Handlowiec nr 05/2014

Page 1

UKAZUJE SIĘ W NAKŁADZIE 70 000 EGZ. (ZKDP) RAZEM Z PISMem Maj 2014 (101)

www.handlowiec.biz.pl

Na rynku od 1923 roku

ISSN 1734-4972

Prasa drukowana wciąż najważniejszym źródłem informacji Radio; Radio;3,3% 3,3%

Brown (październik 2013 r.), zrealizowane

Prasa Prasaww drukowanej, szczególnie wersji Radio; Radio; znaczenie prasywersji Prasa Prasaww papierowej; 16,2% 16,2% zaznacza siępapierowej; Prasa w w przypadku dostarczania wersji wersji wersji Radio; 23,2% 23,2% cyfrowej cyfrowej ;; pogłębionych, zweryfikowanych papierowej; 16,2% 1,2% 1,2% 23,2%

net; et; %%

Radio; 3,3%

na zlecenie Izby Wydawców Prasy,

wiadomości, co korzystnie odróżnia ją od natłoku treści dostępnych w bezpłatnych źródłach internetowych. Ponad 47% Internet; 23,9% respondentów uznało ważność prasy

telewizja; telewizja; w wersji tradycyjnej jako wiarygodnego telewizja; 34,4% 34,4%

Internet; Internet; 13,0% 13,0% Prasa w wersji cyfrowej ; 1,2%

telewizja; telewizja; 34,0% 34,0%

Internet; Prasaww 13,0% Prasa

wersji wersji papierowej; papierowej; Prasa w wersji 47,3% 47,3% papierowej; 47,3%

telewizja; 34,0%

źródła informacji (telewizja 34%,34,4% internet zaledwie 13%). Okazuje się także, że prasa w tradycyjnym papierowym

Prasa Prasaww

wariancie, ceniona jest zaPodstawa: rzetelność Podstawa: wszyscy respondenci; N=1006 Podstawa:wszyscy wszyscyrespondenci; respondenci; N=1006 N=1006 wersji wersji treści i wciąż zaspokaja istotne potrzeby cyfrowej cyfrowej;; Czytelników. Jej atuty, takie jak doznania

1,7% 1,7%

Prasa w wersji cyfrowej ; 1,7%

zmysłowe (zapach i dotyk papieru) oraz wygoda lektury są trudne do zastąpienia przez wydania elektroniczne, nawet w przypadku ich dalszego postępu.

Źródło: badania Millward Brown (październik 2013 r.), dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury, w Ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje; partnerzy projektu: Polskie Badania Czytelnictwa, Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

tradycja i nowoczesność w handlu

Jak wykazały ostatnie badania Millward


od redakcji

W numerze

Bezpłatne ogólnopolskie pismo branżowe przeznaczone dla właścicieli niezależnych sklepów.

WYDAWNICTWO I REDAKCJA

Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” s.j. 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

DYSTRYBUCJA

Rafał Sterczyński Redaktor Naczelny

Nasz polski handel zmienia się i przejmuje trendy, które pojawiają się poza granicami naszego kraju. Trafiają one do nas dwiema drogami. Nowe wzory przenoszą do swoich punktów sieci, które w globalnym systemie gospodarczym i ekonomicznym chcą zuniwersalizować handel, co prowadzi do tego, że każdy sklep pod tym samym logo znamy, a więc w każdym, czujemy się dość swobodnie. Zatem wprowadzenie tych samych, nowoczesnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania i działalności placówek powoduje, że nie trudno odnaleźć nam się w sieci, nawet będąc zagranicą. Ale zmiany w polskim biznesie generują także sami, niezależni handlowcy, którzy podróżują po świecie i adaptują inne rozwiązania, aby w ten sposób wyróżnić się na mapie handlowej regionu i znaleźć element, który podkreśli ich własną odrębność. Oczywiście, wcześniej czy później, kolejne placówki podejmują się reorganizacji i wprowadzają atrakcyjne, nowe rozwiązanie, nawet je udoskonalając, ale robią to dopiero po jakimś czasie. W tym numerze, przyjrzymy się temu, jak wygląda handel w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że na Wyspach próżno szukać rozwiązań, które są domeną naszego kraju, bo tamtejszy handel zdominowały tylko cztery sieci. Ale okazuje się, że w Wielkiej Brytanii widoczny jest powrót do korzeni, a mianowicie duże zainteresowanie produktami regionalnymi, lokalnymi i ekologicznymi. W „Handlowcu” opowiemy także o nowoczesnych i modnych rozwiązaniach, które w tradycyjnym handlu wprowadza Sieć Sklepów abc oraz o trendach w branży FMCG. Zapraszam do lektury.

w obiegu zamkniętym, bezpośrednio do placówek handlowych

PREZES WYDAWNICTWA Wiesław Generalczyk

general@poradnikhandlowca.com.pl

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk tel. (61) 851 37 55

wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl

DYREKTOR ORGANIZACYJNOADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski

zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKTOR NACZELNY Rafał Sterczyński

rafals@handlowiec.biz.pl

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNOTECHNICZNY Patryk Trzcieliński

patrykt@poradnikhandlowca.com.pl

KIEROWNIK BIURA Maria Leśniewska tel. (61) 855 70 66

marial@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKCJA

Tadeusz Sienkiewicz

DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Michał Bobrowski tel.: (61) 850 19 33

michalb@poradnikhandlowca.com.pl

Spis treści

Z-CA DYREKTORA SPRZEDAŻY I MARKETINGU

3 4–5 6 7

anitak@poradnikhandlowca.com.pl

Nowoczesny handel oparty na tradycyjnych rozwiązaniach Handel w Wielkiej Brytanii ewoluował przez ostatnich 30 lat

Sieć, która integruje lokalnych, niezależnych detalistów

Branża FMCG nie zamyka się, ale próbuje naprawiać świat

Anita Kubiak tel. (61) 852 51 41

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Katarzyna Generalczyk tel. (61) 851 37 03

kasiak@poradnikhandlowca.com.pl

Maciej Twardowski tel. (61) 852 08 94

maciejt@poradnikhandlowca.com.pl

Justyna Wojciechowska tel. (61) 851 37 08

justynaw@poradnikrestauratora.com.pl

Beata Kaźmierczak tel. (61) 851 37 03 beatak@poradnikhandlowca.com.pl

SKŁAD I ŁAMANIE

JM Stefko, www.printing.pl

DRUKARNIA

Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków

SERWIS FOTOGRAFICZNY

Archiwum, iStockphoto.com, sxc.hu

Od sierpnia ub. roku, „Handlowiec” – pismo, które po raz pierwszy ukazało się na rynku w 1923 roku – dystrybuowane jest razem z „Poradnikiem Handlowca”. Oba tytuły, w kontrolowanym nakładzie po 70 tysięcy egzemplarzy każdy, wydaje Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk s.j. Zapraszamy do lektury „Poradnika Handlowca” i „Handlowca” – pism, które przybliżają handlowcom świat branży FMCG.

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Tytuł weryfikowany przez TRM, Nakład 70 000 egzemplarzy ISSN 1734-4972


z branży FMCG

3

Nowoczesny handel

oparty na tradycyjnych rozwiązaniach Nie można odrzucić, odciąć się od tradycyjnych rozwiązań, które przez lata dominowały w polskim handlu. Sieć abc w elastyczny sposób podchodzi do zmian i potrafi wprowadzać do sklepów nowoczesność przy zachowaniu wypracowanych przez dziesięciolecia standardów sprzedaży. Właśnie o tym, z Marcinem Witczakiem, menadżerem Sieci Sklepów abc Eurocash Cash&Carry rozmawia Rafał Sterczyński. 66

tematy miesiąca

Polski handlowiec boi się |utraty niezależności, Aktualności bo przez lata miał dużą swobodę działania. Czy franczyza w sieci abc, jako nowoczesne narzędzie nie ograniczy jego suwerenności?

poprawia swoją rentowność i strukturę marży. Małe sklepy tradycyjne muszą ciągle rozwijać swoją ofertę, być czymś więcej niż tylko sklepem spożywczym- taka dominuje aktualnie tendencja. A zatem mieć to wszystko, czego nie ma konkurencja. Siec Sklepów abc dostarcza Sieć abc to bardzo partnerskie podejście do biznesu. Ofe- gotowe rozwiązania, które umożliwiają zdobycie wyraźnej rujemy szeroki wachlarz usług i rozwiązań, pozostawiając przewagi konkurencyjnej, nawet nad poważnymi konkujednak decyzję, co do ich wykorzystania właścicielowi rentami. Naszym aktualnym, dużym przedsięwzięciem jest Retail Summit 2014 sklepu. Wynika to z przekonania, iż to on najlepiej zna nowa Megaloterii. To ogólnopolska promocyj19‑20 marca br.edycja w Warszawie odbył się Kongresakcja Poland swoje konkurencyjne otoczenie i wie, jakie instrumenty na obejmująca ponad 8.300 sklepów zrzeszonych w sie& CEE Retail Summit. Rosnące wyzwania stojące przed ryn‑ zastosować. Stąd w Sieci Sklepów abc nic nie narzucamy, ciach franczyzowych Grupy Eurocash. Do wygrania jest kiem FMCG spowodowały, że w tym roku uwaga gościedycji, i pre‑ w komunikacji do naszych franczyzobiorców używamy kolejnych 100 samochodów osobowych. W nowej skupiała się szczególnie wokół zasad, które powinny wręcz hasła „abc - Ty decydujesz”. Wbrew pozoromlegentów takie podobnie jak w poprzedniej loterii trwającej od września zarządzanie siecią wcale nie jest prostsze, gdyż wymaga przyświecać handlu Wymie‑ 2013rozwojowi r. do stycznia 2014 w r., najbliższych udział weźmie latach. większość takiego przygotowania oferty, aby rzeczywiście byłaniano ona wśród nichabc, przede wszystkim elastyczność i szybkie sklepów Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, atrakcyjna, a właściciele sklepów chcieli z niej skorzystać. EuroSklep i Gama. Akcja promocyjna potrwa do września. reagowanie na zachodzące na rynku zmiany, uważne obser‑ Megaloteria to jedno z wielu nowoczesnych narzędzi, jakie wowanie potrzeb coraz bardziej wyedukowanych i wymagają‑ Sklep musi przynosić zysk. Jakie nowatorskie rozGrupa Eurocash oferuje swoim klientom, czyli tradycyjnym cych wiązania otrzymuje właściciel sklepu w sieci, abykonsumentów i dostosowywanie się do nich, integrację sklepom detalicznym, wspierając ich rozwój i budowę poprawić rentowność placówek handlowych? przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku. Dzięki temu, nie dysponując wielkimi środkami, mogą walczyć o klienNaszym celem jest wsparcie tradycyjnego w Polłańcucha dostaw orazhandlu konieczność tów z sieciami dyskontów i hipermarketami. sce, które ma wzmocnić sklepy i podnieść ich rentowność.

położenia nacisku na dalszy rozwój

Sklepy niechętne zmianom, nie korzystające z nowoodrabiającego straty handlu mało‑ czesnych narzędzi, nie są w stanie wygrać trudnej walki formatowego, ponieważ jego zanie‑ konkurencyjnej. Dzisiejszy rynek wymaga wiele zaangadbanie może odbić się rozwiązania. na całym Oferta abc żowania i otwartości na nowe Dla współczesnego konsu‑ możebiznesie. bardzo pomóc w rozwoju sklepu, ale to, co daje sieć liczywykorzystać. się bowiemRynek możliwość trzebamenta umiejętnie szybko weryfikuje słabsze, czy gorzej zarządzane placówki. Nas także dotyka zrobienia zakupów szybko i blisko ten proces. rokuobecną ze smutkiem musimy przyznać, że domu.CoStale w tegorocznych nie wszystkim sklepom udało pomóc. Pracujemy nad dyskusjach kwestią byłsiętakże postęp rozwiązaniami podnoszącymi atrakcyjność i rentowność technologiczny, z którym handlow‑ sklepów. Chcemy zachęcić konsumentów do odwiedzin cy coraz bardziej muszą się liczyć. w sklepie, nie tylko dla zaspokojenia podstawowych Głównym partnerem branżowym potrzeb zakupowych, ale także, aby doładowali telefon, imprezy byłczy „Poradnik Handlowca”. zapłacili rachunki zjedli hot-doga. Każda dodatkowa wizyta w sklepie to dodatkowe zakupy i budowa lojalności. W przypadku np. oferty abc Mini Bistro, sklep dodatkowo

Uwaga Eurowybory!

Jakie narzędzia komunikacji wykorzystywane są przez sieć? Bardzo istotnym narzędziem jest Internet, bez niego trudno funkcjonować. Strony www Sieci Sklepów abc dedykowane naszym sklepom zapewniają wszechstronną informację o ofercie sieci i o wszystkim, co się w abc aktualnie dzieje. Nasz serwis dostarcza partnerom specjalistyczną wiedzę. Tam sklepy mogą stworzyć własną ulotkę promocyjną i poznać wyniki w realizowanych promocjach. Nasze strony dostępne są także w wersji na telefony komórkowe. Poza Internetem, najbardziej spektakularnym wydarzeniem jest Kongres Sieci Sklepów abc. Raz do roku zapraszamy ponad 2000 naszych partnerów na spotkanie. Dziękuję za rozmowę.

W maju wybierać będziemy posłów do Parlamentu Europejskiego. Uwaga Eurowybory! Z licznego grona kandydatów postawmy na wybitnych specjalistów,  W maju wybierać będziemyprzynajmniej posłów do Parlamentu Europejskiego. Z licznego grona kandydatów znających płynnie jeden najczęściej używany w Unii postawmy na wybitnych język specjalistów, znających płynniefrancuski przynajmniejlub jeden najczęściej używany w Unii Europejskiej obcy: angielski, niemiecki. Wybierz‑ Europejskiej język którzy obcy: angielski, niemiecki. Wybierzmy którzy będąamatorów godnie repremy ludzi, będą francuski godnielub reprezentować naszludzi, kraj, a nie zentować nasz kraj, a nie amatorów „łatwych pieniędzy”, chcących wyłączniesobie zapewnić sobie bezpiecz„łatwych pieniędzy”, chcących wyłącznie zapewnić bezpieczną ną finansową przyszłość. finansową przyszłość.

Cytat miesiąca


4

temat miesiąca

Handel w Wielkiej Brytanii ewoluował przez ostatnich 30 lat Handel w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inny niż w Polsce, bo zdominowały go cztery duże sieci, które zabezpieczają w różne produkty blisko 75 procent konsumenckiego rynku. Próżno w miastach szukać niezależnego, brytyjskiego sklepu, a co najwyżej znajdzie się niewielkie placówki prowadzone przez Hindusów, Cypryjczyków, czy nawet Polaków. Drugą, co do wielkości siecią w Wielkiej Brytanii jest Asda, która od 1999 roku podległa jest amerykańskiej sieci Wal-Mart, a trzecią Sainsbury’s sponad 130-letnim doświadczeniem w handlu. Najmniejszą, liczącą się siecią jest Morissons z udziałami w rynku, jak się szacuje rzędu około 4-5 procent. Aktualnie trwa dość ostra wojna pomiędzy sieciami, a rozpoczęła ją, jak podają brytyjskie media, sieć Morissons, która po zanotowaniu olbrzymich strat finansowych, postanowiła znacząco obniżyć ceny. Cięciom poddawane są także budżety pracowników, reorganizowane są godziny pracy, a nawet zmniejszane powierzchnie sprzedaży, które pozwalają ograniczać koszty. Początków zmian w brytyjskim handlu należy szukać 30-40 lat temu, kiedy ekspansja sieci zaczęła eliminować z rynku rodzinne biznesy. W konsekwencji czego zniknęły one niemal całkowicie. Brytyjczycy robią więc zakupy w marketach i supermarketach pod znanym logo. Największą siecią jest Tesco, która początkowo zajmowała się tylko sprzedażą żywności, ale potem rozszerzyła swoją ofertę na odzież, sprzęt elektroniczny i samochody. Co ciekawe, przedsiębiorstwo to zostało założone przez kupca żydowskiego pochodzenia, syna imigranta z Polski, Jacka Cohena, który trudnił się sprzedażą żywności na targach w londyńskim East Endzie. Nazwa Tesco pojawiła się w 1924 roku, kiedy to kupił duży ładunek herbaty od przedsiębiorstwa T.E. Stockwell i oznaczył opakowania używając trzech pierwszych liter firmy dostawcy i pierwszych dwóch liter własnego nazwiska. Pierwszy sklep Tesco otwarty został w dzielnicy Londynu Edgware.

Ale kłopoty brytyjskiego handlu to także nowa konkurencja w postaci niemieckich sieci: Aldi i Lidl. Szczególnie ta ostatnia staje się bardzo atrakcyjna i popularna wśród Brytyjczyków. A wszystko dlatego, że Lidl potrafi zaskakiwać, a klienci poszukują nowości. Wprowadzane tematyczne tygodnie i liczne promocje przyciągają ich do Lidla, na czym już nieco tracą dotychczasowi potentaci rynku. Czy zastosują podobną formułę, nie wiadomo, ale na pewno wkrótce zaproponują jeszcze inne, być może ciekawsze rozwiązania. Warte podkreślenia jest także to, że sklepy poszczególnych sieci wyglądają podobnie, a ich zatowarowanie zależy od wielkości punktu i przyjętego formatu. Te standardy wskazują na pewną uniwersalność i powtarzalność, które obserwujemy także w polskich sieciach. O ile, w naszym kraju handel tradycyjny i niezależny ma się dobrze, o tyle na Wyspach zniknął z rynku. W miastach nie znajdziemy małych, niezależnych sklepików prowadzonych przez Brytyjczyków. Wyjątkiem są niewielkie punkty, które prowadzą emigranci, a ich klientami są najczęściej ich rodacy. Na ulicach powstają zatem tylko sklepy prowadzone przez Cypryjczyków, Hindusów, Chińczyków, czy Polaków. Mają one nieco etniczny charakter i raczej nie rozwijają się, zatem nie zdobywają serc mieszkańców. O ile, w miastach nie można zobaczyć tradycyjnego, brytyjskiego sklepu, o tyle na wsiach i w małych miejscowościach to jeszcze typowe zjawisko. Takie punkty to najczęściej rodzinne biznesy, a nierzadko ich działalność połączona jest z prowadzeniem pubu, czy niewielkiej restauracji. Jednak wiejskie sklepiki i puby to znikomy odsetek brytyjskiego handlu.


temat miesiąca

Fot. 7 x Archiwum Tesco

A ten, podobnie jak w Polsce zmienia się. Dla klientów coraz ważniejsze stają się zagadnienia związane ze zdrową żywnością. W marketach pojawia się sporo stoisk ekologicznych i specjalnych produktów dekowanych określonym grupom. Takim przykładem mogą być marki własne sieci Tesco, które skierowane są np. do alergików, czy niemowląt. Drugim ważnym trendem jest ekologia. Brytyjczycy zauważają zgubny wpływ, choćby transportu produktów na środowisko. Wybierają zatem te, które nie przejechały z miejsca produkcji do miejsca sprzedaży setek tysięcy mil. Stąd produkty lokalne i regionalne, a nie te z Chin, czy Chile zaczęły być bardzo popularne i poszukiwane, a miejscowi farmerzy zaczęli dostarczać je do sklepów. Co więcej, to, co w Polsce jest tradycją, na Wyspach od 10 lat staje się dopiero normą, a mianowicie: kupowanie na bazarach płodów rolnych. Choć są one droższe niż w sklepach, to jednak zyskują coraz więcej zwolenników. Brytyjczycy mają także swoje ulubione produkty, których próżno szukać gdzie indziej. Należą do nich oczywiście puddingi, niektóre rodzaje ciastek, chleby, pasztety oraz wiele innych, które kojarzone są tylko z Wielką Brytanią. Mało kto wie, że kraj jest producentem znacznie większej ilości dojrzewających serów niż Francja, ale zajadają się nimi najczęściej tylko Brytyjczycy. Znawcy tych produktów zaznaczają, że nie ustępują one w żaden sposób najbardziej znanym serom z kraju znad Loary. Dodajmy, że sery te znajdują niebanalne i ciekawe ekspozycje w wielu sklepach. Innym ciekawym produktem jest cydr, który co prawda niedawno trafił do Polski, ale staje się u nas coraz bardziej popularny, również za sprawą naszych rodaków przebywających w Wielkiej Brytanii. Koneserzy tego trunku, podają nawet, że Polska ma szansę stać się potentatem w procesie przygotowywania cydru, czyli niskoprocentowego napoju na bazie jabłek. A wszystko dlatego, że dysponujemy doskonałym surowcem, a mianowicie wysokiej jakości koncentratem jabłkowym. Co więcej, Brytyjczycy chwalą polski cydr i naszych producentów, którzy mogliby z powodzeniem zawojować tamtejszy rynek.

Rafał Sterczyński

5


6

wywiad

Sieć, która integruje lokalnych, niezależnych detalistów Wywiad z franczyzobiorcą Spar Tomaszem Wilczkiem, właścicielem sklepu Eurospar w Cieszynie. Ile lat jest już Pan w sieci Spar? Ile sklepów Pan posiada?

Fot. Archiwum Spar

Z siecią Spar jestem związany od ośmiu lat i aktualnie posiadam dwa sklepy – Eurospar (pow. 2 tys. m²) i Spar Express (pow. 300 m²). Dodatkowo, prowadzę jeszcze sklepy mięsne, odzieżowe, gastronomię, zajmuję się produkcją naturalnych wyrobów mięsnych, a w sezonie letnim produkcją lodów. Te różnorodne działania mają swoje odzwierciedlenie w bogatej ofercie większego z moich dwóch sklepów – Eurospar, który na początku kwietnia został rozbudowany. Poza zwiększeniem powierzchni sprzedaży i poszerzeniem oferty postawiliśmy na własne wyroby cukiernicze przygotowywane na miejscu oraz wędliny wędzone na oczach klienta. Jak rozpoczęła się Pana przygoda z siecią? Dlaczego zdecydował się Pan akurat na tę sieć? Ponieważ moje miasto rodzinne – Cieszyn – leży na terenach dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej, jego mieszkańcy od zawsze jeździli i w dalszym ciągu jeżdżą od Austrii i Wiednia, a tam marka Spar jest doskonale rozpoznawalna. Jest liderem sprzedaży i budzi pozytywne skojarzenia. Wierzę, że za dziesięć lat Spar będzie w ścisłej czołówce sieci handlowych również w Polsce. Spar oferuje szeroko zakrojoną pomoc swoim franczyzobiorcom, w jakim zakresie najbardziej Pan z tej pomocy skorzystał? Wieloletnie doświadczenie światowej organizacji Spar zaowocowało know-how, które doskonale sprawdza się w codziennym prowadzeniu sklepu. Dzięki temu mogłem liczyć na pomoc w optymalnym rozplanowaniu powierzchni sprzedaży, cotygodniowe wizyty profesjonalnego opiekuna-doradcy, również niemałe dofinansowanie oraz nieocenioną pomoc przy otwarciu placówki. Czy współpraca Spar z Bać-Polem to ograniczenie dla franczyzobiorców, czy wprost przeciwnie, takie rozwiązanie zapewnia komfort pracy i funkcjonowania sklepu? W przypadku moich sklepów współpraca z Bać-Polem rozpoczęła się niedawno, ale obserwując poczynania całej Grupy Kapitałowej Bać-Pol mam pewność, że sprawy idą w bardzo dobrym kierunku. Prezes Leszek Bać zna się na rzeczy i mam do niego pełne zaufanie. Jakie są atuty franczyzy Spar? Co wyróżnia ją na tle innych sieci? Myślę, że największe atuty sieci Spar, są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia franczyzobiorcy. Przede wszystkim są to wysokie retra od obrotu oraz samodzielność wsparta know-how sieci. Spar w ostatnich latach wyraźnie przyspieszył – zdecydowanie nie był to efekt lawiny, raczej

szybki i stabilny rozwój. Taki, jaki w prowadzeniu własnego biznesu uważam za najlepszy. Co Pana zdaniem przyciąga klientów do sieci? Sądzę, że klienci chętnie robią zakupy w Spar, ponieważ traktujemy ich poważnie. Wiele sieci funkcjonujących na polskim rynku perfekcyjnie manipuluje przekonaniami swoich klientów, twierdząc, że oferują najtańszy towar. Jednak od ubiegłego roku widać wyraźną zmianę, jaka moim zdaniem, jest oznaką mądrości klientów, którzy coraz częściej zwracają się ku polskim sieciom – chwała im za to! Głównymi wartościami promowanymi przez Spar na całym świecie są partnerstwo i siła lokalności. Czy faktycznie te wartości przejawiają się w codziennej współpracy z siecią? Jeśli tak, to w jaki sposób? O partnerstwie z jakim sieć podchodzi do swoich franczyzobiorców świadczy fakt, że Spar jest największym na świecie zrzeszeniem niezależnych sprzedawców. Sieć integruje lokalnych, niezależnych detalistów, wręcza im narzędzia i wspiera w działaniach, gwarantując jednocześnie dużą elastyczność i stawiając na dialog z partnerami. Tak było, kiedy przystępowałem do sieci i tak jest do dziś. Co poradziłby Pan przyszłym franczyzobiorcom, którzy dopiero planują rozpocząć swoją przygodę z siecią? Mogę poradzić im, aby przystąpili do sieci Spar. Jestem przekonany, że nie będą żałowali tej decyzji. Uważam, że z aktualnie dostępnych ofert, Spar reprezentuje najwyższy poziom. Współpracuję ze Spar już osiem lat, gdyby ktoś zechciał osobiście poradzić się, czy też dowiedzieć się więcej na temat współpracy z siecią, chętnie służę pomocą i zapraszam do kontaktu.


trendy w branży FMCG

7

Branża FMCG nie zamyka się, ale próbuje naprawiać świat Handel to nie tylko sklepy, sprzedaż i ciągła pogoń za rentownością. Branża FMCG wspiera także inne działania, które pozwalają każdemu lepiej prosperować na rynku, a nawet próbuje naprawiać świat. Nowym trendem wśród m.in. producentów, dystrybutorów i sieci jest więc działanie niekoniecznie związane z samym handlem, bo poprawiające komfort życia nas wszystkich. W Polsce coraz więcej mówi się o ekologii, ale mówienie to już stanowczo za mało, dlatego wiele firm podejmuje skuteczne działania polegające na ochronie naszego środowiska, a w konsekwencji zdrowia. Tę pracę z powodzeniem podejmuje już firma Zott Polska, która dzięki uruchomieniu projektu „Plant-for-the-Planet” edukuje dzieci. Jego głównym celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej i aktywizacja maluchów do przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Wszystko to osiągane jest przez rozmowy i dyskusję podczas warsztatów, ale również przez praktykę. Ostatnie takie spektakularne przedsięwzięcie miało miejsce w okolicy Raciborza, gdzie posadzonych zostało 500 drzew. - Tego typu zajęcia powinny być organizowane cyklicznie w różnych regionach Polski – mówi Ewelina Czuczman, Specjalista ds. Komunikacji z firmy Zott Polska. I jak się okazuje, każde przedsięwzięcie, które nie jest stricte związane z główną działalnością firmy, staje się nowoczesnym sposobem na kreowanie wizerunku. Nie chodzi tu tylko o sam wizerunek, ale także o to, że firmy decydują się przeznaczać na różne cele swoje zyski, bo tak chcą. W efekcie zyskują na tym wszyscy, zarówno firmy, jak i uczestnicy projektów, do których są one skierowane. Różne działania podejmowane są również przez sieci handlowe. Choćby Carrefour Polska wprowadził dla dostawców program „Stop Marnotrawstwu”. To projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, którego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu w każdym obszarze funkcjonowania firmy. Ma temu służyć aplikacja autodiagnostyk, zawierająca materiały edukacyjne, które mają pomóc w zarządzaniu firmą, a w efekcie poprawić jej funkcjonowanie. Poprzez tę aplikację firma/zakład produkcyjny może przeprowadzić samoocenę, która pozwoli jej wzmocnić lub poprawić wizerunek, obniżyć ryzyko działalności, a nawet polepszyć kondycję finansową firmy.

Dostawcy mają szansę określić działania niezbędne do uzyskania postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju. W związku z tym – uzyskać realne oszczędności finansowe poprzez wykonanie konkretnych działań wskazanych na kolejnych etapach zaangażowania. Inną, wciąż nową formą wspierania różnych działań społecznych jest powołanie fundacji. Jedną z nielicznych działających w branży FMCG jest Fundacja Tesco Dzieciom, która powstała z inicjatywy Tesco Polska dwa lata temu, 17 kwietnia 2012 roku. Jej działalność ma być kolejnym krokiem w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez tę firmę. Fundacja jest organizacją dobroczynną, jej głównymi celami są: wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież oraz promocja idei integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. Jedną z wielu działań i akcji jest edukacja zdrowego odżywiania wśród młodych ludzi. Oczywiście na polskim rynku jest więcej fundacji, które zmieniają naszą rzeczywistość na lepszą. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że firmy i przedsiębiorstwa z branży FMCG partnerują wielu przedsięwzięciom, nierzadko finansując ich realizację. Również Wydawnictwo Generalczyk dołącza do tych nowoczesnych trendów, a nawet znacznie je wyprzedzając, bo swoje działania prowadzi od 20 lat. Jest bowiem popularyzatorem zdrowego trybu życia. W „Poradniku Handlowca“ zachęcamy do uprawiania sportu: biegania i górskich wędrówek. Do tego, nie tylko edukujemy sprzedawców na swoich łamach, ale również organizujemy bezpłatnie szkolenia dla handlowców w całym kraju. Dlatego, warto rozejrzeć się wokół i skorzystać z propozycji, które niesie bogactwo branży FMCG i wykorzystać nowe trendy, aby, tak zwyczajnie ulepszyć nasz świat.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.