Page 1

UKAZUJE SIĘ W NAKŁADZIE 70 000 EGZ. (ZKDP) RAZEM Z PISMem Marzec / Kwiecień 2014 (99/100)

www.handlowiec.biz.pl

Na rynku od 1923 roku

ISSN 1734-4972


od redakcji

W numerze

Bezpłatne ogólnopolskie pismo branżowe przeznaczone dla właścicieli niezależnych sklepów.

WYDAWNICTWO I REDAKCJA

Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” s.j. 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

DYSTRYBUCJA

Rafał Sterczyński Redaktor Naczelny

Od sierpnia ubiegłego roku prezentowaliśmy na naszych łamach blaski i cienie franczyzy. Staraliśmy się w obiektywny sposób pokazywać różne głosy, niezależne

analizy i opinie, które pozwalały na racjonalną ocenę oferty franczyzowej różnych sieci. Rynek, to nie tylko formuła franczyzowa, ale także globalne zamiany, które są udziałem handlowców poza granicami naszego kraju. O tym, jakie tendencje i trendy pojawiają się zagranicą, jak zmienia się tamtejszy handel, będziemy informować w odświeżonej formule „Handlowca”. Bo w obliczu dynamicznych zmian na naszym rynku, nie można zapomnieć, że nierzadko nowinki są przenoszone, modyfikowane lub przyswajane z innych krajów. Zresztą tematy łączące tradycję i nowoczesność, od początku pojawienia się „Handlowca” na rynku wydawniczym, a więc od 1923 roku, były jego integralną częścią. Zatem będziemy starali się dalej odpowiadać na pytanie: jak będzie wyglądał sklep przyszłości, a wskazówek będziemy szukali nie tylko w krajach europejskich, ale także na świecie. Dlatego w tym numerze piszemy o tym, jak wygląda handel w Japonii i ofercie edukacyjnej, która dostępna jest w Polsce oraz zachęcamy do uruchomienia modnych programów lojalnościowych. Zapraszam do lektury.

w obiegu zamkniętym, bezpośrednio do placówek handlowych

PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk

general@poradnikhandlowca.com.pl

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk tel. (61) 851 37 55

wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl

DYREKTOR ORGANIZACYJNOADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski

zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKTOR NACZELNY Rafał Sterczyński

rafals@handlowiec.biz.pl

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNOTECHNICZNY Patryk Trzcieliński

patrykt@poradnikhandlowca.com.pl

KIEROWNIK BIURA Maria Leśniewska tel. (61) 855 70 66

marial@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKCJA

Tadeusz Sienkiewicz

DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Na zbliżające się Święta Wielkanocne życzymy naszym Czytelnikom i Partnerom wszystkiego, co najlepsze. Niech upłyną one w spokoju, radości i rodzinnej atmosferze. Redakcja

Michał Bobrowski tel.: (61) 850 19 33

michalb@poradnikhandlowca.com.pl

Z-CA DYREKTORA SPRZEDAŻY I MARKETINGU Anita Kubiak tel. (61) 852 51 41

Spis treści

anitak@poradnikhandlowca.com.pl

3 4–5  6–7 

kasiak@poradnikhandlowca.com.pl

Aktualne trendy w programach lojalnościowych pobudzają sprzedaż Nowoczesność z tradycjami – handel Japonii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów

Edukacja na wagę złota

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Katarzyna Generalczyk tel. (61) 851 37 03 Maciej Twardowski tel. (61) 852 08 94

maciejt@poradnikhandlowca.com.pl

Justyna Wojciechowska tel. (61) 851 37 08

justynaw@poradnikrestauratora.com.pl

Beata Kaźmierczak tel. (61) 851 37 03 beatak@poradnikhandlowca.com.pl

SKŁAD I ŁAMANIE

JM Stefko, www.printing.pl

DRUKARNIA

Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków

SERWIS FOTOGRAFICZNY

Archiwum, iStockphoto.com, sxc.hu

Od sierpnia ub. roku, „Handlowiec” – pismo, które po raz pierwszy ukazało się na rynku w 1923 roku – dystrybuowane jest razem z „Poradnikiem Handlowca”. Oba tytuły, w kontrolowanym nakładzie po 70 tysięcy egzemplarzy każdy, wydaje Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk s.j. Zapraszamy do lektury „Poradnika Handlowca” i „Handlowca” – pism, które przybliżają handlowcom świat branży FMCG.

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Tytuł weryfikowany przez TRM, Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1734-4972


aktualności z rynku FMCG

3

Bitwa o konsumentów – nowe trendy w programach lojalnościowych 47% przedsiębiorstw realizuje programy wsparcia sprzedaży skierowane do swoich partnerów biznesowych, a ponad 20% planuje ich prowadzenie w przyszłości. Sprawdziliśmy, co nowego oferują handlowcy swoim klientom i co przynosi korzyści w biznesie. 66

Jednym z najistotniejszych elementów programów wsparcia sprzedaży jest odpowiednio skonstruowany katalog nagród, od | Aktualności którego w dużym stopniu zależy liczba uczestników biorących w nich udział. Beneficjenci oczekują, że za swoją lojalność i zaangażowanie otrzymają wartościową i odpowiadającą ich aktualnym oczekiwaniom gratyfikację. Do najbardziej popularnych w 2013 roku należały: upusty i rabaty, nagrody rzeczowe, kupony premiowe oraz karty przedpłacone. Aktualnie sama nagroda to za mało, niezbędne jest również prowadzenie dłuRetail Summit 2014 i przejrzystych regułach. gofalowych działań o jasnych

tematy miesiąca

– Uczestnicy programów lojalnościowych i motywacyjnych 19‑20 marca br. w Warszawie odbył się Kongres Poland aktualnie najbardziej doceniają takie formy upominków, które & CEE Retail Summit. Rosnące wyzwania stojące przed ryn‑ umożliwiają im samodzielny wybór ostatecznej nagrody. Dużą kiem FMCG spowodowały, że w tym roku uwaga gości i pre‑ popularnością wśród organizatorów cieszą się również elastyczne legentów skupiała się szczególnie wokół zasad, które powinny narzędzia z możliwością wyboru ostatecznej gratyfikacji takie jak: Podobne przywiązanie klienta budują sieci. Największa z nich, przyświecać rozwojowi handlu w najbliższych latach. Wymie‑ kupony premiowe i karty przedpłacone – informuje Arkadiusz abc realizuje właśnie program „Wesoła rodzinka”. Polega on niano nich przede wszystkim i szybkie Rochala, Dyrektor Marketingu i Rozwoju, Sodexo Benefits and wśród na zbieraniu naklejek, które klientelastyczność otrzymuje po przekroczeniu Rewards Services. reagowanie na zachodzące na rynku uważne obser‑ pewnego progu kwotowego. Gdyzmiany, posiada już ich komplet, wowanie otrzymuje potrzeb coraz bardziej wyedukowanych wymagają‑ magnes na lodówkę. Do zebrania jestisześć magneDodajmy, że akcje wsparcia sprzedaży są doskonałą alternasów i inne gadżety. tywą dla typowych działań wizerunkowych, których skuteczcych konsumentów i dostosowywanie się do nich, integrację ność zdecydowanie trudniej mierzyć, i co więcej – trudno – W ten sposób Uwaga na błędy również przełożyć na konkretne wyniki finansowe. Dlatego mogę pozyskać warto w każdym, nawet niewielkim sklepie budować lojalność  niskie korzyści i nieopłacalność dla konsumenta kolejnych klienłańcucha dostaw oraz konieczność i przywiązanie klienta. – Staramy się wynagradzać naszych tów i zbudować  brak oryginalności, czyli powielenie innych położenia nacisku naktóre dalszy rozwój klientów w postaci upominków, otrzymują przy kasie, po lepszą więź z tymi, programów odrabiającego straty handlukwoty mało‑ dokonaniu zakupów powyżej określonej – powiedział nam którzy już wcześniej  wycofanie się z programu lub jego zawieszenie H. Lipczyński, właścicielponieważ sklepu w Opalenicy. formatowego, jego zanie‑ odwiedzali mój  zbyt wąski wachlarz i niedopasowanie nagród sklep. Tego rodzaju dbanie może odbić się na całym lub nieprzejrzysty regulamin programu Zalety programów lojalnościowych akcje są zawsze biznesie. Dla współczesnego konsu‑ odbierane pozy ponad 50% Polaków bierze udział w przynajmniej jednym programie lojalmenta liczy się bowiem możliwość tywnie i pomagają nościowym lub posiada kartę stałegoszybko klienta i blisko zrobienia zakupów w budowaniu wizerunku sklepu – powiedział nam Stanisław  30% uczestników że udział w  nich spowodował, domu. Staleprogramów obecnądeklaruje, w tegorocznych Dawidowski z Ełku.

że częściej decydują się kwestią na zakupy był także postęp dyskusjach  cotechnologiczny, 9 Polak przyznaje, że przystąpienie do handlow‑ programu spowodowało wzrost z którym jego cy zainteresowania innymi rodzajami usługsię lub produktów coraz bardziej muszą liczyć.

partnerem w Głównym nagrodę uczestnicy programówbranżowym lojalnościowych oczekują produktu lub darmowej usługi (24%), gotówki lub zakupów za określoną kwotę (21%), imprezy był „Poradnik Handlowca”. rabatu (20%)

Uwaga Eurowybory!

Niezależnie jakie działania zostaną podjęte przez handlowca, muszą być przemyślane i dobrane do charakteru sklepu. Muszą odpowiadać na aktualną modę. Przy zachowaniu tych założeń, dobry program lojalnościowy przełoży się na zwiększone obroty w sklepie. Okazuje się, że bitwa o lojalność konsumentów trwa i nie można w niej nie wziąć udziału, bo może to być zgubne dla biznesu.

W maju wybierać będziemy posłów do Parlamentu Europejskiego. Uwaga Eurowybory! Z licznego grona kandydatów postawmy na wybitnych specjalistów,  W maju wybierać będziemyprzynajmniej posłów do Parlamentu Europejskiego. Z licznego grona kandydatów znających płynnie jeden najczęściej używany w Unii postawmy na wybitnych język specjalistów, znających płynniefrancuski przynajmniejlub jeden najczęściej używany w Unii Europejskiej obcy: angielski, niemiecki. Wybierz‑ Europejskiej język którzy obcy: angielski, niemiecki. Wybierzmy którzy będąamatorów godnie repremy ludzi, będą francuski godnielub reprezentować naszludzi, kraj, a nie zentować nasz kraj, a nie amatorów „łatwych pieniędzy”, chcących wyłączniesobie zapewnić sobie bezpiecz„łatwych pieniędzy”, chcących wyłącznie zapewnić bezpieczną ną finansową przyszłość. finansową przyszłość.

Cytat miesiąca


4

temat miesiąca

Nowoczesność z tradycjami – handel Japonii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów W trakcie wyjazdu do dalekiej Japonii przedstawiciele „Poradnika Handlowca”, w tak egzotycznym dla Europejczyka kraju, mieli okazję przyjrzenia się z bliska, jak funkcjonuje handel detaliczny produktami szybkozbywalnymi.

1

2

Oczywiście zbyt krótki okres pobytu nie pozwalał nam na gruntowne zapoznanie się ze strukturą handlu detalicznego żywnością w Japonii. Można jednak pokusić się o kilka wniosków. Dominujący model handlu w Kraju Kwitnącej Wiśni to sklepy typu convenience, czyli wygodne, znane również w Polsce (sieci Żabka, Małpka). Japoński rynek zdominowały jednak sieci mające zagraniczny rodowód. Szczególnie widoczna jest amerykańska sieć Seven Eleven. To największa na świecie sieć franczyzowa, będąca jednocześnie największą siecią w Japonii. W tym kraju działa około 15 tys. placówek tej sieci, czyli niemal dwa razy więcej niż w USA. 30% wszystkich sklepów Seven Eleven jest właśnie w Japonii, działają tu od maja 1974 r., czyli od 40 lat! Drugą największą siecią, obecną na rynku również od 1974 r., posiadającą ponad 11 tys. sklepów jest sieć Lawson, która ma swe placówki także w Chinach i Indonezji. Kolejne sieci to Family Mart (10 tys. placówek) i Sunkus. Wszystkie te sklepy mają bardzo zbliżony asortyment, typowy dla sklepów convenience na całym świecie, chociaż specyfiką japońskiego rynku jest to, że oprócz podstawowego wyboru produktów spożywczych, w sklepach tych znajdziemy zawsze drobne akcesoria tele-informatyczne – ładowarki, zasilacze, karty pamięci, gry video, filmy dvd. W większości placówek znajdziemy też „Bento” – charakterystyczne gotowe dania w plastikowych pudełkach (ryż, ryby, mięso), których tradycja sięga piątego wieku.

3

4

O ile, sklepy wspomnianych marek można spotkać na niemal każdym rogu ulicy, to o typowe delikatesy znacznie trudniej. Meidi-Ya to sieć założona w 1885 r., której mottem jest „Zawsze najwyższa jakość dla każdego”. Łącznie w Japonii funkcjonuje 21 placówek tej sieci, z czego aż 14 w Tokio. Właśnie ta sieć jest jednym z oficjalnych dostawców produktów spożywczych do Pałacu Cesarza. Obok bogatego wyboru świeżego pieczywa, warzyw i owoców,

5


temat miesiąca

6

5

8

znajdziemy tu produkty premium znanych w świecie marek, jak Storck czy napoje Pepsi-Coli i Lipton. Z kolei sklepy taniej sieci Y’s Mart też nie jest łatwo znaleźć, a oferują one interesujący wybór asortymentu od świeżych ryb, poprzez wędliny, nabiał, aż po napoje alkoholowe. Mimo wielkiego rozpowszechnienia sklepów convenience, w Japonii jest także miejsce dla sklepów specjalistycznych, zwłaszcza monopolowych z bogatym wyborem win, sake i piw oraz cukierniczych z asortymentem znanych również w Polsce słodyczy, jak żelki marki Haribo, herbatniki marki Leibniz czy wafelki marki KitKat. Specyfiką japońskiego handlu jest wyjście do klienta. Niemal przed każdym sklepem znajdziemy regały, koszyki czy nawet zwykłe kartony pełne produktów spożywczych w promocyjnych cenach, jak na zamieszczonych obok zdjęciach. Ponadto na ulicach i licznych pasażach handlowych (zadaszonych wąskich uliczkach, które w Kyoto tworzą prawdziwy labirynt), można często natknąć się na automaty, które serwują bardzo szeroki wybór napojów.

9

Wiesław Generalczyk, Zbyszko Zalewski Fotografie: A.G.

10

Opisy do fotografii: 1. Drogeria Coto w pasażu handlowym w Kioto 2. P  romocja na chodniku przed jednym ze słodyczowych sklepów w Japonii 3.Tani market Y’S Mart w tokijskiej dzielnicy Akihabara 4.Wyspa ze słodyczami w jednym z licznych sklepów w historycznej części Kioto 5. Sklep monopolowy w Kioto 6. Sklep sieci 7-eleven w dzielnicy Ueno w Tokio 7. Słodycze firmy Storck przy wejściu do delikatesów Meidi-Ya 8. Popularne automaty z napojami na jednej z ulic Nara 9. Jedna z licznych japońskich drogerii, Nara 10. Wiele ulic handlowych jest pokrytych dachem

7

Japońscy handlowcy bardzo mocno stawiają na dodatkową ekspozycję asortymentu przed wejściem do sklepu. To powszechnie stosowana forma dodatkowej promocji produktów, która przyciąga klientów do placówki handlowej. Warto i w Polsce wykorzystać ten model prezentacji oferty sklepu.


6

wiedza i handel

Edukacja na wagę złota

Fot. Heidi Handkowska

Konkurencja wymusza na handlowcach różne działania, szkopuł w tym, aby były trafione. I właśnie po to, aby sprzedawcy nie popełniali błędów, szkolą się. Mają do wyboru różne przedsięwzięcia, najczęściej płatne. Ale mogą także korzystać z propozycji cyklu szkoleń, które organizują „Poradnik Handlowca” i „Handlowiec”. Nasze certyfikaty odebrało blisko tysiąc handlowców.

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy już 23 szkolenia w całym kraju. Na zdjęciu handlowcy z Trójmiasta.

Wsparcie sprzedaży w sieci lub handlu niezależnym trzeba oceniać nie po intensywności i spektakularności działań, ale po jego skuteczności. Sieci podejmują duże przedsięwzięcia, które budują przywiązanie i wizerunek marki, ale także mają charakter szkoleniowy. Sieć Hitpol przeszkoliła niedawno swoich partnerów m.in. z zakresu zarządzania strategicznego, oficjalnie rozpoczynając cykl szkoleń w ramach Akademii Rozwoju Hitpol. Okazją do edukacji są także targi, podczas których prezentują się czołowi producenci z branży FMCG. Takie przedsięwzięcia podejmują m.in. Eurocash, Drogerie Jasmin, czy Carrefour.

radnik Handlowca”, „Poradnik Restauratora” i „Handlowca” o łącznym nakładzie ponad 150 tys. egzemplarzy, które co miesiąc publikują aktualności z branży FMCG i HoReCa oraz edukują sprzedawców i restauratorów. Ponadto wydawnictwo jest organizatorem bezpłatnych szkoleń dotyczących m.in. konkurencyjności i trafnego zarządzania asortymentem, a przez ok. dwa lata, w dwudziestu trzech spotkaniach przeprowadzonych w całym kraju, wzięło udział blisko tysiąc handlowców. Każdy z nich otrzymał certyfikat, potwierdzający udział w szkoleniu. Co więcej, edukację prowadzimy razem z dużymi partnerami i liderami rynku FMCG, którzy dzielą się z handlowcami swoim doświadczeniem. Jedne z ostatnich szkoleń przeprowadziliśmy w Bytomiu dla 71 handlowców i w Gdańsku dla 56 handlowców.

Ale nie wszyscy handlowcy są w sieci, poza tym niektórzy obawiają się, że szkolenia organizowane przez franczyzodawców nastawione są na maksymalizację zysków sieci, a mniej na indywidualną działalność samego sklepu. Działania edukacyjne „Poradnika Handlowca” A zdaniem niezależnych i „Handlowca” handlowców, ich punkt mógłby na tym więcej stra blisko 1000 przeszkolonych handlowców cić niż zyskać.

Co jeszcze mogą robić handlowcy, aby podnieść swoje kwalifikacje? Otóż, mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń, które oferowane są w internecie lub skorzystać  odwiedziliśmy 23 miasta w całym kraju z propozycji edukacyjnych – Obawiam się jednak, że powiatowych urzędów pracy.  darmowe wykłady dla każdego mógłbym zostać potraktowaNiestety nie cieszą się one duny, jak każdy, kolejny sklep, żym powodzeniem. W samej a więc musiałbym działać tylko gminie Nowy Tomyśl, 19 szkoleń, które były przeprowedług tych samych zasad. A przecież klienci nie wszędzie wadzone w 2013 roku, ukończyło zaledwie 74 osoby. Tylko są tacy sami i mają różne potrzeby. Każdy sklep ma inne tyle chętnych chciało podnieść lub zmienić swoje kwalifikaotoczenie – poinformował nas Jacek Zaręba z Gdańska. cje. Niestety, branża FMCG boryka się z kłopotami persoCzy zatem handlowcy, którzy nie są w sieci są na straconalnymi, bo brakuje bardzo dobrze wykwalifikowanych nych pozycjach? Oczywiście, że nie, bo nawet nie muszą sprzedawców. wychodzić ze swoich sklepów, aby poznać niektóre no– Ci, którzy mają doświadczenie są na wagę złota. Szkoły winki. A to zasługa dobrych przedstawicieli handlowych. zawodowe nie kształcą sprzedawców, a osoby, które pracowały w dużych marketach nie mają właściwych wiedzy i umiejętnoHandlowcy mogą także liczyć na wsparcie Wydawnictwa ści, bo albo tylko siedziały przy kasie, albo rozkładały towar Generalczyk, które ma w swoim portfolio trzy tytuły: „Po-


wiedza i handel Dla franczyzodawców

Projekt edukacyjny

Ewa Aleszczyk-Kalinowska

Justyna Krężołek

rzecznik prasowy sieci „Piotr i Paweł”

Mamy kilka wypracowanych rozwiązań, które pozwalają nam być w stałym kontakcie z franczyzobiorcą i na wymianę wiedzy obu stron. Przede wszystkim nad wprowadzeniem nowego franczyzobiorcy czuwa opiekun działu franczyzingu. Jest to osoba, która wdraża nowego właściciela w  procesy funkcjonowania sieci, odpowiada na wszelkie wątpliwości i  pytania. Poza tym, comiesięczne Zgromadzenie Franczyzobiorców, zbierające wszystkich franczyzobiorców, jest spotkaniem, podczas którego to właśnie grono decyduje o kluczowych aspektach funkcjonowania sieci. Za korzystanie ze sprawdzonego pomysłu na biznes płaci się pewną część dochodu, ale w  zamian otrzymuje się niezbędne szkolenia i know-how prowadzenia biznesu. 

Bezpłatne szkolenia dla każdego Zbyszko Zalewski

7

właścicielka sieci „Hitpol”

W ubiegłym roku ruszył projekt szkoleniowo – doradczy dofinansowany ze środków unijnych pn. Akademia Rozwoju Hitpol. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji w  ramach warsztatów szkoleniowych pozwala na skuteczne wdrożenie i praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. W ramach Akademii Rozwoju Hitpol prowadzone jest dodatkowo indywidualne doradztwo dla każdej placówki objętej projektem. Pozwala dostosować metody działania do indywidualnych potrzeb, tak aby najskuteczniej wprowadzić standardy sieciowe, a te z kolei mają na celu pokazać, jak efektywnie zarządzać placówką handlową. Szkolenia w trakcie corocznej konferencji podczas, której spotykają się wszyscy partnerzy są całkowicie bezpłatne, a szkolenia w ramach Akademii są w 80% pokrywane przez Unię Europejską. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych. Partnerzy, którzy przystępują do sieci są dodatkowo przeszkalani przez konsultanta, który później opiekuje się sklepem. 

Dyrektor Organizacyjno-Administracyjny – „Poradnik Handlowca” i „Handlowiec”

Nasze szkolenia wspierają tradycyjny handel. Prezentujemy m.in. nowoczesne i nieszablonowe sposoby zarządzania sklepem, które pozwalają zbudować długotrwałą i silną więź z klientem. Innymi słowy, skupiamy się na tym, jak zorganizować lub przeorganizować placówkę handlową, dobrać asortyment i odpowiednio wyeksponować go na półce, aby generował optymalną rotację. Uczymy jak w prosty sposób wyróżnić się na rynku. Wiedza, którą przekazujemy poparta jest naszym, ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży FMCG oraz konkretnymi przykładami z życia polskich sklepów. Uczymy handlowców, jak nie popełniać błędów i jak je niwelować. na półkach. W niewielkim sklepie, handlowiec musi nie tylko sprzedawać towar, ale być także menadżerem, umieć zamówić towar, sprawdzić stany magazynowe, zadbać o optymalny asortyment – nieoficjalnie usłyszeliśmy w jednym z mazowieckich urzędów pracy.

Oferta Joanna Chilicka Polska Izba Handlu

Przeprowadziliśmy wiele bezpłatnych szkoleń dotyczących organizacji sklepu convenience – przeszkoliliśmy ok. 380 osób na terenie całego kraju. Teraz pracujemy nad nowymi tematami. Zainteresowaniem cieszy się szkolenie dotyczące zasad ekspozycji towaru na półce sklepowej. W naszej ofercie jest także dwudniowe spotkanie dotyczące skutecznych systemów bezpieczeństwa. Jest ono odpowiedzią na zmiany w prawie, które podnoszą próg kwalifikacji czynu kradzieży jako przestępstwa. Planujemy także uczyć przeprowadzania promocji w sklepach i socjotechnik sprzedaży. 

Ale propozycje dla handlowców mają także wojewódzkie urzędy pracy. Można tam skorzystać z programów unijnych, które pozwalają nie tylko na uzupełnienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji, ale także doposażenie swojego stanowiska. – Projekty stanowią typ wsparcia określony jako: ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych – poinformowała nas Bernadeta Ignasiak, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Oczywiście, nie można zapominać także o przedsięwzięciach realizowanych przez m.in. Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, czy Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług. Okazuje się więc, że handlowcy mają w czym wybierać, dlatego zachęcamy do udziału w konferencjach, targach i szkoleniach, które z pewnością przełożą się na lepszą pracę i działalność ich sklepów. Bo znajomość aktualnych trendów pomoże im w prowadzeniu atrakcyjnego biznesu.

Oferta edukacyjna w pigułce  szkolenia „Poradnika

Handlowca” i „Handlowca”  konferencje i targi organizowane w całym kraju  akademie rozwoju i szkoły  szkolenia

organizacji kupieckich  wsparcie edukacyjne powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy  prasa branżowa Rafał Sterczyński


Handlowiec nr 99/100  

Handlowiec wydanie marzec/kwiecień 2014