Page 7

5 De tre mænd, som kom til at stå i spidsen for de 3 organisationer, der blev stiftet. Fra venstre, Kurt Christensen. Dansk Bouiling Forbund, Henning E. [ensen; Dansk Kegle og Bowling Union og Alfred Christensen, Dansk Kegle Forbund.

Mange møder Forud gik temmelig mange møder. Det så så let ud, bare at dele, men viste sig at være uhyre vanskeligt. Mange interesser skulle imødekommes, og begge organisationer skulle helst fungere godt med det samme. På et fælles repræsentantskabsmøde i Aalborg den 13. august 1967, blev man så enige om at oprette to selvstændige forbund, og at lade denne deling træde i kraft den L januar 1968. Beslutningen kom overraskende hurtigt, og da heller ikke uden sværdslag. I ikke mindre end 5 timer diskuteredes tingene frem og tilbage, og hele 86 indlæg måtte man igennem, før man kunne skride til vedtagelsen af en overgangsstruktur, hvis hovedlinier var: Et udvalg, bestående af unionsformændene for lokalunionerne, skal meget hurtigt udarbejde forslag til love for de to unioner, og fastsætte dagen for en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken de to ledelser skulle vælges. Arbejdet skal være tilendebragt, således at man den 12. november i år kan lade to nyvalgte bestyrelser træde sammen, og vælge de personer, som udadtil skal repræsentere bowling og kegler.

ublid medfart af unionernes repræsentanter, og de stakkels unionsformænd måtte bruge adskillige timer og dage, for at få de mange ændringsforslag indpasset i lovene. I unionerne afholdtes mindst 2 ekstraordinære repræsentantskabsmøder, med lovene som punkt på dagsordenen, og med det sigte, at alt skulle ligge klar til den stiftende generalforsamling. På et udvidet hovedbestyrelsesmøde i Nyborg den 12. november, gik så det i unionerne vedtagne igennem, og det kunne konstateres, at lovforslagene ikke var i uoverensstemmelse med FIQ's love, og Dansk Idræts-Forbunds amatørbestemmelser. Endvidere vedtog man de nye love for "overbygningen", Dansk Kegle- og Bowlingunion, samt at vort forbund skulle hedde DANSK BOWLING FORBUND. Tilsvarende keglefolkenes landsorganisation.

Det stiftende repræsentantskabsmøde Det blev så Nyborg, som blev stedet for det stiftende repræsentantskabsmøde. Den 10. december 1967 blev stiftelsen foretaget, DANSK BOWLING FORBUND var en realitet. Det var et meget målbevidst møde, hvor stemningen gik på, at NU skulle alle disse diskussioner og møder, som Så begyndte den helt store diskus- havde fundet sted i efteråret 1967, afsion om vort nye forbunde love og sluttes med at danne en slagkraftig og vedtægter. De første udkast fik en levedygtig organisation. Og da repræ-

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement