__MAIN_TEXT__

Page 1

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil


FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE

Välkommen till BPI Bramming Plast-Industri A/S är den ledande leverantören av avancerade, kundanpassade lösningar i skum. Vi utväljer, utvecklar och skapar ett unikt sortiment av skumplast och integrerade material, genom en unik kombination av processer och utrustning, till unika kunders behov. 2


Mål Att inspirera och medverka till utveckling, design och produktion av avancerade kundanpassade totallösningar i skumplast och gummimaterial. Vi sätter en ära i att leverera miljövänliga ämnen i hög kvalitet till avtalad tid.

Vision Vi ska vara Europas mest innovativa och föredragna samarbetspartner.

Grundläggande värden BPIs ryggrag utgörs av gemensamma och starkt förankrade grundläggande värden: • • • • •

Engagement Handlingsorienterad Innovativ Viljestyrka Jordnära 3


OPTIMALA LÖSNINGAR SKAPAS MED FOKUS PÅ KUNDEN

Marknadsfokus För att kunna ge våra kunder den bästa möjliga service och rådgivning, så är BPI indelat i fyra divisioner med varsitt specialområde. Våra fyra kundorienterade affärsområden ger oss större insikt i kundernas behov, och därmed möjlighet för att skapa en optimal lösning för den enskilda kunden. 4


4 kundorienterade affärsområden Technical Solutions Vi utvecklar och levererar avancerade lösningar som gör den tekniska världens maskiner, processer och slutprodukter bättre. Detta kan t.ex. ske genom att ljudisolera, vibrationsdämpa eller isolera för värme/kyla, samt genom filtrering och försegling av vätskor. Furniture & Design Vi utvecklar och levererar avancerade lösningar som kombinerar estetik och komfort i moderna designmöbler. Ofta som kundens outsourcade OEM-partner. Healthcare Vi utvecklar och levererar avancerade och kundspecifika lösningar till sjukhus- och omsorgssektorn. Vi erbjuder ett brett sortiment av standard- och specialprodukter för madrasser och kuddar samt för rygg- och nackkuddar. Medico Genom ett nära och förtroligt samarbete med våra medico-kunder, utvecklar och levererar vi bl.a. skumplast till "body-close"-produkter, specialdelar till specifika produkter, samt kreativa och speciella förpackningslösningar för användning i sjukvårdssektorn.

5


KNOW-HOW I SKUM OCH INTEGRERADE MATERIAL

Fokus på ditt företag Genom våra fyra affärsområden, fokuserar vi på noggrant utvalda branscher och kunder. Vår fokusering på affärsområden innebär att vi besitter och utvecklar värdefull know-how om våra kunders behov och utmaningar.

6

Till syvende och sist för detta till innovativa lösningar, som vi kan leverera, eller vara en del av.


Kundens närmaste partner Bra lösningar är resultatet av goda innovativa processer, där vi är kundens närmaste partner vid utvecklingen av den riktiga produkten. Vi har specialister och utrustning för att kunna ge en tidig rådgivning och snabb utveckling av prototyper, och därmed tillföra värden till den slutgiltiga briefingen och specifikationerna, långt innan produktionen startar.

Total optimering Vår tillgång till utveckling av kundanpassade lösningar är alltid en total optimering av ett partnerskap. Ett partnerskap kan innebära outsourcing av en hel process eller produkt till oss - eller endast leverans av en mindre del. Allt med syftet att minimera de totala omkostnaderna vid framställning av en given produkt.

7


KOMPETENSER I HELA VÄRDEKEDJAN

BPI som totalleverantör Bredden på maskinparken, kombinerat med vår stora expertis ger oss möjlighet att agera som totalleverantör för våra kunder - från idé till färdig produkt.

8


Innovation genom oöverträffad insikt och erfarenhet Många av de unga människor som arbetade för BPIs grundare, har idag ledande positioner i verksamheten. De innehar en stor kunskapsmängd, och medverkar till att säkra att vi kan fortsätta att erbjuda värdeskapande lösningar.

Kunskap ger oanade möjligheter Våra kompetenser ger oss möjlighet att använda och kombinera mer än 300 olika skumplasttyper i en oändlig mängd sammansättningar och former. Vår moderna produktionsanläggning är en av de största i Europa. Vi erbjuder bearbetning på automatiska CNC-anläggningar, som vattenskär, rull- och konturskär, fräser, stansar och laminering. Vi behärskar dessutom integration med trä, stål, limmaterial samt textilier.

Integrerad logistik Logistik handlar inte enbart om våra försändelser och kundens mottagande av varor. Det handlar om att säkra ett optimalt flöde av varor och utväxla information - sett utifrån den totala värdekedjans synpunkt.

9


DIN SUCCÉ ÄR VÅR STYRKA

Vi lyssnar på dina önskemål Kundernas behov är grundvalen för alla våra aktiviteter. Vi önskar på det sättet försäkra oss om att kunderna - också i framtiden - tycker att våra lösningar är relevanta. Vår existens är beroende av er succé, därför kan ni också vara säkra på att vi alltid presterar efter vår allra bästa förmåga. 10


BPI tillför värde på 4 sätt Värde till kundens utvecklingsprocess Genom att ingå i ett nära samarbete med BPI redan i utvecklingsfasen uppnår kunden snabbt en optimal lösning. Värde till kundens produkt Avancerade lösningnar från BPI gör kundens slutprodukt mer attraktiv och medför en bättre total ekonomi. Värde till kundens framställningsprocess Sett utifrån vår totala värdekedja och flexibla set-up, skapas ett optimalt produktionsförlopp samtidigt med en enastående kvalitet. Värde till kundens logistik Kundens driftskapital, platskrav, produktionstid, samt omkostnader för hantering och frakt, är alltihop en del av vår lösning för optimal logistik.

11


TÄNK GRÖNT DET BETALAR SIG

Miljö och effektivitet För BPI handlar en grön tankegång inte enbart om att vi är miljömedvetna, även med tanke på de utmaningar det ger verksamheten. För oss handlar det också om effektivitet och energiförbruk.

12

Vi tror på att ett miljötänkande i produktutvecklingen för till en mer effektiv produktion, och därmed gör produkterna mer räntabla att producera.


Vi vill: • minska våra produkters negativa miljöpåverkan genom framställning, användning, och bortskaffning • effektivisera användandet av råvaror, vatten och energi, för att belasta miljön minst möjligt • begränsa avfall och utsläpp från vår produktion och övriga aktiviteter • upprätthålla höga säkerhetsstandarder för våra medarbetare • främja ansvarsfulla miljötankegångar hos våra medarbetare • försöka uppnå bättre miljöstandarder genom ett nära samarbeta med leverantörer, kunder och andra samarbetspartners • målinriktat arbeta på att efterleva kraven i miljöstandarden DS/EN ISO 14001:2004 Relevanta miljö- och arbetsmiljölagstiftningar genomgås löpande för att säkra att verksamhetens aktiviteter sker inom ramen för gällande lagar.

13


KVALITET ÄR VÄRDE FÖR DIN VERKSAMHET

En upplevelse av kvalitet Kvalitet är inte bara något vi lägger vikt på för att vi måste. Kvalitet är en integrerad del av BPI, som tillför värde både till verksamheten och till våra kunder. Vi lägger vikt på våra kunders upplevelse av kvalitet, och vi garanterar att våra produkter alltid har en kvalitet som vi själva kan stå för. 14


Vi vill: • ge den bästa möjliga rådgivningen och vägledningen till våra kunder • sätta kunden i centrum och ta kundens behov och förväntningar för riktig kvalitet och riktigt pris med i beräkningen, för att försäkra oss om en hög grad av kundtillfredsställelse • öka kundtillfredsställelsen genom leverans av kvalitetsprodukter och tjänster • löpande förbättra och säkra produkternas kvalitet • säkra en målinriktad utveckling av den enskilde medarbetarens personliga och yrkesmässiga kompetenser • arbeta för ett värdeskapande samarbete med våra leverantörer • löpande insamla förbättringsförslag till kvaliitetsstyrning genom bland annat interna revisioner och återkoppling från kunder • arbeta målinriktat på att kunna efterleva kraven i kvalitetsstandarden DS/EN ISO 9001:2008 Ovanstående politik utvärderas löpande.

15


Bramming Plast-Industri A/S grundades1971 av en ung företagare som var fascinerad av de nyskapande och värdeskapande egenskaperna hos skumplast. Pionjärandan är fortfarande en viktig del av kulturen i huset, och har gjort verksamheten till en stark enhet som har vuxit organiskt och stabilt sedan starten. BPI har utvecklat sig till en modern och professionell verksamhet. Unika lösningar med skumplast Vi utväljer, utvecklar och skapar ett unikt sortiment av skumplast och integrerade material, genom en unik kombination av processer och utrustning, till unika kunders behov. Vi erbjuder service där den behövs Vi är mer än 500 specialister som erbjuder service till kunder i över 20 länder. Vi har kontor och försäljningspersonal i 3 länder och produktionsanläggningar i 2. Mål Att inspirera och medverka till utveckling, design och produktion av avancerade kundanpassade totallösningar i skumplast och gummimaterial. Vi sätter en ära i att leverera miljövänliga ämnen i hög kvalitet till avtalad tid. Vision Vi ska vara Europas mest innovativa och föredragna samarbetspartner.

Bramming Plast-Industri A/S

Vardevej 9 • DK-6740 Bramming Tel.: +45 79 57 10 00 • Fax: +45 75 17 26 11 bpi@bpi.dk • www.bpi.dk

BPI Polska Sp. zo.o.

Ul. Zeromskiego 20 • PL-74 240 Lipiany Tel.: +48 915 641 264 • Fax: +48 915 64 1229 bpi-polska@bpi-polska.pl • www.bpi.dk

Layout: BPI Inhouse Marketing © August 2015

Från nystartat företag till modern verksamhet

Profile for BPI-Bramming Plast Industri

BPI profile brochure SE  

BPI profile brochure SE