__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

czerwiec 2018 rok

nr 112

www.handlowiec.biz.pl

na rynku od 1923 roku

ISSN 1734-4972

Bezpłatne internetowe czasopismo przeznaczone dla handlowców

JAK POSTRZEGANI SĄ DROBNI DETALIŚCI? PIERWSZE SKUTKI ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE


od redakcji

Bezpłatne ogólnopolskie pismo przeznaczone dla handlowców i tych, którzy chcą związać się z handlem.

W numerze Kolejny gorący okres w polskim handlu za nami. Wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele spowodowało sporo zamieszania w codziennej pracy polskiej branży. Centra handlowe i prowadzący w nich swoją działalność handlowcy odczuli zmiany dość dotkliwie, gdyż właśnie duże obiekty były szczególnie chętnie odwiedzane w niedziele przez kupujących. Czas pokaże, czy w przyszłości uda się im przyciągnąć klientów także w inne dni. Na razie według Retail Institute widać znaczące spadki odwiedzin centów handlowych, o czym piszemy w tym wydaniu „Handlowca”. Na razie to pierwsze sygnały z rynku, na szersze analizy zapewne przyjdzie czas później, gdyż sama zmiana nawyków kupujących musi nieco potrwać, aby w pełni ocenić, kto zyskał, a kto stracił na zmianach w funkcjonowaniu polskiego handlu. Na łamach „Handlowca” piszemy również o pierwszych wynikach kontroli UOIK-u w kwestii przestrzegania przepisów o przewadze kontraktowej. Przypomnijmy – ustawa, obowiązująca od lipca zeszłego roku, miała uregulować relacje pomiędzy producentami a ich odbiorcami. UOKiK przyjrzał się przestrzeganiu przepisów w branży mleczarskiej. Na razie skończyło się na upomnieniach ze strony kontrolerów, ale warto przyjrzeć się, jakie nieprawidłowości budziły najwięcej zastrzeżeń. Olga Tylińska redaktor naczelna

Spis treści

3

Polscy konsumenci doceniają drobnych detalistów

4

UOKiK wziął pod lupę branżę mleczarską

5

Płatności zbliżeniowe bez PIN do 100 zł

6

Z życia sieci

Handel wkracza w erę konsumpcjonizmu 7 hybrydowego 8

Pierwsze skutki zakazu handlu w niedziele

Od dwudziestu pięciu lat, Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk s.j. jest cenionym wydawcą prasy branżowej w Polsce. Oprócz Handlowca - pisma, które po raz pierwszy ukazało się na rynku w 1923 roku - ma w swoim portfolio dwa inne tytuły: Poradnik Handlowca i Poradnik Restauratora, które przybliżają Czytelnikom bogactwo światów: FMCG i HoReCa. Poradnik Handlowca jest liderem na rynku prasy branżowej, co potwierdzają wyniki syndykatowych badań przeprowadzanych co roku przez biura badawcze AC Nielsen i MillwardBrown.

WYDAWNICTWO Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” s.j. 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 DYSTRYBUCJA drogą elektroniczną, strona internetowa: www.handlowiec.biz.pl ADRES REDAKCJI 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10, tel./fax (61) 852 08 94 PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk general@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk tel. (61) 851 37 55 wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl DYREKTOR ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNY Olga Tylińska olgat@poradnikhandlowca.com.pl KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO -TECHNICZNY Krzysztof Napieralski krzysztofn@poradnikhandlowca.com.pl REDAKCJA Tadeusz Sienkiewicz, Patryk Łusiewicz DYREKTOR DZIAŁU SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski tel.: (61) 850 19 33 michalb@poradnikhandlowca.com.pl DZIAŁ SPRZEDAŻY Dariusz Dzieja tel. (61) 851 37 03 darekd@poradnikhandlowca.com.pl Nikodem Pankowiak tel. (61) 851 37 08 nikodemp@poradnikhandlowca.com.pl Justyna Wojciechowska tel. (61) 852 51 41 justynaw@poradnikhandlowca.com.pl Katarzyna Generalczyk tel. (61) 851 37 03 kasiak@poradnikhandlowca.com.pl Maria Leśniewska tel. (61) 855 70 66 marial@poradnikhandlowca.com.pl Małgorzata Siuda malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl Anita Kubiak SERWIS FOTOGRAFICZNY Archiwum, iStockphoto.com, shutteratock.com, Pixabay.com Okładka: shuttrstock.come Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.


Badanie opinii

3

Polscy konsumenci doceniają drobnych detalistów Różnorodność rynkowa w Polsce – jest źle, ale dzięki zmianie postaw konsumentów istnieje szansa na lepszą przyszłość. Taki wniosek nasuwa się po analizie raportu „Różnorodność rynkowa w czasach nowego konsumenta”. Polski rynek handlu detalicznego jest coraz mniej różnorodny. Ekspansja dyskontów i wielkich sieci handlowych zwiększa się z roku na rok, dyktując ceny, które utrudniają funkcjonowanie małych detalistów i sklepów wyspecjalizowanych oraz obniżają jakość dostępnych na rynku produktów. Ta przykra rzeczywistość znacznie odbiega od potrzeb współczesnego konsumenta. Jak wynika z raportu „Różnorodność rynkowa w czasach nowego konsumenta”, opartego na wynikach badań przeprowadzonych przez platformę do opłacania i obniżania rachunków MAM, aż 50% Polaków uważa, że monopol wielkich sieci handlowych negatywnie wpływa na jakość oferty producentów. Co więcej, dla 82% badanych właśnie jakość jest drugim najważniejszym kryterium wyboru sklepu stacjonarnego i decyzji zakupowej, a 69 % preferuje małe sklepy ze względu na zaufanie, jakim darzy pracujących w nich sprzedawców. Wbrew obiegowym opiniom Polacy posiadają silny sentyment do tzw. mikroprzedsiębiorstw handlowych i opowiadają się za ich ochroną. Dlaczego? Polacy cenią w małych sklepach wyższą jakość oferowanych produktów, bliską lokalizację oraz fachową wiedzę sprzedawcy. Małe sklepy są preferowane przez Polaków, głównie ze względu na budowanie zaufania opartego na osobistej relacji ze sprzedawcą (wskazania 69% respondentów), dogodną lokalizację (63%) oraz znajomość przez sprzedawcę personalnych potrzeb klienta (61%). Oczywiście nie bez znaczenia pozostają czynniki takie jak: jakość obsługi klienta (58%) i fachowa wiedza sprzedawcy (55%). Co więcej, badania trendów i zwyczajów zakupowych Polaków pokazują, że w podejmowaniu decyzji coraz bardziej istotne stają się tzw. czynniki pozacenowe. Z analizy odpowiedzi respondentów na pytanie, o ile cena może wzrosnąć, jeśli sklep zaoferuje poszukiwaną przez klienta wartość dodaną, wynika, że czytaj także

najczęściej wskazywana (dominanta) odpowiedź na to pytanie to aż 25%. W ekstremalnych przypadkach, głównie związanych z oferowaniem wyższej jakości produktów, cena produktu u detalisty może być wyższa niż u konkurencji nawet o 47%. Ponad 51% badanych otwarcie zadeklarowało, że jest w stanie zapłacić więcej, jeśli będzie miało do dyspozycji wyjątkowy, niedostępny nigdzie indziej asortyment. Dane te powinny być zatem wskazówką głównie dla mniejszych detalistów, którzy zgodnie z oczekiwaniami współczesnych konsumentów powinni stawiać na specjalizację i jakość. Mikroprzedsiębiorcy mogą też pokusić się o połączenie sił. Według badania MAM konsolidacja małych księgarni, sklepów sportowych lub drogerii, podobna do „miękkich franczyz” w branży spożywczej, może być sposobem na zdobycie rozpoznawalności i zaufania konsumentów. Wyspecjalizowany sklep sieciowy to z punktu widzenia klienta często również sklep lokalny, funkcjonujący na zasadzie franczyzy ze znajomym sprzedawcą. Społeczna odpowiedzialność lokalnych sklepów może zatem nie tylko wywołać pozytywne zmiany społeczne w otoczeniu detalisty, ale także posłużyć za potężne narzędzie marketingowe i budowanie przewagi.


4

Kontrole

UOKiK wziął pod lupę branżę mleczarską W lipcu 2017 r. weszła w życie ustawa o przewadze kontraktowej. Jedno z pierwszych wszczętych postępowań dotyczyło relacji pomiędzy przetwórcami mleka, a ich dostawcami. Urząd sprawdził umowy sprzedaży, dostawy i kontraktacji. Efektem jest raport, w którym wskazano, jakie rozwiązania są dobre, a które mogą stanowić praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową. – Stworzyliśmy raport, w którym zamieściliśmy rekomendacje, jak powinny wyglądać uczciwe umowy. To nasze pierwsze postępowanie na rynku mleka, a ustawa o przewadze kontraktowej weszła niedawno w życie. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach przedsiębiorcy mogli nie wiedzieć, że ich praktyki są niezgodne z nowymi przepisami. Dlatego tym razem ograniczyliśmy się do wskazówek dla dostawców i odbiorców. Nasza analiza jest dla nich drogowskazem, jak powinny wyglądać ich relacje handlowe. Jeżeli jednak w przyszłości ponownie natrafimy na zakwestionowane postanowienia w umowach – będziemy w s z c z y n a ć postępowania i nakładać kary – ostrzega prezes UOKiK, Marek Niechciał. N a j w i ę k s z e zastrzeżenia urzędu budzi klauzula w y ł ą c z n o ś c i i konsekwencje z nią związane. Chodzi o sytuację, kiedy dostawca ma obowiązek wydać mleczarni całe wyprodukowane mleko. Zdaniem urzędu, nie powinien być on zmuszany do dostaw tylko do jednego zakładu mleczarskiego, tym bardziej jeżeli zagrożone jest to karą umowną. Bywa, że zakazane jest wręcz utrzymywanie jakichkolwiek kontaktów handlowych z innymi przetwórcami. Uniemożliwia to dostawcom podpisywanie nowych umów, zmianę odbiorcy na takiego, który zaoferuje lepsze warunki lub nawet próbę oceny, czy inna

mleczarnia może mieć korzystniejsze umowy. Urząd sprawdził również sposoby kalkulacji ceny mleka. W większości przypadków ostateczne ustalanie wynagrodzenia odbywa się po dostarczeniu produktu, w oparciu o

stwierdzone parametry. Jest to uzasadnione, ponieważ cena mleka zależy w dużej mierze od jakości, a ta z kolei może być zmienna. Powinno się to jednak odbywać w sposób transparentny, w oparciu o z góry określone kryteria. Urząd negatywnie ocenił zatem rozwiązania wprowadzające prawo dowolnego ustalania lub zmiany ceny przez odbiorcę, bez konkretnych przesłanek. UOKiK przyjrzał się też, jak wygląda

rozwiązywanie umów w branży mleczarskiej. Wątpliwości urzędu wzbudziły m.in. postanowienia, które regulują tę kwestię jednostronnie, np. przyznają mleczarni prawo do zakończenia współpracy bez wypowiedzenia. Raport poświęca również uwagę kwestiom związanym z jakością mleka i s p e ł n i a n i e m s t a n d a r d ó w określonych w p r z e p i s a c h . Zastrzeżenia budził fakt, że przetwórcy kupują mleko, które nie spełnia wymogów jakościowych np. za dużo jest w nim drobnoustrojów lub dostawca nie ma a k t u a l n e g o zaświadczenia s a n i t a r n o weterynaryjnego. Nie można tu mówić o n i e u c z c i w y m wykorzystaniu przewagi kontraktowej, ale taki produkt w ogóle nie powinien trafić do obrotu. Na szczęście, są to jednak tylko s p o r a d y c z n e przypadki. Większość mleczarni zastrzega sobie prawo nieodebrania mleka, jeżeli nie spełnia ono określonych wymagań. Ponadto umowy różnie regulują kwestię, dotyczącą płatności za badanie jakości mleka. W większości przypadków koszty ponosi odbiorca, zdarza się również, że są one dzielone równo lub płaci dostawca. W dwóch ostatnich sytuacjach ważne jest, żeby koszty były precyzyjnie określone w umowie.


Gorący temat

5

Płatność zbliżeniowa bez PIN do 100 zł Mastercard poinformował o otrzymaniu od Narodowego Banku Polskiego zgody na podwyższenie do 100 zł limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN. Organizacja przewiduje, że zmiana ta nastąpi nie wcześniej, niż w II kwartale 2019 r. Dzięki niej posiadacze wydanych w Polsce kart z logo Mastercard lub Maestro otrzymają możliwość płacenia bez konieczności podawania kodu PIN do kwoty 100 zł włącznie. Planowane podwyższenie limitu płatności zbliżeniowych bez PIN do 100 zł odpowiada na potrzeby i oczekiwania polskich konsumentów, którzy bardzo chętnie korzystają z tej technologii. W 2017 r. po raz pierwszy średnia wartość transakcji zbliżeniowej przekroczyła 50 zł , a tym samym była ponad 3-krotnie wyższa niż w 2010 r. To potwierdza, że Polacy coraz częściej płacą bezstykowo również za zakupy na większe kwoty, przekraczające w a r t o ś ć aktualnego limitu transakcji bez PIN. Jednocześnie zdecydowana większość (66%) t r a n s a k c j i kartowych na kwoty powyżej 50 zł jest realizowana i tak w technologii zbliżeniowej, z kodem PIN wpisywanym na terminalu . Podniesienie limitu pozwoli więc zwiększyć szybkość i wygodę znacznej części tych transakcji (na kwoty do 100 zł), przy wykorzystaniu technologii, którą już dziś konsumenci wybierają najchętniej. Prawdopodobnie właśnie z powodu szybkości i wygody płatności zbliżeniowych większość polskich konsumentów, którzy płacą w ten sposób, jest zainteresowana korzystaniem z wyższej kwoty maksymalnej niż dotychczasowa. Zapytani o to, czy chcieliby płacić bez PIN do 100 zł, 67% z nich odpowiada twierdząco .

Aktualnie obowiązujący limit płatności zbliżeniowych bez PIN, w wysokości 50 zł, został ustalony w 2007 r. Od tamtej pory zmieniły się realia gospodarcze, co wpłynęło na zwiększenie wartości codziennych zakupów. Oprócz rosnącej zamożności Polaków, warto pamiętać również o inflacji, która sprawiła, że w ciągu dekady realna wartość nabywcza pieniądza spadła o łącznie 21,6% . Co więcej, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, aktualny limit transakcji bez PIN obowiązujący w Polsce należy do najniższych. W y ż s z e k w o t y funkcjonują nie tylko w krajach Europy Zachodniej (np. w Wielkiej Brytanii 30 funtów, czyli ok. 145 zł; we Francji i Irlandii 30 euro, czyli ok. 130 zł), ale też w tych z Europy ŚrodkowoWschodniej (np. na Litwie 25 euro, czyli ok. 105 zł; w Rumunii 100 lejów, czyli ok. 90 zł; na Słowacji 20 euro, czyli ok. 85 zł). Płatności zbliżeniowe rozwijają się w Polsce bardzo szybko, co stawia nasz kraj w gronie liderów tej technologii. Zgodnie z danymi NBP , na koniec 2017 r. już niemal 80% wszystkich kart płatniczych w Polsce miało funkcję zbliżeniową, a prawie 95% terminali płatniczych umożliwiało transakcje w tej technologii. W efekcie, już niemal 80% wszystkich transakcji kartami w Polsce to płatności zbliżeniowe, a, zgodnie z wynikami badań Mastercard , Polacy płacą w ten sposób 20 razy częściej

Zerowa akcyza na CNG i LNG – czy pomoże przedsiębiorcom?

smogiem ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé. Faktyczne zniesienie akcyzy na gaz ziemny może okazać się pomocne w prowadzeniu biznesu, zwłaszcza dla handlowców posiadających swoje placówki w dużych miastach. Sieć stacji paliw, na których można zatankować CNG zwiększa się, zwłaszcza w okolicach dużych metropolii. Ponadto wobec planowanej walki rządu ze smogiem forsuje się zakaz wjazdów do centrów miast samochodów zasilanych silnikami diesla. Zakup samochodu dostawczego także nie stanowi problemu – duża część producentów montuje fabryczne instalacje do swoich modeli.

Na skutek przyjęcia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i Prawa celnego wprowadzono zerową akcyzę na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczone do silników spalinowych. Zmiana prawa może szczególnie zainteresować firmy handlowe, zwłaszcza wobec wzrostu cen benzyny na stacjach. Rozwiązanie to wpisuje się w program walki ze

czytaj także


6 Drogerie Natura w portfolio Immochan Polska. Właściciel, inwestor i komercjalizator galerii, centrów i parków handlowych Auchan nawiązała współpracę z kolejną marką z segmentu zdrowia i urody. Od maja w gronie najemców Centrum Handlowego Auchan Gdańsk znajduje się salon sieci Drogerie Natura. Pierwszy salon sieci Drogerie Natura w obiektach zarządzanych przez Immochan Polska został otwarty 24 maja. W lokal ma powierzchnię 168 mkw.

Dansk Supermarked zmienił nazwę na Salling Group. 1 czerwca 2018 r. Dansk

Z życia sieci Nadzorcza METRO AG mianowała Philippe Palazzi na stanowisko członka zarządu i Dyrektora Operacyjnego w METRO AG. Zastąpi on Pietera Boone, który piastowal to stanowisko dotychczas. Philippe Palazzi jest członkiem kierownictwa spółki od lipca 2015 r. Jako partner operacyjny był odpowiedzialny za hurtowe filie we Francji, Portugalii i Hiszpanii, a także za marketing, branding i marki własne METRO. W swojej 20-letniej karierze w METRO, Palazzi z powodzeniem zajmował kilka stanowisk kierowniczychw różnych krajach.

z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i przez kolejne cztery lata będzie wspierać piłkarskie drużyny narodowe. Biedronka pozostaje oficjalnym sponsorem zarówno pierwszej reprezentacji Polski, jak też reprezentacji kobiet oraz kadr młodzieżowych od lat 15 do 21. Na mocy umowy z PZPN sieć jest również Sponsorem Głównym Akademii Młodych Orłów. Umowy sponsorskie między Biedronką, a PZPN obowiązywać będą od sierpnia 2018 r. do końca 2022 r. i obejmą planowane pod koniec tego ostatniego roku Mistrzostwa Świata w Katarze.

Kaufland otworzył dwa sklepy jednego dnia. W

E.Leclerc i Frac podjęły współpracę. Grupa E.Leclerc

Jarosławiu i Głogowie, 26 kwietnia br. Kaufland otworzył dwa nowe sklepy. W obydwu miastach są to pierwsze markety sieci. W całej Polsce Kaufland posiada już 208 sklepów. W tym roku sieć planuje otworzyć jeszcze kilka placówek. Powierzchnia sprzedaży każdego z marketów wynosi około 2000 m2. Klienci znajdą w każdym z nich kilkanaście tysięcy produktów. W nowych sklepach znajdzie się także strefa kawiarniano-gastronomiczna, którą Kaufland wprowadza w nowych i wybranych modernizowanych marketach.

podpisała list intencyjny z siecią Frac w sprawie współpracy na polskim rynku. Partnerstwo będzie dotyczyło m.in. wspólnego negocjowania warunków handlowych z dostawcami obu sieci. Porozumienie wejdzie w życie po uzyskaniu zgody UOKiK na koncentrację. W imieniu E.Leclerc o pozwolenie do UOKIK-u wystąpiła centrala zakupu sieci – Galec Sp. z o.o., do której w ramach współpracy przystąpi Frac. Grupa E.Leclerc to najdłużej działająca w Polsce sieć hiper- i supermarketów. Obecnie pod jej szyldem działa 49 placówek. Roczne obroty E.Leclerc osiągnęły w 2017 r. 2,8 mld zł. Sieć Frac prowadzi 17 sklepów na terenie województwa podkarpackiego oraz 3 placówki w Warszawie. W 2017 r. jej roczne obroty osiągnęły ok. 262 mln zł. Połączenie sił pozwoli partnerom na oferowanie jeszcze bardziej konkurencyjnych cen klientom.

Supermarked Group, do której należy między innymi sieć handlowa Netto, zmienił nazwę na Salling Group. Dansk Supermarked Group j e s t n a j w i ę k s z y m przedsiębiorstwem w branży handlu detalicznego na duńskim rynku. W skład grupy wchodzą obecnie sieci handlowe føtex, Bilka, Netto, Salling i Wupti.com. Od listopada 2017 r. jedynym właścicielem Dansk Supermarked jest Fundacja Salling, która odkupiła pakiet 19 proc. akcji od A.P. Moller-Maersk.

Marek Miętka Prezesem sieci Piotr i Paweł. Z dniem 1 czerwca doszło do dużych zmian we władzach sieci supermarketów „Piotr i Paweł”. Marek Miętka objął stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. W komunikacie wydanym przez sieć czytamy: W ramach planu wzmocnienia zespołu menedżerskiego, z dniem 18 maja br. do zarządu spółek Grupy Piotr i Paweł dołącza Marek Miętka, natomiast z dniem 1 czerwca br. Piotr i Paweł Woś, twórcy sieci, przechodzą z poziomu zarządu do rady nadzorczej, a Marek Miętka obejmie stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.

Philippe Palazzi nowym Dyrektorem Operacyjnym spółki Metro AG. Rada

Biedronka sponsorem piłkarskiej kadry narodowej. Biedronka, Oficjalny Sponsor Reprezentacji Polski w piłce nożnej, przedłuża współpracę


poradnik przedsiębiorcy

7

Handel wkracza w erę konsumpcjonizmu hybrydowego Przygotowując strategie sprzedażowe, firmy często stosują segmentowanie swoich klientów, m.in. pod kątem zasobności portfela. Tymczasem patrząc na współczesne trendy i analizując czynniki wpływające na decyzje zakupowe Polaków, można zauważyć, że coraz trudniej jest ich jednoznacznie skategoryzować i połączyć w jednorodne grupy o standardowych zachowaniach. Pojawiło się pojęcie konsumenta hybrydowego, czyli osoby, która kupuje produkty z różnych półek cenowych w zależności od specyficznych potrzeb i priorytetów bez względu na zasobność portfela. Nielsen wraz z firmą PAYBACK wyróżnili 4 powody hybrydyzacji konsumpcji wśród konsumentów. Bardzo ciekawych obserwacji dostarcza spojrzenie w koszyki zakupowe młodych mężczyzn, średnio zarabiających i nie p o s i a d a j ą c y c h j e s z c z e r o d z i n y. Hybrydyzacja konsumpcji w ich wykonaniu polega na wyborze artykułów premium z kategorii, które są widoczne dla innych np. gości lub znajomych. W koszyku znajdziemy markowe alkohole oraz napoje gazowane, które stawiane są na stole dla gości. Z drugiej strony paluszki, orzeszki, chipsy lub nawet soki mogą być już marki własnej. Te i tak podajemy na talerzach, w miskach lub dzbankach więc marka nie jest widoczna a jednocześnie różnica w smaku niewielka. Również produkty używane na własne potrzeby np. do gotowania codziennych posiłków dla siebie będą wyróżniały się niskimi cenami. Duża grupa konsumentów nie lubi przepłacać, ale jeśli chcą zjeść dobrej jakości rybę lub mięso to cena będzie miała dla nich drugorzędne znaczenie, ponieważ np. halibut smakuje im bardziej niż makrela. Natomiast dla artykułów typu ręczniki papierowe czy worki na śmieci, jeśli konsument znajdzie produkty dobrej jakości, to nie widzi sensu przepłacania. W końcu lepiej zainwestować

Echo Polska Properties zmienia się w EPP Echo Polska Properties, właściciel i zarządca centrów handlowych w Polsce, oficjalnie poinformował o zmianie swojej marki. Od 6 czerwca firma będzie posługiwała się wyłącznie nazwą EPP. Tym samym kończy się trwający blisko osiem miesięcy proces rebrandingu zapoczątkowany we wrześniu 2017 r. wprowadzeniem nowego logotypu. czytaj także

zaoszczędzone pieniądze właśnie w tę kategorię, gdzie różnica jest odczuwalna. Sieci detaliczne komunikując niskie ceny walczą o konsumentów. Jednak mając świadomość tego, że permanentne obniżki cenowe w dłuższej perspektywie nie są najlepszym rozwiązaniem, szukają też innych możliwości przyciągnięcia kupujących. Taką szansę daje między innymi, umieszczenie na półce produktów, które odpowiedzą na specyficzne potrzeby Polaków i wpiszą się w panujące trendy.

EPP powstało w styczniu 2016 r. na mocy umowy zawartej przez południowoafrykański fundusz Redefine Properties i Echo Investment, jako pierwsza w Polsce spółka inwestycyjna działająca według formuły REIT, skoncentrowana na nieruchomościach komercyjnych w Polsce. Po zamknięciu transakcji przejęcia 12 centrów i parków handlowych portfolio M1, EPP zarządzać będzie co najmniej 27 centrami handlowymi o łącznej powierzchni najmu brutto wynoszącej prawie 1 mln mkw.


8

W galeriach handlowych

Pierwsze skutki zakazu handlu w niedziele Nie maleje zainteresowanie wpływem zakazu handlu w niedziele na wyniki branży handlowej. Retail Institute opublikował dane dotyczące wyników odwiedzalności centrów handlowych za okres od 1 stycznia do 20 maja 2018 r. oraz podsumował wyniki z 11 tygodni obowiązywania nowych regulacji prawnych, tj. od 5 marca do 20 maja 2018 r.

Odwiedzalność w ponad 120 centrach handlowych w okresie od 1 stycznia do 20 maja 2018 r. spadła o 2,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Oznacza to, że centra odwiedziło ponad 3,14 mln klientów mniej niż w ciągu pierwszych dwudziestu tygodni 2017 r. Największe spadki odnotowały centra znajdujące się na obrzeżach miast (-4,4%) oraz te, w których dominującą rolę pełni operator spożywczy (-4,3%). Od początku roku, centra handlowe straciły 5,7 mln klientów robiących do tej pory zakupy w niedziele (-30,25%). Część z nich – 2,5 mln osób, odwiedziło jednak galerie handlowe między poniedziałkiem, a sobotą, co pozwoliło galeriom zminimalizować straty. Dane instytutu stają się jednak dużo bardziej interesujące po analizie wyników z pierwszych 11 tygodni obowiązywania zakazu handlu w niedziele. W tym okresie odnotowano: spadek o 2,75 mln klientów w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. (-4,12%); spadek o 5,8 mln klientów w niedziele (-58,2%); wzrost o 3 mln klientów odwiedzających centra od poniedziałku do soboty. Porównywane okresy lat 2018 i 2017 różnią się liczbą dni roboczych oraz handlowych niedziel. Aby zminimalizować tzw. efekt kalendarzowy, eksperci z Retail Institute zastosowali analizę „like for like”. Analiza potwierdziła wzrost wyników odwiedzalności o 2,9%. Po wejściu w życie zakazu handlu w niedziele, centra odnotowują nieznaczny, bo 0,67% wzrost odwiedzalności w niedziele handlowe. Oznacza to, że klienci nadal chętnie robią zakupy w niedziele, jeżeli tylko mogą.

Branża centrów handlowych na Targach ReDI Jak co roku kilkanaście nowych marek poszerzyło ofertę handlową w Polsce, a kolejne zainteresowane są ekspansją nad Wisłą. Wśród nich między innymi niemiecka sieć dyskontowa Tedi oraz sieć obuwnicza Globo. Przedstawicieli obydwu marek, a także niemal 400 innych obecnych na polskim rynku, będzie można spotkać 6 czerwca podczas 5. edycji Targów ReDI w Warszawie. ReDI w tym roku przeprowadziły się ze stadionu PGE Narodowego do Centrum Praskiego Koneser w Warszawie. Powstaną nowe strefy, m.in. przearanżowana ReDI Citi Zone skupiające przedstawicieli miast i ReDI PropTech prezentująca nowatorskie technologie. Targi będą imprezą pre-openingową Konesera i okazją dla przedstawicieli branży, żeby zobaczyć Laboratorium i inne jego wnętrza przed oficjalnym otwarciem. Już na początku roku udział w tragach potwierdzili przedstawiciele ponad 300 sieci handlowych, kilkadziesiąt brandów gastronomicznych i odzieżowych, ale też dotychczas nieobecne w Polsce, np. Tedi czy Globo. Jednym z nowych wydarzeń towarzyszących tegorocznym targom jest ReDI Center Management Summit – konferencja dla dyrektorów centrów handlowych. Stu uczestników weźmie udział w prelekcjach dotyczących najważniejszych zagadnień dla osób zarządzających obiektami: m.in. o roli informacji rynkowej w zarządzaniu, indeksach i analizach rynkowych orz bezpieczeństwie obiektów handlowych.

Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

Handlowiec 06'2018  

Handlowiec wydanie czerwiec 2018

Handlowiec 06'2018  

Handlowiec wydanie czerwiec 2018

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded