Page 2

90'ernes specialforbund har 25 års jubilæum ... Et jubilæumsskrift plejer at være et blad, der kigger tilbage gennem de forløbne år. Et jubilæumsskrift skal også være et blad, der skuer frem mod den næste periode. Et jubilæumsskrift distribueres til nuværende medlemmer. Et jubilæumsskrift bør give kommende medlemmer et positivt indtryk af del specialforbund, de bliver medlem

aL Det er spændende at være formand for et spedalforbund i stadig fremgang. Åbningen af et nyt bowlingcenter gør ingen sommer, men åbningen af et nyt bowlingcenter hver måned, giver sommerfugle i "maven" på et spectalforbund under Dansk Idræts-Forbund. Da vi har det mål at komme på Top TI i Dansk Idræts-Forbund, er det

en forudsætning, at vi er rede til at kunne klare den medlemseksplosion, vi er inde l. Og det er vi - flere nye tilbud til nu-

Derfor sagde jegJA til formandsposten "Tænk at få lov til at være med til at Iastholde og videreudvikle den positive udvikling Dansk Bowling Forbund er inde i!". Disse ord var nogle af de første jeg tænkte på, efter at jeg var blevet spurgt om jeg ville påtage mig formandsposten i 90'mes specialforbund - Dansk Bowling Forbund. At blive formand i et specialforbund i dets jubilæumssæson med åbningen af en ny bowlinghal hver måned - en temmelig ny struktur - en eksplosiv tilgang af nye bowlere og en velfungerende lederstab. kunne bestemt være en overvejelse værd. I januar 1992 trak jeg mig fra alle lederposter indenfor bowlingen, i. den tro at kunne få tid til at dyrke andre interesser. Jeg må dog erkende at tilbuddet om at "overtage"

ledelsen af Dansk Bowling Forbund virkede meget tillokkende, og min betænkningstid blev meget kort. inden det endelige JA blev meddelt til den siddende forbundsformand Jan Donde. Tiden efter formands Jt\et, har da også givet en masse dejligt oplevelser: Europa Cuppen i Alborg med vinderpokal til pigerne og en flot sjetteplads til drengene - opstart af en ny rurnenngsform for første divtsion - ændret aktivitetetstilskud - ny medlemspolnik - afvikling af jubilæumsaktiviteter - og meget mere. Alt dette gør at jeg absolut ikke fortryder mit JA til formandsposten i Dansk Bowling Forbund.

værende og kommende medlemmer skal etableres Det forpligter, når vi. har en verdensmester i bowling. Det forpligter, når vi. er europamestre forhold. . Det forpligter, når forbundet består af en masse aktive ledere og bowlingspillere, som alle stiller krav til videreudvikling indenfor alle områder i forbundet. Det forpligter, når man kalder sig 90'ernes idræt. Alle de forpligtigelser er vi indforstået med at ville efterleve, så bowlingsporten i Danmark ikke kun bliver 90'ernes idræt, men også bliver en sportsgren som efter årtusindskiftet vil tilhøre Top Ti i Dansk Idræts-Forbund. Tillykke med de første 25 år jtrr bowlingsporten i Danmark,

lJdgfvet'iif Dansk Bowlmg i<ixhuM Idrætæns'Hus 2605 Brøndby AnsvarsJil1verrdt;.; Ame Hyld.ekro.g rorb~onnand Redaktion: Jan Doade Njels~rboe SatS:~t.tMet Od~ ApS Reptl:'l:U:tog*tden Fyn NS Tryk: hexbro-rryk

fQTSide~ . Maleri ~RiIm,"'tinaler Frank Buchgraitz ophængt l Horseas B6wling Center

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement