Page 1

APR. 11 studentenmagazine hogeschool gent studentenraad

box zoekt uit budgetkoken / bestanden recupereren / vintage shoppen / erotische homeparty / films die je moet zien /

interviews met \ henk rijckaert \ manuel van idool \ david van hgsr


voor & door

een vrouw

De laatste Box van dit academiejaar ligt er. Oef. Het lijkt pas gisteren dat we een pak nieuwe mensen mochten verwelkomen op de redactie. Mensen die stuk voor stuk interessante stukken afleverden en met enthousiasme Boxmagazine vertegenwoordigden. Ikzelf mag ook best tevreden zijn. Dat kreeg ik toch onlangs te horen; “Zeg, wat je doet bij Box, zo’n magazine leiden, toch goed hoor! Voor een vrouw.” Ja. Sommige mensen bezitten de ‘chique’ om van een compliment, in pakweg een honderdste van een seconde, een heuse belediging te maken. Vrouwen kunnen nu eenmaal geen leidinggevende functies op zich nemen zonder het nodige drama. Vrouwen kunnen geen team mensen delegeren en daarbij respect afdwingen. Vrouwen kunnen geen knopen doorhakken en medewerkers, indien nodig, op het matje roepen. Nee, wij kunnen dat allemaal niet omdat we overemotioneel zijn en onze ambitie stopt de dag dat de biologische klok het overneemt. Naar het schijnt. Soit, voor een vrouw doe ik het dus goed. Wil dit dan zeggen dat ik, indien ik tussen de benen een eigen klokkenspel hangen had, het niet zo goed doe? Of heeft de persoon in kwestie – volledige anonimiteit wordt bewaard om represailles van overemotionele,

momenteel carrièredames maar moederkloeken in spé te vermijden – gewoon geen al te hoge dunk van zijn vrouwelijke medemens, waardoor hij net het compliment van het jaar uitgedeeld heeft… aan mij. En moet ik daar dan blij of net kwaad om zijn? Soms wil ik toch wel stiekem een man zijn. Eens niet alles wat gezegd wordt gaan overanalyseren. Ferm grijnzen als ik een boer of scheet laat i.p.v hopen dat die knalrode kop toch niet zo opvalt. Als ik moet plassen gewoon een schoon hoekje zoeken om de lading te lossen. Genoeg hebben aan vijf T-shirts, enkele pulls, een drietal broeken en één paar schoenen in de kast. Bij hoog oplopende ruzie en irritatie er een eind aan maken door gewoon op z’n bakkes te slaan. Of simpelweg een banaan eten, zonder aangestaard te worden. Het zou dan ook wel handig zijn plots niet meer achtergesteld te zijn of worden op gebied van seksualiteit, politieke of arbeidsmogelijkheden (ik denk aan opleiding, werk en loon). “Hop, daar gaan we weer”, hoor ik al menig mannelijke lezer denken. Welja, het kan niet genoeg gezegd of aangekaart worden. En dan heb ik nog het geluk te leven in land dat, door specialisten, als vrouwvriendelijk gecategoriseerd wordt. In een tijdsperiode waarin we ook al minder te klagen hebben, minder.

Vrouwenhaat, of iets minder rauw gesteld, vrouwendiscriminatie gaat al mee sinds mensenheugenis. Eva was de slinkse tang die Adam van de appel deed eten. Helena was de wulpse sloerie die de Trojaanse oorlog ontstak. Cleopatra was de machtsgeile troela die Caesar gebruikte om haar greep op de troon te verstevigen en het nationale symbool van Frankrijk was een ordinaire travestiet. Heel grappig allemaal, toch? Helaas vergaat het lachen je al snel als je leest dat 66% van alle analfabeten ter wereld vrouwen zijn. Als er jaarlijks ongeveer 100 miljoen meisjes genitaal worden verminkt. Als er zelfs hier, in ons vrouwvriendelijk land, slechts 7,5% vrouwelijke burgemeesters zijn. Als één op vijf vrouwen tijdens haar leven slachtoffer wordt van partnermishandeling. Dan denk ik dat ik meer dan reden heb om dit academiejaar af te sluiten met een ietwat feministisch voorwoord in een studentenmagazine, dat toch goed geleid wordt. Door een vrouw. door tamara vandecatseye


Box inside-out

COLOFON

Hoofdredactrice: Tamara Vandecatseye

04

Eindredacteur: Mieke Wittebrood

Box HGSR David, de nieuwe studentenmedewerker

Grafische vormgeving: Tamara Vandecatseye Redactieraad: Filip Van Yperzele, Els Staes, Katia Borms, Ian Bauters, Nassira Miki, Cedric Onyn, Pieter-Jan Leupe, Laura Vandewalle, Daphne Ronse

08 Box Kroegentocht Pintjes heffen in Patershol

Fotografie Quinten ProvĂŠ, Ian Bauters coverfoto: Madelien Waegemans

18

WeBsite Ellen Doms

Box HoGent spreekt Reorganisatie, hoe, wie, wat, waar & wanneer

AUdiovisueel materiaal: Ian Bauters Medewerkers: Marie-Laure Dekeyzer, David van der Rol, Mark Flerick, Thomas Dekeyser, Yasmina Beldjoudi, Lies Bleyaert, Sophary Ramean, Gert Vandyck

20 Box Fotoverslag Handen schudden tegen racisme

VU: Hogeschool Gent Studentenraad

24 Upperdare Box Do you dare? Speeltjes onder de loep)

28 Bij de Vieze Gasten Box We vieren een verjaardag, een vuile verjaardag

34 Agenda Box Waar gaan we de komende maand(en) heen?

en nog: een strip, poĂŤzie, spelletjes & zoveel meer!

Boxmagazine A Schoonmeersstr. 52, Gebouw D lokaal 0.09 - 9000 Gent W www.boxmagazine.be E box@hogent.be 2011 Box is een uitgave door studenten ondersteund door SOVOREG vzw en de HGSR. Alle ondertekenaars van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel. Box wordt gedrukt in een oplage van drieduizend exemplaren en wordt verdeeld over de verschillende departementen van Hogeschool Gent. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm, of op enige andere wijze, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de hoofdredactrice.


interview

4


studentenmedewerker

david van der rol Marie-Laure heeft sinds kort een kersverse collega naast haar zitten in op het bureau. Wij trokken richting Campus Schoonmeersen om uit te vissen wie die nieuwe brok testosteron was en waar hij vandaan kwam. Welkom bij de HGSR als studentenmedewerker! Kan je jezelf even kort voorstellen? Wat heb je hiervoor al gedaan? Ik heb aan de Hogeschool Gent gestudeerd. Ik heb de richting sociaal-cultureel werk gevolgd. Dat is toch al een tijdje geleden. Mijn stage heb ik hier ook in Gent gedaan bij Graffiti Jeugddienst. Dat is een landelijke jeugddienst gevestigd in het Gentse die zich toespitst op vormen van alternatieve communicatie. De dienst wil jongeren vooral een creatieve stem geven in bijvoorbeeld fotografie, poëzie of reclame. Kunnen dan alle jongeren toegang tot die dienst krijgen? In principe wel. De medewerkers daar hadden twee hoofdwerkpunten: enerzijds gaven ze vormingen, bijvoorbeeld op scholen. Er zijn vormingspakketten voor zowel grote groepen als voor kleine groepen. Anderzijds konden geïnteresseerden zich ook aansluiten bij een werkgroep, die openstaat voor iedereen. Het is zo’n werkgroep die ik uitgewerkt heb voor mijn stage. Interessant! Ja, ik vond dat heel interessant. Ik heb er veel uit geleerd. Ik werkte samen met jongeren die elkaar niet zo goed kenden en die nadien toch een hechte groep vormden. De klemtoon lag daarbij voornamelijk op het proces. Je wist dat het proces geslaagd was als ze zich nadien ook nog bij andere werkgroepen aansloten, zelf vorming gingen geven en doorstroomden naar het bredere jeugdwerk. Dat was toch één van onze voornaamste doelstellingen. Heel leuk!

Ben je dan ook via die stage bij een eerste werkgever terechtgekomen? Neen. Mijn eerste job was besteller bij een koeriersbedrijf. Dat was eigenlijk een tussenjob. Na een jaar of twee kon ik dan aanspraak maken op een studiebeurs. Ik heb toen een eenjarige kandidatuur criminologie bijgestudeerd. Ik wou dan nog cultuurwetenschappen volgen, maar die richting heeft geen kandidatuur op zich. Je moest dus al over een kandidatuur beschikken om in de opleiding binnen te geraken. Dus heb ik nog een licenciaat vergelijkende cultuurwetenschappen gevolgd na mijn kandidatuur criminologie. Interessante richting, maar er bestaat helaas geen job als ‘vergelijkende cultuurwetenschapper’. Ik ben dan als jeugdconsulent begonnen in Nevele. Had je daar dan specifieke projecten? Wel, eigenlijk is de link niet ver te zoeken met de HGSR. Het grootste deel van mijn taak bestond erin een beleidsplan uit te schrijven met de stuurgroep van de jeugdraad. Die kan je vergelijken met de studentenraad. De jeugdraad gaf ook advies aan de gemeente. We kwamen met een aantal mensen geregeld samen om de stand van zaken te bespreken. We organiseerden ook activiteiten. En dat waren dan jongeren van alle leeftijden? Ja, de leeftijden varieerden van veertien à vijftien jaar tot zesentwintig jaar. Er zaten ook nog enkele plakkers in die al wat ouder waren. De gemiddelde leeftijd lag rond twintig jaar. Daarnaast was er ook de speelpleinwerking natuurlijk.

En de jeugdraad. Ik ben eigenlijk als jeugdconsulent gestopt omdat het maar halftijds was. En financieel was het niet echt haalbaar zo. Er was ook geen kans op een uitbreiding van het aantal werkuren dat ik presteerde. Daarom ben ik er ook mee gestopt zodra mijn jaarcontract beëindigd was. Heb je daarna gesolliciteerd als studentenmedewerker? Neen, daarna ben ik onmiddellijk aan de slag gegaan bij de dienst Huisvesting van de Universiteit van Gent. Bij die dienst had ik als taak betaalbare studentenwoningen te zoeken voor de internationale studenten. Voor Erasmusstudenten? Eigenlijk voor een bepaalde groep Eramusstudenten. Het waren studenten van Erasmus Mundus. Die studenten kwamen naar Gent in september en bleven hier gedurende een lange periode. Maar in september is de kotmarkt al zo goed als verzadigd. Dus ik ging al vanaf mei op zoek naar koten, meer bepaald naar kotbazen die een kamer opzij wilden houden voor die internationale studenten. Ik moest dus heel veel afspraken maken en naar koten gaan kijken. Niet altijd even gemakkelijk, want niet alle kotbazen zijn even enthousiast om aan buitenlandse studenten te verhuren. En het vinden van betaalbare woningen en koten van een nog degelijke kwaliteit is ook een algemene problematiek, natuurlijk. Die job bij de dienst Huisvesting was maar tijdelijk, voor iets meer dan een jaar. Dat wist ik al op voorhand. Daarna ben ik weer ander werk gaan zoeken.

5


ik wil studenten op allerlei niveau's leren kennen

Ik heb meer dan een jaar thuisgezeten voor ik uiteindelijk hier aan de Hogeschool Gent als studentenmedewerker aan de slag kon. Heb je dan ook altijd in een speelpleinwerking gezeten voor je begon te studeren? Niet in een speelpleinwerking, maar wel in het plaatselijke jeugdhuis in Deinze. Daar was ik een redelijk actieve medewerker. Wat heb ik daar nog gedaan? Ik heb nog in de barploeg gestaan. Algemene vergaderingen, daar ben ik ook nog naartoe geweest. Aan internationale uitwisselingsprojecten heb ik ook nog meegewerkt. Wij zijn nog naar Denemarken gegaan. En de Denen kwamen dan naar hier. Ik heb ook nog allerlei activiteiten mee georganiseerd. En ik was actief in de jeugdraad. Was er al een bestaande jeugdraad in Deinze? Of heb je die mee uit de grond gestampt? Er bestond al een jeugdraad voor ik erin actief werd, maar het is even geleden hoor. ’94 of ’95, geloof ik. Er werden in mijn tijd al algemene vergaderingen georganiseerd in het kader van zo’n bestuursraad. Maar het kon er ook heel informeel aan toe gaan, hoor. Na de werkuren ging de harde kern vaak nog iets gaan drinken.

6

Hoe lang werk je al als nieuwe collega van Marie-Laure (Dekeyzer, red.)? Het zal nu ongeveer mijn derde à vierde week zijn (het interview is afgenomen op 23 maart). Begin vierde week eigenlijk, om exact te zijn.

Ik zeg het, het is nog maar m’n vierde week. Mijn agenda zal in de komende maanden wel vollopen. Ik wil me ook wel baseren op de ervaring van bestaande participatiecommissies. Om met die specifieke groepen al een aanvang te nemen.

Heb je al een zicht op projecten? Projecten eigenlijk nog niet. Ik zal voornamelijk de participatiecommissies ondersteunen, dus op departementaal niveau werken, terwijl Marie-Laure meer op het overkoepelende, centrale niveau zal werken. Ook de link tussen die commissies en de HGSR zal ik proberen te versterken. Ik zal een betere doorstroom vanuit de verschillende commissies naar de overkoepelende HGSR proberen te bewerkstelligen. Een concreet actieplan heb ik nog niet uitgewerkt, maar dat zal wel duidelijk worden in de loop van de komende maanden. Ik wil eigenlijk de studenten op verschillende niveaus leren kennen. Ik ga mijn best doen om op zoveel mogelijk activiteiten van de verschillende participatiecommissies aanwezig te zijn.

Jouw ervaring als jeugdcoördinator zal zeker ook bij de HGSR van pas komen. Sowieso, we beroepen ons op de participatie van studenten. Of het nu om studenten gaat, of om jongeren in een gemeente, het is en blijft moeilijk ze te bereiken en ze te overtuigen actief hun medewerking te verlenen. Ik denk dat de boodschap vooral is je vereniging zichtbaar en kenbaar te maken. Veel reclame te maken en het vooral niet saai te maken. Zeg niet, we organiseren een grote infodag of we zetten onze stand op een Opendeurdag. Je moet jongeren informeel kunnen aanspreken. Dan is het ook makkelijker om ze warm te maken. Tenminste, dat is mijn bescheiden mening.

En heb je al een agenda vastgelegd? Ga je veel participatiecommissies bezoeken of hebben ze nog geen concrete vergaderdata doorgestuurd? Euh, die staan in het verschiet. We moeten nog bespreken hoe we het gaan aanpakken.

Heel erg bedankt! tekst: els staes

beeld: quinten prové


internationalisering

award

haalt een vvs Mobility

binnen!

Op 24 februari 2010 ontving de cel internationalisering van de Hogeschool Gent de vvs Mobility Award 2011 - categorie instelling. De award werd uitgereikt in 4 categorieĂŤn: project, student, docent en instelling. In totaal had vvs 27 inschrijvingen ontvangen waarvan per categorie een viertal genomineerden op de shortlist zijn terecht gekomen. Binnen de categorie 'Instelling' dienden we het op te nemen tegen: - de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, K.U.Leuven - de faculteit Economie & Management, Hogeschool-Universiteit Brussel - de Internationale Werking van Lessius Mechelen. Het is vooral dankzij de hgsr dat wij met de cel Internationalisering deze award hebben ontvangen. Zij hebben ons immers genomineerd voor deze Mobility Award. Ook de hgsr was genomineerd in de categorie Project maar heeft het project Haspatal moeten laten voorgaan. We beschouwen het binnenhalen van deze award als een erkenning van zowel de werking van de cel Internationalisering als de HGSR. De award is te bezichtigen op de 2de verdieping, directie Onderwijs, Centrale Administratie, Kortrijksesteenweg 14.

7


kroegentocht

Patershol

Box heeft niet stil gezeten bij het ontdekken van de eerste warme lentezonnestralen. Jullie hebben ook niet stil gezeten, want jullie zijn hoogst waarschijnlijk ook een vergelijkende studie gaan maken over de verschillende cafés. Gelijk hebben jullie! Om jullie nog meer ‘huiswerk’ mee te geven, hebben we drie gloednieuwe keurcafés in de wachtkamer staan. Kunnen jullie je dokterskwaliteiten bovenhalen en mee beoordelen? Dit is alvast onze mening over het Patershol. door filip van yperzele

quoteringssysteem 1 ster = heel zwak 2 sterren = zwak 3 sterren = matig 4 sterren = goed 5 sterren = heel goed • • • • = 3,5 sterren centjes weekloon erdoor jagen tot democratische prijzen zuipgehalte weinig keuze tot ruim assortimentl gezelligheid zelfmoordpogingen ontwikkelen tot blijven plakken service donderwolken tot charmante elegantie afterparty seutjesvolk tot diehard partyharders inrichting wordt omschreven

Het Oeverloze Eiland Het Oeverloze Eiland (-Huis) Oudburg 39 9000 Gent Apetrots mogen de Gentenaren zijn op hun Patershol. Tal van mooie http://www.roomrotterdam.nl/ (vooral) restaurants en cafés of brasseries. Eén van deze parels is toch wel “Het Oeverloze Eiland”. We worden ontvangen door zachte aangename jazzmuziek die op de achtergrond afspeelt. Voldoende luid om elkaar nog te kunnen verstaan tijdens het praten. Opvallend gezellige tafels en stoelen. Nota: ergonomische stoelen! RSI kan je hier niet oplopen. Mooie historiek om te weten: rivieren die Gent doorsneden, zorgden voor talloze eilandjes. Het Oeverloze Eiland zou één van de 26 eilanden moeten zijn. Het ‘sterkste’. Sterk zoals in de prijzen. “Winnen met de lotto” zou een uithangbord mogen zijn van dit café. Ruime keuze, dat wel, maar een Bitburger bier kost al gauw 2,30 euro. Porto, sherry, jenevers, aperitieven en cocktails tussen de € 3,60 en de € 6,00. Zes euro lijkt me de standaard van iedere cocktailprijs. Trappisten en bieren van het vat. Met een geduchte waarde van maximum 5,80 euro. Hapjes en knabbels van 3,50 tot 8,00 euro. Koffie, thee (met instructies!) voor de liefhebbers. Allemaal tussen de 2,80 en de 4,70 euro. Champagne! Knal: € 48,00! Sigaren voor de Cubanen, sigaretten voor de Turken. Er is voor elk wat wils in de rokerszone. Je kan er degelijke sigaren kopen en oproken als een echte met-kraaknette-smoking rijke stinkerd. Er heerst over het algemeen een gezellige sfeer, want langs de ene kant heb je de niet-rokers ruimte met aangenaam gedimde lichten. Theelichtjes met de nodige flora op de tafels. Weliswaar zonder fauna. Langs de andere kant heb je de rokersruimte (eerste verdiep) met evenveel mooi versierde voorwerpen. Één tafel is één rekening, hou daar rekening mee. Zwarte schrijfborden met vers krijtpoeder (wegens overdreven schrijven) bieden de dagelijkse schotels aan die met de gezonde regelmaat van de klok gewijzigd worden. Mooi versierde muren met licht- tot donkergroene motiefjes. Prachtig versierde plafond (oud herenhuis met renovatie achter de rug). Een zwarte tegelvloer die als ‘rode draad’ u de juiste richting uitstuurt naar de toog. Héél propere wc’s op het gelijkvloers. Twee verdiepen, dus plaats genoeg voor iedereen. Centjes • • Uithangbord “win eerst de lotto” is nog in de maak Zuipgehalte • • • • • Het heeft een ruim assortiment aan drank. Gezelligheid • • • • Word Cubaan in “no time”. Service • • • • Bediening is mooi in alle opzichten, maar apart betalen lukt niet. Afterparty • • • • Waar is da feestje!!? Alleszins niet hier.

kroegentocht

8

Om dit café in een notendop te omschrijven: Een groot ‘multicultureel’ café voor een babbeltje met een RSI-loze stoel op een historisch eiland. Het krijgt van ons een: 3,5 op 5!


De Zoo Café De Zoo Gent Oudburg 2 9000 Gent

De Lieve Eetcafé De Lieve Sint-Margrietstraat 1 9000 Gent

Niet zus, maar Zoo. Als eerste indruk heb je: “Ok, ik ben in een danscafé terecht gekomen.” Wel, je hebt gelijk! Maar niet alle uren van de dag. Je hoort hedendaagse ambiance muziek. Alternatieve muziek. Om eerlijk te zijn: muziek die iedereen best kan pruimen. Dus een dans kan je hier zéér zeker wagen. Er zijn voldoende stevige dranken in het assortiment om jezelf zwaar tipsy te drinken. Wat het dansen vergemakkelijkt. Of juist niet. Cocktails zijn minder duur. Schommelen tussen de 5,00 en de 6,00 euro. Als je bijvoorbeeld een tomatensap bestelt, dan krijg je niet zomaar eentje. Het is een super-de-luxe tomatensap! Aanrader voor de liefhebbers. Carlsberg pint voor € 2,00. Spa en Fanta ook voor dezelfde prijs. Wijn en hapjes met startprijzen van 3,00 euro. Vers geperst fruitsap voor 3,50 euro! Vers! Beestenboel is het niet echt, want het voelt aan als een loungebar, vergelijkbaar met de Limonada (voor de kenners onder ons). De vloer is mooi versierd met mozaïek.

Het redelijk afgelegen laatste eendje in de rij springt er tot op zeker niveau bovenuit. Het ligt tevens in de buurt van het Gravensteen, wat een mooie historiek opwekt. Binnenin roept het andere gevoelens op. Wees er als de kippen bij: wie niet reserveert, heeft enkel plek aan de toog. Het is, voor een doordeweekse dag te zijn (maandag), enorm druk. Dus de zaken verlopen in het geheel goed. De bediening daarentegen... de uitvinding van de glimlach was een optimistisch gegeven. Met de nadruk op “was”. Zonder kapstok kan je aan de toog een pint bestellen voor een heel aangename prijs. De prijzen voor de dranken vallen heel goed mee. Het eten start bij een prijs van 11,00 euro. Spuitwater € 1,60, Cola Light € 1,80. Wijn voor 3,00 euro en Looza voor 2,20 euro. Geestrijke dranken beginnen bij een prijs van 5,00 euro. Chocolademelk met slagroom (geen Cécémel, wel chocoladerepen die opgewarmd worden) voor 2,20 euro. Dagsoep te verkrijgen tijdens de keukenuren. Een koffie wordt vergezeld van een paaseitje. Om in het thema te blijven.

Je mag hier roken, krijgt een elektrische schok (door de statische elektriciteit van de metalen trapleuning, u bent gewaarschuwd!) en hebt verschillende verdiepingen. De muziek staat een tikkeltje te luid, maar je vergeeft het de dj in zijn tempel van cd’s en platen: een geïnstalleerde DJ-booth vergezeld van een mini danspodium. Navraag heeft bewezen dat de discobol zijn vruchten afwerpt. Feest gegarandeerd! De zetels zien er cool uit (sommige taboeretjes hebben een slangenprint op het kussentje!), maar zijn daarom niet minder comfortabel. Kleurrijke tl-verlichting en kaarsjes zorgen ervoor dat je lang kan nablijven plakken. Alle dagen van de week open, in het weekend tot half 4. Mooi houten plafond, op alle etages. Op het eerste verdiep zijn er mooie bekende uitvergrote foto’s. Wordt slechts gebruikt als er té veel volk aanwezig is. ‘Kelderverdiep’ voorziet een wc. Niet zomaar één. Kraaknet. Een gordijn hangt voor de tv schermen in geval van voetbal. Centjes • • • • Student van Gent, zet u schrap voor een massatoeloop. Zuipgehalte • • • • Het heeft een ruim assortiment aan drank. Gezelligheid • • • • Eénmalig bezoek zit er niet in. Meerdere bezoekjes daarentegen.. Service • • • Aanvaardbaar zoals men zegt. Afterparty • • • • Waar is dat podium!!? Daar is er eentje. Een kleintje.

Het is er niet zo bijster groot. Het oogt groter als je buiten staat. Je kan dus onmogelijk met een volledige Studentenclub binnen, tenzij je Studentenclub bestaat uit 3 personen. Er zijn een aantal aangename zitbanken met tafels en barkrukken. Witte vloertegels (onmogelijk te vergelijken met die van een parochiezaal) en mooie verlichting. Er is een groot terras voorzien. Vanaf het moment dat er een zonnestraal komt loeren, zal dit vrij vlug gevuld raken. Het terras kijkt uit op een druk kruispunt. Auto ontmoet tram. De wc voorziening is standaard. Er staat een voorhistorische televisie (ze respecteren de historische achtergrond van Gent). Met andere woorden: Dit eetcafé is ideaal voor papa, mama en de jongvolwassenen. “Kinderen” klinkt zo jong. Centjes • • • • De portemonnee van papalief is ook geldig. Zuipgehalte • • • De keuze is ruim, maar je wordt meer voorzien van eten. Gezelligheid • • Ga jezelf heel dicht nestelen bij de verlichting. Service • • Is er een roulette systeem bij het personeel? Afterparty • Tram in zicht! Om dit café in een notendop te omschrijven: Een volks eetcafé voor een babbeltje tussen een hapje en een hapje. Het krijgt van ons een: 2 op 5!

Om dit café in een notendop te omschrijven: Een klein café met bijhorend restaurant voor een natje en veel droogjes met een slangendansmove op een minipodium. Het krijgt van ons een: 4 op 5!

9


Echte modeliefhebbers weten het al langer dan vandaag: vintage en retro is hot! Maar hoe goed scoort Gent op tweedehands vlak?

Vintage, retro, tweedehands één pot nat? toch niet!

cup cake heaven in de zsa zsa rouge

Eén ding hebben ze echter wel gemeen. Ze hebben een verhaal. Ze vertellen een geschiedenis en zijn op dit moment helemaal HOT. Van kledij tot leuke hebbedingetjes: allemaal even gewild. Het leuke is dat iedereen aan zijn trekken kan komen. Van zelfgemaakt tot design met prijzen variërend vanaf 1 tot over de 100 euro. Diegenen die deze look wel aandurven hebben geluk, want je hoeft helemaal niet naar Londen of Amsterdam te trekken om leuke items te scoren. Hier in onze eigen studentenstad zijn prachtige winkeltjes te spotten en vandaag zetten wij voor jou de places 2 be op een rij. Onze eerste stop ligt vlak aan de Vrijdagsmarkt, meer bepaald in de Serpentstraat. Daar vind je de twee begaafdste retowinkeltjes van Gent. De kledij en accessoires die Zsa Zsa Rouge en Zoot verkopen lijken recht uit de jaren ’50-’60 te komen. Naast hun eigen label werken ze samen met jonge en talentvolle designers. De kleren zijn lekker opvallend en hebben een schattige toets. Hier betaal je iets meer maar je beschikt wel over een haast uniek stuk. Even later zaken we af tot op het St-Jacobsplein. Daar vind je Oxfam Solidariteit Vintage. Oxfam Solidariteit steunt volledig op de werking van vrijwilligers. Hier kan je voor een prikje hele leuke vintage scoren en de opbrengst van de verkochte kledingstukken gaat integraal naar de derde wereld. Indien je op vrijdag-, zaterdag- of zondagvoormiddag in de buurt van het StJacobsplein bent, twijfel er dan niet aan om een kijkje te nemen op de rommelmarkt. Je kan er immers leuke vintage en tweedehands kleren vinden voor de luttele prijs van 5 euro per stuk.

10


het wilde westen een outfit geplukt uit oxfam solidariteit vintage

& een blik op de

collectie van zoot.

Om verder te gaan in vintagestijl kunnen we Think Twice sterk aanbevelen. Deze shop bestaat welgeteld 1jaar en is te vinden op de Ajuinlei. Een hippe jaren ’90 outfit of helemaal flower power jaren ’70? Geen probleem! Ook de leukste handtassen en schoenen kun je er heel goedkoop op de kop tikken. Verder heb je nog enkele tweedehandswinkeltjes die echt de moeite lonen, onder andere de Kringwinkels. Deze winkels zijn meer dan democratisch van prijs en na wat speurwerk is je kleerkast gegarandeerd enkele topstukken rijker. In de Sint-Pietersnieuwstraat komen we Anne B. tegen. Al ruim 23 jaar vind je er een aanbod aan moderne tweedehands kledij. Anne B. is bekend tot over de grenzen heen. Ze verscheen eerder in een Londens stijlblad en heeft daardoor een klantenbestand uitgebouwd waar je U tegen kan zeggen. Enkele winkels die ook zeker je aandacht verdienen vind je in Ledeberg. Toontje en Toontje boetiek verkoopt hippe en stijlvolle tweedehands kledij. Bij Toontje Boetiek kan je zelfs topmerken zoals Dries van Noten vinden voor amper 5 euro! De shops draaien volledig op vrijwilligers en schenkingen. De opbrengst van de kledij gaat integraal naar voedselpakketten.

’t Schijnt dat het jong niet meer blaffen kon, door achter ’t scherm te zitten en niemand die op hem zit te vitten. Enkel eenvoudige simpelheid daarvoor staan zijn ogen wijd geen complexiteit voor haar ’t wordt al snel eens naar. Als ’t jong groeit tot ’t oud en verstrooid wordt in ’t woud Dan eet de wildernis hem rauw. Waar moet hij naartoe geen gat is hem te goe, tenzij t’ hem leidt naar de eeuwigheid.

door pieter-jan leupe

En dreigt je zoektocht toch vruchteloos af te lopen? Ga op vrijdagochtend eens een kijkje nemen in de Overpoortstraat. Garantie dat er een leuk item op een nieuwe eigenaar ligt te wachten. tekst: yasmina beldjoudi beeld: lies bleyaert

11


interview

12


henk rijckaert comedy topper van formaat

De zon schijnt, de blokbeesten doen hun lenteslaap zodat ze heet en gereed zijn voor de komende examens deze zomer. Om de leespapillen wat aan te wakkeren, hebben we een “fancy� interview met onze alom bekende held: Henk Rijckaert! Helaas, geen felbegeerde vrijgezel. Maar wel een man met een missie. De mensen aan het lachen brengen. Lang leve de bodybuilder trainer van onze lachspieren! tekst: filip van yperzele beeld: keoma zec

& m. waegemans

13


gedoemd

bert & ik waren om vrienden te zijn... heeft dat een beetje beslist

Canvas

Beste Henk, hoe gaat het met jou? Goed, goed en met jou? Druk druk druk. Theo Maassen, die zegt: “als je het écht druk hebt, kan je geen drie maal ‘druk’ zeggen.” Dus het valt blijkbaar nog wel mee. Ja, het is druk. We zijn bezig met het schrijven van het derde seizoen van Zonde van de Zendtijd. Vorig weekend al begonnen met opnemen. Scenario’s afwerken, ideeën die er moeten komen, ideeën uitwerken, filmen… En tussenin moet ik nog optreden. Nu is dit zowat de drukste periode van mijn tournee. Het Experiment loopt nog steeds tot eind mei. Ik heb graag dat er verschillende projecten tegelijkertijd lopen, maar niet meer dan twee. Als er nog iets bij komt, dan wordt het te veel. Dan is het niet overzichtelijk. Tv maken is plezant, maar optreden is plezanter omdat de reactie veel directer is. Bij improvisatie heb je dat ook. Je weet het direct als het grappig is. Bij televisie komt de bevrediging heel versnipperd. Bij tv bedenk je iets, je hebt een idee en werkt het uit, en dan is dat wachten. Ergens binnen 6 maanden zal er iemand in zijn zetel “hahaha” doen. Dus, snap je? Die mens in zijn zetel zit te lachen: dat is super! Maar je voelt dat zelf niet. Eigenlijk zou ik het liefst naast iedereen gaan zitten terwijl ze naar tv kijken. Soms op een vrij analytische manier met humor bezig zijn. Het kan geen kwaad om een systeem te hebben. Zolang je daar maar creatief mee omspringt.

Op dat moment? Ze hebben ons liggen (lacht). Ik dacht écht op dat moment: “Oké, dit is een wraakactie van vtm”. Omdat we zo met hun voeten gerammeld hebben, want we hebben ze een paar keer goed liggen gehad. Dat moment is overdonderend. Je werkt voor een anderhalf jaar tot twee jaar aan een programma en ook, vooral omdat die prijs wordt bepaald door de mensen uit de branche. Dat is wel cool dat je als twee televisie nozems, twee “tv leken”, ineens wel de zegen krijgt van heel wat mensen die al veel jaren met televisie bezig zijn en die er ook nog eens voor gestudeerd hebben. Dat streelt uw ego. Rond dezelfde periode, maar een jaar later, winnen Nathalie Meskens en co. Welk buikgevoel riep dat bij jou op? Omgekochte boel! Ik had het wel ergens verwacht. Het feit dat wij de vorige keer gewonnen hebben. We waren op het juiste moment in die wedstrijd. We waren net ‘gehyped’ met ons tweede seizoen. Dat was nu net hetzelfde met –hoe heet het ook alweer- Tegen de Sterren op (lacht). Het verfrissende humor programma, voor vtm dan toch. Ik wil er niet denigrerend over doen want het is in zijn genre een heel goed gemaakt programma. Terechte winnaar. Als ik eerlijk mag zijn heb ik zoiets van een concurrentiegevoel. Ze hebben het wakker gemaakt, want volgend jaar wordt het een echte uitdaging om de trofee te winnen. Dan gaat het over het televisieseizoen 2011 waar Basta! sowieso de winnaar wordt… tenzij ze in een andere categorie worden gestoken. Documentaire bijvoorbeeld, dan moeten ze het uitvechten met Terzake (lacht).

het liefst wil ik naast de kijkers in de zetel zitten

In 2010 wonnen jij en Bert Gabriëls met Zonde Van De Zendtijd de categorie “Beste Humor- en Comedyprogramma”. Wat flitst er dan door je gedachten?

14

Wat als? is ook een nieuw programma met een heel mooi concept. De Kazakkendraaiers, ook een nieuw concept. Uitdaging dus. Is Bert een collega, concullega of vriend? Concullega, dat is zo een ‘compromis’ woord. We zijn eigenlijk wel echte vrienden. Je bent een beetje gedoemd om elkaars vrienden te zijn, want wij moeten zo lang samen werken. Maar uiteindelijk zijn we nooit lang genoeg weg geweest van elkaar om te bekijken of dit wel vriendschap is. Afspreken met elkaar op café? We zitten bijna alle dagen samen, dan is het wel raar om nog op café te gaan. Eigenlijk heeft Canvas ons samen gegooid en met het idee ‘volgens ons passen jullie samen’ en dat klopt eigenlijk wel. Concurrent absoluut niet. Als hij een concurrent is, dan betekent dat wij aan elkaar gewaagd zijn en dat is zo niet, want ik ben beter dan Bert (lacht). Media maakt of kraakt je. Wat heb jij ervaren? Goh, moeilijke vraag. Ze mogen mij allemaal bellen (de pers) want ik weet dat je er een stuk afhankelijk van bent. Zij zijn een beetje het ‘klankbord’ tussen u en het publiek. Hoe meer je je hoofd laat zien, hoe meer mensen weten wie dat je bent. Maar ik trek er altijd heel duidelijk de grens in, want privé is privé. Het is niet dat ik er niet over wil vertellen, ik heb geen geheimen. Het is het principe. Het is niet eerlijk ten opzichte van mijn vriendin want zij heeft er niet voor gekozen om in de kijker te staan. Het zou ook niet ‘fair’ zijn ten opzichte van mijn dochtertje, want zij kan er momenteel nog niet over beslissen. Wil zij wel meegaan in deze circus? Er zal wel een moment komen dat ze oud en wijs genoeg is om op latere leeftijd de beslissing zelf te nemen. Zolang dat dat niet het geval is, ben ik de baas. Punt. Nu, los daarvan, je hebt de media voor een stuk nodig.


Uiteindelijk is Stand-up Comedy iets dat tussen de mensen staat en Vlaanderen is ook niet groot genoeg om echt een “big star” te kunnen worden. Dat gaat niet. Neem nu bijvoorbeeld Luc De Vos. Iedereen weet dat hij een sympathieke gast is, die maakt toffe muziek, maar je kan die persoon ook toevallig op café tegenkomen en je kan er pintjes mee gaan drinken. Je kan er tegen gaan lullen. Mensen die authentiek zijn dat zijn de coolste. Bv's zie je wel eens in een reclamespot verschijnen. Zal jij ooit overwegen om extraatjes te doen? (lacht) Oh-oh, je weet het al. Bert & ik hebben al een reclamecampagne gedaan voor Palm in Nederland. Ik had een nieuwe auto nodig. Nee, je verdient er gewoon heel veel geld mee. Wat ze voorstelden was gewoon heel plezant en dan doe je dat gewoon. Voor mij is het simpel: is het grappig? Kunnen we er iets grappig in doen? Wel, dan doe ik het. Er is niks mis mee met reclamespotjes. Het is zeker ‘ok’, want het was in Nederland. Daar zijn we gewoon twee idiote Vlamingen die op een hele stomme manier Palm proberen verkocht te krijgen in Nederland. Dat is denk ik één van de eerste keren dat er een verborgen camera gebruikt wordt in reclamespotjes. Stel nu dat er bij jou ook een Bieber-fiever zou heersen, ga je in op de avances van een mooie jonge dame? Stel? Dat is al zo! Neen. Het feit is gewoon: ze moeten al bijna op mijn schoot kruipen en ik heb het nog niet door dat ze me versieren. Ik heb geen zesde zintuig voor dit. Laat ons eerlijk zijn: Ik heb een kind en een madam, een huis. Ik ben heel tevreden, dus waarom zou ik dat kapot maken omdat ik mijn fluit ergens anders wil in steken? (lacht) Comedy Groupies bestaan niet.

15


.Jij bent van de Golden Seventies. Mis je het of kan je mee met de nieuwe generatie(s)? Enfin, man! Ik voel mij ineens zo een ouwe bok (lacht). Ik kan perfect mee, maar sommige dingen gaan al wat minder. Maar je hoeft niet overal in mee te kunnen. Dat zou krampachtig zijn. Eerlijk gezegd: mis ik het? Absoluut niet! Dit kan nu wel klinken zoals een oude bok, maar ik kom nog uit de generatie die dit heeft meegemaakt: Op een bepaald moment komt er langs de voordeur iemand met een grote kartonnen doos en daarin zat –“oooooh”- een computer –“waauw”. Of, als klein gastje was ik enorm verzot op vliegtuigen. Ik wou piloot worden. Boeken over vliegtuigen, in die tijd, vond je in de bibliotheek. Dan halen ze ergens van een rek zo een dun boekje over moderne vliegtuigen. Nu hoef je het gewoon maar te typen en je vindt het op internet. Vroeger, als ik muziek van een groep wou beluisteren, dan moest ik mijn hele vriendenkring afschuimen om die ene cd of langspeelplaat te vinden. Nu is dat gewoon –“hop”- en je vindt het op Youtube. Dat is fantastisch. Zoveel informatie. Dit is nu een heel boeiende tijd. Neem nu bv. Smartphones. Met één applicatie kan je alles doen. Dat is iets fantastisch. Langs die kant heb ik een beetje als oudere generatie het gevoel: “Gasten, snap dat nu toch eens, dit is immens! Dit is niet te schatten”. Je bent reeds een hele poos afgestudeerd. Met andere diploma’s dan theater,. Als je je huidige job zou opgeven, in welke sector zou je dan beginnen werken? Ik denk dat ik dan terug naar het onderwijs ga. Ik ben afgestudeerd als industrieel ingenieur landbouw en dan op de universiteit post graduaat milieutechnologie. Om mijn studententijd een beetje te rekken. “Sorry mama” (lacht). Na het afstuderen ben ik direct in het onderwijs gaan werken.

16

een smartphone applicatie, man dat is immens! Dat is ondertussen acht jaar geleden. Ik was toen al een beetje met comedy bezig. Improvisatietheater. De eerste stapjes. Zo ben ik eigenlijk in het circuit van The Lunatics terecht gekomen en daar was er iemand die zei van: “Na deze impro, mag je ook een stuk stand-up schrijven, want jij zal dat wel goed doen”. Dat heeft mij wel een duw in de goede richting gegeven. Op een bepaald moment was het niet meer combineerbaar. Het aantal optredens werden meer frequent en het werd moeilijk na een optreden om twee uur ’s nachts thuiskomen en om acht uur ’s morgens terug voor de klas te staan. Eigenlijk vind ik dat nog altijd jammer dat ik er mee gestopt ben. Ik deed dat heel graag, maar op een bepaald moment moet je kiezen voor je eerste ambitie. En dat is de comedy. Wat is volgens jou het beste publiek: Nederlanders of Belgen? De Belgen. Ze steken er met hoofd en schouders bovenuit. Er is een cultureel verschil tussen Belgen en Nederlanders. Mijn humor heeft een te Vlaams referentiekader. Voor mij, persoonlijk, is spelen in WestVlaanderen en Oost-Vlaanderen nog altijd het plezantste. Omdat ik een Oost-Vlaming ben. Wij zijn voor West-Vlamingen heel verstaanbaar én we vinden elkaar wel sympathiek. Ik moet geen aanpassing doen. Ik moet mijn best niet doen om vuile OostVlaamse klanken te filteren. Dat hoeft niet, want ze verstaan het toch. In Antwerpen, enz, daarmoet je dat wel doen. Lastig.

Wat is jouw ‘natte’ droom om te realiseren? Geen idee eigenlijk. Ik ben nu al redelijk nat (lacht). Het is enorm geestig wat ik nu aan het doen ben. k heb wel toekomstplannen, maar dat gaat over “wat is mijn volgende show?”. Iedere show moet de grens van uw ‘kunnen’ verleggen. Dat is ook fijn om te merken dat dat kan. Uzelf verrassen en overtreffen. Studenten hebben wel eens een hongertje. Welk restaurant kan u onze lezers aanraden in het Gentse? Hier in de Vooruit, bijvoorbeeld. Je kan hier goed eten. Er zijn hier goede dagschotels. Als ik even denk aan een studentenpubliek, ja… Fin Du Monde, in een zijstraat van de Vrijdagsmarkt. Iedere week een andere kaart. Dat gaat van een gewone côte à l’os tot een scampi. Het toffe is ook dat je daar iets op grootmoeders wijze kan eten. Bijvoorbeeld hutsepot. Of een braadworst met patattenpuree. Altijd heel fijn en lekker. Hartelijk bedankt voor dit toch wel overheerlijk gesprek!


Kut, tetten & porno in één nacht

De 5e nacht van de poëzie ligt weer achter ons. Meer dan vijftig binnenlandse en buitenlandse dichters passeerden de revue. Het hoogtepunt van de avond was de Engelse dichter Michael Horovitz. België werd vertegenwoordigd door onder andere Peter Verhelst, Leonard Nolens, Stijn Vranken en Maarten Inghels. door pieter-jan leupe

Van zonsondergang tot de ochtendgloren toonden 64 dichters uit Duitsland, Nederland, België en Groot-Brittannië het beste van zichzelf. Stijn Meuris praatte de verschillende optredens aan elkaar. Marc Reynebeau en Herr Seele verzorgden de commentaar. back to the sixties

De bedoeling van curator Michaël Vandebril en cultuurrecensent Guido Lauwaert, de bezielers van deze editie van de nacht van de poëzie, was om een sfeer boven te halen dat doet denken aan het allesomvattende International Poetry Incarnation*. Met de hoofdgast Michaël Horovitz, de nog enige levende dichter die aanwezig was op het International Poetry Incarnation, was dat zeker geen probleem. Toch verliep de avond niet altijd zoals gewenst. De snelheid (2 -7 minuten) waaraan de dichters in het begin van de avond het podium passeerden, maakte een indruk op het publiek. Pas wanneer de nacht en de drank het aanwezige, vooral jonge, volk beïnvloedde, kregen de dichters de respons waarop ze hadden gehoopt. Heel wat vaste waarden in de wereld van de poëzie waren te gast in de Vooruit, zoals de eigenzinnige Gerrit Komrij ,de rebelse Benno Barnard, en altijd vriendelijke Ramsey Nasr. Edith Ringnalda, de laatste vriendin van Simon Vinkenoog, bracht van hem een aantal aan haar opgedragen liefdesgedichten, postuum gebundeld in Aardse zekerheden. Maarten Inghels pleitte met zijn gedicht “Er zijn geen blaffende honden meer” voor poëzie dat zorgt voor een polemiek met inhoud. Maar dat is volgens sommigen niet meer mogelijk omdat poëzie niet meer dezelfde waarde heeft als toen, 50 jaar geleden. Gelukkig heeft iedereen daar een andere mening over. openbare naaktheid

De avond werd ook ingekleurd door Jules Deelder, die zijn bekende ‘Kutgedicht’ voordroeg onder begeleiding van een dwarsfluit, een contrabas en electronica. Jan Bucquoy pakte het dan weer helemaal anders aan. Hij bracht het gedicht ‘Masturbatie in drie minuten’ door drie minuten te kreunen om dan een geschud blikje frisdrank op het publiek te spuiten. Ook Théophile de Giraud moet vermeld worden. Om zijn ‘Manifest voor openbare naaktheid’ kracht bij te zetten, ging hij volledig uit de kleren. Een manifest kan dus ook poëzie zijn. Zelfs Dirk Van Bastelaere maakte zich schuldig aan sensatiepoëzie.

Zijn gedicht ‘Poetry is Porn’ werd ingeleid door zeer lage klanken. Samen met nog drie anderen droeg hij een sm-masker. Om toch zijn vertoning ietwat poëtisch te maken, las hij een soort van Bijbelverzen voor. Maar de meeste aandacht ging ongetwijfeld naar de pornografische beelden op de achtergrond. De tegenvaller van de avond was dat de meer kunstzinnige poëten niet genoeg aandacht kregen. Toen Peter Verhelst zich in de late uren op het podium waagde was de aandacht van velen al tot in de schoenen gezakt. Dat komt ook voor een stuk door zijn hoge droogheidsgraad. Maar het kan nog erger. Wanneer Saskia De Jong aan het voordragen was, slaakte iemand in het publiek de bekende kreet: “tetten bloot.” Misschien heeft hij wel begrepen wat blaffen is. poëzie leeft

De 5e nacht van de poëzie was ook een nacht van performances. Vele dichters speelden voor dj door hun gedichten te mixen met beelden en muziek. Zo ook de hoofdact van de nacht Michael Horovitz. Een andere belangrijke vorm van dichten werd aangevoerd door Lies Van Gasse. Zij projecteerde afbeeldingen die live werden getekend tijdens het voordragen. Deze vorm luistert naar de naam graphic poem. De rest van de avond kende dieptepunten en hoogtepunten. Ondanks dat iedereen iets anders verwacht van poëzie, was het toch een avond dat tot nieuwe inzichten leidde. Spinvis kreeg de eer om de 5e nacht van de poëzie in schoonheid af te sluiten. Tijdens de hele nacht werden we nooit echt terug gekatapulteerd naar de jaren zestig, maar poëzie leeft. Dat zeker! De 5e nacht van de poëzie werd opgedragen aan de in 2009 overleden dichter Simon Vinkenoog. Vinkenoog was een performer die geen schrik had van taboeonderwerpen als seks en drugs. Over drugs schreef hij niet alleen, hij proefde er ook van. In zijn verdere loopbaan werkte hij samen met Boudewijn De Groot(1969) en veel later ook nog met de groep Spinvis (2006). Vinkenoog werd in 1928 geboren en stierf op 12 juli 2009 aan een hersenbloeding. *Op de zogenaamde International Poetry Incarnation trad ook de 36-jarige Simon Vinkenoog op. Daarnaast stonden ook de beat poets Ginsberg, Ferlinghetti, Corso en anderen. Vinkenoog was zo onder de indruk van deze nacht dat hij een jaar later, in 1966, Poëzie in Carré (Amsterdam) organiseerde. Later in dat jaar werkte hij ook mee aan Poëzie in het Paleis in Brussel.

17


woordje van HoGent

Reorganisatie

Op de raad van bestuur van 9 maart 2011 werd beslist om de huidige departementale organisatie vanaf het academiejaar 20112012 te wijzigen in een onderverdeling van acht faculteiten: drie faculteiten als dusdanig, een school of arts en vier geassocieerde faculteiten. Voor de studenten heeft dit in principe weinig implicaties. De opleidingen blijven hetzelfde, maar worden binnen een andere structuur georganiseerd. Maar voor de studentenvertegenwoordigers in de bestuursorganen, waarvoor er op 23 mei verkiezingen worden georganiseerd, is het wel belangrijk te weten dat zij nu niet alleen hun huidige departement zullen vertegenwoordigen. Zij zullen de belangen behartigen van een faculteit en dus van meer opleidingen dan nu het geval is bij de verschillende departementen.

school of arts kask-koninklijk conservatorium

De kunstopleidingen worden ondergebracht in een 'school of arts', KASK-Koninklijk Con-servatorium genaamd. KASK en Koninklijk Conservatorium blijven bestaan als virtuele entiteiten waardoor ze als merknaam verder gehanteerd kunnen worden. Het samenbrengen van de kunstopleidingen zal de interactie tussen de verschillende disciplines bevorderen. Dat beantwoordt aan een tendens binnen het kunstenveld, waar de interactie tussen de diverse media overhand toeneemt. Een bundeling van de omkaderende en ondersteunende diensten zal leiden tot een functionelere en slagkrachtigere werking. De professioneel gerichte bacheloropleiding in de interieurvormgeving en de professioneel gerichte bacheloropleidingen landschaps- en tuinarchitectuur en landschapsontwikkeling worden ook ondergebracht in deze faculteit. Het samenbrengen van de opleidingen uit het vakgebied architectuur zal de kwaliteit op het vlak van het onderwijs bevorderen. Zowel interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur als landschapsontwikkeling hebben minder een technologische, maar eerder een ontwerpende finaliteit. Daardoor vertonen ze binnen het aanbod van de Hogeschool Gent sterke verwantschap met de academische ontwerpopleidingen binnen de kunsten, zoals instrumentenbouw, textielontwerp, grafisch ontwerp, ‌ en halen ze voordeel uit synergieÍn met deze academische opleidingen.

18


drie faculteiten met professioneel gerichte opleidingen

vier geassocieerde faculteiten met academisch gerichte opleidingen

• Mens en Welzijn • Natuur en Techniek • Bedrijf en Organisatie

Met het oog op de integratie in de universiteit vanaf het academiejaar 2013-2014 en de optimale organisatie tot dan worden de academische bachelors en masters geclusterd in vier geassoci-eerde faculteiten:

Elke faculteit moet de visie op onderwijs van de Hogeschool Gent concreet vormgeven, maar moet evenzeer de kans krijgen en nemen om eigen klemtonen te leggen. Daarnaast is het ook belangrijk dat aan de nieuwe faculteiten gevraagd wordt om uitdagingen waar de professioneel gerichte bacheloropleidingen voor staan, aan te pakken en er een antwoord op te formuleren, meer bepaald: de verdere uitbouw van onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, de inbedding van de internationale dimensie in elke opleiding en implementatie van een systeem van integrale kwaliteitszorg.

• Toegepaste Ingenieurswetenschappen • Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen • Toegepaste Taalkunde • Handelswetenschappen & Bestuurskunde De bedoeling is dat de academische opleidingen over enkele jaren deel zullen uitmaken van de universiteit. Met de indeling van de geassocieerde faculteiten is het de bedoeling dat zo goed mogelijk voor te bereiden. een centrum voor ondernemen

Het Centrum voor Ondernemen wil een brug slaan tussen de Hogeschool Gent en de (kandidaat-)ondernemers. Zo wordt enerzijds praktische ervaring aan de studenten aangeboden en wordt anderzijds de (kandidaat-)ondernemer ondersteund. Het centrum is uitgegroeid tot een sterke entiteit met een groot intern en extern netwerk. Het is daarnaast de bedoeling een opleidingsonderdeel 'ondernemen', 'ondernemerszin' of 'ondernemerschap' in verscheidene opleidingen van de hogeschool op te nemen. Het Centrum voor Ondernemen kan dergelijke opleidingen ondersteunen.

decanen en decanaten

Aan het hoofd van elke faculteit staat een decaan. De decaan is verantwoordelijk voor de coördinatie en de dagelijkse leiding van de faculteit en wordt ook dicht betrokken bij het management van de hele hogeschool. Op een soortgelijke manier worden de departementsraden vanaf volgend academiejaar faculteitsraden genoemd en wordt de decanale organisatie een decanaat genoemd. verkiezingen

Op maandag 23 mei worden er studentenvertegenwoordigers voor de raad van bestuur en de faculteitsraden verkozen. De vertegenwoordigers in de faculteitsraden zullen dus rekening moeten houden met deze nieuwe indeling. Zij zullen immers de opleiding van hun faculteit vertegenwoordigen en niet die van het huidige departement. Voel jij je aangesproken om te participeren binnen de Hogeschool Gent? Neem dan zeker deel aan deze verkiezingen! Alle info wordt ad valvas bekendgemaakt op het departement.

19


wereld record tekst: tamara vandecatseye

beeld: ian bauters

fotoreportage

20

handen schudden tegen racisme

poging


Welgeteld 5.268. Zoveel mensen zochten de studenten van het eerste jaar Sociaal Werk van de HoGent op 21 maart om het Wereldrecord Handenschudden te verbreken. Helaas zag ook de inspecteur van het Guinness Book of World Records dat er net niet genoeg mensen aanwezig waren, desalniettemin was de opkomst groot en de sfeer goed. 'De poging werd gedaan om de Internationale Dag tegen Racisme in de kijker te zetten en kaderde in een project rond diversiteit' konden Sarah Tuytschaever en Marisca D'Hont ons vertellen. 'Wij wouden het thema in een positief daglicht stellen.' Aangezien er enorm veel belangstelling was voor het iniatief en de pers talrijk aanwezig was, mogen ze wel spreken van een geslaagd opzet.

21


manuel palomo, het volgende

Idool?

Vrijdagavond, idoolavond. Vlaanderen gekluisterd aan de televisie. Je kan het niet ontwijken, de talentenwedstrijd Idool is weer in het land. Na editie 2003, 2004 en 2007 is er nu Idool 2011. Het concept is licht gewijzigd, zo gingen de laatste 25 deelnemers naar de Dominicaanse Republiek om er een videoclip op te nemen. De liveshows gingen op vrijdag 18 maart van start. Boxmagazine had een gesprek met een van de deelnemers: Juan-Manuel Palomo, kortweg Manuel. Op het moment dat deze Box ter perse ging is Manuel bij de laatste 6 kandidaten.

Deze 23-jarige Bruggeling met Chileense roots studeerde vorig schooljaar af als master in de communicatiewetenschappen aan de UGent. In contrast met zijn academische opleiding is hij al heel zijn leven bezig met muziek. Zo speelde hij elf jaar saxofoon en volgt hij nu nog steeds pianoles. Hij woont deels in Gent en denkt eraan om volgend schooljaar Conservatorium te volgen.

interview

22

Waarom doet iemand mee aan idool? Toen ik net was afgestudeerd, kreeg ik de kans om te doctoreren, maar dat sprak me eigenlijk niet aan: ik wil geen compleet uitgestippeld leven. De materie boeit me wel maar tijdens mijn opleiding groeide het besef dat ik later echt wil verdergaan in de wondere wereld van muziek. Op dat moment zag ik dat men zich kon inschrijven voor Idool. Ik dacht dat ik wel een beetje kan zingen dus zo wou ik mijn kans wagen. Mijn hoofdgedachte was: ik zie wel waar ik raak. Daarom vertelde ik niet meteen over mijn deelname aan mijn familie

en vrienden. Voor hetzelfde geld raakte ik niet eens door de audities! Achteraf, toen ik het hen vertelde, waren er wel gemengde reacties. Er waren mensen die ontzettend enthousiast waren, maar er waren er ook die me wezen op het commerciĂŤle imago dat Idool heeft. Wat is je toekomstbeeld? Ligt dat binnen de lijnen van deze popwedstrijd? Een duidelijke toekomstvisie heb ik nog niet. Ik heb ook nog geen eigen genre, dus ik zie wel waar het naartoe gaat. Zelf ben ik wel een jazzfan en niet meteen een popfanaat, maar volgens mij is het wel mogelijk om jazz te populariseren, kijk maar naar Jamie Cullum. Wat hij doet, vind ik persoonlijk echt prachtig. Hij is muzikaal heel creatief; zo maakt hij dikwijls een adaptatie van bestaande popnummers. Het is ook fantastisch hoe hij met de piano overweg kan. Ik ben iemand die graag improviseert en dus inspeelt op het moment zelf.


Zo circuleert op het web een filmpje genaamd “The random song” waarin ik drie geïmproviseerde minuten volspeel en -zing. Op zulke momenten leef ik mij volledig uit. Krijg je veel begeleiding tijdens deze, toch wel intensieve wedstrijd? Absoluut. Tijdens de repetities voor de liveshows is er een zangcoach die je fantastisch helpt en tips geeft. Na elke show is er steeds een volledige analyse van de zang en de performance op zich. Aan de slechte punten wordt dan extra gewerkt voor de volgende week. Voor diegene die dat nodig zouden hebben, staat er ook een psycholoog ter beschikking. Een groot verschil met de vorige edities van Idool zijn de sociale media die een grote rol spelen. Vind je dit een voor- of nadeel? Ik vind dit een voordeel, je kan namelijk veel makkelijker in contact staan met je fans. Je kan heel snel filmpjes of foto’s delen, wat het leuk maakt voor mij maar ook voor hen.

Het vraagt natuurlijk wel veel tijd om alles up-to-date te houden en te zorgen dat de vragen beantwoord worden. Het grootste voordeel is natuurlijk dat het de geschikte methode is om gratis en snel iedereen op de hoogte te brengen van nieuws. Hoe ga je om met het feit dat er nu vele jonge meisjes wegdromen bij een poster van jou boven hun bed? Ik moet toegeven dat het best leuk is tot hier toe. Het doet wel raar voor mij en mijn vrienden dat er na de liveshow meisjes mijn naam gillen en vragen om een handtekening of een foto. Maar ze vragen het wel allemaal heel vriendelijk en dat is net aangenaam. Ook met journalisten heb ik tot hier toe enkel goede ervaringen.

werk gezien. Ik heb dus waarschijnlijk wel die 'feeling', maar dat uit zich niet actief. Je hebt vier jaar gestudeerd en op kot gezeten in Gent, dit zal wel een serieuze invloed gehad hebben op de Manuel van nu? Ja absoluut. Ik ben nog steeds regelmatig in Gent te vinden. Deze stad heeft een positieve invloed gehad op mij. Ik maakte er kennis met jazz door naar Hot Club de Gand te gaan, de bekendste jazzclub van de stad. Dat was echt een kantelpunt voor mij: toen besefte ik dat ik echt wou bezig zijn met muziek. Bedankt voor het gesprek en nog veel succes in je Idool-avontuur! tekst: daphne ronse

Heeft je Chileense vader een invloed op jou als artiest en op je muziek? Eigenlijk niet, of toch alleszins niet bewust. Hij was vroeger ook een muzikant, maar ik heb hem jammer genoeg nooit live aan het

beeld: thomas dekeyser

23


Ladies only

erotische homeparty

Niet zo lang geleden kreeg ik de kans om een Upper-party bij te wonen op het kot van een vriendin, hier in Gent, samen met haar andere kotgenoten. Aangezien ik van nature heel nieuwsgierig ben, kon ik deze kans niet laten liggen. Wat kan je verwachten op een Upper-feestje? Sexy lingerie, sensuele geurtjes en erotisch speelgoed. Vergeet die saaie plastic potjes dus!. door katia borms

24


upper@home

Het concept bestaat al sinds 2003 en begon eigenlijk als een grap. Intussen worden er jaarlijks tienduizenden Upper-avonden georganiseerd. Het succes ervan zit in de formule: je bent in je eigen omgeving, samen met vriendinnen. Een demonstratrice laat in een ontspannen sfeer het erotische speelgoed zien. Je hebt ook de mogelijkheid om de producten aan te raken, eraan te ruiken of zelfs uit te proberen. vrouwvriendelijk

Eerst wist ik niet echt wat ik kon verwachten: zou er pikante lingerie geshowd worden door modellen met siliconenborsten? Of zouden we enkel speeltjes te zien krijgen waar ik nog nooit van had gehoord? Gelukkig bleek dat ik me nergens zorgen over hoefde te maken. De producten van Upper@Home zijn erop gericht om je relatie spannend te houden (of nieuw leven in te blazen) en niet om scènes uit SM-Rechter na te spelen. Geen platvloerse pornoachtige toestanden dus, maar wel originele en soms grappige producten die gericht zijn op het genot van vrouw en man. Het systeem met het bestelformulier bleek ook handig te zijn. Zo krijg je een overzicht van het hele programma van de avond. Bovendien kan je meteen kruisjes zetten bij de producten die je interesseren en kan je op het einde van de avond rustig beslissen wat je wel of niet wil kopen. lust dust, oh hot lips

& crazy blue

De demonstratie begon nog ‘braaf’ met oa. massagekaarsen, Lust Dust (poeder dat je met een pluimpje op het lichaam van je partner kan aanbrengen en aflikken) en sexy lingerie.

De likbare massagecrème en de eetbare bodypaint in aardbei- en chocosmaak werden gretig geproefd en gekeurd. Ook de Oh Hot Lips, een lipgloss die je lippen laat tintelen, was erg in trek. Na de pauze kwam het iets ‘zwaardere’ werk, met duovibrators, anale kralen én de topper van de avond: clitorisstimulerende gel. Namen als Fluide d’Amour, Gele Extase en Crazy Blue, een duovibrator met blauw licht die de vagina en clitoris masseert, spraken heel erg tot de verbeelding. Na afloop sloeg iedereen druk aan het bestellen. Ongetwijfeld hebben vele studentes na die avond zichzelf en/of hun vriendje heel origineel verwend.

meer over upperdare? bezoek deze links

/ www.upperathome.com / / www.funparty.be / / www.femaletouch.be /

zelf een upper-avond organiseren? * Bezoek enkele websites en vergelijk. Boeken kan meestal online en/of telefonisch. Upper@Home is een gevestigde waarde in België en werkt zeer professioneel. * Nodig minimum 12, maximum 25 vriendinnen uit. Op aanvraag kunnen er ook mannen worden toegelaten. * De party is gratis, maar als gastvrouw zorg je het best wel voor hapjes en drankjes. * De demonstratie duurt 2.30 tot 3 uur met een pauze van ongeveer 15 minuten. * Enkel de gastvrouw kan haar percent op de verkoop gebruiken voor haar eigen aankoop. De andere gasten nemen liefst genoeg cash mee, want nog niet alle homeparty’s maken gebruik van Bancontact. * Je kan in alle discretie een bestelling plaatsen en vragen stellen. * Alle aangekochte artikelen worden opgestuurd naar het adres van de gastvrouw.

25


Nassira tegen de

idolen op! Idool 2011 keert na vier jaar terug met een spetterende nieuwe lading ‘talent’ en een ding staat vast: de audities van Idool waren weer een pareltje van door-de-grond-zakkende momenten. Voor de mensen thuis wel te verstaan, want de deelnemers tillen duidelijk niet al te zwaar aan de vernedering. Na al die edities van Idool is er nog steeds niets veranderd. Nog steeds zijn er deelnemers die geen lessen trekken uit de blunders van anderen en nog steeds zijn er mensen die weigeren te beseffen dat ze onmogelijk een toon kunnen houden. Weet je, uiteindelijk is het niet de schuld van de deelnemers zelf, want niemand weet precies hoe slecht hij of zij klinkt. Maar de mensen die beweren je vrienden te zijn, horen precies hoe slecht je klinkt, dus de schuld ligt volledig bij hen. Dit is een boodschap van algemeen nut: Je kent mensen die bij komende edities van Idool zouden willen meedoen? Je weet dat ze zichzelf grandioos belachelijk zouden maken op nationale televisie? ZEG HEN DAT! Op zulke momenten is iemand zijn gevoelens willen sparen wel degelijk bijzaak. Het is niet allemaal even pijnlijk natuurlijk, want tussen de vele uitschuivers zitten er uiteraard heel wat talentvolle stukken die zich meer dan ‘idoolwaardig’ mogen noemen. Over naar de juryleden: twee nieuwe leden, maar het oeroude recept blijft ongewijzigd. Neem drie mannen die iets weten over muziek. Voeg er een vrouw bij, zodat de mannelijke deelnemers iemand hebben om hun liedjes aan op te dragen. Zet ze ten slotte achter een tafel en vertel hen dat ze de mensen die niet kunnen zingen de grond in moeten boren. Ook dit jaar hebben de juryleden mooi hun best gedaan om zo origineel mogelijk uit de hoek te komen met hun ‘rechtvaardige’ kritiek.

column

26

Er is nog geen parodie gemaakt van Idool 2011, maar laat ik eens speculeren over mogelijke toekomstscenario’s. In Tegen de sterren op zou Nathalie Meskens de rol op zich nemen van Sylvia, hoofdredactrice van Joepie, en waarschijnlijk in een plat Zeels accent iets zeggen als: “Ge kunt gij misschien wel zingen, ma dieje kop komt niet op mijne joepie awa!" Een gezamenlijk besluit van de jury zou eventueel kunnen luiden: “Laten we hem gewoon door laten, want we komen kandidaten te kort nu en dan smijten we die er gewoon meteen uit in de volgende ronde.” Als twee rotsen in de branding zijn ook dit jaar de broertjes Wouters aanwezig in het spannende Idool-avontuur. Na een zwaar verdict van de jury kunnen de kandidaten steevast rekenen op de stevige, troostende schouders van Koen en Kris.Bij elke editie van Idool zijn er ook steeds enkelen die net een beetje meer opvallen. De meest opmerkelijke verschijning dit jaar was ongetwijfeld FALKO! Even een kleine schets: de ‘heer’ Falko is een echte DIVA, en daarmee is alles meteen gezegd. Hij heeft het behoorlijk lang uitgehouden in Idool en dat heeft hij vooral te danken aan zijn talent om behoorlijk op te vallen. Dames en heren, zijn stiletto’s en uitgelopen mascara zijn werkelijk de kers op de taart. Je hoeft dus niet per se te kunnen zingen om de liveshows te halen bij Idool. Ik wijzig dus best mijn boodschap van algemeen nut even: laat je vrienden rustig hun gangetje gaan wanneer ze OVER THE TOP zijn. De liveshows bewijzen ook dit jaar dat talent geen noodzakelijk criterium is om te stemmen voor de kandidaten, maar al wat ons nu nog rest te doen is wachten op die ene gelukkige winnaar. Ondertussen kunnen jullie toch alvast genieten van de Idool single, een unicum waar die Idoolbazen maar mooi een manier hebben gevonden om de mensen geld te laten dokken.


multi talen dag'11 Multitalendag is altijd één van de hoogtepunten van het academiejaar op het Departement Vertaalkunde. Ook dit jaar heeft de studentenraad uitstekend werk geleverd om er een topdag van te maken. Multitalendag is naar oude gewoonte een initiatief om de docenten en studenten van de verschillende talen van het Departement samen te brengen op dezelfde plaats, op dezelfde dag. Deze heuse opdracht speelde zich af op 31 maart. Multitalendag begon met een interview met gastspreker Bernard Dewulf: Vlaams dichter, columnist, journalist, kunstkenner en dramaturg. De opkomst was niet denderend, maar het mag gezegd worden dat de heer Bernard Dewulf een boeiende verschijning is. Met leuke vragen, die met een grappige toets gepaard gingen, kreeg het publiek een mooi beeld van het werk en leven van de veelzijdige man. Dewulf mocht a.d.h.v. beeldfragmenten uit Man Bijt Hond zijn kunstkennis bewijzen en verder was er een quizje waarmee hij zijn kennis van het Oostends dialect mocht aantonen.

uit de verschillende landen. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Turkije, Rusland, Italië en Tsjechië waren allen aanwezig. Het eten was lekker, maar de desserten waren heerlijk. De live muziek op de achtergrond droeg ook nog eens bij aan die leuke, relaxte sfeer die je nodig hebt wanneer je aan het eten bent. Tijdens de multittalenquiz zag je plots dat competitieve kantje van iedereen bovenkomen. De vragen waren vaker moeilijk dan makkelijk, maar de sfeer binnen de teams zat zo goed dat de vele gemiste antwoorden helemaal niet erg waren. Uiteindelijk gold ook hier: deelnemen is belangrijker dan winnen en iedereen ging met een prijs naar huis, dus verliezers waren er niet. Het vrij podium lokte een volle zaal. De docenten en studenten zagen een heel andere kant van elkaar, want ’s avonds laat komt het beest in allen boven… Er werd gezongen en er werd muziek gespeeld, zowel door studenten als docenten. Er werd ook leuk geïmiteerd en gedanst. Hier en daar duurden de optredens van de bands iets te lang, maar de ambiance was alom aanwezig. Kortom multitalendag was ook dit jaar eenvoudigweg dik geslaagd! tekst: nassira miki

beeld: jean-baptiste pétillot

Toen was daar het multicultureel buffet. Als er eten en drank aanwezig is, dan zijn de mensen plots in grote getale aanwezig. De studenten en docenten van VETO zijn geen uitzondering. Iedereen was maar al te graag bereid om aan te schuiven voor de gerechten

27


bij de vieze gasten "Niet vies van vuil theater"

De Brugse Poort in Gent is voorzien van toeters en bellen want onze Gentse kunstvrienden hebben iets te vieren. De Vieze Gasten zijn een jaartje ouder geworden, staan 10 jaar verder in het sociaalartistieke wereldje en bestaan in totaal al 40 jaar. door filip van yperzele

Mensen die het bijgewoond hebben, mochten genieten van muziek, optredens en een nostalgisch versierde omgeving. Nostalgisch? Affiches en foto’s van 40 jaar geleden tot nu. Bekende en minder bekende mensen hebben de “review” gepasseerd. De burgemeester van Gent heeft zelfs een woordje toegelicht. De bezoekers van de Gentse Feesten mogen dan ook een muzikale wandeling door de wijk verwachten. Dat belooft! Door de jaren heen zijn ze ontpopt tot hedendaagse meesters in het vormings- en actietheater. Het geheel wordt aanschouwd als een project dat theater, muziek, cabaret en comedy in het daglicht zet. Ook mensen die de kriebels in de buik naar boven voelen komen, kunnen zich op hun podium wagen. Tevens is het ook een sociaal netwerk aan ‘buurtfeestjes’ die kunstzinnig getint zijn. De Vieze Gasten zijn niet enkel bekend van hier tot in Gent, maar veel verder en daarbuiten. Voorstellingen vinden plaats in gelijk welk kader. Steunend voor een goed doel, zoals een benefiet. Pijnlijke thema’s worden aangekaart, maar dit om de mensen van de maatschappij hun ogen te openen. Rage Against The Machine. Ze organiseren, presenteren en ondersteunen vele evenementen. Het is een goed draaiende organisatie waarvan de olie niet vervangen hoeft te worden. Integendeel, zij verversen uw olie die nodig is om het gat in uw cultuur te dichten. De werkwijze is eenvoudig. Participaties allerhande voor de actieve en passieve buurtevenementen. Zij streven naar kwaliteit, vriendschap en sociale verheerlijking. In deze mate slagen ze er keer op keer in.

beeldmateriaal site vieze gasten

Nederland is geen onbekend terrein voor hen. Rondtrekken met de circustent in de pocket. Helaas hebben ze afscheid moeten nemen van de circustent. Gelukkig hebben ze een vaste plaats gekregen in het Gentse. Brugse Poort stijgt in waarde met deze aanwinst. Een buurt van brood en spelen. Evenement zoekt artiest. Evenement zoekt De Vieze Gasten! Ze zijn steeds op zoek naar een divers publiek. Mensen die het net iets moeilijker hebben om de centjes bijeen te grabbelen. Toegangsdrempel is laag. Dus mensen met of zonder stoute schoenen zijn welkom bij hen. Ben je creatief en/of artistiek? Laat van je horen! Zij zorgen er voor dat je deelname een overwinning wordt. Niet gegarandeerd, wel verzekerd. Vaste leden worden beschermd onder de vleugels van hun Peters en Meters. Uw functie binnenin? Alles! Name it, you can do it. Niet vergeten: ga niet op je talent zitten, maar doe er iets mee.Om even kort samen te vatten, kunnen we het er over eens zijn dat De Vieze Gasten mensen zijn met een gouden hart. De Vieze Gasten, zo bezig als een bij.

28


Kotkoken

Extended

Koken is vaak dé manier om instant gezelligheid te creëren. Alleen wil de portemonnee niet altijd mee. Boxmagazine heeft hiervoor de oplossing. Wij trokken met ons karretje richting de supermarkt en kwamen thuis met ingrediënten, goed voor een uitgebreid diner voor vier personen, waarbij het kostenplaatje niet boven de tien euro ging. Pak alvast je pen en papier om je boodschappenlijstje op te stellen, want op deze pagina kan je kiezen tussen twee diners, ook goed voor onze vegetarische vrienden. Welke kant verkies jij?

door tamara vandecatseye

& yasmina beljdjoudi

courgettecrèmesoep

pasta met andijvieroomsaus

merengue met kastanjepuree

Ingrediënten 25 gr boter 800 gr courgette in plakjes 1 ui in dunne plakjes 1 teentje knoflook fijn geperst 500ml water Kippenbouillon blokje 500ml melk 1 takje verse bladpeterselie peper & zout

Ingrediënten 500 gr pasta 1 krop andijvie 1 ui, fijngesnipperd 250 gr champignons, in schijfjes 20 gr boter 50 cl room 1 groentebouillonblokje peper 1 handvol peterselie, fijngesnipperd

Ingrediënten 1 eiwit 35 gram poedersuiker 35 gr kristalsuiker spuitzak room kastanjepuree of aardbeien

Bereiding Smelt de boter in de pan, doe de ui, courgette en knoflook bij en laat ze 15 min op een laag vuur pruttelen. Voeg de bouillon toe en houd de pan nog 15 min op het vuur. Pureer met de staafmixer. Breng de melk in een andere pan. Roer er de puree door en voeg er zout en peper bij. Breng de soep weer aan de kook. Strooi er bij het opdienen wat fijngesneden bladpeterselie bij.

Bereiding Kook de pasta beetgaar volgens de instructies op de verpakking. Verwijder verwelkte bladeren en de stronk van de andijvie en hak de bladeren grof. Kook de andijvie ongeveer 10 min in kokend water. Giet het kookvocht af en laat de andijvie goed uitlekken. Laat de boter smelten en bak hierin de uisnippers 5 min. Doe de champignons bij de ui en bak nog 5 min. Doe de andijvie erbij en overgiet met room. Kruid met een verkruimeld groentebouillonblokje, peper en peterselie. Laat alles nog 3 min stoven op een zacht vuurtje. Meng de pasta met de groenten.

Bereiding Klop 1 eiwit op en voeg er als het stijf wordt in drie keer de poedersuiker en de kristalsuiker aan toe. Blijf kloppen tot alle suiker is opgenomen. Gebruik dan een spuitzak om met dit mengsel kleine bergjes op wat bakpapier te spuiten, en bak dit minstens een uur in de oven die je op 100 graden hebt ingesteld. Dit kan eigenlijk niet mislukken: sla wat slagroom stijf en voeg naar smaak suiker toe. Neem een glaasje en verkruimel de merengue grof op de bodem. Doe hier wat slagroom op (met een spuitzak) zodat het glas tot ongeveer ¾ is gevuld. Neem een spuitzak met een kartelmond en vul die met de kastanjepuree en spuit een mooie rozet op de slagroom.

29


tips voor budgetkoken 1. Plan je boodschappen op voorhand en beperk het boodschappen doen tot 1x per week. Dit spaart je de rest van de week tijd uit en je beperkt de kans tot impulsaankopen.

4. Vergelijk de prijzen per kilogram. Deze zijn gemakkelijker te vergelijken dan stukprijzen en geven je ook een reëler beeld van hoeveel waar je krijgt voor je geld.

2. Ga naar supermarkten zoals Aldi of Colruyt. Indien het voor jou toch makkelijker is om naar een supermarkt als Delhaize te gaan, kies dan voor de huismerken. Dit scheelt gemakkelijk 30% in de portefeuille. Kies er ook voor om tegen 18u boodschappen te doen. Veel winkels bieden dan bepaalde voeding uit de versmarkt aan in snelverkoop.

5. Gooi geen eten weg maar verwerk deze in andere gerechten of vries ze in. Je kan ook afspreken met kotgenoten om wekelijks een kliekjesavond te organiseren. Dit zorgt voor een leuke avond en zo dien je ook niets weg te gooien.

3. Controleer steeds je kasbon. Maar al te vaak worden er kortingen niet aangerekend.

6. Koop seizoensgebonden groenten en fruit. Deze zijn niet alleen een pak goedkoper, maar bieden ook de voedingstoffen die je lichaam op dat moment nodig heeft.

tortillapuntjes

spinazie-rijstschotel

witte chocolademousse

Ingrediënten 6 eieren 25 cl Boursin Cuisine Look en Tuinkruiden 4 mooie aardappelen 50 gr gehakte ui olijfolie balsamicoazijn een beetje peterselie (versiering) peper & zout

Ingrediënten 600 gr spinazie 40 gr boter 350 gr rijst 40 gr parmezaan zout

Ingrediënten 1,5 dl room 200 gr witte chocolade 2 eierdooiers 2 eiwitten 50 gr griessuiker rode vruchten of muntblaadjes (versiering)

Bereiding De aardappelen schillen, wassen en in dunne plakjes snijden. Ga de schijfjes samen met de ui 10 minuten zachtjes bakken in olijfolie en laat uitlekken. De eieren samen met de Boursin Cuisine kloppen met een vork en afkruiden met wat zout en peper. Doe de aardappelen erbij en meng goed. Giet het mengsel in een pan met warme olijfolie en laat 10 minuten bakken. Dan omkeren met behulp van een groot bord en 5 minuten aan de andere kant laten bakken. Snijd de tortilla tenslotte in puntjes.

Bereiding Kook de spinazie 5 min in 500ml water met zout. Laat de blaadjes uitlekken en vang het kookwater op. Knijp de spinazie zo veel mogelijk uit en hak ze fijn. Smelt de helft van de boter en voeg er de spinazie aan toe. Laat 5 min op een zacht vuurtje pruttelen. Kook de rijst in het kookvocht van de spinazie. Doe het in een warme schaal en voeg er de andere helft van de boter aan toe. Schep de spinazie op de rijst en voeg er de parmezaan aan toe. (Je kan dit gerecht ook met diepvries spinazie maken.

Bereiding Smelt de witte chocolade. Klop ondertussen 2 eierdooiers en 50g suiker witschuimig. Meng voorzichtig de witte chocolade met de elektrische klopper door het mengsel. Klop de room stijf en klop het door het mengsel. Doe hetzelfde met het eiwit. Giet het mengsel in potjes en laat opstijven in de koelkast. Je kan afwerken met rode vruchten of enkele muntblaadjes.

kotkoken

30


verwijderde bestanden

terughalen Er bestaan programma's waarmee je per ongeluk gewiste bestanden zoals foto's, muziek, tekstdocumenten,... kan mee terug toveren. Zelfs e-mails uit Outlook Express, Mozilla Thunderbird en Windows Live Mail.

Als je een bestand wist in Windows, zal je enkel de verwijzing naar het bestand met de locatie waar het bestand opgeslagen is verwijderen. Het feitelijke bestand staat nog steeds op je harde schijf, zelfs al is de prullenbak geleegd of de schijf geformatteerd. Wel wordt de locatie nu aangegeven als vrij en zal een nieuw bestand het oude bestand overschrijven. Daarom is het belangrijk te stoppen met fotograferen op je geheugenkaart als je nog foto's wilt redden. Om gewiste bestanden terug te vinden heb je een programma nodig zoals Recuva. Dit is een gratis programma. De links kan je vinden op www.delicious.com/boxmagazine recuva installeren op een usb-stick

Recuva kan je eenvoudig installeren op een usb-stick. Zo heb je dit handige programma steeds bij de hand en kan je dit programma installeren via een andere pc, om te voorkomen dat je eventueel bestanden zou overschrijven bij het downloaden en installeren ervan. Download het zip bestand (portable version) via de link op www. delicious.com/boxmagazine en pak daarna het zip-bestand uit. Kopieer deze map dan naar je usb-stick. Meer hoef je niet te doen voor de installatie. bestanden terughalen

Start nu Recuva op door te dubbelklikken op Recuva.exe. Heb je een 64-bit besturingssysteem, dubbelklik dan op Recuva64.exe. Weet je niet welk besturingssysteem je hebt, klik dan met de rechter muisknop op Deze Computer. Daar kan je zien dat je een 32- of 64-bit besturingssysteem hebt. In feite werkt Recuva.exe ook op een 64-bit besturingssysteem maar het kan eventueel compatibiliteitsproblemen geven. Recuva zal nu een wizard starten waarin gevraagd wordt wat type van bestanden je wilt redden en op welke locatie. Daar kan je ook kiezen voor een Deep Scan. Deze methode duurt langer dan de gewone zoekmethode, maar de kans is groter dat je bestand teruggevonden wordt.

Het is aan te raden eerst de snelle methode te gebruiken en bij een onbevredigend resultaat naar de Deep Scan mode te gaan. Niet alle bestanden die teruggevonden worden zijn nog bruikbaar, deze zijn meestal met een rood bolletje weergegeven, en bestanden die wel nog te gebruiken zijn met een groen bolletje. Het is echter goed mogelijk dat een bestand aangegeven in het rood wel nog bruikbaar is, of dat er met een bestand met een groen bolletje helemaal niets meer aan te vangen valt. Vink de bestanden aan die je wilt terughalen en klik dan op Recover. Recuva zal je dan vragen waar het die bestanden mag opslaan. Het best kies je een andere locatie dan die waar je de bestanden van hebt gered. voorgoed weg

Zoals je kon zien is het vrij eenvoudig gewiste bestanden terug te halen, meestal is dit niet zo erg, maar soms is het noodzakelijk dat een bestand definitief weg is. Met het programma Eraser kan je je bestanden voorgoed wissen. Maar let op: weg is weg, dus denk twee maal na voordat je een bestand wist. Om een bestand te wissen klik je met je rechtermuisknop op het bestand, kies dan 'Eraser' en klik dan op 'Erase'. Zodra je klikt wordt het bestand gewist en kan je het niet meer terughalen. Standaard is het programma ingesteld op de Gutmann methode die 35 maal het bestand overschrijft. Dit is niet nodig op een moderne harde schijf: 1 Ă 2 maal is voldoende. Start het programma op, klik op 'Settings' en kies dan bij 'Default file erasure method' een methode die maar 1 of 2 maal overschrijft. Succes. door cedric onyn

31


start je loopbaan

In Kleur

verslag afstudeerbeurs

Op dinsdag 5 april heeft de Associatie Universiteit Gent, kortweg AUGent, voor de achtste maal op rij een jobbeurs georganiseerd in het ICC in Gent. Laatstejaarsstudenten konden er terecht om hun potentiële eerste werkgevers te vinden, hun cv aan de kritische ogen van specialisten uit verschillende sectoren voor te leggen en meer informatie over manama’s en vrijwillige stages in het buitenland in te winnen. Het is een evenement waar masterstudenten in het vertalen, tolken en meertalige communicatie over het algemeen met gemengde gevoelens naar uitkijken omdat er voor ons meestal niet zoveel geschikte vacatures beschikbaar zijn. Toch waagden sommigen onder ons zich aan een bezoek aan de jobbeurs.

MT: “Bij het binnenkomen in de afstudeerbeurs kregen we een gekleurd kaartje met een koordje om rond de hals te hangen. Voor ons was die kleur blauw. Daarnaast kregen we een zak met een boekje erin over de Afstudeerbeurs en de verschillende standjes. Hier en daar kregen we papieren mee die we konden invullen om iets te winnen, zoals een Bongobon.

Hieronder kan je lezen wat zij ervan vonden. NVD: “Aan de ingang kon je een kaartje kiezen met een kleur die overeenstemde met je opleiding. Bij elk standje stonden dan bolletjes met daarop de kleur(en) die op de kaartjes stonden. Zo kon je gemakkelijk weten of een stand voor jou bedoeld was of niet. Spijtig genoeg waren er weinig stands met onze kleur. We zijn naar de stands van enkele interim-bureaus, van vrijwilligerswerk en van twee reisagentschappen gegaan. Bij die stands kregen we wel een goede uitleg en konden ze de meeste van onze vragen wel beantwoorden. Je kreeg ook altijd foldertjes en bedrijfskaartjes mee met daarop meer info of een website. Mijn algemene indruk: Je kreeg wel goede informatie bij de stands zelf, maar er waren gewoon veel te weinig stands gericht op onze studies (en op talen vooral). Vooral de ingenieurs, economen of studenten rechten hadden veel keuze.”

Er waren meer dan 150 bedrijven aanwezig. Aan elk standje hingen er gekleurde stickers. Vooral Jetair en Thomas Cook leken interessant om bijvoorbeeld een vakantiejob in het buitenland te doen. Ook kregen we bij één van die twee een folder om langs te komen op hun eigen jobdag. We hebben ons dan verder geïnformeerd over mogelijke jobs die ze ons konden aanbieden. We hebben ook informatie ingewonnen over de lerarenopleiding in avondschool en aan de Universiteit. Daar kwamen we te weten wanneer de lessen vooral vallen, hoeveel stage er is... Eén keer werden we zelfs aangesproken door een mevrouw van HAYS om ons in te schrijven. Ze zei dat zij altijd op zoek waren naar mensen met goede talenkennis. Dat hebben we dan ook gedaan. Mijn e-mailadres achterlaten loonde, want de dag nadien kreeg ik al enkele mails in mijn postvak in om me in te schrijven bij enkele interimkantoren.” door els staes

32


zoekt

Nieuw talent: eindredacteurs, webdesigners, illustratoren & vormgevers De medewerkers van dit magazine zetten zich allemaal vrijwillig in zodat jullie een paar keer op het jaar dit leuke magazine voorgeschoteld krijgen. We bepalen zelf wat er in komt en wie we interviewen. We schuimen het sociale, sportieve en culturele leven in Gent af om de medestudenten up-to-date te houden. Nu het einde van het academiejaar nadert zijn we op zoek naar nieuwe gedreven creatieve zielen om de oude, afstuderende garde te vervangen. Laat van je horen! Wij verwelkomen jou volgend academiejaar graag in ons team.

mailen doe je naar box@hogent.be of bezoek onze facebookpagina

benieuwd naar meer? www.iamshotaro.com

33


Op de 11de Kunstboekenmarkt/beurs bieden gespecialiseerde boekhandels, antiquariaten, musea, galerijen en particulieren bieden hun beste boeken aan over beeldende kunst, fotografie, film, architectuur, literatuur, poĂŤzie enz. 01/05 plein aan smak & msk

markt

De gebouwen van de Vlaamse Opera hebben iets bijzonders: ze vertellen verhalen van het verleden, maar bruisen tegelijk van de activiteit. Tijdens een rondleiding nemen we u mee op een tocht voor en achter de schermen. 28/05 in de opera

Een spontane avond met Kommil Foo ten voordele van Amnesty International. 19/05 in NTG

muziek

rondleiding

Wouter Deprez. Plots was je er. Vijftig centimeter. Drie kilo. Drie kilo potentieel. Ssjjt! We zijn er voor je. Jij bent de toekomst. Je krijgt alle kansen. De wereld is hard. Trek je dat niet aan. Jij krijgt voorrang. Er worden nog kinderen geboren. Nu. En nu. Dat zijn de concurrenten. Er is weinig plaats... 15 & 16/07 in de capitole

comedy

Keuze uit recreatief Beachvolley of beachsoccer tornooi op de Blaarmeersen die omgetoverd worden tot Ghent Beach. 11/05 blaarmeersen

sport

Naar een Boombal gaan dat betekent swingen op moderne (live) folkmuziek... Grote troeven zijn de combinatie van een gemoedelijke sfeer op en rond de dansvloer, de laagdrempeligheid en je vindt er van jong tot oud. 07/05 in de centrale

dans

agenda

34

& muziek


woord sudoku

9 years Culture Club, de titel spreekt voor zich. Gent z'n geliefde danstempel wordt 9 jaar oud. Dat zullen we weer geweten hebben. Voor een goed, zweterig feestje allemaal richting ICC. That's the place to be. 30/04 in het ICC

medium sudoku

feest poĂŤzie

In 2010 werd Gerard Alsteens zeventig. Zijn alter ego, GAL, vierde zijn vijftigste verjaardag. Curieus vzw viert dat met een grote overzichtstentoonstelling met meer dan honderden originele tekeningen van politieke geschiedenis in BelgiĂŤ en de wereld. van 13/05 in archief universiteit gent

expo

sudoku In tegenstelling tot veel andere puzzels zijn sudoku's op te lossen door iedereen die bereid is zijn hersens enige tijd geconcentreerd te gebruiken en systematisch na te denken. Ook is het niet vereist enige wiskundige kennis te hebben, aangezien de symbolen geen betekenis hebben, behalve dat ze verschillend zijn. Andere symbolen kunnen ook.

35


’t studentenambtenèrke

blijven plakken in

Gent

Gent, je hebt er jaren gewoond, gestudeerd, geleefd, feest gevierd… Want Gent is de leukste, tofste en grootste studentenstad van Vlaanderen. Afgestudeerd… Terug naar je geboorteplaats???? Geen sprake van. Ik blijf. Want Gent… Gent leeft! Sommige studenten die in Gent blijven wonen ‘vergeten’ te veranderen van hoofdverblijfplaats. Ze huren een appartementje, maar blijven bij hun ouders gedomicilieerd. Daardoor kunnen ze in aanmerking komen voor een belasting op tweede verblijven – niet als student, wél na het afstuderen. De verrassing een extra belasting te moeten betalen is dan ook groot, zeker als ze daarenboven ook nog eens een “verhoogde belasting“ bovenop de gewone belasting moeten betalen omdat er “niet werd aangegeven”. Nochtans kan iedereen zeer eenvoudig Gentenaar worden. Wil je er helemaal bijhoren? Waarom word je niet echt een Gentenaar? Heel eenvoudig, verander je hoofdverblijfplaats. De gemakkelijkste weg loopt via het internet. Op www.gent.be kies je de handige link E-loket en de rest wijst zichzelf uit. Maar je kan ook binnenstappen bij de Dienst Burgerzaken of een dienstencentrum naar keuze. Of je stuurt gewoon een ➔- e-mail (bevolking@gent.be) ➔- fax (09 266 71 89) ➔- brief (Dienst Burgerzaken, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent). Daarin vermeld je dan zeker je naam, geboortedatum, oude en nieuwe hoofdverblijfplaats en beroep. Na een bezoekje van de buurtagent nodigt de Dienst Burgerzaken je uit om je grootste onderscheiding in ontvangst te nemen: Gentenaar, 2011! Welkom Gentenaar 2011! Namens het Gentse stadsbestuur ’t studentenambtenèrke, Gert Vandyck / www.studentingent.be / / studentingent@gent.be /

36


verliefd Van bij de eerste aanblik verloor ik mijn hart aan je. Dit had ik nog nooit meegemaakt. Ons eerste afspraakje aan het station… Ik kwam met de trein. Ik stapte af en je was bij me. Of was het ik die naar je toekwam? Om het even, we waren bij elkaar. Vanaf dat allereerste moment liet je me niet meer los. Je verraste me met al je kennis. Zoveel wijsheid. Je vertederde me met je levensverhaal. Ik hou van de manier waarop je jouw boeiende verleden vertelt, telkens opnieuw: in een park of langs het water, waar het ’s zomers heerlijk toeven is in de late avondzon, met je herinneringen die je als torens trots draagt. Elke dag opnieuw ontdek ik een ongekend pareltje in jou. Jouw kloppend hart heeft me veroverd. Ik hou ervan hoe je de mensen amuseert, hoe je hen iets bijleert, hoe je de drukte en al dat volk de baas kan. En ’s nachts maak je me helemaal gek. Wanneer de zon gaat slapen, dan ben jij nog lang niet moe. Omhuld door gedempt licht, beloof je me dat de nacht nog lang kan worden. Een avondje stappen of een intiem moment: alleen jij en ik… Nu zijn we samen. Straks niet meer. De gedachte om van jou gescheiden te leven, stemt me droevig. Je was er steeds voor mij en je ving me op wanneer het wat moeilijker ging. Ik zal je nooit vergeten. Ooit, als ik aan jou zal terugdenken met weemoed die mijn hart zal doen smelten, kom ik terug. Ja, ooit kom ik terug. Wie weet weer met de trein, wie weet voorgoed. Gent, ik hou van jou.

sophary ramaen master in bestuurskunde habe

- hogent

(2010)


Movies

Must

see door daphne ronse

In de 20ste eeuw werd de film een massamedium en dus ook steeds populairder. Vandaag de dag, een eeuw later, is de film onmisbaar in ons leven. Er worden in Hollywood per jaar minstens 600 films gemaakt en uitgebracht, dus het aanbod is enorm. Voor de filmleken en/of geïnteresseerden: hier vind je een kleine selectie ‘mustsee’ films van vroeger tot nu.

Penélope Cruz de hoofdrol speelt. Almodóvar werkt met heel wat flashbacks en de hoofdthema’s zijn jaloezie en schuld. Op Vlaamse bodem is er natuurlijk ook heel wat talent. De Zaak Alzheimer (2003 onder) en Loft (2010) zijn de absolute toppers. Sterke verhalen en vertolkt door de crème de la crème van de Vlaamse acteurs. Als je deze nog niet gezien hebt, dan moet je er dringend werk van maken!

het hart van de industrie Hollywood kunnen we ook niet over het hoofd zien. Dit jaar alleen al zijn er een paar goede films uitgekomen. Ik denk hierbij meteen aan Black Swan van Darren Arnofsky, hij is ook de regisseur van The Fountain en The Wrestler. Enkele jaren terug verscheen Wicker Park (2004) met Josh Hartnett in de hoofdrol. Deze film lijkt op het eerste gezicht een normaal liefdesverhaal zoals er zoveel zijn, maar het wordt op een onverwachte manier verteld. Dit is een prachtige film over liefde en obsessie die misschien vooral gesmaakt wordt bij het vrouwelijke publiek, maar die zeker nog even blijft nazinderen. Eén van de betere Amerikaanse regisseurs is Stanley Kubrick. Eyes Wide Shut (1999 - midden) is waarschijnlijk zijn bekendste film, met Tom Cruise, Nicole Kidman en Sydney Pollack in de hoofdrol. Het probleem is hier alweer: ofwel hou je ervan, ofwel kijk je de film zelfs niet uit. Het is een psychologische triller waarin een mengeling van droomwerelden, verleiding, angst en erotische scènes aan bod komen. Stanley Kubrick is een genie in het maken van tijdloze films. Het vraagt wel enige concentratie om je te verdiepen in zijn oeuvre.

De eerste op het lijstje is een topper uit de jaren ’50, namelijk Det sjunde inseglet (1957 - boven) van Ingmar Bergman. In deze Zweedse film gaat een man op zoek naar antwoorden over het leven, de dood en het bestaan van God. Ondanks de zwaarwichtige thema’s zit er toch heel wat humor in. Het is een zwart-wit film, maar dit maakt het eigenlijk nog beter. Bij Bergman werd voor het eerst in de filmgeschiedenis echt duidelijk dat men diepere en persoonlijke thema’s in film kon verwerken. Cinema werd volwassen en als medium serieus genomen.

lekker europees Een andere arthouse film die zeker aan te raden is: Fellini’s Roma (1972). Deze film van de Italiaanse filmmaker en -regisseur Federico Fellini is eigenlijk een moeilijk geval. Het zit namelijk zo: ofwel hou je ervan, ofwel vind je het vreselijk. Tot welke groep je ook behoort: je kan er eindeloos over doorpraten. Het is een heel fascinerende film omdat het hoofdpersonage Rome zelf is en niet Fellini zoals de autobiografische elementen doen vermoeden. Opvallend zijn ook de historische contrasten en de absurde humor. Mijn favoriete scène is wanneer er een modeshow getoond wordt voor de paus van kledij voor geestelijken. De ‘modellen’ dragen de meest excentrieke kleren en rijden soms zelfs op rolschaatsen en dit onder het toeziend oog van een bloedserieuze paus. Vergeet niet dat dit allemaal gemaakt werd in 1972, dat is al een reden op zich om deze film een kans te geven. Een andere bekende Europese regisseur die waarschijnlijk werd beïnvloed door Fellini is de Spaanse Pedro Almodóvar. Deze behoren toch zijn betere: Volver (2006) en Los Abrazos Rotos (2009). Het kan geen toeval zijn dat in beide films de prachtige

animatie telt Het valt niet te ontkennen dat er de laatste jaren ook heel wat goede animatiefilms zijn verschenen die zowel bij jong als oud in de smaak vallen. Mijn persoonlijke favoriet is Ice Age (2002), die al heel wat prijzen won. De volgende Ice Age films blijven ook goed, dit in tegenstelling tot Shrek. De eerste Shrek (2001) blijft de beste, de volgende zijn helaas flauwe afkooksels. Volgens mij behoudt een succesfilm zijn magie beter wanneer er geen deel 2 (3, 4 of 5) van gemaakt wordt. De meeste van deze films staan trouwens ook in het boek 1001 movies you must see before you die, geschreven door Steven Jay Schneider. door daphne ronse

filmplateau

38


woordje van

Bert Hoogewijs Het academiejaar 2010-2011 loopt op zijn laatste benen en dat is traditioneel het moment waarop we onze studenten vooral gerust moeten laten, want de blok is begonnen en er wacht jullie straks dus een pak examens. Je zou dus denken dat alles zijn gewone gangetje gaat, maar uit het middenblok in deze Box hebben jullie al begrepen dat er toch wel wat roert in de instelling waar jullie studeren. Een nieuwe lente brengt dit jaar dus ook echt een nieuw geluid, dat alles te maken heeft met de herstructurering van het hoger onderwijs. Op termijn komt er, zoals jullie al weten, een hervorming waarbij de academisch gerichte bachelors en masters, behalve die in de kunsten, naar de universiteiten gaan. Zo’n hervorming gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere en alle knopen zijn ook nog lang niet ontward, maar dat er zo’n herschikking komt, staat wel als een paal boven water. Als hogeschool kun je dan twee dingen doen: rustig achterover leunen en wachten op wat er op je afkomt of proactief zelf de teugels in handen nemen en anticiperen op de nieuwe situatie waarin je instelling zich straks bevindt. Het bestuur van de Hogeschool Gent, jullie hogeschool, heeft duidelijk voor de tweede weg gekozen. We laten er dan ook geen gras over groeien en willen vanaf volgend academiejaar al een serieuze voorsprong nemen op wat er ons te wachten staat. Daarom starten we het academiejaar 2011-2012 met een vernieuwde structuur, niet meer vanuit dertien departementen, wel vanuit acht faculteiten. Drie gewone faculteiten, en een school of arts waarin de kunsten een plaats vinden: KASK en Koninklijk Conservatorium dus. Die vier faculteiten zullen ook later de kern van onze instelling blijven vormen. Daarnaast zijn er vier geassocieerde faculteiten die zich voorbereiden op een werking in de universiteit. Zul je daar als student dan gevolgen van ondervinden? Dat hoop ik wel, want de reorganisatie moet zorgen voor een optimalisering bij het inzetten van personeel en op die manier een meerwaarde creÍren die de basis van onze werking moet versterken. Die basis is en blijft het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs met een focus op praktijkgerichtheid, waarbij ook in de toekomst het onderzoek een belangrijke rol blijft spelen, ook in onze professioneel gerichte bacheloropleidingen. Daarbij zullen we in onze communicatie naar de studenten en naar de toekomstige studenten de nadruk leggen op waar het voor jullie echt over gaat: de opleidingen. De hele administratieve structuur die daar rond opgebouwd wordt is evenwel ook belangrijk. Want een goede organisatie van ons onderwijs is essentieel om onze missie te blijven waarmaken: excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Kortom: we streven er meer dan ooit naar het beste van het beste aan te bieden om jullie een uitstekende opleiding te geven. Dat is wat jullie in de eerste plaats van ons verwachten en dat is ook waar jullie recht op hebben.

bert hoogewijs algemeen directeur 39


Boxmagazine april 2011  
Boxmagazine april 2011  

Het studentenblad van de Hogeschool Gent, april editie 2011

Advertisement