Page 41

match at se. Først algjort t sidste senes Sidste rude. Birgitte SKULLEslå min. 8 for at være sikker. Det gjorde hun - og sparede så sikkert som amen i kirken, ruden og sejren hjem.

Hvem yi/Ir Ulke gent' f~togrofrn:s sammen med elm nye øg IlCnåcs fOlldmw-nd, som sltaLeele på <11 nyele/ig 6. plad,. En af de lokale \'flle ,~CI'ne - 0<'; så fdr VI da og"l et glimt af den enOl'me pokal. der - lIIlige lJled aik de andre ting og sager mdtte fly"es hjem til D,1nmark i sa-rS!Ii!t emballage. Der vaJ' sd meget af del, al danshernc ikke kunne fii det hjem på anden mMe. \UdCnsSljfIllC

Hjemme i Danmark var opstandelsen stor. Man må huske på, at vi på del tidspunkt ikke var så forvænte med store, internationale bedrifter i så forfærdelig mange idrætsgrene - så det VARVirkeligt noget. Birgitte havde med - bogstaveligt talt - et slag sat

serv uen uag 1 uag Ko.11 UC Uc..=>lt.. t..l.U1;...lUU1·· stående huske bowling for en ting: Birgitte Lund.

Triumfen iAmsterdam Jette Hansen og Birgitte Lund var begge fast inventar på de danske kvindelandshold i de år. Samme år, som triumfen i Venezuela var en fuldbyrdet kendsgerning, var de med på det hold, som vandt det nordiske mesterskab. De måne have lidt hjælp - for der var 5 spillere på holdet. fise Holst Rasmussen, Anni Theis og Ulliall Chrisliansen udgjorde tillige med de to teen-agere et stabilt og homogent landshold. Af private årsager måtte Birgitte melde fra. da endnu en stor opga\'e lå forude: Europacup pen Ior 5-mands hold, der i 1976 skulle afvikles i Amsterdam, Holland. Udtagelseskemiten i forbundet kom ud med et nok så kontroversielt hold, som bl.a. udmærkede sig ved kun at bestå af jydske spillere. EneSLe københavnske islæt var holdlederen. Grete Larsen, som iovrigt var som en mor for dem alle sammen, Jette Hansen, Lene Jensen, Karin Mathisen, Bente Jensen, Else Andersen og Tove Madsen. Europacup-turneringen for hold afvikles hvert 2. år i forskellige lande. De deltagende nationer spiller alle mod alle, 1 serie og efter helt normale pointsystemer. 2 for vunden og l for uafgjort. l 1976 var det første gang, at der var kvinder med. Og hvilken dyst blev det ikke. Det danske

••.• LI.

"-1. .•..'- •••••.•.•.

0,•..•.•..•. 0 -

'" ._~_

---

gengæld til sidst, hvor vi vandt den sidste serie og vore nærmeste konkurrenter, Sverige, tabte deres. Endnu en triumf var hjemme - respekten for dansk bowling i almindelighed og jeue Hansen i særdeleshed, steg mærkbart.

Nordisk mester og meget andet Det kom derfor ikke bag på nogen, at Jette Hansen to år efter triumfen i Amsterdam, hjemførte det nordiske mesterskab. Kampene fandt sted i Goteborg, Sverige. og ikke nok med, at hun satte sig på tronen individuelt, næh, sammen med Jonna Toksig, såmænd også i par, En strålende præstation, tøvrigt game ret med endnu en guldmedalje. Prr Rasmussen og Flemming DamstoJL vandt sensauoneh mesterskabel i par, avnlig i disciplinen par, slog Jette LiL "Hun gjorde bowling til kunst" forlød det. Og noget om snakken er der, når man kikker på hendes serieforløb i denne konkurrence: 188-218-236-241-268 og 192. Totalt 1343 og et gennemsnit på 223. Resuhater var 25 kegler fra halrekorden. som indehavedes af en svensk mand. Men Jette fortsatte både her og der - og både med det ene og del andet. Danske holdmesterskaber og det individuelle i 1979 og 1984 for bare at nævne lidt af det, der karakteriserede disse fantastiske år. DM i 1979 kvalificerede hende til den individuelle Europa-Cup året efter og efter en særdeles

WHYBOWLING Is SOLD ON BRUNSWICK . •

Blonlowlållpe~ ~UtnctnnbfCnc ,br.tlltht~eradnoctt andI-t~WI;,,,

or:lnsWlckha:r\·.r:rtt ~m,*hCfCbrtr.chtn {'nO nclC'tUndrt $f'Iwb

~bll~tlieøtr pengtmtdBtutwtritkf:lldlh-

f"'II'II'dll1f:e$.ar:Qt.m.zrt;~

~~.h;J. bestY~oc ...wbm~1!'f udlJ..nM:af8:'l1l1SwKkmd

~ønSker

al'ltQ(tt\.aMtt::I

bo1l'tmcbundl~1l

lmlru;,,-rk.1u.rbrm.-hlnj "'~

••• ~!.lIp.t!lZ 5il'rn~nl'WOoo

,., BniIlSw'i::kI.ilb)'dtJ'dPI ~odnII'l~.

Dansk Bowling Forbund

kIIcJt"r.~ac-dr;ll'1

"'~

tillykke med jubilæet

see,

Fttrt'~n'eIr« boI(t~k!;dstYf

NId_r ~~t .••.

.

IM1"Q.

,., 8nI.np,~k.w dtt bedit'ldtik!eckd!;l:l'r l'l!mUUtwdnl 1»_1l",bnncbtn

T

SK.4KDINAWSKBOWUNGAlJ GnbbyI •••••• 3, $o1&l!li T'øhy 'IYf.:1KlI4li8 7328290 ·Far.IJIJ94/iB 73 25290·A.,wLur")·nwbillKll4lilO

G~JJAGENTPOR

17 1142

BRDNSWICK 1NORGE,DAHIIARK 00 SVERIGE

Brunswick6 ll<"lNillS<W(}.8Rt'-"'TI

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement