Page 1

SetexÂŽ Flexibelt och formstabilt granulatskum av ĂĽtervunna skumtyper

1


• Om BPI ................................................................................................................................

s.

5

• Setex® för dina ändamål ............................................. .................................................. .........

s.

7

• Användningsområden .................................................................................................... s.

8

Ljuddämpning ......................................................................................................

s.

8

Vibrationsdämpning .........................................................................................

s.

9

Förpackning ............................................................................................................... s. 10

Komfort ...................................................................................................................

s. 11

• Hållbarhet ................................................................................................................

s. 13

• Setex®-produktsortiment .............................................................................................

s. 16

• Materialspecifikation ...................................................................................................

s. 18

2

• Ljudmätningar ...................................................................................................................... s. 20


Innehåll Om BPI ................................................................................................................................................... 5 Setex® för dina ändamål .................................................................................................................

7

Ljuddämpning .................................................................................................................................... 8 Vibrationsdämpning ........................................................................................................................

9

Förpackning ........................................................................................................................................ 10 Komfort ................................................................................................................................................. 11 Setex® – ett hållbart kretslopp ..................................................................................................... 13 Fem goda skäl att välja Setex® ..................................................................................................... 17 Materialspecifikation ........................................................................................................................ 18 Ljudmätningar .................................................................................................................................... 20

3


4


Om BPI Sedan 1971 har vi varit ledande pionjärer inom avancerade och teknikbaserade lösningar inom skum till privata och offentliga företag, inklusive transport, hälsa och läkemedel, bygg och anläggning samt design och teknik. Vi har tre produktionsenheter och cirka 500 specialister som betjänar våra kunder i fler än 20 länder. Vi använder den senaste tekniken och de senaste tillverkningsmetoderna, och vår omfattande produktionskapacitet gör att mer än 1 500 m3 skum dagligen kan passera genom våra 45 000 m2 stora produktionsanläggningar i Danmark och Polen. Vår företagskultur innehåller djupa hantverksmässiga traditioner och våra unika kunskaper gör att vi behärskar mer än 300 olika typer av skum. Mission Att inspirera och bidra till utveckling, konstruktion och produktion av avancerade kundspecifika totallösningar inom skumplast och gummimaterial. Vi är stolta över att leverera miljövänliga produkter i hög kvalitet i rätt tid. Vision Vi vill vara Europas mest innovativa och prioriterade samarbetspartner.

5


6


Setex® för dina ändamål Setex® är vårt egenproducerade granulatskum som vi tillverkar av diverse återanvända och sorterade polyuretanskumtyper med öppen cellstruktur. Vi granulerar skumtyperna i små bitar med specifika storlekar. Därefter limmar vi samman granulatet under högt tryck så att materialet får önskad formen och densitet. Våra bearbetningsprocesser garanterar att Setex® håller jämn kvalitet under hela produktionen. Vi tillverkar vanligtvis granulatskum med en densitet från 48 till 290 m3, men om ditt projekt kräver en annan densitet kan vi tillverka det också. Vi skapar en skräddarsydd lösning för dina behov. Setex® är en flexibel skumtyp med en hög densitet och stötdämpande egenskaper. Den kan med fördel användas för en mängd olika tillämpningar, bland annat inom följande områden:

• • • •

Ljuddämpning Vibrationsdämpning Förpackning Komfort

Vi levererar Setex® i block eller i standardplattor med 2 000 x 1 000 mm eller 2 000 x 1 200 mm storlek och en tjocklek på 2–500 mm. Vi kan även anpassa måtten efter dina önskemål. Vi kan dessutom leverera Setex® på rulle. Du kan välja Setex® med PUR-folie, aluminiumfolie, textil eller dubbelhäftande tejp – allt beroende på uppgift och användningsområde. Våra specialister är redo att hjälpa dig i nära samarbete för att skapa en lösning som är anpassad efter just dina behov. 7


Ljuddämpning Setex® har effektiva ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper vid lågfrekventa ljud, till exempel motorljud och kompressorljud. De ljudabsorberande egenskaperna innebär att produkten är mycket lämplig för olika HVAC-system. Vi kan laminera med folie för slutna ytor, och kan även laminera med klister så att din lösning är färdig att montera på olika material, inklusive trä, plast och metall.

8


Vibrationsdämpning På BPI har vi under många år arbetat med teknik, utveckling och tillverkning av skum för dämpning och absorption av vibrationer. Setex® är bland annat utvecklat för att dämpa och absorbera vibrationer och resonans vid exempelvis byggprojekt, produktionsanläggningar, karosserier och golv i sporthallar.

9


Förpackning Setex® möjliggör unika förpackningslösningar med exakt utskuret skum för dina produkter. Vi kan tillverka skuminlägg till förpackningslösningar efter dina behov, och har erfarenhet av att tillverka allt från skuminlägg till pappers- eller trälådor och utskurna skuminlägg till väskor och askar. Vi skapar förpackningsinlägg som visar upp din produkt på bästa möjliga sätt, samtidigt som materialets egenskaper skyddar både tunga och ömtåliga produkter. Vi tillverkar även förpackningslösningar som syftar till att skydda hörnen på dina produkter. När vi tillverkar den här typen av förpackningar CNC-bearbetar vi elementen, varefter vi limmar ihop dem så att de passar exakt för dina produkter. Vi kan tillverka unika förpackningslösningar som skyddar alla produktens kritiska ytor. Setex® flexibla egenskaper ser till att förpackningslösningarna kan tåla upprepade stötar och slag, samtidigt som de klarar vikten av tunga element över längre tid. Materialet är formstabilt på grund av den öppna cellstrukturen, som säkerställer minimal sättning: Detta är en stor fördel när du vill skydda produkter mot inverkan över tiden.

10


Komfort Setex® passar perfekt till möbler och andra komfortprodukter, eftersom granulatskummet har flexibla och fjädrande egenskaper. Vi säkerställer de unika egenskaperna genom vår behandlingsprocess, som skänker ytterligare mjukhet och hög densitet åt materialet. Den höga densiteten gör Setex® till ett utmärkt komfortskum som ofta används som stödelement i möbelkonstruktioner. Den öppna cellstrukturen gör materialet formstabilt, och det bibehåller sin form efter upprepad användning under längre tid. Materialet har därför lång livslängd och bibehåller sina bekväma egenskaper.

11


12


Setex® – ett hållbart kretslopp Vi producerar Setex® i en sluten process där vi återvinner alla delar av produkterna. Vi använder våra produkter VibraFlex®, VibraSetex®, komfortskumtyperna polyeter och kallskum samt de flesta CMHR-kvaliteter. Vi granulerar allt överskottsmaterial från skumblocken i olika storlekar och omvandlar dem till en ny produkt. På så vis effektiviserar vi effektiviteten för råvarorna i syfte att minimera vår inverkan på miljön. Vi begränsar mängden avfall och utsläpp från vår produktion och återanvänder allt material vi kan.

13


På 1970-talet började vi samla upp och återvinna spill i produktionen för att tillverka bland annat skumkuddar med granulatfyllning och för extern produktion av Setex® i block. 1980 inledde vi vår egen tillverkning av MDI-baserad Setex® i block. På 1990-talet utökade vi Setex®-produktprogrammet och försökte samla in uttjänta produkter från kunderna till återanvändning. Vi övergick dessutom från CFC-gas till pentangas i vår produktion av InotanPUR® och InotanPIR®. På 2000-talet startade vi vår egen produktion av VibraFlex®, VibraSetex®, PurFlex®, PurCore® och PurFusion®. Vi övergick från att vara ett lokalt företag till ett internationellt företag, och från att vara privatägda till att vara fondägda. Dessutom uppdaterade vi alla interna processer och procedurer. På 2010-talet investerade vi i produktionsutrustning för kontinuerlig tillverkning av polyuretanskum via den nya ”slabstock-anläggningen”. Dessutom har vi lagt till PureSound® och TempraFlex® i BPI:s produktplattform. Vi startade en ny produktionslayout för förbearbetning av InotanPUR® och InotanPIR®, inklusive en effektiv anläggning för uppsamling av överskottsmaterial från den löpande produktionen för återanvändning i bland annat kompositmaterial. Dessutom har vi ett överordnat fokus på hållbarhet genom företagets uppförandekod, CSR-policy, low emissionprodukter, deltagande i UN Global Compact och FSC-certifiering.

14


Tillverkningen av Setex® var BPI:s första steg i riktning mot hållbarhet, och vi har fortsatt på den inslagna vägen genom ett ständigt fokus på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Sunt förnuft Det som vi sedan starten 1971 har kallat för ”sunt förnuft”, är idag en systematiserad och målinriktad insats för att skapa tillverkningsprocesser och moderna tillverkningsanläggningar som i största möjliga omfattning tar hänsyn till miljön och omgivningarna.

15


Setex®-10075

Setex®-40100

Setex®-30135 m/aluminiumfolie

Setex®-30155 m/vit nonwoven

Setex®-30195 m/PUR-folie

16


75

Setex®-10075

-

ra tu r An dr af är ge r Tr yc kh år dh et

pe

kt ur Te m

las s

Ce lls tru

Br an dk

De

Ty p

ns ite t

(kg

/m 3 )

Fem goda skäl att välja Setex®

+120

Nej

-

-40

Setex®-40100

Setex®-30135 m/aluminiumfolie Setex®-30155 m/vit nonwoven Setex®-30195 m/PUR-folie

G R A N U L A T S K U M

100 ASTM +120 Nej D -40 2853 FM VSS 302

+120 Nej -40

-

135

155

FM VSS 302

+120 Ja -40

-

195

FM VSS 302

+120 Nej -40

-

Ovanstående är exempel på Setex®-sortiment. Kontakta vår kundservice om du har frågor om andra kvaliteter.

17


Materialspecifikation 1. Råmaterial:

• • •

2. Temperatur:

• •

Undvik temperaturer under -40 °C och över 120 °C Vid en konstant temperatur på 115 °C finns det risk att materialet bryts ned långsamt

3. Värmepåverkan:

Minimal förändring av egenskaperna vid växlande temperaturer. Värmeledningsvärdet är 0,0400 W/mK

• 4. Brandegenskaper:

Kvaliteter märkta 30xxx (t.ex. Setex®-30135 uppfyller kraven i brandtestet FMVSS 302/ISO 3795 och EN ISO 11925-2, Klass E (DIN 4102 B2) Kvaliteter märkta 40xxx (t.ex. Setex®-40100) uppfyller kraven i brandtestet BS EN ISO 4589-3: 1996 (förhöjt syreindex v/60 °C) Självantändningstemperaturen är +340 °C

5. Formstabilitet:

Mycket elastiskt och formstabilt

6. Fysiologiskt:

Neutralt – inga negativa reaktioner vid hudkontakt

18

Granulat av polyuretanskum som är hoplimmade med lim av polyol och MDI Setex® innehåller inte formaldehyd Densitet från 48–290 kg/m3. Tolerans +/- 20 %


7. Resistens:

• •

Tål svaga syror och alkaliska lösningsmedel Tål inte solljus under lång tid (inte UV-skyddat)

8. Vattenabsorption:

Ca. 80 % av volym

9. CSR och certifikat:

Se efterlevnadslistan på: www.bpi.dk/sv/haallbar-kvalitet/

Material: Kvalitet: BPI Art. Nr.:

Polyuretanskum (PU) Setex® 48–290 kg/m3

BPI förbehåller sig rätten att uppdatera informationen utan föregående varning. Informationen i det här databladet bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. Den utgör inga juridiskt bindande garantier. Vid användning av materialet ska hänsyn tas till särskilda förhållanden för användningen, inklusive särskilda fysiska, tekniska och juridiska aspekter avseende konstruktionen.

19


Ljudmätningar

Absorptionskoefficient.

Setex®-75

Frekvens (Hz) Reflekt. yta – metod: TF-metod

20


Absorptionskoefficient.

Setex®-100

Frekvens (Hz) Reflekt. yta – metod: TF-metod

21


Absorptionskoefficient.

Setex®-135

Frekvens (Hz) Reflekt. yta – metod: TF-metod

22


Absorptionskoefficient.

Setex®-195

Frekvens (Hz) Reflekt. yta – metod: TF-metod

23


Kontakta vår kundservice om du vill veta mer om: Tel.: E-post:

+45 79 57 10 50 customerservice@bpi.dk

Läs mer om BPI och våra produkter på www.bpi.dk.

Bramming Plast-Industri A/S Vardevej 9 • DK-6740 Bramming Tel.: +45 79 57 10 00 bpi@bpi.dk • www.bpi.dk BPI Polska Sp. zo.o. Ul. Zeromskiego 20 • PL-74 240 Lipiany Tel.: +48 915 641 264 bpi-polska@bpi-polska.pl • www.bpi.dk 24

Layout: BPI In-house Marketing © | juli 2019

Setex® för dina ändamål

Profile for BPI-Bramming Plast Industri

Setex® - SE  

Setex® - SE