Page 50

48 DANSK BOWLlNGS ORGANISATORISKE OPDELING FEDERATION INTERNATIONALE DES OUI LLEURS FIQ

NORDISK BOWLING FORBUND NB

DANSK IDRÆTS FORBUND DIF

DANSK BOWLING FORBUND DBwF

UNIONER KBU

UNIONER SBU

UNIONER JBU

UNIONER FBU

wOITJoæJomOITJOCIJOCTI MEDLEMMER

Medlems- og klubudviklingen i de 10 år Union KBU SBU JBU FBU lalt

Medlemmer 1967 - 1977

Klubber 1967 - 1977

871 2.100

43

246 481 41

411 1.361 259

11 33

69 18, 41

3

7

1.639 4.131

90

135

Medens der i 1967 var 18 medlemmer i gennemsnit pr. klub, er antallet i dag 30 medlemmer i gennemsnit pr. klub. Med1emsstigningen i de 10 år: 152% Stigningen i antallet af klubber: 50% Antal bowlingbaner i 1967: Antal bowlingbaner i 1977:

116 177

Stigning i antallet af bowlingbaner: 52,5%

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement