Page 30

"Helge var meget jordnær og så meget praktisk på tingene. Han var en formidabel leder, som ikke gjorde tingene sværere og mere akademiske end de var. Jeg havde jo haft fornøjelsen at arbejde sammen med ham i adskillige år - og vi kom fint ud af det og lavede flere interessante ting sammen". Del blev ]ølgen Højager, som i 1974 afløste Helge A. Larsen. Jørgen stod i forandringer og opgaver til op over halsen - og han og måske især hans kasserer Midte Larsen brugte i stor udstrækning John Jørgensen som konsulent de første par år. "Det håber jeg ikke, at de har fortrudt - selvom jeg måne konstatere. at de efterhanden som de blev mere og mere rutinerede. fjernede sig mere og mere fra mig - og mine ideer."

]orgen Højag"r, fonnalld for Dansk Bowling Forbund 197-1-81. stoå i O)1gCl\'fI" til up over br,<ig<' or"r ligt fra starten. HenInder udøve/sen af en cif don: Han sa.:tter .forbundeL' guldnd! i reversen pa Willy Hansen, som J 1977 erhvervede sig denne. ~l11y HanseJl var i mange dr .F,nnana for denjynsRr union og iøvrigt medarbejda ved landsi>ladeL ligeledes i en tln·æ/mr.

Jørgen Højager blev i 1981 afløst af Frank Rasmussen, som var formand til 1986. "De bedste år i min "karriere" var simpelt hen de første i Frank Rasmussens regeringstid. Spørg mig ikke om, hvad grunden er, men jeg havde det simpelt hen bare godt, var veltilpas". Det var også i disse år, videoproduktionen kom i gang og i de år, alt synes at lykkedes for pressetjenesten, hvis chef, John var på det tidspunkt.

det beviste han da også i årene derefter". I de år drejede bowlingsporten sig en halv omgang - både sportsligt og i henseende til udviklingen på halområdet. Begge dele ser ud til at fortsætte.

Så i 1986 valgtes Ja;l Dande til forbundsformand. "Han gjorde mig-den ære at fortælle mig, at han ville foreslå hovedbestyrelsen, at jeg fortsat, trods det, at jeg var afgået som pressesekretær. skulle være med på hovedbestyrelsesmøderne. En helt unødvendig Irygi for ikke selv al slå til, må have ligget bag - og jeg tror, at jan fulgte mit råd: lad være med at spørge. Med sit overblik og skarpe intelligens kunne han sagtens selv -

Nogle få andre Det blev til et samarbejde med i hundredevis af personer i alle de år for John Jørgensen. Nogle af dem, som han især gerne vil huske, skal med her: GUNNAR HANSEN, Radio- og TV-sportens navnkundige chef i mange, mange år, mødte

John første gang, da det minsanten vat lykkedes ham at kvalificere sig til TV-finalen.

Os der gør det iKugler, Tasker, Sko m.v.

BOWLINGSHOP

øns~r tiffyl(~ med håb om 25 års yderfigere fremgang

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement