Page 32

Poul Erik Petersen efterfulgte Ejben Henriksen på formandsposten i 1980. "Poul Erik kan godt være den tørre jurist - men han lytter til vi mere kødelige når det er. Samarbejdet var fint selvom jeg aldrig tilgiver ham de lo gange, han var inhabil, I en sag om hårdheden i kuglemes overflade og en person-tvist måtte jeg fungere som formand. Begge gange var der voldsom uro omkring kendelseme - og der skulle gode nerver til at modstå presset. I den lørstnævnte sag fra førende medlemmer, der var vildt uenige i den afsagte kendelse og oven i købet satte spørgsmål ved min troværdighed. Den sidste fra DIF, som fuldstædnig negliserede vore argumenter og kendelse".

de de mange mennesker, han havde været nærmest ved, i stærkt personlige vendinger. Han kunne naturligvis ikke nære sig for at moralisere lidt - og erkendte, at han var slidt op. Ingen var i tvivl om, at del sidste af akkumulatorens energi var brugt. da Amatør- og Ordensudvalget i Dansk Idræts-Forbund fuldstændig ændrede den kendelse, han stod med hovedansvaret for i førnævnte person-tvist. "Det er på tide, at jeg bliver gemt væk ude i Oppe-Sundby og aldrig viser mig mere".

rre af de personer, som stod tærtest ved John fotograferet ved en reception ved World Cup i 1986. fra venstre

Gosta Zelien, som var en meget fremtrædende internati(}11albowlingleder. Svensker, men bosiddende i Dallmm h og kendt af alle og enhver illder.Jor bowlillg pli hele jordkloden. Han cifgik ved døden i 1991. Poul RUse var john ,muldelig behjælpelig navnlig i video-udvalget Hall sagde aldrig nej, og var pil. pletten, nM der shulle ske noget Og yderst til højre Mogens Nymann, som - liflige med Mogens Hansen - udgjorde den flygtede pressellomiti' i de B tlr. John jørgensen var pressesekretær. Foto: Asga Bergh.

Der er sagt mangt og meget om personen, men om de ord, Poul Erik Petersen udtalte ved en bestemt lejlighed i maj måned 1991, kan samle tilslutning. skal være usagt. Her er de: 'John er et meget fint, et meget følsomt og meget kreativt menneske" - eller hvad med en kendt bowlingleders bemærkning: "John fik i sin lange periode, aldrig nogen uvenner - hvor mærkeligt det end lyder!"

Afskeden 26 år efter for første gang at have sal sine ben i en bowlmghal, sagde John Jørgensen farvel og tak på repræsentantskabsmødet i 1988. Han havde besluttet sig til at trappe sine mange engagementer ned et par år i forvejen, "også for at undgå at hænge for længe og risikere at blive pamper". Her afrundede han sin tjeneste i bowlingsponen med en smuk tale, hvor han takke-

F

R

l

y

D

R

F

H

vorter du

B

A

no;cs med traditionel

stereo,

når

kan lå Bese O;reclIReflecting. Lyden

raflekteresmod

101t,vægge og gulv. og nårdig

i harmoni. Bose højUalere gengiver lyden 3dlmenslcneh præcis som ved en "tive..koncert. Du cenover ikke længere sætte dtg midt for dine højttalere f O( al få det optimale resultat. Med 80se får du perlel<t lyd overalt

o

s

E

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement