{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


SPIS TREŚCI

6

Felieton

44 Technologia w fmcg

2020: rok nowych podatków

Samoobsługa przy kasie

8 Temat miesiąca

46 Auto dla handlowca

Podsumowanie roku 2019: 10 najważniejszych wydarzeń w branży fmcg

12

12 Temat miesiąca

„Dolce vita” po polsku

14 Detal

Osiągnęliśmy dużo więcej, niż zakładaliśmy – rozmowa z Wojciechem Kruszewskim, Prezesem Zarządu Lewiatan Holding

18

Samochód skrojony pod przedstawiciela handlowego

48 Ekologia w fmcg

Stop marnowaniu żywności czas na intensyfikację działań branży fmcg we współpracy z konsumentami

50 Sport w fmcg

Sportowe partnerstwo

18 Reportaż

52 Kalendarium handlowca

24 Wokół handlu

53 Gwiazdka w Kościerzynie

Handlowa recepta na sukces – reportaż ze Zgierza

Styczeń to czas karnawału i ferii zimowych

Konkurencja na rynku fmcg będzie rosła – rozmowa z Katarzyną Kopaczewską, Członkiem Zarządu Grupy Eurocash

Wizyta u rodzeństwa Konkolów

54 Odśwież Swój Sklep

Wystartowała jubileuszowa 10. edycja ogólnopolskiego konkursu dla niezależnych handlowców

28 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Największa orkiestra na świecie

30 Oblicza handlu

56 Słodycze okolicznościowe

Internacjonalizacja – da się z tym żyć?

33

33 Franczyza w fmcg

Czas franczyzowych „specjalistów”

37 Rynkowe innowacje

Nielsen uhonorował najbardziej innowacyjnych producentów

38 Sieci handlowe

38

Słodycze na różne okazje

64 Rynek pod lupą

„Zimne” oblicze sklepu

82 Aktualności 85 Nowości 87 Kampanie i promocje

Auchan idzie we franczyzę?

88 Prawnik radzi

Ważne dla przedsiębiorców zmiany w przepisach od nowego roku

40 Problemy handlu

Najlepszy czas na rekrutację

90 Prawo w pigułce

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz

oraz

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

.

.

Informacja dla celów handlowych str. 21

Informacja dla celów handlowych str. 23

3 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

Buziaczki

For You Walentynki Serca Zbójnickie

Amorki

Afrodytki

Reklama str. 57


OD redakcji

Nikodem Pankowiak Redaktor Naczelny

Co przyniesie rok 2020? Nowy rok to zawsze czas postanowień, podsumowań i nadziei, że będzie lepiej niż do tej pory, a przynajmniej nie gorzej, niż było. Jak zawsze w styczniu odczuwamy niepewność, co przyniosą kolejne miesiące, analizujemy sygnały płynące z rynku i próbujemy przewidzieć, co czeka nas niebawem. Póki co nie ma powodów, by bić na alarm, lepiej spokojnie obserwować, jak rynek zareaguje na zmiany, które zaszły jeszcze w 2019 r. Rok 2020 z pewnością będzie bardzo ważny dla rodzimego handlu – zobaczymy, jak duży wpływ wywrze na niego podwyżka pensji minimalnej czy obciążanie podatkami kolejnych produktów, jakie możemy znaleźć na sklepowych półkach. To także rok, w którym ostatecznie powinna rozstrzygnąć się kwestia wprowadzenia bądź nie podatku handlowego, który odczują przede wszystkim sklepy wielkopowierzchniowe oraz ich klienci. Jedno jest pewne – nudno nie będzie, a my wciąż będziemy mieli o czym pisać i dyskutować. Możemy obiecać Państwu, że w 2020 r. wciąż będziemy poruszać tematy ważne dla branży – tak dla niezależnych handlowców, jak i sieci oraz producentów. To dzięki podejmowaniu trudnych tematów jesteśmy najchętniej czytanym magazynem dla branży FMCG wg badania TRM Nielsen z listopada 2019. To dla nas ogromny zaszczyt, ale i zobowiązanie, by nadal być pismem opiniotwórczym i rzetelnym. I  właśnie w  imię tej rzetelności od dawna postulowaliśmy utworzenie w ramach Związku Kontroli Dystrybucji Prasy specjalnej komisji, która będzie badała rzeczywisty nakład i dystrybucję pism branżowych i bezpłatnych. Wreszcie, po naszych długich staraniach, na grudniowym zjeździe ZKDP zdecydowano o powołaniu do życia takiej komisji, która zacznie działać już w lutym. Mamy nadzieję, że dzięki niej zostaną wypracowane skuteczniejsze metody kontroli druku i dystrybucji branżowych magazynów, co pozwoli wyeliminować ewentualne nieprawidłowości. Prowadzone będą także szeroko zakrojone konsultacje w celu dostosowania regulaminu ZKDP do potrzeb wciąż zmieniającego się rynku prasy. Wierzymy, że takie działania wyjdą na dobre wszystkim, na czele z reklamodawcami na co dzień promującymi się w prasie branżowej. Na kolejne 12 miesięcy życzymy więc Państwu, aby Wasi biznesowi partnerzy zawsze wykazywali się jak największą rzetelnością, wtedy prowadzenie firm będzie z pewnością łatwiejsze. Niech najbliższy rok przyniesie jak najmniej regulacji utrudniających prowadzenie biznesu, za to jak najwięcej zysków. Zapraszamy Państwa do śledzenia profilu „Poradnika Handlowca” w serwisie LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/poradnik-handlowca

4 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


FELIETON

2020: rok nowych podatków

W

ministerstwie finansów trwa Wiadomo jaki to musi mieć skutek: rząd nerwowa akcja poszukiwasam pogorszy sobie tylko wyniki gosponia czegokolwiek, co możdarcze w 2020 roku. na by jeszcze opodatkować. Zrekapitulujmy co już wiemy o  plaO tej nerwowej akcji najlepiej zaświadczył nowanych nowych albo wyższych podatkach ostatnio nowy szef resortu Tadeusz Kodla handlowców. Akcyza na alkościński, dzieląc się z  portalem <mohol i papierosy o 10% w górę, choć ney.pl> swym innowacyjnym pomyw projekcie budżetu był wzrost tylsłem opodatkowania... fajerwerków. ko o  3%. Ta zmiana (swoją droPomysł przyszedł pewnie ministrogą) też pokazuje narastanie paniwi do głowy w  związku z  Sylweki w rządzie. Podatek od „małpek” strem. Ale minister Jadwiga Emi– 1 zł od każdej buteleczki. Podalewicz, polityk o poglądach liberaltek od reklamy tzw. „suplementów nych i  sceptyczny z  reguły wobec diety” – 10% od podstawy VAT-u. nowych podatków, też snuła nie tak Podatek od cukru, który ma obciądawno rozważania na temat obłożeżyć zwłaszcza sprzedaż soków i  nania dużych sklepów tzw. „podatkiem pojów. Dobrze już znany ogólny poJAN MARIA ROKITA datek handlowy o stopie progresywod uciążliwości”, jakie stwarza obecność owych sklepów w miastach. Jenej, a więc mający uderzyć bardziej śli więc nawet Emilewicz kombinuw  wielkich niźli średnich handlowje, jakie by tu nowe podatki wprowadzić w tym roku, ców, o ile wyrok w Luksemburgu będzie po myśli rząto to już najdobitniej obnaża podbramkową sytuację du (a raczej będzie). Do tego jeszcze podwyżki prądu gabinetu Morawieckiego. i  wody, które w  istocie też są podatkami, bo chodzi Swoją drogą, można to zrozumieć. Rząd postąw nich o lepsze wyniki finansowe państwowych konpił bowiem w poprzednich latach niezgodnie z locernów, po to by rząd mógł ściągnąć z nich następnie giką ekonomiczną, robiąc olbrzymie wydatki sojak najwyższą dywidendę. Skłonny jestem się założyć, cjalne w czasie trwającej koniunktury i wysokiego że w najbliższym czasie lista ta będzie się wydłużać. wzrostu gospodarczego. Dokładnie odwrotnie ro W takim doborze nowych i wyższych podatków łabią np. Niemcy. W czasie dobrej koniunktury skąpitwo dostrzec pewną logikę fiskalnych planów rządoli na wydatkach, choć poganiała ich do tego niemal wych. A więc na pierwszy rzut oka widać, iż uderzecała Europa, więc uzyskali dużą nadwyżkę. I teraz, nie podatkowe skierowane jest właśnie w handel, któkiedy niemiecka gospodarka może otrzeć się o rery jest konkurencyjny i  nieźle prosperuje ostatnimi cesję, już zapowiedzieli olbrzymie nowe wydatki czasy. Morawiecki najwyraźniej sądzi, że handlowz owej nadwyżki, których celem będzie pobudzenie ców można dociążyć najłatwiej i bez jakiejś większej słabnącej gospodarki. Niestety Morawiecki postąpił szkody dla całej gospodarki. Może się poważnie myodwrotnie. Więc gdy teraz powinien właśnie powoli lić. Zaś druga cecha owych uderzeń podatkowych zacząć zwiększać – to ich punktowość i wybiórczość. Rząd chce uchowydatki rządodzić za ekipę, która „zwykłym ludziom” obniża podatwe dla podtrzyki (np. PIT w roku ubiegłym), a dociąża tylko tych, któmania konsumprzy handlują produktami niezdrowymi (cukier, wódcji i  wzrostu, zaka, papierosy), albo „są uciążliwi w miastach” (supermiast tego z  comarkety), albo w końcu zarabiają na dość naiwnych raz większą nersposobach troszczenia się przez ludzi o zdrowie (suwowością musi plementy). Ale tak naprawdę widać, że fiskus planuje szukać nowych uderzenia na te rynki handlowe, które akurat rozwiobciążeń podatjają się najszybciej, a więc mogą dać budżetowi szybników, dla ratoki i pewny przychód. Troska o zdrowie i jakość życia wania tzw. „buobywateli – to jedno. Ale ta troska jakoś dziwnie objadżetowej reguwia się najmocniej wtedy, gdy rząd sam narobił sobie Reklama str. 29 ły wydatkowej”. problemów ze swoim budżetem. ▼

6 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


Temat Miesiąca

Podsumowanie roku 2019:

10 najważniejszych wydarzeń w branży FMCG Redakcja „Poradnika Handlowca” przygotowała dla Państwa subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń w branży FMCG w 2019 r. W naszym rankingu znalazły się w większości te wydarzenia, które naszym zdaniem będą miały wpływ na branżę także w kolejnych latach. Pensje w górę Właściciele sklepów musieli mierzyć się z problemem braku pracowników. Jedną z zachęt do podjęcia pracy w handlu były podwyżki płac. Jednak na takie działania stać było przede wszystkim duże sieci handlowe, które w szeroko reklamowanych akcjach rekrutacyjnych kusiły nie tylko atrakcyjnym wynagrodzeniem podstawowym i systemem premii, ale również pakietem dodatkowych bonusów. W  wyścigu wynagrodzeń nie łatwo było się utrzymać tradycyjnym sklepom spożywczym. Obawy handlowców dotyczące ich przyszłości na rynku budziły nie tylko konkurencyjne oferty pracy w marketach i dyskontach, ale również zapowiedziany znaczny wzrost płacy minimalnej – do 2600 zł brutto od 2020 r. i 3000 zł brutto od 2021 r. Wzrost sprzedaży w sklepach małoformatowych Wartość sprzedaży w  sklepach do 300 m2 z roku na rok zwiększała się – wynika z danych publikowanych co miesiąc przez CMR. Na przestrzeni od stycznia, do listopada 2019 r. widać wzrost w  stosunku rok do roku, w  każdym z  miesięcy. Największą dynamikę zanotowano w  kwietniu (+13,7%), natomiast najniższą miesiąc później (+3,9%). Średnia z  pierw-

szych jedenastu miesięcy ubiegłego roku ukształtowała się na poziomie niemal +7,5%. Nawet uwzględniając dane GUS dotyczące inflacji, widać pozytywne wyniki. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały bowiem w tym okresie o 4,8%, natomiast napoje alkoholowe i  tytoń o 1,3%. Uwidacznia się więc tendencja wzrostowa sprzedaży w  placówkach małoformatowych.

Burza wokół akcyzy Od 1 stycznia br. obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym, która podnosi stawki akcyzy na alkohol, wyroby tytoniowe i  płyny do e-papierosów o  10%. Wprowadzeniu przepisów towarzyszyły protesty środowisk producenckich. Główne głosy sprzeciwu dotyczyły planowanej wysokości podwyżki, ponieważ w ustawie budżetowej na 2020 r. podawano, że wzrost ma sięgnąć 3%. Duże zaniepokojenie budzi-

8 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

ło szybkie uchwalenie zmian. W drugiej połowie grudnia Senat odrzucił projekt ustawy i  skierował ją z  poprawkami do Sejmu. Ten z kolei zanegował po kilku dniach poprawki Senatu, więc ustawa trafiła do podpisu Prezydenta. Andrzej Duda podpisał ją 27 grudnia – na 4 dni przed wejściem w życie. Podatek handlowy wstrzymany Podatek handlowy został wprowadzony przez rząd PiS w  2016 r. Miał dotyczyć głównie dużych sieci handlowych. Mieli go płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w  danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł. Przewidziano dwie stawki podatku: 0,8% od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie. Jednak Komisja Europejska wszczęła postępowanie w  tej sprawie i  wezwała Polskę do zawieszenia podatku. Rząd zaskarżył decyzję KE i po trzech latach TSUE uznał, że Komisja popełniła błąd, ale KE odwołała się od tego wyroku. Podatek został zawieszony do końca czerwca 2020 r. 6000 Żabek 18 grudnia 2019 r. przy ul. Prymasa Tysiąclecia w  Warszawie


TEMAT MIESIĄCA

9 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


Temat Miesiąca

został otwarty 6-tysięczny sklep sieci Żabka. Placówka zlokalizowana została w Bliska Wola Tower. Żabka to obecnie największa w  Polsce sieć sklepów typu convenience. W ofercie dominuje szeroki wybór zdrowych przekąsek, dań gotowych oraz produktów śniadaniowych. W  wybranych punktach działają dodatkowo stoiska Żabka Café oferujące świeżą kawę i ciepłe przekąski. Sieć rozwija się nie tylko w  dużych aglomeracjach, ale również w  miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. W planach na 2020 r. Żabka zakłada dalszy wzrost liczby sklepów, otwarcie szóstego centrum logistycznego oraz rozwój funkcjonalności technologicznych. Piotr i Paweł znika z rynku Poznańska sieć pozyskała w  2019 r. inwestora w  postaci południowoafrykańskiego SPAR Group Ltd. Zakończono dzięki temu działania sanacyjne, a  na początku grudnia poinformowano o  złożeniu zaktualizowanych planów restrukturyzacyjnych, uwzględniając inwestycje dokonane już przez nowego właściciela. Kilkadziesiąt działających dotychczas w  sieci Piotr i  Paweł placówek handlowych przechodzi właśnie rebranding i  zmienia logo na SPAR. Pierwszy obiekt funkcjonujący pod nowym szyldem został otwarty w warszawskim centrum handlowym Blue City. Przejęcie Piotra i  Pawła ma być podstawą pod budowę sieci 400 sklepów, którą SPAR Group planuje stworzyć w  Polsce w ciągu pięciu lat. Problemy Tesco Zwolnienia kilku tysięcy pracowników, zamknięcia kolejnych placówek i  przejmowanie ich przez konkurencję – tak wyglądał ostatni rok w polskim oddziale Tesco.

Mimo że sieć była piątą największą w Polsce pod względem przychodów, „zjadały” ją koszty prowadzenia działalności, stąd zanotowana strata rzędu kilkuset milionów złotych w ostatnich latach. Można powiedzieć, że brytyjska sieć od kilku miesięcy słania się na nogach i wszyscy czekają, czy dojdzie do nokautu. Uzasadnione są przypuszczenia, że ostateczne wycofanie się Tesco z Polski to tylko kwestia czasu, a to mogłoby oznaczać prawdziwe trzęsienie ziemi na naszym rynku. 150 lat „Społem” 12 września 2019 r. na Zamku Królewskim w  Warszawie odbyła się uroczysta gala z  udziałem ponad 200 przedstawicieli spółdzielni „Społem” z całego kraju oraz licznych gości. Świętowano jubileusz 150-lecia powstania spółdzielczości spożywców „Społem”. Spółdzielczość spożywców przetrwała wojenne i  powojenne zawirowania. Dziś pod szyldem „Społem” działa ok. 4 tys. sklepów. „Społem” to przede wszystkim gwarancja bardzo dobrej obsługi, znajomość upodobań konsumenckich. Sklepy oprócz asortymentu, który można spotkać w innych placówkach handlowych posiadają bogatą ofertę produktów pochodzącą od lokalnych producentów. „Społem” to także własne piekarnie pracujące na starych recepturach, garmażernie oraz ok. 130 restauracji i barów mlecznych. Duzi idą we franczyzę Kolejne sieci handlowe coraz mocniej stawiają na franczyzę, jedną z nich jest chociażby Biedronka. Choć portugalska sieć ma już kilkadziesiąt sklepów partnerskich – głównie w mniejszych miejscowościach, gdzie do tej pory nie można było spo-

10 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

tkać jej placówek – dopiero teraz zdecydowała się na stworzenie specjalnej oferty dla franczyzobiorców. Coraz dynamiczniejszy rozwój konceptów franczyzowych zapowiedział także Auchan, który w ciągu pięciu lat chce otworzyć ok. 300 sklepów działających we franczyzie. Swoją pozycję w  tym segmencie ugruntowuje także Carrefour, skupiając się przy tym przede wszystkim na otwieraniu kolejnych sklepów Carrefour Express w dużych miastach. „Zielony” handel Ekologiczne trendy wpłynęły na strategie podejmowane przez uczestników rynku spożywczego. Firmy dążyły do jak najmniejszego wywierania negatywnego wpływu na naszą planetę, m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii, odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Handlowcy starali się kształtować prawidłowe postawy konsumentów wobec zagadnień związanych z  ochroną środowiska naturalnego, stwarzając możliwość dokonywania świadomych wyborów. Dynamicznie rozwijał się asortyment produktów ekologicznych, często w opakowaniach w  pełni nadających się do recyklingu bądź ponownego wykorzystania. *** Jak widać, rok 2019 był rokiem zawirowań – wiele działo się w  sieciach, a  swoje trzy grosze dołożyli także rządzący, których decyzje na pewno będą miały wpływ na funkcjonowanie branży FMCG w  Polsce. Miejmy nadzieję, że najbliższe 12 miesięcy będzie okresem spokoju i stabilizacji. ▼ Redakcja


XXXXXXXX

11 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEÅ&#x192; 2020


TEMAT MIESIĄCA

„Dolce vita” po polsku

fot. BigstockPhoto.com

Podatek cukrowy to nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia. Ma zapobiec epidemii otyłości wśród Polaków, szczególnie dzieci i młodzieży. Wzorem innych krajów na pierwszy ogień pójdą napoje.

D

o tego podatku przymierzano się już od dłuższego czasu, ale ciągle odwlekano decyzję. Wydaje się, że teraz zadecydowały potrzeby równoważenia budżetu i każda kwota jest w tej sytuacji istotna. Zatem do podwyżki akcyzy na alkohol (gdzie dojdą jeszcze dodatkowe opłaty za tzw. małpki, czyli alkohole sprzedawane w  małych pojemnościach) i wyroby tytoniowe dołączy niebawem kolejna danina. Oczywiście tradycyjnie już zamiar wprowadzenia nowego podatku w  życie może przybrać realne kształty w iście ekspresowym tempie. Podobnie było zresztą ze wspomnianym podatkiem akcyzowym na używki. Producenci spodziewali się 3%, które zapisano nawet w ustawie budżetowej, a błyskawicznie skończyło się na 10%. Projekt podatku cukrowego został już rozpatrzony przez Komitet Społeczny Rady Ministrów (stan na dzień 23 grud-

nia 2019 r.), ów projekt przewiduje nałożenie dodatkowej opłaty na napoje z dodatkiem substancji słodzących. Za „napoje słodzone” uważane są napoje z  dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących (o  których mowa w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 1333/2008). Opłacie podlegać będzie napój oferowany konsumentowi w postaci gotowej do spożycia, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z określonych wyżej substancji, z  wyłączeniem tych występujących w  nich naturalnie. W konsekwencji do litra napoju z  dodatkiem cukru producent dopłaci 70 gr. Gdy znajdą się w  nim jeszcze inne substancje słodzące, to musi doliczyć dodatkowe 10 gr. Kolejne 20 gr przyjdzie zapłacić za napój zawierający kofeinę, taurynę lub guaranę, czyli popularne napoje energetyczne. Planowany termin wejścia w  życie ustawy to 1 kwietnia 2020 r. Kolejny więc raz producenci zostaną zaskoczeni propozycjami tak radykalnych zmian, zupełnie bez konsultacji. Ucierpią też zapewne handlowcy, bo kategoria napojów tego typu stanowi w obrotach sklepu sporą pozycję, zwłaszcza w cieplejszych miesiącach roku i  w  przypadku podwyżki cen można spodziewać się spadku zysków. Tak naprawdę nikt nie pokusił się o  bilans zysków i strat. Podejmuje się szybką decyzję, zupełnie nie licząc się

12 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

z tym, że np. producenci z  miesiąca na miesiąc nagle nie przestawią się masowo na produkty o zmniejszonej zawartości cukru – wymaga to zresztą zmian receptur, przystosowania ciągów technologicznych, badań rynkowych czy reklamowania wprowadzanych nowości, a to wszystko kosztuje. Trudno też sprowadzić całą ofertę do napojów „niesłodkich” – są konsumenci, którzy takowych nie lubią. Czy na początek nie wystarczy zatem edukacja – na etykietach produktów są podawane wartości kaloryczne, są informacje o zawartości cukru w napoju, może należy je po prostu bardziej wyeksponować, jak ostrzeżenia o  szkodliwości tytoniu w  przypadku opakowań papierosów, zwracając uwagę, że spożywanie w nadmiarze szkodzi. Tak jak nadmiar tłuszczu, alkoholu. Czy jedynym rozwiązaniem musi być od razu podwyżka cen tych produktów, a  nie ewolucyjna próba ograniczenia ich spożycia. Przecież część producentów ma już w  swoim portfolio warianty napojów pozbawionych cukru, bez kalorii. Zapewne producenci napojów, a w konsekwencji i handlowcy padli ofiarą „nadmiernej troski” i ich kosztem próbuje się łatać dziurawy budżet, zasłaniając się szczytnymi hasłami. Bo tak naprawdę cukier jest obecny w  sporej ilości produktów. Czy zatem wybiegając dalej w  przyszłość grozi nam podwyżka cen większości z nich? ▼ Jacek Ratajczak


XXXXXXXX

13 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEÅ&#x192; 2020


DETAL

Osiągnęliśmy dużo więcej, niż zakładaliśmy

Jacek Ratajczak: Lewiatan ścią jedną z kluczowych świętował w 2019 r. 25-lebyła decyzja o powstawacie działalności na polniu spółek regionalnych, skim rynku branży FMCG. których udziałowcami Powołaniu do życia tozostali detaliści, a te z kowarzyszyła konieczność lei objęły wówczas udziaprzeciwdziałania rosnąły w  centrali Sieci. Koncym wpływom zagraniczsekwencją takiej struknej konkurencji. Czy z pertury jest włączenie franspektywy czasu uwaczyzobiorców do konsulża Pan, że było to jedytacji przy podejmowane rozsądne rozwiązaniu kluczowych dla Sienie, bo przecież i  dziś naci decyzji. Istotne było też dal zagraniczne podmioty wprowadzenie w 2001 r., stanowią liczącą się siłę w  odpowiedzi na agrew polskim handlu? sywną politykę ze strony Wojciech Kruszewski: Lesieci dyskontowych, prowiatan powstał z  inicjatyduktów pod marką wławy polskich kupców prosną Lewiatan. Dziś stawadzących działalność nowią one wyróżnik nahurtową. Głównym celem szych sklepów i są najczęprzyświecającym twórcom ściej wybieranymi artykubyła ochrona ich interesów łami przez klientów. TrzePrezes Zarządu w  obliczu masowego i  niecim milowym krokiem Lewiatan Holding kontrolowanego napływu w  naszej historii określiłzewnętrznych koncernów bym mariaż z potentatem handlowych. Nasza strategia oraz wizja działalna rynku hurtowym – Emperią, a następnie Gruności sprawiły, że po 25 latach mogliśmy świętopą Eurocash. Dzięki temu zyskaliśmy oparcie najwać jubileusz jako trzecia sieć detaliczna w Polsce, większej grupy dystrybucyjnej w Polsce, która zanajwiększa sieć franczyzowa, a także jako dziesiągwarantowała nam bezpieczeństwo realizacji doty największy polski pracodawca. Z  perspektywy staw do naszych sklepów. lat mogę zatem zdecydowanie stwierdzić, że osiągnęliśmy dużo więcej, niż zakładaliśmy wówczas, W  Lewiatanie powstał autorski model partw  1994 r. To prawda, że konkurencja ze strony nerskiego systemu franczyzowego, który nie podmiotów zagranicznych na naszym rynku jest miał odpowiednika ani wzoru do naśladowania. nadal ogromna. Ubolewam nad faktem, że obecNa czym polega wyjątkowość pakietu franczynie w  pierwszej dziesiątce największych sieci dezowego Lewiatana? talicznych (wg Listy 500 dziennika „RzeczpospoliMotto Lewiatana we współpracy z franczyzobiorta”) Lewiatan jest jedyną polską siecią handlową, cami brzmi: „Priorytety naszych franczyzobiora  pozostałą część rankingu uzupełniają już wyców są naszymi priorytetami”. Koncentrujemy łącznie zewnętrzne koncerny handlowe. się zatem na rozwoju tych działań, które przynoszą zrzeszanym placówkom istotne korzyści oraz Które działania w ciągu tych 25 lat okazały się stwarzają możliwości dalszego ich rozwoju. Nasza na tyle przełomowe, że bez nich Lewiatan nie franczyza cechuje się dużą dynamiką zmian ukiebyłby tak mocny jak obecnie? runkowaną na potrzeby rynku, a także na starcia W naszej historii było wiele przełomowych momenz konkurencją, dlatego też oferta, którą proponutów oraz ważnych decyzji, które umocniły pozycję jemy w  ramach pakietu franczyzowego LewiataLewiatana na handlowej mapie Polski. Z  pewnona, ustawicznie podlega procesowi poszerzania,

Wojciech Kruszewski

14 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


DETAL

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

15 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


DETAL

modyfikacji i unowocześniania. Dlatego franczyzobiorcy Lewiatana mogą skutecznie konkurować na rynku i rozwijać swoje przedsiębiorstwa.

fot. Lewiatan Holding

Lewiatan to trzecia sieć w kraju pod względem obrotów. Uda Wam się przesunąć w górę w tym rankingu? Jeszcze kilka lat temu mogło się wydawać, że wejście jakiegokolwiek polskiego gracza do pierwszej trójki sieci detalicznych będzie niemożliwe. Tymczasem kilka lat temu znaleźliśmy się w pierwszej piątce, a od dwóch lat zajmujemy trzecie miejsce. Mamy więc realną szansę zakładać, że w  kolejnych latach druga pozycja w  Polsce wśród największych detalistów będzie w naszym zasięgu. Wśród placówek handlowych Lewiatana zdecydowanie przeważają sklepy większe powierzchniowo, tych najmniejszych jest bardzo mało. Z czego wynika taka struktura? Lewiatan zrzesza obecnie już ponad 455 supermarketów, 1900 dużych sklepów, ok. 800 średnich oraz mniej niż 30 małych placówek handlowych. Rocznie średnia powierzchnia sali sprzedaży sklepów naszej Sieci zwiększa się o ok. 5%. W początkowym okresie funkcjonowania koncentrowaliśmy się na jak największym przyroście ilościowym Sieci. Obecna strategia jest inna i zakłada, że do Lewiatana są włączane placówki handlowe o powierzchni minimum 150 m 2. Z jednej strony ogranicza nam to tempo przyrostu ilościowego, ale za to znacząco podnosi jakość zrzeszanych sklepów. W mniejszych placówkach nie jest bowiem możliwe zastosowanie fundamentalnych elementów, których dziś oczekują coraz bardziej wymagający klienci. Mam tu na myśli zwłaszcza tak kluczowe obszary sklepu, jak stoiska z produktami świeżymi (mięso, wędliny, owoce, warzywa) czy możliwość rozszerzenia oferty, np. o  wypiek mięsa lub pieczywa.

dywidualnego podejścia. Jako Sieć staramy się odpowiadać na tego typu oczekiwania konsumentów. Wdrażamy nowy koncept wizualizacji wewnętrznej w kolejnych sklepach sieci Lewiatan. Stawiamy na wygodę i  komfort zakupowy naszych klientów, na bardziej przejrzyste i czytelne oznakowania poszczególnych alejek, jak również lepiej wyróżnione najważniejsze działy, ułatwiające wybór produktów. W  ofercie naszych sklepów w coraz większym stopniu są ponadto obecne towary kategorii bio czy eko. Wyraźnie oznaczamy też produkty regionalne oraz wytwarzane przez lokalnych dostawców. Podczas listopadowej jubileuszowej gali zapowiedział Pan przejście na emeryturę. Co skłoniło Pana do takiej decyzji? Głównym powodem był… Pesel (śmiech). Trzy lata temu osiągnąłem wiek emerytalny, co skłoniło mnie też do refleksji o kształcie mojej dalszej aktywności zawodowej. W  uzgodnieniu z  Radą Nadzorczą Lewiatana Holding podjąłem decyzję o  zakończeniu piastowania funkcji Prezesa Zarządu wraz z  końcem mojej piątej kadencji, która przypada w drugim kwartale 2020 r. Nie była to łatwa decyzja po 15 latach sprawowania tej zaszczytnej funkcji, jednak uznałem, że na czele największej polskiej sieci handlowej nie może stać prezes emeryt! (śmiech) Zgodnie z  zapowiedzią Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Kazimierza Marsa stanowisko Prezesa Zarządu Lewiatan Holding obejmie jeden z  dotychczasowych członków zarządu, pan Robert Rękas. Jest on menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w  branży handlowej. Od września 2013 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego odpowiedzialnego za dziewięć Spółek Regionalnych Lewiatana. ▼

W jaki sposób Wasza Sieć reaguje na zmieniające się warunki rynkowe, Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć np. na zmiany wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem w  zachowalub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi. niach zakupowych konsumentów? Klient z  roku Podstawa prawna: na rok staUstawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości je się bardziej i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w y m a gają c y. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed Oczekuje spernastępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. sonalizowanej . oferty oraz inInformacja dla celów handlowych str. 25

16 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


REPORTAŻ

Handlowa recepta na sukces

Urszula i Justyn Pawlak, właściciele sklepu „U Justyna”

W Zgierzu, podobnie jak w innych miejscowościach w kraju, na handlowej mapie występują zarówno niewielkie sklepy, sieciowe placówki wielkopowierzchniowe i obiekty spółdzielcze. Odwiedzeni przez redakcję „Poradnika Handlowca” detaliści zaznaczali, że w mieście panuje duża konkurencja. Każdy zdradził nam swój sposób na prowadzenie niełatwego przecież biznesu handlowego.

ZGIERZ • Powierzchnia miasta: 42,33 km2 • Ludność: 53 640 • Stopa bezrobocia w powiecie: 5,7% (10.2019 r.) Źródło: GUS

P Magdalena Szewczyk, Pełnomocnik ds. Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Zgierza

ołożony w pobliżu Łodzi Zgierz czerpie wiele korzyści z  ulokowania blisko największego miasta w  regionie. Detaliści mogą bowiem czerpać z  dużej bazy hurtowni i  zapewnić swoim klientom wszystkie niezbędne produkty. Ma to również swoje minusy, ponieważ duża liczba potencjalnych kupujących, zarówno lokalnych, jak i przejezdnych powoduje wzmożoną konkurencję. Nie jest łatwo

Łukasz Chabasiński, współwłaściciel sklepu „Promyk”

O tym, jakim wyzwaniem okazuje się prowadzenie placówki handlowej świadczą słowa Łukasza Chabasińskiego, współwłaściciela sklepu „Promyk” położonego w dzielnicy Proboszczewice. – Handlowało się dobrze, do czasu gdy kilometr od mojego sklepu otwarto sklep dyskontowy. Było to w 2016 r. Od tego okresu obroty spadły o około 50-60% – przyzna-

18 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

ZGIERZ województwo łódzkie

je detalista, dodając jednocześnie, że posiada bazę stałych klientów, na której opiera swoją działalność biznesową. Z wszechobecną konkurencją na rynku musi sobie także radzić Spółdzielnia „Zgoda”. – W dobie rozwoju szeroko rozumianych marketów wielkopowierzchniowych niełatwo handlować w  sklepach tradycyjnych. Mimo tak dużej konkurencji wypracowaliśmy swoją pozycję na rynku lokalnym i  w  przyszłości chcielibyśmy ją utrzymać, tak by sprostać ocze-


REPORTAÅ»

19 PORADNIK HANDLOWCA | LUTY 2018


REPORTAŻ

kiwaniom obecnych i przyszłych klientów – mówi Ewa Brynkiewicz, Prezes Zarządu PSS „Zgoda”. Spółdzielnia posiada aktualnie siedem placówek na terenie miasta, w których w  przeważającej części handluje się produktami spożywczymi i w niewielkim zakresie artykułami przemysłowymi. Spojrzenie przez pryzmat lat Na przestrzeni lat handel przechodził różne przeobrażenia. W Zgierzu nadal działają obiekty, któ-

Sklep „Grot” przy ulicy Długiej

rych właściciele pamiętają jeszcze pierwsze lata po transformacji gospodarczej i, jak mało kto, są w  stanie przedstawić zmiany dokonane w handlu. – Sklep prowadzę w tej samej lokalizacji wspólnie z  mężem od 30 lat. Handlu-

Reklama str. 67

je się dobrze, ponieważ gdy lubi się tę pracę okazuje się ona przyjemnością – wyznaje Urszula Pawlak, właścicielka sklepu „U Justyna”, dodając: – Przez te kilkadziesiąt lat w handlu dużo się jednak zmieniło. Na minus zaliczyć muszę zwiększającą się konkurencję ze strony marketów i  dyskontów. Największym plusem okazuje się z kolei szersza dostępność towaru – mówi doświadczona detalistka zaznaczając, że zaopatruje się na Łódzkim Rynku Hurtowym przy ulicy Zjazdowej.

Każdy pomysł inny Chcąc utrzymać się na rynku i prowadzić biznes z  sukcesami należy dostosować się do zmieniającego się otoczenia i  odpowiadać na głosy klientów. – Przez cały okres mojej pracy w handlu stawiam na jakość. Na półkach w  moim sklepie nie znajdzie się tanich produktów, tylko sprawdzone marki od renomowanych producentów – podkreśla właścicielka sklepu „Ania”, dodając: – Zdecydowaną większość klientów

Drogeria „Natalia”

Dla wielu handlowców okresem największej prosperity były pierwsze lata po transformacji gospodarczej. Nie inaczej było w przypadku biznesu Anny Worytko, właścicielki sklepu „Ania”. – Handluje od 28 lat. Najlepszym okresem były lata 90. ubiegłego wieku. Trudno było wówczas o  dobry towar, czasami musiałam w  środku nocy stać w  kolejkach w hurtowni po zaopatrzenie. Nie było natomiast problemu ze sprzedażą. Od 3-4 lat sytuacja zmieniła się na gorsze. Zmniejszył się ruch. Obrót nie spada, ale związane jest to przede wszystkim ze wzrostem cen produktów – informuje detalistka.

20 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

(około 80%) stanowią seniorzy. Staram się zaopatrywać sklep w nowości, ale wyłącznie gdy występują one w mniejszych opakowaniach – mówi. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży pozwala umiejętnie dostosować ofertę placówki do wymagań stawianych przez kupujących. – Dzięki poznaniu potrzeb naszych klientów jesteśmy im w  stanie zagwarantować produkty, których poszukują. Mamy tylko dobrze rotujący asortyment – oznajmia Justyn Pawlak, właściciel sklepu „U Justyna”. Odpowiedzią na potrzeby lokalnych klientów okazało się utworzenie kącika gastronomicznego z  możliwością przygotowania hot-dogów. Odwiedzający placówkę czę-


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


REPORTAŻ

sto korzystają z możliwości zjedzenia ciepłego posiłku. Najbardziej doświadczoną w  spełnianiu oczekiwań mieszkańców Zgierza jest Spółdzielnia „Zgoda” posiadająca ponad 100-letnią historię. – Naszym wyróżnikiem powodującym, że klienci wybierają sklepy PSS „Zgoda” jest tradycja, doświadczenie, miła obsługa i  szeroki

tom dobrej jakości rodzimych produktów – zaznacza. Czasami zdarza się jednak, że pomoc w prowadzeniu biznesu handlowego przychodzi odgórnie, jak było w przypadku ustawy ograniczającej handel w  niedziele, której regulacje pomogły wielu detalistom. – Wolne od handlu niedziele okazały się dobrym pomysłem. W te dni mam dużo wię-

Sklep PSS „Zgoda” przy ulicy Stanisława Duboisa

asortyment towarów – informuje Prezes Zarządu PSS „Zgoda”, dodając: – Nasi dostawcy to w szczególności firmy z  polskim kapitałem, w większości z rejonu województwa łódzkiego. Współpracujemy z grupą „Społem” z 150-letnimi tradycjami. Poprzez sprzedaż artykułów spożywczych promujemy markę własną „Społem”. Stawiamy na dostarczanie klien-

„Delikatesy” przy ulicy Józefa Piłsudskiego

cej klientów niż wcześniej. Sklep jest wtedy otwarty przez 7 godzin, a utarg często przewyższa ten notowany w  tygodniu, gdy mam otwarte przez 12 godzin. W  niedziele klienci robią większe zakupy, zamiast kilku złotych, potrafią wydać na większe zakupy nawet kilkadziesiąt złotych. W  piątki i  soboty przed niehandlowymi niedzielami również panuje większy ruch – ocenia Łukasz Chabasiński ze sklepu „Promyk”. Umacniając lokalną przedsiębiorczość

Reklama str. 63

spodarczej. – Minimum raz w miesiącu spotykamy się z przedsiębiorcami i ekspertami instytucji otoczenia biznesu na Śniadaniach Biznesowych. Zawsze przynajmniej na bieżąco, a najczęściej z wyprzedzeniem, opowiadamy o  wprowadzonych zmianach w  przepisach poprzez stałe wizyty przedstawicieli Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

W pomoc zgierskim handlowcom – i nie tylko – aktywnie włączone jest Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców, które powstało, by udzielać wsparcia i obsługiwać przedsiębiorców w tematach merytorycznych związanych z  prowadzeniem działalności go-

22 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

Powiatowego Urzędu Pracy i innych. Na Śniadania i inne spotkania z  przedsiębiorcami zapraszamy ekspertów z czołowych instytucji otoczenia biznesu, m.in.: Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi czy Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej – wyjaśnia Magdalena Szewczyk, Pełnomocnik ds. Obsługi Przedsiębiorców, ze Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców przy Urzędzie Miasta Zgierza. Śniadania Biznesowe są również platformą wymiany wiedzy i  doświadczeń samych przedsiębiorców, chcących dzielić się wiedzą z profilu swojej działalności. Ponadto raz w roku organizowany jest konkurs o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego Przedsiębiorca Roku, który daje szansę na promocję lokalnych firm. ▼ Tekst i Zdjęcia: Patryk Łusiewicz


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .


Wokół handlu

Konkurencja na rynku FMCG będzie rosła

Nikodem Pankowiak: Akaców największą poprademia Umiejętności Euwę na przestrzeni ostatrocash na stałe wpisała nich lat, a jakie elemensię w  krajobraz polskiego ty wciąż jeszcze jej wyhandlu. Czy po tylu latach magają? funkcjonowania wciąż wiNajwiększy postęp obserdzą Państwo wśród detawujemy w  obszarze nolistów dużą potrzebę eduwych technologii. Włakacji? ściciele sklepów są coraz Katarzyna Kopaczewska: bardziej otwarci na rozMyślę, że każdy, kto pracuwiązania i narzędzia, któje w  branży FMCG, zgodzi re pomagają w sprawnym się ze mną, że jest to wyzarządzaniu sklepem. jątkowo dynamiczny ryPrzykład? Składanie zanek. Napędzany jest wzromówień przez kanał mostem polskiej gospodarbilny, czyli z  wykorzystaki, dochodu rozporządzalniem smartfona. W  tym nego Polaków, ich wydatroku przedsiębiorcy kupikami i  oszczędnościami. li od nas towar o wartości Jednym słowem: im lepsza Katarzyna Kopaczewska 650 mln zł przy użyciu tejest sytuacja finansowa Polefonu. laków, tym lepiej radzi so Dużym wyzwaniem są Członek Zarządu bie rynek dóbr szybko zbyprodukty świeże i  odpoGrupy Eurocash walnych. W  związku z  tym wiednia organizacja stowszystko wskazuje na to, że isk. To niezwykle istotna wartość rynku FMCG w Polsce będzie rosła – wg kategoria dla konsumentów. Wiemy z badań, że PMR w 2020 roku może on wzrosnąć aż o 4,2% jedna na dwie osoby, które przychodzą do sklez  278,5 mld zł do 290,3 mld zł. W  praktyce, jepu, kupuje pieczywo, 42% warzywa, owoce i naśli rośnie wartość rynku, rośnie również konkubiał, 29% mięso. W przypadku tych kategorii najrencja. Polscy przedsiębiorcy wiedzą, jak bardzo większe znaczenie ma jakość. I  tak dla więcej wymagający jest dzisiaj rynek i sam konsument. niż połowy konsumentów jakość warzyw i owoPotrzebują zatem, poza silnym partnerem bizców jest najważniejsza, cena ma znaczenie zanesowym, efektywnych narzędzi wspierających ledwie dla 30%. W  związku z  tym, wciąż musibiznes, w tym m.in. dostępu do wiedzy i edukamy rozwijać nasze kompetencje w tym obszarze, cji o najnowszych trendach w handlu, do nowoco robimy również w ramach Akademii Umiejętczesnych narzędzi szkoleniowych, które pozwoności, a nasze szkolenia z zarządzania działami lą im np. szybko i bezkosztowo wdrożyć do pracy świeżymi cieszą się największą popularnością. nowego pracownika. Akademia Umiejętności zapewnia przedsiębiorcom kompleksowy program Na rynku pracy w Polsce, także w handlu, brakuedukacyjno-szkoleniowy, obejmujący tematyką je pracowników, handlowcy zatrudniają w swokażdy obszar zarządzania sklepem. Liczba deich sklepach coraz więcej obywateli Ukrainy, talistów, uczestników naszego projektu, z  roku dla których Państwo przygotowali także kursy na rok rośnie. W 2019 roku w warsztatach udział e-learningowe. Jak duża jest obecnie luka w zawzięło ponad 2 tysiące osób więcej niż w  2018. trudnieniu w polskim handlu i czy Państwa zdaZnacząco wzrosła również liczba użytkowników niem można ją zapełnić wyłącznie pracownikanaszej platformy e-learningowej – z  12 tys. rok mi zza wschodniej granicy? temu do blisko 18 tys. w 2019 roku. Według danych GUS, w  2019 roku już co szósta oferta zatrudnienia w  zawodach wyuczoW  jakich aspektach, jeśli chodzi o  prowadzenych w szkołach branżowych, technikach, szkonie sklepu, widzą Państwo wśród handlowłach policealnych oraz w  ramach kwalifikacyj-

24 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


XXXXXXXX

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. .

25 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


Wokół handlu

nego kursu zawodowego, przeznaczona była dla sprzedawców. Wiemy, że to palący problem. Dotyczy on nas zarówno jako pracodawcy, bo zatrudniamy tysiące pracowników w całej Polsce, jak i naszych klientów – właścicieli sklepów. Dlatego też wsparcie przedsiębiorców w tym zakresie to ważny obszar działalności Akademii. Edukujemy, jak prowadzić rekrutację, jak opracować dobre ogłoszenie o pracę, a także o tym, jak zarządzać pracownikami, wyznaczać im cele, motywować do pracy czy jakie oferować im możliwości rozwoju czy benefity, żeby byli z  niej zadowoleni. W  tym roku, na bezpłatnej platformie e-learningowej, wprowadziliśmy praktyczne ścieżki szkoleniowo-wdrożeniowe dla 5 stanowisk pracy w  sklepie, które umożliwiają pracodawcom szybkie i kompleksowe przeszkolenie nowego pracownika. A jeśli chodzi o zatrudnienie obcokrajowców to bez wątpienia należałoby również rozluźnić istniejące przepisy imigracyjne, jeśli chce się utrzymać konkurencyjność i wysokie tempo rozwoju polskiej gospodarki.

alne, ważne dla rynku tematy, takie jak sukcesja czy bieżące zmiany legislacyjne. Rozwijamy się w zakresie nowych technologii – w 2019 roku uruchomiliśmy nawet własną telewizję, gdzie publikujemy nowoczesne i  praktyczne filmy instruktażowe w  formie e-szkoleń. Akademia oferuje także studia podyplomowe na SGH na kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem w  handlu detalicznym”. Skala zainteresowania przedsiębiorców naszym projektem jest ogromna – tylko w  2019 r. mieliśmy blisko 18 tys. użytkowników platformy edukacyjnej, 7 tys. osób biorących udział w  warsztatach, 5 tys. uczestników Kongresu i  73 słuchaczy wspomnianych studiów podyplomowych oraz kursu doszkalającego na SGH. Cieszy nas takie zaangażowanie. Ale największą satysfakcję daje nam fakt, że mamy swój wkład we wzmacnianiu konkurencyjności polskich przedsiębiorców i niezależnego handlu.

A co z planami na przyszłość? Na które aspekty chcą Państwo kłaść największy nacisk w koJak wyglądał rozwój Akademii w  ostatnich lalejnych latach? tach? Czy są Państwo zadowoleni z  kierunku, W  planach na 2020 rok mamy dalszą rozbudow jakim Akademia się rozwinęła? wę narzędzi edukacyjnych on-line, w tym wproAkademia w  przyszłym roku obchodzić będzie wadzenie do oferty webinariów, audiobooków swoje 10. urodziny. Dziś to największy i  naji e-booków. Na początku roku zorganizujemy weważniejszy projekt z  obszaru społecznej odpobinarium dot. wchodzącej właśnie w życie ustawiedzialności biznesu Grupy Eurocash. Tak jak wy o  przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. wspominałam, rynek FMCG Będziemy kontynuować rówjest niezwykle dynamiczny, nież współpracę ze szkołami a my jako Akademia musimy zabranżowymi w zakresie promowsze być przygotowani na zmiacji zawodu sprzedawcy i  techWszystko wskazuje ny. Dlatego wciąż rozbudowujenika handlowca, m.in. w czasie my naszą ofertę. W tym momenEuropejskiego Tygodnia Umiena to, że wartość rynku cie skupiamy się na trzech objętności Zawodowych. WspółFMCG w Polsce będzie szarach – rozbudowie bazy wiepracujemy z Ośrodkiem Rozworosła – wg PMR dzy w ramach nowoczesnej platju Edukacji i kuratoriami. w 2020 roku może on formy e-learningowej, warsz W  przyszłym roku wprowzrosnąć aż o 4,2% tatach w  regionach i  wprowawadzimy także kompleksowe dzonych w  tym roku warsztaprogramy szkoleniowe złożone z 278,5 mld zł tach w  sklepach przedsiębiorz cyklu 5 nowych i bardzo prakdo 290,3 mld zł. ców, podczas których szkolimy tycznych warsztatów odpowiacałą załogę w  ich miejscu pradających na aktualne potrzecy oraz na corocznym najwiękby pracodawców – „Akademia szym wydarzeniu polskiego hanLidera”, „Profesjonalny Sprzedlu – Kongresie Przedsiębiorców Polskiego Handawca-Kasjer”, czy „Ekspert Działów Świeżych”. dlu. Prowadzimy również działania skierowaMamy już ponad 100 chętnych. ne do szkół branżowych. To jeden ze sposobów Edukacja jest jednym z  filarów budowana wsparcie naszych klientów w związku z brania przewagi konkurencyjnej na rynku, dlatekiem rąk do pracy na rynku. Edukujemy i ukiego też zamierzamy nadal inwestować w  Akarunkowujemy młodzież kształcącą się na kierundemię we współpracy z  naszymi Partnerami ku „sprzedawca” i  „technik sprzedawca”, pomai  Radą Naukową. Przed nami kolejne dziesięgamy organizować płatne praktyki w  sklepach ciolecia działalności na rzecz polskiego niezanaszych franczyzobiorców. Stawiamy na aktuleżnego handlu. ▼

26 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


XXXXXXXX

27 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEÅ&#x192; 2020


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Największa orkiestra na świecie

To już tradycja, że w styczniu w Polsce zaczyna grać największa orkiestra na świecie – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W akcję, bez której nie potrafimy już sobie wyobrazić początku roku, angażują się także firmy z branży FMCG.

T

radycyjnie w drugą niedzielę stycznia na ulicach naszych miast roi się od wolontariuszy z  charakterystycznymi puszkami oraz czerwonych serduszek na kurtkach przechodniów. Choć pogoda zwykle wtedy nie rozpieszcza, jest to dzień wyjątkowy – Polacy otwierają swoje serca i… portfele. Wielka Orkiestra łączy ludzi, którzy co roku coraz bardziej zaskakują swoją hojnością – z roku na rok bite są kolejne rekordy, a od 2017 r. zebrane kwoty znacznie przekraczają 100 mln złotych. Dzięki nim polskie szpitale zostają wyposażone w  najnowocześniejszy sprzęt do ratowania życia dzieci. W  tak szczytnej akcji bierze udział coraz więcej firm, a  wśród nich możemy znaleźć również producentów i sieci handlowe dobrze znane w branży FMCG. Od lat z  Wielką Orkiestrą gra Lidl, który zaznacza swoją obecność także na odbywającym się latem w Kostrzynie nad Odrą festiwalu Pol’and’Rock (dawniej Przystanek Woodstock). – Cieszymy się, że gramy z  Orkiestrą już od 10 lat – przez ten czas, dzięki zaangażowaniu klientów i  pracowników firmy Lidl Polska, udało

nam się zebrać ponad 20 mln złotych, które przekazaliśmy na rzecz realizacji celów przyjętych przez Fundację WOŚP. Wkrótce odbędzie się nasza 11. wspólna zbiórka – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication

w Lidl Polska. – Każdego roku wszystkie sklepy Lidl oraz tym samym wszyscy pracownicy sklepów angażują się w  zbiórki pieniężne na rzecz WOŚP, które rozpoczynają się tydzień przed Wielkim Finałem WOŚP. W tym roku planujemy rozszerzyć zbiórki i ruszymy już dwa tygodnie przed Finałem, tak aby możliwie wesprzeć Funda-

28 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

cję jeszcze bardziej. W tym roku do wylicytowania na aukcji online przygotowaliśmy m.in. kolację przygotowaną przez szefa kuchni Karola Okrasę – opowiada. – Dawtona rozpoczęła współpracę z  Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już prawie trzy lata temu. Zawsze ceniliśmy sobie jej działalność oraz tę niezwykłą atmosferę, która unosi się w  powietrzu podczas Finałów. Jako firma rodzinna mocno stawiamy na relacje, dlatego decyzja o  współpracy z  takim partnerem przyszła nam bardzo łatwo. Co więcej, z  każdym kolejnym projektem utwierdzamy się w  przekonaniu, że była ona słuszna. I  czuć to w  całej firmie. Wszyscy mamy poczucie, że wspieramy słuszne cele i robimy coś fajnego – mówi Anita Ścieglińska, Junior Brand Manager w  firmie Dawtona. Wspólne granie z  Orkiestrą nie kończy się jednak na styczniowej zbiórce. – Współpraca z Fundacją wpisana jest głęboko w  strategię naszej firmy i  w  ciągu roku łączą nas różne projekty, np. akcja „Policz się z cukrzycą” – na etykiecie każdego naszego soku można znaleźć informacje dla osób chorych na cukrzycę. Od początku naszej współpracy jesteśmy też głównym sponsorem biegu o tej samej nazwie – dodaje. Nie da się ukryć, Jerzy Owsiak i  jego fundacja stworzyli dzieło, które łączy Polaków i każdego roku pokazuje, że mimo dzielących nas różnic potrafimy się zjednoczyć w szczytnym celu. Trzymajmy kciuki, aby kolejne edycje przyniosły jeszcze więcej pieniędzy, które zostaną później przeznaczone na ratowanie życia najmłodszych i miejmy nadzieję, że branża FMCG zawsze będzie grać z Orkiestrą. ▼ Nikodem Pankowiak


XXXXXXXX

29 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEÅ&#x192; 2020


Oblicza handlu

Internacjonalizacja – da się z tym żyć?

Współczesny świat to świat powiązań gospodarczych ponad granicami politycznymi i dystansami geograficznymi. Mówi się o tym globalizacja, ale jednym z procesów ją tworzących, bodaj najważniejszym, jest proces wiązania się gospodarek, sektorów, branż i firm ponad granicami. Chodzi o rzadko obecną w mediach internacjonalizację, która jest procesem wielopłaszczyznowego wiązania się podmiotów i szerszych struktur ekonomicznych, np. sektorów, państw. To także kooperacja przemysłowa, nasycenie produktami o różnym pochodzeniu, wreszcie obsługa firm i sektorów ponad różnicami krajowymi i pozycjami konkurencyjnymi.

C

hodzi więc o aktywną obecność w  innych gospodarkach jako kupującego, sprzedającego, inwestującego, dzielącego się swoim know-how, konsumującego wreszcie. To proces wielostronny, choć hierarchicznie „zbudowany”. Obejmuje liczne struktury i  poziomy: od zwyczajnego eksportu-importu, poprzez inwestycje i  dostęp do kapitałów finansujących rozwój wielostronnych projektów grupowych, aż po najwyższe formy umiędzynarodowienia gospodarek, czyli integracje takie, jak Unia Europejska, spięta więzami prawno-politycznymi. Są sektory szczególnie wrażliwe na internacjonalizację; in plus – dając szybkie wzrosty obrotów rynków krajowych, powszechne dostępy do dóbr, ale i in minus – powodując spiętrzenia i  zderzenie interesów miejscowych graczy i  instytucji publicznych z  potęgą konkurencyjną i  zasadami organizacyjno-prawnymi partnerów. Królem owej, jak ją nazwałem „wraż-

liwości” pomiędzy sektorami jest handel i jego podmioty, firmy i ich grupy. Nie o różnice interesów jednak tym razem mi chodzi, bo sprawy te są znane i wielokrotnie omawiane, ale o wskazanie na określające kierunek zmian procesy i decyzje wielkich graczy na wielkich i całkiem małych rynkach krajowych. Pomyślmy o internacjonalizacji „sine ira et studio”, czyli – jak poucza łacińska maksyma – bez gniewu, a po namyśle. W  procesie internacjonalizacji biorą udział w  równym stopniu firmy i państwa, które są stroną aktywną, czyli wchodzą do innych niż własny rynek, jak i  te, które są stroną „internacjonalizowaną”, pasywną (do pewnego momentu, najczęściej). W  handlu widać to bardzo wyraźnie, bowiem handel nowoczesny, sieciowy wchodzi na dowolny rynek zrazu z pewnym pensum produktów „od siebie”, poszerza jednak nieuniknienie spectrum swej obecności produktami z kraju pasywnego oraz „skądinąd”. Tak czy inaczej nowy dlań rynek wcho-

30 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

Maria Andrzej Faliński niezależny ekspert dzi wielostronnie w udział w procesie internacjonalizacji. Wielostronnie, bo zarówno od strony produktowej, jak i od strony produkcyjnej (zamawia w  nowym miejscu, narzucając standardy i  warunki współpracy, od strony także handlowego i  zarządczego know-how, inżynierii finansowej, IT itd.). Inna sprawa jak rozkłada się rachunek korzyści. Strona aktywna zazwyczaj w tym dziele pozyskiwania korzyści przoduje, choć bywa też inaczej, o  czym świadczą spektakularne porażki firm handlowych. Korzyści z  internacjonalizacji, szczególnie realizującej się na najwyższym poziomie integracji gospodarczej w  Polsce są w  sposób oczywisty widoczne. Trudno jednak zgodzić się z Th. Piketty’m pokazującym, że wprawdzie napływ środków z  UE jest znaczny, ale wielkość transferu „z  powrotem” je przewyższa. Np. w  przypadku Polski to jest ok 4,5% PKB wobec 2,5% z  UE do nas. Węgry to 7% do 4,0%, a  Czechy to 7,5% do 1,8%. To prawda, ale nie cała, gdyż porównuje się tylko napływ środków unijnych, nie mówiąc o  reszcie środków inwestycyjnych, niejako pozyskiwa-


Oblicza handlu

31 PORADNIK HANDLOWCA | GRUDZIEÅ&#x192; 2019


nych w relacjach „prywatnych”, poza strukturami UE. Inwestycje te to ok. 15% PKB w 2017 r., przy czym handel ma największy w tym udział (19% z owych 15 jak pisze M. Pielach). Internacjonalizacja bowiem to także efekty ciągnione, ponad poszczególnymi branżami i  sektorami, wielostronne synergie. Firmy handlowe, wiążące ze sobą w  zasadzie wszystkie branże gospodarek, w  których funkcjonują, jako „internacjonalizatorzy” posiadają wewnętrzną hierarchię i  strukturę. W  grupie przodującej, czyli Top 250 (największe sieci świata) prym wiodą Amerykanie i Europejczycy. Zajmujący razem ok. 2/3 tego wskaźnika – Europejczycy to 88 firm, a  USA – 86, ale pośród krajów branych indywidualnie amerykańskie 86 firm to absolutny „leadership”, wobec np. 18 niemieckich, 15 brytyjskich, 13 francuskich (jak podaje I. Meshic’ za rok 2011). Liczby te są zmienne, choć nie zmienia się ogólny obraz strukturalny i  hierarchiczny. Liderzy liderów, czyli firmy przodujące w Top 250 z  rynków zewnętrznych generują znaczące procenty przychodów: firmy z Niemiec i Francji po 43%, a  Wielka Brytania 23% (średnia Top 250 to ok. 24%). To bardzo znaczące liczby, pokazujące umiejętności generowania lepszych przychodów i skuteczności strategii ekspansji i  integracji w pionie i poziomie.

Reklama str. 73

fot. BigstockPhoto.com

Oblicza handlu

Z kolei w  Europie, biorąc pod uwagę bycie w  relacji „internacjonalizującej” bez względu na pasywną lub aktywną w  niej rolę, pierwsze miejsce zajmuje Francja (jest obecna ze swoimi firmami na kontynencie i zarazem otwarta dla firm z kontynentu, co powiększa wskaźnik), ale drugie miejsce zajmuje… Polska ze swymi ponad 35 sieciami zagranicznymi oraz silną ekspansją systemów franczyzowych i sprzedaży outletowej producentów. Niemcy, zdawałoby się gigant, zajmują ze swymi firmami zmiennie miejsca pomiędzy 7 a 10. Przyczyna dość oczywista – bardzo silny rynek wewnętrzny, dostęp do kapitału rodzimego i dobrych produktów rodzimych. Pozycja Polski? – przyczyn jest kilka, ale najważniejsze z nich to silna pozycja firm rodzimych, zintegrowanych w  systemach właścicielskich (franczyza, eksportowana do wielu krajów regionu), silny eksport konsumpcyjny i  kooperacyjny oraz liczne firmy zagraniczne w  handlu. Jeśli popatrzeć na nasz kraj poprzez uznane kryteria skutecznego wspomagania aliansów firm zagranicznych, czyli poprzez zakup i  obrót gruntami; systemy zakupowe; know-how handlowe i produkcyjne oraz obsługę han-

32 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

dlu (głównie finanse, IT i logistyka), to Polska zajęła zasadnie swą pozycję – nie ma tu propagandy. Badacze nowoczesnego retailu wskazują na szereg motywów i  typowych metod internacjonalizacji handlu. Jest to poszerzenie rynku, zwiększenie skali, wykorzystanie zjawiska korzyści komparatywnych i  skuteczne nimi zarządzanie. Ważne są też ułatwienia inwestycyjne, przewaga w dostępie do środków rozwojowych, korzystne zaangażowanie środków publicznych (np. fundusze europejskie), system podatkowy, zasoby produkcyjne i możność wpływu np. poprzez kontrakty w  zakresie marek własnych, przewagi jakości, technologii i  sprawności operacyjnej, wreszcie dostęp do zasobów ludzkich i  wpływ na kulturę konsumpcji. Nie ma więc co się gorszyć, że wchodzący inwestor zazwyczaj zarabia więcej – inaczej nie byłoby go. Zabawy w izolacjonizm – nawet deklaratywne tylko, we współczesnym świecie niczego dobrego nie przyniosą, szczególnie krajom na dorobku. Nie ma co zazdrościć silniejszym, że zarobią więcej, ale budując trwałe więzy rosnąć, konkurować i zarobić jak oni. Sektor żywnościowy np. pokazuje, że to daje się zrobić. ▼


COMIESIĘCZNY DODATEK NA TEMAT RYNKU FRANCZYZY W BRANŻY FMCG W POLSCE

NUMER

004

STYCZEŃ

fot. Eurocash

2020

Czas franczyzowych „specjalistów” Ogólna kondycja handlu ma ogromny wpływ na ewolucję systemów franczyzowych szukających swych szans na rozwój. Gdy franczyzy ogólnospożywcze borykają się z narastającą konkurencją choćby placówek dyskontowych, znaczenia nabierają franczyzy specjalistyczne, niszowe proponujące konsumentowi interesującą ofertę produktów w obrębie jednej czy zaledwie kilku kategorii asortymentowych. Specjalizacja pomaga w konkurowaniu Dobra passa sklepów specjalistycznych to wynik dostosowania się do realiów rynkowych. To one najmniej straci-

ły w ostatnim czasie. Wstrzeliły się doskonale w oczekiwania klienta, który poszukuje kompletnej oferty w  obszarze np. jednej grupy produktów i na tę „obfitość” może w tego typu placówce liczyć. W  tę

33 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

stronę zaczęły też coraz liczniej spoglądać sieci franczyzowe w branży FMCG. Mówi o  tym Michał Wiśniewski, dyrektor działu doradztwa we franczyzie z  firmy PROFIT system: – Specja-


fot. BigstockPhoto.com

lizacja zdecydowanie pomaga na konkurencyjnym rynku. Specjalizacja to pogłębiona oferta w wąskim zakresie. Na pewno jest ona sposobem na pozyskanie klientów z  bardziej zasobnym portfelem. Taki klient ma sprecyzowane, ale też bardziej wyszukane oczekiwania. Jest świadomy i  wymagający i  często dysponuje większymi środkami na zakupy. Specjalizacja ma jeszcze jedną, istotną zaletę. Marka, która pozycjonuje się jako specjalistyczna, z czasem buduje sobie wizerunek eksperta w  dziedzinie, którą się zajmuje. Zakupy to też przyjemność To jest niewątpliwym atutem – interesującej ofercie towarzyszy wysoka jakość obsługi. W  takim sklepie personel o  każdym produkcie wie wszystko, potrafi klientowi w  drobnych detalach omówić jego zalety, historię, możliwości zastosowania. Wielu napotkanych tam produk-

tów klient zresztą nie zobaczy w większości standardowych placówek handlowych. Często są sprowadzane z  importu lub wytwarzane na miejscu przez lokalnych producentów w  ilościach na pewno nie masowych. Tu stawia

Marka, która pozycjonuje się jako specjalistyczna, z czasem buduje sobie wizerunek eksperta w dziedzinie, którą się zajmuje.

się głównie na oryginalność, niepowtarzalny smak, najwyższą jakość. A jeśli nawet część z  oferty można kupić gdzie indziej, to placówka przyciąga specyficznym wyglądem nawiązującym z  reguły tematycznie do oferowa-

34 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

nych w niej towarów. Klient nie ma prawa do takiego sklepu wejść i  szybko zrobić zakupy. Powinien się rozejrzeć, porozmawiać ze sprzedawcą, bywa że i skosztować na miejscu proponowanych specjałów – część sklepów łączy bowiem sprzedaż z  konsumpcją. To są po prostu inne zakupy – nie obowiązek, ale przyjemność. W  Polsce propozycje franczyzy tego typu mają już swą wieloletnią tradycję. – Ze strony klienta takie zainteresowanie wynika najczęściej z  wyszukanych potrzeb, których nie jest w stanie zaspokoić format o  szerokim asortymencie. Zainteresowanie natomiast potencjalnego franczyzobiorcy siecią specjalistyczną, wynika z  potrzeby wyróżnienia się na rynku i  szukania przewag konkurencyjnych – twierdzi Michał Wiśniewski z PROFIT system. Według eksperta PROFIT system, firmy monitorującej systemy franczyzowe, wśród sieci specjalistycznych liczną grupę zawsze stanowiły sklepy z  artykułami spożyw-


czymi. Są to na ogół placówki otwierane przez np. producentów mięs i wędlin, piekarnie, sklepy z  produktami tradycyjnymi. Klienci chętnie też odwiedzają sklepy z  alkoholami, herbatą i kawą, a ostatnio modne stają się placówki oferujące zdrową żywność (ekologiczną, wegetariańską itd.). To są kategorie asortymentowe, w  których łatwiej można osiągnąć sukces. W królestwie alkoholi Sukces jednak różne ma oblicza. Popularnym sklepom monopolowym czy stoiskom z  alkoholem w  obiektach ogólnospożywczym od lat wyrastała konkurencja. Propozycje takie, jak Dobrewina.pl czy Alkohole-Winoteka szybko znalazły naśladowców. Al.Capone to sieć 45 specjalistycznych sklepów z alkoholem, na którą składają się sklepy własne oraz franczyzowe placówki. Działa na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz opolskiego, systematycznie otwiera nowe lokalizacje. Klimat wnętrz nawiązuje do czasów prohibicji w USA. W  kategorię wchodzą też duzi gracze rynkowi, od 2016 r. z  powodzeniem buduje swoją sieć Duży Ben – Eurocash. Sieć liczy aktualnie 74 sklepy, z czego znacząca większość to placówki w  modelu agencyjnym (to model współpracy, który cieszy się największą popularnością). Pozostałe to sklepy własne i  franczyzowe. Właśnie ten ostatni koncept może spowodować, że Duży Ben z  czasem podbije Polskę. Ze swoją ofertą franczyzową sieć pojawiła się na październikowych Targach Franczyza 2019 w  warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Sieć rozwijana była w pierwszym etapie na terenie Zabka_franczyza_G_131x250_druk.indd 1

35

PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

23.12.2019 16:38:18


województw wielkopolskiego i lubuskiego. W  sierpniu 2019 r. otwarto jednak pierwszy sklep w województwie dolnośląskim, we Wrocławiu. Czy zatem ogólnopolskie plany są realne? – W  naszym przypadku największą popularnością na razie cieszy się model agencyjny. Model agencyjny nie wymaga bowiem od agentów – zarządców marketów – uiszczania żadnych opłat. W przypadku modelu franczyzowego wspólnie z  franczyzobiorcą opracowujemy biznesplan naszej inwestycji, dlatego zapraszamy chętnych do kontaktu bezpośredniego. Sieć zapewnia całe wyposażenie oraz oznakowanie placówki i  wspiera kredytowanie towaru. Co ważne, zapewniamy też pełne wsparcie marketingowe w  postaci kampanii reklamowych i  działań wizerunkowych. Ponadto oferujemy cykliczne promocje, program lojalnościowy oraz nowoczesne narzędzia prowadzenia i  kontroli biznesu. Przystępując do sieci Duży Ben, klient zyskuje wsparcie i siłę zakupową Grupy Eurocash, posiadającej 20 lat doświadczenia w  rozwijaniu sieci franczyzowych – mówi Dawid Kula, Dyrektor Generalny sieci Duży Ben. Zdaniem dyrektora Duży Ben łączy elementy, które dotychczas były charakterystyczne dla konkurencyjnych sposobów sprzedaży alkoholu: marketową szerokość asortymentu, zbliżone do dyskontowych ceny, fachowe doradztwo znane ze sklepów specjalistycznych i atrakcyjny system promocji. W świecie kawy i herbaty Do dawnych kolonialnych sklepów nawiązuje z kolei sieć „Pożegnanie z  Afryką”. Pierwszy w  Polsce specjalistyczny sklep z kawą powstał w Krako-

wie w maju 1992 r. Miał przybliżyć mieszkańcom miasta bogactwo smaków kawy, ale pomysł spodobał się nie tylko krakowianom i  od grudnia 1993 r. zaczęła powstawać sieć sklepów z kawą w innych miastach Polski. Kawy do tych placówek sprowadzane są w  formie surowych ziaren i  wypalane w  rzemieślniczej palarni pod Krakowem powiązanej z  siecią. Placówki oferują także herbaty z importu. Obecnie to 12 placówek prowadzonych w  pełni pod marką firmy oraz 4 prowadzone w  formule punktu partnerskiego. 8 miejsc to klasyczne franczyzy. W  styczniu 2020 r. planowane jest otwarcie no-

Franczyzodawcy sieci specjalistycznych kładą duży nacisk na szkolenia franczyzobiorców w zakresie oferty produktowej oraz standardów obsługi klienta.

wej placówki we Wrocławiu. W sieci funkcjonują zarówno sklepy wyłącznie detaliczne, jak i  połączone z  pełnoprawnymi kawiarniami oferującymi najróżniejsze metody parzenia, zarówno tradycyjne, jak i nowofalowe. – W naszych sklepach i kawiarniach staramy się utrzymać klimat, który towarzyszy nam od początku istnienia firmy, a który odwołuje się mocno do różnorodnych krajów, w  których uprawia się kawy i herbaty. Jednakże z racji tego, że nasza firma skończyła w  tym roku 27 lat, konieczne było odświeżenie wy-

36 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

stroju, które stopniowo przebiega w naszych lokalach. Elementem tego było wprowadzenie nowego logotypu i identyfikacji wizualnej trzy lata temu. Co do zasady, nasze lokale mają wiele elementów wspólnych, natomiast chcemy uniknąć całkowitego ujednolicenia wyglądu, które jest charakterystyczne dla wielu sieci handlowych i  gastronomicznych. Dlatego też nasi partnerzy franczyzowi dysponują swobodą w aranżacji swoich lokali według własnych pomysłów – opowiada Łukasz Drohomirecki, Dyrektor ds. promocji i sprzedaży. *** Wydaje się, że nadal istnieje potencjał dla tego typu pomysłów, zarówno starsze koncepty franczyzowe mają pole do rozwoju i  umacniania swej marki na rynku, a  przed debiutantami wchodzącymi nań, mimo ryzyka pojawia się szansa na dłuższe zakotwiczenie się. Tylko trzeba dobrze wybrać lokalizację, precyzyjnie dotrzeć do potencjalnych klientów i  sprawić, by byli lojalni. To wyzwanie dla ludzi z  pasją, którzy chcą nie tylko sprzedawać produkty, ale mają do nich osobisty sentyment. – Nie jest to jednak regułą. Franczyzodawcy sieci specjalistycznych kładą bowiem duży nacisk na szkolenia franczyzobiorców w  zakresie oferty produktowej oraz standardów obsługi klienta. Najważniejsze pozostaje zaangażowanie oraz umiejętność zarządzania biznesem, w  tym w szczególności ludźmi – uzupełnia Michał Wiśniewski z PROFIT system. ▼ Jacek Ratajczak


Rynkowe innowacje

Nielsen uhonorował

najbardziej innowacyjnych producentów W czasach, gdy konkurencja w branży FMCG jest tak duża, producenci prześcigają się we wprowadzaniu na rynek kolejnych nowości. Pierwsza edycja nielsenowskiego raportu Breakthrough Innovation Poland pokazuje, że jest to dobra droga, a konsumenci potrafią docenić innowacyjne podejście.

K

ońcówka 2019 r. przyniosła publikację przygotowanego przez Nielsena raportu Breakthrough Innovation Poland 2018, czyli przeglądu najważniejszych nowości branży FMCG na naszym rynku. Wcześniej podobne raporty były już przygotowywane na rynek amerykański (od 2012 r.), a także najważniejsze kraje Europy Zachodniej (od 2013 r.) oraz Rosję i Turcję. Nagrodzone produkty wybrano na podstawie dwóch równoważnych obszarów – wartości ich sprzedaży w placówkach detalicznych w Polsce w 2018 roku oraz postrzeganiu ich przez konsumentów. Opinie kupujących zbadano za pomocą metodologii Quick Screen. W ramach badania on-line konsumenci oceniali testowane produkty pod kątem ich unikalności oraz zaspokojenia potrzeb. Najlepsze nowości pogrupowano w 15 kategorii spożywczych i przemysłowych według kategorii monitorowanych przez Nielsena w Polsce. Raport Breaktrough Innovation Poland 2018 to wiarygodne źródło wiedzy o rynku, ponieważ wyniki badań przeprowadzanych przez firmę Nielsen od lat cieszą się uznaniem największych producentów i sieci handlowych z branży FMCG na całym świecie. Przy okazji, przyznawane przez tę firmę wyróżnienie jest w pełni niezależne, w przeciwieństwie

do wielu innych nagród, przyznawanych m.in. przez niektórych wydawców prasy branżowej. Dlatego też, dbając o rzetelność dziennikarską, redakcja „Poradnika Handlowca” nagradza wyłącznie handlowców i sieci handlowe, robiąc wyjątek

jedynie z okazji 25-lecia magazynu, gdy wyróżniliśmy także najważniejszych producentów z branży FMCG. Mamy nadzieję, że wyróżnienia w raporcie Breakthrough Innovation Poland 2018 zachęcą producentów do tworzenia kolejnych nowości, które zagoszczą na sklepowych półkach. Taką nadzieję wyrazili przedstawiciele Nielsena we wstępie do opublikowanego raportu i my również trzymamy kciuki, aby był to dla producentów impuls do rozwijania swojej oferty. W końcu nic tak nie napędza zdrowej konkurencji, jak wprowadzane na rynek innowacje. ▼ Nikodem Pankowiak

Producenci wyróżnieni w poszczególnych kategoriach w raporcie Breakthrough Innovation Poland (w kolejności alfabetycznej): • Produkty papierowe i higieniczne: Almus • Produkty mrożone i chłodzone: Aryzta Polska • Piwo: Carlsberg Polska • Napoje alkoholowe: CEDC International • Kategorie kulinarne: Cereal Partners Poland / Toruń-Pacific • Napoje bezalkoholowe: Coca-Cola HBC Polska • Higiena osobista: Colgate-Palmolive Polska • Nabiał: Danone • Shelf stable i inne kategorie spożywcze: Grupa Maspex • Gospodarstwo domowe: Henkel Polska • Napoje gorące: Jacobs Douwe Egberts PL • Kosmetyki kolorowe: L’Oréal Polska • Słodycze: Storck • Przekąski: The Lorenz Bahlsen Snack-World • Lody: Unilever Polska

37 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


Sieci handlowe

Auchan

idzie we franczyzę?

fot. BigstockPhoto.com

Zachodzące w polskim handlu zmiany widać gołym okiem – nowych klientów przestają pozyskiwać hipermarkety, na rynku których od kilku lat panuje stagnacja. Dziś kupujący wolą szybkie zakupy, które mogą zrobić blisko domu. Zauważyła to także sieć Auchan, która zapowiedziała niedawno, że będzie rozwijać koncepty franczyzowe.

N

asze plany, które zaprezentowaliśmy już podczas Targów Franczyzy w Warszawie w  listopadzie 2019 r., zakładają, że w ciągu najbliższych pięciu lat chcielibyśmy mieć około 300 sklepów franczyzowych. W  ostatnim półroczu otworzyliśmy trzy takie sklepy: Moje Auchan w  Warszawie przy al. Wilanowskiej oraz dwa Auchan supermarket w Brwinowie i Józefosławiu. W przygotowaniu mamy następne obiekty – mówi Stephane Delaunay, Dyrektor Franczyzy w Auchan Retail Polska. Oczywiście najłatwiejsze wydaje się prowadzenie franczyzy w  formacie convenience, ale tu Auchan musi liczyć się z  mocną konkurencją ze strony Żabki czy Carrefoura. A prosta matematyka pokazuje jasno – 300 sklepów w ciągu pięciu lat to otwarcie średnio ponad jednego nowego sklepu tygodniowo. To bardzo ambitne plany,

jednak na pewno możliwe do zrealizowania. Ważne jednak, aby sieć swoją ofertą potrafiła wyróżnić się na tle konkurentów, wtedy być może znajdzie dla siebie miejsce na rynku. Pójście w kierunku mniejszych sklepów to pokłosie tego, jak w ostatnich latach zmienił się krajobraz rodzimego handlu – Polacy zaczęli odchodzić od zakupów w  zlokalizowanych na obrzeżach miast hipermarketach na rzecz mniejszych placówek bądź dyskontów. Mimo to sieć nie wyklucza partnerstwa z  franczyzobiorcami nawet w formacie hipermarketów – gdyby tylko znaleźli się chętni do prowadzenia tego typu biznesu. Z tym może być problem – handel wielkopowierzchniowy ma obecnie w Polsce twarz zmagającej się z ogromnymi problemami sieci Tesco. Wątpliwe też, aby szybko znalazł się przedsiębiorca dysponujący nieruchomością o powierzchni

38 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

wystarczającej do prowadzenia hipermarketu i chcący wykorzystać ją właśnie w ten sposób. Pierwszy osiedlowy sklep franczyzowy w formacie Moje Auchan otwarto na początku czerwca na Wilanowie w  Warszawie. Placówki funkcjonujące w  tym koncepcie mają mieć powierzchnię od 200 do 500 m2, a  w  ich ofercie znajdzie się szeroka gama produktów – do 10 tys. SKU. Co warte odnotowania, pierwszy sklep Moje Auchan powstał w  miejscu, w  którym wcześniej działała placówka pod szyldem Piotra i Pawła – to właśnie m.in. na pozyskanie odchodzących z tej sieci franczyzobiorców może liczyć Auchan. Na dziś z nieco ponad setki sklepów Auchan w Polsce, tylko 7 to placówki franczyzowe, z  czego dwie z  nich to hipermarkety (w Raciborzu i Zielonej Górze) prowadzone przez grupę Schiever. Sieć poszukuje teraz kolejnych franczyzobiorców gotowych do współpracy. – Nasza oferta jest skierowana do każdego, kto zna się na handlu, jest pasjonatem, otwartym na współpracę. Taka osoba powinna również kierować się podobnymi zasadami i  wartościami, jak my w  Auchan, czyli zaufanie, doskonałość i otwartość – mówi Stephane Delaunay. Zwrot Auchan ku franczyzie nikogo nie powinien dziwić, coraz więcej rynkowych graczy zerka właśnie w tym kierunku, szukając możliwości rozwoju, bo to on daje szansę na najszybsze zwiększenie liczby placówek handlowych działających w ramach danej sieci. Zanim rynek powie „stop” otwarciom kolejnych sklepów – wydaje się, że wciąż jesteśmy daleko od tego momentu – sieci handlowe będą walczyć o to, by mieć ich w swoich szeregach jak najwięcej. Zapowiedź Auchan o wejściu we franczyzę tylko potwierdza, że walka o klienta zaostrza się. ▼ Nikodem Pankowiak


Rozmowa z producentem

Trade Readership Monitor Nielsen listopad 2019

WSPÓŁPRACA Z RZETELNYM PARTNEREM – TO SIĘ OPŁACA Preferowany rodzaj wydania Poradnika handlowCa P. Jakie wydanie magazynu Poradnik Handlowca chciał(a)by Pan/i otrzymywać?

70 %

total sklepy w Polsce n=1006 TRM XI 2019, dane ważone

wydanie papierowe drogą pocztową

% 58

% 48 % 19 % 40

nie wiem, 34% trudno powiedzieć

% 33

% 30

13 %

% 17

e-wydanie (internet)

% 15

4% Po ra

d ni k

Ha n

Ha n

W ia

d el

dl o w

ca

6%

M t&D H a ga dom o ś ci e t al a n dl o w z y n Ży c e ie Ha n dlow e Hur

Po ra

d ni k

W ia

Ha n

dom

dl o w

o ś ci

ca

Ha n Ha n

Hur

d el

dlow

t&D

e t al

e

M Ha n a ga zy dl o w n Ży ci e e

PORADNIK HANDLOWCA NAJCHĘTNIEJ CZYTANYM TYTUŁEM PRASY HANDLOWEJ W HANDLU NOWOCZESNYM I MAŁOFORMATOWYM CzytelniCtwo Cyklu sezonowego P. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....? (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

handel nowoczesny n=160

sklepy małoformatowe (tradycyjne) otrzymujący prasę n=706

TRM XI 2019, dane ważone Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

% 37 36%

% 28

% 55 % % 33 32

% 23

% 15

% 13

5% Po ra

d ni k

Ha n

Ha n

d el

dl o w

ca

W ia

dom

o ś ci

Hur Ha n

t&D

dlow

e t al

e

Po ra

M Ha n a ga zy dl o w n Ży ci e e

39

d ni k

W ia

Ha n

dom

dl o w

o ś ci

ca

Ha n Ha n

d el

dlow

Więcej o wynikach badań TRM Nielsen listopad 2019 na www.poradnikhandlowca.com.pl PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

e

Hur

t&D

e t al

M Ha n a ga zy dl o w n Ży ci e e


Problemy handlu

Najlepszy czas na rekrutację

W biznesie grudzień jest najważniejszym czasem w roku – to ostatni moment na przyspieszenie spraw wymagających zamknięcia i przygotowanie się do tych, które czekają na nowy rok. Gdzieś pomiędzy tym, co było a tym, co będzie istnieje temat budowania zespołu, który będzie nam towarzyszyć przez lata.

P

owszechnie przyjęło się uważać początek roku za dobry czas na rozglądanie się za pracą, co powinno w tym samym stopniu sprzyjać kandydatom i kierownikom poszukującym nowych członków zespołu. Potwierdzają to coroczne analizy rynku prowadzone m.in. przez Hogan Assessment Systems, wskazujące styczeń jako najlepszy miesiąc na zwiększenie aktywności na rynku pracy. Kolejny rok z  rzędu pomocne jest utrzymujące się niskie bezrobocie, pozwalające kandydatowi staranniej dobierać oferty, na które aplikuje. Jak jednak wygląda sytuacja od strony pracodawcy? Z  końcem roku tworzone są podsumowania, ustalane budżety i  planowane zmia-

ny, a dodatkowe prowadzenie procesu rekrutacyjnego negatywnie wpływa na organizację pracy oraz może być związane z  przekroczeniem budżetu na dany rok. Poszukiwanie nowej osoby do zespołu ma ponadto mniejsze szanse powodzenia niż na początku roku w  związku z  mniejszym zainteresowaniem kandydatów. Szczególnie na stanowiskach kierowniczych kandydaci nie chcą zmieniać pracy z końcem roku ze względu na roczne premie, które często są wypłacane w  pierwszym kwartale. Powyższe czynniki przesądzają, że to właśnie w  pierwszym kwartale nowego roku spotkają się ze sobą interesy obu grup, a koniec roku najlepiej zostawić na inne działania. Najczęstszą motywacją zmiany pracy wśród Polaków pozostają aspekty finansowe, co w  36. edycji badania Monitor Rynku Pracy potwierdziło aż 55% badanych. Ponieważ w  sektorze prywatnym panuje duża swoboda w  określaniu wynagrodzenia, w  zależności od wielu czynników (lokalizacja firmy, staż pracy, godziny pracy i inne) i wciąż powszechna niechęć do dzielenia się informacjami o  zarobkach, pracownicy przez dłuższy czas nie byli świadomi stawki, jaką po-

40 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

winni zarabiać. Wraz ze zmianą mentalności oczekują oni wyrównanego wynagrodzenia, a wspomóc ma ich w tym zapowiadana podwyżka płacy minimalnej, która postawi pracowników w jeszcze lepszej pozycji negocjacyjnej. Według informacji zebranych przez Instytut Badawczy Randstad, kasjerzy i sprzedawcy są wśród grup zawodowych, które najczęściej zmieniają miejsce pracy – aż 27% z  przedstawicieli tej grupy zadeklarowało, że aktywnie poszukują zatrudnienia w  innym miejscu. Jest to również grupa, której zarobki tylko w  niewielkim stopniu przekraczają wysokość minimalnej stawki. Obecna sytuacja pozwala nam przewidywać, że najbliższe lata będą czasem dynamicznych zmian na linii pracodawca – pracownik. Zwłaszcza, gdy nowe wynagrodzenie spowoduje skokowy wzrost płacy minimalnej, a  w  dłuższej perspektywie spowoduje rezygnację z  etatu na rzecz umów cywilno-prawnych lub działalności gospodarczej, a nawet stosowania nielegalnych praktyk i tzw. pobierania pensji pod stołem. Odchodząc od kwestii finansowych, skupmy się na pytaniu – jak i kiedy przygotować plan przeprowadzenia rekrutacji i kto powinien w nim uczestniczyć, aby zapewnić sukces? Tworząc harmonogram


Otoczenie handlu

Trade Readership Monitor Nielsen listopad 2019

WSPÓŁPRACA Z RZETELNYM PARTNEREM – TO SIĘ OPŁACA CzytelniCtwo Cyklu sezonowego P. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....? (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism)

otrzymujący prasę - sklepy w miejscowościach:

Poniżej 10 tys. n=296

Powyżej 10 tys. n=544

TRM XI 2019, dane ważone Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

% 48

% 40

% 58

% 34

% 33

% 30

% 17

% 15

4% Po ra

d ni k

Ha n

Ha n

d el

dl o w

6%

M W ia t&D H a ga dom o ś ci e t al a n dl o w z y n Ży c e ie Ha n dlow e Hur

ca

Po ra

d ni k

W ia

Ha n

dom

dl o w

o ś ci

ca

Ha n Ha n

d el

dlow

Hur

t&D

e t al

e

M Ha n a ga zy dl o w n Ży ci e e

Preferowany rodzaj wydania Poradnika handlowCa P. Jakie wydanie magazynu Poradnik Handlowca chciał(a)by Pan/i otrzymywać?

total sklepy w Polsce n=1006

70 %

TRM XI 2019, dane ważone

wydanie papierowe drogą pocztową

% 55

19 %

nie wiem, trudno powiedzieć

% 37 36%

13 % % 28

% e-wydanie 2% 33 (internet) 3

% 23

% 15

% 13 Po ra

d ni k

Ha n

d el

W ia

dom

o ś ci

Hur

t&D

5% Po ra

M Ha n a ga zy dl o w n Ży ci e listopad 2019 e

e t al

d ni k

W ia

dom

o ś ci

Ha n

d el

M Ha n a ga zy dl o w n Ży ci e handloweje Hur

t&D

e t al

Han w prasie Han TRM Nielsen Wg produkty reklamowane Ha n dl o w Ha n dl o w dl o w dl e eFMCG. ca ca stanowią ponadow50% asortymentu w co trzecim sklepie branży

41

Więcej o wynikach badań TRM Nielsen listopad 2019 na www.poradnikhandlowca.com.pl PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


Problemy handlu

działań rekrutacyjnych, które w przypadku mniejszych sklepów najczęściej przeprowadzane są bezpośrednio przez kierownika, bez angażowania zewnętrznych agencji HR, niezbędne jest uwzględnienie przeciętnego czasu poszukiwania pracownika. Obecnie jest to ponad miesiąc, nie gwarantując, że zatrudniony kandydat będzie spełniał wszystkie wymagania i  zostanie w  zakładzie na dłużej. Stąd powszechna praktyka „zapętlania” emisji ogłoszeń o poszukiwaniu zainteresowanych na stanowisko cechujące się częstymi zmianami – nawet, gdy w rzeczywistości wszystkie stanowiska są obsadzone, kierownik zabezpiecza się na wypadek nagłej rezygnacji. Jednak takie działanie szkodzi firmie w  dwójnasób – po pierwsze, kreując wizerunek niestabilnego miejsca pracy (co w  domyśle może wiązać się z przedmiotowym traktowaniem pracowników, częstymi wypowiedzeniami z  powodu kłopotów finansowych lub innymi negatywnymi czynnikami wpływającymi na częstą rekrutację). Pracownicy przeglądający oferty pracy na podstawie wąskich kryteriów – najczęściej lokalizacji i stanowiska – szybko wychwytują firmy, które prowadzą „niekończące się” rekrutacje. Po drugie, firma traci na takie działania zarówno

Reklama str. 91

Halls_Gumy_Teaser_PH_57x50.indd 1

środki finansowe, jak i moce przerobowe pracowników, chociażby odpowiadających za katalogowanie zgłoszeń i  ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony danych osobowych. Kandydaci coraz częściej oczekują informacji zwrotnej od przedsiębiorstw, do których rekrutowali – kolejne tygodnie milczącego telefonu zniechęcą do zgłoszenia się do firmy w  momencie, w którym może ich ona najbardziej potrzebować. Oczywiście myśląc o rozwoju miejsca pracy nie da się uniknąć czynników zewnętrznych, szczególnie ważnych w  sektorze usług, zwłaszcza w  przypadku prac niższego szczebla, charakteryzujących się niską specjalizacją pracownika i wysoką rotacją. W  związku z  postępującą automatyzacją coraz więcej sklepów wprowadza maszyny zastępujące proste, łatwe do zautomatyzowania prace. Niewątpliwie również kwestia nowej wysokości płacy minimalnej przyczyni się do jeszcze intensywniejszego poszukiwania rozwiązań pozwalających na długoterminowe oszczędności. Być może w ciągu najbliższych 10 lat znacznie częściej zamiast ogłoszeń „poszukiwany kasjer/sprzedawca” będziemy widzieć te skierowane do mechaników i techników wyspecjalizowanych w nowych maszynach? Na razie system kas samoobsługowych jest jeszcze daleki od doskonałości i stanowi jedynie wsparcie tradycyjnych kas, będąc jednocześnie pod stałą kontrolą pracownika na bieżąco pomagającego klientom i dodatkowego ochroniarza. Duże sieci jednak mogą pozwolić sobie na testowanie różnorodnych rozwiązań, które zmaksymalizują wydajność maszyn, które prędzej czy później trafią do mniejszych placówek.

20/12/2019 12:35

42

PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

Według badań MasterCard blisko połowa polskich konsumentów potrafi zrezygnować z zakupów, gdy kolejka w  sklepie jest zbyt długa. Aby poprawić dynamikę obsługi klienta pojawiają się więc kasy samoobsługowe umożliwiające wykonanie płatności i  skorzystanie z  karty rabatowej, a  nawet automatyczni asystenci w  postaci aplikacji na komórkę. Pojawia się więc kolejny aspekt wymagający uwzględnienia w  momencie kompletowania zespołu – rosnący wpływ klienta na wygląd sklepu. Niezależnie od wymagających natychmiastowego obsadzenia i łatwych do przewidzenia przyszłych wakatów w  firmie, niezbędne jest nie tylko wykorzystanie dogodnej pory na przeprowadzenie procesu rekrutacji, ale i wzięcie pod uwagę wszystkich czynników zewnętrznych. Przed publikacją kolejnego ogłoszenia warto zastanowić się, z  czego wynikają zwolnienia, wyciągnąć wnioski ze średniej długości zatrudnienia – czy pracownicy rezygnują z podobnego powodu i  jak można to naprawić? Jaką przewagę na rynku ma pracodawca i  co realnie może zaproponować kandydatowi tak, aby ten chciał zostać w  firmie na dłużej. Może w  tym np. pomóc przeprowadzone badanie zaangażowania pracowników. Warto też zorganizować spotkanie w  szerszym gronie kadry kierowniczej i  ustalić, czy konieczne jest wdrażanie nowej osoby – być może część procesów można zautomatyzować albo usprawnić pracę przez zmianę systemu zmianowego na bardziej wydajny. Mimo swojego charakteru rekrutacja nie powinna być traktowana jako doraźna pomoc, ale jeden z  elementów budowania wizerunku firmy w  oczach kandydatów. ▼


Otoczenie handlu

43 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEÅ&#x192; 2020


Technologia w FMCG

Samoobsługa przy kasie

fot. BigstockPhoto.com

Kasy samoobsługowe to jeszcze nie standard w placówkach handlowych, nawet w krajach bardziej rozwiniętych od Polski nie są codziennym widokiem, choćby w tak blisko przecież położonym Berlinie nie wyparły tradycyjnych stanowisk kasowych z obsługą. W naszym kraju też „pracują” w nielicznych sklepach.

Z

wygody takiego rozwiązania mogą korzystać od pewnego czasu klienci takich sieci, jak np. Kaufland, Rossmann, Auchan, czy Biedronka. Pozytywny odbiór i szereg korzyści wynikających z  zastosowania kas samoobsługowych powoduje, że również mniejsze sieci decydują się na wprowadzenie tych urządzeń – Arhelan oraz Społem z  Kalisza i Poznania. O tym, że urządzenia tego typu można zaadaptować do niewielkiej przestrzeni sklepu convenience przeko-

nuje Carrefour. W placówkach w  formacie Express pierwsze takie kasy pojawiły się już w końcu 2018 r. Kasa samoobsługowa jest zestawem kilku urządzeń, dzięki czemu można w sposób elastyczny dopasować setup do własnych preferencji. W jej skład wchodzą: monitor, skaner kodów kreskowych, waga, drukarka fiskalna, terminal płatniczy oraz recykler gotówki. W przypadku urządzeń do niewielkich placówek handlowych często rezygnuje się z wagi oraz recyklera gotówki,

44 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

umożliwiając tylko płatność bezgotówkową (co znacząco obniża koszt urządzenia). Całość jest zintegrowana z oprogramowaniem kasowym pozostałych stanowisk oraz z  programami lojalnościowymi. Wprowadzenie takich urządzeń do sklepu niesie ze sobą szereg korzyści. Najważniejszą jest rozładowanie kolejek, co zapewnia szybszą obsługę i  większe zadowolenie klientów. Rozwiązanie to okazuje się optymalne dla osób dokonujących niewielkie zakupy – do 20 indeksów. Kolejną zaletę stanowi również optymalizacja pracy personelu. Jeden pracownik – w  roli asystenta sprzedaży – może odpowiadać za 4 lub nawet 6 stanowisk jednocześnie. Dzięki temu pozostali zatrudnieni mogą zostać oddelegowani do innych zadań. To również odpowiedź placówek handlowych na braki kadrowe. Ponadto redukuje się koszty pracy – składki ZUS, pensja, ubezpieczenie zdrowotne.

Część klientów – głównie osoby starsze – mogą sobie nie poradzić z obsługą dotykowego monitora, wobec tego będą korzystać z pomocy kasjera przy klasycznym stanowisku.

Wprowadzenie kas samoobsługowych niesie ze sobą także szereg zagrożeń. Najpoważniejszym okazują się kradzieże. Zdarza się, że niektóre osoby w przypadku produktów sprzedawanych luzem, jak owoce, warzywa i  pieczywo, zaznaczają przy kasie za-


Technologia w FMCG

kup tańszych towarów. Kolejnym utrudnieniem jest autoryzacja sprzedaży produktów akcyzowych – alkoholu i wyrobów tytoniowych. Każdorazowo gdy klient dokonuje zakupu takiego artykułu, asystent sprzedaży musi podejść do stanowiska i zatwierdzić transakcję. Występuje również bariera technologiczna. Część klientów – głównie osoby starsze – mogą sobie nie poradzić z  obsługą dotykowego monitora, wobec tego będą korzystać z  pomocy kasjera przy klasycznym stanowisku. Dla wielu, zarówno klientów, jak i  detalistów wzajemny kontakt jest jedną z najważniejszych przewag sklepów tradycyjnych nad sieciowymi. Krótka rozmowa, polecenie nowości, czy zwykłe „co u  Pani/ Pana słychać? ” budują pozytywne przeżycia, co w  dobie zwracania uwagi branży handlowej na „customer experience” jest wartością nieocenioną. W kolejnych latach będziemy obserwowali szybki rozwój kas samoobsługowych. Jeszcze nie tak dawno temu za kompletny zestaw handlowcy musieli zapłacić nawet 100 tysięcy złotych. Dzisiaj ceny są już zdecydowanie mniejsze, jednak bez wydatku kilkudziesięciu tysięcy złotych się nie obejdzie. W  przypadku większych placówek nieopłacalne jest instalowanie tylko jednego stanowiska. Żeby inwestycja zwróciła się relatywnie szybko wymaganych jest kilka kas tego typu. Spadek cen urządzeń i  rosnące koszty zatrudnienia powodują jednak, że coraz więcej sieci przychylniej patrzy na to rozwiązanie i  z czasem stanie się ono dostępne w  większości placówek sieciowych. Zawsze będzie to jednak uzupełnienie dla tradycyjnych kas. ▼ Patryk Łusiewicz

45 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


Auto dla handlowca

Samochód skrojony

pod przedstawiciela handlowego

fot. BigstockPhoto.com

Pojazd służbowy często określa się mianem mobilnego biura. Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie szczególnie w zawodzie przedstawiciela handlowego. Spiesząc od sklepu do sklepu i spędzając długie godziny „za kółkiem” oczekuje się odpowiedniego komfortu pracy. Na co zwrócić więc uwagę, by zarówno pracownik, jak i pracodawca byli usatysfakcjonowani z zakupu?

S

amochód pozostaje jedną z podstaw prowadzenia działalności handlowej. Nie sposób przewieźć produkty oraz dotrzeć do klienta bez niego. Wymagania jakie stoją przed autem użytkowanym przez przedstawiciela handlowego są większe niż dla klienta indywidualnego, ze względu na intensywność eksploatacji. Przebiegi rzędu 50 tysięcy kilometrów rocznie na nikim z branży nie robią większego wrażenia. Wybór odpowiedniego modelu, zdolnego bezawaryjnie sprostać trudom użytkowania okazuje się kluczowy dla zarządców floty. Auto jest narzędziem pozwalającym zarobić i niskie koszty eksploatacji pozostają najważniejszym wskaźnikiem dla przedsiębiorstw. Podstawą analizy budżetu przeznaczonego na firmo-

wy pojazd jest TCO (Total Cost of Ownership), czyli całkowity koszt posiadania i użytkowania pojazdu. Uwzględnia się tutaj m.in. koszt zakupu, paliwo, przeglądy serwisowe, ubezpieczenie, amortyzacja oraz naprawy. Przeważnie rozpatruje się to w skali trzy- lub czteroletniego okresu używania. Po tym czasie przewiduje się zmianę na nowy model, ze względu na rosnące koszty serwisowania. Największą część – około 2/3 – TCO stanowi utrata wartości oraz koszt paliwa. Warto wspomnieć w  tym miejscu, że od 1 września 2019 r. w przypadku aut dostawczych (osobowych rok wcze-

Janusz Ellert Brand Manager Fiat Professional Największym zainteresowaniem klientów flotowych w branży handlowej cieszy się niezmiennie od lat Fiat Ducato. Ten model to prawdziwy bestseller zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Dzięki możliwości wyboru jednej z  wielu dostępnych wersji, różnych długości nadwozia i wysokości dachu, można dopasować właściwy wariant do potrzeb prawie każdego użytkownika i  biznesu. Na rok mode-

46 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

śniej) obowiązuje nowy cykl pomiarów zużycia paliwa, według normy WLTP. Wartości podawane od tego czasu przez producentów bardziej odpowiadają rzeczywistości i uzależnione są ponadto od zastosowanej zabudowy, skrzyni biegów, rozmiaru felg – wszystkiego co wpływa na zużycie paliwa. Dla samego przedstawiciela handlowego ważniejsze pozostają inne aspekty. Przede wszystkim liczy się wyposażenie. W  dzisiejszych czasach absolutnym minimum pozostaje klimatyzacja, komputer pokładowy obrazujący podstawowe parametry pracy samochodu oraz tempomat. Przydatnymi akcesoriami są podgrzewany fotel kierowcy, fabryczna nawigacja oraz gniazda USB. Niemałe znaczenie ma również dobór jednostki napędowej. Mając na uwadze duże dystanse pokonywane na drogach szybkiego ruchu warto pochylić się nad wyborem mocniejszego silnika sparowanego ze skrzynią biegów o większej liczbie przełożeń. Zapewni to nie tylko lepszą dynamikę, ale również odwdzięczy się niższym spalaniem przy wyższych prędkościach i pod obciążeniem. ▼ Patryk Łusiewicz

lowy 2020 oferta Ducato poszerzyła się o mocniejsze i  jednocześnie bardziej ekonomiczne silniki o pojemności 2.3l o mocach od 120 KM do 180 KM, nową 9 biegową automatyczną skrzynię biegów oraz nowoczesny 7” ekran multimedialny. W segmencie małych samochodów dostawczych kategorii N1 coraz więcej klientów decyduje się na mniejsze modele Fiat Professional: Fiorino i Doblo, które w 2019 r. biły rekordy sprzedaży. Klienci flotowi cenią samochody dostawcze Fiat Professional za sprawdzone konstrukcje i  rozwiązania, niezawodność i  szeroką sieć serwisów dostępnych w całej Polsce.


XXXXXXXX

47 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEÅ&#x192; 2020


Ekologia w FMCG

STOP marnowaniu żywności

Czas na intensyfikację działań branży FMCG we współpracy z konsumentami Najnowszy raport przygotowany przez ekspertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) przestrzega, że aktualne tendencje mogą doprowadzić do niedoborów żywności, spotęgować migracje ludzi i podsycić konflikty. Jednym z istotnych zaleceń dla wszystkich osób, którym nieobojętny jest los naszej planety jest ograniczenie marnowania jedzenia. Walkę o lepsze jutro już teraz podejmują nie tylko świadomi ekologicznie konsumenci, ale również handlowcy i sieci spożywcze. Jednak wciąż jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia w tym obszarze, i to na wczoraj.

Za dużo jedzenia w śmietniku Wyrzucanie nieskonsumowanej żywności oraz jej późniejsze składowanie skutkuje niepożądanym wpływem na środowisko naturalne. Z  raportu IPCC wynika, że aż 25-30%. jedzenia jest obecnie marnowane. Odpowiedzialni za ten proceder są przede wszystkim konsumenci, ale swój udział mają również rolnicy, producenci, dystrybutorzy i  sieci handlowe. Choć w  sklepach nie marnuje się aż tak dużo żywności, to jednak właśnie tam kształtują się postawy konsumenckie, które wpływają na niewłaściwe decyzje zakupowe, np. kupowanie „na zapas”, pod wpływem impulsu, bez wcześniejszego planu i sprawdzenia stanu lodówki. Dlatego tak ważne jest uzmysłowienie społeczeństwu konsekwencji jakie niesie za sobą pozostawienie tego zjawiska na obecnym poziomie. Z najnowszego raportu Federacji Polskich Banków Żywności, opracowanego na podstawie badania zrealizowanego w pierwszej połowie 2019 r.

przez SGGW, wynika, że 42%. Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucić jedzenie, najczęściej pieczywo, wędliny i świeże owoce. Główną przyczyną, dla której trafia ono do kosza, jest jej zepsucie. Wśród pozostałych powo-

dów wyróżniają się przeoczenie daty ważności oraz przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia. Na kolejnych miejscach znalazły się nadmierne, a także nieprzemyślane zakupy, za duże opakowania, niewłaściwe przechowywanie, zakupy produktów niskiej jakości oraz brak pomy-

48 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

słu na wykorzystanie konkretnego składnika podczas przygotowywania jedzenia. Nowe obowiązki Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności weszła w życie 18 września ubiegłego roku. Do lutego sklepy mają czas na podpisanie umów z  wybranymi organizacjami, jednak Inspekcja Ochrony Środowiska zapowiada wprowadzenie działań kontrolnych dopiero w kolejnym miesiącu. Do tej pory tego typu współpraca odbywała się dobrowolnie. Obecnie, przepisy ustawy zobowiązują sklepy wielkopowierzchniowe do przekazywania niesprzedanej żywności organizacjom charytatywnym. Chodzi wyłącznie o  żywność, za wyjątkiem alkoholu, wciąż dobrą do spożycia, czyli będącą w  terminie ważności. Ustawa dotyczy sklepów wielkopowierzchniowych, tzn. placówek powyżej 250 m 2 powierzchni, dla których sprzedaż żywności stanowi przynajmniej 50% całkowitych przychodów. Przez pierwsze 2 lata nowe prawo


Ekologia w FMCG

będzie obejmować wyłącznie jednostki handlowe powyżej 400 m 2 powierzchni. Sklepy, które nie będą przekazywały żywności do organizacji, będą płacić 10 groszy za 1 kilogram zmarnowanej żywności. Pieniądze trafią do organizacji charytatywnej, z  którą współpracują. Dodatkowe 5 tys. zł będzie trzeba uiścić, jeśli sklep nie zawarł stosownej umowy. Ustawa nie reguluje szczegółów współpracy. Jak nie marnować jedzenia w sklepach Wiele sieci sklepów od lat współpracuje z zewnętrznymi organizacjami charytatywnymi lub lokalnymi społecznościami, przekazując niesprzedane produkty. Pozostali han-

Michał Sikora Kierownik ds. komunikacji Tesco Polska Tesco od lat walczy z marnowaniem żywności na różnych płaszczyznach. Jednym z  najbardziej efektywnych rozwiązań są przeceny produktów, dzięki którym Tesco tylko w  ciągu ostatnich ośmiu miesięcy uratowało ponad 15 tys. ton żywności. Do najczęściej przecenianych produktów należą warzywa i owoce oraz nabiał. Przeceny produktów to tylko jeden z  kanałów wpływających na ograniczanie marnowania żywności w  sieci sklepów. Nadwyżki żywności – pełnowartościowe produkty, których nie zdążymy sprzedać – zostają przekazane dla najbardziej potrzebujących. Kluczowa wówczas dla Tesco jest współpraca z  Bankami Żywności, Caritas Polska i lokalnymi organizacjami charytatywnymi. Z  kolei produkty nie nadające się do spożycia przez ludzi, Tesco przekazuje organizacjom pomagającym zwierzętom – jako „Dużą pomoc dla małych przyjaciół”.

dlowcy, zobligowani ustawą, również dopracowują szczegóły organizacyjne i przystępują do umów mających na celu ograniczenie marnowania jedzenia. Sieci realizują programy, których celem jest przeciwdziałanie stratom żywności na każdym szczeblu funkcjonowania firmy. Nieustannie optymalizują procesy zaopatrzeniowe sklepów, by zapobiegać sytuacjom zmuszającym do utylizowania produktów i monitorują termin przydatności do spożycia sprzedawanych artykułów. Często wprowadzają też systemy przecen żywności z  krótką datą przydatności do spożycia, aby skutecznie minimalizować ryzyko marnowania żywności. Stosunkowo nowym pomysłem wykorzystywanym przez handlowców jest współpraca z  różnymi aplikacjami, np. Too Good To Go, za pośrednictwem których klienci mogą tuż przed zamknięciem sklepów kupować przydatną do spożycia żywność w  obniżonych cenach. Stosowana jest też wewnętrzna procedura segregacji odpadów odbieranych przez wyspecjalizowane firmy. Większość z nich podlega recyclingowi, przetworzeniu lub odzyskowi, np. z  owoców i  warzyw robiony jest biogaz do wytwarzania energii i  ciepła, a  pieczywo trafia do gorzelni jako surowiec do produkcji alkoholu. Wśród europejskich detalistów popularne są również takie pomysły, jak np. przekazywanie niesprzedanego pieczywa na paszę dla zwierząt hodowlanych lub zużytego oleju do smażenia oraz tłuszczu drobiowego firmom produkującym biopaliwa. Wielu uczestników rynku spożywczego włącza się rów-

49 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

Maria Ahmad Head of Sales Too Good To Go Nikt z nas nie lubi wyrzucać jedzenia, ale niestety nawet najlepsze planowanie czasami nie jest nas w  stanie uchronić przed marnowaniem. W Polsce marnuje się rocznie 9 milionów ton żywności. Na szczęście są proste rozwiązania, z  których można skorzystać na co dzień, by wspólnie walczyć z  marnotrawstwem. Tutaj z  pomocą przychodzi aplikacja Too Good To Go, która daje możliwość walki z marnowaniem jedzenia w  niezwykle łatwy sposób, łącząc za pomocą aplikacji klientów i  miejsca, gdzie na koniec dnia zostaje niesprzedana żywność. Przedsiębiorcy nie muszą się martwić o  chętnych na odbieranie paczek, bo jest ich całe mnóstwo. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 100 000 użytkowników, którzy sami przychodzą po paczki z  jedzeniem, więc nie jest potrzebny również transport. Klienci cieszą się, że uratowali jedzenie przed wysypiskiem. Właściciele mogą zarobić, a najbardziej zyskuje planeta – bo każde wyrzucone jedzenie to też dodatkowa emisja szkodliwych gazów do atmosfery.

nież do akcji mających na celu edukację społeczeństwa oraz promowanie i utrwalanie wśród konsumentów ekologicznych zwyczajów. ▼ Paula Wendland


SPORT W FMCG

Sportowe partnerstwo Aktywność jest świetną odskocznią od stresu, a dobre pomysły niejednokrotnie przychodzą, gdy nasz mózg przestawia się na inny tryb. Gdy zapytamy się, kiedy przychodzą nam do głowy najlepsze rozwiązania, najczęściej odpowiedzią będzie nie w pracy, ale przy innych aktywnościach – wyjaśnia Michał Zych, Dyrektor Marketingu w SPAR Polska.

I

mpuls do uprawiania nowej aktywności fizycznej przychodzi często z zewnątrz. Nie inaczej było w  przypadku naszego dzisiejszego bohatera. – Od dziecka byłem aktywny, przez lata uprawiałem koszykówkę. Moja przygoda z  bieganiem rozpoczęła się jednak wraz z objęciem roli Dyrektora Marketingu w SPAR Polska 5 lat temu. Marka w  Europie była kojarzona z  lekkoatletyką, w  kraju wspierała szeroki wachlarz dyscyplin sportu, w  tym biegi w  Rzeszowie, gdzie mieści się siedziba firmy – mówi Michał Zych. Wokół tej dyscypliny postanowiono się skoncentrować. SPAR Polska jest partnerem cyklu biegów w  stolicy Podkarpacia i  organizuje własny, tytularny SPARing na 10 km powiązany z dniem dziecka oraz

Michał Zych trenuje wspólnie z grupą „Biegam Bo Lubię” w  Rzeszowie. Ponadto realizując się w  roli ojca stara się zaszczepiać zamiłowanie do sportu w  swojej 7-letniej córce Julii. – Dzięki temu, że zacząłem ją zabierać na trenin-

Motto Poradnika Handlowca od 2002 r.: „Czas odreagować stresy! Czas odejść od komputerów! Czas na bieganie!”

rosła moja pasja do biegania – jako przedstawiciel firmy, chciałem być aktywnym promotorem tej formy aktywności – podkreśla Dyrektor Marketingu w SPAR Polska.

gi, inne osoby z grupy również postanowiły przychodzić ze swoimi dziećmi. W przerwach między ćwiczeniami, wspólnie się bawią, a my możemy przepracować aktywnie 1,5h go-

fot. archiwum prywatne

fot. archiwum prywatne

biegami dla dzieci i młodzieży. Stworzono także partnerski program dla sklepów franczyzowych, aby wspólnie wspierać wydarzenia biegowe w  ich okolicy, w  ramach strategii „Moja okolica, mój SPAR”. – I  tak, równoległe

50 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


SPORT W FMCG

dziny i razem spędzić ten czas – oznajmia biegacz-. Wiele godzin poświęconych na budowaniu optymalnej formy poskutkowało decyzją o udziale w zawodach. Na jednym starcie się nie skończyło – co więcej – doszły kolejne dyscypliny. – Biorę „obowiązkowo” udział w cyklu biegów rzeszowskich, którego jako SPAR Polska jesteśmy partnerem od 2013 r. Wyjątkowy charakter ma Bieg Niepodległości 11 listopada, podczas którego na starcie biegacze tworzą żywą flagę, dzięki białym i  czerwonym koszulkom, a  przed startem odśpiewuje się Mazurka Dąbrowskiego. Dla mnie jednak wyjątkowe były dwa zawody w 2018 r. – Półmaraton Rzeszowski, z uwagi na odległość, z  którą pierwszy raz się zmierzyłem oraz Iron Dragon Triathlon, który pokonałem na dystansie sprint – był to mój pierwszy triathlon – przyznaje sportowiec ze SPAR Polska. Zmierzenie się z trzema dyscyplinami w  czasie jednego startu okazało się największym dotychczasowym sukcesem sportowym. – Przepłynąłem 750 m, po czym przejechałem na rowerze 20 km, a na koniec przebiegłem 5 km. Znalazłem się w  połowie stawki, z  czasem 1:30:27 – wyjawia Michał Zych. Kolejne plany związane ze startami wiążą się właśnie z  triathlonem. – W  tym roku chciałbym ukończyć Triadę Południa, czyli cykl trzech triathlonów, które odbywają się w miastach na południu Polski. Chciałbym też wziąć udział w  Salford Triathlon w  Manchesterze, gdzie mieszka moja siostra Marlena, która zaraziła mnie pasją do triathlonu – podsumowuje Dyrektor Marketingu. ▼ Patryk Łusiewicz

51 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


Kalendarium handlowca

Kalendarium handlowca 1 stycznia – Nowy Rok Pierwszy dzień roku, w Polsce dzień wolny od pracy. W  tym dniu królują szampany i wina musujące. 5 stycznia – Dzień Bitej Śmietany W  to słodkie święto wypada urozmaicić deser bitą śmietaną. 6 stycznia – Trzech Króli Święto chrześcijańskie, od 2011 r. w  Polsce dzień wolny od pracy. 16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw Warto odpowiednim asortymentem zainteresować klientów amatorów pikantnych potraw. 19 stycznia – Dzień Popcornu Promocja w  tym dniu na prażoną kukurydzę mile widziana! 20 stycznia – Dzień Bigosu To polskie tradycyjne danie. Można je sprzedawać jako danie gotowe lub oferując z osobna poszczególne składniki. 21 stycznia –Dzień Babci, 22 stycznia – Dzień Dziadka W tych dniach warto wzmocnić ofertę słodyczy, ale też prozdrowotnych produktów. 23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych Dzień bez Opakowań Foliowych to pożyteczna inicjatywa, która zrodziła się kilka lat temu ze względów proekologicznych. 30 stycznia – Dzień Rogalika Pyszny rogalik to najlepszy sposób, by umilić sobie poranek. Zadbajmy, by klienci w tym dniu szczególnie to docenili!

Styczeń to czas karnawału i ferii zimowych

Handel detaliczny w branży FMCG w styczniu nie zapada w przysłowiowy „sen zimowy”. Wprawdzie daleko mu do grudniowych rekordowych obrotów, jednak trwający w tym miesiącu karnawał, ferie zimowe dla uczniów szkół w części województw czy popularny Dzień Babci i Dzień Dziadka generują przyzwoitą sprzedaż wybranych kategorii asortymentowych. Karnawałowe szaleństwa Czas karnawału to dla placówek handlowych okres, w którym najlepiej sprzedają się alkohole wysokoprocentowe. Warto zatem dokładnie przyjrzeć się ofercie swojego sklepu, zaznajomić z  aktualnymi rynkowymi trendami i  w  oparciu o  tę wiedzę dokonać koniecznych zmian. Na pewno na topie będą alkohole z półki premium czy super premium, propozycje whisky czy modny ostatnio rum. Jeśli chodzi o pojemności, to zainteresowaniem cieszyć się będą te powyżej popularnej „półlitrówki”. Wzmocnić przy okazji warto grupę produktów komplementarnych – napoje gazowane i  niegazowane, soki, słodkie i słone przekąski.

dzeniem cieszyć się mogą również produkty prozdrowotne czy wybrane suplementy diety. Czy na feriach można zarobić? Przynajmniej połowa polskich uczniów będzie spędzać ferie zimowe w styczniu, najczęściej w  kraju. To szansa na większe obroty głównie dla sklepów położonych w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach. Rodzinne wakacje w górach spędzane na świeżym powietrzu zawsze wzmagają apetyt, wielu turystów zapewne skieruje swe kroki do placówek handlowych, by zaopatrzyć się w żywność. ▼ Jacek Ratajczak

Wnuki w akcji

Styczeń

Babcia i dziadek to w  życiu każdego wnuka bardzo ważna osoba. Na tej więzi handlowcy mogą nieźle zarobić. 21 i 22 stycznia do sklepów ruszy bowiem „armia” wnuków (w  większości z  rodzicami), by odwzajemnić swą miłość drobnym upominkiem. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyć się będą wszelkiej maści słodycze – od okolicznościowych bombonier, poprzez czekolady, po wyszukane praliny. Warto zwiększyć także ofertę kaw czy herbat z grupy premium. Powo-

Najpopularniejsze imieniny w tym miesiącu: Szymona (5 stycznia), Kacpra (6 stycznia), Niny (14 stycznia), Małgorzaty (18 stycznia), Agnieszki (21 stycznia), Karola (28 stycznia), Martyny (30 stycznia).

52 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

Zakaz handlu w niedziele: 5, 12, 19 stycznia. Ponadto sklepy nieczynne będą 1 stycznia (Nowy Rok) i 6 stycznia (Trzech Króli).


Gwiazdka w Kościerzynie

Wizyta u rodzeństwa Konkolów Tradycją stało się spotkanie Wydawcy „Poradnika Handlowca” Wiesława Generalczyka, z rodzeństwem Konkolów ze Skorzewa koło Kościerzyny. Nie inaczej było w 2019 r. Regularne wizyty są doskonałą okazją, by podsumować mijający rok oraz podzielić się planami na nadchodzący czas.

P

rzypomnijmy, że niemal osiemnaście lat temu nasze Wydawnictwo rozpoczęło wspieranie rodziny Konkolów. W połowie 2002 r. matka Zbyszka, Sławka, Arka, Grzegorza, Mateusza i  Anety została w  brutalny sposób zamordowana w  swoim sklepie w  Kościerzynie. W ataku zginęła również jej młodsza siostra, która osierociła syna Dominika. Rodzeństwo Konkolów zostało pod opieką ojca i  dziadków. Policji po paru miesiącach udało się ująć sprawcę, któremu zarzucano dodatkowo zabójstwo pracownicy baru w Nysie. Za potrójne morderstwo Roman O. został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, z  możliwością ubiegania się o  przedterminowe zwolnienie po 35. latach kary. Zbrodnią w Kościerzynie żyła cała Polska – zewsząd płynęły kondolencje i  słowa wsparcia. Wówczas ruszyła też pomoc ze strony naszego Wydawnictwa. Zapoczątkowaliśmy zbiórkę pieniędzy, w  którą włączyli się przedstawiciele całego sektora FMCG – sklepy, producenci. Zebrano kwotę ponad 40 tysięcy złotych, która została wpłacona na założone dla dzieci książeczki oszczędnościowe, z  których można było skorzystać po uzyskaniu pełnoletności. Dwa razy do roku (Wielkanoc i Boże Narodzenie) Pan Wiesław osobiście odwiedzał dzieci wręczając im prezenty. Corocznie organizowaliśmy dla nich kilkudniowe wycieczki do Poznania i okolic, w czasie któ-

rych mogli m.in.: popłynąć statkiem po Warcie, zwiedzić ZOO, zobaczyć Palmiarnię oraz mecz el. Ligi Mistrzów. W 2016 r. w charakterze widzów brali udział w Mistrzostwach Świata i Europy FIM w Supermoto. Od tego czasu spotkania są już inne, ponieważ dzieci nie potrzebują bezpośredniej pomocy i  same sobie znakomicie radzą w dorosłym życiu. Ubiegłoroczne święta Bożego Narodzenia były doskonałą sposobnością do odwiedzin i odświeżenia relacji. Wiesław Generalczyk spotykał się z piątką rodzeństwa oraz żoną i dzieckiem Arka-

2009

diusza, by w miłej atmosferze móc porozmawiać. Na przestrzeni lat również czytelnicy „Poradnika Handlowca” mogli śledzić, jak dzieci dorastały i  po kolei wkraczały w dorosłość. Teraz – po niemal osiemnastu latach od śmierci ich matki – widzimy grupę dorosłych, młodych ludzi, którzy pełni nadziei wkraczają w  kolejny etap swojego życia, realizując się zawodowo i zakładając już własne rodziny, nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, gdzie mieszka i pracuje Sławek. ▼ Patryk Łusiewicz

2011

2019

53 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


10

ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP

WYSTARTOWAŁA JUBILEUSZOWA

EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA NIEZALEŻNYCH HANDLOWCÓW Redakcja „Poradnika Handlowca” po raz 10 zaprasza naszych czytelników – właścicieli niezależnych sklepów branży FMCG – do udziału w autorskim konkursie „Odśwież Swój Sklep”. W dotychczasowych 9 edycjach konkursu nagrodziliśmy już ponad 100. właścicieli sklepów z całej Polski – być może to właśnie Państwa sklep będzie następny! Wraz ze sponsorami konkursu odmieniliśmy oblicze handlu, m.in. w sklepach w Andrychowie, Sanoku, Staninie, Morągu, Grudziądzu i Krzeszowicach. Aby spróbować swojego szczęścia wystarczy, by właściciel sklepu wypełnił kupon i wysłał go pocztą lub mailem na adres redakcji „Poradnika Handlowca”.

Ewa i Jolanta Święszek, sklep Delikatesik w Krzeszowicach, laureatki IX edycji konkursu „Odśwież Swój Sklep”

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? W konkursie „Odśwież swój sklep” może wziąć udział każdy właściciel niezależnego sklepu z produktami FMCG o powierzchni do 150 m 2.

NAGRODY 10. EDYCJI ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP I NAGRODA: • Wyposażenie sklepu o wartości 20 000 zł – ufundowane przez sieć Groszek • Projekt sklepu ufundowany przez sieć Groszek • Regał w strefie kasy ufundowany przez firmę Mars Wrigley • Badanie optymalizacyjne sklepu i regały specjalistyczne ufundowane przez firmę MAGO • Zestaw garnków Prime i zestaw sztućców Modern 24 el. ufundowany przez firmę Gerlach • Waga kalkulacyjna PR-II 15P RS ufundowana przez firmę CAS Polska • Metkownica BLITZ i kalkulator SHARP ufundowane przez firmę Torell II i III NAGRODA: • Zestaw sztućców Modern 24 el. ufundowany przez firmę Gerlach • Metkownica BLITZ i kalkulator SHARP ufundowane przez firmę Torell POZOSTAŁE NAGRODY: • 37 szt. kalkulatorów SHARP ufundowanych przez firmę Torell • 7. zestawów drobnych sztućców ufundowanych przez firmę Gerlach

ORGANIZATOR KONKURSU:

NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE? Na kuponie konkursowym zamieszczonym obok należy wskazać prawidłowe odpowiedzi poprzez wpisanie litery „T” (tak) lub „N” (nie). We wskazaniu prawidłowych odpowiedzi pomocna na pewno będzie lektura „Poradnika Handlowca” oraz naszej strony internetowej www.poradnikhandlowca.com.pl. Wypełniony Kupon Konkursowy należy wysłać na adres redakcji z dopiskiem na kopercie „Odśwież Swój Sklep”. WARUNKI KONKURSU Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się w październiku br., a zakończy 21 lutego 2020 r. Zgłoszenia i rozwiązania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niezależna komisja, składająca się z przedstawicieli Sponsorów i redakcji, wyłoni laureatów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach „Poradnika Handlowca” nr 3/2020. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.poradnikhandlowca.com.pl Zapraszamy!

SpoNSOR GŁÓWNY: SpoNSORZY: 9

54 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP

ZADANIE KONKURSOWE

Wskaż prawidłowe odpowiedzi, wpisując literę „T” (Tak) lub „N” (Nie)

1. Czy za datę narodzin spółdzielczości spożywców w Polsce (pod zaborami) przyjmuje się 1869 rok? 2. Czy sieć Groszek była już sponsorem konkursu „Odśwież Swój Sklep”? 3. Czy supermarkety proximity to sklepy w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy zaspokajające kompleksowo potrzeby klientów? 4. Czy we franczyzie tzw. twardej właściciel sklepu ma dużą swobodę podejmowania decyzji biznesowych? 5. Czy od 1 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele sklepów spożywczych będą zobowiązani wymienić stare modele kas na kasy online? 6. Czy omnichannel to pojęcie obrazujące wielokanałowość sprzedaży, czyli handel zintegrowany wielokanałowo? 7. Czy, jeśli zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie zostanie utracone w danym roku, to prowadzący działalność może ubiegać się o ponowne jego wydanie w następnym roku?

KUPON KONKURSOWY

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie „ODŚWIEŻ SWÓJ SKLEP” 10 edycja

Nazwa firmy

Imię i nazwisko właściciela Adres sklepu E-mail Powierzchnia sklepu Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora

Tel. kontaktowy:

(podpis i pieczątka sklepu)

W MOIM SKLEPIE PILNEGO ODŚWIEŻENIA WYMAGAJĄ (zaznacz max. 2 pozycje) Meble

Lada chłodnicza

Sprzęt fiskalny

Oświetlenie

Witryna sklepu

Waga/Krajalnica etc.

Zgłoszenia z dopiskiem „Odśwież Swój Sklep” prosimy przesyłać na nasz adres: „Poradnik Handlowca”, ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mailem: konkurs@poradnikhandlowca.com.pl

55 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


SŁODYCZE OKOLICZNOŚCIOWE

fot. BigstockPhoto.com

Słodycze na różne okazje Początek roku mija handlowcom pod dyktando sprzedaży słodyczy okolicznościowych. W styczniu świętuje się bowiem Dni Babci i Dziadka, a na przełomie stycznia i lutego na sklepowych półkach pojawiają się już motywy walentynkowe i zaczyna królować wszechobecna czerwień. Oferta słodyczy z roku na rok okazuje się coraz szersza, trzeba więc dobrze przemyśleć kwestie zatowarowania.

N

ajwiększy boom na sprzedaż słodkości przypada na miniony właśnie okres bożonarodzeniowy, początek roku charakteryzuje się również zwiększonymi obrotami tej kategorii. Miejsce Mikołajów, bałwanków i aniołków zajmują wówczas bombonierki dla wszystkich babć i dziadków. Styczeń charakteryzuje się jednak wieloma innymi okazjami, by obdarować ko-

goś słodkościami (patrz tabelka). Uświadomienie klientów, z jakimi świętami mamy do czynienia danego dnia, może zwiększyć rotację artykułów znajdujących się na regałach z łakociami. Wymaga to jedynie odrobiny zaangażowania ze strony pracowników sklepu. Najłatwiej i najszybciej można zawiesić na witrynie plakat w formie kartki z  kalendarza. Stałych klientów, z  którymi ma się dobry

56 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

kontakt można również informować o niecodziennym święcie przy okazji kasowania zakupów. Asortyment dobrze dobrany Oferta słodyczy okolicznościowych powinna składać się przede wszystkim z  bombonierek, pralinek i  czekoladek. Producenci starają się przyciągać kupujących specjalnymi edycjami, często sper-


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

57 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEÅ&#x192; 2020


SŁODYCZE OKOLICZNOŚCIOWE

Andrzej Lewandowski Współwłaściciel Celpol W ofercie firmy Celpol znaczącą rolę odgrywają ciastka okazjonalne. Wśród nich od ponad 25 lat rozwijamy ofertę ciastek walentynkowych. Przez te lata stworzyliśmy niepowtarzalne wzory i  smaki „miłosnych” ciasteczek, które wykonane w różnych, często unikatowych technologiach przyciągają wiernych odbiorców, którzy już w  połowie grudnia zaczynają robić zapasy naszych walentynkowych łakoci. Najlepiej sprze-

sonalizowanymi dzięki obwolutom umieszczonym na opakowaniach. Zarówno dla wytwórców, jak i handlowców rozwiązanie takie wydaje się najbezpieczniej-

Okazjonalną ofertę należy w odpowiedni sposób zareklamować w przestrzeni placówki, tak by klient miał ułatwione zadanie, poszukując słodkości dla najbliższych.

szym, ponieważ w przypadku niesprzedania części artykułów łatwo zdjąć obwolutę i w ten sposób okazjonalna słodycz nabiera uniwersalnego charakteru i można ją oferować przy innej okazji. Dzięki temu uniknie się problemu przecen i łatwiej ustali ilość zaopatrzenia, nie przejmując się ewentualnym nadmiarem. Przygotowując ekspozycję słodkości należy wziąć pod uwagę, że bombonierki dla babci i  dziadków kupują często młodsi klienci. Wobec tego chociaż część

dające się w tym czasie pozycje to: „Walentynki” – maślane ciasteczka wypełnione oryginalną, owocową galaretką; Amorki – „serce w sercu” – ciastko w kształcie serca wypełnione orzechowym kremem i  ozdobione ornamentem w  kształcie serduszka, wykonanym z  białej czekolady; Buziaczki –ciastko nadziewane czerwoną galaretką, zdobione serduszkiem z białej czekolady, oraz „Miłosne” – maślane herbatniki w  kształcie serca z  wygrawerowanym napisem „LOVE”. Kolekcja ta co kilka lat jest ulepszana i rozszerzana o  nowe wyroby, czego dowodem jest udana ubiegłoroczna premiera ciasteczka „For You”.

asortymentu powinna znaleźć się na wysokości wzroku i w zasięgu ręki dzieci. Z tego względu należy również dokonać zróżnicowania oferty pod względem ceny. Wiadomo bowiem, że niepełnoletni kupujący dysponują mniejszym budżetem i w dużej mierze zwracają uwagę właśnie na cenę. Osoby w wieku szkolnym stanowią tylko część klienteli, dlatego należy zaoferować także droższe słodkości. Chcąc dodatkowo rozszerzyć ekspozycję, nie należy ograniczać

Aleksandra Kucała Marketing Manager I.D.C. Polonia Walentynki to święto, które jest popularne wśród młodzieży. To kwestia zabawy i prezentów, które wcale nie muszą być dro-

58 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

się tylko do regału ze słodyczami, ale także postawić na sali sprzedaży specjalną wyspę z najlepiej rotującymi słodkościami. Nie zapominajmy także o  kwestiach marketingowych. Okazjonalną ofertę należy w odpowiedni sposób zareklamować w  przestrzeni placówki, tak by klient miał ułatwione zadanie, poszukując słodkości dla najbliższych. Chcąc zwrócić uwagę na konkretne produkty, można również zastosować specjalne cenówki, które dodatkowo przyciągną wzrok. Serce w każdej postaci Przypadające w  połowie lutego Walentynki są kolejną okazją do zwiększenia sprzedaży słodkości. Z  roku na rok rośnie bowiem popularność tego święta wśród Polaków. Z okazji dnia zakochanych Mastercard przygotował w 2019 r. raport „Love Index”. Ubiegłoroczne wyniki pokazują, że wartość wydatków Polaków na prezenty dla ukochanej osoby urosła o  56% w  ciągu trzech lat. Z kolei z danych Baromertu Providenta z ubiegłego roku wynika, że przeciętny Polak wyda na obchody święta zakochanych 90 zł. Jako gie – chodzi przecież o okazanie sympatii. W  tym roku specjalnie na tą okazję przygotowaliśmy dwa zestawy słodyczy, które będą miły upominkiem dla obdarowanej osoby. Są to śliczne opakowania, zawierające wafelki Lusette i  Góralki. Zestaw Lusette, zawierający trzy wafelki w różnych smakach, mlecznym, czekoladowym i orzechowym, zapakowany w  eleganckie pudełeczko, będzie miłym podarunkiem dla kobiety w każdym wieku. Z kolei zestaw Góralki, trzy wafelki w najpopularniejszych smakach – mleczne, czekoladowe i orzechowe, będzie sympatycznym podarunkiem dla każdego chłopaka, a  także dla dzieciaków, które bardzo chętnie świętują Walentynki.


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

59 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEÅ&#x192; 2020


SŁODYCZE OKOLICZNOŚCIOWE

Dominika Igielińska Koordynator Komunikacji Marketingowej E.Wedel Z okazji Dni Babci i  Dziadka marka E.Wedel przygotowała kilka słodkich nowości w  swoim portfolio. Produkty te nie tylko ucieszą bliskich smakiem, ale także eleganckimi opakowaniami. „Pralina dla Ciebie” w środ-

jedną z najpopularniejszych form celebrowania Walentynek respondenci wymieniają obdarowywanie się prezentami. Jakie są najpopularniejsze podarki? Nikogo chyba nie dziwi fakt, że najczęstszą odpowiedzią były słodycze (23%), które wyprzedziły kwiaty (21%). W  przypadku planowania oferty warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, jak premiumizacja, różnorodność i moda. Osoby chcące wyznać miłość mniej liczą się z  wydatkami. Można więc zaproponować droższe bombonierki, czekoladki i pralinki, które w tym okresie na pewno znajdą zbyt. Chcąc dobrze zaplanować zaopatrzenie, powinno się śledzić reklamy w telewizji i internecie, by dodatkowo zwiększyć obroty. Nie skupiajmy się jednak tylko na artykułach z wysokiej półki cenowej. Wyrażaniem uczuć są zainteresowane osoby w  każdym wieku i  o  różnej zasobności portfela. – Walentynki to ważny dzień dla młodych ludzi. 58% osób w wieku 15-24 lata i aż 62% osób do 34. roku życia tego dnia powiedziało bliskiej osobie o swo-

ku skrywa 12 czekoladowych pralinek w kształcie prezentu. Miłośnikom owocowych likierów, przypadną do gustu „Wiśnie w  alkoholu”, czyli praliny z  oryginalnej wedlowskiej czekolady deserowej, w środku których znajdują się owoce wiśni. Fanów kultowych produktów E.Wedel ucieszy puszka „Serce”, wypełniona po brzegi delikatnymi czekoladkami z nadzieniem o  smaku marcepanu, migdałów czy karmelu lub niebiańsko lekkie pianki Ptasie Mleczko® dekorowane w  dwóch smakach – klasycznym waniliowym i  Strawberry Shake. To w  nich każda pianka została ozdobiona w  serca. Wśród kilku propozycji pralin, każdy znajdzie coś wyjątkowego, by z okazji zbliżającego się święta, sprawić przyjemność Babciom i Dziadkom.

ich uczuciach do niej – przyznaje Karolina Łuczak, kierownik biura prasowego i komunikacji wewnętrznej w  Provident Polska. Oferta sklepu powinna być więc dostosowana do gustów różnych klientów. Wszak uczucia wyrazić można nie tylko swojej „drugiej połówce”, ale również innym bliskim – rodzicom, rodzeństwu czy przyjaciołom. Tym co ogranicza detalistów jest często wielkość półki, ponieważ wyobraźnia producentów nie zna granic. Na rynku pojawiają się co roku w okresie Walentynek nie

Anna Sikorska Brand Manager Ferrero Portfolio firmy Ferrero tworzy kilkanaście silnych marek, w tym w  kategorii pralin są to Ferrero Rocher, Raffaello oraz Mon Cheri. I  to właśnie praliny idealnie sprawdzają się jako prezent dla naszych bliskich. Zarówno czas świąt, jak i takie okazje jak Dzień Babci i  Dziadka, czy Dzień Mat-

60 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

tylko klasyczne nowości, ale także te bardziej wymyślne. Większość z nich to warianty czekoladowe, ale nie zapominajmy również o  cukierkach, żelkach, lizakach i  ciastkach. Zwłaszcza producenci tych ostatnich mają duże pole do popisu i śmiało z tego korzystają. Nie ograniczają się do zaproponowania tylko jednego rodzaju – jesteś fanem czekoladowych? Znajdziesz takie. Preferujesz klasyczne, kruche? Żaden problem. Może coś z  galaretką? Też w ofercie.

Wartość wydatków Polaków na prezenty dla ukochanej osoby urosła o 56% w ciągu trzech lat.

Dominującym motywem przejawiającym się w różnych formach pozostaje serce. Można więc znaleźć na sklepowej półce czekoladki, lizaki, ciasteczka, żelki i cukierki w tym kształcie. Co więcej, samo opakowanie może również przybrać tę postać. Nie brakuje także ozdobnych grafik z  tym motywem. ki oraz Walentynki są ważne dla naszych klientów i  konsumentów, więc zawsze staramy się przygotować dedykowane formaty, opakowania czy też akcje z nim związane. Już za moment, w  lutym na rynku pojawi się nowe opakowanie Raffaello, które będzie odzwierciedleniem samych pozytywnych uczuć i  emocji, jakimi chcemy obdarowywać bliskie nam osoby. Mamy nadzieję, że nasza nowa propozycja sprawi naszym konsumentom mnóstwo radości.


Kategorie asortymentowe: chemia gospodarcza

61 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEÅ&#x192; 2020


SŁODYCZE OKOLICZNOŚCIOWE

Mariusz Jaroszewski Kierownik Działu Zarządzania Kategorią Colian Praliny wysokiej jakości od cenionej marki z tradycją, to zawsze doskonały wybór na prezent. W  naszej ofercie okazjo-

Mimo tego ujednolicenia formy, nie sposób odmówić producentom kreatywności. Umiejętne połączenie rozpoznawalnego logo marki, ze zmienionym opakowaniem i aplikacjami walentynkowymi jest nie lada sztuką. Należy zachować przy tym umiar, tak by klient wiedział z  jakim produktem ma do czynienia, jednocześnie dając sygnał o  wyjątkowości i  okazjonalnym charakterze wyrobu. Nietrudno zgadnąć, że skoro na półkach króluje serce w  każdej postaci, dominującym kolorem pozostaje czerwień – najczęściej połączona z  bielą lub złotem. W  takich kolorach powinno się również przygotować dekoracje na sali sprzedaży. Nie trzeba dużo, ponieważ same produkty posiadają w sobie charakter dekoracyjny, jednak niewielkim nakładem sił można dodatkowo skupić uwagę klientów na ofercie. Dodatkowo można rozszerzyć ekspozycję o tak przydatne w tym okresie torebki prezentowe, różnokolorowe wstążki, papier prezentowy oraz kartki. Chcąc maksymalnie wykorzystać możliwość zwiększenia zysków przy okazji Walentynek,

nalnej stawiamy na sprawdzone produkty Solidarności, które cieszą się zaufaniem konsumentów od lat. Rynkowym bestsellerem jest Śliwka Nałęczowska w różnych formatach (190 g sztabka, 300 g bombonierka). Dobrze sprzedaje się także Złota Wiśnia (190 g i  306 g), teraz dostępna w opakowaniach z nową grafiką. Specjalnie z myślą o Dniu Babci i Dniu Dziadka przygotowaliśmy limitowane edycje nadziewanych pralin Czekoladowe Tajemnice i  L’Amour, w  pięknych okazjonalnych nakładkach z komunikatem „Dziękuję Ci!”. Wszystkie wymienione produkty zostaną wyeksponowane na dedykowanych standach, które trafią do punktów sprzedaży w styczniu.

trzeba w odpowiedni sposób zadbać o wystawę produktów. Najważniejszym miejscem pozostaje tutaj regał ze słodyczami. Należy zmarginalizować część oferty na rzecz okolicznościowych słodkości, tak by dać zakochanym możliwie szeroki wybór. Nie ograniczajmy się jednak tylko do jednej ekspozycji. W miarę

Iza Budzińska Brand Manager Milka Seasonals & Pralines Mondelez Polska Praliny Milka z najdelikatniejszej mlecznej czekolady z  alpejskiego mleka idealnie sprawdzają się jako prezent, co widzimy po rosnących wynikach sprzedaży. Praliny dostępne są w dwóch

62 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

możliwości powinno się przeznaczyć dodatkowe miejsce na końcu regału i/lub specjalnie utworzonej wyspie. Strefa kasy również nie może zostać pominięta. Warto zaoferować w tym miejscu warianty impulsowe – lizaki oraz niewielkie opakowania pralinek. Słodki deser Lubiane przez wszystkich słodycze można potraktować jako osobny prezent, ale również formę deseru po romantycznej kolacji. Według Baromertu Providenta co czwarty Polak przygotowuje właśnie taką atrakcję dla ukochanej osoby z  okazji Walentynek. W  myśl zasady „przez żołądek do serca” ofertę słodkości mogą urozmaicić także produkty do wypieków. Na rynku dostępne są np. gotowe zestawy z  muffinkami dla zakochanych. Wspólne przygotowywanie potraw możne dodatkowo zbliżyć ze sobą, a  jeśli w grę wchodzą słodkości, sukces udanego wieczoru jest niemal pewny. ▼ Patryk Łusiewicz

wariantach opakowań: w kształcie serca (165 g) oraz prostokątnym (110 g). W  tym roku specjalnie dla konsumentów Milka przygotowała także nową, niepowtarzalną grafikę opakowania w  kształcie serca (165 g) z  miejscem, gdzie samodzielnie można wpisać imię obdarowanej osoby lub dedykację. To ciekawa propozycja, aby podarować osobie bliskiej naszemu sercu, spersonalizowany, jedyny w  swoim rodzaju prezent. Praliny „I  love Milka”, w kształcie serduszek z delikatnej czekolady, wypełnione nadzieniem z  orzechów laskowych są hitem sprzedaży już od wielu lat. Konsumenci coraz chętniej umieszczają je w swoich koszykach, dlatego nie może ich zabraknąć na sklepowych półkach również w Walentynki.


Bożonarodzeniowe menu

63 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

„Zimne” oblicze sklepu

▼ Nabiałowa mozaika – str. 65 ▼ Zimne… przekąski – str. 68 ▼ Posmaruj kanapkę – str. 71 ▼ Obiad z zamrażarki – str. 74 ▼ Urządzenia chłodnicze w sklepie spożywczym – str. 78 64 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

Jacek Ratajczak

Nabiałowa mozaika

Produkty nabiałowe w koszyku zakupowym polskiego konsumenta to znacząca pozycja. Wartościowo udział całej kategorii oscyluje w granicach 20 mld zł rocznie, ponadto zdecydowana większość podkategorii nabiałowych charakteryzuje się wzrostami sprzedaży – taki wynik skłania do bacznego przyjrzenia się tej grupie produktów w placówce handlowej. Trendy motorem napędowym kategorii W  kategoriach nabiałowych trendy, które obserwujemy na rynku doskonale podkreślają, że ta grupa produktów należy do bardzo innowacyjnych. Obecnie konsumenci zdecydowanie częściej wybierają produkty zachęcające do prowa-

dzenia zdrowego trybu życia, czy produkty dedykowane osobom stosującym różnego rodzaju diety. Spore zainteresowanie towarzyszy też wytworom przeznaczonym dla klientów promujących wegetarianizm, weganizm, czyli tych podejmujących taki wybór świadomie i tym samym uciekających od produktów pochodzenia zwierzęcego na rzecz tych wytwarzanych z  roślin, zgodnie z  wyznawanymi przez siebie zasadami życiowymi. Z  drugiej strony jest spora grupa konsumentów zwrócona w  kierunku produktów przeznaczonych dla osób, które zmagają się np. z  alergiami pokarmowymi i  unikają standardowych wyrobów, decydując się na te pozbawione uczulających składników. Stąd półka w  regale chłodniczym powinna uwzględniać te potrzeby i w każdej z podstawowych grup oferować dodatkowo asortyment typu fit, light – o obniżonej kaloryczności, niższej zawartości tłuszczu – czy bio/eko. Dziś klienci uważnie studiują etykiety, zwracając uwagę nie tylko na termin przydatności do spożycia. Tak zwana „czysta etykieta”, czyli wyrób bez konserwan-

tów, zbędnych dodatków, polepszaczy, jak najbardziej naturalny, to klucz do sukcesu. Większość producentów, widząc zmiany w nastawieniu konsumentów akcentuje te elementy nie tylko w  przekazach reklamowych, ale – jeśli istnieje taka możliwość – na opakowaniach produktów. Wówczas świadomy swych potrzeb konsument częściej wybiera właśnie taki produkt. Znana marka kontra regionalizm W sprzedaży nadal wiodącą rolę odgrywają produkty brandowe, z  którymi konsumenci spotykają się na co dzień i po nie najczęściej sięgają. W  tym przypadku znana marka jest dodatkowym czynnikiem skłaniającym do zakupu, a jeśli producent jest obecny na rynku od wielu, a  nawet od bardzo wielu lat, to jest to gwarancją, że jego oferta sprawdziła się i warto po nią sięgnąć. Wielu producentów potrafi zdyskontować bonus w  postaci wieloletniej znajomości ich produktów, ale też nie poprzestają na już osiągniętym sukcesie. Cały czas starają się zwrócić uwagę klienta na swoje produkty. Kategoria nabiału stwa-

Krzysztof Wiktorowski

Współwłaściciel Sklep „U Wiktora” Adolfów (woj. łódzkie)

fot. Patryk Łusiewicz

Z serów to ser biały twarogowy cieszy się największym powodzeniem wśród klientów odwiedzających regularnie mój sklep. Do wyboru oferuję jego dwa rodzaje, kupowane przeważnie na wagę. Ponadto proponuję również paczkowane sery żółte – gouda oraz szwajcarski. Przez kupujących często wybierane są także serki kanapkowe, z reguły o smaku śmietankowym, rzadziej z dodatkami.

65 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

Dr Magdalena Wilgatek

Analityk danych sprzedażowych CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż serków kanapkowych w sklepach małoformatowych do 300 m2 Produkty mleczne stanowią ok. 4% w  całkowitej sprzedaży w sklepach małoformatowych i ok. 12% udziałów w  liczbie transakcji. Konsumenci kupują coraz więcej serków kanapkowych w  sklepach małoformatowych. Rośnie zatem również wartość ich sprzedaży. Otóż w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. liczba wszystkich transakcji z zakupem serków kanapkowych w  sklepach małoformatowych była o 6% wyższa niż w analogicznym okresie w  roku ubiegłym, średnia wartość transakcji wzrosła w tym czasie o ponad 4%, co przełożyło się na wzrost całkowitej wartości sprzedaży w sklepach małoformatowych aż o 11%. W  sklepach małoformatowych do 300 m2 najwięcej serków kanapkowych sprzedawało się w sobotę. W tym formacie sklepów konsumenci najczęściej wybierają serki o gramaturze 135 g oraz 120 g. Do wzrostu udziałów tych gramatur przyczynił się Mlekpol oraz Piątnica. W  sklepach małoformatowych liderem z  ponad 30% udziałem wolumenowym pozostaje Hochland, choć w  porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej jego udziały wolumenowe spadły. Największy przyrost udziałów wartościowych w tych sklepach osiągają OSM Piątnica oraz SM Mlekpol. Poza Hochlandem udziały w rynku tracą Ostrowia, Savencia oraz Wieluń. Hochland jednak zyskuje na marce Almette. Traci zaś na Kanapkowym. Udziały obu marek Piątnicy – Twój Smak oraz Twój Smak Puszysty rosną. W małym formacie największy wzrost udziałów raportują flagowe produkty Mlekpolu i Piątnicy – serki śmietankowe Łaciaty i Twój Smak. rza takie możliwości, tutaj mile widziana jest szeroka propozycja – od standardowego mleka, poprzez kefiry, jogurty, śmietanki, dodając do tego desery mleczne, a  kończąc na rozbudowanej propozycji różnych serów. Oczywiście jednemu producentowi ciężko zdobyć wiodącą pozycję we wszystkich grupach asortymentowych, ale klient, który polubi choć część oferty, o  wiele chętniej sięga później po inne

Jak podaje CMR – blisko 86% sklepów małoformatowych posiada w swojej ofercie serki kanapkowe. Najwyższy poziom dystrybucji osiąga marka Almette. Hochland Kanapkowy dostępny jest w blisko połowie sklepów tego formatu i  jego dostępność nieznacznie spada w  stosunku do 2018 r. W  sklepach małoformatowych Hochland osiąga najwyższy poziom średniej liczby wariantów w sklepach sprzedających – ponad 6 – w  porównaniu z  innymi głównymi konkurentami. Konsument w małym formacie może wybierać spośród blisko 14 różnych wariantów produktowych serków kanapkowych różnych producentów. Sprzedaż serków jest zregionalizowana. Hochland jest liderem prawie w całej Polsce. Wyjątkiem jest wschodnia część kraju, gdzie prym w sklepach małoformatowych wiedzie SM Mlekpol. Serki kanapkowe

Udziały wolumenowe sprzedaży marek Sklepy małoformatowe do 300 m 2 , I - VIII 2019 r.

11% 4%

31%

9%

10% 13%

22%

■ Hochland ■ SM Mlekpol ■ OSM Piątnica ■ SDM Wieluń

produkty tego samego producenta, tym bardziej po debiutujące na rynku nowości. Stąd trwa nieustanny wyścig o uznanie wśród konsumentów, czego rezultatem są np. proponowane nowe smaki czy nowe dodatki. Tu pomysłowość wydaje się nieograniczona, np. po owocach obserwujemy zainteresowanie branży mleczarskiej aromatami i  ekstraktami pochodzenia kwiato-

66 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

Źródło: CMR

■ SM Bieluch ■ Ostrów Mazowiecka (Ostrowia) ■ pozostałe

wego. Obserwujemy również ciągły wzrost zapotrzebowania na dodatki wytrawne takie, jak preparaty warzywne oraz owocowo-warzywne. W związku z  narastającym problemem otyłości intensywnie poszukuje się alternatywy dla cukru, ale na razie produkty bezcukrowe są niszą. Perspektywiczny jest natomiast crossing – zapoczątkowany wcześniej łączeniem wyrobów mleczarskich z  musli.


RYNEK POD LUPĄ

67 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

Serki śmietankowe do smarowania pieczywa – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Almette - Hochland Łaciaty Kanapkowy - Hochland Twój smak - OSM Piątnica Bieluch Mlekovita President Ostrowia Pilos Kremowy - Turek

12,61% 9,01% 7,74% 6,28% 5,20% 5,03% 4,31% 3,86% 3,61% 3,22%

Źródło: Kantar, Target Group Index, październik 2018 – wrzesień 2019

Ser żółty – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Mlekovita Hochland Światowid Włoszczowa OSM Ryki OSM Mlekpol Łowicz OSM President Warmia Rolmlecz

17,32% 11,81% 10,11% 8,90% 7,05% 6,82% 6,12% 4,48% 4,25% 3,95%

Źródło: Kantar, Target Group Index, październik 2018 – wrzesień 2019

Producenci zapewne pójdą dalej w tym kierunku, zwłaszcza w  produktach dla dzieci, gdzie czynione są udane próby łączenia mleka ze słodyczami. Osobną grupę produktów nabiałowych stanowią wyroby regionalne, popularne wyłącznie na ściśle ograniczonym terenie, związane z  lokalnym producentem, najczęściej miejscową mleczarnią. Część klientów wybiera je z  różnych względów, często decyduje niższa cena (odpadają bowiem koszty transportu, bywa że i kosztownej reklamy, jak w przypadku dużych graczy rynkowych), wieloletnie przyzwyczajenia, ale też i  oryginalny niepowtarzalny smak.

Paczkowane w natarciu W  placówkach handlowych zlokalizowanych głównie w  miastach, z  uwagi na wysokie tempo życia największym powodzeniem cieszą się paczkowane produkty nabiałowe, szczególnie chodzi tu o  sery żółte. Wpisują się one jednoznacznie w kategorię produktów typu convenience, których podstawową zaletą jest wygodne opakowanie, dzięki któremu można przez dłuższy czas przechowywać nabiał bez utraty jego walorów, zabrać go do pracy, szkoły czy na wycieczkę. Przygotowany w podzielnych porcjach produkt nadaje się bezpośrednio do spożycia. Przykładowo wspomniane już paczkowane żółte sery w plastrach pozwalają na skorzystanie z  tych wszystkich możliwości, na spożycie bez względu na towarzyszące im okoliczności. Gustują w  tego typu rozwiązaniach ludzie młodzi, jak i osoby zapracowane – dla nich to sposób na łatwe i szybkie przygotowanie posiłku. Tacy klienci cenią sobie wygodę nawet kosztem uiszczenia wyższego rachunku za produkt w opakowaniu.

Warto się zapoznać z aktualnymi trendami i w oparciu o nie zbudować oprócz podstawowej oferty jej część uzupełniającą.

To zresztą model, który zaczyna dominować. Sprzyjają mu zdecydowanie zmiany w handlu – sklepy dyskontowe czy convenience w ogóle nie posiadają stoisk z  asortymentem nabiałowym na wagę. Produkty paczkowane to też mimo wszystko szansa dla małych pla-

68 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

cówek, w których brakuje miejsca na oddzielne stoisko z  ladą chłodniczą. Dodatkowym atutem, szczególnie paczkowanych produktów premium, jest dość wysoka marża. Są jednak klienci, którzy nadal preferują zakup nabiału na wagę. I  nie widzą różnicy wyłącznie w  cenie (opakowanie przecież kosztuje, dlatego asortyment paczkowany jest droższy), ale wybierając taką formę bardziej zwracają uwagę na fakt, że produkty ważone są postrzegane jako świeże i bardziej jakościowe. Ponadto klienci mogą zakupić ilość, która im odpowiada, a nie moduł narzucony przez producenta, mogą także skorzystać z  pomocy personelu czy fachowej porady przy wyborze produktu. Zatem tam, gdzie można warto stosować i  ten model sprzedaży.

Paula Wendland

Zimne… przekąski!

Asortyment tzw. „małego co nieco” w wariancie na zimno wraz z  rozwojem kategorii w  kierunku innowacyjnych rozwiązań, bardziej funkcjonalnych opakowań i szerokiej palety smaków jest coraz bardziej zaskakujący. Wciąż pojawiające się w portfolio producentów nowości produktowe stanowią odpowiedź na najbardziej charakterystyczne trendy żywnościowe, co zdecydowanie sprzyja zainteresowaniu konsumentów zróżnicowaną ofertą.


RYNEK POD LUPĄ

69 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

Obiecująca kategoria Konsumenci, zwłaszcza reprezentujący młodsze pokolenie, częściej zamiast regularnych, tradycyjnych posiłków w ciągu dnia, stawiają na większą ilość przerw na jedzenie, ale w mniejszych porcjach. Chętnie sięgają po produkty obiecujące szybkie uzupełnienie energii, a przy tym takie, które będą smaczne i  wygodne w  użyciu. Dzięki zmianom zwyczajów żywieniowych wzrasta znaczenie kategorii przekąsek w placówkach handlowych, która doskonale wpisuje się w modny trend convenience. W  odpowiedzi na oczekiwania klientów, rynek dynamicznie się rozwija i zachęca do zakupów szerokim wachlarzem innowacji pod kątem formatów i  zawartych składników, a także zaskakującą ofertą nowości produktowych i kolejnych wariantów smakowych uznanych marek. Czynnikiem sterującym rozwojem poszczególnych grup produktowych są właśnie nowości. Rosnącemu zainteresowaniu ze strony klientów odpowiada wzrost liczby przekąsek na sklepowych półkach. Wiele z nich pojawia się w asortymencie wymagającym przechowywania w  ladach chłodniczych. Jed-

nak i w  tym temacie producenci chcąc ułatwić życie klientom, proponują innowacyjne rozwiązania, odporne na wyższe temperatury w zakresie pozwalającym na bezpieczne przechowywanie niektórych produktów nawet do kilku godzin poza lodówką. Nowy wymiar przekąski Do najważniejszych czynników wpływających na wybór danej przekąski należą wygoda i jakość. Cenione przez konsumentów są funkcjonalne opakowania, łatwe

Do najważniejszych czynników wpływających na wybór danej przekąski należą wygoda i jakość.

w użyciu i  bezpieczne dla środowiska, a  także niewielkie gramatury, które można bezpiecznie spożyć w  drodze, bez konieczności zasiadania za stołem. Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję zakupową jest również bezpieczeństwo, wygoda przecho-

wywania oraz mobilność opakowań. Popularnością cieszą się rozwiązania typu otwórz-zamknij, jedzenie bezpośrednio z tubki, niewielkie pojemniki z  dołączonymi sztućcami, porcje „na raz”. Klienci stawiają coraz wyższe wymagania jakościowe wprowadzanym na rynek produktom, przy czym są gotowi zapłacić wyższą cenę za prosty, jak najbardziej naturalny skład, brak niepożądanych dodatków w recepturach, korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie (żywność funkcjonalna), obecność certyfikatów ekologicznych i  Fairtrade oraz atrakcyjny smak. Pomimo tego, że wciąż chętnie sięgają po ulubione przysmaki dla samej przyjemności zjedzenia, jednak baczniej przyglądają się informacjom zawartym na etykiecie. Wysokie wymagania odnośnie jakości wyrobów są silnie powiązane z  trendem prozdrowotnym, nurtem ekologicznym i  rosnącą świadomością konsumentów, dotyczącą właściwości odżywczych wybieranych smakołyków. Ważnym elementem sterującym rozwojem są również oczekiwania dotyczące dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb dietetycznych, np. przez osoby na diecie bezglutenowej, pozbawionej laktozy lub wegańskiej.

Roksana Pawelec

Sprzedawczyni Sklep sieci Cho no tu nr 15 Wąsowo (woj. wielkopolskie)

fot. Patryk Łusiewicz

Spośród produktów mrożonych największym zainteresowaniem ze strony kupujących cieszą się mieszanki warzywne. Przeważnie wybierane są warianty klasyczne, przeznaczone do zup. Duża rotacja towarów powoduje, że dostawy tego asortymentu realizowane są co dwa dni. Ponadto klienci decydują się na zakup pierogów, głównie nadziewanych mięsem, w mniejszym stopniu z  truskawkami. Dobrze sprzedają się również pizza i zapiekanki.

70 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

Desery mleczne – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Monte - Zott Belriso - Zott Muller Riso Deser z koroną - Zott Satino Deser - Bakoma Czaruś - Czarnków Kaszka Manna - Czarnków Owsianka - Łowicz Sonata - Bakoma SMAKiJA - Zott

4,00% 2,66% 2,09% 1,83% 1,64% 1,51% 1,50% 1,33% 1,24% 1,21%

Źródło: Kantar, Target Group Index, październik 2018 – wrzesień 2019

Przegląd lady chłodniczej W ofercie nabiałowej nie brakuje różnego rodzaju produktów doskonale sprawdzających się w charakterze przekąski. Szeroki asortyment jogurtów, kefirów, maślanek, koktajli mlecznych sprzedawanych w różnych smakach, z ciekawymi dodatkami oraz w  funkcjonalnych opakowaniach od lat cieszy się uznaniem konsumentów. Urozmaicona jest również paleta mlecznych deserów, serków twarogowych lub homogenizowanych naturalnych oraz z dodatkami w wygodnych kubeczkach lub saszetkach, w  której każdy znajdzie coś dla siebie. Stosunkowo nowym segmentem, który intensywnie się rozwija są batony chłodzone. Różnego rodzaju mleczne kanapki i  oblane czekoladą twarożkowe batoniki, batony z mlecznym nadzieniem lub polewą jogurtową i smakowitymi dodatkami w  postaci czekolady, karmelu, miodu, orzechów są często traktowane jako zdrowszy zamiennik tradycyjnych słodkości. Chociaż wciąż kojarzone głównie z  najmłodszymi konsumentami, ze względu na typowo dziecięcy wizerunek oferowanych marek, coraz częściej są wybierane również przez starszych klientów. A wszystko to za sprawą inno-

wacyjnych propozycji adresowanych do osób dorosłych, m.in. batony wysokoproteinowe kierowane do mężczyzn. Obok słodkich przekąsek coraz liczniej pojawiają się w ofercie handlowej bardziej wytrawne przekąski serowe, które stanowią wartościowe produkty żywnościowe zarówno dla młodszych, jak i starszych. Ladę chłodniczą warto wzbogacić m.in. o paluszki serowe w różnych wariantach smakowych, sery w  formie mini-kulek, nitek, warkoczyków. Wegetarianom oraz fanom roślinnych przekąsek można zaproponować nie tylko tradycyjne owoce i warzywa, ale również bardziej innowacyjne rozwiązania, m.in. wygodnie opakowane sałatki i  surówki, obrane warzywa i owoce często w zestawie z dipem, musy owocowe, płynne przekąski w  postaci owocowych i  owocowo-warzywnych koktajli. Amatorów mięsnych przekąsek z  pewnością zainteresują kabanosy, np. z dodatkiem indyka lub cielęciny oraz pojedynczo opakowane parówki gotowe do zjedzenia na zimno. Z  uznaniem powinna spotkać się również szeroka oferta przetworów rybnych, zachęcająca do zakupu niewielkimi i  wygodnymi opakowaniami oraz urozmaiconymi kompozycjami smakowymi.

Paula Wendland

Posmaruj kanapkę

Polacy chętnie sięgają po tłuszcze do smarowania pieczywa. Zainteresowanie 71 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

konsumentów wzbudzają nie tylko tradycyjne receptury, ale również innowacyjne produkty funkcjonalne, rozmaite warianty smakowe oraz modne propozycje ekologiczne i wegetariańskie. Oferta producentów masła, margaryny, różnorodnych miksów oraz innych smarowideł staje się coraz bardziej urozmaicona i  doskonale odpowiada na zmieniające się zwyczaje zakupowe. Marka ma znaczenie Popularność obecnych na rynku smarowideł do pieczywa zmienia się wraz z wiedzą konsumenta, aktualną modą, ale także jego upodobaniami smakowymi czy

Uwagę przyciągają certyfikowane produkty organiczne, znakowane logo tzw. ekoliścia.

stanem zdrowia. Na rynku wyodrębniły się trzy kategorie: masło, miksy tłuszczowe z dodatkiem masła lub tłuszczów roślinnych oraz margaryny. Wszystkie stanowią niezwykle istotny asortyment w handlu spożywczym. Wpływ na decyzję o wyborze produktu mają przede wszystkim skład, smak i  cena. Statystyczny konsument kieruje się łatwością rozsmarowywania oraz czytelnością daty przydatności do spożycia. Mniejsze znaczenie odgrywają opakowanie i design. Ważnym czynnikiem zakupowym jest także przywiązanie klienta do danej marki. Odgrywa ona znaczenie w  przypadku wprowadzania na rynek nowości. Te, sygnowane logo marki,


RYNEK POD LUPĄ

do której odbiorca ma zaufanie są znacznie częściej wybierane. Wpływ na sprzedaż mają też promocje cenowe oraz wsparcie marketingowe. „Zwykłe” margaryny w odwrocie W  kategorii margaryn zauważalny jest trend odchodzenia od zakupów klasycznych produktów na rzecz funkcjonalnych, które sprzyjają poprawie stanu zdrowia, samopoczucia lub zmniejszaniu ryzyka chorób. Wielu producentów idąc tym tropem wzbogaca margaryny w stanole i sterole, które korzystnie wpływają na obniżanie poziomu złego cholesterolu LDL we krwi. Poszukiwanymi wariantami produktów funkcjonalnych są margaryny uzupełnione o dodatkowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, których spożywanie dobrze wpływa na rozwój, pracę mózgu i  wzroku lub mikroelementy, takie jak np. potas wspierający utrzyma-

nie prawidłowego ciśnienia krwi. Znane na rynku marki modyfikują składy, wprowadzając produkty obiecujące takie korzyści, jak np. prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, utrzymanie korzystnego metabolizmu energetycznego. W odpowiedzi na zainteresowanie klientów nowymi smakami producenci starają się wzbogacać portfolio o kolejne warianty. Na rynku są obecne margaryny o smaku m.in. wiejskiego bochenka, solonego masła oraz propozycje nawiązujące do kulinarnych tradycji Włoch, Hiszpanii czy Grecji. Oferta różni się nie tylko szerokim spektrum dodatków, ale również poziomem zawartości tłuszczu. W odpowiedzi na dylematy Dla amatorów smaku masła, którzy poszukują prostszych i  szybszych w  codziennym życiu rozwiązań, wprowadzono do handlu miksy. Pod względem recep-

tury można je podzielić na: mieszanki masła z płynnymi olejami roślinnymi, np. słonecznikowym i  rzepakowym, mieszanki masła z olejami o konsystencji stałej lub półstałej, np. olejem palmowym, mieszanki masła z utwardzonymi tłuszczami roślinnymi, np. margaryną. Producenci podobnie jak w  pozostałych, tak i  w  tej kategorii wprowadzają na rynek wiele nowości, m.in. miksy o wyższej zawartości masła, dzięki któremu produkty nabierają smaku bardziej zbliżonego do smaku tradycyjnego masła czy miksy wzbogacone dodatkowymi składnikami, np. solą. Klienci kontrolujący poziom kalorii w  diecie chętnie sięgają po produkty lżejsze, o zmniejszonej kaloryczności. W rytmie trendów Rynek podąża za potrzebami i rosnącymi wymaganiami konsumentów, pojawiają się kolejne innowacje, które skutecznie wy-

OKIEM EKSPERTA Jacek Wyrzykiewicz · PR & Marketing Services Manager · Hochland Polska Konsumenci oczekują produktów, które będą w pełni naturalne, a  przez to bezpieczne dla zdrowia. Hochland wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Szeroko zakrojone działania Hochland Polska mają charakter edukacyjny i poszerzają wiedzę na temat serów oraz ich wartości odżywczej. Dzięki nim konsument wie lepiej, jak wybrać na półce sklepowej dobry produkt. Hochland przygotował ofertę także dla najbardziej wymagających klientów, np. osób poszukujących specjalnych funkcji produktów. Nowa receptura i udoskonalona jakość to powody, dla których sery żółte Hochland są polecane przez dietetyków. Nie zawierają konserwantów, stanowiąc jednocześnie bogate źródło cennego wapnia i składników odżywczych, są BEZ LAKTOZY. Opakowania serów żółtych Hochland komunikują naturalność oraz dobroczynny skład produktu! Małgorzata Sienkiewicz · Category Manager · ZT Bielmar Z asortymentu tłuszczy obecnych w ladzie chłodniczej dużym uznaniem cieszą się margaryny kulinarne do pieczenia, zwłaszcza nasza tradycyjna Palma. Nową propozycją jest masło klarowane z olejem rzepakowym Beskidzki Culinary, które doskonale sprawdza się do smażenia mięsa, ryb, naleśników, a także jest idealnym produktem do przygotowania sosów i zup. Beskidzki Culinary jest jedynym takim produktem na rynku. W ofercie margaryn do smarowania konsumenci chętnie sięgają po produkty o  smaku masła. Zainteresowaniem, zwłaszcza świadomych odbiorców, cieszy się margaryna Śniadaniowa Wege, której receptura oparta jest na wysokiej jakości olejach i tłuszczach roślinnych, jedyna na rynku, która nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego, co potwierdza europejski znak jakości V-Label VEGAN.

72 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

73 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

Margaryny do smażenia/ /pieczenia – deklaracje o najczęściej używanych markach w gospodarstwach domowych Kasia Palma/Palma deserowa Mleczna/Zwykła Delma Do pieczenia Rama Maryna Planta Domowa Słoneczna

18,57% 7,13% 6,08% 4,89% 4,06% 4,00% 2,77% 2,70% 2,56% 1,83%

niem cieszy się m.in. margaryna z europejskim znakiem jakości V–Label Vegan.

Paula Wendland

Obiad z zamrażarki

Źródło: Kantar, Target Group Index, październik 2018 – wrzesień 2019

Margaryny i mixy do smarowania pieczywa – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15-75 lat Delma Extra Smakowita Delma do kanapek Masło Roślinne Rama Classic Śniadaniowa Masmix Pyszny Duet Flora Flora pro-activ

6,12% 5,88% 5,72% 4,97% 4,37% 3,37% 3,01% 2,39% 2,18% 1,83%

Wzrost znaczenia mrożonej żywności idzie w parze z  intensywnym życiem, w którym często brakuje czasu na pracochłonne zabiegi kulinarne. Szeroki wachlarz atrakcyjnych dań, przekąsek i  dodatków oraz przekonanie o  ich wartościach odżywczych i zdrowym charakterze zachęca klientów do bliższego zapoznania się z asortymentem chłodziarek.

Nie bójmy się nowości Oferta produktów, które można w całości lub po uzupełnieniu niezbędnymi dodatkami serwować jako ciepły posiłek jest urozmaicona. Składają się na nią dania mięsne i rybne, mączne, pizze, mieszanki mięsno-warzywne, a  jako dodatki warzywa w  różnych konfiguracjach. Kategoria mrożonek wraz z rozwojem portfolio odpowiadającego na zmieniające się oczekiwania konsumentów ma znaczny potencjał sprzedaży. Jednak jej obecność w sklepie – choć obowiązkowa – jest złożonym tematem. Główną barierą jest często ograniczona powierzchnia ekspozycyjna, dlatego dobór asortymentu powinien być przemyślany. W  pierwszej kolejności warto zadbać, aby w zamrażarce nie zabrakło pozycji o największej rotacji oraz takich, które zapewniają najwyższą marżę. Powinny się w  niej znaleźć zarówno lubiane przez klientów produkty regionalne, jak i marki znanych producentów oraz intensywnie wspierane

Źródło: Kantar, Target Group Index, październik 2018 – wrzesień 2019

Alternatywa dla olejów pełniają powstałe wraz ze zmianami żywieniowymi nisze produktowe. Mocno widać wpływ trendów promujących naturalną żywność. Uwagę przyciągają certyfikowane produkty organiczne, znakowane logo tzw. ekoliścia. Na ich rosnącą popularność mają wpływ nie tylko czynniki etyczne, dietetyczne, ale również alergie pokarmowe. Zwiększa się udział oferty powstającej z myślą o  osobach z nietolerancją laktozy. Wśród modnych kierunków charakterystyczny jest ten związany z  rezygnacją lub ograniczaniem produktów odzwierzęcych w  diecie. Wraz ze wzrostem liczby osób preferujących roślinne menu uzna-

Ważną kategorią lady chłodniczej są tłuszcze wykorzystywane do smażenia, pieczenia, a także jako dodatek do zup i  sosów. W asortymencie królują margaryny twarde oferowane w kostkach, które są produktem odpornym na wysoką temperaturę oraz margaryny ciekłe, cenione za to, że nie przywierają do patelni i nie rozpryskują się po płycie kuchennej. Stosunkowo nowym na polskim rynku produktem, który zdobywa uznanie kolejnych amatorów kulinarnych przygód jest masło klarowane lub inaczej zwane „ghee”. Metodę klarowania masła wynaleziono ponad 4 tysiące lat temu w Indiach. W kuchni hinduskiej jest ono absolutnie niezbędnym elementem sztuki przyrządzania potraw. Cechuje się wysoką temperaturą dymienia, dzięki czemu jest szczególnie przydatne do głębokiego smażenia i pieczenia, a także do gotowania. W ofercie handlowej, wśród różnych wariantów znajdziemy produkty oferowane w słoikach, plastikowych pojemnikach oraz kostkach. Innowacyjnym rozwiązaniem jest masło klarowane z olejem rzepakowym. Ofertę tłuszczy w ladzie chłodniczej uzupełnia wracający do łask kucharzy smalec wieprzowy lub kaczy.

74 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

Dr Magdalena Wilgatek

Analityk danych sprzedażowych CMR www.cmr.com.pl Sprzedaż tłuszczów do smarowania pieczywa w sklepach małoformatowych do 300 m2 Tłuszcze do smarowania pieczywa dzielimy na margarynę, masło oraz mix maślany. Największe udziały wolumenowe w  tej kategorii ma margaryna – aż 51%. Segment margaryny możemy podzielić na margarynę do smarowania, która stanowi trzy czwarte sprzedaży wolumenowej tej kategorii, margarynę do pieczenia/smażenia i ten segment zajmuje ok. 24% całości udziałów margaryny oraz margaryny prozdrowotne, które stanowią zaledwie 2% udziałów w tej kategorii w sklepach małoformatowych do 300 m2. Według danych CMR w  sklepach małoformatowych konsumenci najczęściej wybierają tłuszcze do smarowania w opakowaniach 200 g. Do koszyka nieco rzadziej trafiają tłuszcze o gramaturze 450 g oraz 250 g. Prym wśród producentów na tym rynku wiedzie ZT Kruszwica – ok. 20% udziału wolumenowego, Upfield Polska – 16% oraz Bielmar – 13%. Najczęściej kupowaną marką jest Delma, Mlekovita, Smakovita i Masło Roślinne. Niemal w każ-

działaniami marketingowymi nowości. Budując ekspozycję należy pamiętać, aby asortyment układać kategoriami, np. warzywa, ryby, pizza, dania gotowe. Bałagan w zamrażarce zdecydowanie nie sprzyja wysokiemu poziomowi sprzedaży i  pozytywnemu wizerunkowi placówki handlowej. Amatorzy mrożonek często mają swoje ulubione pozycje, które od lat goszczą na ich stołach, jednak są otwarci na innowacyjne pomysły, które mogą urozmaicić standardowe menu. Chętnie eksperymentują z  daniami gotowymi, przede wszystkim w obszarze nowych smaków oraz sposobów przygotowania. Szybkie, zdrowe i wygodne Asortyment mrożonej żywności oferuje szeroki i  niezwykle zróżnicowany wybór produktów, któ-

dym sklepie małoformatowym znajdziemy na półce margarynę i masło. Nieco rzadziej dostępne są mixy maślane, których dystrybucja spadła o 4 p.p. od zeszłego roku. Najszerzej dostępne są opakowania 200 g oraz 250 g. Największą dostępność według producentów utrzymuje ZT Kruszwica. Dostępność produktów Upfield lekko spadła w  odniesieniu do zeszłego roku. W  rankingu największej dostępności produktu pierwsze miejsce zajmuje Smakovita. Według danych CMR średnia cena za opakowanie dla kategorii tłuszczy do smarowania pieczywa spadła w porównaniu do roku poprzedniego. Spory spadek ceny zanotowało masło oraz mix maślany. Nieznaczny wzrost odnotowujemy w  segmencie margaryn. I  tak średnia cena za opakowanie masła w 2019 r. uplasowała się w kwocie 5,80 zł, zaś margaryny 3,50 zł. Mix maślany średnio można było kupić za 3,80 zł za opakowanie. Warto zauważyć, że utrzymała się liczba dostępnych wariantów na sklep z 2018 r. Średnio w sklepie mamy do wyboru do 5 wariantów masła, 10 wariantów margaryny, 2 warianty mixu maślanego. Największa dostępność dotyczy opakowań 200 g i 250 g. Dość często występuje również opakowanie 450 g. Średnio za kilogram masła zapłacimy 29 zł, za kilogram margaryny już tylko 9 zł, a mix maślany był w cenie 18,50 zł.

re są w stanie zaspokoić większość potrzeb kulinarnych żyjącego w  pośpiechu konsumenta. Proste do przyrządzenia obiady, szybkie lunche, wygodne śniadania oraz szeroki wybór dodatków do dań głównych w  postaci mrożonej są postrzegane jako sposób na zdrowe, wygodne i mało pracochłonne odżywianie, po które chętnie sięgają osoby, które nie mają dużego doświadczenia w kuchni lub niewiele czasu na przyrządzenie pełnowartościowego posiłku. Sposób przygotowania ogranicza się często wyłącznie do podgrzania na patelni, w  piekarniku lub mikrofalówce, a w przypadku zup do zagotowania w garnku. Zwolennicy mrożonek cenią sobie przede wszystkim wygodę, a coraz szersze grono świadomych klientów zwraca również uwagę, że dzięki dłuższej trwałości mrożonek marnuje się mniej żywności.

75 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

Szeroka gama produktów mrożonych doskonale wpisuje się w aktualne trendy. Mrożonki są coraz bardziej popularne ze względu na zmianę nawyków żywieniowych. Chętnie sięgają po nie konsumenci, którzy przywiązują wagę do zdrowego stylu odżywiania. Wśród zalet mrożonej żywności najczęściej wymieniane są brak konserwantów i  sztucznych dodatków, zrównoważona produkcja oraz niska zawartość sodu. Wielu jej zwolenników zgadza się z wynikami badań, które potwierdzają, że produkty mrożone nie tracą znacząco na wartości odżywczej oraz jakości poprzez mrożenie. Zmiana stylu życia, zainteresowanie daniami kuchni świata oraz coraz większa dbałość o zdrową dietę sprawiają, że prognozy dla segmentu produktów mrożonych w Polsce są obiecujące.


RYNEK POD LUPĄ

Jacek Jędrzejczyk Koordynator Szkoleń w Akademii Umiejętności Eurocash Obecnie żaden sklep spożywczy nie może funkcjonować bez różnego rodzaju urządzeń chłodniczych. Do podstawowych urządzeń chłodniczych, w które wyposażony jest sklep zaliczamy: lady chłodnicze na stoisku mięso-wędliny, lady chłodnicze do ekspozycji nabiału, bonety mroźne do przechowywania, ekspozycji mrożonek i lodów. Warto jednak odpowiednio doposażyć sklep w dodatkowe urządzenia chłodnicze, które zapewnią utrzymanie świeżości sprzedawanych produktów oraz ich atrakcyjną ekspozycję. Dobrą praktyką jest ustawienie urządzeń chłodniczych przy następujących kategoriach: • Warzywa-owoce – z uwagi na specyficzny asortyment wymagający szczególnego traktowania w celu utrzymania świeżości i jakości. • Pieczywo – przy prowadzeniu sprzedaży wypieków cukierniczych i w celu przechowywania ich w odpowiednich warunkach. Tego typu urządzenia posiadają w większości system półek z regulowanym kątem nachylenia dla bardziej efektowDla każdego coś dobrego czyli dania gotowe w różnych odsłonach Pomysłem na szybki i  smaczny posiłek, który zaspokoi gusta i  podniebienia szerokiego spektrum odbiorców są dania gotowe. W  ofercie znajdą dla siebie odpowiednie propozycje amatorzy mięsa, np. danie z  grillowanymi kotlecikami wołowymi i  smażonymi ziemniakami, makaron lasagne przekładany mięsnym sosem bolognese z  wołowiną, sosem beszamelowym i serem gouda czy kasza pęczak z  kurczakiem i  warzywami. Nie brakuje również szerokiej gamy dań dla osób na diecie roślinnej, np. chili con quinoa – wegańskie danie w  meksykańskim stylu lub warzywne curry z  batatami. Wiele produktów nawiązuje do polskich tradycji kulinarnych, np. gryczotto z kurczakiem, ale szeroką ofertę znajdą również zwolennicy ku-

nej ekspozycji. Niektóre posiadają system kontroli wilgotności – pozwala on bowiem zachować ich świeżość, zapobiegając wysuszeniu. • Napoje – do schładzania napojów w butelkach i puszkach. Przechowywanie żywności w zamrażarce ma wiele zalet i pozwala przedłużyć termin przydatności produktów spożywczych. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach: • Układaj produkty blisko siebie. Wypełniona zamrażarka działa najefektywniej i zużywa mniej energii. • Zwracaj uwagę, aby produkty nie stykały się ze ścianami wewnętrznymi zamrażarki, wówczas wolniej się ona zamrozi. • Przy dokładaniu produktów do zamrażarki zwróć uwagę, aby nie zakłócały cyrkulacji zimnego powietrza, czyli chłodzenia. • Układaj produkty w zamrażarce zgodnie z zasadą FI-FO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło). • Jeżeli w  zamrażarce panuje temperatura -18oC, żywność możemy przechowywać nawet do 12 miesięcy. • Zadbaj, aby wszystkie opakowania były czyste, w dobrym stanie i suche, bo inaczej zmrożą się z innymi.

linarnych przygód, m.in. kurczak z ryżem i  owocami morza po hiszpańsku, kurczak z ryżem po indonezyjsku, kurczak z  makaronem po azjatycku. Do popularnych mrożonek należą też pierogi. Ich czasochłonny proces produkcji zachęca amatorów tradycyjnych klusek z  far-

Pomysłem na szybki i smaczny posiłek, który zaspokoi gusta i podniebienia szerokiego spektrum odbiorców są dania gotowe.

szem do korzystania z szerokiej oferty handlowej. Można w  niej znaleźć przede wszystkim znane i  lubiane pierogi z  truskaw-

76 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

kami, z mięsem, z  serem, z  kapustą i  grzybami, a  także pyzy z mięsem, uszka z grzybami, knedle z  truskawkami oraz kartacze z mięsem. Amatorom orientalnych smaków rynek proponuje m.in. japońskie pierogi gyoza z warzywami w  zielonym cieście lub z  wieprzowiną. Chętnie kupowane są dania gotowe z  przeznaczeniem na patelnię. W  portfolio producentów znajdują się różnego rodzaju makarony z sosami, np. serowym, bolognese, carbonara, szpinakowym oraz gnocchi – włoskie kluski ze szpinakiem lub sosem maślano-serowym. Cenione przez klientów są również warzywa, m.in. nawiązujące do kulinarnych tradycji kuchni świata, m.in. hiszpańskiej, greckiej, francuskiej oraz stworzone z myślą o orientalnych klimatach. Ciekawym urozmaiceniem zamrażarki będą kasze, np. pęczak z  soczewicą i  warzywami, bulgur z soczewicą i warzy-


RYNEK POD LUPĄ

wami, kasza gryczana z pieczarkami i warzywami. W ofercie placówki handlowej nie sposób zapomnieć również o  szerokim asortymencie mrożonej pizzy i zapiekanek, które mają swoje wierne grono odbiorców. Ryba na 100 sposobów Klienci dużą uwagę przywiązują do mrożonych ryb i owoców morza. Zwłaszcza ten ostatni asortyment notuje zwiększone zainteresowanie konsumentów otwartych na nowe smaki i  doświadczenia kulinarne. W ofercie ryb dominują tradycyjnie obecne na polskich stołach gatunki, m.in. dorsz, mintaj, morszczuk, sandacz. Dla osób szukających bardziej egzotycznych propozycji, wprowadzono do oferty filety, m.in. z  karmazyna, którego mięso należy do kulinarnych delikatesów, z piotrosza oraz z koryfeny. Obowiązkowym produktem, którego nie powinno zabraknąć w  sklepowej zamrażarce są lubiane przez dzieci paluszki rybne. Starszych klientów mogą zainteresować również takie propozycje, jak mintaj w  cieście czy ryba z pieca po włosku, z brokułami lub ze szpinakiem. Wybierając dostawców, warto zwrócić uwagę na pochodzenie ryb ze zrównoważonych łowisk z certyfikatem MSC. Z pewnością zostaną docenione przez świadomych ekokonsumentów. Mrożone witaminy Bardzo popularną kategorią, chętnie wykorzystywaną jako dodatek do obiadu lub baza przepisów kulinarnych, są warzywa. Klienci cenią je przede wszystkim za wygodę użycia. Bez mycia, obierania i krojenia. Wystarczy otworzyć opakowanie i  przyrządzić według wybranej receptury. W  ofercie znajdują się warzywa mono, np. brokuły, kalafior, jarmuż, bób oraz różnorodne mieszanki, m.in. meksykańska, włoska, chińska, wę-

77 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

Monika Dyrda Client Director Nielsen

Nabiał to duża i zróżnicowana grupa kategorii. Zaliczamy do niej mleko, przetwory mleczne takie, jak jogurty, desery, kefiry, maślanki, desery mleczne oraz wszelkiego rodzaju sery. Roczna wartość sprzedaży tych kategorii w ostatnich 12 miesiącach zakończonych na październiku 2019 r. wynosi 16,2 mld zł i stanowi 12,2% koszyka spożywczego. Mowa tutaj wyłącznie o  produktach paczkowanych, posiadających stały kod EAN. Rok do roku grupa ta rośnie w podobnym tempie, jak koszyk spożywczy (+5,3% w ujęciu wartościowym). Zdecydowana większość kategorii charakteryzuje się wzrostami sprzedaży, zarówno w  ujęciu wartościowym, jak i wolumenowym. Wyjątkami są maślanki oraz sery topione, których sprzedaże wolumenowe spadają w ostatnich 12 miesiącach. Po nabiał chętnie sięgamy robiąc zakupy w dyskontach – wydajemy w nich 4,6 zł z każdych 10 zł wydanych na nabiał. Bez wątpienia wśród kategorii, dla których dyskonty mają największe znaczenie prym wiodą paczkowane sery żółte, najmniejsze zaś znaczenie mają one dla sprzedaży kategorii serów topionych, maślanek i  śmietan. W  kategoriach nagierska, a także popularne w polskiej kuchni włoszczyzna, marchewka z  groszkiem. Warzywa mają różne warianty. Marchewkę możemy spotkać w wersji mini lub w kostkach, a szpinak w postaci rozdrobnionej, w liściach, w sosie śmietanowym, również z  serem lub czosnkiem. Wśród innowacyjnych pomysłów znajdziemy też warzywa, które zostały przygotowane na parze i wymagają jedynie podgrzania. Do przyrządzania deserów, wypieków, słodkich potraw i koktajli doskonale sprawdzają się mrożone owoce, np. maliny, czarne porzeczki, wiśnie, truskawki, jagody leśne, śliwki. Popularne są mieszanki kompotowe stanowiące znakomitą bazę orzeźwiających napojów.

białowych warto podkreślić wysokie znaczenie marek własnych, których udział w sprzedaży jest wyższy niż średnia dla koszyka spożywczego. W  kategoriach nabiałowych obserwujemy wpływ trendów, jakie od kilku lat widoczne są na polskim i europejskim rynku. Zdrowie jest zdecydowanie największą obawą Polaków, stąd też chęć do prowadzenia zdrowego trybu życia, spożywania produktów dostosowanych do diety i specyficznych wymagań wpływa na nasze zachowania przy sklepowych półkach. Obserwujemy rosnące znaczenie produktów pozbawionych laktozy, ze zwiększoną zawartością białka czy z dodatkiem superfoods. Warto także wspomnieć o  rosnącej sprzedaży produktów będących roślinnymi odpowiednikami nabiału. I choć kategoria roślinnych substytutów nabiału jest nadal niewielką kategorią pod względem wartości sprzedaży, jej wzrosty są znaczące (+13,2% w ujęciu wartościowym porównując 12 miesięcy zakończonych w październiku 2019 r. do analogicznego okresu rok wstecz). Biorąc pod uwagę trend unikania produktów zwierzęcych oraz wzrastające potrzeby konsumentów na zastępowanie nabiału jego roślinnymi odpowiednikami można spodziewać się dalszego wzrostu tej kategorii. Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Rynki: Cała Polska jako suma kanałów: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Duże, Średnie i Małe Sklepy Spożywcze, Kioski, Stacje Benzynowe, Sklepy Winno-Cukiernicze, okresy skumulowane listopad ’17-październik ’18 oraz listopad ’18-październik ’19. Kategorie: mleko, śmietana, maślanki, sery żółte (paczkowane), sery białe/świeże (paczkowane), sery pleśniowe (paczkowane), sery topione, kefir, desery mleczne, serki homogenizowane.

Jacek Ratajczak

Urządzenia chłodnicze w sklepie spożywczym

W większości placówek handlowych oferujących żywność urządzenia chłodnicze to standard. Wiele kategorii asortymentowych wymaga ich obecności. Zatem inwestycja w  profesjonalny 78 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

sprzęt mrożący to konieczność. Na co zatem należy przy tej okazji zwrócić uwagę? Różnorodność sprzętu Na rynku znajdziemy dziś wiele urządzeń chłodniczych dostosowanych nie tylko do zróżnicowanego asortymentu, ale również do różnej wielkości sklepów, począwszy od wielkopowierzchniowych placówek preferujących całe ciągi chłodnicze po małe placówki handlowe ograniczające się do jednej zamrażarki czy lady chłodniczej. Wybór zależy zatem zarówno od powierzchni sprzedaży, którą chcemy przeznaczyć pod asortyment wymagający utrzymania niskich temperatur oraz od ilości produktów,


RYNEK POD LUPĄ

79 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

które kupować będą klienci w naszym sklepie. I  nie dotyczy to wyłącznie lodów, które można jeszcze potraktować jako produkt sezonowy, chociaż wiele sklepów odchodzi już od takiego myślenia i  oferuje lody przez cały rok. Liczne są jednak grupy towarowe kupowane na co dzień i  dbałość o  ich jakość wymaga odpowiedniego przechowywania. Stąd zwiększona obecność urządzeń chłodniczych np. w  sklepie z  rozbudowaną kategorią nabiałową czy oferującego szeroką paletę dań mrożonych. Natomiast dla właścicieli mniejszych sklepów podstawowym dylematem jest kwestia, czy wyposażyć sklep w  ladę chłodniczą czy regał. W  uproszczeniu lada chłodnicza wykorzystywana jest z  reguły na stoiskach, gdzie towar podaje sprzedawca, najczęściej jest to sprzedawane na wagę mięso, wędliny, ser czy wyroby garmażeryjne. Zaletą lady jest możliwość wyeksponowania w poziomie dużej ilości pro-

duktów. Z kolei regał chłodniczy to mebel przystosowany do samoobsługi, plusem jest to, że zajmuje mniej miejsca niż lada (układ w pionie). Na regałach umieszcza się produkty w  opakowaniach. Wybór między ladą a regałem zależy zatem głównie od oferowanego w  sklepie asortymentu oraz dominującego sposobu sprzedaży (samoobsługa czy sprzedaż tradycyjna zza lady, ewentualnie model mieszany). Osobnym, ale ważnym urządzeniem jest boneta mroźnicza dedykowana mrożonkom. Energia pod kontrolą Inwestycja w  urządzenia mrożące to nie tylko jednorazowy wydatek związany z  zakupem konkretnego modelu sprzętu, to również bieżące koszty jego utrzymania. Rosnące ceny energii wskazują obecnie czynnik energooszczędności jako decydujący przy zakupie, w dalszej kolejności sytuując: trwałość urządzenia, funkcjonalność, design (obecnie mod-

ne są meble proste w formie, minimalistyczne, które pozwalają skupić uwagę klienta na eksponowanych produktach) czy wysoki komfort obsługi. Zdaniem ekspertów warto zainwestować w sprzęt wyposażony w nową generację agregatów, które zużywają mniej prądu. Wówczas większy wydatek przy zakupie szybko zwróci się w  tańszej eksploatacji. Mało opłacalny jest zakup starszych energochłonnych urządzeń, zwłaszcza używanych. Do małych obiektów handlowych najczęściej kupowany jest sprzęt posiadający już wbudowany agregat. Zalety takiego rozwiązania to niższa cena, prostota montażu, większa dowolność ustawienia mebla. Nowoczesne urządzenia chłodnicze posiadają też oświetlenie ledowe, które wytwarza mniej ciepła, aniżeli to tradycyjne, dzięki czemu przechowywane produkty nie są narażone na działanie niepożądanej, zbyt wysokiej temperatury.

OKIEM EKSPERTA Joanna Goszczyńska-Wronkowska · Brand Manager Flora · Upfield Polska Osobom, u których występuje podwyższony poziom cholesterolu, proponujemy produkty funkcjonalne marki Flora ProActiv – w wariancie standardowym oraz w wariancie Flora ProActiv Kardio. Dzięki użyciu wysokiej jakości olejów – słonecznikowego i lnianego – produkty Flora ProActiv są doskonałym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6. Dzięki zawartości dodanych steroli roślinnych pomagają także w skutecznym obniżeniu cholesterolu. Teraz Flora ProActiv, Flora ProActiv o smaku masła i Flora ProActiv Kardio charakteryzują się też 100% roślinnym składem. Już dziś warto zamówić te produkty do swojego sklepu. Należy zadbać o ich odpowiednią ekspozycję i widoczność na sklepowych półkach. Będzie to gwarancją odpowiedniej rotacji na półce.

Aneta Będkowska · Marketing Manager · Sertop Polacy to tradycjonaliści, którzy lubią to, co znają. W decydujący sposób wpływa to na ich wybory, przez co w koszykach zakupowych można znaleźć konkretne produkty danych producentów, bo ich wybór także ma znaczenie. Dla większości konsumentów dana marka jest wyznacznikiem konkretnej jakości i gwarancją udanego posiłku, dodatkowym atutem jest także jej polski akcent. Patriotyzm gospodarczy przeżywa bowiem teraz renesans i ciągle zyskuje na sile. To właśnie sprawia, że intuicyjnie szukamy na sklepowych półkach towarów wykonanych z polskiego surowca i produkowanych przez firmy z polskim kapitałem, wspierając tym samym rodzimą gospodarkę. Nasi odbiorcy obdarzają nas zaufaniem od ponad 50 lat, kupując serki topione doskonałej jakości. To właśnie dzięki nim, w dalszym ciągu możemy się rozwijać i zaspokajać ich nieograniczone potrzeby kulinarne, umożliwiając wykonanie nie tylko pysznej kanapki, ale także domowych zup, sosów i zapiekanek.

80 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


RYNEK POD LUPĄ

Klient kupuje oczami Klient kupuje oczami – to stara kupiecka zasada, stąd i urządzenia chłodnicze w  sklepach – w  przeciwieństwie do tych domowych – muszą być przeszklone, aby klient mógł zobaczyć towar. Dotyczy to przede wszystkim zamrażarek, bowiem część regałów chłodniczych i tak proponuje swobodny dostęp do asortymentu. Zamrażarki natomiast muszą posiadać przeszklone wieko, które może być zarówno uchylane, jak i rozsuwane. Dbałość o sprzęt Należy pamiętać, że korzystanie z urządzeń chłodniczych do przechowywania i sprzedaży produktów spożywczych regulowane jest przez odpowiednie przepisy, a każdy sprzęt chłodniczy należy eksploatować zgodnie z  instrukcją. Codziennie należy myć urządzenia odpowiednim detergentem i  regularnie dbać o  czystość skraplacza. Częstym błędem jest przeładowanie mebla produktami spożywczymi, co zakłóca cyrkulację powietrza w  urządzeniu, powoduje zalodzenie parownika i  spadek wydajności chłodzenia. Meble wymagają również regu-

larnego rozmrażania i powinny być poddawane okresowym przeglądom. Ułożenie produktów Mrożonki, nabiał, wędliny i  mięso, czyli kategorie umieszczane w  różnego typu urządzeniach chłodniczych z  reguły zlokalizowane są w połowie sklepowej trasy zakupowej, zarówno w  rega-

W sklepach często dostępne są specjalne torby termiczne. Ułatwiają one transport i utrzymują optymalną temperaturę mrożonek.

łach, jak i ladach chłodniczych. To przy nich klient musi się zatrzymać, zastanowić nad wyborem, a  przy stoiskach sprzedających asortyment na wagę, np. sery, wędliny bywa, że ustawić w kolejce, cały czas mogąc obserwować oferowany towar. Atrakcyjna ekspozycja produktów to najlepsza za-

chęta do ich zakupów. Oświetlenie powinno podkreślić świeżość produktu. Ważną rolę odgrywa też oświetlenie, które musi nie tylko dokładnie oświetlać wnętrze urządzenia i tym samym produkty, ale też istotne jest oświetlenie nad tymi urządzeniami pozwalające bez problemu zapoznać się np. z cenówkami na poszczególny asortyment czy z  ofertą reklamową producentów. Co natomiast zniechęca? Przede wszystkim nieporządek. Przykładowo w  zamrażarkach nie wolno dopuścić do przekładania asortymentu pomiędzy różnymi rodzajami produktów w  przegródkach zamrażarki lub drucianych koszach wewnątrz urządzenia, co niestety robi część klientów, poszukując swojej ulubionej potrawy. Druciane kosze to standardowe wyposażenie zamrażarek skrzyniowych. Można je dopasować praktycznie do każdego modelu. Dlatego personel musi co jakiś czas kontrolować stan zamrażarek. Odwrotnością są natomiast braki asortymentowe w zamrażarkach – nie tylko sprawiają złe wrażenie i źle świadczą o sklepie, ponadto jest to nieekonomiczne, płacimy bowiem za mrożenie „powietrza”. ▼ Reklama

81 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


AKTUALNOŚCI

Zmiana warty w Nestlé Wraz z  dniem 1 stycznia 2020 r. Artur Jankowski, obecny Dyrektor Sprzedaży Nestlé Polska zastąpił na stanowisku Laurenta Alsteensa, pełniącego funkcję BEO Nutrition CEE. Artur Jankowski pracuje dla Nestlé od 3 lat, w czasie których dokonał transformacji działu sprzedaży w nowoczesną, progresywną i  adaptującą się do zmian rynkowych organizację. Doceniono również jego wysokie umiejętnoRafał Wróblewski Artur Jankowski ści przywódcze, nastawienie na współpracę z  ludźmi oraz strategiczne myślenie. Przed dołączeniem do Nestlé Artur Jankowski rozwijał swoją karierę w Danone jako Dyrektor Sprzedaży Nutricia. Wcześniej w grupie Danone pełnił funkcje o rosnącym stopniu odpowiedzialności, m.in. Dyrektora Zakupów. Na stanowisku Dyrektora Sprzedaży Nestlé Polska zastąpi go Rafał Wróblewski, obecnie Customer Development Director w Danone Diary. Rafał Wróblewski rozpoczynał karierę w Raisio Foods w roli przedstawiciela handlowego do ostatecznego awansu na Regionalnego Dyrektora Sprzedaży. W 2003 r. dołączył do Unilever jako Dyrektor Handlu Tradycyjnego, a następnie otrzymał promocję na stanowisko Dyrektora Handlu Nowoczesnego. W 2013 r. nawiązał współpracę z Danone, obejmując obecne stanowisko. Rafał Wróblewski posiada bogate doświadczenie w sprzedaży, co w połączeniu z dojrzałym i nastawionym na współpracę przywództwem oraz zaangażowaniem i naciskiem na rozwój relacji ludzkich, gwarantuje kontynuację procesu zmian sprzedaży w Nestlé.

Wykup udziałowców kończy spór w sieci POLOmarket Po wielu latach sporów korporacyjnych wspólnicy POLOmarket doszli do porozumienia, na mocy którego podpisano umowę odkupu przez spółkę udziałów od 40% udziałowców na warunkach wskazanych w umowie spółki. Porozumienie kończy definitywnie wszystkie wewnętrzne spory prawne w POLOmarket. Spółkę w transakcji reprezentowała kancelaria prawna Clifford Chance. Tym samym w spółce POLOmarket pozostają wyłącznie współzałożyciele nadal prowadzący i aktywnie rozwijający supermarkety pod logo POLOmarket z wspólnym celem i wizją rozwoju. Nowy stan prawny w istotnej mierze zmieni sposób funkcjonowania spółki oraz całej Grupy POLOmarket, a przede wszystkim umożliwi nowe perspektywy rozwoju.

500 stacji paliw w sieci LOTOS MOP Pawliki jest pięćsetną stacją w sieci LOTOS. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się w środę 18 grudnia 2019 r. Stacja usytuowana jest w  województwie warmińsko-mazurskim, w połowie drogi pomiędzy Gdańskiem i Warszawą przy drodze krajowej nr 7. To jednocześnie 21. Miejsce Obsługi Podróżnych funkcjonujące pod marką LOTOSU. Do dyspozycji podróżnych jest duży parking na 74 miejsca. W cieplejsze dni korzystać można z letniego ogródka i wiat piknikowych. Na stacji działa też Cafe Punkt oferujący pełną ofertę gastronomiczną. Na stacji otwarty został także koncept Subway dla kierowców preferujących kanapki tej znanej marki. Spółka LOTOS Paliwa posiada już sieć 500 stacji paliw w całym kraju, co stawia ją na trzecim miejscu pod względem liczby stacji paliw w Polsce.

82 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


AKTUALNOŚCI

Jubileusz 100-lecia Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku W niedzielę, 8 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia istnienia Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku. Wydarzenie zainaugurowała msza święta w Archikatedrze Oliwskiej. Następnie, w hotelu Mercure w Gdańsku odbyła się gala jubileuszowa. Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku jest samorządową organizacją społeczno-zawodową osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Wojewódzkie Zrzeszenie skupia w swojej organizacji kupców, gastronomików i usługodawców, tworzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe, gastronomiczne i usługowe. Kupcy – członkowie Wojewódzkiego Zrzeszenia prowadzą także działalność w dużych obiektach handlowych przez siebie finansowanych. W ramach Zrzeszenia działają Biura Rejonowe w Gdańsku, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie i Władysławowie.

Chata Polska ma już 300 sklepów Jubileuszowy, trzysetny sklep z logo Chaty Polskiej, znajdujący się w Kuślinie otwarto 12 grudnia 2019 r. Punktualnie o godzinie 10:00 w obecności przedstawicieli sieci, miejscowych władz i klientów dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Na pierwszych klientów, którzy przybyli do placówki handlowej czekała nie tylko bogata oferta asortymentowa w atrakcyjnych cenach, ale również okazjonalny tort oraz liczne degustacje. Nowa placówka ma powierzchnię sali sprzedaży 500 m2. – Na koniec 2018 r. sieć liczyła 268 placówek funkcjonujących pod szyldem Chaty Polskiej, skończyliśmy więc 2019 r. z 32 nowymi sklepami. Dynamika otwarć wyniosła 15% i chcielibyśmy zachować taki wynik w następnych latach. Sklepy znajdują się w województwach wielkopolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. W tych regionach koncentrujemy się, by uzyskać wyższe nasycenie rynku lokalnego, a tym samym większą rozpoznawalność. Nie planujemy natomiast otwierania kolejnych magazynów hurtowych, koncentrując się na wyższej efektywności istniejącej infrastruktury – powiedział Robert Siemiński, właściciel Grupy Mar-Ol.

Sieć Lewiatan planuje 200 otwarć w 2020 r. Wykorzystując wiedzę o  rynku i  klientach, Lewiatan wyznaczył sobie na najbliższy rok ambitne cele – otwarcie 200 nowych sklepów i zwiększenie obrotów sieci do 14,3 mld zł. Sieć wkroczyła w 2019 r. mając 3200 sklepów w całej Polsce i generując obroty w wysokości 12,5 mld zł. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie unikatowy model biznesowy, oparty na autorskiej koncepcji franczyzy, który umożliwia skuteczne dopasowywanie się do zmian rynkowych oraz potrzeb klienta. – W odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się trend convenience planujemy wdrożenie rozwiązań technologicznych, które zwiększą efektywność pracy sklepów, m.in. ułatwią optymalizację asortymentu czy pozwolą wnikliwie analizować otoczenie rynkowe. Zależy nam również na usprawnieniu procesu zakupowego, dlatego planujemy wprowadzenie kas samoobsługowych oraz rozwój projektu POS TV w naszych placówkach handlowych – informuje Robert Rękas, Członek Zarządu Lewiatan Holding.

83 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


AKTUALNOŚCI

Bricomarché wsparło mistrzynię szabli – Angelikę Wątor W siedzibie Grupy Muszkieterów miało miejsce oficjalne przekazanie środków zebranych przez franczyzobiorców sieci Bricomarché szablistce Angelice Wątor. Zebrana kwota umożliwi złotej medalistce Igrzysk Europejskich dalszy rozwój kariery. Inicjatorką zebrania funduszy jest Izabela Łojewska, właścicielka sklepu Bricomarché w Kamiennej Górze, która niegdyś sama uprawiała szermierkę. Postanowiła rozesłać wiadomości e-mail do pozostałych właścicieli sklepów Bricomarché, z pytaniem czy chcieliby wesprzeć utytułowaną szablistkę. Na portalu pomagam.pl utworzono konto do wpłat. Stu Aderonów odpowiedziało na tę prośbę. Zebrano łącznie 47 600 zł. Szablistka przyznała, że przekazana jej kwota pomoże w kolejnych startach. Podkreśliła również, jak kosztowne okazuje się zawodowe uprawianie sportu. – Zagraniczne obozy treningowe są drogie – planuję wyjazd do Francji, a jego koszt to około 6 tys. zł za 5 dni. Trzeba również wspomnieć o zużywającym się sprzęcie szermierczym. Kamizelki, maski, buty oraz klingi nie starczają na długo i często trzeba kupić nowe we własnym zakresie – wylicza Angelika Wątor, złota medalistka Igrzysk Europejskich z 2015 r., wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, a także srebrna medalistka Mistrzostw Świata i potrójna brązowa medalistka Mistrzostw Europy.

Selgros Cash&Carry już trzeci raz ufundował Wigilię Caritas 38 ton żywności przekazało Selgros Cash&Carry na Wigilię Caritas. To już trzeci rok, kiedy firma zaangażowała się w organizację wyjątkowego wydarzenia na tak dużą skalę, dzięki czemu mogło mieć ono charakter ogólnopolski. W  2019 r., podczas wigilijnych spotkań w  28 miastach w  całej Polsce, przy wspólnym stole Caritas spotkało się ponad 10 tys. samotnych i  potrzebujących. Ubiegłoroczna Wigilia Caritas odbyła się 24 grudnia w 28 miastach Polski, m.in. Częstochowie, Krakowie, Poznaniu, Gliwicach, Białymstoku i Kielcach. Na spotkania zaproszono osoby ubogie, bezdomne, samotne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach partnerstwa firma Selgros Cash&Carry na potrzeby wigilii przekazała bezpłatnie produkty niezbędne do ich przygotowania i podania. Łącznie do oddziałów Caritas z poszczególnych diecezji i archidiecezji w całej Polsce, trafiły ponad 3 tony patroszonego karpia, ponad 1,5 tony śledzia, tyle samo kapusty kiszonej, 3,5 tys. litrów koncentratu barszczu oraz 22,5 tys. litrów napojów.

Sieć Rabat Detal przekroczyła liczbę 2000 sklepów Rok 2019 był dla naszej sieci rokiem dynamicznej ekspansji i rozwoju. Dynamika sieci osiągnęła prawie 60% z 1300 sklepów na początku roku do przekroczonej zaplanowanej ilości 2000 sklepów na terenie całej Polski – mówi Marek Szybalski, Prezes Zarządu Rabat Detal. W połowie roku, dzięki działaniom strategicznym, handlowym oraz popartych mocną informacją branżową oraz PR-owską, sieć uzyskała zasięg ogólnopolski. Ubiegły rok był sprzyjający pod kątem nowych otwarć i remodelingów. – W 2020 r. planujemy kontynuować zaplanowane cele strategiczne z pełną koncentracją na wzroście w bazowych regionach Polski, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój mobilnego handlu elektronicznego – podkreśla Marek Szybalski.

84 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


NOWOŚCI

Masło Frico

Ciasteczka Verbena

Firma Temar z przyjemnością przedstawia masło Frico, holenderską markę premium działającą od 1898 roku. Masło powraca! Konsumenci szukają produktów bardziej naturalnych, autentycznych i premium. Masło Frico jest wytwarzane w 100% z czystego mleka krowiego, od krów pasących się na holenderskich, zielonych łąkach. Masło Frico zawsze zapewnia najwyższą jakość ze względu na długą i bogatą holenderską historię produkcji masła. Więcej informacji na stronie www.temar.pl

Ciasteczka Verbena są oferowane w 3 smakach – z rokitnikiem i z pomarańczą, z żurawiną i z czarnym bzem oraz z lawendą i z borówkami. Do ich wypiekania użyto 3 różnych rodzajów mąk, mają wysoką zawartość błonnika i są wzbogacone minerałami, witaminami i kwasami Omega 3. Do wypieku ciasteczek użyto masła shea, dlatego też nie zawierają oleju palmowego ani sztucznych barwników czy konserwantów.

Kontakt: PPH Temar Sp. z o.o. Sp. K., tel. 32 351 31 60

Kontakt: I.D.C. Polonia S.A., tel. 22 548 40 50

Flora

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Flora Original, Flora Light i Flora Gold to produkty ze składem korzystnym dla naszego zdrowia. Bazują na wysokiej jakości olejach roślinnych: rzepakowym, słonecznikowym i lnianym. Są też źródłem niezwykle korzystnych dla naszego zdrowia naturalnych kwasów Omega-3 i 6. Ponadto receptury Flora Original, Flora Light i Flora Gold są teraz w 100% roślinne. Produkty marki Flora doskonale wpisują się w ideę zbilansowanej diety roślinnej, a przy tym pomagają zadbać o zdrowie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Upfield Polska Sp. z o.o., tel. 22 570 60 00

Lirene Natura

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem

Lirene Natura to kosmetyki oparte na składnikach organicznych i pochodzenia naturalnego. Sekretem ich skuteczności są plantsomy – ekstrakty roślinne zamknięte w liposomowych otoczkach, ułatwiających przenikanie w głąb skóry. Wybrane produkty uzyskały certyfikat niezależnego, międzynarodowego stowarzyszenia Ecocert. Dbałość o środowisko widać w opakowaniach: kartoniki z certyfikatem FSC nie mają celofanu, a tuby I’m Green wykonano w 90% z trzciny cukrowej.

lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o., tel. 22 717 11 11

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

85 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


NOWOŚCI

Masło klarowane z olejem rzepakowym od Bielmaru

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Zakłady Tłuszczowe Bielmar wprowadzają do swojej oferty masło klarowane owane z olejem eskidzki rzepakowym, pod marką Beskidzki Culinary. Produkt dostępny jest dla klientów detalicznych w opakowaniu o gramaturze 400 g oraz dla rynku B2B w wiadrze 2,5 kg. Produkt jest źródłem kwasów Omega 3, witaminy E oraz jednoi wielonasyconych kwasów tłuszczowych. Idealnie nadaje się do smażenia, pieczenia, zup oraz sosów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

Kontakt: Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., tel. 33 81 98 200

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Solidarność poleca na specjalne okazje

Nowy Fiat Ducato MY2020

Na specjalne okazje Solidarność poleca swoje najlepsze praliny. Czekoladowe Tajemnice i L’Amour w edycji limitowanej są dostępne w nakładkach z komunikatem „Dziękuję Ci!”. Śliwka Nałęczowska i Złota Wiśnia to idealna propozycja dla amatorów klasycznych smaków. Produkty zostaną wyeksponowane na dedykowanych standach, które trafią do punktów sprzedaży w styczniu. W kanale tradycyjnym ustawimy dodatkowe ekspozycje z wyborem pralin: Śliwka Nałęczowska, Złota Wiśnia i Złoty Orzech w sztabkach (ok. 190 g), w nowej odsłonie graficznej.

Debiutuje nowy Ducato MY2020: ewolucja bestsellera marki Fiat Professional, który od 38 lat spełnia wymagania każdej zawodowej „misji”, dzięki ogromnej wszechstronności wyposażenia i najnowocześniejszym rozwiązaniom, od samochodów do transportu osób czy towarów, po bardziej złożone pojazdy, w tym bazy do zabudowy kamperowej. Styl Ducato MY2020 wywodzi się z nowoczesnego designu, który w połączeniu z koncepcją prawdziwego lekkiego samochodu dostawczego, daje silne poczucie dynamiki, bezpieczeństwa, jakości i solidności.

Kontakt: Colian Sp. z o.o., tel. 62 590 33 00

Kontakt: FCA Poland S.A., tel. 22 607 48 00

Drugie Śniadanie Płynna Przekąska

Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Drugie Śniadanie Płynna Przekąska zainteresuje jednocześnie Konsumentów poszukujących zupy do podgrzania, posiłku na lunch, zdrowej przekąski, soku warzywnego czy po prostu… „czegoś innego”. Nie wymaga podgrzania – smakuje równie dobrze na zimno. Jest poręczna i wygodna, można ją pić prosto z opakowania. Nie zawiera dodatku cukrów, barwników, ani aromatów. Dostępna w 6 kompozycjach smakowych: pomidor, burak, seler, marchew, groszek oraz… truskawki ze śmietaną. Pojemność: 500 ml.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontakt: Dawtona Sp. z o.o., tel. 22 731 54 32

86 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


KAMPANIE I PROMOCJE

Frico

Colian

Temar z przyjemnością przedstawia masło Frico, holenderską markę premium działającą od 1898 roku. Masło Frico wspierane jest najlepszymi działaniami marketingowymi, aby osiągnąć wielki sukces. Media społecznościowe, wsparcie w sklepach, promocje i reklamy outdoorowe zostały tak dobrane, aby skutecznie promować markę. Działania wspierające opierają się na przemyślanych strategiach zapewniających optymalną wydajność. Więcej informacji na stronie www.temar.pl

Od lutego do końca marca 2020 r. potrwa loteria „2 Miliony Grześków do wygrania”. Każdy konsument, który w promocyjnym opakowaniu wafelków Grześki kakaowe w czekoladzie (36 g) znajdzie hasło „Wygrałeś Grześki kakaowe 36 g” otrzyma taki sam wafelek gratis. W puli produktów do rozdania znalazły się aż dwa miliony Grześków! Promocja będzie szeroko wspierana w mediach i punktach sprzedaży. Wygrane wafelki będzie można odbierać do 30 kwietnia. Szczegóły loterii oraz regulamin na stronie: www.grzeski.pl.

Hochland Polska

Celpol

Nagrodę główną w loterii Almette wygrała Pani Zofia z miejscowości Kisielany-Żmichy k. Siedlec. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, laureatka odebrała klucze do całorocznego, w pełni wyposażonego drewnianego domu w górach, z pięknym widokiem na Giewont i całą panoramę Tatr. Oprócz wyjątkowego domku do wygrania były również nagrody pieniężne: 7 x dziennie po 1000 zł przez 2 miesiące trwania loterii. Znana już od czterech lat formuła cieszy się coraz większą popularnością wśród fanów serków Almette, a w 2019 roku pobity został kolejny rekord zgłoszeń.

Rozpoczęła się coroczna promocja na ciastka kolekcji Walentynkowej dla dużych i średnich hurtowni handlu tradycyjnego. Wsparciem dla niej jest szeroka kampania reklamowa w prasie handlowej. Bardzo szeroki asortyment tej linii wyrobów pozwala zaspokoić gusta dużego grona odbiorców.

Colian

I.D.C. Polonia

Marka Familijne stawia na aktywną komunikację w kontekście ferii zimowych. Jako sponsor akcji „Start do nart” Radia Zet, będzie obecna na stokach w 6 popularnych zimowych miejscowościach. W ramach współpracy zaplanowano m.in. emisje jingli sponsorskich na antenie radia oraz sampling produktowy w strefach zabawy. Do połowy marca w telewizji potrwa kampania Familijnych pod hasłem Mus je schrupać!. Pakiet zimowych aktywności uzupełni komunikacja w mediach społecznościowych oraz limitowana edycja Wafli Familijnych w Dużej Paczce Lepiej, dostępna w punktach sprzedaży.

Nowe ciasteczka Verbena będą wspierane reklamowo w pierwszym kwartale 2020 roku. Mocna kampania reklamowa będzie obejmowała zarówno telewizję, internet, jak i miejsca sprzedaży. Działania reklamowe będą szeroko prowadzone w internecie, w social mediach oraz w aplikacjach mobilnych. Działania w miejscu sprzedaży będą się koncentrowały na ekspozycjach produktowych, połączonych z degustacjami. Przewidziano również szeroko zakrojone akcje samplingowe.

87 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


PRAWNIK RADZI

Ważne dla przedsiębiorców zmiany w przepisach od Nowego Roku

N

Rok 2020 przywita przedsiębiorców wieloma zmianami przepisów. Nowelizacje będą dotyczyły m.in. składek na ubezpieczenia społeczne, podatków oraz obowiązków z zakresu ochrony środowiska.

podatku VAT wykazanego na tej ajważniejsze zmiany przefakturze. W konsekwencji sprzepisów wprowadzane są dawca będzie zmuszony do odw  ramach Pakietu dla prowadzenia podwójnej kwoty Przedsiębiorcy (PdP). Klupodatku VAT należnego. czowe rozwiązanie PdP stanowi Z  początkiem 2020 r. zaczę„ulga 500 zł dla firm”. Dotyczy ły obowiązywać sankcje za koto przedsiębiorców, którzy osiąrzystanie z  rachunku spoza tzw. gają dochody do 6 tys. zł lub przybiałej listy, która funkcjonuje chody do 10 tys. zł miesięcznie. już od września 2019 r. PrzedTakie osoby będą obliczać składsiębiorca, który zapłaci swojekę proporcjonalnie od uzyskiwamu kontrahentowi kwotę co najnego dochodu, w  efekcie zapłamniej 15 tys. zł na inny rachucą o ok. 500 zł mniej miesięcznie. nek niż podany w  wykazie, nie Do tej pory w  ramach tzw. małebędzie miał możliwości zaliczego ZUS przedsiębiorcy mogli płaJAROSŁAW nia do kosztów uzyskania przycić niższą składkę, ale proporcjoKURZAWSKI chodu tej kwoty, a  także będzie nalnie do uzyskiwanego przychoradca prawny ponosił ryzyko odpowiedzialnodu (do określonego limitu, powyKancelaria QLEGAL ści solidarnej ze swoim kontrażej którego bardziej opłacalny jest www.qlegal.pl hentem za zaległości podatkosystem ryczałtowy). we, jeśli ten nie zapłaci należne Kolejne zmiany dotyczą podatgo podatku VAT od transakcji. Nabywca będzie ków. W  ramach PdP podwyższony został limit mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźprzychodów pozwalający na uzyskanie statusu niej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niemałego podatnika na gruncie ustaw o PIT i CIT właściwy numer rachunku bankowego poinfor– do 2 mln euro. W konsekwencji większa liczba muje o tym naczelnika urzędu skarbowego włafirm będzie mogła korzystać z 9% stawki CIT. ściwego dla sprzedawcy. Przedsiębiorcy powinni także pamiętać, że W  styczniu uruchomiona została elektrood stycznia 2020 r. zmienił się sposób płaceniczna platforma, umożliwiająca rejestrację, nia podatków. Ustawodawca wprowadził tzw. ewidencję i  sprawozdawczość w  zakresie gomikrorachunek podatkowy, na który wpłacaspodarki odpadami. Do tego momentu działał ne będą należności podatkowe PIT, CIT i  VAT. Rejestr BDO, jednak dokonanie wpisu możliRachunki urzędów skarbowych dedykowane we było wyłącznie w  formie pisemnego wniodo wpłat powyższych podatków były aktywne sku. Od 2020 r. papierowe wnioski zostały zatylko do 31 grudnia 2019 r. – po tym terminie stąpione rejestracją elektroniczną. W  formie przelew na dotychczasowy numer konta urzędu elektronicznej prowadzone będą także ewidenskarbowego zostanie odrzucony przez bank. cja, w  miejsce dotychczasowych kart ewiden Ponadto w  styczniu weszła w  życie ustawa cji i  przekazania odpadów, oraz dokumentacja redefiniująca sposób wystawiania faktur do pasprawozdawcza. Sankcje za niestosowanie przeragonu. W  takim przypadku wystawienie fakpisów ustawy w  zakresie BDO obejmują areszt tury będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paralub grzywnę w  wysokości od 100 zł do ponad gonie znajdzie się NIP nabywcy. W  przypad1 mln zł, wymierzane przez sądy oraz adminiku stwierdzenia, że podatnik wystawił faktustracyjne kary pieniężne nakładane przez Worę z  naruszeniem nowych zasad, organ podatjewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkow wysokości od 5000 zł do 1 mln zł. ▼ we w  wysokości odpowiadającej 100% kwoty

88 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


Prawo w pigułce

Zgłoszenia ZAP-3 i NIP-7 także z podpisem zaufanym i osobistym W 2020 r. możliwe będzie przesyłanie zgłoszeń ZAP-3 i NIP-7 z wykorzystaniem podpisu zaufanego i podpisu osobistego. Przepisy dotyczące sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, zostały też dostosowane do zmian ustawowych i nowych regulacji unijnych. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. ▼

w obrocie krajowym w świetle ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wpłacona na rachunek bankowy jednostki traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawkę VAT odpowiednią dla danego towaru czy usługi. ▼ Urzędy skorzystają z  nowego Rejestru Danych Kontaktowych W  Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę ustawy o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja daje podstawę prawną do funkcjonowania Rejestru Danych Kontaktowych osób fizycznych (RDK). W RDK gromadzone będą następujące dane obywateli: numer PESEL, imię i nazwisko oraz – zależnie od woli obywatela – adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. Dane będą przekazywane do rejestru dobrowolnie. ▼

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Organ podatkowy, zamierzający wszcząć kontrolę podatkową, jest zobowiązany do zawiadomienia podatnika o wszczęciu kontroli podatkowej. Zasada ta wynika z art. 282 b § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola może być wszczęta pomiędzy 7. a 30. dniem liczonym od dnia doręczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia, a w razie przekroczenia tego terminu wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Natomiast wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego. ▼

Z ustawy o zarządzie sukcesyjnym skorzystało już 12,5 tys. przedsiębiorców Ustawa o  zarządzie sukcesyjnym obowiązuje od 25 listopada 2018 r. Od tego czasu już ponad 12,5 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o  ustanowienie zarządców sukcesyjnych. Wprowadzone mechanizmy dają gwarancję działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci. Możliwe stało się również zarządzanie majątkiem – zgodnie z wolą samego przedsiębiorcy lub jego następców prawnych. ▼

Podatek od sprzedaży detalicznej będzie zawieszony do 1 lipca Pobór podatku od sprzedaży detalicznej zostanie zawieszony do 1 lipca 2020 r. Polska czeka obecnie na zakończenie postępowania prowadzonego w sprawie tzw. podatku od marketów przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). ▼

Progi dla zamówień publicznych Z początkiem stycznia 2020 r. w życie weszło nowe rozporządzenie dotyczące kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Podstawowe progi dla zamówień publicznych wynosić będą 0,139 mln euro (dla dostaw lub usług) i 5,350 mln euro (dla robót budowlanych). Średni kurs złotego do euro został ustalony na poziomie 4,2693. ▼

Prawo własności przemysłowej do zmiany W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację Prawa własności przemysłowej. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie szeregu zmian. Jedną z nich będzie rozszerzenie możliwości zwolnienia z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe. Takie rozwiązanie ma w  założeniu wesprzeć przedsiębiorców na początkowych etapach prowadzenia biznesu. Modyfikacje obejmą również postępowania przed Urzędem Patentowym – w tym przypadku przewidziano przyspieszenie postępowania spornego i skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów, które potwierdzają udzielenie wyłącznego prawa. Nowością będzie także szybka ścieżka procedury (do mniej niż 1 miesiąca). Nowela wejdzie w życie 27 lutego 2020 r. ▼

Przedsiębiorcy są przeciążeni zmianami w systemie podatkowym Firmy mają coraz większe problemy z  nadążaniem za zmianami w  systemie podatkowym – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszająca pracodawców organizacja wskazuje, że przedsiębiorcy potrzebują więcej czasu na odpowiednie wdrożenie już uchwalonych regulacji podatkowych. Lista wprowadzanych w ostatnich latach nowości obejmuje m.in. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment), białą listę podatników, nowe zasady płatności podatku u  źródła, system SENT, elektroniczne kasy fiskalne, nowy JPK_VAT oraz nową matrycę stawek podatku VAT. ▼

Faktury zaliczkowe Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję. Zaliczka

89 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


PRAWO W PIGUŁCE

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY DLA KADRY KIEROWNICZEJ SKLEPÓW I HURTOWNI FMCG

Limit umów na czas określony Zgodnie z art. 251 §1 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przekroczy 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów przekroczy trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. ▼ Część firm musi wprowadzić procedury anonimowego informowania W listopadzie 2019 r. w życie weszła większość zmian przewidzianych w nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nowela wprowadza m.in. nowe obowiązki dla części przedsiębiorców, które dotyczą wdrażania procedur anonimowego informowania o nieprawidłowościach (tzw. whistleblowing). Nowe przepisy rozszerzają obowiązek stosowania kanałów anonimowego informowania o  rzeczywistych/potencjalnych naruszeniach za pomocą specjalnego i odrębnego kanału. ▼ Co to jest mikrorachunek podatkowy? Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT (bez wybierania oddzielnych rachunków). ▼ Wyłudzacze podszywają się pod Urząd Patentowy W ciągu ostatnich miesięcy widoczny stał się nielegalny proceder, który polega na wysyłaniu przez nieznane podmioty fałszywych decyzji urzędowych dotyczących udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe i  patentów na wynalazki. W ten sposób oszuści próbują wyłudzać opłaty za ochronę znaków towarowych i wynalazków. Jak informuje Urząd Patentowy, fałszywe decyzje są wysyłane masowo do zgłaszających i zawierają w sobie żądania dokonania wpłat na prywatne konta bankowe. ▼

WYDAWCA: BIURO PROMOCJI I REKLAMY „GENERALCZYK” spółka jawna

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

Dystrybucja w obiegu zamkniętym – bezpośrednio do placówek handlowych FMCG PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk / wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Nikodem Pankowiak / nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO Jacek Ratajczak / jacekr@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Patryk Łusiewicz / patrykl@poradnikhandlowca.com.pl Urszula Wszelaka (oddział Warszawa) Stała współpraca: Jan Maria Rokita, Magdalena Mirowska, Olga Tylińska, Paula Wendland, Beata Woźniak DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski, tel. (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl Dział sprzedaży: Katarzyna Generalczyk, tel. 530 087 087, (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Dariusz Dzieja / darekd@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska / justynaw@ poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Mikołajczak / kasiam@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak / anitak@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda / malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Kierownik Biura: Maria Leśniewska, tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski, tel. (61) 855 70 66 zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Krzysztof Napieralski / krzysztofn@poradnikhandlowca.com.pl Partnerzy naukowi: SGH Warszawa, UE Poznań, IBRKK, Catman Group, Deloitte Polska, Kantar Millward Brown, KPMG Opracowanie graficzne: KLUCZYK - logo, EPM Studio - layout Skład i łamanie: Verbis Studio Zdjęcia: Shutterstock, BigstockPhoto, SXC.hu, archiwum Korekta: Hanna Batura Druk: DRUKARNIA ORTIS Sp. z o.o., ul. Paprotna 16, 51-117 Wrocław ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 tel./ fax (61) 852 08 94, (61) 851 92 41, (61) 855 73 17, (61) 855 70 66, (61) 852 51 41 e-mail: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa BPiR „Generalczyk” spółka jawna.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Wszystkie polskie spółki handlowe powinny do 13 kwietnia 2020 r. zgłosić informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych, a  w  przypadku nowo powstających spółek termin ten wynosi 7 dni od zarejestrowania w KRS. Jak podkreślają eksperci, kary związane z wdrożeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) mogą sięgać w praktyce nawet miliona złotych. Zgodnie z założeniami, utworzenie CRBR ma pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy. ▼

90 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020

Tytuł weryfikowany przez TRM.

Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1231-1545

Partner Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Organizator konkursu dla handlowców „Hermesy Poradnika Handlowca”


PRAWO W PIGUŁCE

91 PORADNIK HANDLOWCA | STYCZEŃ 2020


Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Poradnik Handlowca 01/2020  

Poradnik Handlowca 01/2020  

Advertisement