Page 12

4. At den let kan tilpasse sig TV-transmission,

så den kan afvikles på hvilket som helst passende tidspunkt for Tv-stanonerne på andre kontinenter, herunder den bedste sendetid, (Vores er let at tilpasse enhver tidsforskel). 5. Den skal ikke have mix konkurrencer. (En sådan har vi ikke). 6. Bedømmelsen skal ikke kunne være subjektiv, hvilket den allerede er det i nogle olympiske discipliner, hvorved den giver problemer: boksning, gymnastik m.v 7. Man foretrækker også en sport, der er fri af doping. (Vores er mere hvid end hvid, Doping i enhver form vil være sporbar, Ved vores sidste verdensmesterskab havde vi 100% rene tests). Der ser detfor ud til - i det mindste på papiret - at vi har alle de ønskede kvaliteter, at vi opfylder minimumskravene, og at vi ikke har nogle af de negative sider i vores sportsgren. Hertil kommer, al vores sport er en af de mest populære deltagersportsgrene i verden, idet mere end 100 millioner bowler, af hvilke de 10 millioner er registrerede bowlere, betaler kontingenter, regulære bowlere, bowler mindst en gang om ugen i mindst 32 uger om året' Det er tal, som kun ganske få sportsgrene kan leve op til, Som nævnt ovenfor, er de resterende 8 år af dette århundrede vitale for os. Vi er meget opmærksomme på dette og lader ingen mulighed gå til spilde i vore bestræbelser på at komme med - og vi banker til stadighed på døren. I forbindelse med enhver international sponsbegivenhed opsøger vi "the Programme Commissions medlemmer for at lære dem nærmere at kende, ligesom vi søger at komme ind på livet af alle personer i roc, der har nogen betydning, TU sidst - hvorfor ønsker vi overhovedet at komme med ved de Olympiske Lege? Jeg har ofte fundere t over, om det kun er massehysteri! Det er det muligvis nogle steder. men hos os i præsidiet ved vi præcist, hvorfor vi ønsker det. Fremfor alt er vi overbevist om, at vi fortjener at være med. Dels på grund af VOlt astronomisk store antal af udøvere og vores popularitet

CAFE &BAR AIR-HOCKEY POOL-BILLARD KEGLE-BILLARD SPILLEHAL

og dels på grund af alle de gode ting, som jeg har nævnt ovenfor. Hertil kommer det imponerende faktum, at der ikke er nogen vold, ja - absolut ingen vold, i vores sportsgren. Ligeledes har vi ikke nogen egentlig dommer i vores sportsgren - og har heller intet behov ror en sådan. Vi mener, at en så populær sportsgren som vores bør deltage i det største show j verden, nemlig de Olympiske Lege, hvor ikke mindre end 3 til 4 billioner ser det på Tv. Ja, næsten 3/4 af verdens befolkning. Det hævdes at badminton, den sidste sportsgren der kom med ved de Olympiske Lege, tiltrak sig en tilskuerskare på l billion ved legene i Bareelena. Jeg har allerede påstået, at "måske kan vi ikke ændre verden, men vi kan altid ændre vores". Det er præcist hvad vi gør hele tiden - ændrer vores bowlingverden og dens internationale image, Vi har et senior verdensmesterskab en gang hvert 4. ar. Vi har et ungdoms verdensmester skab en gang hvert 2. år og nu (til maj i Anisterdam) har \VTBA præsidiet besluttet at afvikle et "World lnter-country Team Cup", meget hg Davis Cup i tennis og Thomas Cup i bad minton, Dette skal spilles en gang hvert 2. år eller hvert 4. ar, Afgørelsen træffes på vores kongres j Rom i 1993. Med en tiltrædelse heraf, vil vi. have et komplet sæt af verdensmesterskaber indenfor vores sponsgren. Som jeg nævnte tidligere, er vi. måske ikke i stand til al ændre verden, men vi kan gøre den mere opmærksom på os og bringe vores sportsgren ind i folks dagligstuer. Det er hvad de Olympiske Lege gør, og det et hvad vi ønsker at gøre med opreuelsen af "World Inter country Team Cup", Derfor ser jeg for mig, at bowlingen bliver virkelig globaliseret i det næste årtusind, dens popularitet stiger endnu højere, og hvis vi derfor kan nå vort endelige mål at korrune med ved de Olympiske Lege - så vil vi virkelig nå vidt. Ja, lige ind i dagligstuerne hos 3 til 4 billioner tilskuere. Lad os bede og lad os fortsat have et godt tag i kuglen!

ABNJNGSTIDER SOND..TORS 10-24 FRED-LORD 10-01 12 AM F BOWLINGBANER

MED ACCU-SCORE

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Dansk Bowling Forbund - 25 år - 1992  

Profile for bowleren
Advertisement