Page 14

Eliteinstitutionens syn på DBwF sportsligt og organisatorisk TEAM DANMARK stiller store forventninger til Dansk Bowling Forbund! Del gør vi med den klare baggrund, at forbundet har en organisation, som er i stand til at håndtere såvel kort- som langsigtet planlægning og som ikke mindst også har været i stand til at skabe resultater. Det gælder både forbundets bestyrelse, eliteudvalg og landstrænervirke, som vi vurderer, alle arbejder i sam-

me retning, når det drejer sig om at udvikle eliten indenfor forbundet. Vi kan godt tilstå, at når TEAM DANMARK i andre sammenhænge skal pege på et forbund, som er i stand til at strukturere, så henviser vi rent faktisk bl.a. til Dansk Bowling Forbund. Egentlig er det hdt forbløffende, når man tænker på den popularitet, bowlingsporten har fået de seneste år og som har resulteret i en medlemsfremgang på 15-20%. Man kunne nemt forestille sig, at et mindre forbund ville "brække over", men sådan er det heldigvis ikke gået for Dansk Bowling Forbund. Derfor har man også fået den sportslige succes, som et godt forbundsarbejde altid vil kunne opnå, hvis talenterne hos de aktive ellers er tilstede. Europamestre i 1988/89, en verdensme-

ster i 1990/91 europacup-vinder i 1992 er resultater. er klan markerer dansk bowhngeliteu adtil. At TEAM D NMARK støtter danske bowlingspiller på højt internationalt niveau, er såle s først og fremmest de aktive og forb dets egen fortjeneste. Sammen med Dansk Bowling Forbund har TEAM DAN:NlARK nu etableret tre træningscentre, hvor de bedste spillere videreudvikles, og vi er overbevist om, at de kommende års udvikling af talentarbejdet vil være med til at fastholde positionen. TEAM DANMARK stær således ikke kun et stort tillykke til Dansk Bowling Forbund med de 25 ar, men også samtidig tak for et fortræffeligt samarbejde. Vi glæder os til de kommende års virke sammen.

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement