Petzvál park közösségi tervezés

Page 1

KÖZÖS GONDOLKODÁS A PETZVAL PARK MEGÚJÍTÁSÁRÓL közösségi tervezési folyamat záró dokumentációja

PETZVAL PARK

2019. MÁJUS
2

TARTALOM ELŐZMÉNYEK

3

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS FOLYAMATA

4

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE

5

TERVEZÉSI ALKALMAK

8

Első találkozó 8

Második találkozó 10

Harmadik találkozó 13

Negyedik találkozó 15


3

ELŐZMÉNYEK A Petzvál József u. 16-22. mögötti kis park egy csendes, bensőséges, de nagyon leromlott állapotú terület, amit szinte kizárólag a környékbeli házak lakói használnak. Az elmúlt években egyre több panasz esett a terület állapotára. Haidar Norbert önkormányzati képviselő ezeket összefogva kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy újuljon meg a terület. Más újbudai közterület fejlesztésekhez hasonlóan, ebben az esetben is az érintett lakosság bevonásával megvalósuló, közösségi tervezéssel készült el a fejlesztési koncepció.

A kerület bőségesen szerzett már tapasztalatokat a közösségi tervezés terén, hiszen az elmúlt években több területen is – például az Albert sétány vagy az Allende park esetében – a helyiek bevonásával készültek el a felújítás tervei.


4

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS FOLYAMATA A lakossági bevonás három jól elkülöníthető szakaszban történt meg: meghirdetés: 2018. március közepén indult a folyamat előkészítése, amely során a Náday Ferenc utca - Fehérvári út 57-65. - Bártfai utca 1-5 – Petzval József utca 16-24. lakótömbök által határolt területen szórólapok kerültek minden postaládába és plakátok kihelyezésre. A Fehérvári út 57. szám alatti társasház közgyűlésén is meghirdetésre került a közösségi tervezés. kérdőíves felmérés: 2019. március 14-27 között volt lehetőség online felületen kitölteni azt a kérdőívet, ahol az érintett lakosság megoszthatta véleményét a Petzval parkról. Három alkalommal személyesen a helyszínen is ki lehetett tölteni a kérdőíveket és kicsit hosszabban elbeszélgetni a terület múltjáról, adottságairól, problémáiról, értékeiről, és a víziókról. közösségi tervezés: Egy helyszíni bejárással indult a négy alkalmas közös gondolkodás, majd a Kelen Civil Közösségek Házában voltak beltéri közösségi tervezések. Az első alkalommal a területtel kapcsolatos jelenlegi problémákat illetve értékeket gyűjtötte össze az egybegyűlt lakosság. A bejárás során a tulajdonviszonyokat és azok alapján kialakított tervezési területet is megismerhették a résztvevők. A második és a harmadik alkalom során a tájépítészek előképei és szakmai iránymutatásai alapján olyan funkciótérkép kialakítására került sor, amely minden résztvevő számára megfelelő tervnek lehet az alapja. Az

utolsó záró alkalmon a kiválasztott projektelemek priorizálására került sor.


5

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívezés az egyszerű tájékoztatásnál mélyebb szintű lakossági bevonási eszköz. Ezáltal azok is hozzá tudnak járulni a közös gondolkodáshoz, akik a személyes találkozókra nem tudtak vagy akartak eljönni. A kérdőívezés felszínre hozta a főbb problémákat, értékeket, vágyakat, így a közösségi tervezési alkalmak már ezek ismeretében történhettek meg.

A válaszadók kevesebb, mint harmada használja csak a területet hetente vagy annál gyakrabban, ami a jelenlegi állapotára és az idős korszerkezetre vezethető vissza. Közel 20%-uk egyáltalán nem is használja a parkot. Akik használják, azok többnyire átközlekedésre, labdázásra, pihenésre használják illetve ide jönnek a gyermekeikkel játszani. A kérdőívek alapján a legnagyobb problémát a töredezett aszfalt, a használhatatlan ping-pong asztal és a kutyapiszok jelenti. De többször előkerült a nem kívánt idegenek (hajléktalanok vagy fiatalok) zavaró, hangos jelenléte és a rendezetlen zöld terület. A terület értékei a nyugalom, madárcsicsergés, a sok zöldfelület és növény, a hely intimitása valamint a sportolási lehetőség és a gyerekekkel való játék.

A kérdőíves felmérés során történt személyes beszélgetésekből kiderült, hogy nagyon sok bérlő van a környéken valamint, hogy a legnagyobb problémának azt élik meg a Petzval József utcai lakosok, hogy a park lezárásra került a Fehérvári út felé. Az is bosszantja a helyieket, hogy a külső kerületekből és az agglomerációból járók P+R parkolónak használják a területet. De a leglátványosabb a terület rendezetlen, lepusztult A legnagyobb igény a zöldfelületek állapota. növelésére és padok, pihenést Összesen 62-en töltötték ki a kérdőívet, szolgáló berendezések elhelyezésére ami önmagában nem egy magas szám. jelentkezett. A válaszadók fele Azonban ha a fejlesztéssel érintett szívesen látna több sporteszközt és lakások számát nézzük, akkor ez egy sportpályát. A park zárhatóságát valamivel több mint 20%-os kitöltési a megkérdezettek 44%-a szeretné. arányt jelent. A legtöbben, a kitöltők harmada a fejlesztési területhez legközelebb eső Petzval József utca 22/B-ből adtak választ a kérdésekre. A válaszok közel 20%-a Petzval József utca 18/B és 16/B-ből érkezett, amelyek ugyancsak közvetlen szomszédai a parknak. A Fehérvári úti lakosok kisebb érdeklődést mutattak a fejlesztés iránt, 9 db kitöltés érkezett, az amúgy kerítéssel elzárt társasház lakói részéről.


6

Semmiképp nem szeretnének a helyiek több parkolóhelyet és kutyafuttatót. Kevesebb mint 20%-a a válaszadóknak a sportpálya létesítés ellen volt, amiből már lehetett látni, hogy ez egy olyan potenciális konfliktus terület, amiről érdemes részletesen beszélni a közösségi tervezési alkalmakon. A válaszadók 15%-a a park zárhatóságát

is ellenezte, ami jelentősen kevesebb, mint a zárást támogatók, de mindenképp elő kellett kerülnie a személyes találkozókon.


7


8

TERVEZÉSI ALKALMAK Első találkozó Április elsején került sor az első találkozóra, ahol fiatalok és idősek egyaránt nagy számban megjelentek. Szkeptikusok, lelkendezők, hitetlenkedők és motivált újítók egyaránt képviseltették magukat, ami nagyon hasznos a legjobb közösségés lakosságbarát parkmegújító terv eléréséhez.

tulajdonosa elmondhatta, hogy miért pont ezeket az értékeket és problémákat írta fel. Összefoglalva a legfontosabb, mindenki által elfogadott értékei a területnek: −− a sok zöldellő növény, −− a madaraknak otthont adó fák,

−− a csend, Minden résztvevő felírta eltérő színekkel, egy-egy táblára, hogy mi −− az eldugottság, az, amit értéknek tart a parkban és mi az, amit súlyos problémának. Mindenki −− a gyerekeknek szórakozást most saját tábláit elhelyezte a terület azon épp nem nyújtó játszórész. részén, amelyre a leginkább vonatkozik. A leggyakrabban ismétlődő problémák: Ezt követően közösen körbejártuk a területet, hogy megismerjük a −− az aszfaltozott terület túlzottan nagy mérete és tönkrement problémákat és a szerethető előnyöket. állapota, Egy-egy tábla felolvasásakor a


9

−− a használhatatlan homokozó és a ping-pong asztal, −− az elburjánzott növények és az idős, talán veszélyes fák állapota, −− a biztonságérzet teljes hiánya, −− -a park illetve a társasház magánterületének zárhatósága.

A bejárás során a közterület és a társasházak által tulajdonolt területek határait is megnéztük, így egységes képet kaphatott az összes megjelent lakó, hogy hol húzódik a tervezési terület, hol vannak elkerített közterületek, amiket a fejlesztés során rendezni kell.


10

Második találkozó A második alkalmon kevesebb résztvevő volt, mint a terület bejáráson. De így is sok nézőpont tudott megjelenni, mert a fiatalabb és az idősebb generáció, a Petzvál József, a Náday Ferenc és a Fehérvári úti lakosok is megjelentek és elmondták véleményüket. Más helyszíneken megvalósult fejlesztések képeivel került bemutatásra, hogy milyen funkciókkal lehet megtölteni egy ugyan ilyen adottságú parkot, azoknak milyen helyigényük van, milyen zajosabb és csendesebb tevékenységek társulnak hozzájuk. A résztvevők láthatták, a lehetséges burkolatokat és növényeket. Ennek nyomán élénk beszélgetés alakult ki a környéken már megismert a közelmúltban felújított játszótereken és parkokon tapasztaltak mentén. Kiderült ki, mit

használ, szeret ezeken a területeken és mindenki kifejezte, hogy ezekből mit látna szívesen a Petzvál parkban. Ezt követően minden résztvevő kapott egy saját térképlapot, amin elhelyezhette a számára legfontosabb funkciókat, majd bemutatta a többieknek. Szinte mindenki említette egy nagyobb füves terület kialakítását, ahol frizbizni, tollasozni, labdázni lehet, többször elhangzott az idősebbek által kedvelt kültéri fitnesz gépek elhelyezésének gondolata, egy gyermek sarok, ahol néhány játék, vagy domborzati elem szórakoztatná a kisebbeket.


11

Összefoglalva arra jutottunk, hogy −− fő érték a szomszédos házak által körülölelt nyugalmat adó belső kert; −− a tágas tér, ami nincs telepakolva; −− egy nagyobb füves placc; −− vágy egy csendesebb üldögélős sarok; −− fontos, hogy használhassa;

minden

korosztály

élvezhesse,

−− jó lenne vízcsap a növényzet ápolásához és felfrissüléshez; −− tartsuk meg a ping-pong asztalt; −− vegyük figyelembe, hogy a Fehérvári út felőli terület a naposabb.


12


13

Harmadik találkozó A harmadik alkalomra már kialakult a közösségi tervezési csapatnak egy magja, de azért jöttek új lakók is, aki szerették volna kifejezni véleményüket a park fejlesztéséről. Ezért számukra összefoglalásra került az előző alkalmakon kialakult konszenzusos álláspont, miszerint legyen egy a parkot körbefutó sétaút, amin a gyerekek kisbiciklivel is tudnak közlekedni; tartsuk meg a ping-pong asztalt; jelöljünk ki egy játszósarkot, illetve annak a környékén egy padokkal kialakított idősebbeknek és szülőknek szánt pihenő helyet; ezek mellett jöjjön létre egy minél nagyobb, összefüggő gyepes rész. A fő szempont: a park maradjon bensőséges hangulatú, és ne legyen benne olyan attrakció, ami a nem-környékbelieket idevonza.

figyelmünket a méretek és távolságok fontosságára: semmi nem akkora, amennyit látunk belőle, hiszen biztonsági terekkel, eséstávolsággal, burkolatszélességgel is számolnunk kell.

A két csapat egészen más hozzáállással közelített a feladathoz. Míg az egyik egy eszközkatalógus struktúrája alapján szisztematikusan haladt és korosztályonként válogatott, a másik csapat inkább a szabad négyzetméterek és a közműhálózat figyelembevételével kezdett tervezni. Az első csapat a katalógusból válogatva a gyerekeknek rugós játékot, (fészek)hintát, láncos hidat, alagutas gumidombot álmodott, a felnőtteknek pedig egy-két fitneszeszközt választott ki. A leülős területre pedig karfás vagy osztott padokat tennének, hogy ne lehessen végigfeküdni rajtuk. Ezt követően két csoportra osztva A másik csapat először azt jelölte ki, elkezdődött a park konkrét hogy hova nem telepíthet eszközöket. berendezése a különféle eszközökkel. Így a csatornavezeték nyomvonalán A tervezés előtt a tájépítész felhívta a jelölték ki a nagyobb, összefüggő


14

füves területet. Következő lépésben a gyerekek biciklis ösvényének nyomvonalát fektették le, többnyire a telekhatártól néhány méteres távolságban. Ők a különmunkát a fennmaradó területek arányainak meghatározásával fejezték be. A két csapat eltérő megközelítése végül szerencsésnek bizonyult, mert amikor újra együtt kezdtünk dolgozni, ezeket összegyúrva jutottunk el a megoldásra. Először kiszámoltuk az első csapat által javasolt eszközök helyigényét. Ezután leszűkítettük a lehetséges elhelyezést a második csapat által megfogalmazott érvek alapján. Abban hamar sikerült megállapodni, hogy a csatorna fölé nem telepíthető játszó- vagy fitnesz eszköz. A bicikliút mehet felette, ha aszfalt burkolatú, amit fel lehet dobni egy ugróiskola vagy egy futóverseny pálya felfestéssel. Új ping-pong asztal igénye minden tervezési alkalommal elhangzott, így ennek helyét is kijelöltük. Naptól védettebb, de mégis nyitott teret a „hegesztett” sarokban találtak erre a célra. (Hegesztett saroknak neveztük el a régi sportpálya Fehérvári út – Náday Ferenc utcai sarkát.) A gyermekeknek és tinédzsereknek szánt eszközök négyzetméter szükségletét kiszámolva a régi homokozó és pingpong asztal helyére illetve környékére kerültek. A felnőtt fitnesz eszközök elhelyezése sok fejtörést okozott, mert a 22/b társasház tűzfalánál lett volna a legvédettebb, legjobb helye a csapattagok szerint ám, a csatorna miatt oda nem kerülhetnek. Ekkor merült fel az ötlet, hogy a bicikliút ne a terület határán haladjon, hanem kanyarogva fusson át a parkon, és így megosztott terület jobban segíti az

eszközök elhelyezését és a funkciók elhatárolását is. Végül megegyeztünk, hogy a pontos helymeghatározást a tájépítészekre bízzuk. Már csak a pihenőrész kijelölésére volt szükség, de tulajdonképpen adta magát, hogy az új játszósarok és a házak előtti parkoló közé kerüljön. Ennek a bevezető résznek a burkolata a padoknak is jó alap lesz, illetve ezen keresztül a karbantartók is könnyen megközelíthetik a területet. Gizella emlékezett rá, hogy valaha itt volt vízcsap, tehát ha a büdzsébe belefér (a közművesítés ára ugyanis - komplikáltságtól függően - nagyon borsos is lehet), és az önkormányzat is rábólint, ide lehetne az ivókutat telepíteni.


15

Negyedik találkozó Az utolsó tervezési alkalmon a tájépítészek bemutatták, hogy a korábbi alkalmakon elhangzottak és konszenzusos megállapítások alapján milyen fő irányelvek mentén alakítják ki a végleges terveket. Az első lépés a kerítések telekhatárra történő helyezése, ami egy nagyobb területet eredményez a jelenleginél. Ezt követően az aszfaltburkolatok bontása várható, aminek sajnálatos várható következménye, hogy a környező fák, bokrok gyökérzete - ami benőtt a burkolatok alá valószínűleg megsérülnek, de ezek elkerülhetetlen részei a fejlesztésnek. A parkban élő növények minősége és egészségi állapota felmérésre kerül, ez alapján derül majd ki, hogy mely növényeket kell kiváltani. Minőségi park létrehozása a cél, a konszenzusos szempontok figyelembevételével, így az új fák telepítése benne van a tervekben. Tájépítészeink két vázlatot is hoztak, melyek egymástól csak formailag

különböztek, a bennük megtalálható funkciók és azok elrendezése azonos volt - a közösség által elkészített javaslatnak megfelelően. A tervekben szerepel a területet körbefutó (kb. 110m hosszú) kisbiciklivel is használható sétaút, a jelenlegi asztalitenisz helyén kis játszótér és mellette pihenőrész padokkal és sakkasztalokkal, valamint a Fehérvári út felé eső sarokban új fitnesz terület és középen egy nagy gyepes felület, ami a pihenésen túl ideális terep a tollaslabdához, frizbihez, piknikezéshez is. A jelenlévők között volt aki, az új fák mennyiségét kevesellte, aki új sportpályát hiányolt, aki a leülős rész körüli hangoskodás miatt aggódott. Közösen megbeszéltük ezeket a kérdéseket, hisz mindegyikről volt szó az elmúlt alkalmakon, és ezek során közösen jelöltük ki az elvetendő és a megtartandó funkciókat és eszközöket. A nyitott kérdések lezárásával elfogadásra kerültek a vázlattervek.


16

Tervezői vázlat - első variáció


17

Tervezล i vรกzlat - mรกsodik variรกciรณ


18

Az utolsó alkalom záró részeként az egyes projektelemek priorizálására került sor, amely során meghatározásra került, hogy melyek a legfontosabb beavatkozási pontok és melyek a legkevésbé fontosak. Ennek a későbbiekben egy szűkösebb költségvetési keret esetében lehet jelentősége. Amit mindenki legelső helyre sorolt az az aszfalt bontás és a kerítés építés. Nagyon fontos beavatkozásnak ítélte meg a tervező csapat a rendezett kert kialakítását, az új ping-pong asztalt, a homokozó kialakítását, minimum számú hinta kialakítását és a szigorúan üldögélésre szolgáló padok elhelyezését. Az is elhangzott, hogy - amennyiben ez szükséges lenne - inkább az összes funkciókör (pl. játszó, sport, pihenő) eszközeinek számát csökkentenénk, minthogy egy funkciókört teljesen megszüntessünk - hiszen a második alkalommal abban állapodtunk meg, hogy parkunk minden korosztály számára szeretne nyújtani valamit. A burkolatok megválasztásánál fontos a minőség, de költségcsökkentés és egy esetleges későbbi csatornafelújítás miatt akár az aszfaltozott járda kialakítást is elfogadható. Az ivócsap minősült a legkevésbé fontos elemnek, mivel az a távolabbról érkezők számára lehet fontos. Mivel a park rendezésével nem cél máshonnan érkező idevonzása, ezért erre nincs olyan nagy szükség.


19

Funkciótérkép


A Petzvál park közösségi tervezésére 2019ben, Újbuda Önkormányzata megbízásából került sor a Park Studió tájépítészeinek és az Urban Dialog facilitátor csapatának szervezésében. Köszönjük az összes helyi lakos munkáját, akik időt szántak lakókörnyezetük megújítására, és részt vettek a Petzvál park közösségi tervezésében!