__MAIN_TEXT__

Page 1

HEALTHCARE & MEDICO


MÄRK SKILLNADEN INDIVIDUELLA LÖSNINGAR - NÄRA DIG

Genom ett tätt samarbete med våra kunder, utvecklar, producerar, och levererar BPI Healthcare & Medico skum för användning i kroppsnära produkter, medicinsk utrustning och exklusiva förpackningar. Våra lösningar avspeglar höga, kundspecifika krav från branschen i allmänhet, och från användarna i synnerhet. 2


Livskvalitet handlar inte bara om innehåll För att leverera till en industri som har åstadkommit några av de viktigaste framstegen i vår tid - nämligen läkemedelsindustrin - måste man vara medveten om, och redo att följa, särskilde högt ställda krav. BPI är mycket intresserade av utvecklingen inom hälsovård/medicin, och generellt sett är branschen en av våra viktigaste fokussegment. Vår expertis sträcker sig från delkomponenter för medicinska engångsprodukter samt exklusiva förpackningar, till analysutrustning eller madrasser och kuddar med särskilda funktioner. Vi lägger stor vikt vid att efterleva de krav, specifikationer och föreskrifter som behövs att leverera optimala produktlösningar, speciellt tillägnade branschen. Vi är vana att färdas i miljöer och bland kunder där våra produkter är en märkbar del av en personlig angelägenhet, och där de oftast ska leva upp till höga krav på komfort, trygghet, användarvänlighet, estetik, säkerhet, miljöhänsyn, och mycket annat. Vårt fokus ligger på användaren, och våra mål är alltid lösningar som skonar eller skyddar optimalt - oavsett om det är tal om materiella ting eller ett mänskligt behov.

3


TRYGGHET FRÅN 2 SIDOR VI KAN VARA MED FRÅN DEN SPÄDA STARTEN

Kroppsnära produkter

Medicinsk utrustning

• • • • • •

• Exklusiva förpackningar

4

Elektroder för patientövervakning Sårvård Fixering Stomi Inkontinens Ortos- och immobilisering

Hälsovård och tryckavlastning • Tryckfördelande och bariatriska madrasser och kuddar • Sjukhusmadrasser • Positioneringskuddar • Operationsmadrasser


Vi vet vad du talar om Tack vare vår förmåga att sätta oss in i kundernas behov, är vi i stånd till att utveckla lösningar specifika för medicinindustrin. Vår styrka ligger dessutom i vår innovativa miljö och breda know-how när det gäller förädling av skum. Vi kan hantera i stort sett alla processer i egen produktion, och är snabba i processen från idé till färdig produkt.

Vi formar oss efter dina önskemål Företag som framställer analytisk utrustning, engångsartiklar eller vårdande produkter till läkemedelsmarknaden, gynnas av vår särskilda förmåga att utveckla lösningar eller applikationer som är minst lika mycket genomtänkta och unika som industrin själv. Vi vet hur otaliga skum- och plasttyper fungerar i kombination med andra material, oavsett om det handlar om skum vars ändamål är att skydda den medicintekniska utrustningen, ingå som en del i en slutprodukt, eller att beskydda själva användaren och/eller patienten, där det är tillfört extra bekvämlighet i hjälpmedel för sjukgymnastik. Inom hälsovården var BPI de första i Danmark att presentera de så kallade Decu-Dan™ profilmadrasserna, och vi försöker konstant att prägla utvecklingen av olika tryckfördelande produktlösningar och kombinationsskum. Möjligheterna är många när det handlar om funktion, form typ, färg eller kvalitet. Vår kunskap och utveckling ligger till grund för varje enskild kundanpassad lösning, och du kommer helt från starten märka den utpräglade flexibiliteten och anpassningsförmågan i vår produktion. Våra konstruktionsansvariga medarbetare följer hela tiden utvecklingsprocessen för dina nya produkter, och är löpande i tät dialog med dig. Därmed optimerar vi din produkt, från idé till färdigt resultat. Vi utvecklar, bearbetar och distribuerar skum som råvaror, halvfabrikat, eller färdiga produkter, och kan erbjuda alla lösningar som: • BPI-märkt • Privat märke • OEM-produkter 5


VI LÄGGER VIKT VID... ... DE MJUKA SIDORNA

I dialogen med BPI kommer du med en gång uppleva ett hänsynsfullt bemötande, där vi försöker gå igenom alla möjligheter och jobba ihärdigt tills vi har nått målet och mött eller överträffat alla dina förväntningar. Vårt närmande till ditt projekt görs med ödmjukhet och respekt. Vi kallar det “att vara jordnära”.

6


Innovation På vår utvecklingsavdelning är vi i stånd till att utveckla mycket komplexa, sofistikerade och kundspecifika lösningar. Vi har utvecklat och registrerat egna skumkvaliteter, som vi också själv producerar.

Partnerskab Vi sätter stort pris på samarbetet med den enskilda kunden, och ändamålet med att utveckla den helt perfekta lösningen. Vi erbjuder samma goda service oavsett projektets storlek eller perspektiv.

Konkurrensförmåga Våra stora produktionsanläggningar i Danmark och Polen gör det möjligt för oss att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar, där alla kunder har samma tillgång till våra specialutvecklade och varumärkesregistrerade skumkvaliteter. BPI har genom många år utvecklat och producerat tryckfördelande skumkvaliteter, och vi vet att det ofta ska handlas snabbt när användare t.ex. har utvecklat liggsår. Vi vet också att ingen kvalitet i praktiken kan användas av alla. Därför fokuserar vi på att utveckla kundspecifika produkter för att bemöta kundernas olika behov och krav, samtidigt med att vi prioriterar en snabb leverans.

7


INBYGGD SERVICE “HANDS ON” - HELA VÄGEN

BPI är en kompetent sparringpartner som har förmågan att gå in i ett tätt och nyskapande samarbete med dig, där vi betraktar vår kunskapsdelning som en naturlig del av vår professionella serviceapparat och rådgivningsprocess. VISION VISION En stor stab av lösningsorienterade kundservicemedarbetare VISION We want to be Europe’s to be Europe’s We want sitter konstant redo till att hantera beställningar, och Wemost want to befrågor, Europe’s innovative and most innovative and mycket annat. Gemensamt för alla är att du möts med ett leende. most innovative and preferred partner. VISION preferred partner. 8

preferred partner. VISION We want to be Europe’s Wemost want to be Europe’s innovative and most innovative and preferred partner.


Professionell support och rådgivning I mer än 40 år har BPI producerat kundspecifika lösningar för en global användning. Våra medarbetare har många års erfarenhet med utveckling och produktion av skum till hälsovårds- och läkemedelsbranschen. Det gör oss till en kompetent sparringpartner, som har förmågan att samarbete med den enskilda kunden om specifika lösningar. Tillsammans med dig omvandlar vi goda idéer innovativa produkter. Tillsammans med oss utvecklar våra kunder produkter som lever upp till kraven på den nuvarande marknaden, som t.ex. hög kvalitet och individuell design.

En flexibilitet som är lika böjbar som våra egna produkter En av BPI:s styrkor är att kunna producera i exakt överensstämmelse med dina önskemål. Det är här, vi visar, vad vi kan, med vår omfattande know-how om förädling av skum. Våra produktionsanläggningar gör att vi kan upprätthålla en hög flexibilitet under produktionsprocesserna, samt säkra ett korrekt utförande och god kvalitet.

Arbetar globalt - verkar lokalt Vi arbetar hela tiden på att ligga före marknadens behov av kundanpassat skum. Det gör vi bl.a genom att erbjuda ett omfattande urval av skumplast och specialgummi som ger dig möjlighet till att bygga in en eller flera av följande egenskaper i din produkt: • • • • • • • • •

Viskoelasticitet (tryckfördelande, stötabsorberande) Vätskeabsorbering (hydrofila egenskaper) Vibrationsdämpning (resonanskontroll) Lyftkraft (flytegenskaper) Isolering (termisk, ljud) Avfjädring (tryckrespons) Filtrering (luft, vätskor) Komfort Skydd och hög visuell framtoning (exklusiva förpackningar)

9


SKUM I TID NÄR PRODUKT OCH ‘TIMING’ STÄMMER ÖVERENS

Vi är vana till att hantera korta leveranstider - men för oss handlar det inte enbart om att leverera i tid. Många års samarbete med Europas absolut ledande råvaruleverantör, samt mer än 40 år i branschen, ger de optimala förutsättningarna för att leverera de rätta och tidsaktuella produkterna, utvecklade med den allra senaste tekniken. 10


Leveranssäkerhet Vi är medvetna om det ansvar som medföljer när vi levererar produkter som är viktiga för din produktionslinje. Därför är en hög leveranssäkerhet också en självklarhet hos oss. Ett kriterium som löpande mäts och dokumenteras. Via vårt Supply Chain Management-system säkerställer vi att alla faser är styrda - från order till leverans.

Integrerad logistik Logistik handlar inte enbart om våra försändelser och ditt mottagande av varor. Det handlar om att säkerställa ett optimalt flöde av varor, och att hela tiden utväxla information i hela värdekedjan. Varuflödet säkras genom vårt välfungerande logistiksystem, som ger full överblick och kontroll över varuströmmen, från inköp och lagerhantering, till orderprocessen.

11


KOMPROMISSLÖS PRODUKTION STOR KAPACITET MED KÄNSLA FÖR DETALJER

Våra omfattande produktionsfaciliteter och breda materialsortiment ger oss möjlighet att skapa en individuell, flexibel och snabb lösning, där vi har förmågan att se till detaljerna, även i de stora komponenterna. Kombinerat med en noggrant tillrättalagd produktionsplanering får du de allra bästa förutsättningarna för en optimal helhetslösning, från den första tanken och skissen till din färdiga produkt. 12


Hög standard och enhetlig kvalitet Kombinationen av en modern produktionsanläggning och ett omfattande know-how gör det möjligt att framställa komplicerade och kundspecifika ämnen i en hög och enhetlig kvalitet. Vi levererar varor som block, plattor, profilskum, rullar, samt i mått utifrån individuella önskemål. Vi kan också erbjuda laminering, monteringslim, folie, textiler samt många andra material och ytbehandlingar. Vi har en stor skärkapacitet när det gäller bearbetning av skumplast, och kan bl.a. erbjuda bearbetning på automatiska CNC-anläggningar som vattenskär, rulle- och konturskär, stans- och rotationssstansmaskiner, spaltmaskiner, fräsar, lamineringsmaskiner, m.m. Vi har en av världens största injektorer för skumplast, och marknadens kanske största maskinpark för produktion och utformning av skum. Tekniken i vår produktion ger en stor bredd på bearbetningsmetoderna, som bl.a inbegriper allt inom hårt, viskoelastiskt eller hydrofilt skum, samt: • • • • • • •

Termoformning Laminering Utstansning Vattenskärning Horisontal/Vertikal skärning Formsprutning Peeling

Utveckling och prototyper Vi har specialister och utrustning för en effektiv rådgivning och snabb utveckling av prototyper, och därmed kan vi tillföra ett mervärde till den slutgiltiga briefingen och specifikationerna, långt innan produktionen startar. Ett partnerskap kan omfatta outsourcing till oss av en hel process eller en produkt - eller endast leverans av en mindre del. Alltihop med avsikten att minimera den totala kostnaden för framställning av en given produkt.

ISO 9001 BPI har infört ett styrsystem för att säkerställa en rak kurs mot den nödvändiga kvaliteten, och vi uppfyller kraven i ISO 9001. Ett system som är under konstant utveckling och förbättring som till slut kommer dig till godo.

13


MILJÖ VI KAN INTE RÄDDA VÄRDEN MEN VI KAN HA EN SUND ATTITYD

Vi sätter en ära i att utveckla miljövänliga material, utnyttja allt optimalt, och att återanvända det vi kan. En hänsynsfull del av strategin handlar om att konstant sträva efter att begränsa mängden av hälso- och miljöfarliga ämnen. Vi prioriterar alltid de mest arbetsmiljövänliga produkterna i våra processer.

14


En grön verksamhet För BPI handlar en grön tankegång inte enbart om att vi är miljömedvetna, även med tanke på de utmaningar det ger verksamheten. För oss handlar det också om effektivitet och energiförbruk. Vi tror på att ett miljötänkande i produktutvecklingen för till en mer effektiv produktion, och därmed gör produkterna mer lönsamma att producera. Vi strävar alltid efter att: • minska våra produkters negativa miljöpåverkan vid framställning, användning, och bortskaffning • effektivisera användandet av råvaror, vatten och energi, för att belasta miljön minst möjligt • begränsa avfall och utsläpp från vår produktion • upprätthålla höga säkerhetsstandarder för våra medarbetare • främja ansvarsfulla miljötankegångar hos våra medarbetare • försöka uppnå bättre miljöstandarder genom ett nära samarbeta med leverantörer, kunder och andra samarbetspartners • målinriktat arbeta på att efterleva kraven i miljöstandarden DS/EN ISO 14001:2004 Relevanta miljö- och arbetsmiljölagstiftningar genomgås löpande för att säkra att verksamhetens aktiviteter sker inom ramen för gällande lagar.

15


Sedan 1971 har BPI varit en ledande pionjär inom avancerade och teknikbaserade lösningar i skum till privata och offentliga verksamheter, inklusive bl.a. transport, hälsa och läkemedel, bygg och anläggning, samt design och teknik. Företaget har representation i 4 länder och har mer än 400 experter som ger service till våra kunder i mer än 20 länder. Vi använder den nyaste tekniken och de senaste framställningsmetoderna, och vår omfattande produktionskapacitet gör att det dagligen kan köra mer än 1 500 m3 skum genom vår 45 000 m2 stora produktionsanläggning i Danmark och Polen. Vår kultur och erfarenhet rymmer djupa hantverksmässiga traditioner och ett unikt know-how, där vi behärskar mer än 300 olika skumtyper och kategorier. Vi är stora nog för att leverera till de största - och små nog för att ställa in uppmärksamheten på den enskilda lösningen. Mission Att inspirera och medverka till utveckling, design och produktion av avancerade, kundspecifika totallösningar i skumplast och gummimaterial. Vi sätter en ära i att leverera miljövänliga ämnen i hög kvalitet till avtalad tidspunkt. Vision Vi ska vara Europas mest innovativa och efterfrågade samarbetspartner.

Bramming Plast-Industri A/S

Vardevej 9 • DK-6740 Bramming Tel.: +45 79 57 10 00 • Fax: +45 75 17 26 11 bpi@bpi.dk • www.bpi.dk

BPI Polska Sp. zo.o.

Ul. Zeromskiego 20 • PL-74 240 Lipiany Tel.: +48 915 641 264 • Fax: +48 915 641 229 bpi-polska@bpi-polska.pl • www.bpi.dk

Text and design: BPI Inhouse Marketing © March 2015.

Från nystartat företag till modern verksamhet

Profile for BPI-Bramming Plast Industri

Välkommen till BPI Healthcare & Medico  

Genom en nära och förtroendefull relation med dig, BPI sjukvård utvecklar, tillverkar och levererar skum på kroppen täta, medicintekniska pr...

Välkommen till BPI Healthcare & Medico  

Genom en nära och förtroendefull relation med dig, BPI sjukvård utvecklar, tillverkar och levererar skum på kroppen täta, medicintekniska pr...