Page 28

KUNSTNER ARTIKLER INDRAMNING

'Dansk; 'BowEing Fottrund

L. Hansens Eftf.

ens{(es ti[[yki(?

RAMMEFABRIK v/Kun Nielsen, H.B.K.

med de 25 år af Jycfsl( 'Bowfing Union GI. Kongevej 39

TIf. 31 2442 26 - 31 2443 71

En hilsen og et stort tillykke til Dansk Bowling Forbund ..A..I\t1F ~

gratulerer DBwF med de første 25 år, samtidig som vi takker for det fortrinlige samarbejde gennem alle årene.

F glæder

sig med Dansk Bowling Forbund over udviklingen, specielt de allerseneste år. Der er nu mere end 425 AMF-baner i Danmark, fordelt på mere end 35 anlæg. Heraf er mere end 63%forsynet med AMB Accu-Score-system, som er

FREMTIDENS BOWLING Med en markedsandel her ved udgangen af 1992 på det danske marked på mere end 92% ser vi [rem til et fortsat godt samarbejde og ekspansion.

At.. ••.• ~

~'V'".

F

Bowling, lue. Sweden Hans Edlund Box97 S-563 31 Grånna, Sverige Tetf. 00946 - 390 10810 Fax 00946 390 11863

J.H. SERVICE CENTER, Jørgen Højager Unde Alle 13,2720 Vanløse Tetf. 31790600 Fax 31 79 06 20 Mobil 30 33 56 20

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement