a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


SPIS TREŚCI

10 Felieton

Ceny w końcu rosną

52 Auto dla handlowca

12 Temat miesiąca

Diesel czy benzyna?

Rok 2020 wyzwaniem dla firm handlowych

54 Technologia w FMCG

Uwaga na wagi w handlu

16 Temat miesiąca

28

Batalii o podatek cukrowy ciąg dalszy

18 Temat miesiąca

Kolejny rok z rekordową sprzedażą alkoholou

20 Szkoła Główna Handlowa Koniunktura w handlu

34

34 Reportaż specjalny

Handel na Antypodach

Princessa rusza ze zmianą wizerunkową – rozmowa z Zuzanną Różycką, Junior Brand Manager w Nestlé Polska

62 Poradnik kosmetyczny

Recepta na świeży zapach

41

64 Słodycze impulsowe

Słodkości na każdym kroku

74 Rynek pod lupą W stronę natury

94 Kącik psa i kota

38 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

O mięsie w psiej karmie

Do końca świata i jeden dzień dłużej…

40 Sieci handlowe

Aldi wychodzi do klientów

41 Franczyza w FMCG

Znaczenie marki we franczyzie

44 Problemy handlu

58 Sport w FMCG 60 Detal

Wierzymy w mądrość polskich kupców i dajemy im niezależność – rozmowa z Krzysztofem Pakułą, Prezesem Zarządu Grupy Chorten Grajewo – miasto mlekiem i handlem płynące

Wystartowała jubileuszowa 10. edycja ogólnopolskiego konkursu dla niezależnych handlowców Skoczkowie w różowych kaskach

24 Detal

28 Reportaż

56 Odśwież Swój Sklep

95 Kalendarium handlowca

Handlowy luty w tanecznym i walentynkowym rytmie

74

96 Aktualności 103 Nowości 108 Kampanie i promocje

Jak będzie wyglądać 2020 rok w handlu

47 Oblicza handlu

112 Prawnik radzi

50 Ekologia w FMCG

113 Prawo pigułce

Zmiany w przepisach podatkowych

Meandry kooperacji konkurentów Trendy roślinne na sklepowej półce

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Reklama str. 17

Reklama str. 25

6 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

Informacja dla celów handlowych str. 115


SPIS TREŚCI

7 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


OD redakcji

Nikodem Pankowiak Redaktor Naczelny

Coś optymistycznego „Któż jednak powie, że za tymi chmurami nie ma słońca? ” pisał Bolesław Prus w swojej noweli „Kamizelka”. I tak można byłoby też powiedzieć o sytuacji w polskim handlu. Owszem, ostatnimi czasy nad głowami handlowców zebrało się kilka problemów, jak wzrost pensji minimalnej czy pomysły rządu o nakładaniu kolejnych podatków na produkty spożywcze. Nie znaczy to jednak, że życie właścicieli sklepów od teraz będą definiowały problemy. Wręcz przeciwnie – pojawiające się na ich drodze przeszkody handlowcy powinni traktować jako wyzwania, absolutnie nie należy załamywać nad nimi rąk. Na łamach „Poradnika Handlowca” wielokrotnie pokazywaliśmy niezależnych handlowców, którzy skutecznie konkurują z dyskontami czy sklepami convenience w czasach ich rosnącej popularności. Czasami wygrywają z większymi rywalami ofertą, a czasem tym, że w ich sklepie klienci nie są traktowani jak cyfry w arkuszu kalkulacyjnym. Takie osoby udowadniają, że na rynku wciąż jest dużo miejsca dla sklepów niezależnych, tradycyjnych, niesłusznie czasem kojarzonych z czymś przestarzałym. Fakt, że ktoś nie zdecydował się na dołączenie do którejś z sieci franczyzowych, nie uprawnia do nazywania go przestarzałym. Wręcz przeciwnie, należy docenić odwagę takich osób i trzymać kciuki za ich powodzenie. Sukces każdego niezależnego handlowca to coś optymistycznego. **** Gdy trzymają Państwo w  rękach lutowe wydanie „Poradnika Handlowca”, za nami już ważne, a  niestety chyba nieco zapomniane przez branżę święto – Dzień Handlowca. Z tej okazji chciałbym życzyć Państwu, aby drzwi w Waszych placówkach nigdy się nie zamykały, a klienci zawsze chętnie do Was wracali. Szczególne życzenia kieruję do handlowców niezależnych, ostoi tradycji w polskim handlu. Niech Państwa półki sklepowe zawsze uginają się od towarów, które szybko znajdą swoich nabywców, a  przyszłość przynosi tylko dobre wiadomości. Życzę Wam również poczucia stabilizacji, bo wtedy najłatwiej prowadzi się swoje przedsiębiorstwo. Zapraszamy Państwa do śledzenia profilu „Poradnika Handlowca” w serwisie LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/poradnik-handlowca

8 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


FELIETON

Ceny w końcu rosną

W

lipcu ubiegłego roku opowiadałem tury, na koniec obecnego roku nadal wykana tych łamach angielską bajkę zać się sukcesem „ściągalności VAT-u”, byłby o Złotowłosej, która ekonomispory wzrost cen, a więc także kwot płacostom od dawna służy jako menego podatku. Co więcej, Morawiecki włatafora idealnie zrównoważonej gospodarki. śnie podniósł ostro akcyzę na kilka towaZwracałem wtedy uwagę na prognozę, że polrów, więc i tu zysk z owej podwyżki będzie ska gospodarka, przez lata uważana się mnożyć, jeśli inflacja pójdzie wyraźza jedyną „złotowłosą” w  Unii Euronie ponad trzy punkty. Spodziewając pejskiej, wkrótce może utracić owe się takiego rozwoju zdarzeń pisałem bajkowe złote włosy, gdyż jej dotychw  lipcowym „Poradniku”, iż moim czasowy ideał równowagi zostanie zdaniem NBP, rząd i  PiS z  premenaruszony przez rosnącą inflację. dytacją dążą do takiego celu, bo tylRządowe dane z  końca 2019 roku ko w  ten sposób obóz władzy bętamtą prognozę uczyniły już rzedzie w stanie uchronić się przed reczywistością. W  grudniu wskaźalnymi kłopotami budżetowymi. nik inflacji po raz pierwszy od lat Oczywiście jak zwykle przekroczył symboliczną granicę w polityce i ekonomii, coś musi trzech punktów i  wynosił 3,4% być tutaj za coś. Jeśli krótJAN MARIA ROKITA w porównaniu z grudniem 2018. ko przed tak ważnymi dla I choć ustawa budżetowa na rok PiS-u wyborami prezydenckimi obecny zakłada wskaźnik 2,5%, to jednak – jeśli czyceny mięsa idą w górę o 13% (a najpopularniejszej tać prognozy polskich niezależnych ekonomistów – w Polsce wieprzowiny o 24%), warzyw o 12%, a cudość powszechne jest przekonanie, iż bilans inflakru o 21% – to trudno oczekiwać zadowolenia obycji w skali całego roku 2020 przekroczy trzy punkwateli i  rosnącego poparcia dla rządzących. Opoty. A niektórzy spodziewają się nawet, że może zblizycyjne gazety już przekonują, że wszystkie nowe żyć się do czterech. Takie przekonanie umacnia jeszświadczenia socjalne są guzik warte, a to dlatego, cze bardziej fakt, iż związany z PiS-em prezes NBP że np. zasiłek z  programu „500plus”, to już wcale Adam Glapiński przez cały ubiegły rok nie krył tego, nie owe mityczne „pięćset”, ale co najwyżej realiż wzrost inflacji go nie niepokoi, a Rada Polityki Piene „czterysta pięćdziesiąt”. Można jednak odnieść niężnej na razie walczyć z nią nie zamierza. wrażenie, że władza pociesza samą siebie, iż mocno Łatwo pojąć dlaczego. Dla rządu Morawieckiego, rosnące w roku ubiegłym pensje jakoś zneutralizuktóry boryka się z problemem bezpiecznego pokrycia ją ludową złość na nieznane od lat zjawisko „drożyrozbuchanych wydatków społecznych, trzypunktowa zny”. Ale co najmniej jedna ważna grupa społeczna inflacja jest niczym jakaś gwiazdka z  nieba. Oznama interes dokładnie taki sam jak rząd. Są to oczycza ona bowiem dalszy przyrost dochodów budżetowiście handlowcy. Eksperci nie mają wątpliwości: wych z VAT-u, wyciskanego od firm na różne spososkala wzrostu cen nie bierze się bowiem wyłącznie by w ramach walz rosnących kosztów handlowców, ale jest także wyki z  tzw. „mafią nikiem wzrastających marż. Mówią o tym otwarcie vatowską”. Jednp. ekonomiści banku Santander. Można by rzec, że nak możliwości jest w tym w końcu jakiś przejaw „rynkowej spranawet najostrzejwiedliwości” dla handlu. Po czasie deflacji, kiedy szego wyciskania ceny faktycznie spadały; po latach ustawicznie roVAT-u  od przedsnących pensji pracowników; po okresie duszenia siębiorców są już marż, żeby jakoś przetrwać – weszliśmy właśnie na wyczerpaw  cykl rosnących cen. Inflacja pozwoli zwłaszcza niu. Więc jedyną małym i  średnim handlowcom jakoś złapać nowy szansą dla rządu, oddech na przyszłość. Tak więc choć z  kompletaby mimo wyraźnie różnych przyczyn, premier Morawiecki i polscy nie gorszej rynhandlowcy mają co najmniej jeden wspólny powód Reklama str. 79 kowej koniunkdo zadowolenia. ▼

10 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Temat Miesiąca

Rok 2020 wyzwaniem dla firm handlowych

Czy polski handel ma powody do niepokoju? A może wręcz przeciwnie – przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość? Odpowiedzi na te pytania przynosi badanie Keralla Research przygotowane dla BIG InfoMonitor.

J

ak wynika z badania, 41% firm handlowych spodziewa się, że obecny rok przyniesie im gorsze wyniki od poprzedniego. Te dane mogą budzić lekki niepokój, zwłaszcza gdy porówna się je z ogółem firm – tutaj pesymizm wykazuje 30% z nich. Czy jednak faktycznie będzie aż tak źle? A może po prostu handlowcy, deklarując pesymizm, działają wg zasady „przezorny zawsze ubezpieczony” i wolą przygotować się na gorsze czasy, by ewentualnie pozytywnie się zaskoczyć? Wyższe pensje i co dalej? Powodów do optymizmu faktycznie nie ma obecnie wiele, choć i takie się znajdą – jak w swoim felietonie na łamach tego wydania „Poradnika Handlowca” (str. 10) wskazuje Jan Maria Rokita – rosną-

Reklama str. 67

Jak przedsiębiorcy MŚP oceniają 2019 r. z perspektywy finansów i rozwoju firmy? Bardzo dobrze (lepszy)

11,6%

Dobrze (lepszy)

37,4%

Ani dobrze, ani źle

33% 11,2%

Źle (gorszy) Bardzo źle (gorszy)

5,6%

Nie wiem, trudno powiedzieć

1,2% 0

5

Źródło: BIG InfoMonitor

10

15

ce ceny mogą być dla handlowców szansą na większe zyski. Oby tak rzeczywiście się stało, bo dzięki temu właściciele sklepów czy lokalnych hurtowni znaleźliby dodatkowe środki na pokrycie jednej ze swoich największych bolączek – podwyższonej pensji minimalnej. Nie ma wątpliwości, że duże sieci z podwyżką sobie poradzą – już teraz nawet początkujący kasjerzy zarabiają w nich często więcej niż 3000 zł brutto. Dla niezależnych placówek, zwłaszcza tych położonych w małych miejscowościach, może być to jednak nieco większy problem. W Polsce wciąż istnieje przecież duże rozwarstwienie płacowe pomiędzy poszczególnymi regionami i obowią-

12 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

20

25

30

35

40

zujące obecnie 2600 zł brutto ma zupełnie inną wagę w dużych miastach lub na zachodzie kraju, a zupełnie inną w małej wsi np. na Podkarpaciu. Być może zatem wart przedyskutowania byłby pomysł Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który jeszcze jesienią zeszłego roku w rozmowach z mediami proponował wprowadzenie regionalnej pensji minimalnej. Temat minimalnego wynagrodzenia poruszył także w wywiadzie dla TOK FM z 20 stycznia br. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. Obecny Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, odżegnywał się od jednoznacznej oceny jego podwyżki


TEMAT MIESIĄCA

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

13 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Temat Miesiąca

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 29

35

37,6% 34,6%

33,8% 27,8%

30

Źródło: BIG InfoMonitor

24,4% 21,6% 21,4%

25

18,2%

20

15% 14,4%

15 10 5

branże i zapewne prędzej czy później zacznie oddziaływać na ceny produktów na sklepowych półkach, co akurat handlowców może ucieszyć, choć nie pozostanie to bez wpływu na koszty utrzymania placówki handlowej. Choć wyniki badania Keralla Research nie są szczególnie optymistyczne, warto pamiętać, że to wciąż tylko jedno badanie. Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, aby bić na alarm, choć najbliższe miesiące zapewne będą stały pod znakiem obserwowania sytuacji na rynku. Ważne, aby nie popadać w panikę, a nadchodzące miesiące potraktować jako wyzwanie. Polski han-

14 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

Wzrost konkurencji

Spadek zyskowności

Większa biurokracja

Niepewność otoczenia prawnego

Problemy ze znalezieniem pracowników

Wzrost biurokracji

Wzrost cen prądu

0 Zmiany podatkowe

Inna kwestia, na którą wskazują nie tylko przedstawiciele branży FMCG, to rosnąca biurokracja. Już teraz z rynku coraz częściej docierają sygnały o przedsiębiorcach gubiących się w gąszczu nowych podatkowych przepisów. A przecież im prostsze przepisy, tym łatwiej prowadzić firmę, co na pewno ma wpływ na to, jak patrzymy w przyszłość – dziś ponad 46% osób biorących udział we wspomnianym wcześniej badaniu przewiduje, że rok 2020 będzie lepszy od poprzedniego lub przynajmniej taki sam. Rolą tworzących prawo powinno być zatem, aby w przyszłym roku te liczby wyglądały jeszcze lepiej. Przedstawiciele świata handlu muszą przygotować się również na podwyżkę cen prądu, która dotknie także inne

40

Podwyżki ZUS dla prowadzących działalność

Czy warto już bić na alarm?

Obawy przedsiębiorców przed zmianami w 2020 r. dotyczącymi prowadzenia firmy (wybrano 10 najpopularniejszych odpowiedzi)

Wzrost kosztów zatrudnienia – wzrost płacy minimalnej

o 350 zł i planów, by za rok wynosiło ono już 3000 zł brutto. Malinowski stwierdził, że więcej na temat skutków wprowadzonej podwyżki będzie można powiedzieć po pierwszym kwartale tego roku. Jednocześnie przyznał jednak, że już teraz dochodzą do niego sygnały, zwłaszcza z branż niskomarżowych – a taką jest handel – że może ona przynieść też negatywne skutki, np. redukcję etatów.

del przechodził już suchą nogą przez dużo większe kryzysy, a póki co z rynku nie dochodzą jeszcze sygnały wskazujące na to, by ten rok miał być wyjątkowo trudny. ▼ Nikodem Pankowiak

Badanie wykonane dla BIG InfoMonitor przez Keralla Research, Instytut Badań i Rozwiązań B2B,  wśród mikro, małych i średnich firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności, na próbie n=500. Odpowiadały osoby decyzyjne, właściciele, współwłaściciele firm lub inne osoby wskazane jako zarządzające firmą. Technika wywiadów telefonicznych CATI. Styczeń 2020 r.


XXXXXXXX

15 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


TEMAT MIESIĄCA

Batalii o podatek cukrowy ciąg dalszy

Nie milkną echa projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, forsowanego przez resort zdrowia. Organizacje branżowe negatywnie odnoszą się do zapisów nowych regulacji dotyczących podatku cukrowego, zwracając uwagę przede wszystkim na krótki okres vacatio legis, brak konsultacji nad projektem oraz czysto fiskalny wymiar opłaty.

N

adrzędność interesu fiskalnego nad faktyczną troską o zdrowie Polaków zarzuca twórcom projektu prezydent Konfederacji Lewiatan. – Podatek od cukru ma czysto fiskalny wymiar, bo jego celem są przede wszystkim dodatkowe wpływy do budżetu. Przedsiębiorcy zostali nim kompletnie zaskoczeni. Nam też zależy na zdrowiu Polaków, chcemy rozmawiać o  zjawisku otyłości. Ale nie godzimy się na nagłe wprowadzanie regulacji, która nie rozwiąże problemów zdrowotnych Polaków, a zaszkodzi wielu naszym firmom – mówi Maciej Witucki. Na cały szereg negatywnych konsekwencji, jakie planowana opłata ma przynieść gospodarce, producentom oraz konsumentom zwraca uwagę Warsaw Enterprise Institute. „Podatki mają zawsze konsekwencje, a  najboleśniej odczuwają je najmniejsze i najsłabsze podmioty gry rynkowej. Po kieszeniach dostaną najsłabiej uposażeni Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 27

konsumenci. Dla nich wzrost ceny napojów owocowych (...) oznacza konieczność wyboru tańszego i niekoniecznie zdrowego zamiennika. WEI zwraca również uwagę na ogromną niekonsekwencję polityki fiskalnej państwa. Podatek od konsumpcji to przykład podatku regresywnego, czyli podatku gdzie osoby mniej zamożne płacą nieproporcjonalnie więcej niż osoby zamożne. To nie tylko wydaje się sprzeczne z dotychczasowymi deklaracjami rządu, dążącego do wyrównania rozpiętości majątkowych w  Polsce, ale również z  celowością podatku” – czytamy w oficjalnym stanowisku. Środowiska producenckie obawiają się z kolei, że wprowadzenie daniny w  takim kształcie skutkować będzie negatywnie na kondycję polskich firm. – Opłata cukrowa będzie szczególnie dotkliwa dla sadowników – producentów polskich jabłek i owoców miękkich (jak czarna porzeczka, aronia czy wiśnia). Wzrost cen wywołany nowym podatkiem, spowoduje drastyczny spadek popytu na nektary i napoje owocowe o 37,6%. Docierające do nas informacje z mediów o  wprowadzeniu pewnych zmian to żaden kompromis. Z  wyliczeń branży wynika, że wprowadzenie ustawy oznacza zmniejszenie zapotrzebowania na owoce i  warzywa dla przetwórstwa o  około 95 tys. ton rocznie – komentuje Julian Pawlak, Prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

16 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

W podobnym tonie wypowiada się także Prezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. – Wprowadzenie podatku cukrowego będzie miało bardzo negatywny wpływ nie tylko na konkurencyjność zakładów produkujących nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, ale dla całej branży zajmującej się uprawą i  zagospodarowaniem buraka cukrowego – uważa Krzysztof Nykiel. Polska Organizacja Handlu i  Dystrybucji podważa z  kolei zasadność regulacyjnego podwyższania cen produktów w  obliczu rekordowej inflacji, która osiągnęła najwyższy poziom od 2012 r. i  wynosi obecnie prawie 7% dla żywności i napojów alkoholowych. Aktualna władza przyzwyczaiła nas do ekspresowego wprowadzania nowych regulacji. Nie inaczej sytuacja wygląda w tym przypadku, na co zwraca uwagę Instytut Staszica, który „apeluje, by praca nad prozdrowotnymi regulacjami nie toczyła się w  trybie uniemożliwiającym racjonalną, szeroką debatę. Spotkania urzędników z  przedstawicielami poszczególnych branż nie są formą takiej debaty. Na pewno założony przez projektodawcę termin wejścia w życie ustawy – 1 kwietnia 2020 r. – nie powinien być uzasadnieniem dla rezygnacji z  potrzebnych konsultacji” – zaznaczono w  stanowisku przesłanym mediom. ▼ Patryk Łusiewicz


XXXXXXXX

17 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


TEMAT MIESIĄCA

Kolejny rok

z rekordową sprzedażą alkoholu W 2019 r. Polacy wydali na alkohol ponad 36,6 mld zł. Wartość ta oznacza nowy rekord w historii badania i zwiększenie ubiegłorocznego wyniku o 2 mld zł.

L

iderem rynku pozostaje piwo, którego sprzedaż zwiększyła się o ponad 3% w  skali roku, do 17,4 mld zł. W  stosunku do 2018 r. odnotowano zdecydowanie niższą dynamikę wzrostu (wówczas +7,1%), na co wpływ miał efekt rozgrywanych w 2018 r. mistrzostw świata w piłce nożnej, co w  dużej mierze stymulowało wzrost sprzedaży. Nadal wysoką dynamikę wykazuje popyt na piwo bezalkoholowe – w  minionym roku było to 56%, a  rok wcześniej 80%. Wydatki Polaków na chmielowy napój bez procentów ukształtowały się na poziomie 820 mln zł. Wartość ta przewyższa rynek gum do żucia czy płatków śniadaniowych. Segment bezalkoholowy to już niemal 5% całego rynku piwa w Polsce. Na drugim miejscu wśród ulubionych trunków Polaków znalazła się wódka, z  warto-

ścią sprzedaży na poziomie 12,3 mld zł. Widocznym trendem sprzedaży w tej kategorii jest premiumizacja, bo choć krajowi konsumenci nie piją więcej alkoholu, wartość segmentu rośnie. Ma to odbicie w ofercie producentów, którzy zauważając zmianę preferencji zakupowych, oferują nowości znanych marek w  wersjach z  wyższej półki cenowej. Wyróżniającym się pod względem dynamiki sprzedaży gatunkiem wśród mocnych alkoholi pozostaje whisky, poprawiając swój wynik rok do roku o 17%. Z kolei najszybciej rosnącą kategorią alkoholową w 2019 r. był gin, który odnotował aż 26% zwyżki sprzedaży. Za 15% wartości w tym segmencie odpowiada gin smakowy. Renesans przeżywają wina aromatyzowane, czyli te z aromatami truskawki, brzoskwini, porzeczki, których sprzedaż wzro-

Wartość sprzedaży poszczególnych gatunków alkoholu (mld zł)

17,4

Piwo

16,7

12,3

Wódka

11

2,7 Whisky

2019 2018

2,3 0

5

10

15

20

25

30

sła w ciągu roku o  21%. Wśród win musujących głównym motorem wzrostu były hiszpańska cava (+25%) i  włoskie prosecco (+44%). Sprzedaż największych konkurentów francuskiego szampana zwiększa się z dwucyfrową dynamiką od dłuższego czasu. Trunkiem, który zaliczył ubiegły rok do nieudanych, był cydr. Jego sprzedaż spadła aż o  15%, do zaledwie 59 mln zł. Branża nie oczekuje zmiany tej tendencji w  najbliższym czasie. – Na koniec roku rząd nie podniósł akcyzy na cydr, aby wspierać w  ten sposób sadowników – jabłka bowiem są głównym surowcem w  produkcji cydru. Teraz zaskakuje nas nową wersją ustawy, która spowoduje wzrost ceny małej butelki cydru na półce o około 3,5 zł (wzrośnie przecież kwota VAT oraz marże sieci). A  to praktycznie wyeliminuje ten produkt z rynku – komentuje Jakub Nowak, Prezes firmy JNT Group. Szefowie firm zrzeszonych w  Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa są przekonani, że zmiany wynikające ze zaktualizowanej wersji projektu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego nałożenia specjalnej opłaty na alkohole w małych pojemnościach, mogą przyczynić się do dalszej marginalizacji sprzedaży cydru na rzecz piw smakowych. ▼ Patryk Łusiewicz

35

Źródło: Nielsen dla „Gazety Wyborczej”

18 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

* Dane dotyczące sprzedaży alkoholu w Polsce w 2019 r. pochodzą z badania Nielsena dla „Gazety Wyborczej”


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

19 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Szkoła Główna Handlowa

Koniunktura w handlu

fot. BigstockPhoto.com

Badania koniunktury gospodarczej metodą testu prowadzone są w celu uzyskania informacji o stanie gospodarki. Do głównych zalet tych badań należą szybkość pozyskiwania danych oraz ich aktualność. Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej co kwartał dokonuje oceny poszczególnych zmiennych charakteryzujących w sposób wielowymiarowy działalność gospodarczą. Prezentowane opracowanie dotyczy koniunktury w IV kwartale 2019 r. oraz prognozy na najbliższe miesiące. „Poradnik Handlowca” dzięki wieloletniej współpracy z SGH publikuje skróconą wersję badań.

K

oniunktura w handlu w  IV kwartale 2019 r. uległa pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się o  6,5 punktu i  obecnie wynosi -8 punktów. Jest niższa od średniej dla IV kwartału z  ostatnich 10 lat (wynosi ona -5,6 punktu) oraz niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (-3,1 punktu w IV kwartale 2018 r.). W  przekroju według wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej liczbą zatrudnionych, odnotowano wzrost wartości wskaźnika jedynie dla przed-

siębiorstw zatrudniających od 51 do 100 osób (z -24 punktów do -15,2 punktu). Pomimo wzrostu wartość wskaźnika pozostała ujemna. Duży spadek (o  21 punktów) zanotowano dla grupy przedsiębiorstw o zatrudnieniu powyżej 100 osób. W  przypadku średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 21 do 50 osób) wartość wskaźnika obniżyła się do poziomu -6,5 punktu, a  dla małych przedsiębiorstw (do 20 pracowników) – do poziomu -11,1 punktu. O  pogorszeniu się koniunktury informują wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od formy prowadzonej działalności. Największy spadek wartości wskaźnika IRGTRD zanotowano dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą we wszystkich formach (hurtową, półhurtową oraz detaliczną) – z poziomu 2,3 punktu do -12,5 punktu. Najmniejszy spadek, tj. z poziomu -4,5 punktu do wysokości -4,6 punktu, odnotowano dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną. W  przekroju według miejsca prowadzenia działalności poprawę koniunktury odnotowały jedynie przedsiębior-

20 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

stwa działające w małych miastach (wartość IRGTRD wzrosła z  poziomu -22,3 punktu do -6,8 punktu). Wysokie spadki i  ujemne wartości wskaźnika koniunktury zarejestrowano dla przedsiębiorstw handlowych z  miast średniej wielkości (-10,1 punktu; spadek w ciągu kwartału o 18,1 punktu), wsi (-12,4 punktu; spadek w ciągu kwartału o 12,9 punktu) i  miast dużej wielkości (-2,8 punktu; spadek w  ciągu kwartału o 15,3 punktu). Od początku prowadzenia badań koniunktury w  handlu przedsiębiorstwa niezmiennie wymieniają trzy czynniki utrudniające jego rozwój: silną konkurencję, wysokie koszty zatrudnienia pracowników i  niedostateczny popyt. Tak też było w IV kwartale 2019 r. W porównaniu z  III kwartałem 2019 r. wzrósł odsetek ankietowanych przedsiębiorstw wskazujących na wysokie koszty zatrudnienia pracowników (z  74,9% do 77,2%) oraz niedostateczny popyt (z  47,5% do 48%). Na zbliżonym poziomie utrzymał się natomiast odsetek ankietowanych narzekających na konkurencję (75,3% w III kwartale vs 75,2% w  IV kwartale). W  dalszej ko-


XXXXXXXX

21 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Szkoła Główna Handlowa

lejności uczestnicy badania wymienili: zbyt małą powierzchnię sprzedaży i magazynów, niską dostępność kredytów oraz ich wysokie oprocentowanie. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o  ogólną sytuację przedsiębiorstw handlowych obniżyła się w  porównaniu z  III kwartałem 2019 r. o  13,3 punktu, osiągając wysokość -17,3 punktu, niższą od poziomu zanotowanego rok wcześniej o  1,1 punktu. Przedsiębiorstwa spodziewają się znaczącego pogorszenia się swojej ogólnej sytuacji ekonomicznej w  najbliższych miesiącach (wartość salda prognostycznego wynosi -35,2 punktu). Pogorszyła się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw handlowych. Wartość salda pozostała ujemna (-15,8 punktu) i  jest zbliżona do wartości z IV kwartału 2018 r. (-15,9 punktu). Rozkład odpowiedzi był następujący: 10,9% badanych przedsiębiorstw uznało, że względem III kwartału 2019 r. ich sytuacja finansowa poprawiła się, 62,4% ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja nie uległa zmianie, natomiast 26,7% badanych odnotowało jej pogorszenie się. Przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się dalszego pogorszenia się ich sytuacji finansowej w  kolejnych miesiącach (wartość salda prognostycznego wynosi -32,2 punktu).

Reklama

W ciągu ostatniego kwartału zmniejszyła się wielkość zakupów od dostawców krajowych. Wartość salda obniżyła się z -3,6 punktu do -11,9 punktu. Jest również niższa od wartości zanotowanej w  IV kwartale 2018 r. (wówczas -3 punkty). Przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się dalszego spadku wielkości zakupów od dostawców krajowych w  najbliższym okresie. Spadła również wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zakupów od dostawców zagranicznych (z  poziomu -2,5 punktu do -3,7 punktu). Tak jak w  przypadku zakupów od dostawców krajowych jest również niższa niż w  IV kwartale 2018 r. (wówczas -1,9 punktu). Zdaniem handlowców, w  kolejnych miesiącach wielkość zakupów od dostawców zagranicznych również się obniży, choć w mniejszym stopniu (wartość salda prognostycznego wynosi -13 punktów). Zmniejszyła się wielkość zatrudnienia w  handlu. Wartość salda spadła z  poziomu -13,9 punktu do -18,7 punktu. Jest również niższa od wysokości odnotowanej w  analogicznym okresie 2018 r. (wówczas -15,2 punktu). Przedsiębiorstwa planują dalsze cięcia w  zatrudnieniu w  najbliższych miesiącach. W  54,5% ankietowanych przedsiębiorstw handlowych ceny wzrosły w  porównaniu z  III kwartałem 2019 r., w 38,5% ceny nie zmieniły się, a  w  7% obniżyły się. Uczestnicy badania spodziewają się dalszego wzrostu cen w  następnych miesiącach. Zmniejszył się wolumen sprzedawanych towarów. Wartość salda spadła o 7,2 punktu i  obecnie wynosi -17,1 punktu. Jest niższa od poziomu sprzed roku (była wówczas równa -7,6 punktu). Na obecną war-

22 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

tość salda złożyły się następujące odpowiedzi: 16,1% przedsiębiorstw handlowych uznało, że w IV kwartale 2019 r. względem III kwartału 2019 r. wolumen sprzedawanych przez nie towarów zwiększył się, 50,7% respondentów wskazało, iż utrzymał się on na tym samym poziomie, natomiast u  33,2% ankietowanych nastąpił spadek. Przedsiębiorstwa handlowe przewidują spadek wielkości sprzedaży w  najbliższym półroczu. Ogólna sytuacja przedsiębiorstw handlowych w  IV kwartale 2019 r. została przez nie oceniona jako dobra. Wartość salda odpowiedzi na to pytanie wynosi 11 punktów i jest zbliżona do 10-letniej średniej (10,2 punktu). Rozkład odpowiedzi jest następujący: 21,6% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 67,8% za średnią, natomiast 10,6% za słabą. Przedsiębiorstwa handlowe spodziewają się znacznego pogorszenia się ich ogólnej sytuacji w  nadchodzącym półroczu (wartość salda prognostycznego jest równa -25,7 punktu). Wartość salda odpowiedzi na pytanie dotyczące konkurencji na rynku zmniejszyła się o 2,3 punktu w stosunku do poprzedniego kwartału, osiągając poziom 28,2 punktu. Jest on również niższy od wartości odnotowanej w  analogicznym okresie 2018 r. (wówczas 43 punkty). Rozkład odpowiedzi był następujący: 31,2% ankietowanych przedsiębiorstw uznało, że w  IV kwartale 2019 r. względem III kwartału 2019 r. konkurencja dla nich wzrosła, 65,8% nie zauważyło zmiany, zaś 3% odnotowało jej spadek. W  najbliższym okresie przedsiębiorstwa spodziewają się jednak wzrostu zagrożenia konkurencyjnego. ▼


XXXXXXXX

23 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Detal

Wierzymy w mądrość polskich kupców i dajemy im niezależność

Jacek Ratajczak: W 2019 r. Grupa Chorten świętowała jubileusz 10-lecia obecności na polskim rynku. Panie Prezesie, jak wypada bilans podsumowujący ten czas? Krzysztof Pakuła: Liczby mówią same za siebie – zaczynaliśmy od inicjatywy dla zaprzyjaźnionych właścicieli 20 sklepów w  Białymstoku i  najbliższej okolicy, a  na początku tego roku mamy już 1850 placówek partnerskich na terenie 15 województw. Jesteśmy niesamowicie dumni, że pokazaliśmy, iż dzięki współpracy polskich kupców, polski handel jest w  stanie się obronić na konkurencyjnym i zdominowanym przez zagraniczne sieci rynku. Za nami dekada, ale śmiało patrzymy w przyszłość.

niały one oczekiwania konsumentów i producentów. Bardzo nam zależało, by dać detalistom fachową wiedzę dotyczącą ustawienia sklepu, by mogli oni efektywniej zarządzać półką i  podnosić zyski. Wśród zadań nowego działu będzie optymalizacja procesów operacyjnych, czyli przenoszenie strategii rozwoju Grupy Chorten bezpośrednio na placówki handlowe, a  także badanie efektywności akcji promocyjnych. W  obszarach działalności będzie również projektowanie i aranżowaKrzysztof Pakuła nie sklepów Chorten oraz tworzenie zasad i  standarPrezes Zarządu dów ekspozycji w  punkGrupy Chorten tach handlowych. W  planie jest też przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla właścicieli sklepów Czy Pana zdaniem model działania grupy zai ich personelu. kupowej ma przyszłość, taka niezależna grupa partnerska skupia przecież różnorodne placówW 2020 r. Grupa ma mieć charakter ogólnopolki handlowe, co może być utrudnieniem w dziaski. Czy uda się również przebić pułap 2000 łaniu? Czy w  pewnym momencie koncept nie sklepów? Które regiony Polski mają jeszcze popójdzie jednak w  stronę franczyzy, a  jeśli nie, tencjał do zagospodarowania? to czy w  przyszłości myślicie o  wprowadzeniu Jak najbardziej w tym roku zakładamy przekropewnych działań ujednolicających? czenie 2000 placówek handlowych. W zachodGrupa Chorten nie była nigdy tylko grupą zakunich i  południowych regionach zaczynamy dopową, choć owszem, nie tworzymy twardej franpiero budowanie struktur, więc widzimy tam czyzy i  to nas wyróżnia na rynku. Wierzymy potencjał do rozwoju siatki sklepów partnerw  mądrość polskich kupców i  dajemy im niezaskich. leżność, ale także narzędzia do wsparcia handlu. To między innymi wspólne akcje promocyjGrupa Chorten wchodzi obecnie na wyższy pune i działania marketingowe. Łączy nas również łap, czego dowodem są inwestycje we własną wizualizacja sklepów, materiały reklamowe, marsiedzibę i  centrum logistyczne. Jak będzie wyka własna Z Podlaskiej Spiżarni. W styczniu Gruglądała dystrybucja asortymentu do sklepów pa Chorten powołała nowy dział wsparcia biznepartnerskich? su. Jego celem jest podnoszenie standardów skleJuż teraz mamy swój magazyn centralny, jedpów partnerskich, tak, by jeszcze bardziej spełnakże na wynajmowanej powierzchni, która nie

24 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


XXXXXXXX

25 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Detal

jest w stanie sprostać naszym potrzebom i  planom dalszego rozwoju. Inwestycja we własną siedzibę pozwoli nam skoncentrować w  jednym miejscu przestrzeń biurową i  halę magazynową, co ułatwi obsługę sklepów partnerskich. Na pewno nowe centrum logistyczne da możliwości jeszcze lepszej analizy informatycznej sprzedaży. Natomiast nasz koncept oparty jest przede wszystkim o współpracę z dystrybutorami ogólnopolskimi i  regionalnymi, a  w  tym zakresie nic się nie zmieni.

fot. Grupa Chorten

Lokalizacja placówki handlowej blisko miejsca zamieszkania, świeży asortyment, usługi dodatkowe, profesjonalna obsługa to dziś klucz do sukcesu, W jaki jeszcze sposób Grupa Chorten stara się konkurować głównie z  dyskontami? Czy taką rolę ma pełnić przykładowo nowy koncept specjalistycznych sklepów alkoholowych? W  Grupie Chorten mamy zarówno sklepy ogólnospożywcze, jak i  specjalistyczne – alkoholowe oraz mięsne. To właśnie dostosowanie oferty do potrzeb lokalnego konsumenta jest najważniejszym czynnikiem sukcesu. Od dyskontów wyróżnia nas bardzo szeroki wybór świeżego, niepakowanego mięsa i  wędlin oraz piw regionalnych i  mocniejszych trunków, a  także pieczywa z  lokalnych piekarni. Nasze sklepy cechuje również obsługa, która nie tylko sprzeda towar przy kasie, ale też fachowo doradzi, jeśli chodzi o wybór asortymentu. Sklepy są także w stanie sprowadzić specjalny produkt na zamówienie klienta.

rynku i mamy podobną ilość umów dystrybucyjnych, co pozwala nam zbudować atrakcyjną ofertę dla placówek partnerskich. Elastyczna formuła działania daje poszczególnym sklepom możliwość współpracy także z lokalnymi wytwórcami. Jaka jest skala tego czynnika? Czy regionalizm jest Waszym atutem, wykorzystywanym przez większość sklepów? Właściwie większość naszych sklepów oferuje zarówno produkty topowych marek, jak i regionalne. Z pewnością jest to odpowiedź na trendy konsumenckie. Klienci mają świadomość, że wybierając asortyment od lokalnych wytwórców, taki jak tradycyjne wędliny, przetwory owocowo-warzywne czy pieczywo, mogą liczyć na świeżość i jakość, a do tego wspierają lokalną gospodarkę. W oparciu o współpracę z lokalnymi producentami budujemy także naszą markę premium Z Podlaskiej Spiżarni. Miody, jaja z chowu ściółkowego, wypieki i  pieczywo, wędliny, dania gotowe, cała linia bio – to wszystko pochodzi od regionalnych, starannie wyselekcjonowanych dostawców.

Jak kształtuje się współpraca z producentami, czy nadąża ona za dynamicznym rozwojem Grupy Chorten? Czy ponad 1800 placówek handlowych pozwala w pełni osiągnąć efekt skali i być równorzędnym partnerem w rozmowach z producentami? Przez dekadę zyskaliśmy olbrzymie zaufanie producentów, którzy pomagają nam w rozwoju i doceniają, że jesteśmy jednostką, która w  ich mieniu współpracuje z  mniejszymi detalistami. Obecnie realizujemy blisko 350 umów ha nd low ych z  kluczowymi producentami na polskim Reklama str. 45

Z kolei Targi Grupy Chorten to największe wydarzenie branży spożywczej w północno-wschodniej Polsce. Jaki mają wpływ na rozwój Grupy? Targi są doskonałą okazją do zaprezentowania oferty producentów i dystrybutorów naszym partnerom, w tym wielu nowości rynkowych. To także możliwość pokazania producentom, jaką siłę zakupową mają nasze sklepy. W  ostatniej edycji Targów mieliśmy blisko 150 wystawców oraz około 2000 uczestników. Przygotowujemy je z rozmachem, bo jest to wielkie święto polskiego handlu oraz okazja do integracji środowiska kupieckiego. W  naszym biznesie mocno stawiamy na relacje, a Targi pomagają je zacieśniać. ▼

26 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

27 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


REPORTAŻ

Grajewo

– miasto mlekiem i handlem płynące

Wojciech Karulski, Właściciel sklepu „Alaska”

Położone na Podlasiu Grajewo jest idealnym przykładem miasta, w którym wraz z rozwojem przemysłu kwitnie lokalny detal. Obecność dużych zakładów produkcyjnych powoduje bowiem wzmożony ruch w okolicznych sklepach i przekłada się na handlową hossę.

Grajewo • Powierzchnia miasta: 19 km2 • Ludność: 22 049 • Stopa bezrobocia w powiecie: 11,8% (11.2019 r.) Źródło: GUS, Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo

Magdalena Świerczek, Sprzedawczyni w sklepie „Calwados”

N

iezależnie od położenia miejscowości, jednym z czynników wpływających w  dużej mierze na obraz handlu pozostaje obecność dużych zakładów pracy. Miasta starają się więc otwierać strefy przemysłowe, które zasilają im budżety i  wpływają na rozwój okolicy. – Dysponujemy terenami inwestycyjnymi, które znajdują się w SSSE [Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – przyp. red.] w  podstrefie Grajewo, w  przemysłowej części miasta. Tereny te uzbrojone są w  niezbędne media, co stanowi atut dla przedsiębiorców, którzy mają w planach budowę przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem działalności lub budową nowego zakładu mogą liczyć na różnego rodzaju ulgi w  podatkach określone Uchwałą Rady Mia-

28 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

województwo ZGIERZ podlaskie

sta – wyjaśnia Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa. Swego rodzaju symbolem miasta i jednocześnie jednym z  największych pracodawców w regionie, z załogą liczącą ponad 800 pracowników, pozostaje Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol. Firma obok swojego zakładu prowadzi także sklep „Mazurski Smak”. Oprócz asortymentu Mlekpolu dostępne są w nim również pieczywo, chemia oraz słodycze. Pracownicy firmy i rolnicy dysponują


REPORTAŻ

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

29 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

natomiast specjalnymi kartami zakupowymi. Spółdzielnia działa również na rzecz lokalnej społeczności, m.in. wspiera klub sportowy Warmia Grajewo. Od 2009 r. Mlekpol organizuje także Dni Dziecka dla dzieci ze szkół podstawowych na terenie powiatów, w których znajdują się zakłady produkcyjne firmy. Głównymi adresatami wydarzeń są dzieci rolników-producentów mleka, zamieszkałe na obszarach wiejskich. W  ubiegłym roku

Jakość i nowości Rozwój handlu powoduje wzrost konkurencji. W  liczącym niewiele ponad 22 tys. mieszkańców mieście działają placówki Biedronki, Intermarché, Lidla i Tesco. Ponadto silną pozycję ma miejscowe Społem. Nie można także zapomnieć o  obiektach wywodzących się z Podlasia, Grupy Chorten oraz sieci Arhelan. Mimo tak dużej konkurencji, swoje miejsce znajdują także niezależne skle-

Market Gama należący do Społem Grajewo

Mlekpol wspólnie z Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie z okazji Światowego Dnia Mleka zorganizował specjalny piknik rodzinny dla mieszkańców powiatu.

Reklama str. 57

Milka-Oreo_Minis-Reklama_PH_Teaser_57x50mm.indd 1

Wnętrze sklepu firmowego Mlekpol – „Mazurski Smak”

py. – Dobra jakość towaru okazuje się najlepszym sposobem wyróżnienia się na rynku. Produkty zamawiane są według gustów osób odwiedzających placówkę. Wiedzą, że kupią dobre artykuły w moim sklepie. Klienci doceniają taki wybór. Przykładem są faworki. Dostępne są warianty w  podobnej wielkości opakowaniach, jeden rodzaj dwukrotnie droższy od drugiego. Zdecydowanie lepiej sprzedaje się ten droższy, ze względu na zdecydowanie lepszy smak – przyznaje Wojciech Karulski, właściciel sklepu spożywczo-przemysłowego „Alaska”. Niezależni handlowcy starają się przyciągać na różne

28.01.2020 10:18

sposoby. Jednym ze skutecznych rozwiązań okazuje się specjalizacja. W natłoku placówek ogólnospożywczych metodą wyróżnienia jest sprofilowanie działalności, np. w  kierunku monopolowym. – Tym, co najbardziej przyciąga klientów do placówki, są promocje i  atrakcyjne ceny. Plusem jest również bardzo szeroka oferta asortymentowa, niespotykana w  innych sklepach, jak alkohole w butelkach o dużej pojemności oraz zestawy prezen-

30

PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

towe. Zamawiane są również produkty pod klienta, gdy zgłaszana jest chęć zakupu jakiegoś trunku. Kupujący cenią sobie również miłą obsługę – uśmiecha się Magdalena Świerczek, sprzedawczyni w sklepie monopolowym „Calwados”. Podkreśla jednocześnie, że mimo dużego nasycenia placówkami handlowymi w mieście można skutecznie konkurować, choć popyt uzależniony jest od kalendarza. – Nie mogę narzekać na liczbę klientów i  sprzedaż. Kupujący wybierają cały dostępny w  placówce asortyment. Najlepszymi okresami pod względem obrotów są lato i czas przed świętami, zarówno Bożego Narodzenia, jak i  Wielkanocy. Spadek


REPORTAŻ

obrotów notuje się natomiast po świętach – wspomina sprzedawczyni. Kolejną z handlowych metod na sukces jest zaoferowanie nowości. Klienci często kierują się w  swoich decyzjach zakupowych tym, co dostrzegają w  reklamach medialnych. Można więc wyjść przed szereg i zaproponować im produkty pojawia-

Handlowcy mający swoje placówki w mieście nie są pozostawieni sami, bo w rozwój prowadzonych biznesów starają się włączać także władze samorządowe. – Przedsiębiorcy mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie i współpracę z miastem. Zapraszamy ich do promocji i wystawiania stoisk ze swoimi produktami i  usługami podczas

Sklep sieci Groszek przy ul. Adama Mickiewicza

jące się na rynku. – Klienci cenią przede wszystkim często pojawiające się nowości. Właściciel uważnie śledzi, co pojawia się w ofertach producentów i sukcesywnie wprowadza to do oferty, obserwując popyt. Asortyment rozszerzany jest również, gdy klienci pytają o  nowości – tłumaczy sprzedawczyni w  sklepie „Janter” na osiedlu Centrum. Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Informacja dla celów handlowych str. 55

rom z kolei uwagę w  sklepie „Calwados”. – W  Grajewie handluje się dobrze. Choć sytuacja na przestrzeni lat mocno się zmieniła. Robi się coraz trudniej ze względu na szybko zmieniające się otoczenie handlu. Ciągłe reformy i  wprowadzanie nowych obowiązków wymusza zmiany w działalności sklepów – zaznacza Magdalena Świerczek.

Sklep „Janter” na Osiedlu Centrum

miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych ­– przekonuje Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa. Trudne sprawy Jak w  każdym innym miejscu, także w  Grajewie handlowcy muszą się mierzyć z problemami. – Jest źle ze względu na rosnące ceny, dużą konkurencję ze strony dyskontów oraz rosnące opłaty na rzecz ZUS. Plusem jest fakt, że posiadam własny lokal, co zmniejsza koszty prowadzenia biznesu. Nie zatrudniam pracowników, jedynie żona pomaga mi w  wykładaniu towaru oraz obsłudze klientów – mówi Wojciech Karulski, ze sklepu „Alaska”. Na wyzwania stawiane przed detalistami w  skali całego kraju zwrócono redakto-

32 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

Trudności sygnalizowane przez handlowców nie umykają uwadze przedstawicieli władz miasta. – Przedsiębiorcy zgłaszają problem z brakiem miejsc parkingowych przy lokalach w centrum miasta. Z racji tego, że znajdują się one wzdłuż dwóch, głównych dróg krajowych przecinających się w Grajewie, których właścicielem jest GDDKiA rozwiązanie problemu nie leży tylko po stronie miasta – wyjaśnia burmistrz Grajewa, dodając: – Zależy nam, aby zapewnić wszystkim przedsiębiorcom – niezależnie czy mikro czy makro – jak najlepsze warunki rozwoju w naszym mieście. Reagujemy na wszystkie zgłaszane problemy i  staramy się, w  miarę możliwości, rozwiązywać je na bieżąco. ▼ Tekst i Zdjęcia: Patryk Łusiewicz


Reportaż specjalny

HANDEL NA ANTYPODACH Australia to wielki kraj, obejmujący właściwie cały kontynent. Jej powierzchnia jest aż 26 razy większa niż Polski, ale zamieszkuje ją tylko 25 milionów ludzi. Znana z kangurów, koali, opery w Sydney i anomalii pogodowych w ostatnich dniach niestety także z szalejących pożarów. Redakcja „Poradnika Handlowca”odwiedziła ten piękny kraj krótko przed tym, jak żywioł zaczął wymykać się spod kontroli, by przyjrzeć się panującym tam trendom w handlu. 7Eleven Sydney

W

wielu aspektach Australia przypomina USA, podróżując widzimy wielkie bezkresne powierzchnie, praktycznie niezamieszkałe, a życie skupia się przede wszystkim wokół wielkich metropolii. W  samym Sydney i Melbourne mieszka łącznie aż 10 milionów osób. W  handlu analogie do Ameryki też są widoczne, choć pierwsze skrzypce grają lokalni giganci – Coles, Woolworth i  IGA – to sieci, które posiadają najwięcej placówek handlowych w Australii. Coles to sieć o ponad 100-letniej tradycji, założona w  1914 r. przez GJ Colesa, który otworzył sklep w  Collingwood, dziś jednej z  dzielnic Melbourne. Obec-

EzyMart - Melbourne Coles - Melbourne

Metro - Melbourne

34 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

nie sieć, która w 1960 r. otworzyła pierwszy w  Australii wolnostojący supermarket, składa się z ponad 800 placówek zarówno wolnostojących marketów, jak i  wkomponowanych w  miejską zabudowę sklepów. Pod szyldem Coles Express działa też blisko 700 punktów handlowych przy stacjach benzynowych Shell. Ponadto w  skład portfolio grupy wchodzi też kilkaset sklepów wyspecjalizowanych w  alkoholach – „Liqorland” oraz blisko 80 winiarni „Vintage Cellars”. Przepisy dotyczące handlu alkoholem i  koncesji są w  skali kraju bardzo zróżnicowane, dlatego dostępność różnego rodzaju trunków różni się między poszczególnymi stanami. Na jednej


Reportaż specjalny

z głównych ulic Melbourne – Elizabeth Street, w  bezpośrednim sąsiedztwie marketu Coles funkcjonuje Liquorland, gdzie nawet na wejściu do sklepu sprawdzane są dowody tożsamości (limit 18 lat). Z bardzo restrykcyjną weryfikacją wieku kontrastują publiczne reklamy piwa, cydru i  innych napojów o  zawartości ok. 4% alkoholu, które można zobaczyć nawet na wielkich billboardach LCD w centrum miasta. Spacerując po centrum Melbourne i Sydney napotykamy wiele odmian formatów convencience – przez tubylców nazywanych „milky-bars” – od klasycznych 7Eleven (700 sklepów na kontynencie), przez EzyMart z  bogatą jak na ten format i rozmiar sklepów ofertą kosmetyczną (200 sklepów), po należące do Woolwortha Metro, liczące na razie 43 sklepy. Koncept Metro ma zaledwie 5 lat, ale dzięki zapleczu giganta lokalnego handlu (Woolworth ma ponad 1000 supermarketów w  całej Australii), może pozwolić sobie na eksperymenty i  najlepsze lokalizacje. Ta nastawiona na wygodę i szybkość zakupów i znana ze sklepów convenience sieć stara się dopasowywać ofertę do lokalnych społeczności, wprowadzając do niej np. świeże owoce morza (dostarczane dwa razy w  tygodniu), warzywa i  mięso z  tzw. ekologicznego chowu oraz szeroki, w  porównaniu do konkurentów, dział piekarniczy. Oczywiście w ofercie nie brakuje dań gotowych „Good-2-go”, kanapek, sałatek, wrapów oraz kawy. Woolworth to bardzo silny gracz w  regionie. Firma powstała w 1924 r. w Sydney, a już w  1929 r. rozpoczęła ekspansję w  Nowej Zelandii (pod marką Countdown, co opisywaliśmy w  Poradniku Handlowca nr 4/2019). Dziś w samej Australii znajdziemy 1000 supermarketów Woolworth, które możemy zobaczyć dosłownie wszę-

35 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Reportaż specjalny

Woolworths - Alice Springs

Bottle Shop z m.in. polskimi markami piwa - Melbourne Reklama alkoholu - Melbourne

Suszone mięso z kangura

Gadżety Vegamite - Cairns

dzie – zarówno w centrum Sydney, jak i  na głównej ulicy Alice Springs – leżącego w sercu kontynentu miasteczka, gdzie na ulicach dominują Aborygeni. Woolworth wdraża nowoczesne rozwiązania, jak kasy samoobsługowe i  odbiór zakupów zamówionych online za pomocą aplikacji, w 70% swoich placówek. 7Eleven jako silny gracz, ale jednak z  węższą ofertą, swojej szansy szuka w  innowacjach – już nie tylko ekspresach z  dobrą kawą czy daniach gotowych. W Melbourne otwarto już pierwszy sklep bezobsługowy tej mar-

36 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Reportaż specjalny

ki. Wystarczy dedykowana aplikacja na smartfonie, naszpikowane nowymi technologiami regały sklepowe i możemy zrobić zakupy bez kontaktu z ekspedientem nawet przy kasie. Jeśli chodzi o główną ofertę większości sklepów, jest ona niemal identyczna z  tą znaną z  naszych supermarketów. Oczywiście niektórych obecnych w  Australii producentów w  Polsce nie ma (np. Cadbury czy Whittaker’s), ale większość to dobrze znane marki i produkty. Napoje w puszkach w  marketach sprzedawane są tylko w wielopakach. Na typowe polskie marki możemy natknąć się głównie w  specjalistycznych „Bottle Shops” czy „Liquorstores” – piwa Tyskie, Okocim, Perła czy Warka stoją dumnie na półkach obok Budweisera, Karlovacko czy Bittburgera. Temat na osobny artykuł to piwo Kosciuszko z  lokalnego browaru w  Jindabyne. Oczywiście znajome etykiety, m.in. Wyborowej czy Luksusowej, widzimy także na półce z wódką. Warto zwrócić uwagę na lokalne specjalności – przede wszystkim słynne Vegamite – uwielbianą przez Australijczyków słoną pastę do smarowania chleba zrobioną z wyciągu z drożdży z dodatkiem warzyw. Jej ciemnobrązowy kolor może kojarzyć się z  powidłami czy Nutellą, ale jej smak jest bliższy Maggi. Choć Kangur w Europie jest zwierzęciem egzotycznym, w Australii jest często traktowany wręcz jak szkodnik, a mięso z torbacza dostaniemy praktycznie na każdym stoisku wędliniarskim i w niejednej restauracji, zwłaszcza w Alice Springs. Dla turystów chcących zabrać lokalny smak do domu firma Mariani przygotowała suszone mięso w  saszetkach – obok wołowego z popularnych „angusów” znajdziemy także to z kangura czy krokodyla. ▼ Tekst i zdjęcia: Redakcja PH

37 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Do końca świata i jeden dzień dłużej…

C

Za nami 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano 115 362 894 zł, a swoją cegiełkę dołożyło środowisko FMCG. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej Lidl przekazał 4 mln zł, a Żabka ponad 3,7 mln zł.

elem tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której finał odbył się 12 stycznia, było zbieranie środków na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Na ulicę wyszło 120 tys. wolontariuszy, którzy kwestowali dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Na całym świecie pracowało 1750 sztabów. W  miastach w  całej Polsce i  różnych innych zakątkach świata odbywały się lokalne finały, w trakcie których można było wziąć udział w  licytacjach charytatywnych, wysłuchać koncertów oraz oddać krew. Punktualnie o  godzinie 20 wysłane zostało Światełko do Nieba. W tym roku Światełko rozpoczęło się w Gdańsku. Jurek Owsiak zainaugurował je słowami: „Łączymy się teraz z  Gdańskiem i czekamy na ważne słowa i ważne wspomnienia. Pamiętajcie, że ten dzień jest po to, abyśmy mogli być razem! ”

38 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Wielka Orkiestra MetsaTissue_Mola_Press_PoradnikHandlowca_[131x250]_v1a_PRINT.pdf Świątecznej Pomocy

Środowisko FMCG przyzwyczaiło już nas, że od lat gra wspólnie z WOŚP. W  dniu finału w  sklepach w  różnych częściach kraju przy kasach pojawiają się puszki z  popularnymi serduszkami. W  tym szczególnym dniu wszyscy są zjednoczeni w  celu pomocy najmłodszym pacjentom szpitali. Po raz jedenasty w pomoc w zbieraniu funduszy włączył się Lidl. Już 30 grudnia ub.r. w sklepach sieci pojawiły się skarbonki, a klienci mogli kupić gadżety WOŚP, których całkowity zysk ze sprzedaży został przekazany na rzecz 28. Finału WOŚP. Do wylicytowania było również m.in. zaproszenie na kolację przygotowaną przez Karola Okrasę. Dzięki zaangażowaniu pracowników i hojności klientów udało się zebrać 4 mln zł. Łącznie przez jedenaście lat grania Lidl przekazał na rzecz Fundacji 24 mln zł. Niemniej zaangażowana w pomoc oddziałom pediatrycznym była Żabka. Jej klienci mogli wrzucać datki do puszek od 6 stycznia, do dnia finału. Ponadto firma postawiła skarbonki w swojej centrali oraz centrach logistycznych. Zebrana w ten sposób kwota została uzupełniona o dodatkowe ponad 2,5 mln zł, odpowiadające liczbie użytkowników aplikacji Żappka. W ten sposób sieć przekazała na konto WOŚP ponad 3,7 mln zł. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku udowadnia, jaka solidarność drzemie w  Polakach. Wysiłkiem nie tylko Jurka Owsiaka, ale całego narodu pobijane są rokrocznie rekordy zbiórki. Czy tak będzie również w tym roku? Wiele na to wskazuje. Jedno jest pewne – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grać do końca świata i  jeden dzień dłużej… a u jej boku stać będzie również branża FMCG. ▼

1

07/08/2019

Wyjątkowo miękki SoftPillowTM technology

Patryk Łusiewicz

39 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

11:41


Sieci handlowe

ALDI WYCHODZI DO KLIENTÓW

fot. Aldi Polska

Sześć nowych sklepów w 2019 r. i niemal 140 ogółem – nie są to może liczby zwalające z nóg, ale Aldi coraz mocniej próbuje zaznaczać swoją obecność na mapie polskiego handlu. Wygląda na to, że recepty na sukces sieć upatruje w przywiązaniu klientów do swojej marki.

Nowe otwarcia – nie tylko sklepów Niemiecka sieć zanotowała mocny koniec 2019 roku – 28 grudnia otwarto sklep w Pabianicach, a  dwa dni później – w  Jaworznie. Jednak jak przyznają przedstawiciele firmy, rozwój to nie tylko otwarcia kolejnych placówek. – Ze względu na dynamiczne plany rozwoju sieci utworzono nowe biura regionalne nieruchomości w  Krakowie, Gdańsku, Lublinie i Szczecinie. Pozwolą one na zintensyfikowanie dynamiki otwarć nowych sklepów. W  tym procesie szczególnie uwzględniamy dogodność lokalizacji, by zapewnić naszym klientom jak największy komfort zakupów. Pod uwagę bierzemy zarówno nowe nieruchomości, jak i  już istniejące budynki – mówi Agata Biernacka, Manager ds. Komunikacji i  PR Aldi. Jak widać, sieć nie zamierza się

zatrzymywać, co nie powinno dziwić nikogo – ta 8. największa sieć handlowa na świecie, a przy okazji najmłodsza z  działających w  Polsce sieci dyskontów wciąż jeszcze nie jest w naszym kraju tak popularna, jak za granicą. By to zmienić, być może potrzebne są także zmiany personalne. Do jednej znaczącej właśnie doszło – stanowisko dyrektora organizacji sprzedaży objął Radosław Kozyrski. Ten absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poprzednio pełnił tę samą funkcję w polskim oddziale Lidla, z którym związany był od 2008 r. Czy zmiany na kierowniczych stanowiskach w  sieci mogą realnie przełożyć się na zmiany, które odczują klienci? Czy firma planuje np. wprowadzanie nowych produktów do oferty? – Uważnie przyglądamy się trendom i  zmianom, wyciągamy wnioski i  stopniowo wdrażamy nowości w życie. Prio-

40 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

rytetem Aldi w najbliższych latach będzie zoptymalizowanie portfolia marek własnych, jak również kontynuacja odświeżania identyfikacji wizualnej etykiet. Szczególny nacisk firma położy na komunikowanie jakości marek własnych i  kształtowania asortymentu w sposób zrównoważony, a także dalsze rozwijanie współpracy z lokalnymi producentami – mówi Agata Biernacka. Zaangażowanie klienta kluczem do sukcesu? W  celu wspomnianego komunikowania jakości marek własnych Aldi wystartowało z  angażującą klientów akcją Wielki Test Aldi. Zamysł jest prosty – klient otrzymuje paczkę z  produktami oferowanymi przez sieć, a następnie na przeznaczonej do tego stronie internetowej może wyrazić swoją opinię na ich temat. W ten sposób klienci zyskują poczucie, iż mają wpływ na to, jakie produkty są im oferowane. Jak przyznają przedstawiciele sieci, dotychczas do udziału w  kolejnych odsłonach testów zgłosiło się około 20 tysięcy osób. Sam pomysł wydaje się trafiony również dlatego, że oferta sieci to wciąż w głównej mierze marki własne – ich udział w całym asortymencie sklepu to prawie 75%, tylko w 2019 r. Aldi wprowadziło 5 nowych marek własnych, m.in. w takich kategoriach jak soki. Walka o klienta na rynku dyskontów przybiera na sile, a  Aldi, Lidl, Biedronka i Netto nie mogą skupiać się już wyłącznie na konkurencji między sobą. Do gry weszły także dyskonty niespożywcze, które częścią swojego asortymentu mogą walczyć o  tego samego klienta. I o ile Biedronka gra dzisiaj w innej lidze, o tyle reszta stawki wciąż może walczyć o znaczny kawałek handlowego tortu. Czas pokaże, czy to akurat Aldi obrało właściwą drogę do sukcesu. ▼ Nikodem Pankowiak


COMIESIĘCZNY DODATEK NA TEMAT RYNKU FRANCZYZY W BRANŻY FMCG W POLSCE

NUMER

005 LUTY

fot. BigstockPhoto.com

2020

Znaczenie marki we franczyzie Zgodnie z definicją z Encyklopedii Zarządzania marka to nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych. Biorąc pod uwagę aspekt korzyści dla nabywców, marka to zbiór elementów funkcjonalnych i symbolicznych, które pomagają w budowaniu lojalnego grona klientów oraz umożliwiają osiągnięcie posiadaczowi marki wiodącej pozycji na rynku. Znana marka to niepodważalny atut w konkurencyjnej rywalizacji o  klienta. Tak było zawsze i na pewno jeszcze długo ten czynnik będzie kluczo-

wym przy wyborze. I choć zmieniają się konsumenci, metody czy miejsca sprzedaży, to silna marka niezmiennie ma wartość. Również w  przy-

41 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

padku franczyzy ma to niebagatelne znaczenie. Szczególnie w dzisiejszych realiach rynkowych, gdzie wszelkie produkty czy usługi


niedziałające pod konkretną marką, czyli potocznie określane jako „no-name”, mają mniejsze szanse na długofalowy rozwój, nawet jeśli jakością nie odbiegają od tych markowych. Tak działa po prostu rynek, promując w pierwszym rzędzie tych znanych. Bo w  marce tkwi moc. Tylko nieliczni debiutanci-innowatorzy są w  stanie przebić się ze swoją ofertą.

wiązki, niech bacznie przyjrzy się historii swego potencjalnego franczyzodawcy. Jak długo funkcjonuje na rynku? W jakim tempie przybywa mu kolejnych franczyzobiorców? Ile notuje rocznie odejść? Jakie są ich powody? Nawet niech spróbuje dotrzeć do osób, które zrezygnowały i  pozna ich stanowisko.

Markę buduje się latami

Mnogość działających systemów franczyzowych, to ich bogactwo jest z jednej strony dobrodziejstwem, bo jest z czego wybierać (choć zapewne rzadko kto zadaje sobie trud, aby porównywać wszystkie oferty), z  drugiej strony potencjalny franczyzobiorca odnosi wrażenie, że większość propozycji jest podobna, a jeśli nawet różnią się między sobą, to w niewielkim zakresie. Dlatego w  takim układzie łaskawszym okiem zawsze potraktowane zostaną „markowe” franczyzy. Bo przecież, jeśli działają przez długi okres na rynku, to znaczy, że się sprawdziły. Jeśli w  dodatku z roku na rok przybywa im franczyzobiorców, to znak, że i inni zaufali tej marce i postanowili wejść w  jej szeregi. To działa jak efekt „kuli śniegowej” – dobre produkty szybko rosną dzięki swej wyjątkowości. Jeżeli zatem ktoś buduje markę od początku, przez wiele lat, to ma szansę na stworzenie czegoś, co nie tylko będzie zwiększało swoją wartość, ale będzie też wyjątkowe, niepowtarzalne. Stąd równie ważna jest oryginalność danego konceptu, wyraźne wyróżnienie się spośród wielu innych podobnych ofert, nieudawanie (kopiowanie) czegoś, co już jest na rynku. Należy również podkreślić, że sama rozpoznawal-

Rzadko która marka zdobywa uznanie w bardzo krótkim czasie i podbija od razu rynek. Z reguły jest to żmudny wieloletni proces. Marka to inaczej mówiąc obietnica zaspokojenia określonych potrzeb w  możliwie najlepszy sposób. W  tworzeniu marki niezmiernie ważna jest jej wiarygodność. Nie może ona zatem wprowadzać w błąd, oszukiwać, dlatego powinna przejść proces weryfikacji rynkowej. Tylko sprawdzone marki, które mają ustabilizowaną pozycję na rynku dają taką gwarancję. W przypadku wyboru franczyzodawcy warto zatem zacząć właśnie od tego elementu. Na rynku – weźmy pod uwagę Polskę – funkcjonuje ponad tysiąc konceptów franczyzowych (sporo z  nich działa w  branży FMCG). Są takie, które mają wieloletnią tradycję, ale też i  franczyzy z  niewielkim stażem lub te, które dopiero debiutują. Zdarzają się nawet przypadki „sfranczyzowania” samego pomysłu na biznes, którego jeszcze nikt nie zrealizował w praktyce. I  wszystkie te franczyzy zachęcają do przystąpienia do nich. Zanim jednak potencjalny franczyzobiorca podejmie decyzję, to właśnie obok zagłębienia się w  szczegółową ofertę obejmującą prawa i obo-

Wyjątkowość oferty

42 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

ność marki wcale nie świadczy o tym, że ma ona silną pozycję. Użytkownicy muszą bowiem identyfikować się z  nią i  przypisywać jej cechy, które odróżniają tę markę od oferty konkurencji. Nie każdy musi budować markę Po to właśnie stworzono franczyzę. Po prostu początkujący przedsiębiorca nie ma dość wyobraźni i  odwagi, a  przede wszystkim środków finansowych, aby podjąć ryzyko realizacji własnego pomysłu na biznes i  budowania od podstaw własnej marki. Franczyzobiorca korzysta w  tym wypadku z czyjegoś dorobku. Daną markę ktoś już wcześniej stworzył, rozwinął, dopilnował, by była na rynku rozpoznawalna. Im wyżej jest notowana, tym większą ma wartość. Stałość marki a innowacje Dobrą markę powinna cechować swego rodzaju stabilność. Budowanie marki to bowiem cały proces spójnego kreowania jej wizerunku od momentu nazwania firmy po cykl jej życia na rynku. Ogromnym błędem jest ciągła potrzeba nieprzemyślanych zmian. Warto wprowadzać tylko te zmiany, które nie naruszają wizerunku marki, nie wpływają na jej odbiór wśród klientów. Nie ma nic gorszego niż uleganie chwilowym modom. Należy pamiętać, że coś, co jest modne obecnie, za kilka lat może być anachronizmem. Stąd wszelkie działania powinny być przemyślane, zwłaszcza radykalne rebrandingi, które nie zawsze mogą być entuzjastycznie odebrane przez klientów. W  tym obszarze warto analizować obowiązujące trendy w  branży, wy-


ciągać wnioski, także z własnych błędów, przyglądać się poczynaniom konkurencji. Silną markę można również poznać po tym, jak radzi sobie z  nieprzewidzianymi na rynku sytuacjami, jak działa w  kryzysie. Czy trudności nie zachwiały jej rynkową pozycją. Historia zna bowiem wiele znanych firm, które zniknęły nagle z rynku właśnie przez nieumiejętne reagowanie na zmiany w branży.

Siła marki ma znaczenie dla wszystkich uczestników rynku i jednakowo na niej korzystają. Franczyzodawca będący właścicielem marki ma możliwość skutecznej ekspansji rynkowej poprzez jej dobrą rozpoznawalność na rynku i  w  ten sposób w miarę szybkiego zbudowania liczącej się sieci franczyzowej. Część sieci ma zasięg ogólnokrajowy, a bywa że i międzynarodowy. Marka szeroko znana ułatwia franczyzodawcy nie tylko sprzedaż licencji franczyzowej, ale także pomaga w  wynegocjowaniu przez franczyzodawcę korzystnych warunków współpracy z  partnerami zaopatrującymi sieć w  asortyment oraz firmami świadczącymi różne usługi dla sieci franczyzowych (telefonia komórkowa, płatności mobilne, reklama itp.). Franczyzobiorca z kolei już w  momencie startu ma ułatwione zadanie. Silna marka, znana na rynku, zapewnia mu konsumentów, którzy wiedzą, czego mogą się po ofercie spodziewać. Unika się w  ten sposób etapu „szukania” swoich klientów, który towarzyszy często niezależnym handlowcom, którzy startują w  nowym otoczeniu i  badają metodą prób i  błędów, jaka ofer-

fot. BigstockPhoto.com

Strategia win-win

ta zadowoli okolicznych klientów. Działają z reguły wśród konkurentów proponujących podobny asortyment lub wręcz stawiają na niszowe produkty niebędące w ofercie w najbliższej okolicy i  tym sposobem starają się odróżnić. Wydaje się, że ostatnio ten model zaczyna się rozpowszechniać. Niezależni handlowcy uciekają w niezagospodarowane przez sieci franczyzowe czy dyskonty nisze asortymentowe, szukając w  tym swej szansy na przetrwanie. A  sieci franczyzowe budują swą strategię na odróżnianiu się od konkurencji poprzez swoisty mikst atrakcyjnej cenowo oferty asortymentowej, za którą stoi najczęściej dystrybutor-franczyzodawca, połączony z  atutem wykorzystania szerokiej gamy produktów świeżych oraz regionalnych. Dbałość o markę Budowanie marki, jak wcześniej wspomniano, trwa wiele lat, proces ten wymaga znaczących nakładów finansowych. I  nawet jeśli osiągnę-

43 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

ła ona już sukces, to nadal należy dokładać wszelkich starań, aby utrzymać jej pozycję na rynku. Dlatego każdy franczyzodawca wymaga od swoich franczyzobiorców bezwzględnego przestrzegania zasad prezentacji nazwy i logo, określonych w tzw. Corporate Identity. To ułatwia franczyzobiorcom prawidłowe stosowanie logo i  nazwy firmy w  codziennym działaniu, zwłaszcza w  czytelnym oznakowaniu placówki franczyzowej oraz we wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych. Większość franczyzodawców zadbała przy tym o  ochronę prawną dla swojej marki. W praktyce bowiem coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zgłoszenie do Urzędu Patentowego swojego logotypu jako znaku towarowego. Jest to rozwiązanie zapewniające wyłączność w  posługiwaniu się danym słowem lub symbolem w danej klasie produktów lub usług, co prowadzi do skutecznej ochrony marki. ▼ Jacek Ratajczak


Problemy handlu

Jak będzie wyglądać 2020 rok w handlu?

Każdy nowy rok rozpoczyna się różnorodnymi analizami sytuacji rynkowej, kończy się natomiast oceną, czy przewidywania były słuszne i wyciągnięciem wniosków na przyszłość. Czy obszar handlu detalicznego może uznać ubiegły rok za udany i jak wyglądają największe wyzwania nadchodzących 12 miesięcy?

W

szeroko pojętej gospodarce niektóre kwestie powtarzają się corocznie, inne z kolei potrafią w krótkim czasie wywołać sporo zamieszania i  doprowadzić do zmian całej struktury zarządzania przedsiębiorstwem. Mimo, że noworoczne podwyżki cen, a  tym

Reklama str. 73

samym kosztów prowadzenia działalności nie są niczym zaskakującym, końcówka 2019 r. była pod tym względem wyjątkowo nerwowa z uwagi na kumulację kilku czynników. Zapowiedzi wzrostu płacy minimalnej, zmiany kosztów prowadzenia własnej działalności czy nawet Brexit zdominowały wiadomości ze świata handlu i postawiły przed specjalistami szereg interesujących pytań. Plany podniesienia płacy minimalnej, która od 1 stycznia br. wynosi 2600 zł brutto, a  z  końcem bieżącego roku ma wzrosnąć o  kolejnych 400 zł, przykuła szczególną uwagę obu stron – pracodawców oraz pracowników. Oczywiście idealną sytuacją wydaje się moment, w  którym wszyscy pracownicy są nagradzani w pełni satysfakcjonujący sposób, rzeczywistość pokazuje jednak, że planowanie budżetu jest bardziej skomplikowane, a  wzrost wynagrodzeń nie jest jednoznacznie pozytywny lub negatywny. Zwłaszcza w momencie niskiego bezrobocia i  malejącego dostępu do siły roboczej pracodawcy muszą poszukiwać nowych rozwiązań, by zachęcić do siebie najbardziej wartościowych kandydatów. Wzrost obowiązkowego wynagrodzenia może nie wystar-

44 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

czyć, aby zminimalizować rotację pracowników i zapewnić sobie dostęp do dostępnej na rynku puli potencjalnych kadr, niezbędne będzie tworzenie przyjaznego środowiska pracy. Wizerunek firmy wykraczający poza jej bramy jest obecnie ważniejszy niż kiedykolwiek w  ciągu ostatnich 30 lat. Szybkość przekazywania informacji, problem z  reagowaniem na pojawiające się negatywne opinie i nawet ich weryfikowanie może w  negatywny sposób odbić się na firmach, które dotychczas zaniedbywały ten obszar kreowania swojej marki. Od początku roku zaostrzone zostały również zasady handlu w  niedziele, które w  perspektywie mają doprowadzić do całkowitego zamknięcia sklepów przez jeden dzień w  tygodniu. W kalendarzu pojawią się dodatkowo wybrane dni, w których sklepy będą mogły pracować do godziny 14.00 – mowa tutaj o  11 kwietnia oraz 24 grudnia 2020 r. Kiedy w 2018 r. pomysł zaczął być stopniowo wprowadzany w  życie, pojawiły się obawy przed zwolnieniami pracowników i  zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży oraz zagrożeniem ze strony dużych sieci, które będą mogły liczyć na zwiększone zainteresowanie klientów w soboty. Tymczasem sytuacja nie okazała się aż tak dramatycz-


Problemy handlu

na – gospodarka nie musiała się mierzyć z dużymi grupami ofiar zmian trybu funkcjonowania sklepów, a pracownicy w ramach swoich weekendowych obowiązków zajęli się innymi sprawami niezbędnymi do funkcjonowania sklepu, a więc układaniem towaru i przygotowywaniem obiektu na kolejny tydzień. Zmieniła się natomiast dynamika niewielkich sklepów, w  których zakaz handlu wymusił cotygodniową obecność właściciela lub rezygnację z potencjalnego zysku. Z punktu widzenia zawodowego rekrutera gwałtowne czy bardzo inwazyjne zmiany w strukturze sklepu w związku ze zwiększaniem ilości dni niehandlowych nie są konieczne i  mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Rozszerzony zakaz handlu to szansa dla małych przedsiębiorców, choć może wymagać zmian w  funkcjonowaniu sklepów, chociażby w  kwestii godzin pracy w pozostałe dni oraz w momencie objęcia stanowiska sprzedawcy przez właściciela. Mimo wprowadzanych zmian w  badaniach Manpower zebranych w  raporcie Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia 7% pracodawców z sektora handlu detalicznego zapowiedziało poszerzenie kadry i prowadzenie rekrutacji w  najbliższych miesiącach. Sektor handlu kolejny rok z  rzędu pozostanie jednym z  najmocniejszych rynków pracy w Polsce, a kandydaci w pierwszym kwartale będą mogli liczyć na nowe oferty pracy na zwiększającą się liczbę etatów. Już teraz w niektórych obszarach kraju znalezienie nowego pracownika jest problematyczne, co wynika z  rezygnacji sporej grupy potencjalnych pracowników z podejmowania zatrudnienia na rzecz wychowywania dzieci. Nakładające się na siebie czynniki demograficzne – zmniejszający się krajowy zasób rąk do pracy i  celowe wyłączenie się osób

45 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


w wieku produkcyjnym z tej grupy – przekładają się na zwiększenie aktywności zawodowej w grupie 55-68 lat. Ponieważ nic nie zapowiada odwrócenia się tych tendencji, pracodawcy, którzy zauważą potencjał dojrzałych pracowników, w  krótkim czasie mogą zyskać przewagę na lokalnym rynku pracy. Według przewidywań sytuacja w  sektorze handlu pozostanie stabilna, co pozwoli skupić się na rozwijaniu kompetencji zatrudnionych pracowników. Szczególnie cenione będą umiejętności związane z  dopasowaniem oferty, indywidualne podejście do klienta i skuteczność prezentowania asortymentu. Zdecydowanie warto pomyśleć o  szkoleniach pracowników jako długofalowej inwestycji, która przełoży się na zbudowanie stałej i wyspecjalizowanej kadry. Początek roku to dobry czas, żeby przyjrzeć się planom finansowym i  określić potencjał działań w zakresie treningów i wdrażania usprawnień. Pracownicy, którzy mają zapewnioną możliwość stałego rozwoju, wykazują się większą odpowiedzialnością za miejsce pracy, czując się ważną i docenianą częścią zespołu i zauważając swój wpływ na poprawę sytuacji. Szkolenia proponowane przez praco-

fot. BigstockPhoto.com

Problemy handlu

dawcę utwierdzają ich w wartości, jaką wnoszą do przedsiębiorstwa i  gwarancji stabilności pracy w związku z zainwestowanymi środkami. Poza wymienionymi już czynnikami, w  nadchodzącym czasie pracodawcy muszą zmierzyć się z  presją płacową wynikającą z  inflacji i  wyraźnego wzrostu cen. Skok cen przełoży się również na wzrost taryf za energię elektryczną i  wywóz śmieci, co wyraźnie wpłynie na koszty utrzymania obiektu. Możemy zakładać, że to dopiero początek dodatkowych kosztów, a  w  kolejnych miesiącach pojawią się kolej-

46 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

ne opłaty narzucane w związku z  wprowadzaniem ekologicznych rozwiązań przez przedsiębiorców, zarówno w kwestiach oferowanego towaru, jak i w związku z  niezbędnymi pracami administracyjnymi. Ubiegły rok udowodnił, że konsumpcja prywatna stanowi ogromną siłę polskiej gospodarki, zamykając wyniki w wyższych kwotach niż zakładano na początku. Szacuje się, że w 2020 r. zwolni ona w niewielkim stopniu, co będzie niemal nieodczuwalne dla firm pracujących bezpośrednio na potrzeby lokalnego konsumenta. Zgodnie z  aktualnymi prognozami Bloomberga, wskazującymi wzrost na poziomie 3,4%, polska gospodarka w  bieżącym roku będzie jedną z  najszybciej rosnących w  Unii Europejskiej. Możemy więc zakładać, że pozwoli to małym i  średnim sklepom na spokojne funkcjonowanie i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego. Dużą szansą jest wykorzystanie rozwijających się nurtów ekologicznych, z  którymi wiąże się rezygnacja z  zakupów w  dużych sieciach handlowych na rzecz niewielkich, wyspecjalizowanych sklepów oferujących produkty bezpośrednio od producentów. ▼


Oblicza handlu

Meandry kooperacji konkurentów

Wielki handel żywnością, będąc najstarszą rzeczowo formą handlowania, wchłania w siebie cechy naszej epoki – zmienność, związek z technologiami, masową i sieciową zarazem komunikację, dynamiczne różnicowanie się realiów społeczno-kulturowych, ustrojów i standardów regulacyjnych. Zajęcie więc mocnej pozycji konkurencyjnej wymaga sięgnięcia po relacje z otoczeniem biznesowym, będące zaprzeczeniem konkurencji, jaką znamy z przeszłości

O

kazuje się, że najskuteczniejsze są te firmy handlowe, które potrafią współpracować z konkurencją. Tak w  ujęciu poziomym, czyli z  innymi firmami handlowymi, bliskimi swą ofertą tej „naszej”, aczkolwiek w  jakiś sposób komplementarnymi, jak i  w  perspektywie pionowej, gdy firmy rywalizują ze swoimi partnerami (dostawcami i  odbiorcami) o  pozycję w  łańcuchu (sieci) dostaw. Zacierają się wówczas różnice sektorowobranżowe, gdyż w istocie rzeczy w wielkich procesach dynamicznego, wielokanałowego handlu detalicznego i hurtowego, rywalizują ze sobą całe systemy zakupowo-dostawczo-dystrybucyjne (włączywszy w  to detal) – i to na wielu od razu rynkach krajowych. Neologizm „kooperencja” (kooperacyjna konkurencja?) ma swe uzasadnienie. Pisałem jakiś czas temu w  „Poradniku Handlowca” o  wielkich grupach zakupowych takich, jak EMD czy Horizon, organizujących sieci dostaw dla międzynarodowych gigantów handlu detalicznego. Przeciwstawiłem je grupom zakupo-

wym rynków krajowych, powoływanych dla zniwelowania dystansu konkurencyjnego do rzeczonych sieci. Chodziło mi o różnicę między działaniem powiększającym dystans konkurencyjny do mniejszych uczestników rynku, a działaniem obronnym tych ostatnich. Wniosek z  tej analizy wysnuty wskazywał na niesłusz-

Kooperacja konkurentów jest zjawiskiem korzystnym dla firm w ujęciu pionowym (produkcja, hurt, detal) i poziomym (detal z detalem, hurt z hurtem, itd.).

ność generalizowania podejść do grup zakupowych jako takich i ograniczania ich wedle tzw. poprawki nr 56 z listopada 2018 r. do projektu dyrektywy poświęconej praktykom handlowym.

47 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

Maria Andrzej Faliński niezależny ekspert

„Zglajszachtowanie” jednych i drugich poprzez zakaz tworzenia grup zakupowych prowadzić bowiem może do przyspieszenia procesu eliminacji mniejszych firm. Na szalę oceniania praktyk kładzione są rozliczne efekty i  właściwości realizowanych praktyk. Chodzi w zasadzie o wszystko, co mieści się pomiędzy korzyścią konsumenta i  ograniczaniem konkurencji, a  „dobijaniem” słabszych uczestników rynku formalistycznymi zakazami godzącymi w  wielkich, a  dotykającymi mniejszych. W powyższej konstatacji wyłania się problem etycznych i sytuacyjnych miar dla formalnie identycznych strategii zwiększenia konkurencyjności. Z  jednej strony bowiem okazuje się, że kooperacja konkurentów to konieczność prokonkurencyjnego podnoszenia jakości przy niskiej cenie finalnej wyrobów, ku pożytkom największych firm i konsumentów. Z drugiej jednak strony to praktyki monopolizujące rynek poprzez niedościgłe dla słabszych obniżanie cen i utrudnianie dostępu do rynków dla firm mniejszych skal działalno-


Oblicza handlu

ści. Nie jest więc dopuszczalna, w świetle prawa krajowego wielu państw oraz prawa UE, kooperacja, która polega na zawieraniu jawnych bądź ukrytych porozumień godzących w  mechanizmy rynkowe. Dlatego właśnie przepisy i wykonawczo urzędy takie, jak nasz UOKiK nie dopuszczają do podziału rynku między silnych graczy, ani do powstawania monopoli lub oligopoli, ani też do ustalania między sobą poziomu podwyżek, czy struktury cen, ustalania wielkości produkcji i podziału między siebie zamówień, itd. Jest to ciemna strona rynkowych mocy strategii kooperacyjnych. A  jaśniejsza? Nie wszystko bowiem jest zakazane i  szkodliwe w  kooperacji konkurentów. Kooperacja konkurentów jest bowiem zja-

wiskiem korzystnym dla firm w ujęciu pionowym (produkcja, hurt, detal) i poziomym (detal z  detalem, hurt z  hurtem, itd.). Zwiększa ona skale planowanych przedsięwzięć i  obniża ich koszty nie tylko z  powodu zwiększenia się skali całościowych operacji, ale i wskutek uzgodnienia parytetów ponoszonych kosztów, udostępnionej infrastruktury i  sprzętu, przekraczających granice firm, branż i  sektorów systemów kontroli, komunikacji, reakcji kryzysowej, przygotowania rynku. Obniżają się wówczas koszty, ceny, ułatwiają się operacje handlowe, przepływ informacji, łączą technologie. Powstają marki własne i wspólne, systemy serwisowe dla „wielu”, ponad granicami sektorowymi. Koordynowane jest inwestowanie, modernizacja, wsparcie, bieżące i strate-

48 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

giczne ekspansje wraz z ich finansowaniem i  wsparciem finansowym. Okazuje się, że same wspólne zakupy poprzez specjalistyczne firmy transnarodowe (wspomniane EMD, Horizon… i  in.), łączące „skale” firm-uczestników stają się najprostszą w  sumie rzeczą w  realizacji strategii kooperacyjnych przez wielkich graczy. Strategie te próbują oczywiście stosować firmy mniejsze w konkurencyjnym odruchu obronnym, nie stwarzając jednak porównywalnych zagrożeń dla równowagi rynkowej w sektorze i całej gospodarce. Szczególną rolę w  funkcjonowaniu kooperacyjnego sposobu działania odgrywa logistyka, często w  znaczącej części kreowana przez uczestników przywoływanych projektów. Pamiętać bowiem należy, że urucho-


Oblicza handlu

mienie takiej inicjatywy to powstanie wielkiej sieci dostaw, ze względu na transnarodowy charakter projektu, rozpostartej na wielkich przestrzeniach, rzec można globalnych. Nie jest realne powołanie własnej logistyki w pełnym wymiarze, czyli w zakresie składu, przygotowania dostawy, zabezpieczenia jakości, utrzymania łańcuchów specjalistycznych, (np. chłodniczego, sanitarnego, bezpieczeństwa fizycznego, itd.), harmonizacji poszczególnych odbiorów, dystrybucji i in. Nad siecią logistyczną wyrasta równoległa do niej sieć obsługi i  usług specjalistycznych, z coraz to bardziej zaznaczającą się rolą IT, która bierze się z  wymiaru wyzwań tego gigantycznego procesu integrującego usługowe outsourcingi. Stosowany powszechnie paradygmat SCM (zarządzanie łań-

cuchem dostaw) zwiększył wielokrotnie swe możliwości wobec stanu inicjalnego sprzed dwóch dekad. Najbardziej konkurencyjne (technologicznie, jakościowo, cenowo) okazują się firmy handlowe najmocniej „wintegrowane” w sieci kooperacji poziomej i pionowej. W nich bowiem najsprawniej realizowane są zakup, dostawa i  sprzedaż. Są to jednak firmy najmniej autonomiczne, czyli najmocniej uzależnione i zarazem ustabilizowane w systemie uruchamianym przez lidera/liderów danego łańcucha lub sieci dostaw. Upraszczając można napisać, że ich konkurencyjność żywi się siłą uczestników uzależniającego je systemu – w pionie i w poziomie. Wielka firma handlowa, działając na wielu rynkach, nawet nie będąc liderem sieci dostaw, osiąga najlepsze wyni-

49 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

ki i najskuteczniejsze przewagi, gdy kooperuje ze swymi rywalami – pionowymi i poziomymi. Wtedy płaci najmniej, a uzyskuje najwięcej, dzieląc się swą siłą, której nie byłoby, gdyby nie współpracowała. Systemy dostawcze, oparte o  giganty obsługiwane przez specjalistyczne spółki przez nie utworzone, są chyba najproduktywniejszym sposobem uprawiania handlu. Mają one oczywiście swe wady, którym prawo stara się zaradzić, głównie poprzez prewencję, ale działanie na wielu rynkach, w tym na rynkach trudno poddających się ograniczeniom, jak np. Chin i  USA, zazwyczaj stępia ostrze tych zabezpieczeń. Dlatego wejście na listę współpracowników takich systemów handlowych nobilituje i daje pieniądze – to jest handlowa pierwsza liga. ▼


Ekologia w FMCG

Trendy roślinne na sklepowej półce

Zwiększa się grono osób, które w trosce o środowisko i przyszłość naszej planety podejmują bardziej ekologiczne wybory i zmieniają swoje zwyczaje zakupowe. Modny staje się styl życia „zero waste” nastawiony na produkowanie jak najmniejszej liczby odpadów. Konsumenci większą wagę przywiązują do tego co jedzą. Popularność zyskuje wegetarianizm i weganizm, dzięki czemu w koszykach klientów częściej pojawiają się produkty pochodzenia roślinnego.

Dieta dla środowiska Wegetarianizm jest wymieniany jako jeden z ważniejszych trendów wpływających na rynek żywności. Coraz więcej ludzi zaczyna ograniczać spożywanie mięsa już nie tylko z powodów etycznych czy zdrowotnych. Wielu z nich pragnie w świadomy sposób minimalizować swój negatywny wpływ na otoczenie, postrzegając niektóre wybory żywieniowe jako przyczynę problemów związanych z dobrostanem zwierząt, ochroną środowiska, klimatu i zasobów naturalnych. Trend związany z  redukcją spożycia mięsa tworzy nowe perspektywy rozwoju dla branży spożywczej. Producenci dostrzegając znaczny potencjał wariantów roślinnych uzupełniają portfolio o  kolejne propozycje dla rosnącego grona wegetarian i  wegan i  podkreślają na etykiecie informacje o  braku składników pochodzenia zwierzęcego w recepturze. Na rynku pojawiają się również coraz bardziej innowacyjne zamienniki mięsa. Sklepy roślinnieją Szeroki wachlarz produktów precyzyjnie dopasowanych pod oczekiwania zwolenników diety wegańskiej jest już na tyle szeroki, że nie sposób pominąć go w  asorty-

mencie sklepu spożywczego. Handlowcy dostrzegając rosnące zainteresowanie ofertą wpisującą się w roślinny jadłospis wprowadzają na półki kolejne kategorie i nowe rozwiązania. Stawiają również na edukację i budowanie wiedzy o dostępności tych produktów w  placówkach handlowych. Bardziej czytelny staje się system identyfikacji ekspozycji z  roślinnym asortymentem. Natomiast w kam-

paniach reklamowych i gazetkach promocyjnych przestają dziwić wegańskie warianty popularnych artykułów spożywczych. Duże sieci handlowe nie zapominają również o szerokiej społeczności osób nie jedzących lub ograniczających spożycie mięsa podczas rozwijania portfolio marek własnych. Systematycznie wprowadzane na rynek opcje roślinne budują nową kate-

50 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

gorię i promują ekologiczne postawy i sposoby odżywiania. W opozycji do mięsa Liczne badania i  sondaże mające na celu poznanie postaw konsumentów wobec ograniczania spożycia mięsa wskazują na rosnący trend w  kierunku jego ograniczania na rzecz produktów roślinnych. Wyniki badania przeprowadzone przez grupę IQS w  kwietniu ubiegłego roku pozwalają szacować, że całą Polskę zamieszkuje obecnie ok. 2,5 mln wegetarian i wegan. Znaczne zainteresowanie bardziej roślinnym odżywianiem można zauważyć wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Osoby młodsze często decydują się całkowicie rezygnować z mięsa. Jednak to osoby w  wieku od 35 do 55+ roku życia wypadły znacznie lepiej na tle najmłodszych konsumentów pod względem redukcji spożycia. Wbrew przyjętym stereotypom, wśród osób niejedzących mięsa wcale nie przeważają kobiety. Badanie nie potwierdziło również innych popularnych stwierdzeń, m.in. że dieta roślinna to fanaberia, na którą decydują się wyłącznie „inteligenci” z  dużych ośrodków miejskich czy, że rezygnacja z  produktów pochodzenia zwierzęcego jest możliwa tylko w  miastach, gdzie dostępność alternatyw dla produktów pocho-


Ekologia w FMCG

Aleksandra Robaszkiewicz Head of Corporate Communication Lidl Polska Głównym celem Lidl Polska jest zapewnienie klientom wysokiej jakości artykułów wyprodukowanych z poszanowaniem środowiska naturalnego, w  atrakcyjnych cenach. Równie istotne jest udoskonalanie naszego asortymentu pod względem zdrowia i  bezpieczeństwa żywności. Uważnie śledzimy trendy obecne na rynku i  rozszerzamy ofertę o  produkty przeznaczone dla wegan oraz wegetarian. Podążając za trendem wege, rozszerzyliśmy naszą ofertę o roślinne burgery i klopsy marki Dobra Kaloria, a także oferowaliśmy wegańskie mielone oraz wegańskie burgery Next Level Meat. Produkty te sprawdzają się w diecie zarówno wegan, wegetarian, jak i osób poszukujących nowych smaków i  alternatyw dla mięsa. W ofercie mamy coraz więcej napojów roślinnych oraz zamienników produktów z  mleka krowiego. Oferujemy także wegańskie dania gotowe, przekąski czy parówki sojowe, a  także naturalne, wegańskie kosmetyki marki własnej Cien Food for Skin.

dzenia zwierzęcego jest znacznie większa niż w mniejszych miejscowościach. Jak pokazują wyniki przeprowadzonego sondażu, ilość wegetarian wcale znacząco nie różni się w zależności od miejsca zamieszkania, czy ukończonego poziomu edukacji. ▼ Paula Wendland

51 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Auto dla handlowca

Diesel czy benzyna? Odpowiedź z pozoru wydaje się banalna. Większość dostępnych na rynku modeli występuje bowiem tylko z silnikami diesla. Napędy benzynowe oferowane są w mniejszych samochodach dostawczych. Specyfika handlu powoduje jednak, że auta z jednostkami o zapłonie iskrowym nie są na z góry przegranej pozycji i w niektórych przypadkach stanowią dobrą alternatywę dla diesla.

N

ie dziwi duża popularność silników o zapłonie samoczynnym w  samochodach dostawczych. Charakteryzują się one bowiem dużym momentem obrotowym, tak przydatnym przy przewożeniu ciężkich ładunków. Pokaźna liczba niutonometrów uzyskana dzięki zastosowaniu turbiny i  odpowiednia elastyczność silnika pozwalają zachować akceptowalną dynamikę nawet z pełnym obciążeniem. W  dobie downsizingu nie przerażają już kilkulitrowe pojemności skokowe i wynikające z nich wyższe koszty ubezpieczenia. Kiedyś, żeby uzyskać moc 120 KM potrzebne było sześć cylindrów i 3 litry pojemności skokowej. Dziś takie stado koni mechanicznych uzyskuje się z  prawie o połowę mniejszej jednostki. W  uzyskaniu takiej wartości pomagają m.in. wtrysk common rail i turbina o zmiennej geometrii. Dzięki temu otrzymuje się nie tylko większą sprawność, ale

również niższe spalanie. To jedna z największych zalet silników diesla, w stosunku do jednostek benz y now ych. Przy cenach oleju napędowego i  etyliny na podobnym poziomie każdy zaoszcz ę d zony podczas trasy litr to wymierne korzyści dla firmy. Przekłada się to również na większy zasięg na pełnym zbiorniku paliwa. Przedsiębiorców do wyboru właśnie takiego rodzaju napędu przekonuje też rozbudowana oferta. Auta dostępne są bowiem w kilku wariantach mocy. Czy potrzebuję diesla? Posiadając sklep w niedużej odległości od hurtowni i  dokonując dostaw codziennie przestrzeń około 5 m3 i  ładowność do jednej tony okazują się często wystarczające. Dla takich przedsiębiorców dobrym wyborem są auta dostawcze mniejszych segmentów. W  przeciwieństwie do swoich większych

52 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

odpowiedników duża część z nich występuje z  jednostkami benzynowymi. Przeważnie są to niewielkie silniki o  mocy w granicach 90-130 KM. Jedną z  ich największych zalet w  stosunku do diesli jest brak układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Dzięki czemu użytkownik nie musi uzupełniać płynu AdBlue. Ponadto znikają uciążliwości związane z posiadaniem filtra cząstek stałych (DPF/FAP), który eksploatowany na krótkich dystansach i w mieście nie ma możliwości odpowiedniego wypalenia gromadzącej się w  nim sadzy. Dodatkową zaletą zakupu samochodu dostawczego z silnikiem benzynowym jest jego niższa cena w  porównaniu do tej samej wersji wyposażeniowej z zainstalowaną jednostką o zapłonie samoczynnym. Pewnym ograniczeniem dla potencjalnych klientów, chcących kupić dostawczaka zasilanego benzyną jest fakt, że w  przeważającej większości modeli dostępna jest tylko jedna opcja silnikowa do wyboru. Idealny wybór Na co więc powinien zdecydować się handlowiec? W  zależności od tego, jakie ma potrzeby dotyczące ładowności, wielkości przestrzeni ładunkowej, pokonywanego codziennie dystansu i  budżetu jakim dysponuje, może wybierać spośród wielu modeli oferowanych przez producentów. Dla właścicieli pojedynczych sklepów dobrym wyborem może okazać się kombivan z  silnikiem benzynowym, natomiast dla detalistów dostarczających towary do kilku placówek położonych w różnych miejscowościach bardziej odpowiedni będzie duży furgon z jednostką diesla. ▼ Patryk Łusiewicz


XXXXXXXX

53 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Technologia w FMCG

Uwaga

na wagi w handlu

fot. Patryk Łusiewicz

Waga sklepowa powinna być dobrana pod kątem konkretnego sklepu, jego wielkości, natężenia ruchu, czy rodzaju sprzedawanych towarów. W placówkach detalicznych branży FMCG, zwłaszcza w tych mniejszych, najczęściej używane są wagi kalkulacyjne. Niektóre z nich posiadają opcję połączenia z kasą fiskalną albo komputerem, co ma wpływ na usprawnienie sprzedaży.

N

a rynku dostępnych jest wiele wag kalkulacyjnych. W  sklepach można spotkać nawet urządzenia z lat 80. ubiegłego wieku, które po przeglądzie i  ewentualnej naprawie są ponownie legalizowane i dalej „pracują”. Niemniej z  uwagi na postęp i  innowacje technologiczne warto stawiać na sprzęt nowszej generacji. Dodatkową przesłanką jest w  tym wypadku zapewnienie możliwości przyszłego rozwoju placówki handlowej. Warto pamiętać, że wybór wagi do punktu sprzedaży jest decyzją na lata, czas jej

nieprzerwanej eksploatacji może bowiem przekraczać 10 lat. W oparciu o  jakie kryteria wybrać najlepszy model do swojego punktu sprzedaży? Jarosław Kłodawski, National Sales Manager firmy CAS Polska odpowiada, że warto się wówczas kierować takimi kryteriami, jak: • znana marka producenta o wieloletnim doświadczeniu, oferującego produkty o gwarantowanej jakości i  funkcjonalności, • długi okres udzielanej gwarancji na produkt, a  także późniejsza dostępność serwisu pogwarancyjnego w całym okresie eksploatacji (w  tym dostępność wsparcia telefonicznego udzielanego przez producenta/importera), • dostępność złącz komunikacyjnych zapewniających współpracę z  systemem rejestracji sprzedaży, • zakres i dokładność ważenia, odpowiednia do rodzaju i ilości sprzedawanego asortymentu, • wielkość szalki dostosowana do gabarytów sprzedawanych produktów, • ergonomia pracy na wybranym rodzaju urządzenia i jego estetyka dostosowana do warunków panujących w miejscu eksploatacji. – Jednym z  podstawowych kryteriów wyboru urządzeń

54 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

jest ich dostosowanie do wymogów i warunków występujących w  miejscu eksploatacji. Dostępność wag zapewniających komunikację z urządzaniami rejestrującymi sprzedaż nabiera obecnie bardzo istotnego znaczenia w  związku z  coraz bardziej postępującą informatyzacją handlu. Decyzję o  wyborze takich urządzeń ułatwia fakt, że różnica ich cen w porównaniu z cenami urządzeń nieposiadających takich możliwości, jest naprawdę niewielka – mówi przedstawiciel firmy CAS Polska. W  jakim kierunku zmierzają innowacje w  kategorii wag? Czym nowsze modele różnią się od tych starszych, będących jeszcze w  eksploatacji? Z  najważniejszych zmian można wymienić: • dwudziałowość zwiększającą dokładność ważenia dla małych ilości ważonych produktów, • wprowadzenie interfejsu USB jako rozwiązania zapewniającego komunikację z  urządzaniami rejestrującymi sprzedaż i  zasilanie wagi, • niskie zapotrzebowanie na energię, • możliwość zasilania wagi z  różnych źródeł (sieć energetyczna, port USB, wbudowany akumulator lub zestaw standardowych baterii), W kategorii wag, wzorem innych urządzeń, widoczny jest także mocny nacisk na dbałość o środowisko naturalne. Oprócz wspomnianej wcześniej energooszczędności priorytetem stało się wykorzystywanie w  konstrukcji urządzeń oraz ich opakowań materiałów, które w  łatwy sposób będą mogły być poddawane recyklingowi. Oczywiście standardowo wszelkie materiały i surowce używane do produkcji elementów mających bezpośredni kontakt z  żywnością podlegają wymogom certyfikacji przez Państwowy Zakład Higieny. ▼ Jacek Ratajczak


Technologia w FMCG

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

55 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


10

ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP

WYSTARTOWAŁA JUBILEUSZOWA

EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW Redakcja „Poradnika Handlowca” po raz 10. zaprasza naszych czytelników – właścicieli niezależnych sklepów branży FMCG – do udziału w autorskim konkursie „Odśwież Swój Sklep”. W dotychczasowych 9. edycjach konkursu nagrodziliśmy już ponad 100. właścicieli sklepów z całej Polski – być może to właśnie Państwa sklep będzie następny!

Wraz ze sponsorami konkursu odmieniliśmy oblicze handlu, m.in. w sklepach w Andrychowie, Sanoku, Staninie, Morągu, Grudziądzu i Krzeszowicach. Aby spróbować swojego szczęścia wystarczy, by właściciel sklepu wypełnił kupon i wysłał go pocztą lub mailem na adres redakcji „Poradnika Handlowca”.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? W konkursie „Odśwież swój sklep” może wziąć udział każdy właściciel niezależnego sklepu z produktami FMCG o powierzchni do 150 m2. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE? Na kuponie konkursowym zamieszczonym poniżej należy wskazać prawidłowe odpowiedzi poprzez wpisanie litery „T” (tak) lub „N” (nie). We wskazaniu prawidłowych odpowiedzi pomocna na pewno będzie lektura „Poradnika Handlowca” oraz naszej strony internetowej www.poradnikhandlowca.com.pl. Wypełniony Kupon Konkursowy należy wysłać na adres redakcji z dopiskiem na kopercie „Odśwież Swój Sklep”.

NAGRODY 10. EDYCJI ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP I NAGRODA:

• Wyposażenie sklepu o wartości 20 000 zł – ufundowane przez sieć Groszek • Projekt sklepu ufundowany przez sieć Groszek • Regał w strefie kasy ufundowany przez firmę Mars Wrigley • Badanie optymalizacyjne sklepu i regały specjalistyczne ufundowane przez firmę MAGO • Zestaw garnków Prime i zestaw sztućców Modern 24 el. ufundowany przez firmę Gerlach • Waga kalkulacyjna PR-II 15P RS ufundowana przez firmę CAS Polska

WARUNKI KONKURSU Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęło się w październiku br., a zakończy 21 lutego 2020 r. Zgłoszenia i rozwiązania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niezależna komisja, składająca się z przedstawicieli Sponsorów i redakcji, wyłoni laureatów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach „Poradnika Handlowca” nr 3/2020. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl

Zapraszamy!

• Metkownica BLITZ i kalkulator SHARP ufundowane przez firmę Torell • Partia produktów Jan Niezbędny i STR8 od firmy Sarantis Polska

II i III NAGRODA:

• Zestaw sztućców Modern 24 el. ufundowany przez firmę Gerlach • Metkownica BLITZ i kalkulator SHARP ufundowane przez firmę Torell • Partia produktów Jan Niezbędny i STR8 od firmy Sarantis Polska POZOSTAŁE NAGRODY: • 37 szt. kalkulatorów SHARP ufundowanych przez firmę Torell • 7. zestawów drobnych sztućców ufundowanych przez firmę Gerlach

Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież Swój Sklep” prosimy przesyłać na nasz adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mailem: konkurs@poradnikhandlowca.com.pl

ORGANIZATOR KONKURSU:

SpoNSOR GŁÓWNY: SpoNSORZY: 9

ZADANIE I KUPON KONKURSOWY

Nazwa firmy

Wskaż prawidłowe odpowiedzi, wpisując literę „T” (Tak) lub „N” (Nie)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Czy za datę narodzin spółdzielczości spożywców w Polsce (pod zaborami) przyjmuje się 1869 rok? Czy sieć Groszek była już sponsorem konkursu „Odśwież Swój Sklep”? Czy supermarkety proximity to sklepy w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy zaspokajające kompleksowo potrzeby klientów? Czy we franczyzie tzw. twardej właściciel sklepu ma dużą swobodę podejmowania decyzji biznesowych? Czy od 1 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele sklepów spożywczych będą zobowiązani wymienić stare modele kas na kasy online? Czy omnichannel to pojęcie obrazujące wielokanałowość sprzedaży, czyli handel zintegrowany wielokanałowo? Czy, jeśli zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie zosta- nie utracone w danym roku, to prowadzący działalność może ubiegać się o ponowne jego wydanie w następnym roku?

Imię i nazwisko właściciela Adres sklepu E-mail Powierzchnia sklepu

Tel. kontaktowy:

Zapoznałam/em się (podpis z regulaminem konkursu. i pieczątka sklepu) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora W MOIM SKLEPIE PILNEGO ODŚWIEŻENIA WYMAGAJĄ (zaznacz max. 2 pozycje)

Meble

Lada chłodnicza

Sprzęt fiskalny

Oświetlenie

Witryna sklepu

Waga/Krajalnica etc.

56 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


XXXXXXXX

57 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


SPORT W FMCG

Skoczkowie w różowych kaskach Skoki narciarskie śmiało można nazwać jednym z polskich sportów narodowych. Gdziekolwiek zawody się odbywają, można liczyć zarówno na polskie flagi powiewające z trybun, jak i dobre występy naszych skoczków. W tym sezonie liderem kadry jest Dawid Kubacki, wspierany przez markę Manner. basadorów, zatem jest to sytuacja „win-win“, w której możemy przenieść emocje towarzyszące sportowi na naszą markę – wyjaśnia Karin Steinhart, Manager ds. PR i  Sponsoringu Manner, dodając: – Zdecydowaliśmy się na sponsoring skoków narciarskich także

jest ważnym rynkiem dla produktów waflowych Manner, a postać ambasadora pomaga budować świadomość marki. Przez lata w  teamie Manner znalazło się wielu znakomitych skoczków z  różnych krajów. W tym sezonie zespół tworzą

Motto Poradnika Handlowca od 2002 r.: „Czas odreagować stresy! Czas odejść od komputerów! Czas na sport!”

dlatego, że jest to bardzo popularny sport w naszym rodzimym kraju, czyli w  Austrii, jak również w naszych głównych krajach eksportowych takich jak Polska, Niemcy i Słowenia – podkreśla. Współpraca z  Dawidem Kubackim trwa od 2013 r. Polska

oprócz Dawida Kubackiego również niemieccy skoczkowie – Karl Geiger, Severin Freund i Pius Paschke, a także zawodnicy z Austrii – Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Huber i Mika Schwann. ▼ Patryk Łusiewicz

fot. materiały prasowe Manner

J

esteśmy w szczycie sezonu skoków narciarskich – dyscypliny, w  której polscy skoczkowie od lat zaliczają się do ścisłej światowej czołówki. Przez długi czas liderem naszej kadry był Kamil Stoch, ale w aktualnym sezonie tzw. „pierwsze skrzypce” gra Dawid Kubacki. Wszyscy zachwycaliśmy się jego skokami oraz wygraną w Turnieju Czterech Skoczni, w  trakcie którego stanął na podium w każdym z konkursów. Wysoka i równa forma pozwala mu walczyć z  najlepszymi i  być jednym z  faworytów w wyścigu o Kryształową Kulę. Sukcesy i  sympatia ze strony kibiców powodują, że skoczek staje się coraz bardziej rozpoznawalny i można zobaczyć go… na sklepowej półce. Marka Manner, której logo i  różowy kolor zdobią kask skoczka, wprowadziła na rynek edycję wafli z  wizerunkiem Dawida Kubackiego. Austriacka marka słodyczy od lat związana jest właśnie ze skokami narciarskimi. Wspiera tę dyscyplinę od sezonu 2001/2002. – Naszą wizją jest duma z reprezentowania słodkiego smaku Wiednia i promowanie go na całym świecie. Poszukując pomysłów na zwiększenie świadomości marki w naszych krajach eksportowych, zdecydowaliśmy się zaangażować w skoki narciarskie. To bardzo lubiana dyscyplina z  popularnymi sportowcami, bez fauli i dopingu. Ambasadorzy czerpią korzyści z  marki, a  marka czerpie korzyści ze swoich am-

Dawid Kubacki po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni

58 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


SPORT W FMCG

59 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


DETAL

Princessa rusza ze zmianą wizerunkową

Jacek Ratajczak: Z jakimi noferującego ograniczone spowościami wchodzi Princessa życie cukru? w 2020 r. na polski rynek słoMamy świadomość rosnądyczy impulsowych? cego trendu zdrowego odżyZuzanna Różycka: Wiemy jak wiania i  ograniczania cukru ważne w naszej kategorii słow  diecie, i  że jest on istotny dyczowej są nowości, które także dla naszych konsumendobudowują sprzedaż do stantek. Wykorzystują one różne dardowego portfolio. Pod kookazje, żeby się ruszać, staraniec zeszłego roku wprowają się zdrowiej jeść. Jednakże, dziliśmy nową linię wafelsmak i przyjemność są wciąż ków Princessa Intense, wynie mniej ważne. Dlatego zaróżniających się na tle konwsze promujemy zbilansowakurencji oryginalnym wygląną dietę oraz dbamy, by nasze dem czy wysokiej jakości czeprodukty były nie tylko pyszkoladą w różnych wariantach. ne, ale też produkowane z najPrincessa Intense Peanut Butwyższej jakości składników. ter to propozycja dla fanów Zuzanna Różycka masła orzechowego, bestselJakie emocje ma wyzwalać lerowy smak kokosowy przyu  konsumentów szata graJunior Brand Manager pomni wariant White Cocoficzna opakowań marki PrinNestlé Polska nut w białej czekoladzie, zwocessa? lennicy tradycji wybiorą wafeMarka Princessa wraz z wprolek Milk Chocolate z rozpływającymi się w ustach ka- wadzeniem na rynek nowej linii wafelków Princeswałeczkami czekolady, natomiast Princessę Intense sa Intense rusza ze zmianą wizerunkową. NiezmienDark Coconut pokochają amatorzy wytrawnej czeko- nymi elementami pozostają rozpoznawalny niebieski lady gorzkiej. Już w lutym rusza intensywna kampa- kod kolorystyczny i logo marki, które jednakże zyskania telewizyjna Princessy połączona z komunikacją ły nowoczesny wymiar. Wyróżniająca się na opakow Internecie oraz punktach sprzedaży, która będzie waniu wizualizacja wafelka z chrupiącymi dodatkawspierać całe portfolio marki. mi informuje o  wyjątkowym smaku i  uwydatnia to, co go odróżnia od konkurencji. Faktura tła nawiązuCzy w  swoich przekazach reklamowych bardziej je do odmienionego, niepokornego charakteru marki. stawiacie na klienta uniwersalnego, czy chcecie do- Natomiast połączenie matowego materiału oraz metrzeć ze swoim przekazem do określonych grup talicznego, błyszczącego efektu nadruku opakowania konsumentów? dodatkowo podkreśla wysoką jakość produktów. Nasze kampanie reklamowe są skierowane przede wszystkim do pań, ale oczywiście bez pominięcia pa- W jakim kierunku pójdzie gramatura Waszych wanów. Natomiast nasze konsumentki to otwarte, ak- felków? Czy obok wariantów standardowych górę tywne osoby, które na co dzień mają mnóstwo obo- wezmą wersje XXL czy mniejsze miniaturowe grawiązków i zajęć, i mimo że konsekwentnie realizu- matury? ją swoje plany, od czasu do czasu potrzebują małej Widzimy, że rynek dynamicznie rozwija się w stroprzerwy. Wtedy też sięgają po Princessę. W związku nę wariantów XXL. Marka Princessa poza wproz  lutową kampanią, pokażemy jej nowy, odmienio- wadzaniem nowości również będzie skupiała się ny wizerunek – marki na czasie, aktywnej, pewnej na wsparciu swojego większego formatu Princessa siebie, a czasem niepokornej, jak nasze konsumentki. Longa. Naszym bestsellerem jest wariant kokosowy w białej czekoladzie, która odnotowuje najwyżCzy marka Princessa, która w przeszłości przecho- sze w portfolio wyniki sprzedażowe. Odpowiadając dziła już zmiany receptur, przewiduje dostosowanie więc na potrzeby konsumenta, podążamy za trenswoich produktów do trendu prozdrowotnego, pre- dem rynkowym. ▼

60 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


DETAL

61 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


PORADNIK KOSMETYCZNY PORADNIK KOSMETYCZNY

Recepta na świeży zapach Dezodoranty i antyperspiranty od wielu lat zyskują na znaczeniu. Szeroki wachlarz zapachów, wygodne i praktyczne opakowania oraz odpowiadające wyszukanym potrzebom odbiorców innowacyjne formuły budują zróżnicowaną kategorię z dużą ilością rynkowych nowości.

Sposoby walki z potem Użycie dezodorantu lub antyperspirantu to jedna z  podstawowych porannych czynności, zarówno dla kobiet, jak i  dla mężczyzn. Dezodorant wybierają przede wszystkim osoby, które nie mają problemów z  nadmiernym poceniem. Jego zadaniem jest jedynie zamaskować nieprzyjemny zapach, który pojawia się w  wyniku rozkładu potu przez bakterie. Niszczy je lub hamuje ich namnażanie oraz neutralizuje przykry zapach atrakcyjnymi aromatami, np. kwiatowymi, cytrusowymi, orientalnymi, korzennymi. Z kolei dla użytkowników, którzy mocno się pocą polecany jest silniejszy środek, zwany antyperspirantem. Kosmetyk ten, oprócz kompozycji zapachowych i substancji antybakteryjnych, zawiera związki chemiczne, które hamują wydzielanie potu, opóźniając tym samym powstanie nieprzyjemnego zapachu i  mokrych plam na ubraniu. Dobrze mieć go pod ręką latem, w  sytuacjach stresowych czy podczas uprawiania sportu. Antyperspiranty są często bezzapachowe lub posiadają delikatny zapach, który nie koliduje z  innymi preparatami do pielęgnacji ciała. Popularne formaty Najczęściej wybieranym kosmetykiem do walki z potem jest dezodorant w sprayu czy w atomizerze. Rozpylana forma zapewnia

higieniczną aplikację i poczucie świeżości. Drugim pod względem popularności rozwiązaniem jest poręczny dezodorant w  kulce, który pozwala nanosić aktywne składniki żelu z  idealną precyzją. Są one bardzo łagodne dla skóry, a tym samym odpowiednie dla delikatnego i wrażliwego obszaru pod pachami. Nieco mniejsze zainteresowanie odbiorców budzi wersja w sztyfcie, która oferuje niezawodną ochronę, pozostawiając cienką warstwę kremu na skórze. Produkty w sztyfcie są uznawane za przyjazne środowisku. Wszystkie rozwiązania doskonale radzą sobie w walce z potem. Na rynku można zauważyć jednak pewne preferencje, i tak mężczyźni częściej wybierają dezodoranty w sprayu, natomiast kobiety chętnie sięgają po warianty w kulce. Do zadań specjalnych Segment dezodorantów i  antyperspirantów charakteryzuje się dużą liczbą nowości, będących odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby i wymagania konsumentów. W  ofercie pojawiają się rozwiązania, które pozwalają uniknąć zabrudzeń na ciemnych oraz jasnych ubraniach, dla skóry wrażliwej oraz bez wysuszającego alkoholu etylowego, za to z nawilżającymi składnikami. Wraz z trendami rynkowymi zachęcającymi do bardziej ekologicznych wyborów, klienci coraz częściej poszukują wariantów powstających w oparciu

62 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

o składniki pochodzenia naturalnego, w formule wegańskiej oraz produktów z certyfikatem „zielonego liścia”. Uznanie zdobywają również kosmetyki z  linii hipoalergicznych. ▼ Paula Wendland

Urszula Kostian Brand Manager STR8 Rynek antyperspirantów i dezodorantów stale się rozwija dzięki rosnącej świadomości konsumentów w  zakresie higieny oraz troski o  własny wizerunek. Najchętniej wybieraną przez polskich użytkowników grupą produktów z  kategorii dezodorantów są aerozole, w  drugiej kolejności roll-ony, a  w  trzeciej sztyfty. Patrząc na rynek widzimy znaczną przewagę antyperspirantów, ale dezodoranty zapachowe również mają swoich wiernych odbiorców. Ważną cechą dla konsumenta są dodatkowe substancje aktywne, komunikowane na opakowaniu, np. nowoczesne technologie lub składniki wspomagające działanie. Jednym z  takich innowacyjnych rozwiązań są antyperspiranty STR8 All Sports zawierające Turbo Technologię „Enkapsulacji”. Jej główną ideą jest stopniowe uwalnianie zapachu z  „kapsułek”, np. pod wpływem wzrostu temperatury ciała, w  sytuacjach stresu lub wzmożonej aktywności fizycznej.


SŁODYCZE Impulsowe

fot. BigstockPhoto.com

Słodkości na każdym kroku Słodycze znajdują się w ofercie każdego sklepu spożywczego. Kategoria ta, w przeciwieństwie do innych, rozsiana jest w różnych miejscach sali sprzedaży i niemal przy każdym regale atakuje zmysły kupujących. Impulsowy charakter łakoci powoduje, że wystarczy czasami jedno spojrzenie na opakowanie, by klient zdecydował się na zakup swojego ulubionego produktu.

S

ałodkie przekąski są jednym z ulubionych artykułów spożywczych, nie tylko dla konsumentów, ale również handlowców. Osoby odwiedzające sklep cenią sobie przede wszystkim rozbudowaną ofertę – dosłownie każdy jest w  stanie znaleźć w  ofercie popularnych producentów odpowiadający mu produkt, niezależnie jakie ma się upodobania smakowe,

alergie pokarmowe czy założony budżet. Znajdzie się małe co nieco zarówno dla fanów czekolady, wielbicieli żelek, miłośników przekąsek funkcjonalnych czy zwolenników słodkich wypieków. Nie dziwi więc fakt, że również detaliści dbają o to, by zapewnić atrakcyjną i rozbudowaną ekspozycję tej kategorii asortymentowej. Nie ma drugiej takiej grupy produktowej, która na małej po-

64 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

wierzchni sprzedaży dostarcza tak dużych zysków. Wysoka marża i niewielkie gabaryty powodują, że handlowcy kierując się zasadami cross merchandising starają się umieszczać słodkości przy niemal każdym regale sklepu. Dowolne miejsce dobre Sala sprzedaży w każdej placówce handlowej jest inna, jednak


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

65 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


SŁODYCZE Impulsowe

Małgorzata Wieczorek Category Development Specialist Nestlé Polska Strefa przykasowa to najważniejsze miejsce dla produktów impulsowych w sklepie. Ekspozycja jest szczególnie istotna, ponieważ

niezależnie od jej wielkości słodkości znajdują się w minimum dwóch miejscach – przy głównym regale oraz kasie. Niezależnie, czy mówimy tutaj o  hipermarkecie, czy niewielkim sklepiku, w którym obsługuje się klientów w systemie ladowym, w każdej placówce obecność słodyczy impulsowych w  strefie kasy powinna powielać ekspozycję głównego regału. Dostępne w  ofercie producentów materiały POS pozwalają ponadto wzmocnić obecność marki w  przestrzeni sklepu – zagospodarować końce regałów oraz umożliwić sprzedaż łączoną. Hangery, displaye i  podajniki grawitacyjne – dzięki nim można umieścić słodkości przy regale z kawą, napojami czy piwem.

55% zakupów słodyczy impulsowych nie jest planowana. Jak zatem zarządzić nowymi produktami w strefie przykasowej? Wiemy, że konsument wybiera najczęściej spośród 5 sprawdzonych wariantów, dlatego koniecznym jest, aby strefa przykasowa zawierała przede wszystkim standardowe produkty. Jednak kluczowym czynnikiem wzrostu kategorii są nowości i  nie może ich zabraknąć przy kasie. Optymalnym mixem nowości do produktów standardowych to około 30% do 70%. W  ten sposób zapewnimy odpowiedni asortyment tym, którzy są przywiązani do swoich ulubionych produktów, ale również dla tych, którzy poszukują nowych doznań smakowych.

Najbardziej sprawdzoną metodą jest zdecydowanie się na wybór artykułów od najbardziej znanych i renomowanych producentów. Duża rozpoznawalność logo i często silne wsparcie w postaci aktywności medialnych pozwalają zwiększyć sprzedaż słodkości impulsowych, przy których zakupie klient kieruje się potrzebą

Co zaproponować? Takie pytanie zadają sobie wszyscy handlowcy, bowiem liczba producentów i oferowane przez nich liczne marki i  warianty łakoci uniemożliwiają zaproponowanie pełnego przekroju asortymentowego. Ograniczeniem pozostaje miejsce, które trzeba zapełnić w  taki sposób, by maksymalnie zwiększyć swoje zyski.

Małgorzata Gmyrek Młodszy Kierownik Zarządzania Kategorią LOTTE Wedel Portfolio firmy E.Wedel składa się z wielu silnych marek, które odpowiadają na różne potrzeby polskich konsumentów. W  naszej ofercie słodyczy impulsowych wyróżniamy 3 kategorie, w  których

66 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

chwili i sięga instynktownie po to, co jest mu już znane. Nie należy ograniczać się przy tym wyłącznie do bestsellerów. Żaden szanujący się wytwórca łakoci nie może sobie pozwolić na braki nowości w  swoim portfolio. Często pojawiają się edycje specjalne, limitowane lub okazjonalne, pozwalające odkryć ulubiony smak w odmiennej formie. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc utrzymywanie w  ofercie bestsellerów i  rotacja pozostałym asortymentem, tak by klienci odwiedzający placówkę mogli wybierać spośród produktów różnych marek. Tak, jak każdy klient jest inny, tak również sprzedaż w  każdej placówce handlowej wygląda różnie. Wybór ulubionych przez klientów marek jest tylko „wierzchołkiem góry lodowej”. Producenci starają się bowiem stosować brandy utożsamiane z  jednym produktem, do rozszerzenia oferty o  nowości nie tylko w  ramach różnych wersji smakowych batonika, ale również oferując inspirowane jego smakiem np. lody lub draże. Wiele zależy jednak od klienteli – w  jednym sklepie

możemy poszczycić się wysokim wskaźnikiem rozpoznawalności naszych produktów, kluczowym dla impulsowego wyboru. W kategorii batonów znaną w  całej Polsce marką jest Pawełek, który cieszy się bardzo dobrą sprzedażą w strefie przykasowej. Przykładem top sellerów tej marki jest m.in. Pawełek Toffi oraz nowość – Pawełek DUO. W kategorii wafli E.Wedel najbardziej rozpoznawalną marką jest WW. W  ostatnim czasie do kultowego smaku orzechowego w mlecznej czekoladzie dołączył WW Peanut Butter. Segment wedlowskich produktów dla dzieci również stanowi duży odsetek sprzedaży słodyczy impulsowych i  tu na szczególną uwagę zasługuje Czekotubka, czyli wyjątkowy krem zamknięty w małej, poręcznej tubce.


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

67 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


SŁODYCZE Impulsowe

Mariusz Jaroszewski Kierownik Działu Zarządzania Kategorią Colian Odpowiedni dobór asortymentu i prawidłowa ekspozycja to czynniki wpływające na efektywność sprzedaży w  strefie kasy. Biorąc pod uwagę fakt, że w  tym miejscu klient podejmuje decyzję o zakupie spontanicznie

lepiej mogą rotować batoniki, w drugim lizaki, a  w  innym żelki. Ofertę należy więc dostosować do gustów osób odwiedzających placówkę. Oprócz samej analizy sprzedaży, warto otworzyć się na opinie klientów i w miarę możliwości uzupełniać ofertę o nowości, o które występują zapytania. Absolutnym must have każdego sklepu spożywczego powin-

i bardzo szybko, powinien mieć do wyboru przede wszystkim bestsellery rynkowe. Lepiej postawić na sprawdzone produkty np. Grześki kakaowe w czekoladzie (36 g), Grześki Mega kakaowe w  czekoladzie deserowej (48 g), batony impulsowe Jeżyki classic (30 g) czy Goplana Break. Sprzedażowy sukces mogą wzmocnić też żelki Miśki 90 g od Jutrzenki oraz Akuku! ZdrOwocki z sokiem owocowym i obniżoną o  30% zawartością cukrów. Doskonałym uzupełnieniem oferty będą bitesy, takie jak Goplana Grześki Tyci – miniwafelki w  sam raz do dzielenia się i chrupania w dowolnym miejscu i  czasie. Warto pamiętać też o  cenie, przy kasie nie powinna przekraczać 5 zł, a gramatura produktów nie może być większa niż 100 g.

ny być batoniki – oblane czekoladą z nadzieniem, zbożowe, musli, funkcjonalne i wafelki. Każde z nich dostępne są w niemal niezliczonej ilości odmian. Oprócz nich w strefie impulsowej nie może zabraknąć lizaków, w  przeważnie owocowych smakach, które kuszą najczęściej młodszych klientów, swoimi różnymi kształtami. Dopełnieniem oferty są gumy – za-

równo do żucia, jak i rozpuszczalne. Te pierwsze w postaci drażetek, pastylek i listków, przeważnie o  smaku miętowym lub owocowym. Kolejnymi produktami dostępnymi w kategorii impulsów są słodkości w  opakowaniach zbiorowych, czyli żelki, pianki, draże, dropsy i czekoladki. Przekąska z piekarni Kiedyś kategoria ta ograniczała się w  dużej mierze do zaproponowania klientom pączka lub drożdżówki (zwanej też szneką lub słodką bułką). Sukcesywnie następuje jednak rozwój oferty rynkowej, w  której śladem innych impulsów, co rusz pojawiają się kolejne warianty adresowane do wielbicieli wypieków. Donuty, muffiny, croissanty i ciastka francuskie na dobre zadomowiły się już w dużej liczbie zarówno większych, jak i  mniejszych placówek. Dostępne są przeważnie tam, gdzie klient spędza najwięcej czasu, czyli przy kasie – w stojącej obok specjalnej witrynie. W  kategorii słodkich przekąsek piekarniczych wyróżnia się dwa główne trendy konsumenckie. Pierwszy z  nich Sensory & Indulgance dotyczy doświadczania „tu i  teraz” i  czerpania przy-

Mirosław Strykowski

mąż właścicielki Sklep „Alicja” Świebodzin (woj. lubuskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Słodycze impulsowe sprzedają się dobrze. Wybierane są przeważnie wafelki, zarówno w czekoladzie, jak i bez. Królują w tej kategorii produkty wiodących na rynku marek. Kupują je zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Ta druga grupa klientów często decyduje się także na wybór lizaków o owocowym smaku. W tym przypadku mniej liczy się jednak marka, a bardziej osobiste preferencje dotyczące smaku oraz kształtu, jak również niewielka cena produktu.

68 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

69 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


SŁODYCZE Impulsowe

Marek Skomorowski Visibility Manager Perfetti Van Melle Polska Strefa przykasowa to szczególne miejsce w sklepie – jedyne, do którego trafiają wszyscy klienci. Najlepiej sprawdzają się w  niej produkty impulsowe, takie jak m.in.

jemności z jedzenia. Kolejnym jest Easy & Affordable, będącym trendem convenience w  kategorii produktów on-the-go, dostosowującym produkty do szybkiego tempa życia konsumentów. Łakocie dla maluchów Reprezentanci każdego pokolenia są fanami słodkości, jednak największymi miłośnikami takich przekąsek są dzieci. To jedna z najbardziej wymagających grup konsumenckich. Dla nich nie tylko liczy się marka, lecz również pewne wartości dodane oraz personalizacja przekazu reklamowego. Nic nie dociera do maluchów tak, jak wizerunek ich ulubionego bohatera z  kreskówki, gry, komiksu lub książki. Liczą się także kolorowe opakowanie oraz kształt. Dodatkowym atutem okazuje się format zabawki, a także gadżety dodawane do słodkości. Pamiętajmy, żeby ofertę skierowaną do najmłodszych kupujących eksponować na wysokości ich wzroku i  w  zasięgu ręki. Dzięki temu niepełnoletni konsumenci będą mogli bez najmniejszego problemu zapoznać się z  propozycjami asortymento-

gumy do żucia, lizaki czy cukierki. Planując jej ustawienie, detaliści powinni pamiętać przede wszystkim o obecności rozpoznawalnych marek, dających gwarancję przyciągnięcia uwagi klientów. Konsument w  strefie kas kupuje przede wszystkim oczami, dlatego dołączenie do oferty sklepu cukierków oraz gum do żucia znanych brandów, takich jak Mentos, pozwoli sklepom na pełne i  efektywne wykorzystanie przestrzeni. Segment słodkich przekąsek rozwija się bardzo dynamicznie (5,4% rocznie, GIRA 2019). Ważną rolę odgrywają w  nim m.in. donuty. Ich rosnąca popularność związana jest z dwoma istotnymi trendami – Sensory & Indulgance oraz Easy & Affordable (GobalData 2018).

wymi. Uczniów mogą ponadto zainteresować rogaliki i niewielkie paczki ciasteczek, które służą im jako drugie śniadanie lub przekąska w drodze do szkoły. Dobre na każdą okazję Słodka chwila zapomnienia jest przyjemnością, na którą można

Michał Kapera Category Management & Perfect Store Manager Ferrero Polska Commercial Podczas ustalania oferty na strefę kasy kluczowy jest dobór odpowiedniego asortymentu. Ze względu na ograniczone miejsce najlepiej zwrócić uwa-

70 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

sobie pozwolić niemal w dowolnym miejscu i  czasie. Ofertę słodyczy warto jednak dopasowywać do kalendarza. Zbliżające się Walentynki, czy przypadający na początku marca Dzień Kobiet to nie tylko bombonierki, ale również impulsy. Odwiedzając sklep młodsi klienci mogą chcieć kupić drobne łakocie swoim koleżankom i/lub kolegom z  klasy, a dorośli znajomym z pracy. Warto śledzić na bieżąco, jakie święta wypadają w dany dzień i przekonywać klientów do zakupu dodatkowych słodkości. W  tym roku Tłusty Czwartek przypada 20 lutego, handlowcy powinni wzmocnić więc promocje słodkich przekąsek piekarniczych. Święto to związane jest tradycyjnie z pączkami, nie wyklucza promocji na pozostałe wypieki. Może warto urozmaicić ten dzień donutem lub muffinem? Impuls przy kasie Miejscem, w którym króluje sprzedaż słodyczy impulsowych jest bezsprzecznie strefa kasy. Niewielkie opakowania mogą ginąć w  przestrzeni głównego regału ze słod-

gę na słodycze cieszące się największą popularnością wśród kupujących (np. produkty marki Kinder). Produkty najlepiej podzielić na kategorie, a następnie pogrupować w  obrębie bloków markowych (np. blok marki tic tac). W ramach danej marki warto zastosować estetyczne podziały na poziomie typów produktów oraz smaków. Polacy często sięgają po słodycze, których nie planowali kupić, a które przykuły ich wzrok. Klient przy kasie nie ma czasu szukać ulubionego produktu, w  związku z  tym widoczność odgrywa tutaj kluczowe znaczenie. Bardzo dobrą lokalizacją dla słodyczy impulsowych jest miejsce na półce nad taśmą, na którą wykładamy zakupy.


Bożonarodzeniowe menu

71 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


SŁODYCZE Impulsowe

Joanna Kawalec Dyrektor Marketingu La Lorraine Polska Konsumenci poszukują nowości, chcą eksperymentować z nieznanymi dotąd smakami, chętnie dzielą się zdjęciami posiłków

kościami, a przy kasie, gdzie klient przebywa przez dłuższy czas, istnieje większa szansa na dostrzeżenie przekąski. O  tym, że obecność jakiegokolwiek towaru w  tej części sali sprzedaży zwiększa rotację, nie trzeba nikogo przekonywać. W  strefie kasy dla zmaksymalizowania zysków powinno postawić się na bestsellery znanych marek, a ofertę należy uzupełniać nowościami i  edycjami limitowanymi najpopularniejszych przekąsek. Rotowanie częścią asor-

w mediach społecznościowych. Liczy się wygląd produktu i przyjemność jedzenia. To sprawia, że donuty postrzegane są jako przekąska modna, nowoczesna, oddająca styl życia konsumentów. Dynamicznie rośnie też kategoria „on-the-go” oraz formaty sklepowe typu convenience. Trend ten napędza popyt na atrakcyjne przekąski. Odpowiadając na te potrzeby, wprowadzamy na rynek nową markę: DONUT worry be happy. Już teraz na sklepowych półkach mamy 3 produkty w ulubionych smakach Polaków: truskawkowym, czekoladowym i z posypką z kruszonych cukierków. A wkrótce pojawią się nowe warianty donutów wpisujących się w oczekiwania konsumentów.

tymentu okazuje się dobrym rozwiązaniem. Pozwoli to przyciągnąć wzrok klienta poszukującego nowości. Przygotowując ekspozycję ważne jest zachowanie umiaru. Z jednej strony obecność wielu produktów musi stwarzać wrażenie obfitości, z drugiej nie można nadmiernie zwiększać liczby „fejsów”, by klient nie miał problemu z szybkim ogarnięciem wzrokiem pełnej oferty. Częstej rotacji asortymentowej sprzyja różnorodność poja-

wiających się na rynku produktów. Jednym z wiodących w kategorii słodyczy trendów jest miniaturyzacja. Coraz większa liczba producentów wprowadza do swojego portfolio mniejsze warianty opakowań – na jeden kęs. Towarzyszą temu liczne aktywności reklamowe, więc klienci nie są zdziwieni, widząc zminiaturyzowaną wersję lubianego przez siebie przysmaku na sklepowej półce. Pamiętajmy jednocześnie, że chłodniejsze miesiące są najlepszym okresem sprzedaży produktów czekoladowych. Ich udział w  ofercie strefy kasy, powinien być teraz znaczny. Jednym z  podstawowych kryteriów doboru artykułów impulsowych dostępnych przy stanowisku kasowym jest zasada jednej monety. Według niej pojedynczy produkt nie może być droższy niż 5 zł. Dobrym sposobem na uatrakcyjnienie ekspozycji są materiały POS. Wszelkie hangery, displaye, standy, podajniki grawitacyjne, ekspozytor do lizaków (popularne „jeżyki”), dodatkowo zwiększą rozpoznawalność marki na sali sprzedaży. ▼ Patryk Łusiewicz

Maria Blumka

Sprzedawczyni Sklep spożywczy Świebodzin (woj. lubuskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Spośród słodyczy dzieci najczęściej kupują żelki. Decydują się na popularne malinki oraz te przykuwające ich uwagę głównie kształtem. Dużym zainteresowaniem młodszych klientów cieszą się także lizaki ­­– zarówno owocowe, jak i z gumą balonową w środku. Dorośli wybierają z  reguły batoniki, przeważnie szukają wafelków oraz nadziewanych orzeszkami i  oblanych czekoladą. Z  kategorii impulsów zainteresowaniem cieszą się także gumy odświeżające oddech. W swoich wyborach klienci sklepu, w  którym pracuję, kierują się przede wszystkim atrakcyjną ceną.

72 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


XXXXXXXX

73 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

W stronę natury ▼ Zakupy na „zielono” – str. 75 ▼ Smacznie i zdrowo – str. 78 ▼ Oferta z certyfikatem – str. 84 ▼ Mniej chemii w chemii – str. 87

74 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

Paula Wendland

Zakupy na „zielono”

Ekologiczne trendy zmieniają zwyczaje zakupowe współczesnych konsumentów. Choć większość z nich pozostaje wierna ugruntowanym wyborom i  z  konserwatywną wstrzemięźliwością podchodzi do innowacji produktowych, rośnie w  siłę grono klientów otwartych na zmiany. W obszarze ich zainteresowania pojawiają się produkty z  czystą etykietą, posiadające certyfikaty oraz asortyment roślinny. Z  aprobatą spotykają się rozwiązania w duchu zero waste, takie jak kupowanie produktów luzem lub do własnych pojemników oraz projekty mające na celu niemarnowanie żywności.

Zdrowie na talerzu Osoby odpowiedzialne w gospodarstwach domowych za zakupy jedzeniowe mają coraz większe wymagania odnośnie produkcji żywności. Rosnąca świadomość wpływu diety na funkcjonowanie organizmu i podatność na różnego rodzaju choroby i  dolegliwości, a także wiedza o oddziaływaniu produkcji artykułów spożywczych na środowisko naturalne sprawiają, że nie tylko codzienny jadłospis jest poddawany korekcie, ale również jakość jego składowych. Konsumenci z  większą starannością podejmują decyzje o wyborze konkretnego produktu w większości kategorii. Na zmianę ich preferencji dietetycznych silnie oddziałują akcje promujące zdrową żywność, programy kulinarne podkreślające wagę tego co jemy, moda na ekologiczny styl życia. Zwiększa się rozpoznawalność logo europejskiego „zielonego liścia” i  znaków graficznych międzynarodowych certyfikatów, np. Fairtrade (produkty spełniające społeczne, ekonomiczne i środowiskowe standardy ustalone przez Fairtrade International), Rainforest Alliance (system we-

ryfikacji legalności pochodzenia wyrobów z drewna), MSC (certyfikat zrównoważonego rybołówstwa). Certyfikaty umieszczone na opakowaniu są postrzegane przez odbiorców jako gwarancja wyższej jakości i bezpiecznego pochodzenia produktu.

Systematycznie rośnie grono osób preferujących dietę roślinną, a wraz z nim asortyment podkreślający brak składników odzwierzęcych na etykietach opakowań.

Coraz mocniej liczy się prosty skład i jeszcze bardziej przejrzysta komunikacja marketingowa, dlatego uwagę przyciąga asortyment wyróżniający się „czystą etykietą”, na której nie znajdują się kontrowersyjne składniki czy nieuzasadnione dodatki. Niepożądana jest obecność w  recepturach m.in. sztucznych konserwantów i barwników, a także wzmac-

Dorota Sibińska

Sprzedawczyni PHU „Żaczek” Świebodzin (woj. lubuskie)

fot. Patryk Łusiewicz

W sklepie jest bardzo szeroka oferta produktów ekologicznych, na których w znacznej mierze opiera się sprzedaż w placówce. Klienci często pytają o taki asortyment, więc warianty ekologiczne figurują obok zwykłych odpowiedników. Najwięcej artykułów występuje w kategorii nabiału. Kupujący wybierają z reguły mleko oraz jogurty w wersjach bio. Ponadto dostępne są warzywa, nie tylko świeże, ale również w formie przecierów oraz owoce – także suszone.

75 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

Cezary Furmanowicz Dyrektor Marketingu Transgourmet i Selgros Cash&Carry

Świadome odżywianie jest jednym z panujących trendów kulinarnych. Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na skład i  pochodzenie produktu, a także jego wartość kaloryczną. U podstaw tej tendencji leży nie tylko dbałość o zdrowie, ale również dobro środowiska. Na rynku można zaobserwować coraz więcej punktów oferujących dania kuchni roślinnej, rośnie liczba cateringów dietetycznych czy kawiarni z przekąskami bazującymi na produktach bio i eko. Zmiany nawyków żywieniowych mają bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe indywidualnych klientów, nie tylko w kwestii wyboru restauracji czy poszczególnych pozycji z menu, ale także jeśli chodzi o wybór produktów wkładanych do koszyka. Selgros Cash & Carry cieszy się uznaniem i  zaufaniem nie tylko ze strony właścicieli firm,

niaczy smaku. Za oczekiwany poziom jakości klienci są gotowi zapłacić wyższą cenę. Roślinna alternatywa Systematycznie rośnie grono osób preferujących dietę roślinną, a wraz z nim asortyment podph_frackowiak_produkt_131x65.pdf 1 09/10/2019 kreślający brak składników odzwierzęcych na etykietach opakowań. Coraz więcej ludzi ogra-

Reklama

ale również indywidualnych klientów i od ponad 20 lat spełnia oczekiwania swoich odbiorców nieustannie zaskakując bogatą ofertą produktów. W halach Selgros Cash & Carry, oprócz warzyw i  owoców, świeżych ryb i  owoców morza, mięsa oraz produktów marek własnych dostosowanych do potrzeb różnorodnych odbiorców, znajduje się również szeroki asortyment produktów typu fit i light oraz eko i bio. Zdrowa żywność wykazuje bardzo dobrą dynamikę sprzedaży, a asortyment obu kategorii, produktów ekologicznych i  light, jest stale rozwijany. Obserwujemy, że przestawienie się na zdrowy styl życia zwykle skutkuje całościowym wprowadzeniem nowej filozofii podczas zakupów, co przekłada się na równe, bardzo dobre wyniki sprzedaży w każdej z grup asortymentowych. Selgros Cash & Carry uważnie śledzi trendy rynkowe i w odpowiedzi nie tylko poszerza ofertę, ale także edukuje w kwestii zdrowego odżywiania. Dwa razy do roku wydajemy katalog „Pasja i Zdrowie”, a  od tego roku w  gazetkach produktowych wprowadziliśmy dodatkowe strony z  asortymentem zdrowej żywności wraz z przepisami, uzupełnione o rekomendacje i porady dietetyka.

nicza spożywanie mięsa już nie tylko z powodów ekonomicznych, etycznych czy zdrowotnych. Wielu z  nich pragnie w  świadomy sposób minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Oferta wegańska znajduje też uznanie wśród konsumentów, którzy nie eliminują mięsa z die14:28 ty, ale są otwarci na inspiracje pozwalające urozmaicić codzienne menu. Duża dostępność i różno-

rodność przepisów kulinarnych na potrawy z surowców roślinnych zachęca do odkrywania nowych smaków. Większe zainteresowanie potrawami bezmięsnymi oddziałuje nie tylko na wzrost tradycyjnych kategorii roślinnych, ale inicjuje prace nad tworzeniem produktów alternatywnych. Na rynek trafia coraz szersza paleta innowacyjnych zamienników, które smakiem i  wyglądem nawiązują do mięsnego oryginału. W ofercie pojawiają się również nowe pozycje pozwalające na eksperymentowanie z oryginalnymi roślinnymi daniami, często mającymi korzenie w  tradycjach kulinarnych różnych stron świata. Odpady na celowniku Wraz z  rozwojem świadomości ekologicznej społeczeństwa zyskują na popularności marki produktów spożywczych, które podejmują działania na rzecz

76 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPÄ„

77 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

Janusz Stroka Prezes Netto Polska

Trend na żywność ekologiczną rośnie w zawrotnym tempie. Nie jest to dla nas zaskoczeniem, ponieważ świadomość społeczeństwa dotycząca zdrowego odżywiania z roku na rok jest coraz większa. Konsumenci szukają produktów wysokiej jakości, bez sztucznych dodatków, barwników czy stabilizatorów. Jako marka ze skandynawskimi korzeniami, której troska o środowisko naturalne nie jest obca, a  wręcz wpisana w  DNA, małymi, ale znaczącymi krokami stale wdrażamy rozwiązania proekologiczne i rozszerzamy nasze portfolio o tego typu produkty. Przykładem jest między innymi nasza pierwsza, ekologiczna marka własna – Go Eko, która pojawiła się w sklepach Netto pod koniec 2018 roku. W jej ofercie znaleźć można m.in. świeże warzywa, posiadające certyfikat BIO. Większość z nich pochodzi od polskiego producenta BioVege, który dzięki zastosowaniu autorskich rozwią-

ochrony przyrody. Produkty są coraz częściej oceniane nie tylko pod kątem smaku i innych właściwości, ale również materiałów zastosowanych w  produkcji opakowań. Klienci chętniej wybierają bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania, powstałe na bazie szkła, papieru czy materiałów wytworzonych w 100% z recyklingu. Dzięki rozpowszechnianiu się trendu promującego styl życia, zgodnie z  którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, rośnie zainteresowanie zakupami artykułów spożywczych na wagę, które można zapakować do własnego pojemnika wielokrotnego użytku. Na popularności zyskują inicjatywy zachęcające do ograniczania wykorzystania plastiku, m.in. pakowanie zakupów do własnych toreb, a  owoców i  warzyw do płóciennych wo-

zań, tworzy żywność bogatą w związki bioaktywne i mikroelementy. Prócz świeżych warzyw, w ofercie Go Eko znajdują się także inne ekologiczne produkty: brązowy ryż, bezglutenowe płatki owsiane, fasola czerwona czy też kapusta i ogórki kiszone. Warto jednak zaznaczyć, że w naszej sieci nie tylko poszerzamy ofertę produktów eko. Równie chętnie podejmujemy się wdrażania proekologicznych rozwiązań. Dlatego też jesienią 2019 roku do naszych sklepów wprowadziliśmy system skrzynek wielokrotnego użytku, które zastąpią te jednorazowe do przechowywania warzyw i  owoców. Dzięki ich zastosowaniu, uda nam się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o  40%. Co więcej, nowe skrzynki wykonane są z plastiku, którego trwałość szacowana jest na ok. 7 lat, zaś po tym czasie mogą one zostać poddane recyklingowi. To oczywiście niejedyne działania realizowane w  tym kierunku. Nieco wcześniej, dla naszych klientów i  pracowników, uruchomiliśmy aplikację „Nie marnujemy żywności”, która ma za zadanie walczyć z tym procesem. Zrezygnowaliśmy także z wykorzystywania plastikowych osłonek na sałatę i z plastikowych patyczków higienicznych. Dobro środowiska jest dla nas niezwykle istotne, dlatego nie zwalniamy tempa i pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które będą mu służyć.

reczków. Nieobojętne klientom są także akcje mające na celu ograniczenie marnowania żywności, np. promocje cenowe na produkty z krótką datą przydatności do spożycia.

Paula Wendland

Smacznie i zdrowo

Na fali zainteresowania konsumentów zdrowym odżywianiem, modą na dietę roślinną i trendami ekologicznymi promującymi ideę życia „zero waste” zmienia się 78 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

charakter asortymentu spożywczego. Na pierwszy plan wysuwają się produkty naturalne, jak najmniej przetworzone, bogate w korzystne dla funkcjonowania organizmu składniki i  witaminy, bez konserwantów i  innych niepożądanych dodatków, z czystą etykietą i bezpiecznym dla środowiska opakowaniem. Fokus na etykietę Wielu świadomych klientów chętnie sięga po rozwiązania obiecujące dodatkowe korzyści dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz żywność, której składniki pochodzą z  certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Ich uwagę przyciągają produkty bezglutenowe, o  obniżonej zawar-


RYNEK POD LUPÄ„

79 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

TV

DIGITAL

tości cukru lub tłuszczu, niskokaloryczne oraz wyprodukowane na bazie składników naturalnych. Moda na zdrową dietę skłania do baczniejszego przyjrzenia się codziennym wyborom i poszerzania wiedzy na temat produktów, które trafiają do koszyka podczas codziennych zakupów. W  ostatnich latach rosnącą popularnością w  branży spożywczej cieszy się termin „czysta etykieta”. Polacy chcą dbać o  swoje zdrowie, dlatego stawiają na wyższą jakość produktów, a  co za tym idzie zwracają baczniejszą uwagę na transparentność informacji znajdujących się na opakowaniach i  proste receptury. Doceniają brak w składzie sztucznych barwników, konserwantów, środków wzmacniających smak. W  ocenie klientów niepożądanym dodatkiem jest również syrop glukozowo-fruktozowy, któremu przypisują niekorzystny wpływ na zdrowie. Entuzjaści zdrowej żywności chętnie sięgają po artykuły o  obniżonej zawartości cukru lub słodzone innymi substancjami słodzącymi, np. stewią, ksylitolem lub cukrem trzcinowym. Zainteresowaniem cieszy się również asortyment o obniżonej zawartości tłuszczu. Nacisk na czytelny i  zgodny z  najnowszymi trendami rynkowymi projekt opakowania sprawia, że grafika zyskuje bardziej naturalny charakter, podkreślane są komunikaty o  braku niepożądanych substancji, wykorzystywane są materiały postrzegane jako mniej szkodliwe dla środowiska.

POS

Z OKAZJI 100 LAT MONINI STARTUJEMY Z INTENSYWNĄ KAMPANIĄ REKLAMOWĄ: TV, kina, digital, materiały POS, degustacje i wiele więcej!

Liczą się dodatkowe bonusy Dla zorientowanych w oddziaływaniu diety na funkcjonowanie organizmu konsumentów ważne są dodatkowe korzyści płynące z  pożywienia. Z  dużą przychylnością obserwują coraz mocniej akcentującą obecność na rynku żywność funkcjonalną. Jej zadaniem jest nie tylko odżywienie, ale również udowodniony korzystny wpływ na stan zdrowia, samopoczucie czy zmniejszenie ryzyka chorób, np. poprzez obniżenie poziomu cholesterolu, wzmocnienie układu odpornościowego, przywrócenie równowagi mikrobiologicznej układu pokarmowego. Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą zaleca spożywanie produktów żywności funkcjonalnej między innymi osobom narażonym na stres, zażywającym dużą ilość leków, np. antybiotyków, cierpiącym na dolegliwości przewodu pokarmowego oraz palaczom. Oferta producentów, którzy na fali zwiększającego się popytu na żywność funkcjonalną postanowili rozwinąć kategorię, zaskakuje bogactwem i różnorodnością propozycji skierowanych

JESTEŚMY LIDEREM SPRZEDAŻY NA RYNKU OLIW!* ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, RAZEM ZYSKAMY JESZCZE WIĘCEJ! *Monini Polska za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska bez Dyskontów (Total Poland excl. Discounters) zdefiniowana jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Duże sklepy spożywcze, Średnie sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Kioski, Stacje Benzynowe, Sklepy winno-cukiernicze, sprzedaż wartościowa w PLN, okres skumulowany od stycznia 2019 do grudnia 2019, kategoria: Oleje jadalne, segment: Oliwa Extra Virgine.

80 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

006_bonduelle_reklama prasowa_kaszetki_131x250mm_5mm spad_ks_27012020_druk_krzywe.ai 1 27.01.2020 13:57:34

Majonez – deklaracje o najczęściej spożywanych rodzajach w grupie celowej 15-75 lat zwykły niskokaloryczny/light

59,11% 12,00%

Źródło: Kantar, Target Group Index, październik 2018 - wrzesień 2019

do wyedukowanych dietetycznie klientów. W asortymencie znajdziemy wiele produktów probiotycznych, które zawierają w swoim składzie probiotyki, czyli wyselekcjonowane szczepy drobnoustrojów o  udokumentowanym, szczególnie korzystnym wpływie na mikroflorę jelitową. Wśród najbardziej znanych źródeł probiotyków są jogurty, w tym również ich całkowicie roślinne warianty dedykowane osobom wykluczającym z  diety produkty zwierzęce. Innowacyjną pozycją w segmencie słodkich przekąsek są ciastka z  dodatkiem probiotyku i prebiotyku. W  ofercie żywności funkcjonalnej ważne miejsce zajmuje grupa produktów wzbogaconych estrami fitosteroli i  fitostanoli, powodującymi obniżenie LDL-cholesterolu i  zmniejszającymi ryzyko chorób układu krążenia, np. tłuszcze do smarowania pieczywa oraz szeroka paleta propozycji z dodatkiem witamin lub składników mineralnych, np. płatki śniadaniowe, napoje z witaminami, magnezem lub wapniem czy oliwa z oliwek. Ich zadaniem jest opóźnianie procesów starzenia, zmniejszenie ryzyka miażdżycy czy osteoporozy. Do grupy produktów funkcjonalnych należą również napoje izotoniczne zawierające witaminy, składniki mineralne, cukry naturalne oraz napoje energetyczne, będące kompozycją kofeiny, tauryny i  cukrów, stosowane w celu poprawy wydolności psychofizycznej. Szereg wariantów o  prozC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

81 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

że uważnie czyta etykiety produktów, a 6 na 10 konsumentów mówi, iż szuka produktów z proNielsen: Zdrowa żywność stą i  zrozumiałą listą składnirośnie w siłę! ków. To pokazuje, jak ważny dla Agencja badawcza Nielsen od kil- Polaków jest temat zdrowej żywku lat zauważa wzrost trendu he- ności i jak wielki ma ona potenalthy. Coraz większa popularność cjał. Na fali trendu prozdrowottrendu prozdrowotnego przyczy- nego widzimy rosnącą sprzedaż nia się do wzrostu konkretnych np. kategorii wody butelkowanej, kategorii z  koszyka FMCG. We- silne wzrosty obserwujemy takdług badań przeprowadzonych że wśród innych kategorii bądź przez Nielsena ¾ polskich kon- segmentów, które postrzegane są sumentów zgadza się ze stwier- jako zdrowsze, takich jak: batony dzeniem „Jesteś tym, co jesz”’. specjalistyczne, smoothie, musy Połowa z  nas (54%) deklaruje, owocowe czy orzechy.

drowotnych właściwościach oferuje segment herbat jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych. Alternatywa dla mięsożerców Silnym trendem na rynku zdrowej żywności jest zwiększone zainteresowanie dietą skomponowaną w oparciu o  produkty bez składników pochodzenia zwierzęcego. Społeczność wegan, wegetarian oraz osób preferujących roślinne menu rośnie w  siłę. Wielu z  nich decy-

duje się na zmianę preferencji żywieniowych ze względów zdrowotnych lub etycznych, ze względu na ochronę środowiska i ograniczenie śladu ekologicznego, a także w poszukiwaniu alternatywnych smaków. Wpływ tej grupy odbiorców mocno widać w  zmieniającej się ofercie producentów, którzy promują nowe rozwiązania oraz na sklepowych półkach kolejnych placówek handlowych. Szeroki wachlarz różnorodnych propozycji roślin-

Reklama

82 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

nych można znaleźć w asortymencie smarowideł do pieczywa. Popularnością cieszą się miękkie margaryny wyprodukowane na bazie olejów roślinnych, smakowe pasty warzywne, wegetariańskie paprykarze i  pasztety. Recepturami opracowanymi wyłącznie w  oparciu o składniki roślinne zachęcają do zakupów także producenci jogurtów i  deserów oraz napojów roślinnych, np. ryżowych, owsianych, sojowych, kokosowych czy migdałowych. Na bezmięsnej półce pojawiają się wegańskie dania gotowe, w tym ciekawa alternatywa dla przepisów kojarzonych z  użyciem mięsa, np. bigos warzywny, parówki sojowe, burgery roślinne. Uznaniem osób na diecie roślinnej cieszą się również gotowe surówki i sałatki oraz świeżo wyciskane soki i  koktajle owocowo-warzywne. Z  uwagi na szerokie spektrum oddziaływania na organizm oraz roślinne pochodzenie często wybieranym asortymentem są tłuszcze pozyskiwane z nasion, owoców lub pestek roślin oleistych. Cenione przez konsumentów są m.in. oliwa z oliwek oraz ole-


RYNEK POD LUPĄ

je: rzepakowy, słonecznikowy, lniany, kokosowy, sezamowy. STOP alergenom Na rozwój oferty rynkowej wpływ ma także rosnąca plaga alergii i nietolerancji pokarmowych wśród dzieci i dorosłych. Dla szerokiego grona osób na dietach eliminujących niektóre składniki ze względów zdrowotnych, np. gluten czy laktozę, producenci wprowadzają kolejne produkty. Ważnym oznaczeniem, którego szu-

kają osoby uczulone na gluten jest znak Przekreślonego Kłosa, gwarantujący bezpieczną żywność bezglutenową. Jego obecność na opakowaniu oznacza, że produkt jest przebadany pod kątem zawartości glutenu, a zakład produkcyjny przeszedł audyt zgodny ze standardem AOECS (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z  Celiakią). Licencja na znak Przekreślonego Kłosa w Polsce jest częścią Europejskiego Systemu Licencyjnego i gwarantuje żywność bezglutenową.

Poszukiwanym asortymentem na sklepowych półkach są produkty bez laktozy. Osobom ze stwierdzoną nietolerancją na ten alergen zaleca się unikanie produktów mlecznych, co jest związane z koniecznością wyeliminowania z  diety także innych produktów, np. niektórych rodzajów pieczywa, zup w proszku, konserw mięsnych. W  ofercie handlowej zwiększa się wybór wariantów bez laktozy przede wszystkim w  segmencie jogurtów, mleka, śmietany, masła, a także serów.

OKIEM EKSPERTA Aleksandra Szemik-Duda · Category Manager · ZT Bielmar Bielmar posiada wiele produktów wpisujących się w trend troski o  zdrowie, m.in. margaryny: Śniadaniową Energy wzbogaconą witaminami z grupy B, które odpowiadają za prawidłowy metabolizm energetyczny oraz Śniadaniową Odporność wzbogaconą witaminami i minerałami, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zainteresowaniem zwolenników diety roślinnej cieszy się margaryna Śniadaniowa Wege, której receptura oparta jest na wysokiej jakości olejach i tłuszczach roślinnych. Nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego, co potwierdza europejski znak jakości V-Label Vegan.

Katarzyna Gańko · Brand Manager · „Herbapol-Lublin” Konsumenci coraz większą wagę przywiązują do składu i pochodzenia produktów, co niewątpliwie przyczynia się do systematycznego wzrostu kategorii produktów ekologicznych. Dla firmy „Herbapol-Lublin” nie jest to jednak chwilowy trend: już od ponad 70 lat inspiruje się naturą, proponując konsumentom produkty wysokiej jakości. W 2019 r. do naszej bogatej oferty dołączyła linia Herbapol BIO. Obejmuje ona naturalne herbatki owocowe oraz herbatki ziołowe, których składniki pochodzą z certyfikowanych, ekologicznych upraw. Herbapol BIO to także ekologiczne dżemy z polskich owoców, o obniżonej zawartości cukru, bez gumy guar. Oferta marki to również intensywnie owocowe syropy, które zawierają tylko dwa składniki: sok owocowy i cukier trzcinowy. Herbapol BIO – dla nas to naturalne!

Anna Grotowska · Brand Manager · Monini Polska Moda na weganizm z pewnością ma wpływ na sprzedaż produktów roślinnych. Na własnym przykładzie obserwujemy wzrost zainteresowania oliwą z oliwek extra vergine. Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich wyborów zakupowych, znają właściwości produktów i wiedzą, co sprawia, że oliwa, nazywana płynnym złotem, jest tak wartościowa. Przecież w kuchni śródziemnomorskiej od setek lat jest ona używana jako główny tłuszcz. Obecnego konsumenta niełatwo jest zwieść marketingowym sloganem, musi on mieć potwierdzenie w jakości produktu. Między innymi z uwagi na weganizm wprowadziliśmy nową linię Rice&More 90sek., czyli kompozycje wolno gotowanych na parze ziaren z dodatkiem oliwy z oliwek extra vergine i soli morskiej. Są to produkty o czystych etykietach, w 100% naturalne, niezawierające sztucznych dodatków, czyli dokładnie takie, których poszukują konsumenci.

83 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

Paula Wendland

Oferta z certyfikatem

Niepokojące doniesienia o zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, rosnąca świadomość wpływu jedzenia na funkcjonowanie organizmu i poszukiwanie przez konsumentów recepty na zdrowie sprawiają, że produkty certyfikowane jawią się jako panaceum na różne dolegliwości. Ich rosnąca popularność sprawia, że na rynku pojawiają się kolejni producenci specjalizujący się w asortymencie ekologicznym. Wiele firm o  ugruntowanej pozycji w  branży spożywczej również dywersyfikuje swoje dotychczasowe portfolio i  dopasowuje je pod

oczekiwania rosnącej grupy amatorów żywności organicznej. Ekomoda Wzrost świadomości konsumenckiej, wyższe zarobki, trendy nawiązujące do poszanowania otaczającej nas przyrody oraz większa dostępność produktów z logo „zielonego liścia” sprawiają, że rozwój rynku żywności organicznej zdecydowanie przyspieszył. Na jego potencjał pracują producenci wprowadzający do oferty nowe produkty mogące pochwalić się ekologicznym certyfikatem oraz sieci handlowe i  właściciele sklepów spożywczych poszerzający asortyment bio. Jednak głównym motorem rozwoju są konsumenci zmieniający swoje zwyczaje dietetyczne. Klienci kupujący żywność ekologiczną często decydują się na jej wybór ze względu na poczucie bezpieczeństwa. Kierują się również chęcią dbania o  środowisko naturalne. Wielu z nich jest gotowych

Elżbieta Szarejko

CMR www.cmr.com.pl Produkty z certyfikatem BIO w sklepach małoformatowych do 300 m2 Jak wynika z danych CMR, sprzedaż produktów z certyfikatem BIO w spożywczych sklepach małoformatowych do 300 m2 dynamicznie rośnie (w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wydatki na nie były o kilkadziesiąt procent wyższe niż rok wcześniej), ale ich udział w całkowitej sprzedaży pozostaje znikomy. Produkty z zielonym listkiem coraz częściej można kupić w zwykłym, osiedlowym sklepie – są obecnie dostępne średnio w niemal co drugim sklepie małoformatowym do 300 m2, choć jeszcze dwa lata temu można je było znaleźć tylko w co czwartej takiej placówce. Klienci poszukujący produktów BIO w skle-

zapłacić wyższą cenę za produkty, których proces powstawania jest ściśle kontrolowany oraz gwarantuje nieobecność kontrowersyjnych składników i sztucznych dodatków. Impetu rozwojowi asortymentu ekologicznego nadaje jego obecność w  wielu kanałach dystrybucyjnych, a  nie tylko w  sklepach specjalistycznych, która sprzyja obniżaniu cen na produkty z  certyfikatem, a  co za tym idzie zachęca kolejnych odbiorców do zmiany zwyczajów zakupowych. Jednak pomimo tych optymistycznych tendencji jesteśmy jeszcze na początku drogi i  wciąż nam daleko do takich krajów, jak np. Niemcy czy Dania, gdzie artykuły spożywcze z  oznaczeniem bio odpowiadają za zdecydowanie większy procent sprzedaży niż w  Polsce. Zielono na półkach Żywność ekologiczna jest dostępna nie tylko w  sklepach specjalistycznych, ale coraz mocniej rozpycha się w  hiper-

pach małoformatowych najczęściej mogą znaleźć certyfikowane jogurty owocowe lub naturalne, ale dość często pojawiają się tam także roślinne zamienniki mleka i inne podobne produkty pochodzenia roślinnego, a także ciastka i soki. W sklepach małoformatowych, które prowadzą sprzedaż żywności z certyfikatem BIO, klienci mają do wyboru średnio 7 takich produktów. Jak wynika z danych CMR, produkty z certyfikatem BIO zazwyczaj są kupowane przy okazji większych zakupów – średnia wartość koszyka z takimi wyrobami jest ponad dwa razy wyższa niż średniego koszyka zakupowego w tym formacie sklepów. Osoby kupujące produkty BIO częściej niż przeciętny klient sięgają po produkty zdrowe i lekkie, takie jak ziarna, pieczywo chrupkie, płatki zbożowe, jogurty naturalne, produkty sojowe, chętniej sięgają również po zdrowsze przekąski (jak batony czy musy owocowe).

84 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

i supermarketach, dyskontach, tradycyjnych placówkach handlowych, a  nawet w  sieciach convenience i  na stacjach benzynowych. Oferta jest zróżnicowana, choć wiele kategorii ma wciąż jeszcze ograniczony wybór wariantów z  certyfikatem i czeka na zagospodarowanie. Ważny segment w  branży stanowią produkty świeże takie, jak np. warzywa, owoce, jaja. To często od tych pozycji rozpoczyna się wprowadzanie „zielonego” asortymentu do sklepu spożywczego. Systematycznie rozwija się oferta producentów artykułów nabiałowych, którzy poszerzają portfolio o  certyfikowane mleko, napoje mleczne, desery i jogurty, sery. Wybór marek i wariantów staje się coraz bardziej urozmaicony, w  ladach chłodniczych pojawiają się m.in. różne smaki jogurtów bio oraz szeroka gama serów ekologicznych. Kolejne firmy proponują nowości w  segmencie tłuszczy do smarowania, takich jak masło i  margaryna oraz oliwy z  oliwek i  olejów roślinnych. Duży udział alternatywnych rozwiązań można znaleźć wśród składników tradycyjnych potraw obiadowych, takich jak np. kasze, makarony, ryże, mąki oraz płatków, musli i  otrębów zbożowych, które chętnie są wykorzystywane do przygotowywania zdrowych śniadań. Opcje ekologiczne znajdziemy również w  popularnych kategoriach jedzeniowych, jak kawa, herbata i  kakao, napoje oraz soki i  syropy, cukier i  inne substancje słodzące, a  także przetwory owocowo-warzywne, przyprawy oraz dodatki do ciast i  deserów, bakalie. Moda na ekologię nie ominęła również słodyczy i  słonych przekąsek, wśród których amatorzy pro-

85 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

Grażyna Raniewicz-Lis Prezes Zarządu Społem Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu

Rozmowa z Grażyną Raniewicz-Lis, Prezesem Zarządu Społem Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu Co skłoniło Państwa do poszerzenia oferty sklepów o asortyment ekologiczny? U  podłoża realizacji tego projektu leżała potrzeba poszerzenia oferty sklepów spożywczych o produkty, których na półkach nie było, a o które pytali nasi klienci. Stworzyliśmy własną ofertę dedykowaną klientom zainteresowanym zakupem produktów ekologicznych oraz certyfikowanych. W  pierwszym okresie towary te dostępne były w  10 sklepach Spółdzielni, następnie oferta półki Eko pojawiła się w  kolejnych sklepach. Feedback od klientów był bardzo pozytywny, potwierdzający duże zainteresowanie tym asortymentem. To skłoniło nas do podjęcia decyzji o  otwarciu pierwszego sklepu dedykowanego tylko i  wyłącznie produktom ekologicznym w listopadzie 2011 r. Te same powody leżały u podłoża decyzji uruchomienia drugiej placówki w innej lokalizacji. Jak oceniacie zainteresowanie klientów ofertą ekologiczną? Z każdym dniem jest coraz większe, a asortyment sklepów Eko Społem jest bardzo bogaty. To głów-

duktów z certyfikatem odnajdą całkiem liczną reprezentację interesujących propozycji, m.in. ciastek, czekolad, batoników, chipsów, paluszków, cukierków, lizaków i  żelek. Zwiększa się udział „zielonych opcji” w ofercie pieczywa, mięsa i  wyrobów wędliniarskich, a  także ryb i  przetworów rybnych. Rozwija się też kategoria produktów dla dzieci, w  której producenci, znając asekuracyjne podejście rodziców do wyboru żywności dla swoich pociech, oferują szeroką gamę ekologicz-

nie produkty spożywcze, ale także chemia i kosmetyki. Nasi pracownicy ustawicznie śledzą ofertę towarową eko, umiejętnie też korzystają z wiedzy klientów, pytających o nowości. To właśnie nasi klienci inspirują nas do ciągłego poszerzania oferty i dopasowywania jej do ich potrzeb. Jakie kategorie cieszą się największą popularnością? Głównie są to produkty świeże, czyli pieczywo, nabiał, sery, wędliny, jaja, warzywa i owoce. Dużym zainteresowaniem cieszą się oleje, napoje roślinne, soki z  pierwszego tłoczenia bez dodatku cukru, kasze, płatki, makarony, zdrowe suplementy diety. Duży popyt mają produkty dedykowane diabetykom oraz osobom będącym na diecie bezglutenowej. Czy planujecie poszerzanie asortymentu bio i rozwój sieci Eko Społem? Obecnie we wszystkich większych sklepach Spółdzielni znajduje się półka dedykowana produktom ekologicznym, jest ona cały czas monitorowana i  na bieżąco dostosowywana do potrzeb klientów. Rozważamy uruchomienie kolejnych sklepów spod znaku EKO SPOŁEM. Jednak musimy pamiętać, że od momentu uruchomienia naszego pierwszego sklepu rynek towarów bio bardzo się zmienił. Wiele sieci handlowych włączyło te produkty do swojej oferty. To niezwykle dynamicznie rozwijający się sektor. Do dalszej ekspansji w  tym zakresie potrzeba zarówno dobrej lokalizacji, jak i  wyspecjalizowanego personelu. Na razie cieszymy się dodatnią dynamiką sprzedaży towarów eko w naszych placówkach i z zainteresowaniem przyglądamy się nowościom.

nych rozwiązań w segmencie dań gotowych w  słoikach, deserów, kaszek, batoników, ciastek, chrupek oraz napojów. Wciąż się uczymy Produkcja żywności ekologicznej podlega ścisłym restrykcjom wynikającym z przepisów prawa i systemom kontroli, które mają zagwarantować konsumentom, że zakupione przez nich produkty, oznaczone jako ekologiczne, podlegają na każdym etapie produkcji, przygotowania i  dystrybucji nadzorowi

86 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

potwierdzającemu spełnienie ustalonych wymagań. Dlatego wszystkie produkty w sklepach oznaczone jako eko, bio lub organic powinny posiadać unijny certyfikat gwarantujący ich powstanie na bazie surowców rolnictwa ekologicznego w kontrolowanych i certyfikowanych gospodarstwach i przetwórniach. Jego graficznym wyrazem jest specjalny znak na etykiecie zwany euro liściem. Kształt liścia został ułożony z 12 białych gwiazd na zielonym tle. Z  raportu agencji badawczej IMAS International „Żywność eko-


RYNEK POD LUPĄ

Jogurt – deklaracje o najczęściej spożywanych rodzajach w grupie celowej 15-75 lat naturalne z kawałkami owoców owocowe kremowe pitne z ziarnami zbóż/musli z dodatkami (czekolada, orzechy) bio 0,00%

35,05% 30,62% 23,86% 18,05% 14,52% 11,77% 9,44% 6,93% 5,27%

Źródło: Kantar, Target Group Index, październik 2018 - wrzesień 2019

logiczna w Polsce 2018” wynika, że blisko połowa Polaków prawidłowo rozpoznaje zielony listek, będący unijnym logo żywności ekologicznej, co z racji obecności na rynku wielu różnych oznaczeń związanych z  żywnością naturalną, regionalną, tradycyjną, stano-

wi całkiem satysfakcjonujący wynik. Produkty eko są najczęściej kojarzone z uprawami bez sztucznych nawozów oraz z  odpowiednim chowem zwierząt, brakiem sztucznych dodatków, takich jak konserwanty, aromaty, barwniki, chemia, antybiotyki. Wraz z  dynamicznym rozwojem oferty żywności naturalnej i  nie zawsze etycznymi działaniami marketingowymi niektórych producentów, logo zielonego liścia ułatwia klientom rozpoznanie certyfikowanych produktów. Duże znaczenie mają również kampanie edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości konsumentów, nie tylko w dziedzinie zalet żywności organicznej i  jej wpływu na środowisko, ale także odpowiedniego oznakowania.

Paula Wendland

Mniej chemii w chemii

Świadomi konsumenci stawiają na ekologiczne rozwiązania nie tylko w sferze jedzenia, ale są zainteresowani wprowadzaniem zmian w zakupach artykułów kosmetycznych oraz chemii gospodarczej. Nie zawsze mają czas na przekazywane pocztą pantoflową, nagłaśniane na blogach i  coraz częściej pojawiające się w czasopismach i  książkach recepReklama

87 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

tury na samodzielnie przyrządzane produkty do pielęgnacji czy sprzątania. Z pomocą przychodzą producenci oferujący coraz bardziej naturalne kosmetyki i środki czystości. W zgodzie z naturą Rynek kosmetyków i chemii gospodarczej w  wariantach bardziej naturalnych i  ekologicznych rozwija się niezwykle dynamicznie. Systematycznie pojawiają się na nim nowe mar-

ki, dla których ważne są takie idee, jak eko, vegan i zero waste. Producenci coraz odważniej podchodzą do inicjatyw, których celem jest ograniczanie wytwarzania opakowań z  plastiku i  przechodzenie na materiały bardziej przyjazne środowisku, w tym również tworzenie innowacyjnych rozwiązań, np. z odpadów wyłowionych z  oceanów i  zebranych na plażach. Kolejne fabryki przestawiane są na produkcję w  obiegu zamkniętym, który pozwala na odzyskiwa-

nie surowców i wody oraz ponowne ich wykorzystanie. Wraz z  modyfikacjami receptur i opakowań inicjowanymi przez producentów, zmieniają się wymagania konsumentów, którzy przywiązują coraz większą wagę do tego, co produkty mają w  składzie, jak są opakowane i  czy zostały wytworzone w  poszanowaniu równowagi ekologicznej i  dobrostanu zwierząt. Wciąż rośnie liczba klientów, którzy przed zakupem sprawdzają skład preparatów na etykie-

OKIEM EKSPERTA Małgorzata Cebelińska · Dyrektor Handlu · Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol Coraz częściej szukamy wyrobów naturalnych i zwracamy uwagę na to, co jemy. Produkty Mlekpolu idealnie wpisują się w ten trend. Z badań wiemy, że już prawie połowa z nas czyta etykiety i sprawdza skład produktów. Wyroby Mlekpolu gwarantują wysoką jakość wynikającą w  dużej mierze z  pochodzenia surowca. Mlekpol jest Spółdzielnią – firmą polską, której produkcja opiera się w 100% na polskim mleku. Konsumenci szukają w sklepach wyrobów oryginalnych, lokalnych lub regionalnych z czystym składem. Z podstawowych produktów spożywczych takich jak masło, mleko, twarogi czy sery najchętniej wybierają te pochodzące od polskich producentów. Łaciate, Maślanka Mrągowska, Milko, Mazurski Smak, Rolmlecz i Mlekpol to marki, które od wielu lat są świadomym wyborem konsumentów szukających prostej w swoim składzie żywności. Emil Dzianok · Dyrektor Handlowy · Jawo Produkty wegańskie zadomowiły się na dobre na naszym rynku, ich wybór jest coraz większy, coraz łatwiej je kupić. Ofertę Jawo również dostosowujemy do oczekiwań konsumentów, zmieniając receptury produktów czy wprowadzając nowości. Eliminacja jaj z ciasta pierogowego w pierogach staropolskich, z kapustą i grzybami czy z farszami owocowymi pozwala nam promować te wyroby wśród wegan. A wprowadzone w zeszłym roku do sprzedaży pierogi z grzybami poszerzają portfolio wyrobów wolnych od składników odzwierzęcych. Na razie trudno oszacować skalę tego zjawiska z dwóch względów. Po pierwsze, zmiany nastąpiły w zeszłym roku – jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków. A po drugie, produkty te kupowane są również przez pozostałych konsumentów, trudno więc jednoznacznie powiedzieć, że większa sprzedaż to właśnie efekt znaczka na etykiecie „dobre dla wegan”. Radosław Marciniak · Dyrektor Marketingu · Podravka Polska Naszym priorytetem jest stosowanie najwyższej jakości, naturalnych składników, gwarantujących bogactwo smaków i wartości odżywczych. Tego właśnie wymagają klienci, szczególnie teraz, w dobie trendu na zdrowe odżywianie. Konsumenci są świadomi i wymagający, czytają składy produktów dostępnych w sklepach. Zwracają uwagę na prosty skład, brak konserwantów i sztucznych barwników. Coraz większe znaczenie mają też oznaczenia i certyfikaty jakości. W ubiegłym roku ofertę Podravka wzbogaciliśmy o serię produktów pomidorowych BIO. Ich jakość potwierdza zielony Euroliść zamieszczony na opakowaniu. W ramach marki Vegeta stale poszerzamy ofertę produktów Vegeta Natur. Nie zawierają sztucznych dodatków, konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku. Część produktów jest dostępna w wersji bez soli lub z obniżoną zawartością soli. W styczniu wprowadziliśmy pierwszą w historii przyprawę Vegeta Natur w płynie. W jej składzie także nie ma dodatku glutaminianu sodu, a do jej produkcji użyta została sól morska.

88 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

Reklama

tach i dysponują szeroką wiedzą o  ich wpływie na zdrowie i środowisko. Należy przyznać, że Polacy mają coraz większą świadomość ekologiczną, jednak w porównaniu do krajów Europy Zachodniej nadal wypadamy blado. Stopniowo będziemy wyrównywali różnice, gdyż moda na eko nie słabnie, a prognozy dla rynku pozostają optymistyczne. Dużą rolę w upowszechnianiu naturalnych produktów wśród polskich konsumentów odgrywają również detaliści, którzy systematycznie uzupełniają asortyment o nowe pozycje. Natomiast właściciele większych sklepów coraz liczniej decydują się na wprowadzenie na salę sprzedaży ekspozycji oznaczonych ekologicznym szyldem. Naturalne piękno Kosmetyki przyjazne zdrowiu i środowisku to relatywnie młoda kategoria, która stopniowo zyskuje na rozpoznawalności i jest chętniej wybierana przez polskich konsumentów. I  choć z  badań Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia wynika, że roczna wartość polskiego rynku kosmetyków osiągnęła w  czerwcu ubiegłego roku ponad 4,8 mld zł, z czego zaledwie 1% (52 mln zł) stanowiły produkty ekologiczne, to właśnie w  tym segmencie odnotowano największy wzrost sprzedaży. Podczas gdy segment kosmetyków ekologicznych w relacji rok do roku wzrósł o  71% (21 mln zł), wartość całej analizowanej grupy spadła o 0,2%. Na branżę kosmetyczną wpływa szereg trendów, w tym bardzo wyraźną siłą oddziaływania dysponują nurty ekologiczne. Jednym z nich jest ruch zero waste skupiający konsumentów, dla których priorytetem jest minimalizacja odpadów poprzez dążenie do odpowiedzialnej produkcji i  konsumpcji. Oczekują oni opakowań bezpiecznych dla środowiska, dlatego w ofercie rynkowej pojawia się coraz więcej kosmetyków w  szklanych opakowaniach, którym można podarować drugie życie lub poddawać je recyklingowi. Wielu producentów kosmetyków ekologicznych i naturalnych umożliwia konsumentom zwrot opakowań po kosmetykach, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać. Testowane są rozwiązania z automatami, z których można pobrać kosmetyki i chemię do własnego pojemnika. Kolejną grupą odbiorców, która dyktuje zmiany w  rozwoju asortymentu kosmetycznego są weganie poszukujący produktów niezawierających w  swoim składzie substancji pochodzenia zwierzęcego oraz nietestowanych na zwierzętach. Kosmetyki tzw. „cruelty-free” nie korzystają z  żadnych składników odzwierzęcych

89 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

(np. mleko, łój, pyłek pszczeli, kolagen, lanolina). Zawierają przede wszystkim wyciągi roślinne, składniki mineralne i ekstrakty ziołowe. Kosmetyki wegańskie podlegają ścisłej kontroli i certyfikacji. Porządek w duchu eko Nie tylko naturalne kosmetyki zyskują grono zainteresowanych odbiorców. Na sklepowych półkach coraz częściej obok klasycznych preparatów do utrzymania czystości czy

środków do prania, proponowana jest „zielona” alternatywa. Producenci pod wpływem użytkowników, którzy oczekują nie tylko skutecznych, ale również bezpiecznych dla środowiska produktów, wprowadzają do portfolio środki czyszczące do sprzątania bez enzymów, fosforanów, chloru, tenzydów petrochemicznych, syntetycznych substancji konserwujących, sztucznych środków zapachowych i barwiących, chemicznych detergentów i  innych szkodli-

wych substancji. Wielu z nich idzie o  krok dalej, stawiając na opakowania w 100% podlegające recyklingowi oraz rozwój innowacyjnych technologii szanujących ekologię, które umożliwiają dostęp do skutecznych składników o niskim wpływie na środowisko. Oferta artykułów chemii gospodarczej posiadających oznakowanie UE ECOLABEL, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska i  spełniającym wysokie standardy jakościowe, jest coraz szer-

OKIEM EKSPERTA Małgorzata Sienkiewicz · Category Manager · Bielmar Nową propozycją w portfolio Bielmar, która odpowiada na zwiększone zainteresowanie konsumentów zdrową żywnością jest masło klarowane z olejem rzepakowym Beskidzki Culinary. Kompozycja ta doskonale sprawdza się do smażenia mięsa, ryb, naleśników, a  także jest idealnym produktem do przygotowania sosów i  zup. Miękka konsystencja produktu ułatwia jego precyzyjne dozowanie, także bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. Beskidzki Culinary jest źródłem kwasów Omega-3, naturalnej witaminy E oraz kwasów jednonienasyconych. Jest to produkt doskonale wpisujący się w trend „czystej etykiety”, ponieważ zawiera jedynie dwa składniki: masło klarowane i olej rzepakowy, natomiast nie posiada aromatów, barwników, ani konserwantów. Beskidzki Culinary to wyjątkowy produkt na rynku.

Liliana Ćwik · Manager ds. marketingu · Gold Drop Obserwujemy rosnącą popularność ekologicznych środków czystości. Klienci są bardziej wyedukowani i świadomi wpływu, jaki wywierają one na środowisko naturalne. Ważne jest, aby produkt przyjemnie pachniał, był skuteczny i bezpieczny dla skóry oraz wyprodukowany zgodnie ze standardami eco. Taką właśnie serię środków czystości pod marką Eco Line proponujemy klientom, m.in: do szyb, do naczyń, do WC, do kuchni. Asortyment otrzymał specjalny certyfikat Eco Label, przyznawany w Polsce przez PCBC. Zauważamy też trend, iż coraz więcej osób ma problemy alergiczne. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, stworzyliśmy serię produktów hipoalergicznych pod marką Origen, w skład której wchodzą: płyn do prania, koncentrat do płukania, płyn do naczyń oraz mydełko w płynie. Wszystkie posiadają certyfikaty Asthma Allergy dla osób z problemami skóry, a także certyfikat Nordic Swan Ecolabel. Gabriela Roguska · Product & Trade Marketing Manager · Bonduelle Polska Fleksitarianizm, czyli redukowanie ilości spożywanego mięsa, czy wegetarianizm to już nie tylko moda, ale światowy trend. W Polsce możemy zaobserwować coraz bogatszą ofertę roślinną, czy wegetariańską na sklepowych półkach, ale również w gastronomii. Każdego roku rośnie zainteresowanie żywnością roślinną. Jak wskazują badania przeprowadzone dla Bonduelle Polska, prawie co drugi Polak deklaruje chęć zastąpienia części konsumpcji mięsa produktami roślinnymi. Dlatego na blogu kulinarnym www.warzywneinspiracje.pl Bonduelle wskazuje jak zwiększyć udział żywności roślinnej w codziennej diecie. W Bonduelle chcemy, aby żywność pochodzenia roślinnego stała się głównym składnikiem posiłku, chcemy wprowadzać innowacje, nadawać sens i przede wszystkim smak żywności roślinnej. Świetnym przykładem tej strategii jest Warzywio, czyli 100% warzyw w formie makaronu.

90 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

sza. Klienci mogą wybierać spośród środków czystości, takich jak np. płyny do mycia naczyń, urządzeń sanitarnych i szyb, płyny uniwersalne oraz do czyszczenia kuchni lub łazienki. Zwiększa się również udział w rynku ekologicznych produktów do prania i  płukania tkanin, w  tym odplamiaczy, a także preparatów do zmywarek. Szeroką gamę wariantów z  zielonym certyfikatem stanowią produkty dla dzieci i niemowląt. Gramy w zielone Wraz z  modą na życie w  zgodzie z  ekologią, wielu konsumentów zmienia zachowania i chętniej stawia na wybór produktów naturalnych. Wzrasta świadomość, iż dbając o siebie, dbamy też o  przyrodę i  mamy realny wpływ na przetrwanie środowiska. Klienci podejmując decyzje o  zakupie kosmetyków i  chemii gospodarczej kierują się składem, a  w  dalszej kolejności zwracają uwagę na jakość, pochodzenie produktu i cenę. Wielu z nich interesuje się recepturami ze względu na zdrowie, np. alergie, i poszukuje bezpiecznych środków do pielęgnacji dla siebie i rodziny, bez zbędnych chemicznych dodatków i konserwantów. Okazuje się, że zakupy ekologicznych i  bardziej naturalnych artykułów chemiczno-kosmetycznych to już nie tylko fanaberia nowoczesnych klientów, ale stała tendencja w zwyczajach zakupowych. Wskazuje na to m.in. raport „Home & Beauty Loves Eco” z  2019 r., w  którym firma Nielsen łącząc różne metody badawcze, zbadała obecność trendu eko/naturalności w  branży kosmetycznej i  chemii domowej. Wynika z niego, że prawie 40% Polaków zwraca uwagę na kwestie ekologii i  natural-

91 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPĄ

ności w trakcie zakupów i  są to nie tylko młodzi mieszkańcy dużych miast, ale również osoby pochodzące z  obszarów wiejskich i będące w średnim wieku. Eko oznacza dla nich dbanie o  zdrowie, więc w  pierwszej kolejności sięgają po produkty spożywcze o  takim pochodzeniu, a  następnie stopniowo rozszerzają swoje zainteresowania na kategorie kosmetyczne i  chemiczne. Sprzyjają temu narodziny dziecka, kwestie zdrowot-

ne lub wpływ najbliższego otoczenia. Znaczenie ma również rosnąca popularność trendu eko i coraz częstsze informacje w  mediach. Według raportu, największą popularnością wśród kosmetyków ekologicznych i  naturalnych cieszą się środki do pielęgnacji twarzy, kosmetyki dla dzieci oraz pasty do zębów. W  przypadku chemii gospodarstwa domowego są to środki do czyszczenia szyb oraz środki czystości. Nie są to produkty naturalne, a je-

dynie opracowywane w taki sposób, aby maksymalnie zredukować wpływ na środowisko, w tym zużycie energii. Z  danych Nielsena wynika, że klienci kupujący produkty ekologiczne i  naturalne to przede wszystkim pragmatycy wybierający zdrowe odżywianie i  analizujący składy, naturalni idealiści chętnie podejmujący inicjatywy na rzecz środowiska oraz lokalni tradycjonaliści zwracający uwagę na pochodzenie produktów. ▼

OKIEM EKSPERTA Ewelina Ostrowska · Category and Customer Development Manager · ZT „Kruszwica” Zdrowa dieta to taka, w której tłuszcz powinien stanowić od 20 do 35% wartości energetycznej. Już mały dodatek tłuszczu do każdego posiłku, np. pod postacią oleju do sałatki, realizuje nasze zapotrzebowanie na ten składnik odżywczy. Mając na celu prawidłowe zbilansowanie diety, nie mniejsze znaczenie ma rodzaj tłuszczów dostarczanych w ramach jadłospisu. Jak potwierdzają badania, spośród dostępnych w Polsce tłuszczowych smarowideł do kanapek, to margaryny kubkowe odznaczają się najwyższą zawartością korzystnych dla zdrowia nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i -6. Margaryny są również cennym źródłem niezbędnych dla człowieka witamin, np. E, A i D, a niektóre również witaminy K. W ofercie ZT „Kruszwica” znajduje się wiele produktów wpisujących się w trendy konsumenckie dotyczące zdrowego odżywiania, jednak na szczególną uwagę zasługuje cała gama produktów marki Optima. Joanna Goszczyńska-Wronkowska · Brand Manager Flora · Upfield Polska Jakość produktów to jedno z głównych kryteriów, którymi kierują się konsumenci dokonując zakupów. Czytają oni dokładnie składy, sprawdzając, czy są one jasne i bez zastrzeżeń. Dlatego, wśród oferowanych klientom produktów dobrze wyeksponowane miejsce powinny zajmować produkty marki Flora, w wariantach Original, Light i Gold. Powstałe na bazie wysokiej jakości olejów roślinnych: rzepakowego, słonecznikowego i  lnianego, stanowią źródło niezwykle cennych dla naszego organizmu kwasów tłuszczowych Omega-3 i 6. Receptury produktów marki Flora są w 100% roślinne, dzięki czemu są one odpowiednie dla wegan i wegetarian. Flora Light jest natomiast dedykowana osobom z nietolerancją laktozy. Produkty marki Flora nie zawierają też konserwantów. Doskonale wpisują się w ideę zbilansowanej diety roślinnej, a przy tym pomagają zadbać o zdrowie. Grzegorz Marciniak · Dyrektor Marketingu i Sprzedaży · Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak Produkty ekologiczne są od wielu lat bardzo perspektywiczną i szybko rozwijającą się kategorią żywności. Zainteresowanie konsumentów dynamicznie rośnie, choć osiągane volumeny jeszcze długo nie pozwolą funkcjonować producentom jedynie z oferty ekologicznej. Ser Smażony Bio z Granowa pozwala nam uzupełnić asortyment o przyszłościową i poszukiwaną pozycję. Chcąc pozyskać, i co najważniejsze utrzymać wymagających i świadomych zdrowotnie konsumentów, wprowadziliśmy do oferty produkt pokrewny, który mimo, iż nie reprezentuje kategorii bio, pozwala dostarczyć nieocenionych korzyści w codziennej diecie człowieka. To jedyny w Polsce Ser Smażony z Wapniem, pozyskanym ze skorupki jaj kurzych, który w połączeniu z odpowiednimi witaminami jest doskonale przyswajalny przez organizm człowieka. Ten nowy produkt to nieocenione, bogate źródło naturalnego wapnia oraz witamin.

92 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


RYNEK POD LUPÄ„

93 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


AKTUALNOŚCI

„Poradnik Handlowca” pomaga podopiecznym Hospicjum Palium Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu po raz kolejny zorganizowało uroczysty koncert dla Dobrodziejów i  Przyjaciół Hospicjum Palium, który w tym roku został poświęcony pamięci Profesora Jacka Łuczaka. W  trakcie odbywającego się 25 stycznia br. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu koncertu, zebrani goście mogli posłuchać takich wykonawców, jak Grażyna Łobaszewska, Felicjan Andrzejczak, Chuck Frazier oraz zespołu Joanna Dudkowska Band. Motywem przewodnim koncertu była muzyka lat 70’ 80’ i 90’ ubiegłego wieku. W czasie wydarzenia odbyła się również licytacja przedmiotów przekazanych przez partnerów Hospicjum. Zebrane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na remont łazienek w starej części Hospicjum Palium. Redakcja „Poradnika Handlowca” również wzięła udział w  wydarzeniu i  wylicytowała zaproszenie od Dyrektora Browaru na wycieczkę po Lech Browary Wielkopolskie. Nie po raz pierwszy wydawnictwo wsparło osoby chore i potrzebujące. W 2018 r. w związku z obchodzonym 4 lutego Międzynarodowym Dniem Walki z Rakiem firma przekazała Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe darowiznę w postaci koncentratora tlenu, dwóch pulsoksymetrów i dwóch ciśnieniomierzy. W tym samym roku Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” wsparło również Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, przekazując bony upominkowe do sklepów Decathlon, H&M i SMYK, dla blisko 40 osieroconych dzieci pozostających pod opieką Hospicjum Palium.

Marek Sumiła Prezesem Danone Z dniem 27 stycznia br. Marek Sumiła objął stanowisko Dyrektora Rynku Polska i Kraje Bałtyckie Danone oraz Prezesa Danone, zastępując w tej roli dotychczasowego Dyrektora Rynku – Marka Wojtynę. Marek Sumiła ma szerokie doświadczenie w rozwoju biznesu i zespołów. W przeszłości pracował w różnych dywizjach grupy Danone, zarówno w Polsce, jak i w centrali firmy w Paryżu. Od 2013 r. pełnił rolę Dyrektora Sprzedaży w Żywiec Zdrój, a następnie od 2018 r. zarządzał biznesem Alpro w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Marek Wojtyna pozostaje w strukturach Danone i odpowiada obecnie za strategiczny projekt rozwoju w regionie.

Wielka Loteria Mokate rozstrzygnięta W czwartek 30 stycznia w siedzibie Mokate w Żorach pani Katarzyna z Rościszewa – laureatka Wielkiej Loterii Mokate – otrzymała kluczyki do pięknego Fiata 500, który był główną nagrodą w promocji konsumenckiej produktów Mokate. Wręczyła je dr Katarzyna Mokrysz, General Manager Mokate. Żeby wziąć udział w zabawie, należało kupić produkty Mokate. Promocją objęte były m.in. miksy kawowe, kawy ziarniste oraz cappuccino. Następnie, zachowując paragon, każdy kto chciał mieć szansę na wygranie Fiata 500, wypełniał prosty formularz zgłoszeniowy. O wygranej decydowało losowanie. Oprócz nagrody głównej, do zdobycia były m.in. weekendy w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem oraz 300 kubków Rosenthal.

96 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


AKTUALNOŚCI

Społem rezygnuje z jaj z chowu klatkowego Społem jest 130. firmą i 33. siecią spożywczą, która wydała oświadczenie o rezygnacji z  jaj pochodzenia klatkowego. Tym samym sieć Społem przyjmuje politykę dobrostanu kur niosek, nie godząc się na nieetyczne standardy hodowli klatkowych. Aktywiści ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki walczą o los kur w Polsce już od 5 lat w ramach kampanii „Jak One To Znoszą”. W tym czasie poprawa norm dobrostanowych kur niosek stała się priorytetem dla wielu konsumentów – ponad 40 tys. osób złożyło swój podpis pod deklaracją konsumencką o  niekupowaniu jaj oznaczonych numerem „3”. Jak mówi prezes KZRSS Społem, Ryszard Jaśkowski: „Decyzja o złożeniu deklaracji była podyktowana dobrostanem zwierząt na równi z szacunkiem wobec oczekiwań klientów Spółdzielni. Do 2025 r. Spółdzielnie Społem planują wycofanie ze sprzedaży jaj z hodowli klatkowych w formie jaj całych oraz jaj będących składnikami produktów gotowych w produktach marki własnej.”

PGS umacnia pozycję na rynku detalicznym i planuje akwizycje Sieć franczyzowa Polska Grupa Supermarketów (PGS) planuje dalszy rozwój i  utrzymanie obecnego tempa przychodów w  2020 r. Dziś pod parasolem PGS funkcjonuje ponad 600 placówek, należących do prywatnych przedsiębiorców. W  2020 r. PGS chce rosnąć poprzez rozwój organiczny, jak i  przejęcia sklepów wcześniej pracujących pod innymi markami. Już w styczniu br. przyłączono 57 nowych sklepów. W  ciągu najbliższych 3 lat do Grupy może dołączyć ok. 100 placówek w kraju. Top Market planuje otwarcie w tym roku flagowego marketu o powierzchni ponad 1000 m 2 w nowo powstałej Galerii Otwockiej. Placówka ta ma być wyznacznikiem nowego standardu i  nowej identyfikacji sieci, która – po 15 latach – zmieniła swoje logo. To jedna z kilku inicjatyw prezesa Michała Sadeckiego, który obchodzi swoje 17-lecie pracy. To właśnie zmiana logo wszystkich placówek staje się strategicznym celem PGS w 2020 r. i będzie kontynuowana przez 2021 r.

Kolejne zwolnienia grupowe w Tesco Solidarność Tesco została poinformowana o zwolnieniach grupowych, związanych z  zamknięciem pięciu kolejnych sklepów. Z  pisma opublikowanego na stronie związku zawodowego na Facebooku wynika, że redukcja dotyczy maksymalnie 380 stanowisk. Brytyjska sieć poinformowała swoich pracowników o  planowanym zamknięciu placówek w Lesznie, przy ul. Poznańskiej, Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej, Łomży przy ul. Zawadzkiej, Bełchatowie, przy ulicy Kolejowej i Wrocławiu, przy ul. Legnickiej. Jak podkreślono, przyczyną zwolnień jest również: „Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, centrów dystrybucji, biura głównego oraz zamykanych sklepów, w związku z przyczynami ekonomicznymi” – czytamy w komunikacie na fanpage’u. Zwolnienia obejmują maksymalnie 304 osoby na stanowiskach podstawowych oraz maksymalnie 76 osób na stanowiskach sprawujących nadzór nad pracownikami. Przeprowadzane są one w terminie 1 luty – 30 kwietnia 2020 r.

97 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


AKTUALNOŚCI

Zarząd POLOmarket znów w pełnym składzie Od 8 stycznia br. do Zarządu POLOmarket wracają trzej byli członkowie od wielu lat związani z siecią. Ich powrót jest konsekwencją zakończonego w  grudniu sporu korporacyjnego w spółce, który był bezpośrednim powodem złożenia przez nich przed rokiem rezygnacji z  pełnionych funkcji. Tym samym do Prezesa Zarządu Marcina Sowy dołączają: Jarosław Brudnicki odpowiedzialny za zakupy i  marketing, Bartosz Pietruszka za sprzedaż i logistykę oraz Anita Tołysz za obszar administracji i  compliance. Pełny skład Zarządu POLOmarket będzie odpowiedzialny za realizację nowej zrewidowanej strategii sieci, która wobec nowych okoliczności prawno-organizacyjnych w Grupie POLOmarket zostanie zakomunikowana w najbliższych tygodniach.

Duże zmiany kadrowe w Lidlu Maksymilian Braniecki dotychczasowy prezes Lidl Polska dołączył do zarządu Lidl Stiftung & Co. KG i od marca 2020 r. odpowiadać będzie za sklepy Lidla w siedmiu państwach – w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Słowenii, Rumunii i Bułgarii. Od marca 2020 r. nowym prezesem Lidl Polska będzie Włodzimierz Wlaźlak – dotychczasowy członek zarządu Lidl Polska. Maksymilian Braniecki od 17 lat jest związany z Lidl. Ma doświadczenie w  zarządzaniu na najwyższych stanowiskach managerskich – w tym w spółkach Lidl Maksymilian Braniecki Włodzimierz Wlaźlak Polska (prezes w latach 2015-2019) oraz Lidl Rumunia (prezes w latach 2012-2015). Absolwent studiów MBA (Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie – The Polish Open University). Włodzimierz Wlaźlak od 17 lat związany jest z Lidl Polska. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu regionalną spółką sprzedaży. W ubiegłym roku czasowo zastępował członka zarządu spółki narodowej Lidl Niemcy. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen.

20. urodziny sieci Groszek W tym roku sieć Groszek obchodzi okrągły jubileusz – 20 lat obecności na rynku. Świętowanie będzie trwało cały rok. Przedstawiciele Groszka zaplanowali atrakcje zarówno dla konsumentów, jak i  dla franczyzobiorców. Konsumenci będą mogli wziąć udział w urodzinowych konkursach oraz Wielkiej Loterii Urodzinowej. W  sieci również czekają niespodzianki – konsumenci będą mogli wziąć udział w pięciu konkursach na Facebooku, a w każdym z nich będzie do wygrania aż 20 nagród. Groszek nie zapomni również o swoich franczyzobiorcach. We wrześniu odbędzie się Gala Złotych Groszków – to wydarzenie dla najważniejszych klientów sieci. W październiku i listopadzie natomiast zaplanowane są pikniki regionalne dla wszystkich franczyzobiorców Groszka.

98 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


AKTUALNOŚCI

Grupa Piotr i Paweł: Zgromadzenie wierzycieli 21 lutego br. w Poznaniu W trzech spółkach z  Grupy Piotr i  Paweł sędzia-komisarz zatwierdził spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego. Sędzia wyznaczył także terminy zgromadzenia wierzycieli dla wszystkich trzech spółek na 21 lutego 2020 r. w  Poznaniu. Spółki wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w  złożonych w  grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych. Grupa Piotr i  Paweł zakończyła również planowaną reinkorporację wszystkich wytypowanych spółek partnerów detalicznych. Koncentrowano się na odbudowaniu zaufania dostawców, co skutkowało wydłużeniem limitów kupieckich na zasadach sprzed otwarcia postępowania. Ponadto Grupa Piotr i  Paweł wdrożyła nowy program lojalnościowy „Najwięcej”. Grupa zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami. Decyzję podjęto w związku z zaangażowaniem SPAR Group – inwestora, który wspiera ustabilizowanie relacji biznesowych pomiędzy siecią a partnerami, negocjacje umów i rozwój sieci, a także bieżące i terminowe regulowanie zobowiązań.

W swojej najnowszej karcie oceny nabywcy oleju palmowego, analizującej globalne firmy pod kątem wspierania zrównoważonego oleju palmowego, WWF wymienia Ferrero na pierwszym miejscu wśród 173 firm. Z wynikiem 21,5 na 22 punktów, Ferrero zostało liderem w  grupie największych producentów dóbr konsumpcyjnych, sprzedawców detalicznych i  dostawców usług gastronomicznych. WWF szczególnie doceniło Ferrero za wysiłki zmierzające do rozwiązania problemu wylesiania obszarów tropikalnych oraz za przejrzystość łańcucha dostaw. Od 2005 r. Ferrero zainwestowało znaczne środki w rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego, szczególnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Już w 2015 r. była jedną z  pierwszych firm, które zaczęły używać wyłącznie certyfikowanego, segregowanego oleju palmowego, pochodzącego w 100% ze źródeł zrównoważonych.

fot. Pixabay.com

WWF: Olej palmowy Ferrero najbardziej zrównoważony w całej branży

www.retail-conferences.com Reklama

99 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


AKTUALNOŚCI

Carrefour inwestuje w rozwój centrów produkcyjnych w Polsce Carrefour Polska przyspiesza inwestycje w rozwój centrów produkcji, czyli mini zakładów wytwarzających pieczywo, wędliny i mięsa wędzone oraz ryby wędzone, które zlokalizowane są na terenie hipermarketów Carrefour. Celem inwestycji jest zwiększenie konkurencyjności największych sklepów należących do sieci w  Polsce oraz wzmocnienie ich roli na lokalnym rynku handlowym, rozwój produkcji pod marką własną, a także zaoferowanie jej w jak największej liczbie sklepów w ramach lokalnego modelu omnikanałowego. Pierwszym rodzajem centrów produkcji są „Nasze Wędzarnie”. W jego ramach Carrefour oferuje obecnie klientom 19 rodzajów wędlin. Drugim z wdrażanych konceptów są piekarnie, w których codziennie pod logo „Nasza Piekarnia” przygotowywane jest od podstaw i wypiekane 13 rodzajów pieczywa. Trzecim z projektów jest wędzarnia ryb. Testowa wędzarnia ryb Carrefour została uruchomiona w Łodzi i zaopatruje łącznie 10 hiper- i supermarketów oraz sklepów convenience w tym regionie. W ramach pierwszego etapu testu przygotowuje ona 4 rodzaje ryb wędzonych.

Kontigo debiutuje w Łodzi Kontigo jest kolejną marką, która na swój łódzki debiut wybrała Manufakturę. – To jedno z najbardziej prestiżowych miejsc handlowych w  Polsce. Postindustrialny budynek nadaje wyjątkowy charakter przestrzeni handlowej i  idealnie pasuje do wysokich standardów wyznawanych przez Kontigo – mówi Joanna Woszczyk z  Kontigo. Salon mieści się na piętrze galerii handlowej i  ma powierzchnię 105 m 2 . Kontigo to jedna z  najprężniej rozwijających się sieci drogerii. Marka oferuje wyspecjalizowany i unikatowy asortyment produktów kosmetycznych do makijażu, pielęgnacji ciała, twarzy, włosów, zapachy i akcesoria. Klientki znajdą w każdym sklepie specjalnie wydzielone strefy kosmetyków naturalnych i azjatyckich oraz strefę wodną, na której mogą przetestować m.in. peelingi, żele pod prysznic i  inne produkty do pielęgnacji. Kontigo zapewnia swoim gościom nie tylko wyjątkową obsługę o indywidualnym charakterze, ale też uporządkowane, higieniczne strefy do testowania produktów z naturalnym oświetleniem, jak również usługę makijażu.

Aplikacja żappka na targach technologicznych NRF 2020 13 stycznia br. Żabka wspólnie ze swoim partnerem technologicznym firmą Synerise, zaprezentowała aplikację dla klientów żappka, podczas największych targów technologicznych NRF 2020 w Nowym Jorku. Żappka była pokazywana w  ramach organizowanego przez Microsoft Reactor Innovation & ROI Hack Event i  był to jedyny polski akcent wśród wąskiego grona prezentowanych projektów z  całego świata. Żabka przechodzi transformację cyfrową, na którą składa się cały ekosystem rozwiązań technologicznych funkcjonujących w obszarze zarządzania sklepami, asortymentem, BIG DATA, sztucznej inteligencji, jak również aplikacji mobilnych. Aplikacja żappka jest kluczowym, nowym kanałem komunikacji i interakcji z klientami, a nad jej rozwojem pracuje dedykowany, interdyscyplinarny zespół specjalistów. Tomasz Blicharski, wiceprezes ds. finansowych i rozwoju w firmie Żabka Polska przyznaje, że docenienie aplikacji żappka, liczącej już ponad 2,5 mln użytkowników, na największych targach technologicznych w Nowym Jorku to sukces zespołu ekspertów pracujących w firmie.

100 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


AKTUALNOŚCI

Netto wprowadza skrzynie wielokrotnego użytku Sieć handlowa Netto wprowadziła do swoich sklepów system skrzynek wielokrotnego użytku na produkty z asortymentu warzyw i  owoców. W  ten sposób Netto wdraża zasady gospodarki w obiegu zamkniętym. Sieć zapowiada, że dzięki rezygnacji z jednorazowych skrzynek uda się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 40%. To nie pierwsza inicjatywa związana z troską o środowisko naturalne, a  w  szczególności z  walką z  marnotrawstwem. Wcześniej sieć handlowa Netto uruchomiła aplikację mobilną „Nie marnujemy żywności”, przeznaczoną dla klientów i  pracowników. Jej celem jest ograniczenie wyrzucania nadających się do zjedzenia produktów spożywczych. Wprowadzenie skrzynek wielokrotnego użytku również przyczynia się do ograniczania tego zjawiska. Dzięki ich stosowaniu uda się zredukować z  4% do 0,1% uszkodzeń towarów na etapie transportu od producentów. Skrzynki wielokrotnego użytku, z których korzystają sklepy sieci handlowej Netto, dostarcza firma Euro Pool System. Ich trwałość szacuje się na ok. 7 lat i podlegają recyklingowi.

Grupa Chorten tworzy nowy dział wsparcia biznesu dla sklepów W styczniu Grupa Chorten powołała nowy dział wsparcia biznesu. Jego szefem został Ernest Grochowski. W zespole będzie także Marcin Sobociński, dyrektor procesów operacyjnych, który dotąd w Grupie Chorten odpowiadał za ten temat głównie w województwie podlaskim, a obecnie zajmie się nim w skali ogólnopolskiej. Karol Tomczak odpowiedzialny będzie nadal za projekty aranżacji sklepów. To niejedyne zmiany w zespole Grupy Chorten. Dział handlowy wsparł Andrzej Sejnowski, który został dyrektorem sprzedaży w kategoriach: słone przekąski, non food, artykuły chemiczno-kosmetyczne, przemysłowe i  higieniczne oraz karmy dla zwierząt. Karolina Górska została dyrektorem regionalnym na północno-wschodnią Polskę. Adam Bentlejewski awansował na dyrektora odpowiedzialnego za województwa kujawsko-pomorskie, dolnośląskie i  lubuskie. Mirosław Borkowski odpowiada obecnie za makroregion, w którym znajdują się województwa lubelskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie i śląskie.

VII edycja WorldFood Poland VII Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Poland to najważniejsze targi w Polsce poświęcone sektorowi spożywczemu – od produkcji aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż. Oferują możliwość spotkania polskiego sektora rolno-spożywczego z  międzynarodowymi partnerami oraz nawiązania nowych relacji biznesowych na świecie. Targi współpracują z najlepszymi po to, by tworzyć polskie targi z międzynarodowym zasięgiem. Wydarzenie to także okazja do integracji i dyskusji o kondycji branży. Wystawcy z Polski i zagranicy, panele dyskusyjne, spotkania z sieciami handlowymi i  specjalne konferencje poświęcone żywności i  trendom w branży spożywczej – to wszystko będzie można zobaczyć podczas siódmej edycji WorldFood Poland 2020. Targi odbędą się w dniach 21-23 kwietnia 2020 r. w halach EXPO XXI Warszawa przy ul. Prądzyńskiego.

101 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


AKTUALNOŚCI

Smaczna edukacja w Biedronce Biedronka wspólnie z  Fundacją Legii zaprosiła warszawskich uczniów do wyjątkowej aktywności. W ramach programu „Celuj w  zdrowie” dzieci sprawdzają składy produktów dostępnych w  Biedronce pod kątem zdrowego odżywiania. Pierwsza edycja rozpoczętego w październiku 2019 r. programu Fundacji Legii, którego partnerem jest Biedronka, osiągnęła półmetek. Uczniowie warszawskich szkół z Woli, Pragi i Śródmieścia udali się do sklepów Biedronka na specjalnie przygotowane lekcje w oparciu o przygotowane scenariusze z  atrakcyjnymi zadaniami do wypełnienia. Dzięki temu projektowi edukacja o prawidłowym żywieniu trafi do szczególnie otwartych na wiedzę młodych głów w formie najbardziej adekwatnej: przez ćwiczenia praktyczne. To właśnie sklepy są tym miejscem, gdzie podejmujemy wybory żywieniowe – rodzinnie, ale też indywidualnie. W trakcie specjalnie opracowanych zajęć w sklepach uczestnicy mają możliwość w praktyce odbyć naukę czytania etykiet, przeanalizować skład produktów oraz sprawdzić zawartość tłuszczy czy cukrów w danym artykule.

2. miejsce w Polsce dla PepsiCo w konkursie Top Employers Polska PepsiCo po raz szósty z rzędu nagrodzone zostało prestiżowym wyróżnieniem Instytutu Top Employers, zajmując 2. miejsce w Polsce. – Jesteśmy szczęśliwi, że nasze starania po raz kolejny zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie Top Employers Polska. PepsiCo w Polsce to stosunkowo duża organizacja, dlatego w naszej strategii personalnej uwzględniamy zarówno inicjatywy kierowane bezpośrednio do konkretnych grup pracowniczych, jak i łączące różne obszary funkcyjne. Dzięki temu uzyskujemy większy poziom integracji i współpracy – powiedziała Anna Daszczyńska, dyrektor personalny w PepsiCo Polska. – Rozwój talentów na wszystkich szczeblach organizacji można osiągnąć jedynie poprzez przemyślany i konsekwentnie wdrażany plan działań i inicjatyw – dodała Anna Daszczyńska. PepsiCo regularnie bada stan nastrojów wśród swoich pracowników, co roku przeprowadzając Organizational Health Survey (OHS) – kompleksową ankietę badającą satysfakcję w wielu aspektach funkcjonowania organizacji. Raporty z badania OHS wskazują, że zdecydowana większość zatrudnionych ma poczucie zaangażowania w podejmowane przez firmę działania i stawiane cele, a także przynależności i dumy z pracy w PepsiCo.

Sieć Lewiatan z dynamicznym wzrostem zatrudnienia W rankingu największych polskich pracodawców PSH Lewiatan zanotowała najwyższą w  pierwszej dziesiątce, 11% dynamikę wzrostu zatrudnienia. Dla porównania trójka czołowych pracodawców zwiększyła w 2018 r. liczbę pracowników łącznie o  5%. Lewiatan to obecnie ósmy największy pracodawca w  Polsce. W  samym 2019 r. sieć zorganizowała ponad 2000 szkoleń warsztatowych dla pracowników, a  od początku działalności Centrum Edukacyjnego Lewiatana (CEL) ukończono 400 000 certyfikowanych kursów. Robert Rękas, członek zarządu Lewiatan Holding informuje, że w drugim kwartale 2020 r. planuje się start nowej wersji platformy CEL, która będzie nowocześniejsza i bardziej spersonalizowana zgodnie z potrzebami pracowników. Nie zapomniano też o przedstawicielach młodszego pokolenia, dlatego wykorzysta się np. rozwiązania z obszaru grywalizacji, czyli szkoleń w formie gier. Lewiatan inwestuje także w rozwój kompetencji kadry menedżerskiej. Inicjatywa „Skuteczny szef 2.0.” to certyfikowany kurs, który ma na celu pogłębienie kompetencji menedżerskich pracowników sieci.

102 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


NOWOŚCI

Haribo rozszerza ofertę wariantów kwaśnych

Produkty Flora – dobre dla serca

Marka Haribo poszerzyła ofertę kwaśnych żelek. Pojawiła się nowość – Haribo Happy Cola Kwaśne, a popularne Kwaśne Języczki Haribo dostępne są teraz także w większym opakowaniu 175 g. Żelki Haribo Happy Cola Kwaśne ucieszą podniebienia konsumentów poszukujących różnorodności i innowacyjnych doznań smakowych. To propozycja łącząca orzeźwiający smak coli z kwaśną posypką. Haribo Happy Cola Kwaśne dostępne są od stycznia 2020 roku w opakowaniach 100 g i 200 g.

Flora Original, Flora Light i Flora Gold to produkty cechujące się korzystnym dla naszego zdrowia składem oraz 100% roślinną recepturą, dzięki czemu są one odpowiednie również dla wegan i wegetarian. Powstałe na bazie wysokiej jakości olejów roślinnych: rzepakowego, słonecznikowego i lnianego, są także źródłem niezwykle korzystnych i niezbędnych dla funkcjonowania naszego organizmu kwasów tłuszczowych Omega-3 i 6. Ponadto nie zawierają konserwantów. Flora Light jest także przeznaczona dla osób z nietolerancją laktozy.

Kontakt: Haribo Sp. z o.o., tel. 22 836 11 92

Kontakt: Upfield Polska Sp. z o.o., tel. 22 570 60 00

Attis w nowej odsłonie

OKI C844dnW – idealna dla branży detalicznej

Firma Gold Drop prezentuje mydełko toaletowe Attis 100 g w nowej odsłonie. Dostępne są trzy rodzaje mydełka z lanoliną i gliceryną: Creamy, Flower i Natural. Dodatkowo mydło Attis Creamy wzbogacono o prowitaminę B5. Myśląc o ochronie środowiska naturalnego, zastąpiono dotychczasową folię papierem. Wszystko to, aby zaoferować klientowi mydło dobrej jakości w konkurencyjnej cenie. Mydełko testowane dermatologicznie.

OKI C844dnW stanowi idealne rozwiązanie dla sprzedawców detalicznych, którzy chcą we własnym zakresie (na żądanie) drukować profesjonalne materiały promocyjne oraz zarządzać obiegiem dokumentów za pomocą niewielkiego urządzenia. Ta najmniejsza drukarka A3 na rynku pozwala na wydruk na szerokiej gamie nośników od cenówek po dwustronne banery do 1321 mm. Urządzenie zdobyło dwie prestiżowe nagrody dla najbardziej innowacyjnych rozwiązań i produktów związanych z handlem: Złote Innowacje Retail 2019 oraz Innowacja Handlu 2019.

Kontakt: Gold Drop Sp. z o.o., tel. 18 337 61 37

Kontakt: Oki Europe (Polska), tel. 22 448 65 00

Batony FreeYu w czekoladzie 70% kakao

Dżem Jabłkowy Herbapol

Efektem ścisłej współpracy ZPC Otmuchów (właściciela marki FreeYu) z najbardziej znanym koszykarzem w Polsce Marcinem Gortatem jest wyjątkowa linia produktów. Batony funkcjonalne FreeYu Energy zapewniają nam przyjemność płynącą z jedzenia słodyczy. Jest to zasługa ich wyjątkowego, w pełni naturalnego składu. FreeYu Energy to kombinacja owoców i orzechów, oblana czekoladą z 70% zwartością kakao. Kupujący dostali do wyboru dwa warianty batonów: malinowy w czekoladzie oraz pomarańczowy w czekoladzie.

Idealny do naleśników, ciast i deserów. Dżem Jabłkowy to nowość w dynamicznie rosnącej ofercie produktów dżemowych marki Herbapol. 100% jabłek z mazowieckich sadów, obniżona zawartość cukru i brak gumy guar sprawiają, że Dżem Jabłkowy marki Herbapol to niezwykle smakowita propozycja dla wszystkich członków rodziny, przygotowana ze 100 g owoców na 100 g produktu. To smak rodzinnego domu, którym możesz cieszyć się w każdej chwili! Produkt dostępny jest w słoikach o pojemności 280 g.

Kontakt: ZPC Otmuchów S.A., tel. 77 401 72 00

Kontakt: „Herbapol – Lublin” S.A., tel. 81 748 83 04

103 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


NOWOŚCI

3 nowe smaki! od Goplana Tyci

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Colian rozszerza linię Goplana Tyci o trzy nowe smaki. Do Grześków Tyci, dołączają Jeżyki Tyci, Toffino Tyci oraz O!rzeszki Tyci. Atrakcyjna grafika i humorystyczny przekaz na opakowaniu zostały dopasowane do potrzeb młodszej grupy odbiorców. Oferta dostępna od stycznia br., głównie w nowoczesnym kanale dystrybucji, w cenie det. 4,99 zł/opakowanie. Wprowadzeniu na rynek towarzyszy kampania w mediach i na nośnikach reklamy zewnętrznej. W sklepach zaplanowano ekspozycje na dedykowanych standach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

.

Nowa Duetka Familijna od Odry

Nowe smaki past warzywnych Wawrzyniec

Jedną z charakterystycznych dla Duetki Familijnej warstw tworzy tu pianka o smaku caffe frappe. Drugą warstwę stanowi mocno owocowa galaretka – malinowa lub pomarańczowa. Każda z tych nietuzinkowych kompozycji oblana została kruchą czekoladą. Nowe propozycje marki Odra zainteresują konsumentów poszukujących niebanalnych połączeń smakowych oraz wielbicieli kawy pod każdą postacią. Produkty zamknięte zostały w przyciągających wzrok opakowaniach. Kawowo-owoce odsłony Duetki Familijnej to edycje limitowane.

Rosnąca świadomość konsumentów o globalnych wyzwaniach sprawia, że coraz więcej osób kieruje swoją uwagę w stronę diet roślinnych. ZT „Kruszwica” odpowiadając na ten trend i potrzeby konsumentów w październiku 2019 roku wprowadziła na rynek dwa nowe smaki past warzywnych Wawrzyniec: „Ze słodką cebulką i suszonymi pomidorami” oraz „Hummus z pestkami dyni i słonecznika”. Wawrzyniec to produkt bez kompromisu dla składu i smaku. Jest to produkt w 100% roślinny, bez konserwantów i sztucznych dodatków. www.wawrzyniec.com.pl

Kontakt: ZPC Otmuchów S.A., tel. 77 401 72 00

Kontakt: ZT „Kruszwica” S.A., tel. 52 353 52 02

Edycja limitowana Casali Rum-Kokos

Nowy serek wiejski Łaciaty bez laktozy

Draże Casali Rum-Kokos Orange to nowość, która wkrótce pojawi się w ofercie Krüger Polska – wyłącznego dystrybutora produktów marki Casali w Polsce. Nowe draże to oferta limitowana pod hasłem „Shot of the Year”, która będzie dostępna w sprzedaży tylko w roku 2020. W każdej draży pod polewą z mlecznej czekolady kryje się płynne wnętrze z dodatkiem prawdziwego rumu z trzciny cukrowej z nutą orzeźwiającego pomarańczowego smaku. Draże będą dostępne w opakowaniach typu doypack o pojemności 175 g. www.kruger.pl

Mlekpol, właściciel jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek mleczarskich w Polsce, wprowadza nowy serek wiejski Łaciaty bez laktozy. Linia graficzna opakowania nowego serka wiejskiego jest spójna z rodziną produktów bez laktozy produkowanych przez Mlekpol. Zastosowanie koloru fioletowego na praktycznym kubeczku pozwala konsumentom łatwo rozpoznać produkt na półce sklepowej. Opakowanie zawiera 200 gramów produktu, czyli w sam raz na przekąskę w pracy, szkole czy wycieczce. Kontakt: Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”, tel. 86 273 04 00

Kontakt: Krüger Polska Sp. z o.o., tel. 22 569 82 62

104 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


NOWOŚCI

Chupa Chups Crazy Dips

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Crazy Dips to nowy, wystrzałowy produkt Chupa Chups doskonale wpisujący się w claim marki: „Forever Fun”. W kolorowej torebce konsumenci znajdą nietypowego lizaka w kształcie stopy oraz wyjątkowy musujący proszek. Aby poczuć jego moc – zaskakująco intensywny efekt strzelania na języku – wystarczy zanurzyć lizaka w posypce. Produkt dostępny jest w dwóch, uwielbianych przez konsumentów smakach: cola i truskawka.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o., tel. 22 711 85 00

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Cukierki czekoladowe od Odry

Vegeta Natur w płynie bez dodatku glutaminianu sodu Vegeta Natur przyprawa w płynie to innowacyjny produkt bez wzmacniaczy smaku, sztucznych barwników i konserwantów. Podkreśla smak różnorodnych potraw, jest łatwa i wydajna w użyciu. Przyprawa w płynie Vegeta Natur jest spójna z komunikacją i charakterem marki Vegeta Natur, pastelowe kolory etykiety podkreślają naturalność produktu. Czytelne ikony eksponują benefity produktu i zastosowanie. Każda butelka została opatrzona tekturową nakładką podkreślającą brak w składzie wzmacniaczy smaku. Opakowanie butelka 204 g.

W marcu na rynku zadebiutują cukierki Chrupki Orzech i Słony Karmel. Nowości cechuje głęboki, złożony smak i niejednorodna struktura. Nuty słodkie mieszają się w nich ze słonymi, a gładkość z chrupkością. Dzięki temu wrażenia związane z ich jedzeniem są bogatsze i pełniejsze. Podobnie jak inne sygnowane marką Odra produkty z tej kategorii, nowe cukierki oblewa pyszna czekolada. Szczelna owijka, w jaką każdy pojedynczy cukierek został zapakowany sprawia, że można je też zabrać ze sobą do pracy, szkoły czy na wycieczkę.

Kontakt: Podravka Polska Sp. z o.o., tel. 22 427 30 10

Kontakt: ZPC Otmuchów S.A., tel. 77 401 72 00

Nowości od Wawelu

Bella Control Discreet

Nowości w portfolio Wawel gwarantują niepowtarzalne doznania smakowe. Dwie topowe marki kolejny raz przystąpiły do współpracy, a wszystko po to, aby znów zaskoczyć miłośników słodkości. Do odkrycia są Czekolada z Wawelu Big Milk (100 g) i Mini czekolada Big Milk, w kieszonkowej wersji 45 g. Zaskakują połączeniem pysznej, rozpływającej się w ustach i delikatnie gorzkiej czekolady Wawel 43% cocoa, z puszystym, mleczno-śmietankowym nadzieniem o smaku inspirowanym lodami Big Milk.

Bella Control Discreet to nowa linia produktów w ofercie marki Bella, dedykowana dla kobiet z wrażliwym pęcherzem oraz lekkim nietrzymaniem moczu. W skład linii wchodzą wkładki chłonne w różnych rozmiarach od micro do plus, a także chusteczki oraz płyn do higieny intymnej, z ekstraktem z żurawiny oraz naturalnym, opartym na enzymach neutralizatorem zapachów Deoplex, który niweluje niepożądany zapach. Wszystkie produkty Bella Control Discreet zostały przetestowane ginekologicznie. Wybrane produkty z linii można przetestować, zamawiając darmowe próbki wyrobów – więcej szczegółów na stronie www.bella.pl, w zakładce Produkty – Bella Control Discreet.

Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10

Kontakt: TZMO SA, tel. 56 612 39 00

105 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


NOWOŚCI

Mentos 2HCB

Milka Oreo Minis Portfolio zgranej pary Milka&Oreo rozszerza się o kolejne 2 produkty, w nowym formacie mini-batonów. Jest to wyjątkowe połączenie najdelikatniejszej czekolady Milka z nadzieniem o smaku ciastka Oreo. Występuje w 2 wersjach smakowych – z białą i mleczną czekoladą. Jest to nowy format mini-batona (15,3 g), każdy zapakowany jest w indywidualne opakowanie. Produkt gwarantuje moment wyczekiwania na to co jest w środku, jest idealny do dzielenia się ze znajomymi oraz konsumpcji w trakcie innych zajęć.

2 Hours Clean Breath od Mentos to innowacyjne, bezcukrowe pastylki zapewniające aż dwie godziny świeżego oddechu! Dzięki zastosowaniu specjalnych składników: cynku i ekstraktu z kory magnolii, gwarantują odświeżenie w każdej sytuacji, dodając pewności siebie podczas spotkań biznesowych oraz towarzyskich. Dostępne w wygodnym, kieszonkowym opakowaniu, stanowią wyjątkową alternatywę dla gum do żucia. Do wyboru w dwóch intensywnych smakach: Peppermint oraz Intense Mint. Kontakt: Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o., tel. 22 711 85 00

Kontakt: Mondelez Polska S.A., tel. 22 857 10 00

Nowość! Czekolada merci pomarańczowo-migdałowa

Masło klarowane z olejem rzepakowym od Bielmaru

W 2019 firma Storck wprowadziła na rynek nowy produkt pod marką merci – czekolady w pięciu wyśmienitych wariantach smakowych. Od lutego 2020 dostępny będzie kolejny – szósty smak: czekolada gorzka z migdałami i sokiem pomarańczowym. To doskonałe połączenie wyśmienitej gorzkiej czekolady 70%, soku z pomarańczy i migdałów. W marcu rusza ogólnopolska kampania telewizyjna, internetowa i outdoorowa, degustacje w punktach sprzedaży oraz atrakcyjne ekspozycje produktu w sklepach.

Zakłady Tłuszczowe Bielmar wprowadzają do swojej oferty masło klarowane z olejem rzepakowym, pod marką Beskidzki Culinary. Produkt dostępny jest dla klientów detalicznych w opakowaniu o gramaturze 400 g oraz dla rynku B2B w wiadrze 2,5 kg. Produkt jest źródłem kwasów Omega 3, witaminy E oraz jednoi wielonasyconych kwasów tłuszczowych. Idealnie nadaje się do smażenia, pieczenia, zup oraz sosów. Kontakt: Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., tel. 33 81 98 200

Kontakt: Storck Sp. z o.o., tel. 22 336 63 66

Zielona Pure Green 20 tb

Nowość od E.Wedel – Ptasie Mleczko® MINI

Marka Big-Active, której portfolio herbat zielonych wyróżnia się wysoką jakością suszu i niestandardowymi połączeniami smakowymi, wprowadza na rynek kolejny wariant herbaty ekspresowej w opakowaniu zawierającym 20 torebek. Pure Green – czysta, zielona herbata – to szlachetny, wyrazisty smak i duże kawałki liści widoczne dzięki transparentnym torebkom. Co istotne, torebki wykonano z materiału biodegradowalnego i kompostowalnego w warunkach przemysłowych.

W 2020 roku w ofercie E.Wedel pojawiła się nowość – Ptasie Mleczko® MINI, czyli kultowy produkt, w całkowicie nowym formacie. Od teraz, wyjątkowo lekkie pianki, mają kształt mini kostki oblanej oryginalną wedlowską czekoladą. Dzięki praktycznemu opakowaniu, które można wielokrotnie otwierać i zamykać, sprawdzi się doskonale w podróży, na przerwę w pracy lub na słodką chwilę przyjemności tylko dla siebie. Ptasie Mleczko® MINI dostępne jest w dwóch smakach – waniliowym w czekoladzie deserowej i śmietankowym w mlecznej.

Kontakt: „Herbapol – Lublin” S.A., tel. 81 748 83 04

Kontakt: LOTTE Wedel Sp. z o.o., tel. 22 670 77 00

106 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


NOWOŚCI

Donut worry be happy – nowa marka La Lorraine Bakery Group

Kaszetka od Bonduelle

Donut worry be happy to nowa marka w segmencie słodkich przekąsek. Jest to odpowiedź firmy La Lorraine Bakery Group na rosnącą popularność donutów i potrzeby konsumentów poszukujących różnorodności i ciekawych doznań smakowych. W ofercie pojawią się donuty w polewach z posypkami oraz wersje z nadzieniem i kawałkami owoców. Donut worry be happy to wiele smaków i tekstur dających możliwość wyboru spośród wielu wariantów.

Kaszetka to idealna proporcja warzyw i kaszy. Niezastąpiona, gdy w krótkim czasie trzeba przygo tować obiad lub sałatkę. Dlatego Bonduelle wprowadziło do swojej oferty kolejne 4 rodzaje Kaszetki – dwa smaki to warzywne dania z kaszą i sosem, gotowe po podgrzaniu na patelni przez 8-10 minut. Z kolei dla osób, które lubią nadać charakter daniu, wpiszą się kolejne dwa warianty tj. miksy na patelnię i do sałatek, gotowe już w 6 minut po podgrzaniu.

Kontakt: La Lorraine Polska Sp. z o.o., tel. 22 765 92 30

Kontakt: Bonduelle Polska S.A., tel. 22 549 41 00

Daktyle Deglet Nour

Schogetten Skyr – smak roku 2020!

W gamie Helio Natura pojawiła się kolejna super nowość: Daktyle Deglet Nour! Najwyższej klasy Deglet Nour to tzw. „daktyl światła”, odmiana określana mianem królowej wszystkich daktyli, która wyróżnia się bursztynową barwą oraz wyczuwalną w smaku delikatną lecz charakterystyczną miodową nutą. W porównaniu do zwykłych daktyli, Deglet Nour są bardziej mięsiste, dlatego ze względu na swoją wyjątkową strukturę, Daktyle Helio Natura stanowią nie tylko doskonałą – naturalnie smaczną i zdrową przekąskę, ale też świetnie nadają się jako baza zdrowych potraw.

Wyjątkowa propozycja z ofert Schogetten! Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku delikatnego jogurtu islandzkiego typu SKYR, będącego kulinarnym hitem ostatnich miesięcy. Unikalna kombinacja smaku, której nie sposób się oprzeć! Kontakt: Ludwig Czekolada Sp. z o.o., tel. 33 479 96 10

Kontakt: HELIO S.A., tel. 22 725 71 81

Jawo dla wegan

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Wegetarianizm i weganizm to obecnie bardzo modne i silne trendy. Firma Jawo zauważyła te zmiany i już wprowadziła korektę receptury ciasta pierogowego, powiększając ofertę o kilka nowych produktów dla wegan. Teraz osoby na diecie bezmięsnej mogą również skosztować pierogów owocowych z trzema rodzajami farszów: z truskawkami, wiśniami oraz jagodami. Na smakoszy pierogów wytrawnych czekają: pierogi staropolskie z kaszą i grzybami, pierogi z grzybami oraz z farszem kapuściano-grzybowym. Ofertę wegańską Jawo uzupełniają: gnocchi i pyzy ziemniaczane.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Jawo Sp. z o.o., tel. 34 363 14 28

.

107 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


KAMPANIE I PROMOCJE

Podravka Polska

Nestlé Polska

Vegeta jest ikoną kategorii przypraw uniwersalnych i liderem wartościowym sprzedaży. Marka Vegeta jest obecna na rynku od 60 lat, towarzysząc konsumentom w ich codziennym gotowaniu. Vegeta bez dodatku glutaminianu sodu to nowy wariant, unikalna formuła zapewniająca te same doznania kulinarne. Konsument ma możliwość wyboru Vegety idealnej dla siebie. Czytelna informacja komunikująca nową formułę, znajduje się w centralnej części opakowania oraz na białym panelu na szczycie paczki pomagając w szybkim znalezieniu produktu na półce sklepowej.

„Czas na przerwę, czas na KitKat” to hasło doskonale znane wśród wielbicieli batonów. Marka KitKat regularnie powiększa grono użytkowników, od kilku lat notując dynamikę sprzedaży znacznie powyżej średniej dla kategorii. Teraz dzięki nowej recepturze baton zyskuje bardziej intensywny, kakaowy smak, który zapewni jeszcze więcej przyjemnych doznań. Zmianie tej towarzyszy silna kampania reklamowa w mediach tradycyjnych i w Internecie, a na opakowaniach pojawił się „stempel” z komunikacją nowej receptury. Czas na bardziej intensywną przerwę, czas na KitKat!

LOTTE Wedel

ZT Kruszwica

Marka E.Wedel ruszyła z wyjątkowym projektem pt. „Zima z Wedlem”, oferującym zimowe rozrywki na lodowiskach i stokach narciarskich, w aż 9 lokalizacjach. Cykl eventów związanych z akcją odbędzie się w okresie ferii zimowych i potrwa do końca lutego 2020 roku. W ramach projektu marka ogłosiła tzw. „Przyjemne Poniedziałki”. Promocja polega na tym, że w każdy poniedziałek w godzinach otwarcia lodowiska (np. na Zimowym Narodowym w Warszawie), odwiedzający po okazaniu paragonu na produkty E.Wedel o wartości 15 złotych, mogą odebrać drugi bilet gratis.

Optima to najmłodsza, najbardziej innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się marka w segmencie margaryn zdrowotnych. Z myślą o konsumentach i wspólnym dbaniu o środowisku w styczniu 2020 marka ukazała się w nowym, bardziej przyjaznym środowisku opakowaniu. Zmieniły się również nazwy dwóch wariantów: Optima DHA zmieniła nazwę na Optima Neuro, natomiast Optima witamina D+K zmieniła nazwę na Optima Osteo. Optima wspiera nie tylko nasze zdrowie, ale i środowisko.

Metsä Tissue

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Marka Mola z początkiem lutego rozpoczyna kampanię internetową komunikującą miękkość i delikatność 3-warstwowych papierów toaletowych Mola Sensitive. Kampania ta jest kontynuacją zeszłorocznej kampanii TV. W reklamie Mola Sensitive podkreślone jest unikalne tłoczenie na papierze w postaci miękkich, trójwymiarowych poduszeczek. Tę wyjątkową strukturę papier Mola uzyskuje dzięki Technologii Softpillow™, która sprawia, że jest zarazem miękki, miły w dotyku i wytrzymały. Kampania potrwa 3 miesiące od 01.02 do 30.04.2020.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

108 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


KAMPANIE I PROMOCJE

Monini Polska

Colian

Monini Polska startuje z kampanią „Z miłości do oliwy”, która obejmie TV, kina oraz digital. Za strategię i kreację odpowiada mindset.agency, spoty wyprodukowało Watchout Studio, reżyserią zajął się Kuba Michalczuk. „Z miłości do oliwy” to opowieść o rodzinie Monini, która od 3. pokoleń tworzy oliwy, oddając pracy całe serce. Spot zrealizowano w Spoleto, gdzie od 100 lat powstają oliwy Monini. W TV zobaczymy 30. i 15. sek. wersje reklamy, w kinach 60 sek. Za spot odpowiada Monini Polska, autorem platformy komunikacji jest mindset.agency.

Od ferii zimowych do marca marka Familijne przeprowadzi działania komunikacyjne w kanałach off- i online. Kampania telewizyjna pod hasłem „Mus je schrupać!” ma charakter wizerunkowy i podkreśla najmocniejsze atrybuty wafli Familijne Gofrowe. Równolegle realizowana będzie kampania w kanałach digitalowych oraz sponsoring akcji „Start do nart” z radiem Zet. Pakiet aktywności dopełnia komunikacja w social mediach, współpraca z influencerami, emisje w prasie branżowej i limitowana edycja Wafli Familijnych 450 g w Dużej Paczce Lepiej, dostępna od stycznia br.

Iglotex

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Od początku stycznia tego roku trwa intensywna kampania reklamowa marki i produktów Proste Historie, która potrwa do połowy marca. Wsparcie otrzymały prężące się Pyzy z mięsem, kuszące Pierogi z truskawkami oraz uśmiechnięty Krupnik polski z kaszą jęczmienną. Kampania reklamowa obejmuje stacje: TVN, Polsat, TVP, jak i szereg stacji tematycznych, i jest dodatkowo wzmocniona kampanią internetową oraz działaniami w mediach społecznościowych. Proste Historie – dzielmy się nimi przy wspólnym stole. prostehistorie.com.pl

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

Nescafé

Storck

Lider rynku miksów kawowych Nescafé 3in1 nie ustaje w promowaniu swoich produktów. W pierwszym kwartale 2020 roku marka będzie wspierana silną kampanią video w internecie, gdzie najwięcej czasu spędzają konsumenci napojów typu 3w1 oraz 2w1. Na konsumentów w sklepach czeka aż pięć wariantów: klasyczna Nescafé 3in1 Classic, mniej słodka Nescafé 2in1, Nescafé 3in1 Brown Sugar z brązowym cukrem trzcinowym, mocniejsza w smaku Nescafé 3in1 Strong oraz czekoladowo-orzechowa Nescafé 3in1 Choco-Hazelnut.

„Porcja dobrego nastroju! ” to hasło nowej kampanii wizerunkowej marki Knoppers. Intensywna ogólnopolska kampania z nowym 30 sekundowym spotem prowadzona będzie w TV, Internecie i kinie. Dodatkowo w punktach sprzedaży planowane są drugie lokalizacje i promocje cenowe.

109 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


KAMPANIE I PROMOCJE

Colian

Bonduelle

Śliwka Nałęczowska ogłasza trzecią edycję konkursu Design by Śliwka Nałęczowska. W tym roku pasjonaci grafiki (amatorzy i profesjonaliści) mają za zadanie zaprojektować plakat inspirując się hasłem: „Śliwka Nałęczowska jest kobietą! ”. Prace oceni jury, w składzie którego zasiądą m.in. Andrzej Pągowski i Beata Śliwińska „Barrakuz”. Projekty można przesyłać od 1 lutego do 31 marca br. za pośrednictwem strony www.designbysliwkanaleczowska.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe i zestawy pralin. Najlepsze plakaty będzie można podziwiać jesienią w przestrzeni miejskiej.

Marka Bonduelle wystartowała z nową kampanią dla mrożonek Kaszetka. Kaszetka to pełnowartościowy, sycący posiłek – połączenie warzyw i kaszy, który przyrządzimy w 6-8 min. Flagowe produkty wariant z zieloną fasolką oraz z dynią. Kampania zakłada promocję produktów w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem dotarcia do odbiorców, którzy cenią wygodę oraz szybkość przygotowania posiłków. Jednocześnie zwracają uwagę na ilość warzyw w diecie i lubią komponować je z sycącymi dodatkami, takimi jak kasza.

Krüger Polska

Grupa Maspex

W ofercie Krüger Polska – wyłącznego dystrybutora produktów marki Manner w Polsce pojawiła się limitowana edycja wafli Manner – 8 kultowych wafli z nadzieniem orzechowym o gramaturze 75 g w pudełku z wizerunkiem mistrza w skokach narciarskich, zwycięzcy Turnieju Czterech Skoczni – Dawida Kubackiego. Działania reklamowe będą prowadzone w internecie i social mediach. Planowana jest również akcja samplingowa w czasie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem oraz ekspozycje produktowe w miejscu sprzedaży. www.kruger.pl

Kubuś wraz z początkiem roku zachęca najmłodszych do zimowych aktywności. Po raz kolejny wystartowała Liga Kubusiowego Narciarza – seria wyjątkowych zawodów narciarskich i snowboardowych dla najmłodszych. W tym roku na małych narciarzy i snowboardzistów przygotowano slalom z przeszkodami w 5 lokalizacjach. W ramach projektu „Rusz się z Kubusiem!” marka jest obecna na wydarzeniach sportowych dla najmłodszych, niezależnie od pory roku. Kubuś organizuje strefy aktywności m.in. podczas biegów, turniejów piłki ręcznej i tenisa ziemnego.

Nestlé Polska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Rodzina wafelków Nestlé Princessa powiększyła się o 4 nowe, intensywne w smaku produkty z linii Princessa Intense: Peanut Butter, White Coconut, Milk Chocolate, Dark Coconut. Nowe produkty charakteryzują się m.in. wyjątkowymi chrupiącymi dodatkami, wysokiej jakości czekoladą w różnych wariantach oraz kremowym nadzieniem. Już w lutym rusza intensywna kampania telewizyjna połączona z komunikacją w Internecie oraz punktach sprzedaży, która będzie wspierać całe portfolio marki Princessa. www.instagram.com/princessa_polska/ www.facebook.com/princessapolska/

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

110 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


KAMPANIE I PROMOCJE

Haribo

Oki Europe (Polska)

W pierwszym kwartale 2020 r. marka Haribo wspiera marketingowo limitowaną edycję kultowych żelek Złote Misie. Dzięki dedykowanym materiałom POS w sklepach eksponowane są Złote Misie w opakowaniach z unikalnymi dedykacjami. Akcji towarzyszą działania PR w prasie konsumenckiej i handlowej oraz działania w mediach społecznościowych, a także kampania telewizyjna promująca Złote Misie. Z okazji Walentynek planowana jest akcja samplingowa w kinach.

Z OKI C712 można drukować materiały reklamowe kiedy chcemy, nie wydając pieniędzy na dostawcę i przechowywanie, a także błyskawicznie dostosowując promocje do stanów magazynowych i działań konkurencji. Ta wielozadaniowa drukarka A4 wyróżnia się szybkim i niezawodnym działaniem, elastyczną obsługą nośników oraz wyjątkowo wysoką jakością druku. Teraz przy zakupie C712 klienci otrzymają gratisowy papier banerowy wraz z ulotką, jak szybko i łatwo wydrukować kolorowe banery nawet do 1,3 m we własnym zakresie.

Mokate

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Nagroda główna w Wielkiej Loterii Mokate – Fiat 500 – trafił do pani Katarzyny z Rościszewa. W czwartek 30 stycznia w siedzibie Mokate w Żorach pani Katarzyna z Rościszewa – laureatka Wielkiej Loterii Mokate – otrzymała kluczyki do pięknego Fiata 500, który był główną nagrodą w promocji konsumenckiej produktów Mokate. Wręczyła je dr Katarzyna Mokrysz, general manager Mokate. Oprócz nagrody głównej, do zdobycia były m.in. weekendy w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem oraz 300 kubków Rosenthal.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

OSM Piątnica

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna:

OSM Piątnica rozpoczyna nową kampanię wysokobiałkowego Serka Wiejskiego pod hasłem „Posiłek na wysiłek”. Celem akcji jest promocja nowego produktu kultowej linii Serków Wiejskich oraz wsparcie noworocznych postanowień Polaków. Działania obejmują digital, social media oraz animacje wyświetlane na siłowniach w całym kraju.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

111 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Prawnik radzi

Zmiany w przepisach podatkowych

Rok 2020 stanowi kontynuację zmian w przepisach prawa rozpoczętych w poprzednim roku, a ich celem ma być uszczelnienie systemu podatkowego.

O

wy opodatkowania podatkiem dod listopada 2019 r. obowiąchodowym o wartość wierzytelnozują przepisy w  zakresie ści, jeżeli nie zostanie ona ureguobligatoryjnego stosowania lowana lub zbyta w  ciągu 90 dni metody podzielonej płatnood dnia upływu terminu jej płatści (split payment) w  odniesieniu ności, określonego w  umowie lub do określonych transakcji. Przyna fakturze. Natomiast podatpomnieć należy, że mechanizm nicy, którzy nie dokonali zapłasplit payment to rozdzielenie płatty będą zobowiązani do korekty ności na dwa rachunki, z czego jezwiększającej podstawę opodatkoden stanowi dedykowany rachuwania. Przepisy ograniczają stonek VAT kontrahenta. Środki piesowanie nowej regulacji wyłączniężne zgromadzone na rachunnie do przypadków, gdy dłużnik ku VAT są własnością podatnika, na ostatni dzień miesiąca poprzejednak można z  nich korzystać dzającego dzień złożenia zeznania w ograniczonym zakresie (np. reJAROSŁAW podatkowego nie jest w trakcie pogulując zobowiązania z tytułu poKURZAWSKI stępowania restrukturyzacyjnedatków czy ZUS). Nowe przepiradca prawny go, postępowania upadłościowego sy nakładają na podatników oboKancelaria QLEGAL lub w  trakcie likwidacji, a  przedwiązek umieszczenia na fakturze www.qlegal.pl miotowa wierzytelność powstała oznaczenia „mechanizm podzielow  ramach działalności gospodarnej płatności”, jeżeli wartość fakczej prowadzonej przez wierzyciela oraz dłużnika tury przekracza 15 000 zł brutto. Brak oznaczei nie jest starsza niż 2 lata. nia może skutkować nałożeniem sankcji w  wy Podatnicy powinni także przygotować się sokości 30% kwoty podatku VAT wykazanego na wejście w  życie nowej matrycy stawek VAT. na tej fakturze w zakresie dotyczącym towarów Nastąpi to 1 kwietnia 2020 r. Nowa matrylub usług objętych split payment. Taką samą ca VAT wiąże się z  odejściem od stosowania sankcją zagrożony jest nabywca, który, mimo PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury Scalonej obowiązku, nie dokonał płatności za pomocą (CN) w zakresie towarów oraz na rzecz aktualmechanizmu podzielonej płatności. nej PKWiU 2015 w zakresie usług. Wraz z nową W  dniu 1 stycznia 2020 r. weszły w  życie matrycą VAT pojawi się instrument, którego ceprzepisy regulujące konsekwencje w  zakresie lem ma być ułatwienie podatnikom stosowania PIT i  CIT w  przypadku niezastosowania split matrycy. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) payment. Są analogiczne do następstw zapłato decyzja organu podatkowego w  zakresie zity należności na rachunek inny niż wskazany dentyfikowania towaru, usługi albo kilku towana tzw. białej liście, czyli brak możliwości zalirów lub usług, które razem składają się na jedczenia wydatku do kosztów uzyskania przychono świadczenie, według odpowiedniej klasydów (lub zmniejszenie wysokości kosztów) przy fikacji i  przypisanie właściwej stawki podattransakcjach powyżej 15 000 zł. ku VAT. Jeżeli uzyskana w  ramach WIS infor Pozytywnie należy ocenić zmiany w  zakremacja będzie wskazywać na zastosowaną przez sie tzw. ulgi na złe długi na gruncie podatku PIT podatnika stawkę VAT, organ podatkowy nie bęi  CIT, które weszły w  życie w  dniu 1 stycznia dzie mógł zakwestionować zastosowanej staw2020 r. Do tej pory z  przedmiotowej ulgi mogli ki, a wynik kontroli nie przyniesie negatywnych korzystać wyłącznie podatnicy VAT. Nowa ulga skutków dla podatnika. ▼ pozwala wierzycielowi na pomniejszenie podsta-

112 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


Prawo w pigułce

Zmiany w Prawie upadłościowym Już w marcu 2020 r. w życie wejdzie ważna nowelizacja Prawa upadłościowego. Nowela ma m.in. uprościć procedurę ogłaszania upadłości. Eksperci szacują, że w konsekwencji dojdzie najprawdopodobniej do wyraźnego wzrostu liczby upadłości konsumenckich. O taką upadłość wnioskować będą mogli także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Po nowelizacji przepisów bankructwo będą mogli ogłosić również ci, którzy doprowadzili do zadłużenia z  premedytacją, bo sama przyczyna zadłużenia ma być badana dopiero po ogłoszeniu upadłości. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli dany dłużnik doprowadził do niewypłacalności w sposób umyślny. Nowelizacja przepisów obejmuje również wprowadzenie możliwości ogłoszenia tzw. upadłości układowej. Chodzi o zatwierdzenie układu wypracowanego z wierzycielami. Taka formuła jest obecnie przeznaczona tylko dla przedsiębiorców. ▼ Mały ZUS – nowelizacja przepisów z  podpisem prezydenta Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o  systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o  Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany dotyczą tzw. małego ZUS-u  i  pozwolą na odprowadzanie obniżonych składek przez przedsiębiorców, którzy w danym roku osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na poziomie do 120 tys. zł. Jeśli dany przedsiębiorca spełni takie kryterium, to podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa nie przekroczy 60% prognozowanego wynagrodzenia na dany rok i nie będzie mogła być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Nowe przepisy weszły w  życie 1 lutego 2020 r. ▼ W 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 72 tys. kontroli W 2020 r. inspekcja pracy zamierza przeprowadzić w  sumie 72 tys. kontroli. Kompleksowych kontroli mogą spodziewać się m.in. pracodawcy działający w handlu. Jeśli chodzi o zakres kontroli, to wciąż duży nacisk ma być kładziony m.in. na sprawdzanie, czy umowy cywilnoprawne nie są zawierane w  warunkach właściwych dla umów o  pracę. Lista obejmuje też kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy, minimalnej stawce godzinowej, prowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych (PPK), legalności zatrudnienia, pracowników tymczasowych czy też delegowania pracowników. ▼

UOKiK będzie mógł zażądać ksiąg podatkowych Od początku 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) będzie mógł żądać wydania ksiąg podatkowych w elektronicznej formie. Nowe rozporządzenie resortu rozwoju jest związane ze zmianami przewidzianymi w  ustawie o  przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dzięki tej ustawie UOKiK otrzyma uprawnienie do prowadzenia postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania spełnienia świadczeń pieniężnych. ▼ Świadczenia promujące zatrudnienie będą nadal zwolnione z PIT Świadczenia przyznawane na podstawie ustawy o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy będą zwolnione z  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) również w  latach 2020-2022. Projekt nowego rozporządzenia zakłada zwolnienie z PIT: • świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, • świadczeń z  tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych na podstawie art. 46 pkt 1b ustawy absolwentom centrum integracji społecznej i klubów integracji społecznej. Analogicznie zwolnienie obejmie też przychody pochodzące ze stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy, a  także z  ryczałtu na przejazdy na szkolenia i  na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu. ▼ Co to jest faktura pro forma? Faktura pro forma to dokument, który nie został oznaczony jako faktura (bo podatnik nie ma takiego obowiązku), lecz zawiera elementy, które wymagane są dla faktury w świetle ustawy – w tym stawkę i kwotę podatku. Jest ona w praktyce gospodarczej często stosowana. Jej istnienie nie jest jednak usankcjonowane w przepisach prawa podatkowego ani dotyczących dokumentacji księgowej. Ponieważ faktury pro forma nie są w nich wspomniane, nie mogą być dokumentami księgowymi. W konsekwencji faktura taka nie może zostać ujęta z jednej strony w rejestrze sprzedaży, z drugiej zaś w księdze rachunkowej (podatkowej księdze przychodów i rozchodów) oraz nie można się nią posłużyć w jakimkolwiek celu podatkowym. ▼

113 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020


PRAWO W PIGUŁCE

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG

Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad 8 godzin na dobę lub praca ponad przeciętnie 40 godzin na tydzień. Jeżeli jednak pracownik jest zatrudniony w  systemie równoważnego czasu pracy, to pracą nadliczbową na dobę jest praca: • ponad 8 godzin na dobę – jeżeli w danym dniu pracownik ma świadczyć pracę przez 8 lub mniejszą liczbę godzin, zgodnie z  obowiązującym go rozkładem czasu pracy lub • praca ponad przedłużony (ponad 8 godzin) dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy pracownika lub • praca ponad przeciętnie 40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym. ▼ Wiążąca Informacja Akcyzowa Instytucja Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) ma na celu umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w  zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych. Decyzja WIA wydawana jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. ▼ Przedsiębiorcy apelują o  zawieszenie podatku handlowego do końca 2020 r. Podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od marketów) powinien być zawieszony do końca 2020 r. – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. W projekcie nowelizacji, który trafił niedawno do Sejmu, resort finansów przewidział natomiast przedłużenie zawieszenia poboru podatku do 1 lipca 2020 r. ▼

WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Nikodem Pankowiak / nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Patryk Łusiewicz / patrykl@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Magdalena Mirowska, Olga Tylińska, Paula Wendland, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Krzysztof Napieralski / krzysztofn@poradnikhandlowca.com.pl

Przedsiębiorcy ocenili działalność organów podatkowych Najnowsze badanie PwC pokazało, że niezadowolenie z działalności organów podatkowych deklaruje 31% badanych polskich przedsiębiorstw. W całym regionie wyższy odsetek (37%) zanotowano tylko w Słowenii. Eksperci PwC wskazują, że problemy z  organami podatkowymi widoczne są jednak w całym regionie. Najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby zainwestowanie w podnoszenie kwalifikacji i  wiedzy technicznej urzędników podatkowych, usprawnienie systemów umożliwiających obsługę elektroniczną w  celu zwiększenia stopnia zdalnej weryfikacji rozliczeń, a także usprawnienie działań infolinii podatkowych w zakresie odpowiadania na często zadawane pytania i wydawania wytycznych. Badani odnieśli się też m.in. do kwestii związanych bezpośrednio z kontrolami skarbowymi. Okazuje się, że większość kontroli skarbowych w  regionie trwa do trzech miesięcy (47% wskazań), ale jednocześnie w  15% przypadków kontrole prowadzone były przez ponad rok. ▼

114 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2020

Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, BigstockPhoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna.

Tytuł weryfikowany przez TRM.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

PH 02/2020  

PH 02/2020  

Advertisement