Page 27

Et kvart århundrede ibowlingsportens tjeneste Set i bakspejlet, "-ar det vist meget godt, at

John Jørgensen sagde pænt nej tak, de tre gange han blev opfordret til at stille op som forbundsformand. FOT han havde en klar og tydelig filosofi omkring bowlingsportens udvikling, som en hel del ville have meget svært ved at leve med. John Jørgensen, der efterhånden er blevet 51 år, lever i bedste velgående med at passe det han kalder et mindre trykkeri på landet - i Stenløse. Der er ikke megen tid til bowling. Der er det hele taget ikke megen tid til overs. Men, når han først får sat sig ned og begynder at tale om gamle dage, er det som om, begrebet tid ikke eksisterer. "Hvis bowlingsporten skal undgå at blive forbeholdt en lille, snæver og indforstået kreds af velhavere, og i stedet blive den store og stærke idræt, som den fortjener at være, må der sarses på de ting, som er forudsæt-

ningerne: Medlernspleje, markedsføring, instruktion og lederuddannelse."Og så kom stridsæblet: "Også selvom det går ud over sportslige aktiviteter". Selv havde han i de 26 år, han var aktiv i bowlingsponens organisation, den ene gang efter den anden oplevet, at de aktiviteter, han stod for, blev beskåret - ofte for budgetmæssigt at medfinanciere sportslige aktiviteter - som ofte fandt sted på spillepladser langt fra Danmark. Hans grundsyn var, at medlemmernes kontingenter, både de direkte - som kom gennem licensindbetalingerne - og de indirekte - som kom gennem tilskud fra Dansk Idræts-Forbund også burde anvendes til medlemmernes ve og vel. l hvert fald en langt større del, end tilfældet blev i årenes løb. Men - som regel i enstemmighed - bestemte skiftende forsamlinger, at sådan skulle det

:20.140 World-Club medlemmer ønsker Dansk Bowling Forbund tillykke med de første 25 år.

ikke være. Der skulle satses internationalt og det må man erkende, er sket med stor succes i de senere år. Til gengæld er antallet af aktive medlemmer stangneret.

Denne John Jørgensen? Nu kan man som udenforstående med rette spørge: Hvad i alverden betyder det, hvad "denne John Jørgensen" mener om dit og dat - og det har de så også ret til. Men man kommer ikke uden om, at han lige fra starten i. 60'erne og navnlig i halvfjerserne og firserne, spillede en rolle i og for Dansk Bowling Forbund. Det på vidt forskellige Ironier og ind i mellern under stort spetakel. Han var bowlingsportens blæksprutte - var med i alt og kendte alle. Han boltrede sig som bladredaktør. pressesekretær, Amatørog ordensudvalgsmedlem, han var formand for Video-udvalget da det Fungerede, han var medlem af alle mulige og umulige arrange-

SpiJl bowling i

ÅRHUS BOWLINGHAL

Vi ser frem til aktiviteterne det næste kvarte århundrede. Eckerbergsgade 15 (bag musikhuset) BanebestiIling tlf: 86125200

WORLDCLUB R

ø

D

o

v

R

Åben: Man-tor: 11.00-23.00, fre/lør. 12.00-24.00, søn: 10.00-22.00

E

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement