__MAIN_TEXT__

Page 1

HVAC Heating, Ventilation & Air Conditioning


VÄLKOMMEN TILL ETT BRA KLIMAT... ... MED EN PARTNER PROGRAMMERAD EFTER DINA BEHOV

BPI HVAC utvecklar, bearbetar och producerar lösningar i skumplast till producenter av aggregat för värmesystem, ventilationsanläggningar och kylanläggningar. Även om våra komponenter inte alltid är synliga, så är vi medvetna om att de utgör den viktigaste delen av den färdiga produkten, och att de har en avgörande betydelse för den generella förnimmelsen av kvalitet. Vi vill alltid ha det bästa - till de bästa. 2


En kompetent sparringpartner Vi vill alltid uppnå det bästa, och är redo att hjälpa dig med den rätta lösningen. Vi har specialiserat oss i att leverera funktionella lösningar och kvalitetsprodukter till den del av byggoch anläggningsbranschen som omfattar klimattekniska bygginstallationer, samt miljö- och energiteknik i allmänhet. På BPI utvecklar vi produkter och optimerade lösningar i tätt samarbete med dig. Vi bidrar med många års erfarenhet, och ger kvalificerad sparring och rådgivning genom hela utvecklingsprocessen.

Produktfunktionalitet Vi har stängt ute bullret med några unika och kundspecifika lösningar inom buller- och vibrationsdämpning, termisk isolering och tätning. Når vår produktionsapparat går igång, är den uttänkt som en helhet, där vikten av brandhämmande faktorer och olika tester noggrant utvärderas i förhållande till den färdiga lösningen. Vi strävar alltid efter att produkten lever upp till dina krav, och att det alltid är den rätta lösningen som levereras - första gången. Vår erfarenhet och framsynta tillgång till produktutveckling betyder genomtänkta lösningar för dig. Det har bl.a. gjort oss till en attraktiv samarbetspartner och underleverantör till producenter av värmepumpar, ventilations- och klimatanläggningar, fönster, automatik, mekanik, intelligenta byggnadsinstallationer, sensorer, regulatorer, rörsystem, installationer, m.m. Kom in i värmen och upplev skillnaden.

3


STÄNG AV OLJUDET ... OCH LÅT OSS TA STÖTARNA

Vi blir inte skakade av omvärldens konstant stigande krav till lösningar som säkerställer en låg bullernivå i olika arbetsmiljöer och byggnader. Det ger oss faktiskt ett visst lugn, när vi - i sista änden - ger ett väsentligt bidrag till människors välbefinnande.

4


Skydda produkter och omgivning På BPI har vi under många år arbetat med utveckling och framställning av skum för dämpning och absorbering av ljud, stötar och vibrationer. Vi arbetar tillsammans med dig för en individuell lösning som är anpassad till just dina behov. Våra skumprodukter används bl.a som ljud- och vibrationsdämpande material i HVAC-aggregat, och kan användas i alla frekvensområden.

Fler saker som gör livet behagligare: Ljud Om uppdraget gäller ljuddämpning, kan våra skummaterial användas i alla frekvensområden. Användningsområden kan t.ex. vara ljuddämpning av motorrum, maskiner, ventilationsanläggningar, kontors- och produktionslokaler. PureSound® produceras av BPI, och är ett flexibelt, brandhämmande lättviktigt PU-skum. Ett utmärkt val för termisk isolering, som samtidigt har fantastiska, ljuddämpande egenskaper.

Vibrationer Material som VibraFlex®, Setex® samt olika typer av tungmattor, är perfekta för att dämpa och absorbera vibrationer och resonans t.ex. i samband med byggnation, produktionsanlägg, karosseri, sportgolv, m.m.

Stötar Vårt omfattande sortiment och stora maskinpark gör att vi kan erbjuda unika lösningar med perfekt utskurna inlägg i olika emballage, eller som en del av själva produkten. Emballage av flexibelt skum tål upprepade störtar och slag. Setex® kan med fördel användas för att skydda mycket tunga ämnen. För skydd av elektronik kan vi erbjuda ett stort program av ledande och antistatiska skumtyper (ESD-säkert). Vi erbjuder dessutom ”display-packaging”, där t.ex. ett fint utskuret skuminlägg framhäver produkten.

5


KOM IN I VÄRMEN ... OCH TA DET COOLT

Det ställs större och större krav på energiområdet, därmed också på isolering av byggnader. Med många års utveckling och expertkunskap kan BPI erbjuda isoleringsmaterial med några av marknadens bästa isoleringsvärden. 6


Isolering för alla olika ändamål Vi lagerför ett brett sortiment av skumtyper som lämpar sig väl för värmeoch kylisolering. Det kan användas material med slutna eller öppna celler, allt efter behov.

InotanPUR® InotanPUR® är ett cellskum av polyuretan, producerat av BPI. Materialet är ett unikt, styvt PUR-material, och har ett av det bästa isoleringsvärdena på marknaden, med en värmeledningsförmåga helt ner till 0,0215 W/m.K. Vi kan bearbeta det till både plattor och profiler. Den utmärkta isoleringsförmågan och dess låga vikt gör materialet särskilt välägnat som isolering bl.a. i byggnader, fönster och dörrar, samt i HVAC-anläggningar, skepp och kylbilar. InotanPUR® levereras i tjocklekar efter önskemål, och används därför framför allt till områden där man önskar optimal isolering, men där utrymmet är trångt.

Flexibel isolering Projekt som ska innehålla flexibel isolering, kan bl.a. lösas med PE-skum, celloch/eller svampgummi. Produkterna kan levereras som rulle, platta samt ämnen framställda till det specifika ändamålet.

Bearbetning av mineralull BPI erbjuder dessutom bearbetning av mineralull. Vi skär ut ämnen i färdiga mått och packar och levererar dem som set. Det färdiga materialet levereras nästan dammfritt, tack vare BPI:s bearbetningsmetoder. 7


VI HÅLLER TÄTT ... I STORT OCH SMÅTT

Vi vet vad som krävs för att göra något helt tätt, oavsett om det handlar om byggnader, maskiner, eller något helt annat. Med ett omfattande program av självhäftande lister, packningar och profilband, är det inte mycket som kan avskräcka oss. Allt kan framställas efter kundanpassade önskemål. 8


Självhäftande lister Vårt program av skumplast och gummimaterial omfattar åtskilliga kvaliteter som kan användas som tätningslister. Vi erbjuder impregnerade fogtätningsband, cellgummi, PVC- och PE-skum för tätning av bl.a. maskiner, fönster och dörrar. Vi levererar på rullar eller i remsor, med eller utan självhäftande egenskaper, och i tjocklekar och bredder som passar det specifika ändamålet.

Packningar Vårt sortiment av material, som lämpar sig väl för packningar är stort, och är väl lämpat till allt från olja och UV-strålning till höga temperaturer. Vi erbjuder såväl standardlösningar som kundanpassade lösningar för att passa det specifika ändamålet. Allt kan levereras med monteringslim för lätt montering, liksom att alla packningar kan levereras lösa eller på rulle med skyddspapper.

9


VI LÄGGER VIKT VID ... DE MJUKA SIDORNA

I dialogen med BPI kommer du med en gång uppleva ett hänsynsfullt bemötande, där vi försöker gå igenom alla möjligheter och jobba ihärdigt tills vi har nått målet och mött eller överträffat alla dina förväntningar. Vårt närmande till ditt projekt görs med ödmjukhet och respekt. Vi kallar det “att vara jordnära”. 10


Innovation På vår utvecklingsavdelning är vi i stånd till att utveckla mycket komplexa, sofistikerade och kundspecifika lösningar. Vi har utvecklat och registrerat egna skumkvaliteter, som vi också själv producerar.

Ett lätt och smidigt partnerskap Vi sätter stort pris på samarbetet med dig och att få utveckla den helt perfekta lösningen, och vi ger samma goda service till alla - oavsett projektets storlek eller perspektiv.

Konkurrensförmåga Våra stora produktionsanläggningar i Danmark och Polen gör det möjligt för oss att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar, där alla kunder har samma tillgång till våra specialutvecklade och varumärkesregistrerade skumkvaliteter. BPI har under många år utvecklat och producerat komponenter som på ett eller annat sätt ingår i en totallösning - och vi är vana till att anpassa oss till en överordnad produktionsplan. Vi vet också att ingen kvalitet i praktiken kan användas av alla. Därför fokuserar vi hela tiden på att utveckla kundspecifika produkter för att bemöta kundernas olika behov och krav, samtidigt med att vi prioriterar en snabb leverans.

11


INBYGGD SERVICE “HANDS ON” - HELA VÄGEN

BPI är en kompetent sparringpartner som har förmågan att gå in i ett tätt och nyskapande samarbete med dig, där vi betraktar vår kunskapsdelning som en naturlig del av vår professionella serviceapparat och rådgivningsprocess. VISION VISION En stor stab av lösningsorienterade kundservicemedarbetare VISION We want to be Europe’s to be Europe’s We want sitter konstant redo till att hantera beställningar, och Wemost want to befrågor, Europe’s innovative and most innovative and mycket annat. Gemensamt för alla är att du möts med ett leende. most innovative and preferred partner. VISION preferred partner. 12

preferred partner. VISION We want to be Europe’s Wemost want to be Europe’s innovative and most innovative and preferred partner.


Professionell support och rådgivning I mer än 40 år har BPI producerat kundspecifika lösningar för en global användning. Våra medarbetare har många års erfarenhet med utveckling och produktion av skum till HVAC-industrin.. Du får därmed en välkvalificerad och erfaren sparringpartner genom hela utvecklingsförloppet. Vi säljer inte endast produkter, vi säljer lösningar som det är ett nöje att arbete med, på alla sätt och vis. Tillsammans med dig omvandlar vi goda idéer innovativa produkter. Tillsammans med oss kan du utveckla produkter som lever upp till kraven på den nuvarande marknaden, som t.ex. hög kvalitet, individuell design, och ekonomi.

En flexibilitet som är lika böjbar som våra egna produkter En av BPI:s styrkor är att kunna producera i exakt överensstämmelse med dina önskemål. Det här vi visar vad vi kan, med vår omfattande know-how om förädling av skum. Våra produktionsanläggningar gör att vi kan upprätthålla en hög flexibilitet under produktionsprocesserna, samt säkra ett korrekt utförande och god kvalitet.

Arbetar globalt - verkar lokalt Vi arbetar hela tiden på att ligga före marknadens behov av kundanpassat skum. Det gör vi bl.a genom att erbjuda ett omfattande urval av skumplast och specialgummi som ger dig möjlighet till att bygga in en eller flera av följande egenskaper i din produkt: • Viskoelasticitet (tryckavlastande, stötabsorberande) • Vätskeabsorbering (hydrofila egenskaper) • Vibrationsdämpning (resonanskontroll) • Lyftkraft (flytegenskaper) • Isolering (termisk, ljud) • Avfjädring (tryckrespons) • Filtrering (luft, vätskor) • Lim/laminering

13


SKUM I TID NÄR PRODUKT OCH ‘TIMING’ STÄMMER ÖVERENS

Vi är vana till att hantera korta leveranstider - men för oss handlar det inte enbart om att leverera i tid. Många års samarbete med Europas absolut ledande råvaruleverantör, samt mer än 40 år i branschen, ger de optimala förutsättningarna för att leverera de rätta och tidsaktuella produkterna, utvecklade med den allra senaste tekniken. 14


Leveranssäkerhet Vi är medvetna om det ansvar som medföljer när vi levererar produkter som är viktiga för din produktionslinje. Därför är en hög leveranssäkerhet också en självklarhet hos oss. Ett kriterium som löpande mäts och dokumenteras. Via vårt Supply Chain Management-system säkerställer vi att alla faser är styrda - från order till leverans.

Integrerad logistik Logistik handlar inte enbart om våra försändelser och ditt mottagande av varor. Det handlar om att säkerställa ett optimalt flöde av varor, och att hela tiden utväxla information i hela värdekedjan. Varuflödet säkras genom vårt välfungerande logistiksystem, som ger full överblick och kontroll över varuströmmen, från inköp och lagerhantering, till orderprocessen.

15


KOMPROMISSLÖS PRODUKTION STOR KAPACITET MED KÄNSLA FÖR DETALJER

Våra omfattande produktionsfaciliteter och breda materialsortiment ger oss möjlighet att skapa en individuell, flexibel och snabb lösning, där vi har förmågan att se till detaljerna, även i de stora komponenterna. Kombinerat med en noggrant tillrättalagd produktionsplanering får du de allra bästa förutsättningarna för en optimal helhetslösning, från den första tanken och skissen till din färdiga produkt. 16


Hög standard och enhetlig kvalitet Kombinationen av en modern produktionsanläggning och ett omfattande know-how gör det möjligt att framställa komplicerade och kundspecifika ämnen i en hög och enhetlig kvalitet. Vi levererar varor som block, plattor, profilskum, rullar, samt i mått utifrån individuella önskemål. Vi kan också erbjuda laminering, monteringslim, folie, textiler samt många andra material och ytbehandlingar. Vi har en stor skärkapacitet när det gäller bearbetning av skumplast, och kan bl.a. erbjuda bearbetning på automatiska CNC-anläggningar som vattenskär, rulle- och konturskär, stans- och rotationssstansmaskiner, spaltmaskiner, fräsar, lamineringsmaskiner, m.m. Vi har en av världens största injektorer för skumplast, och marknadens kanske största maskinpark för produktion och utformning av skum. Tekniken i vår produktion ger en stor bredd på bearbetningsmetoderna, som bl.a inbegriper allt inom hårt, viskoelastiskt eller hydrofilt skum, samt: • • • • • • •

Termoformning Laminering Utstansning Vattenskärning Horisontal/vertikal skärning Formsprutning Peeling

Utveckling och prototyper Vi har specialister och utrustning för en effektiv rådgivning och snabb utveckling av prototyper, och därmed kan vi tillföra ett mervärde till den slutgiltiga briefingen och specifikationerna, långt innan produktionen startar. Ett partnerskap kan omfatta outsourcing till oss av en hel process eller en produkt - eller endast leverans av en mindre del. Alltihop med avsikten att minimera den totala kostnaden för framställning av en given produkt.

ISO 9001 BPI har infört ett styrsystem för att säkerställa en rak kurs mot den nödvändiga kvaliteten, och vi uppfyller kraven i ISO 9001. Ett system som är under konstant utveckling och förbättring som till syvende och sist kommer dig till godo. 17


MILJÖ VI KAN INTE RÄDDA VÄRDEN MEN VI KAN HA EN SUND ATTITUDE

Vi sätter en ära i att utveckla miljövänliga material, utnyttja allt optimalt, och att återanvända det vi kan. En hänsynsfull del av strategin handlar om att konstant sträva efter att begränsa mängden av hälso- och miljöfarliga ämnen. Vi prioriterar alltid de mest arbetsmiljövänliga produkterna i våra processer.

18


En grön verksamhet För BPI handlar en grön tankegång inte enbart om att vi är miljömedvetna, även med tanke på de utmaningar det ger verksamheten. För oss handlar det också om effektivitet och energiförbruk. Vi tror på att ett miljötänkande i produktutvecklingen för till en mer effektiv produktion, och därmed gör produkterna mer räntabla att producera. Vi strävar alltid efter att: • minska våra produkters negativa miljöpåverkan vid framställning, användning, och bortskaffning • effektivisera användandet av råvaror, vatten och energi, för att belasta miljön minst möjligt • begränsa avfall och utsläpp från vår produktion • upprätthålla höga säkerhetsstandarder för våra medarbetare • främja ansvarsfulla miljötankegångar hos våra medarbetare • försöka uppnå bättre miljöstandarder genom ett nära samarbeta med leverantörer, kunder och andra samarbetspartners • målinriktat arbeta på att efterleva kraven i miljöstandarden DS/EN ISO 14001:2004 Relevanta miljö- och arbetsmiljölagstiftningar genomgås löpande för att säkra att verksamhetens aktiviteter sker inom ramen för gällande lagar. 19


Sedan 1971 har BPI varit en ledande pionjär inom avancerade och teknikbaserade lösningar i skum till privata och offentliga verksamheter, inklusive bl.a. transport, hälsa och läkemedel, bygg och anläggning, samt design och teknik. Företaget har kontor i 3 länder och har mer än 400 experter som ger service till våra kunder i mer än 20 länder. Vi använder den nyaste tekniken och de senaste framställningsmetoderna, och vår omfattande produktionskapacitet gör att det dagligen kan köra mer än 1 500 m3 skum genom vår 50 000 m2 stora produktionsanläggning i Danmark och Polen. Vår kultur och erfarenhet rymmer djupa hantverksmässiga traditioner och ett unikt know-how, där vi behärskar mer än 300 olika skumtyper och kategorier. Vi är stora nog för att leverera till de största - och små nog för att ställa in uppmärksamheten på den enskilda lösningen. Filosofin är enkel: Om du kan tänka tanken - så kan vi få din idé att ta form.

Bramming Plast-Industri A/S

Vardevej 9 • DK-6740 Bramming Tel.: +45 79 57 10 00 • Fax: +45 75 17 26 11 bpi@bpi.dk • www.bpi.dk

BPI Polska Sp. zo.o.

Ul. Zeromskiego 20 • PL-74 240 Lipiany Tel.: +48 915 641 264 • Fax: +48 915 641 229 bpi-polska@bpi-polska.pl • www.bpi.dk

Text and design: BPI Inhouse Marketing © March 2015.

Från nystartat företag till modern verksamhet

Profile for BPI-Bramming Plast Industri

HVAC interaktiv företagsprofil SE  

BPI HVAC utvecklar, bearbetar och producerar lösningar i skumplast till producenter av aggregat för värmesystem, ventilationsanläggningar oc...

HVAC interaktiv företagsprofil SE  

BPI HVAC utvecklar, bearbetar och producerar lösningar i skumplast till producenter av aggregat för värmesystem, ventilationsanläggningar oc...