Page 1

Zin

~1~

54046000177


...อย่ามองคนที่ภายนอก บางคนหน้าตาไม่ดีแต่จิตใจเขาอาจจะดีเลิศ ต่างจากคนที่มีหน้าตาที่ดีแต่มีจิตใจที่ชั่วช้า...

~2~


ABOUT Work [] 50 vocabulary [] web 1.0 -2.0 [] Lnto grphic [] cd cover [] story board [] said that ‌.

~3~


50 Vocabularies 1. Log IN :เป็นการเข้าสู่ระบบการใช้งานเชื่อมต่อโปรแกรม 2.LogOut :หยุดการเชื่อมต่อหรือการติดต่อ 3.Social Network หมายถึง สังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณหาเพื่อนบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ ง่ายๆ 4.QR Code ก็คือรหัสชนิดหนึ่ง หรือที่กันว่า Quick Response (การตอบสนองที่รวดเร็ว) หรือที่นิยมเรียกก็คือ QR Code 5.E-book คือ หนังสือในรูปแบบของสื่ อดิจิตอล โดยเราสามารถโหลดจากเว็ป ต่างๆเข้ามาใน คอมพิวเตอร์เพื่อ อ่าน โดยที่เราไม่ต้องอ่านหนังสือแบบเป็นเล่ม 6.E-learning คือ การเรียนการสอนโ ดยผ่านสื่อ อิเล็ก ทรอนิกส์ เช่นการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านโปรแกรมอินเตอร์เน็ต 7.E-Service คือ การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้ internet เป็นส่วนเกี่ยวข้องเช่น การใช้ทางสายการบิน ใช้ในการจองตั๋ว 8.E-Mail คือ เป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการเขียนจดหมายส่งหรือรับข้อความผ่าน ทางเครือข่ายเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9. E-commerce การดําเนินธุรกิจโดยใช้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ ธุรกรรมเ กี่ยวกับเชิง พาณิชย์ เช่น การกระจาย การผลิต การตลาด การขายเป็นต้น 10.E-banking คือการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินซึ่งต้องทําที่ธนาคารเช่น โอนเงิน ฝากเงิน เช็คยอดเงิน เป็นต้น ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ~4~


11.E-map เครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต คือ แผนที่ ทําให้สะดวก และง่ายต่อการเดินทาง เวลาต้องการที่จะเดินทางไปไหนก็สามารถเปิดดูใน E-map ได้ 12. Animation คือ "การสร้างภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการนําภาพนิ่งมาเรียงลําดับกัน และ แสดงผลอย่างต่อเนื่องทําให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อ นไหวในลักษณะภาพติดตา 13. Hyper Text เป็นการจัดการหน่วยสารสนเทศในการติดต่อ ที่ผู้ใช้เลือกสําหรับสร้าง โดย มีลักษณะเช่นเดียวกับการเชื่อม (Link ) หรือ hypertext link 14. Check in คือการบอกพิกัด สถานที่ต่างๆ เพื่อในรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน ตําแหน่งไหน 15. Copyrightคือลิขสิทธิ์ของผลงานที่ห้ามดัดแปลงเช่น ซีดี ดีวีดี ภาพยนตร์ 16. Copyleftคือสัญญาอนุญาติที่ยอมสละสิทธิบางอย่างที่ได้รับการคุ้มครองออกเผยแพร่ ได้บางส่วน 17 Digital native คือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดในเทคโนโลยีดิจิตอลถูกใช้อย่างกว้างขวาง อย่างเช่น วัยเริ่มทํางาน นั กศึกษา นักเรียน ที่มีความคุ้นเคยในการใช้ในโลกอ อนไลน์ สังเกต ได้จากการพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยทุกที่และสร้างบุคคลิกของตนเอง 18. Google maps. คือ บริการของGoogleที่ให้บริการเทคโนโลยีด้านแผนที่ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายและข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่น อย่างเช่น กานรับ จากสันญาณดาวเทียม เช่น การจราจร-ภาพถ่าย-สภาพอากาศ-ภูมิประเทศ 19 Google transiate คือ เป็นที่บริการแปลภาษาออนไลน์ฟรี ได้ทุกภาษา 20 Google Earth คือ เป็นโปรแกรมภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ ผังเมือง 21. คําร้องขอเป็นเพื่อน Friend Reguest = พอเราเข้าหน้า facebook เสร็จ เรากดไปที่ มุมซ้ายมือแล้วคลิกตรงไอคอนรูปคนดูว่าใครแอดมาบ้าง แล้วกดรับเพื่อนได้เลย ~5~


22. การแจ้งเตือน Notification = การแจ้งเตือนไอคอนจะอยู่ใกล้ๆกับคําขอร้องเป็นเพื่อนจะ มีไอคอนเป็นรูปโลก คลิกดูเพื่อดูความเคลื่อนไหว Facebook ของเราว่ามีอะไรบ้าง 23.Update status=การแชร์ข้อความใหม่บนเฟสบุ๊คให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น เราทําอะไรที่ไหน อย่างไร 24.Sort = ข้อความการโพสหน้าวอ มีข่าวเด่น คือ การโพสขิคนที่เราเข้าไปดูบ่อยๆ ส่วนข่าว ล่าสุด คือ ข้อความที่โพสตามวันและเวลา 25.LIKE = ถูกใจ (เป็นสิ่งที่เพื่อนหรือบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อนมากดถูกใจตาม ข้อความโพส วีดีโอ รูปภาพ หรือ อื่นๆ) 26.Account Setting = ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ (มีไว้เพื่อตั้งค่าข้อมูลของ"Facebook"อย่างเช่น สถานะความโสด หรือไว้ตั้งค่าวันเกิด และอื่นๆ ตามข้อมูลของเรา) 27.Privacy setting ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว คือ ผู้ใช้สามารถกําหนดความเป็นส่วนตัวได้ มากขึ้น เพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาการโพส แท็กรูป ข้อความจากผู้ใช้งานคนอื่นแบบ มั่วๆ 28.Mutval friend มีเพื่อนร่วมกัน คือ การมีเพื่อนร่วมกันบน Facebook จะบอกจํานวน ของเพื่อนที่เรามี ว่ามีจํานวนเท่าไร 29. Change cover = เปลี่ยนภาพหน้าปก คือ เราสามารถเปลี่ยนภาพหน้าปกข้างบนเพื่อ ความสวยงามของfb ของเรา 30.ACTIVITY LOG เป็นข้อมูลบันทึกความเคลื่อนไหวของเราว่า เคยไปคอมเมน ใครมา บ้าง, กด Like รูป, เล่นเกม, โพสรูปภาพ, check-in ที่ไหน และอื่นๆ อีกมากมาย 31.Activity redent กิจกรรมล่าสุด = เราสามารถเห็นเพื่อนของเราว่าเพื่อนเราทําอะไรบ้าง ในแต่ละวัน ~6~


32 HOMEหน้าแรก คือ เมื่อเรากดเข้าไปที่หน้าแรกภายใน FBมันก็จะขึ้นหน้าหลักของเรา และเราสามารถเห็นเพื่อนๆทุกคน ว่าทําไรอะไรบ้าง 33 Close friend เพื่อนสนิท คือเพื่อนที่เราต้องการติดตามข่าวสารมากที่สุด สามารถตั้งให้ แจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนก็ได้ครับ 34 Add a description คือ เพิ่มคําบรรยายให้กับภาพที่เราโพสว่าเราต้องการสื่อสารอะไร 35.เพิ่มสถานที่ (ADD LOCATION) เป็นการบงบอกเพื่อนของเราที่อยู่ในเฟสให้รู้ว่าอยู่ สถานที่ใด 36.แสดงความคิดเห็น(COMMENT)เป็นการแสดงความคิดเห็นของเราตามสถานะของ เพื่อนหรือรูปของเพื่อน 37.สร้างกิจกรรม Create eventการสร้างกิจกรรมใน Facebook ซึ่งตําแหน่งจะอยู่ด้านบน ขวาเราสามารถ ใส่ชื่อกิจกรรม รายละเอียด สถานที่ เวล าเริ่ม เวลาสิ้นสุดงานและที่สําคัญ เราสามารถเชิญชวนแขกเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมนั้นๆ 38.ดูทั้งหมด SeeAll เราจะพบ"ดูทั้งหมด SeeAll" ได้ในหลายจุดที่มีพื้นที่จํากัดในการ แสดงเช่น แท็บแสดง "การขอร้องเป็นเพื่อน Friend requests"เป็นต้น 39. ภาพตัวอย่าง(Preview) ความหมาย เป็นการจําลองภาพ ให้เห็นก่อนที่จะออกสู่ สาธารณะ 40.สร้างกลุ่ม(add Group) ความหมาย คือการสร้างกลุ่ม เป็น )ประมาณว่า เราสร้างกลุ่มให้ เพื่อน ได้คุยกันอย่างส่วนตัว 41 เรื่องราวสําคัญ (Hight-Light) คือการทําให้เกิดจุดเด่นหรือจุดสนใจในโปรไฟล์ของเรา เอง(จําเป็นต้องใช้ FaceBook Timeline) จึงจะสามารถตั่งค่าHight-Light ได้ ~7~


.42 การติดตาม (Subscribtion) คือการ ดูของมูลข่าวสาร ของบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อนเราก็จะ สามารถเห็นขอมูลข่าวสารของบุคคลนั่นๆได้ 43. (Junk) ขยะ ขยะที่อยู่ใน mail ที่เราสามารถเรียกกลับมาได้ ถ้าลบต้องลบ 2ครั้ง ทั้ง mail และ ถังขยะใน mail 44.(Chat) สนทนา เป็นบล็อกที่สามารถเขียนโต้ตอบกัน ทั้ง ลับ-หรือเปิดเผย 45.Message คือ การรับส่งข้อความระหว่างเรากับเพื่อน สามารถสร้างเป็นกลุ่มได้ 46.Re-tweet คือ เป็นการอ้างอิงข้อความ tweet ของบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้สาระสําคัญขาด หายไป 47.Tweetple คือ บุคคลที่ใช้บริการทวิตเตอร์ 48.Direct message คือ การรับส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่นด้วย message แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้คนนั้น จะต้องมา follow เราก่อน

direct

49. Following บุคคลที่เราติดตามข้อความในบล็อกทวิตเตอร์ของเขา/เธอ คือ คน หรือ account Twitter ของคนอื่น ซึ่งอาจจะเป็นคนรู้จักของคุณ หรือเป็นใครก็ได้ในโลกใบนี้ที่ คุณสนใจอยากติดตาม 50. Follower แสดงจํานวนบุคคลที่ติดตามข้อความในบล็อกทวิตเตอร์ของเรา

~8~


Animation

Click http://pic.free.in.th/id/0029d97a3f6d6f7ca878361dedb71666

~9~


web 1.0

Web 1.0 เป็นเว็บสมัยดั้งเดิม เป็นเว็บที่อยู่ในสมัยยุคแรกที่ internet กาลังดัง เพราะไอ้เจ้า "web1.0" ตัวนี้นี่แหละที่ทาให้โลกของ internet ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะ "web1.0" เป็นเว็บไซต์ที่ นาเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ด้านต่างๆ ที่เราอยากรู้ ซึ่งจะส่งเนื้อหาต่างๆ ขึน้ หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพียงเดียวเพื่อนาเสนอผู้ที่มาเข้าชม พูดได้ง่ายๆ "web1.0" ก็คือเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราเปิดเพื่อเป็นการสืบ ค้นหาข้อมูลในการทางานนั่นเอง ในทฤษฎีของการสื่อสารถือว่าเป็นการสื่อสารทางเดียว (one-way communication) เพราะไม่มีการตอบรับจากผู้ที่ได้รบั ข้อมูล

~ 10 ~


Web 2.0

Web 2.0 เป็นคาที่ถูกนิยามขึ้นโดยบริษัทที่ทาเกี่ยวกับ Media ของอเมริกาที่มีชื่อว่า "O'Reilly Media" ในปีค.ศ.2004 ซึ่ง "web2.0" นี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกรวมๆ เกี่ยวกับการใช้งาน "internet" ที่มี การก้าวเข้ามาสู่ยุคที่ 2 ที่มีพื้นฐานการให้บริการเป็นหลัก และมีรูปแบบการใช้งาน "internet" ที่ เปลี่ยนไปหรือกล่าวได้ว่าเป็นสังคม "network" ที่ผู้ใช้ "internet" มีส่วนรวมในการสร้างมันขึ้นมา ซึ่งเป็นการสะท้อนความต้องภายในของผู้ใช้อย่างชัดเจน

~ 11 ~


Lnto grphic

~ 12 ~


CD Cover

~ 13 ~


STORY BOARD

~ 14 ~


~ 15 ~


said that …. อ.อายเป็นอาจารย์ที่น่ารักเว่อร์ เฮฮาตลอด ขอบอกว่ารักอาจารย์มากอะ ถึงอาจารย์จะดูรั่วๆ แต่ก็สอนเก่งมากเลยค่ะ เรียนด้วยแล้วไม่เครียด ทําให้ อยากเรียนกลับอาจารย์อีก ขอให้อาจารย์น่ารักๆแบบนี้ตลอดไปนะค่ะ

~ 16 ~

น.ส.ปฏิญญา บางสำรวจ  

5404600177

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you