Page 23

B.K. PUDS JUBIlÆUMS CUP 2003 Bowling Nord

Praktiske oplysninger Tilmelding: www.puds.dk eller til B.K. PUDS tlf. 86 28 02 02 Med oplysning om navn, adresse, evt. klub, evt. licensnummer, samt hvilken række man ønsker at stille op i.

evt. registreret gennemsnit,

Alle spillere i stævnet er underlagt DBwF's generelle spilleregler. Der skal spilles i reglementef\ ret klubdragt ved licenserede bowlere. Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt under spillet. Hvis flere spillere i indledende runde har samme keglefald indplaceres deres resultater i resultatlisten på følgende måde: Mindst handicap, antal strikes, spares, lodtrækning. Stævnet er godkendt afDBwF ogJBU. Stævnet er snittællende. Gyldigt licenskort skal fremvises.

Starttider: Torsdag den 29. Maj Kl. 9, 10, 11, 12 - olie - 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 - olie - 18, 19, 20 og 21

r>.

Fredag den 30. Maj Kl. 9, 10, 11, 12 - olie - 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 - olie - 18, 19, 20 og 21 Lørdag den 31. Maj Kl. 9, 10, 11 - olie - 12.30, 13.30, 14.30 - olie - 16, 17 og 18 Søndag den 1. Juni Kl. 9, 10, 11 - olie - 12.30, 13.30, 14.30 - olie - kl. 16.00 Finaler Søndag den 1. Juni Præmieoverrækkelse

Kl. ca. 17.30 - TAKFOR I ÅR OG PÅGENSYN

Starterne lørdag og søndag har fortrinsret til starter udenbys fra. Hurtig tilmelding er ønskelig, da ledige baner vil blive suppleret op med ulicenserede efter den 1. Maj Tilmelding er bindende og startgebyret vil blive opkrævet såfremt man udebliver.

spillere

Forplejning: Der er tilknyttet cafeteria til Bowling Nord, hvor der foruden almindelige cafeteriavarer, kan købes dagens ret.

23

Profile for Bowleren

Puds Jubilæums Cup 2003  

Puds Jubilæums Cup 2003  

Profile for bowleren
Advertisement