności czy też najlepsze wykonanie określonego zadania. Wątpliwości ekspertów budzi brak definicji losowości, czyli podstawowego elementu odróżniającego loterie od konkursów. Zgodnie z obecnym prawem, organizowanie konkursów reguluje Kodeks cywilny. Konkursy powinny być opierane na konstrukcji przyrzeczenia publicznego. Loterie promocyjne i audiotekstowe muszą być natomiast w pełni zgodne z nowelizowaną ustawą o grach hazardowych. ▼

158 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


PRAWNIK RADZI

159 PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017


PORADNIK HANDLOWCA | MAJ 2017

Poradnik Handlowca 05/2017  
Poradnik Handlowca 05/2017  

Poradnik Handlowca maj 2017

Advertisement