Page 16

25 år med bowlingkuglerne i Danmark Ja hvorfor ikke. Når man lader tankerne flyve tilbage i tiden, så begynder det at passe bedre med de 25 år. Som sportsjournalist siden 1976, og med rødder i kommunen og på de lokale aviser i bowlingens pioner-by Rødovre, har jeg haft en glimrende introduktion til bowlingsporten. Selvfølgeligvar det for mig også Birgitte Lund (nu Rou Jensen) og hendes World Cup-sejr, der var med til at åbne mine øjne for bowlingsporten. Siden er der fulgt andre store resultater spredt i perioden, omend man må sige, at stabiliteten er blevet stor i løbet af de sidste par år. Det skyldes Iorhåberulig den kendsgerning, at der satses virkelig meget på eliten nu.

Træningen er blevet mere målrettet. For vores bedste handler det ikke længere om bare at tage ned i ballen og trille kugler. Det forpligtende samarbejde med Team Danmark har sat sine spor på seriøsiteten, og resultaterne er fulgt efter. Netop mediemæssigt er denne udvikling positiv. Med gode resultater kommer mere omtale, og næste gang der præsteres noget godt er vejen banet for mere omtale. Måske synes man indenfor bowhngsporten, at medieomtalen gennem tiden har været for begrænset. Det kan også godt være rigtigt. Desværre tror jeg at en del af årsagen skyldes de svingende præstationer, som de bedste bowlere leverede l de situationer, som der er blevet sal fokus på, og som gav sporten et lidt

DANSK BOWLINC 'OBBURD

ØN$KliS

Århus

ønsker tillykke

ØSTJYSK

BOWLING CENTER Gesagervej 66 8722 Hedensted Tlf. 7589 2901

ÅRHUS SPORVEJE

S.I.F.

ønsker tillykke med de 25 år

B.K.LUCKY HERNING Husk! H.Y.G.-Bowling 1993 for alle licensspillere over 30 år. 22. - 25. juli 1993 i Herning Bowli.nghal

tilfældigt præg. Jeg ved at flere sportsjournalister har haft, og måske stadig har svært ved at tage bowlingen alvorligt af samme grund. Lad det være sagt. I først John Jørgensen og nu Niels Ærboe havde!har Dansk Bowling Forbund to pressesekrerærer, som mange andre sportsforbund må misunde bowlingforbundet. Deres arbejde har set ud fra en sportsjoumalists synspunkt været perfekt. Det er ihvertfald ikke dem man skal klandre, hvis man føler at pressens bevågenhed i de 25 år har været for lille. l denne forbindelse vil jeg også gerne ud over de to førnævnte have lov til at takke "Bene" Mogens Hansen for den hjælp han ydede, specielt i den periode hvor jeg blev introduceret for bowlingsporten. l denne tid oplever bowlingsporten et boom på medlemsfronten og i antallet af bowlinghaller. Flere af de sorte huller på Danmarkskortet dækkes over, og det må være en kæmpe udfordring for Dansk Bowling Forbund at forsøge at drage nytte af udviklingen Målet må vel være at få forbundsaktiviteter ind i alle bowlinghaller i Danmark. Tillykke med deførste 25 år.

IJIL1.YKKa

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement