Page 5

populære

overborgmester

på denne

strålen-

bowlingsporten.

for han ville ind i Dansk

de dag, hvor optimismen var i højsædet og

Idræts-Forbund og på den måde give spor-

forvenmingeme store. Så store, at den lokale organisation, Københavns Kegle- og Bowlingunion satte sig på alle 8 baner - alle dage og genudlejede dem til den stigende kreds af folk, som ville bowle. Et engagement, som man dog snart fik nok af og afviklede el par

ten et blåt stempel. Kurt Christensen gik til opgaven med en enOID1 energi i. de 6 år, han var forbundets førstemand. Det skulle der sandelig også til, både af fysiske og psykiske grunde. Den fysiske derved, at man trods alt ikke var så mange og al de der var, simpelt hen måtte knokle med den organisatoriske del af sporten omtrent fra morgen til aften. Det psykiske i, at Kurt Christensen ville være foregangsmand i relation til omgivelserne og inspirator for sine medarbejdere. Noget af det mest imponerende ved Kurt Christensens arbejde var, udover løsningen af de helt konkrete arbejdsopgaver og resultaterne, at han straks fra starten tænkte i landsbaner. Hans baggrund var ærkekøbenhavnsk, og man kunne frygte. al han i sin daglige gøren og laden ville få svært ved at frigøre sig for interesser med skelen til København. Situationen var ikke bedre af, at hele det nyvalgte forretningsudvalg bestod af personer, med licenser i klubber øst for Storebælt. Udmærkede mennesker - bevares men hvad med helheden> DEl\: sørgede Kun Christensen for. Han fartede land og rige rundt, han var her og der og alle vegne. Sagde ja hver eneste gang, der blev kaldt - om det så var 5. gang i DEN uge man ville se og høre ham ude omkring. Han prædikede dansk bowling - og hans meninger, og evne til at se sammenhængen, er den dag i dag den overordnede baggrund

år efter, Rossini Bowlinghalled en krank skæbne. En aprilalten i 1968 brændte hallen ned til grunden, men som ved et mirakel, kom "k-un" en halv snes af de, der opholdt sig i den propfyldte bowlinghallenere til skade. Hallen blev genopbyggel og endda udvidet, men af økonomiske grunde blev den nedlagt i 1986. Banerne gik dog ikke til grunde. De ligger såmænd i Garath Bowling - hallen ved Sjællandsbroen i København.

DEN FØRSTE FORMAND

Han havde hjertet, energien og overblikket På den stiftende generalforsamling, 10. december 1967, valgte forsamlingen som en helt naturlig ting, den dengang 48-årige KLlrt Otristensen til forbundets første formand. En mand af folket, men med en betydelig organisatorisk baggrund, skulle stå i spidsen for del unge forbund, og forsøge at få skuden ind på et spor, som var til gavn 0E glæde for medlemmerne. Han skulle også profilere

for en overordentlig toriske arbejde.

stor del af del organisa-

Forbund5fomlalld Kurt Ch'istensen ses her [orrest i midomgivet af sin Ilstab hovedbesryn;lserr i Dan.sk Bowling Forbulld anno 1971. En sommad<tg i Ebeltoft samledes de alle sammen - og "ar bagest Fa venstre Helge A Larsen, KBU-Jormand. Henry Holm l\ielsen. SBU og Palle Halsl, formand pd Sjælland. Egil Holm Nielsen, forbundets l<assere,. og sekl"tær i DBwF. qben Hemiksen. Fm Fyn Willy Hansen og formandm Svene Johannesen o,~yderst I.h Ralf Dande, DBwf Fanl!51 fra venstre, Poul E,ih ulrsen, DBwf, formanden for Jydsk BowliJlg Union, Per Nørgaard, Kurt Christensen, Kar! U'1l·.

ll

-

Feldt. DBwF og Borg' Ch,istians"", ren.

KRU. Fn/o; Bilwlr-

De af os, som havde den oplevelse, at være nær medarbejder af ham, glemmer ham aldrig for hans opofrelse og fremsyn. Han forstod, hvad forudsærrungeme for at kunne kalde sig en progressiv landsorganisation var, og han var foregangsmand for en lang

De bruger mange ressourcer på at give Deres børn de bedste betingelser. Hvor mange af de betingelser ville forsvinde, hvis De selv forsvandt Der findes vel ikke noget mere vigtigt for forældre end børnene. Alt vil vi zøre for dem, inden for de økonomiske rammer vi har til radished. Men hvad hvis de rammer en dag forsvandt? Hvilken økonomisk tryghed ville børnene blive budt. hvis ens e&en eller ægtefællens indtægt faldt bort? Sørg for fremtiden. Kontakt os Tal med en pension. rådgiver i Den Danske Bank om. hvordan De kan sikre. at Deres familie altid har et solidt økonomisk fundament.

~

DEN DANSKE BANK

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement