Page 8

senere godkendt af repræsentanterne på landsmødet - en ide om at bladet skulle udkomme hver I-l. dag i sæsonen. Del blev omdelt af postvæsenet via Avtspostkomorer, og havde jolm jorgensen som ansvarshavende redaktør. Han oprettede med der samme en landsredaktion. i hvilken Jørge!, Højager dækkede stoffet fra København. POllI Skovgau"d det jydske, John selv det sjællandske og fynske medens Jan Donde tog sig af alt vedførende ungdomsbowling. Senere korn i Jyl-

BOWLEREN

land Per RclSlnussen til og på Fyn Willy Hansen, medens Jørgen Højager i København blev afløst af Bølge og Milred Holm. Bladet fungerede som en velsmurt maskine til forbundsledelsen i 1977 afbrød samarbejdet og indstiftede et A4 blad, som skulle komme en gang om måneden i sæsonen. Her det første nummer. daleret 5. januar 1972 og med en af landets bedste spillere John Hansen, IIfascoL. SBU, som just havde vundet det lokale julestævne med fine 828 over 4 serier. BOWLEREN var så navnet, og i sine indledende bemærkninger til dette nye skrev -jør blandt andet "Undertegnede er dybt rort over den fantastiske velvilje han har modt på sin vej ud efter medarbejdere. som han har kunnet tilbyde en pokkers masse arbejde og ikke en skilling!"

folk roede over Vesterhavet til England i halvtredserne. Klubben fik som formand jolmjørgensen, der fungerede som sådan i 15 år.

DEN FØRSTE KLUB I PROVINSEN ns ••••• ~_ ,-,,-

Vikingebyen gik forrest

o-.;:t.~'iItr'Ø ~ø~~1b!.i.Mf1e:'->H~~t

••.

----~~~

~_'~"lrCfAI>"1f!)._ •• ~r""'_~'"<ift

Of~.,~~...., n.t~I:I'UW""""'''~ "~~,~~'.k~ ~."'<CMoft

~_

)~_

•••••••

•••.tf""""""'4otpo. ••..

~...,4iØt..,..

-*.~øb~'" .p, •...• ,..-~~ __ ~

•• -.-tIfG

••••• ICM'!. •••••••••

~;oo~L

•.•...,.,.irIk.~

Bowling var af helt naturlige årsager, fra starten omtrent forbeholdt københavnere. Men i 1962/63 begyndte en pæn flok fra frederikssund at dyrke spillet - anført af en af de bedste på det tidspunkt, Werner Siwert, som netop var bosiddende i vtkmgebyen. Man var med i den københavnske turnering, og stiftede i 1963 den første klub udenfor København, Hugin. Opkaldt efter det skib. som lokale tømrere havde bygget og lokale

løvrigt udviklede bowlingsporten sig enormt i Frederikssund, og den var, i arene efter, at den nye hal var indviet, da også den sportsgren, som havde langt de fleste aktive voksne udøvere i den lille by.

Og så har vi også billard, pool, dart og masser af godt humør.

På gensyn

~-

r

_

. .•.

~:

. -

-.

~

r

-.

~-

HORSENS BOWLING CENTER AS Strandkærvej 87 ,8700 Horsens TI!. 75645655· Fax. 75645589

I

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement