Page 48

46 Klasseinddelingen har navnlig betydning for din deltagelse i stævner, hvor det tilstræbes, at dine modstandere på banerne er jævnbyrdige med dig selv.

Unionernes arrangementer I alle unioner arrangeres en unionsturnering, hvor op- og nedrykning finder sted på stort set samme måde, som det kendes fra alle andre sportsgrene. De tilmeldte klubhold er inddelt i rækker, og også her vil du sædvanligvis blive placeret på hold, som spiller mod jævnbyrdige modstandere. Kampene gælder point, og - for de fleste - om at komme i oprykningsposition til næste, højere liggende række. Derudover indbyder unionerne årligt til unionsmesterskaber. som gælder .individuelt og for 2-mandshold. I Jylland endvidere til kredsmesterskaber, idet der der er oprettet kredsorganisationer omkring hallerne. Det samme gælder sæsonens åbningsstævne, som administreres af unionerne øst for Storebælt, og på Fyn, men af kredsene vest for Storebælt. Derudover vil du opleve en lang række stævner og turneringer af forskellig art, hvortil der er fri tilmelding, og som kan arrangeres af både klubber, haller, alliancer, unioner, kredse og forbund. Danmarksturneringen Det øverstplacerede hold fra unionernes serie l, rykker op i den af Dansk Bowling Forbund administrerede danmarksturne ring. Den består af en 2. division, inddelt i en øst og en vestkreds. Herfra rykker vinderholdet op i 1. division, som er landsdækkende. Såvel unionstumeringerne, som danmarksturneringen spilles for både da-: mer og herrer. Danske mesterskaber Een gang årligt afholdes, på skift

mellem unionerne, danske mesterskaber for alle danske med bowlinglicens. Mesterskaberne spilles individuelt og for 2-mandshold. Hvis du er A- eller B-spiller, kan du frit tilmelde dig disse mesterskaber, og er du Celler D-spiller, kan du tilmelde dig et andet landsomfattende arrangement, B-mesterskaberne, som gælder kvalifikation til at kunne deltage i de danske mesterskaber. Landspokalturneringen Endvidere spilles landspokalturneringen for 5-mandshold. Vinderne findes gennem en landsomfattende turnering, som afvikles gennem cupsystemet over flere runder. Cup-systemet indebærer, at vinderne går videre i de enkelte kampe, medens taberne glider ud. Finalerne, som spilles sidst på sæsonen, finder sted mellem de 2 vinderhold fra hver af de 2 zoner, landet er delt ind i her, og hvor skillelinien, som i så mange andre tilfælde er Storebælt. Større arrangementer Een gang årligt mødes de 4 unioner i et sportsligt opgør. Du har altså muligheden for ved dygtighed og flittig træning, at kvalificere dig til unionens repræsentative hold. Den samme mulighed er til stede ved de mange bykampe, som udkæmpes både mellem byer her i landet, og mellem byer fra Danmark og udlandet. Endvidere afholdes følgende internationale arrangementer, hvortil der jo også kræves en betydelig grad af dygtighed for at komme med: Nordiske mesterskaber Hvert andet år, på skift mellem de nordiske lande, afholdes nordiske mesterskaber, som spilles i forskellige holddiscipliner og individuelt. Island

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement