Page 17

t\j JAN DONDE

Vi har alle muligheder! Når man skal gøre status over Dansk Bowling Forbund nu og her, samt vurderer mulighederne de kommende ar - ja. så synes det soleklart. at vi har alle muligheder. Kan man lænke sig bedre forudsætninger end vores. Nye bowlingcentre på samlebånd. ye klubber. nye medlemmer, dygtige ledere og sidst men ikke mindst, gode sportslige resultater. Den nuværende udvikling, hvis man kan bruge en sådan vending, var næs len utænkelig for 5 år siden. H em ville have troet på det bowIingboom. Hvis nogen ville påstå, al Danmark ville råde over 40 bowling centre inden udgangen af 1992, var vedkommende formentlig blevet betegnet småtosset. Men ikke desto mindre. vedtog el enigt repræsentantskab i maj 1989. al gøre bowling til 90'emes idræt. Så på det tidspunkt var signalerne klare. For hvem vil påstå, al Dansk Bowling Forbunds repræsentantskab er småtosset... Del var narurhgvis ikke grebet ud af luften. Stilen var lagt på det tidspunkt. Selvom udviklingen er gået stærkere end forventet. Medierne har de senere år beskæftiget sig en del med vores eksplosion. Og spørgsmålet er da heller ikke udeblevet. Hvad skyldes udviklingen? Der er ikke eei enkelt svar på spørgsmålet. Der er sikken mange årsager. Folks ændrede fritidsvaner med mere fleksible uærungsmuhgheder, Gode internationale resultater, sattelitstationernes dækning af diverse bowlingturneringer. De mange amerikanske film med bowlingscener osv. Men frem for alt har det betydet noget, at en række privatpersoner turde tage nogle økonomiske ricici. l mange år har hverken kommuner eller privatpersoner været interesseret i at investere i bowlingsporten. H\'lS ikke det var for disse initiativrige personer, så havde vi naturligvis heller ikke haft de muligheder al hygge på som vi har i dag. I dag fremtræder bowling som 90'ernes idræt. Så såre el nyt bowlingcenter slår dørene op, vrimler det med nye brugere. Poternielle medlemmer. Unge og ældre. Han- og hunkøn "slås" om banerirneme. Og ejerne tæller med et stille smil, dagens omsætning op. Derfor er det interessant at investere i bowlingcentre. Der er en forholdsvis hurtig forrentning. Men ikke kun på grund af bowlingaktiviteten.

Dans!, bowlings suveræne ambassadører: Marlene Møller Nielsen, Anne Rath, Helle Anderse», Helle Jørgensen, Batina lund og Tlille Simonsen.

Et nyt og moderne bowlingcenter har også en eller anden form for tilpasset udskænkningssted. Det er ikke nogen hemmelighed, ar el bowlingcenter er afhængig af alternativ indtjening, F. eks. via udskænkning Og/elleren eller anden f 01111 for køkken. Og del er fint nok. Imidlertid er det præcis her vi skal være særdeles opmærksomme. Hvis vi skal bevare vores gode og tilkæmpede image, er det nødvendigt, at være særdeles opmærksom på den klare grænse mellem bowlingsponen og barmiljøet. Det synes som om, de fleste nye bowlingcentre er lykkedes helt fim med en klar og tydelig indremingsmarkering i så henseende. Til gengæld er der også centre, der har lagt megen vægt på at profilere udskænkrungsstedet/stedeme meget højt. Og dermed bliver det idrætslige naturligt nedprioriteret. Her påbegyndes den organiserede bowlingsports image-problem. Vi kan ikke bestemme denne udvikling. Specielt ikke når vi ikke tør præge center-udviklingen. Økonomisk og strategisk. Så lang tid vi kun opfatter os som bruger af centrene, må vi tage det sure med det søde. Vi kan k-un forsøge at præge billedet. Vi kan henstille til ejerne. Vi kan stille krav, når vi selv lejer banerne. Men det betyder til gengæld også. at den aktivitet der foregår udenfor vores regi - og den er rimelig omfattende - har vi ikke den ringeste indflydelse på. Derfor må vi som organisation klart tage afstand fra de aktiviteter der foregår udenfor vores og klubbernes regi.

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement