Page 1

Mejls-Orten-Tinghøj Friskole Mejlsvej 45 6800 Varde Tlf.: 75261216 Fax: 75261244 E Mail: info@mot-friskole.dk Hjemmeside: www.mot-friskole.dk

April

Nr. 107

Indhold i dette nummer: Ekstraordinær generalforsamling Præmiespil Forår på Friskolen International uge Lejrskole Sommerferie NKN siger farvel Ventelister Glemt tøj Referat fra generalforsamlinger Bestyrelserne Arbejdsdag Kyllinger Børnehaven på tur B-uger Konfirmation Højbede Svenskerne kommer Arne - 50 år Madordning Kalender

17. årgang

2009


Præmiespil Udtrukne nr. i april: 1. præmie: 2. præmie: 3. præmie:

00337 00266 00412

00174 00064 00397

00078 00259

00307 00253

00216


Forår på friskolen De sidste to uger før påskeferien var et par usædvanligt aktive uger. I Bskema perioden blev der arbejdet på tværs af fag og klasser. Det giver nye sociale kontakter for børnene, og værksteds-undervisningen giver lærerne mulighed for at variere læringsstilene. Endelig fik vi afprøvet en periode med morgen-løb for hele skolen. Det var en dejlig start på dagen, så måske skal det gentages næste gang, der er B-skema. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Sakskær Maskiner/familien Albæk og Tinghøj Service Udlejning/ Svenning Kjær Pedersen for de gule sikkerhedsveste til alle eleverne. For 6. klasse var B-ugerne optakten til deres store forestilling: Bølle Bob. En meget vellykket opførelse til skolefesten. Til lykke med det, 6. klasse. Endelig blev det påskeferie, men for forældrene blev det Arbejdsdag. Som sædvanligt blev der renoveret, malet, lagt fliser, flyttet jord, skiftet vinduer….. Tusind tak til Støtteforeningen og alle forældre for indsatsen. Det pynter og gør skolen og børnehaven endnu mere tiltrækkende. Nu er vi så i gang igen efter påsken med det sidste træk frem mod sommerferien. Der er 11 uger tilbage, så det vi ikke har fået lært børnene endnu i år, skal vi snart have gjort noget ved.

International uge. I uge 22 tager 7. klasse til England og 6. klasse får besøg fra Sverige.

Lejrskole. Fra den 9. til 12. juni tager hele skolen til Velling Friskole, som ligger tæt på Ringkøbing. Traditionen tro, vil vi gerne have en gruppe madmødre/ fædre med på turen. Kontakt kontoret og bliv skrevet på listen. Et par af de rutinerede hjælpere indkalder så til et planlægningsmøde engang i maj.

Sommerferie. Skolens sommerferie er fra den 27. juni til den 11. august. SFO har lukket uge 29, 30 og 31. Børnehaven har lukket uge 30 og 31.

Niels Kristian siger farvel. Fredag, den 19. juni kl. 18:30 har bestyrelsen besluttet at lave en reception/ fest. Tidspunkt og form meddeles senere, men jeg glæder mig til at se både nuværende og ”gamle” forældre, og alle andre, som har lyst til at møde op.


Ventelister. Jeg vil gerne opfordre forældre i området til at få deres børn skrevet op på ventelisterne både til Naturbørnehaven og til Friskolen. Det giver os en god sikkerhed for fremtiden, når vi kender børnetallet nogle år frem. Så ring til kontoret, eller kom indenfor ved lejlighed.

Glemt tøj. Vi har efterhånden fået et bjerg af glemt tøj samlet sammen. Det nyeste står på gangen ved musiklokalet, og så står der en række sorte plastiksække på loftet. Endelig står der noget, som er endnu ældre i kælderen under nr. 47. Kom og gør et overraskende fund. Tøj, som ikke er afhentet til sommerferien bliver sendt til Røde Kors.

Støtteforeningens Generalforsamling den 25. marts 2009 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bjarne Jørgensen blev valgt til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt. Stemmetællere: Inger Knudsen, Jette Poulsen og Jan Sørensen blev valgt. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. Steen Sigersted aflagde beretning, og henviste til Friskoleposten hvori beretningen var trykt. Beretningen blev godkendt. 3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse. Steen Sigersted gennemgik regnskab, som viste et underskud på 402.263,37 kr. Af regnskabet fremgik det, at den nye børnehave har kostet 748.872,36 kr. lidt mere end forventet, men byggeriet havde uforudsete udgifter til bl.a. sand, faskiner, belægningssten m.m., men alt i alt et flot resultat til en billig m2-pris. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af medlemskontingent. Støtteforeningens kontingent fortsætter uændret med 100 kr./person og 200 kr./par.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På grund af vedtægtsændringer er alle på valg. Valgt til bestyrelsen blev: Grethe Bang Jensen Johnny Clausen Keld Christensen Frank Andreasen Inge Aas Jacobsen Valgt til suppleant blev: 1. suppleant Steen Sigersted 2. suppleant Dorthe Bjerg Pedersen 6. Valg af revisorer. Jørgen Engelbrecht og Karsten Berg blev valgt. 7. Indkomne forsalg Der var ingen indkomne forslag. 8 Evt. Steen Sigersted orienterede om legepladsudvalget, udvalget vil søge om tilskud hos Realkredit Danmark som har en ”Kloge m2 pulje”.

Støtteforeningens bestyrelse Formand: Frank Andreasen Næstformand: Johnny Clausen Kasserer: Grethe Bang Jensen Sekretær: Inge Aas Jacobsen Bestyrelsesmedlem: Kjeld Christensen

Arbejdsdag 4. april 2009 På en dejlig forårsdag mødte ca. 85 personer op til arbejdsdag på friskolen, der var mange opgaver at gå i gang med bl.a. udskiftning af vinduer i gymnastiksalen, beskæring af buske og træer, diverse arbejder på engen, malearbejde. Traditionen tro frokost i skolegården med stort ta’ selv bord. En god dag på friskolen, hvor mange opgaver blev løst. Mange tak til alle som deltog og tak for lån af maskiner. .


Børnehaven på tur I påsken blev alle bænkebidere inviteret over og se påskelam hos Jørgen og Marie. Det var smadder hyggeligt. Der var nogle små lam der kun var ca. 4 dage gamle, de var rigtig søde og de var helt bløde at røre ved. Tak for en rigtig god dag.

Børnehaven holder åbent hus torsdag den 14. maj fra kl. 14 - 18


Billeder fra skolefest


Konfirmation Følgende af Friskolens elever skal konfirmeres i Sct. Jacobi Kirke søndag den 26. april kl..9:00: Simon R. Andersen, Ringkøbingvej 213 Dominika Bitsch, Grøntoften 12 Maria Jul Jessen, Langhedevej 24 Mark O. Jørgensen, Grøntoften 15 Stephanie Høj Larsen, Irisvej 33 Janne Lauridsen, Stilbjergvej 66A Louise Nøraa, Mejlsvej 29 Gustav Høgh Olesen, Rosengårdsvej 76 Casper F. Rasmussen, Armvangvej 1 Martin Ravn Stein, Elinelundvej 6 Frederikke Søndergaard, Grøntoften 1 Maja Thomsen, Ringkøbingvej 176 Rebecca Vigsø, Stilbjergvej 58 Kristian Ølgod, Stilbjergvej 17

Højbede Her er skolens nye køkkenhave og 6. kl. ser frem til en frugtbar sommer med høje solsikker, kæmpe græskar og de længste gulerødder. Men de mangler redskaber, så hvis I har et eller andet liggende i garagen, som I ikke bruger (f.eks. en spade) vil 6. kl. og skolen være meget taknemlige. Mange grønne hilsener 6. klasse


Svenskerne kommer… 6. kl. får fra den 25.5 – 30.5. besøg af 22 elever og 4 lærere/forældre fra Jernvallsskolan i Sandviken, Sverige. Siden 4. kl. har eleverne udvekslet breve, hvor de har fortalt om deres hverdag og fritidsinteresser, kort sagt dansk kultur. I løbet af den uge svenskerne er her, skal de selvfølgelig være sammen med vores 6. kl. noget af tiden, de skal ud på rigtig mange ture og opleve området her omkring. Overnatningen sker dels på skolen og dels privat. Det bliver en spændende uge som vi glæder os meget til. Gitte Møller

Hip - Hip - Hurra Arne bliver 50 år fredag den 17. april. Til lykke fra os alle

Referat fra Friskolens generalforsamling Tusinde tak til alle, som mødte frem til de 2 generalforsamlinger. Det er dejligt, at der er så stor en opbakning, og at vores forældre ønsker at deltage aktivt i skolens aktiviteter. Vores vedtægter fik den endelige godkendelse, og vi håber, at ministeriet nu kan give dem det længe ventede stempel, nemlig GODKENDT. Vi fik også præsenteret vores nye leverandør af mad til vores 2 maddage, og fik en lille undervisning i, hvordan det fungerer. Vi håber, at alle vil tage godt imod ordningen, som starter til maj. Valget til vores bestyrelse er lidt omstændigt efter de nye vedtægter, men Bjarne Jørgensen førte os sikkert igennem. Det er dejligt, at så mange er villige til at deltage i skolearbejdet. Forældrekredsen valgte at stemme Jens Toft Kristensen ind i bestyrelsen, og Torben Møller Kristensen blev valgt til suppleant. Skolekredsen genvalgte Lisbeth Linding og Anne Christensen blev suppleant. Velkommen i bestyrelsen til Jens og samtidig stor tak til Lars Flycht, som har valgt at stoppe i bestyrelsen. Vi skulle også sige farvel til vores tilsynsførende gennem flere år Svend-Åge Hansen, og her blev Jens Peter Olesen fra Varde valgt i stedet.


Vi kunne desværre ikke præsentere vores nye skoleleder på mødet, men vi glæder os meget til at kunne gøre det, på den ekstraordinære generalforsamling den 30 april, mon ikke der vil komme en del for at se og høre den nye leder fortælle lidt om sig selv. Vi håber at se mange af jer. Formand Birgit Hansen

Skolens bestyrelse Formand: Birgit Hansen Næstformand: Jørgen Søndergaard Sekretær: Morten Thaysen Lisbeth Linding Jens Toft Kristensen

Ad hock udvalget Der er stadig godt gang i udvalget, som prøver at få en hal bygget ude på marken. Vi skal nu have undersøgt skolens driftsøkonomi til bunds for at se, hvor mange penge skolen selv kan give til projektet, og samtidig skal vi have undersøgt, hvor meget vi kan låne hos kreditforeningen. At vi også skal have søgt fonde, er vi godt klar over, så er der nogen af jer, som har erfaring med dette eller kender til nogle fonde, som vi skal huske at søge ved, så sig lige til, også hvis der er nogen, som har en god ide til en aktivitet, som kan kaste lidt penge af sig.

Ny madordning fra 1. maj Fra 1. maj vil skolemaden blive leveret fra Poghøj i Oksbøl. (Poghøj.dk klik på frokostbutikken). Maden skal bestilles på nettet fra et velassorteret menukort og betales samme sted. Har man ikke PC, kan man henvende sig til Inger på kontoret, der så vil være behjælpelig. Eneste minus ved dette arrangement er, at der ”kun” leveres mad til middagsfrikvarteret, men der er åben i frugtboden i 9:30 frikvarteret. Skolemaden leveres tirsdag og torsdag, da der er svømning om onsdagen.


Kalenderen 17. april: Arne Hansen - 50 år 17. april Cirkus ved Friskolen 23. april: Helle Kjærskov og Steen Dyrvig inviterer til Sct. Jacobi 26. april: Konfirmation 27. april: Blå mandag 27. april: Lærerne besøger Velling Friskole 30. april: Ekstraordinær generalforsamling 13. maj: Bestyrelsesmøde 14. maj: Åbent Hus i Naturbørnehaven 24. - 30. maj: 7. kl. England 25. - 30. maj: Besøg fra Sverige 3. juni: Børnehaven overnatter på engen 4. juni: 1. kl. Grill/Engen 4. juni: 6. kl. Grill/Engen 5. juni: Grundlovsdag. Skole, SFO og Børnehave lukker kl. 12:00 9. - 12. juni: Lejrtur til Velling 15. juni: Bestyrelsesmøde 18. juni: 3. kl. Grill/Engen 19. juni : Reception - Niels Kristian Nørregård 23. juni: Idrætsdag med Blåbjerg 25. juni: Klasselærerdag 26. juni: Sidste skoledag 27. juni - 11. august: Sommerferie

Friskolepost 107  
Friskolepost 107  

Skolens blad

Advertisement