Page 1

Nakład kontrolowany: 70 000 egz.

Badanie TRM Nielsen: Handlowcy wybierają niezależność Handlowcy o franczyzie Jak sieci pomagają nowym partnerom franczyzowym

www.handlowiec.biz.pl

ISSN 1734-4972

Co wybrać: sklep niezależny, czy franczyzowy?

Luty 2014 (98) Pismo ukazuje się od 1923 roku

franczyza czy niezależność

franczyza czy niezależność


od redakcji franczyza czy niezależność

W numerze

Bezpłatne ogólnopolskie pismo branżowe przeznaczone dla właścicieli niezależnych sklepów.

WYDAWNICTWO I REDAKCJA

Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” s.j. 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

DYSTRYBUCJA

w obiegu zamkniętym, bezpośrednio do placówek handlowych

Rafał Sterczyński

PREZES WYDAWNICTWA

Redaktor Naczelny

Wiesław Generalczyk

Każdy inaczej broni swojego biznesu. Jedni podpisują umowy franczyzowe i korzystają z gotowego know-how franczyzodawcy, a inni sami próbują wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów i dużej konkurencji. Niezależnie od podjętej decyzji, każda z placówek handlowych chce przyciągnąć jak największą liczbę klientów. A może to być nieco łatwiejsze, bo jak wskazują aktualne badania Głównego Urzędu Statystycznego, ogólny styczniowy klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany był mniej pesymistycznie niż w grudniu ubiegłego roku. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący aktualne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 2,8%. W największym stopniu poprawiły się oceny dotyczące dokonywania zakupów (wzrost o 6,6%).

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

general@poradnikhandlowca.com.pl

A to bardzo dobre wieści dla naszych handlowców, którzy od miesięcy nie mieli tak dobrej koniunktury, jak w drugiej połowie ubiegłego roku i aktualnie. To szansa na poprawę sytuacji ekonomicznej wielu placówek. Tendencja ta utrzyma się, jeśli sklepy dalej będą zachowywały wysokie standardy sprzedaży, zatowarowania i obsługi. Jednak wciąż trudna sytuacja na rynku nie pozwala właścicielom sklepów niezależnych na duże inwestycje, dlatego w tym numerze Handlowca, sprawdziliśmy jak sieci franczyzowe pomagają swoim nowym partnerom w otwarciu placówki. Przedstawimy także opinie handlowców i ich argumenty przemawiające za i przeciw franczyzie. Jednak lekturę naszego pisma proponujemy rozpocząć od syndykatowego badania, które przeprowadził TRM Nielsen. A wynika z niego, że handlowcy wciąż bardziej cenią niezależność niż franczyzę. Dlaczego? Zapraszam do lektury.

Wojtek Generalczyk tel. (61) 851 37 55

wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl

DYREKTOR ORGANIZACYJNOADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski

zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKTOR NACZELNY Rafał Sterczyński

rafals@handlowiec.biz.pl

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNOTECHNICZNY Patryk Trzcieliński

patrykt@poradnikhandlowca.com.pl

KIEROWNIK BIURA Maria Leśniewska tel. (61) 855 70 66

marial@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKCJA

Tadeusz Sienkiewicz

DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski tel.: (61) 850 19 33

michalb@poradnikhandlowca.com.pl

Z-CA DYREKTORA SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Spis treści

Anita Kubiak tel. (61) 852 51 41

anitak@poradnikhandlowca.com.pl

3 4–5 6–7 

DZIAŁ SPRZEDAŻY

 adanie TRM Nielsen: właściciele sklepów wolą postawić B na niezależność niż na franczyzę

Katarzyna Generalczyk tel. (61) 851 37 03

kasiak@poradnikhandlowca.com.pl

Maciej Twardowski tel. (61) 852 08 94

maciejt@poradnikhandlowca.com.pl

Handlowcy za i przeciw franczyzie Wsparcie nowych partnerów, czyli na jaką pomoc finansową franczyzodawcy mogą liczyć właściciele sklepów niezależnych przed otwarciem nowego punktu franczyzowego

Justyna Wojciechowska tel. (61) 851 37 08

justynaw@poradnikrestauratora.com.pl

Beata Kaźmierczak tel. (61) 851 37 03 beatak@poradnikhandlowca.com.pl

SKŁAD I ŁAMANIE

JM Stefko, www.printing.pl

DRUKARNIA

Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków

SERWIS FOTOGRAFICZNY

franczyza czy niezależność

Od sierpnia ub. roku, „Handlowiec” – pismo, które po raz pierwszy ukazało się na rynku w 1923 roku – dystrybuowane jest razem z „Poradnikiem Handlowca”. Oba tytuły, w kontrolowanym nakładzie po 70 tysięcy egzemplarzy każdy, wydaje Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk s.j. Zapraszamy do lektury „Poradnika Handlowca” i „Handlowca” – pism, które przybliżają handlowcom świat branży FMCG.

Archiwum, iStockphoto.com, sxc.hu Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Tytuł weryfikowany przez TRM, Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1734-4972


z branży FMCG

3

Jeszcze więcej edukacji o franczyzie - handlowcy stawiają na niezależność, bo obawiają się jej utraty? ROZPATRYWANIE FRANCZYZY

Franczyza wśród handlowców budzi niepokój. Głównym argumentem, który wytaczają przeciwko niej jest utrata niezależności. Potwierdziło to unikatowe, ROZPATRYWANIE FRANCZYZY Total sklepy w Polsce, N=1019 syndykatowe badanie, przeprowadzone przez TRM Nielsen. Uczestnictwo we franczyzie

Intencja uczestnictwa we franczyzie w przyszłości

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

W skrócie, można powiedzieć, że Total sklepy w Polsce, N=1019 Tak, jestem kupno licencji franczyzowej daje 0 Uczestnictwo we franczyzie Intencja uczestnictwa we franczyzie wzainteresoprzyszłości Franczyza właścicielowi sklepu możliwość wany/a ofertami; prowadzenia działalności na 20% 7%Tak, jestem 0 własne ryzyko, ale pod znanym zainteresoFranczyza Nie wiem; szyldem franczyzodawcy. To wany/a 33% ofertami; gwarantować ma sukces i stabil20% 7% ność. To oczywiście tylko teoria, Nie wiem; Nie, cenię bo w praktyce okazuje się, że 33% sobie mnogość systemów franczyzoniezależność 80% wych, różny poziom oferowa60% nego wsparcia i otrzymywanej Nie, cenię sobie niezależności, nie działają tylko Nie franczyza niezależność 80% budująco na biznes, ale mogą 60% wywoływać destrukcję. Wszystko zależy od indywidualnej oceny AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK 2014 Nie franczyza TRM XI 2013, dane ważone 1 otoczenia placówki handlowej, jak i predyspozycji samego wław prowadzeniu działalności oraz tzw. franczyzy twardej, ściciela, bo to, co w jednym miejscu sprawdza się, nie AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK 2014 TRM XI 2013, dane ważone musi oznaczać sukcesu w innym. Zresztą franczyza nie po zawarciu której, biznes musi być prowadzony według jest ofertą dla każdego, bo nie każdy chce schować się ściśle określonych i wytyczonych reguł. za znaną marką franczyzową, ale woli prowadzić biznes – Obawy o utratę niezależności wynikają z tego, że handlowcy według własnego pomysłu, korzystając ze swojego doczują się bezpiecznie, prowadząc aktualnie rodzinne firmy. świadczenia i nie podporządkowywać się franczyzodawByć może ich biznesowa kalkulacja nie jest pełna i wynika cy. Jednak, aby podjąć taką racjonalną decyzję, każdy z braku wiedzy na jej temat. O ile, w dużych miastach rynek handlowiec musi dysponować odpowiednią wiedzą na jest już ukształtowany, o tyle na wsiach i w mniejszych miejtemat działalności różnych sieci. scowościach rozpoczęła się fala zmian, którą z pewnością od- Wejście do sieci nie ograniczyło mojej decyzyjności czuwają już handlowcy. Szczególnym i realnym zagrożeniem i oczywiście niezależności, ale bardzo pomogło w działaldla nich są dyskonty, które od niedawna powstają w małych ności placówki – powiedziała nam właścicielka sklepu miejscowościach, a nie sklepy franczyzowe – powiedziała w Wałbrzychu, Małgorzata Lech. nam prof. Grażyna Śmigielska, pracownik naukowy w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na Uniwersytecie O ile, pani Małgorzata działa już wiele lat w systemie Ekonomicznym w Krakowie. franczyzowym i ma doskonałą wiedzę na jego temat, o tyle z naszych obserwacji wynika, że właściciele Co zatem skłania handlowców do podpisania umowy fransklepów dysponują różną, a czasem niewystarczającą czyzowej? Odpowiedź na to pytanie, nie jest skomplikowaznajomością zasad franczyzy, dlatego potrzebna jest na, a mianowicie jest to tzw. pakiet franczyzowy. Franczyciągła i systematyczna edukacja w tym zakresie. A pozodawca ponosi koszty licencji, płaci comiesięczną opłatę twierdza to badanie, które przeprowadził pod koniec za korzystanie z know-how, czyli z wiedzy franczyzodawcy. ubiegłego roku TRM Nielsen. Wynika z niego, że 60% respondentów nie jest zainteresowana podpisaniem A jeśli mowa o wiedzy, to będziemy starali się umowy franczyzowej ze względu na utratę niezależnoszczegółowiej wyjaśniać zasady prowadzenia ści, a aż 33% nie ma zdania na ten temat. Zestawienie franczyzowego biznesu i jeszcze wnikliwiej przetych dwóch wyników obrazuje, że handlowcy określają prowadzać naszych Czytelników przez jego zawifranczyzę tylko jako jedno, zamknięte rynkowe zjawiłości. Liczymy na ogólnopolskie i regionalne sieci, sko, nie uwzględniając jego odmian. Swój zdecydowany które będą zainteresowane współpracą z naszym sprzeciw ocenili jednym argumentem lub nie mieli pismem oraz rzetelną edukacją właścicieli sklepów zdania. W swoich wypowiedziach nie uwzględnili tego, dotyczącą prowadzenia punktu franczyzowego. że oferta franczyzowa dotyczy tzw. franczyzy miękkiej, a więc dającej dużą swobodę właścicielowi sklepu Rafał Sterczyński

1


za franczyzą

4

Zmieniłem branżę i nie żałuję - zawsze mogę liczyć na pomoc ekspertów

– Zdecydowałem się na współpracę z ogólnopolską siecią, gdyż franczyza to jedyna słuszna droga do prowadzenia własnego biznesu w tak trudnych czasach. Wcześniej już prowadziłem własną działalność gospodarczą - miałem wypożyczalnię maszyn budowlanych. Jednak sytuacja rynkowa spowodowała, że zdecydowałem się zmienić branżę. Nie żałuję tego kroku, a mój sklep to rentowny biznes. Porównując ofertę mojej sieci z konkurencją, daje ona partnerom największe wsparcie. Prowadzimy z żoną dwa sklepy z franczyzowym partnerem. Firma zagwarantowała nam pełne wyposażenie, m.in.: meble, sprzęt komputerowy, system kasowy, aranżację sklepu i ubrania dla pracowników. Do tego dochodzi jeszcze dostęp do promocji i to, co najważniejsze – wsparcie regionalnego managera na każdym etapie prowadzenia sklepu. Nawet, gdybym sam miał taki sklep z własnym logo, nie wiedziałbym o jego prowadzeniu tak dużo, jak wiem teraz. W tak dużym mie-

Fot. 2 x Archiwum sieci

Rafał Prokocki, franczyzobiorca z Krakowa twierdzi, że zawsze może liczyć na swojego partnera. W branżę FMCG wchodził bez większego doświadczenia, ale opieka sieci franczyzowej poskutkowała tym, że nie popełnił żadnych błędów, co więcej, jego biznes wciąż rozwija się. Aktualnie prowadzi z żoną już dwa sklepy franczyzowe, które należą do czołowych punktów na mapie handlowej miasta. ście jak Kraków koncept convenience sprawdza się doskonale. To placówka handlowa w 100 procentach samoobsługowa, przeznaczona do lokalizacji typowo miejskich, o dużym natężeniu ruchu. Sklepy te oferują także dodatkowe usługi, np. możliwość zrobienia ksero, opłacenia rachunków czy doładowania telefonu. W moich sklepach klient może kupić świeże kanapki, sałatki, czy też sushi. Asortyment ten zarekomendował mi regionalny przedstawiciel sieci, co bardzo pozytywnie wpłynęło na wzrost obrotów placówek. Doceniam fakt, że sieć oferuje swoje wsparcie nie tylko do momentu podpisania umowy. Mogę liczyć na pomoc ekspertów na każdym etapie prowadzenia firmy.

Co zapewnia sieć? innowacyjne rozwiązanie biznesowe, sprawdzony koncept handlowy, wsparcie silnej marki, pakiet otwarciowy, szeroki i atrakcyjny asortyment, ponad 500 produktów marki własnej, ponad 400 najtańszych produktów ze znakiem „Produkt Polski”, plan marketingowo-promocyjny, logistykę, szkolenia przed otwarciem sklepu, opiekę i doradztwo profesjonalistów w trakcie prowadzenia sklepu.


przeciw franczyzie

5

Niezależny sklep w centrum miasta przyciąga stałych klientów Arleta Sierzchulska prowadzi własny sklep w  centrum Poznania. Placówka wyróżnia się na tle pobliskich wyszukanym i  dostosowanym do stałej klienteli asortymentem. Zresztą, pani Arleta bardzo szybko reaguje na zapytania klientów i  uzupełnia ewentualnie brakujący towar. Sklep prowadzi już dziesięć lat.

Oczywiście w sklepie nie brakuje także asortymentu, którego poszukują gospodynie domowe. Konsumenci znajdą w nim towar pierwszej potrzeby, a są wśród nich: nabiał, wędliny, pieczywo, tłuszcze, przyprawy,

Fot. Rafał Sterczyński x 2

– Sklep prowadzę w centrum miasta, w pobliżu Starego Rynku, gdzie jest może mniej dużych marketów i dyskontów, ale za to nie brakuje sklepów z ofertą convenience, czynnych od rana do późnych godzin wieczornych. Dlatego dbam również o asortyment, który mogę zaproponować na drugie śniadanie, lunch, czy podwieczorek. Staram się jednak o zdrową i smaczną przekąskę, po którą sięgną zatrudnieni w pobliskich firmach pracownicy, okoliczni mieszkańcy czy przechodnie. Nie zapominam także o ofercie dla studentów.

ale także słodycze, alkohol, papierosy, mrożonki, lody i napoje. Staram się, aby oferowany towar był zawsze świeży, aby od samego rana zabezpieczyć smaczny posiłek dla swoich klientów. To oczywiście przynosi pozytywne przywiązanie konsumentów i buduje więzi, które są nie do przecenienia, ale także bardzo ważne w sprzedaży. Staram się stworzyć sympatyczną atmosferę podczas zakupów, doradzić klientom w wyborze, ale także uzupełniać brakujący i poszukiwany przez nich towar. Myślę, że zaletą prowadzonych przeze mnie delikatesów spożywczych są szybkość obsługi i godziny otwarcia dopasowane do potrzeb mieszkańców. Dodam, że część asortymentu klient może sam wybrać w samoobsługowej części sklepu, a część produktów sprzedawana jest tradycyjnie zza lady. Nie byłam zainteresowana ofertą sieci franczyzowych, bo doskonale wiem, czego potrzebują moi klienci. Stąd mogę szybko reagować na ich potrzeby, śledzę nowości w prasie handlowej i innych mediach oraz staram się inwestować i wprowadzać coraz lepsze rozwiązania do mojego sklepu.


temat miesiąca

6

Jaką pomoc finansową oferują franczyzodawcy nowym partnerom? Sieci franczyzowe kuszą i kusić będą, ale jak wiadomo, nie ma nic za darmo. Im większy wkład finansowy franczyzodawcy, tym większe wymagania w stosunku do partnera i silne związanie z siecią. Sprawdziliśmy, co proponują niezależnym handlowcom niektórzy franczyzodawcy. Nawet niewielki sklep może być przyjazny klientowi i podobać się. W przypadku placówek niezależnych, ich wyposażenie i wystrój są zróżnicowane. Szczególnie w dużych miastach, gdzie sklepy osiągają duże obroty i gdzie jest duża konkurencja, handlowcy prześcigają się w atrakcyjności nie tylko towarów i usług, ale także starają się wyróżnić wyglądem pomieszczeń. Jedni idą w minimalizm, inni upodobali sobie tradycyjny wygląd, a jeszcze inni czerpią najlepsze wzorce z sieci franczyzowych i transponują je do swoich potrzeb. Ale wejście do sieci nie musi wiązać się ze zmianą wyglądu sklepu. Delikatesy prowadzone przez Hieronima Lipczyńskiego w Opalenicy od lat są doskonałym przykładem, jak z powodzeniem można wykorzystać przestrzeń. Już dziesięć lat temu, po kolejnym remoncie, sklep został podzielony na część samoobsługową i dwa stoiska, gdzie sprzedaż odbywa się tradycyjnie, zza lady. Właściciel tego sklepu, cztery miesiące temu podpisał umowę z siecią Groszek i otrzymał rabat na zakup asortymentu w hurtowniach. Poza tablicą nad dotychczasowym szyldem placówki widocznym od ulicy, niewiele się zmieniło.

Fot. Rafał Sterczyński x 4

- Nie poniosłem żadnych, dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem sklepu do standardów sieci Groszek i korzystam z dotychczasowego wyposażenia. To bardzo atrakcyjne dla mnie rozwiązanie, ponieważ wkrótce planuję remont, który będzie dostosowany do dotychczasowych rozwiązań i przyzwyczajeń klientów, ale odświeży wygląd i uprzyjemni zakupy. Być może pozwoli na jakieś nowe rozwiązanie – powiedział nam Hieronim Lipczyński z Opalenicy, nowy partner w sieci Groszek.

Podobna sytuacja jest w innych sieciach franczyzowych, które proponują tzw. franczyzę miękką. Mniejsze wymagania, dotyczące najczęściej tylko powierzchni placówki, nie wiążą mocno sklepu z franczyzobiorcą, który musi wykonać tylko odpowiedni obrót w ciągu miesiąca w hurtowniach sieci. I jak się dowiedzieliśmy, nie są to obowiązki trudne do realizacji. Inaczej rzecz się ma w przypadku nowych partnerów sieci, tzn. przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność w branży FMCG. Wtedy handlowiec musi zadbać nie tylko o wyposażenie, ale także o zatowarowanie sklepu, a to wydatek niebagatelny. Do tego, wejście do sieci


temat miesiąca

7

wiązać się może z dokładnym sprawdzeniem partnera, m.in. jego przeszłości zawodowej i wiarygodności. - Drogerię może prowadzić każdy, kto stwarza podstawy dla rozwoju tej działalności, dlatego dokładnie sprawdzamy zarówno lokalizację, jak i naszego potencjalnego partnera. Punkt powinien mieć powierzchnię minimum 50 metrów kwadratowych, a koszt jego otwarcia to około 2 tysiące złotych za metr kwadratowy. Kwota ta wynika z inwestycji, którą musi ponieść franczyzobiorca, aby dostosować lokal do standardów sieci. Dotyczą one m.in. umeblowania i optymalnego zatowarowania. W każdej Drogerii Jasmin znajduje się bowiem od 5 do 7 tysięcy indeksów. Po spełnieniu warunków i podpisaniu umowy, franczyzobiorcy mogą negocjować kredyt kupiecki - to znaczy kupić część towaru z odroczonym terminem płatności. Podpisując z nami umowę franczyzobiorca otrzymuje: wizualizację wewnętrzną, projekty zagospodarowania sali sprzedaży i wizualizacji zewnętrznej. Proponujemy również i szkolimy z systemu magazynowo-kasowego. Standardem jest strój ekspedientek, torby, reklamówki, cukierki, balony i fartuszki, które otrzymują handlowcy – informuje Wiceprezes Zarządu Drogerii Jasmin, Teresa Stachnio. Oczywiście wejście do sieci może skutkować jeszcze większym zaangażowaniem finansowym franczyzodawcy. Carrefour zachowując jednakowy, wysoki standard swoich placówek gwarantuje duże wsparcie. - W przypadku sklepów Carrefour Express convenience, sieć całkowicie pokrywa koszt wyposażenia sklepu, co daje przedsiębiorcy duże oszczędności. Sklepom z zielonym logo Carrefour zapewnia elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej, sprzęt i system informatyczny, meble do działu alkohole oraz owoce i warzywa, komplet ubrań dla personelu, drobne elementy wyposażenia, jak koszyki, plakaty etc. Oprócz tego, sieć przygotowuje na otwarcie gazetkę z promocjami, zapewnia stroje firmowe dla całego personelu oraz pomaga w opracowaniu planu sklepu. Carrefour przygotowuje też specjalny harmonogram otwarcia sklepu, a także prowadzi szkolenia dla pracowników oraz zapewnia wsparcie specjalnej ekipy otwarciowej. Ponadto, na pierwsze zatowarowanie sklepu Carrefour daje atrakcyjny kredyt

kupiecki – powiedział nam Francois Vincent, Dyrektor ds. Franczyzy i Członek Zarządu Carrefour Polska Ale handlowcy, którzy nie chcą wiązać się z siecią mają również wybór oraz możliwość ładnej i efektownej aranżacji wnętrz w swoich sklepach. Można to zrobić na kilka sposobów. Jednym jest chociażby wzięcie udziału w konkursie „Odśwież swój sklep”, który organizuje nasza redakcja na łamach Poradnika Handlowca. Jest jeszcze inne wyjście, a mianowicie właściciele sklepów, wiążąc się ze znaną marką produktów, mogą za darmo otrzymać meble, lodówki lub chłodziarki od producentów lub dystrybutorów. Handlowcy mogą w końcu skorzystać z preferencyjnych kredytów lub unijnych programów, które pozwolą złagodzić finansowe skutki każdej, sklepowej inwestycji. Którą z tych propozycji wybrać? Na to pytanie nie odpowiemy, ale zwracamy jedynie uwagę na to, że przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto wcześniej dokładnie przemyśleć wszystkie opcje. Jedno jest pewne, warto i trzeba inwestować w sklep, bo klient lubi zmiany. Zresztą, czy nie każdy lubi robić zakupy w ładnym, nowoczesnym i przyjaznym dla siebie sklepie?

Rafał Sterczyński


Z dostawą do klienta czy do cioci na imieniny?

NOWY FORD TOURNEO CONNECT Elastyczny układ 5 lub 7 siedzeń

Potrzebujesz wisienki na torcie? Rozkoszuj się 16 konfiguracjami ustawienia siedzeń i wyjątkowo niskim zużyciem paliwa. Obojętne, przed jakim stoisz wyzwaniem – z nowym Fordem Tourneo Connect poznasz słodki smak sukcesu. Dowiedz się więcej na ford.pl

Zapraszamy do Autoryzowanych Salonów. Zużycie paliwa oraz emisja CO2: Ford Tourneo Connect 1.6 Duratorq TDCI 95 KM; 4,0 l/100 km, 120 g/km z opcjonalnym systemem Auto-Start-Stop (zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 z późniejszymi zmianami w WE 692/2008, cykl mieszany). Infolinia: 0 801 50 60 70 – opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Go Further

Handlowiec nr 98  
Handlowiec nr 98  
Advertisement