Page 25

Bowlingsportens medieværdi Al eliteidræt rummer elementer af spænding, glæde, fascination, tabere, vindere osv. Samspillet mellem disse faktorer fastsætter den pågældende idrætsgrens medie- og underholdningsværdi. Det er således også disse faktorer, som gør det attraktivt for seere og tilskuere at overvære idrætsbegivenhederne. Tilskuere og seere sikrer igen idrætten mulighed for at skaffe sponsorer. Sammenhængen mellem medieværdi og sponsorer er delmed uløselig. I takt med at en idrætsgren er i stand til al tiltrække tilskuere og seere, jo bedre er det produkt man kan tilbyde en sponsor. Bowlingsportens mediernæssige forcer ligger indenfor følgende områder: • Reklameskiltene kan placeres tæt ved tvkameraeme, på keglerammen og keglebommen. Undersøgelser foretaget af TEAM DANM.A.RK viser, at reklameskilte ved bowlingarrangemenrer i gennemsnit eksponeres mellem 20 og 30% af sendetiden, og det er forholdsvis meget.

Udover reklameskilte har bowlingsporten mulighed for at eksponere lyg-, ærme- og bryst reklame på de aktive. Derudover er det en fordel, at TV-billedet ofte er meget roligt i bowling. Det sikrer, at firmaernes navne, produkter, logos osv. eksponeres tydeligt i TV-billedet uden "støj". • Bowlingsporten har et godt renomme som både bredde- og eliteidrætsgren. På elitesiden sikrer bowling sig jævnligt god opmærksomhed, som Leks. i 1991 med et All-Event 'v'hl. Og på breddesiden har man følgende styrker: En familiesport -let at gå til - Det hæver ikke megen instruktion - Sjov idræt, og kræver ikke megen motion på forhånd - Bedre og bedre indendørsfaciliteter med fx.. computere - Kan spilles året rundt • Undersøgelser Indenfor bowlingsporten viser, at man har fat i mange mennesker og forskellige befolkningsgrupper, på tværs af alder, køn og indkomst. laIt reg-

ner man med, at over 50.000 danskere dyrker i løbet af et år. Bowlingsporten har altså et godt fundament . at bygge videre på, men svagheden lige nu er manglen på kultur. Det hænger igen sammen med, at der er for få bowlingcenrre

rundt om

HELE VEJLES FORLYSTELSESCENTER

VI VÆLTER I GODE OG SJOVE AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN VEJLE

BOWLING CENTER ENGHAVEVEJ 9 - 7100 VEJLE

i

landet. Åbningenaf den nye

bowlinghal i Randers ligner en pæn succes, og mon ikke det samme sker med centret i Parken. Der er altså interesse! l de kommende år vil TV-stationeme i stadig stigende grad vurdere de forskellige idrætsgrenes medieværdi. Nøgleordet i den henseende er seertal. TV2 "lever" af seertal. og Danmarks Radio følger efter. Det må alle specialforbund, og bowlingsporten have i baghovedet. Som alle andre idrætsgrene må bowlingsporten satse på al produktudvikle i forhold til TV-billedet, og dermed skabe bedre oplevelsesmuligheder for tv-seeren. Et tættere samarbejde mellem TV-stationeme, TEAM DANMARK og specialforbundene skal i fremtiden danne grobund for en produkrudvikling af sport på TV

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement