Page 47

45 navn, og redaktøren fra dette SBUblad fortsatte unioner.

i bladet

for de to

Bestræbelserne for at få et landsblad op at stå kronedes med held i løbet af 1971, hvor forhandlingerne mundede ud i, at man på hovedbestyrelsesmødet i Ebeltoft den 13 juni 1971, godkendte et forslag fra John J ørgensen om etablering af et landsblad, BOWLEREN. De økonomiske og redaktionelle samt administrative forudsætninger var til stede, og bladet udkom med det første nummer den 5. januar 1972. Det var normeret som 14-dages blad i sæsonen, 20 numre ialt i årets løb, og denne normering er fastholdt siden. Første år var oplaget på omkring 2.500, og i dag fremstilles og fremsendes 4.500 til samtlige bowlere i landet, samt til en række personer og institutioner udenfor bowlingsporten.

Og for ganske kort at runde dette af, et par ord om den nuværende redaktion, hvor 4 mennesker kører det redaktionelle på følgende måde: Ansvarshavende redaktør er John J ørgensen, som har været med lige fra første færd. Hans arbejdsområde er det deciderede landsstof, samt lokalstoffet fra Danmark øst for Storebælt. I Jylland har Per Rasmussen i 3 år varetaget stoffet fra det store jydske område, ligesom han udarbejder de statistikker og tal-oversigter, der er i bladet. Som ungdomsmedarbejder har Anne Rath siden l g74 taget sig af området øst for Storebælt og i år har Kurt Jensen skrevet om ungdommen vest for Storebælt.

Hvad vi

tilbyder Med adresse specielt for helt nye bowlere, slutter vi dette jubilæumsskrift med en kort beretning om, hvad der tilbydes indenfor dansk bowling, og nogle få konkrete ting, som er værd at vide. For at starte med det sidste, lidt om Licens For at være medlem af Dansk Bowling Forbund, er det nødvendigt, via sin klub og den union, du er bosiddende i, at løse licens. Samtidig udsendes et obligatorisk medlemsblad, BOWLEREN, som regel 20 gange i årets løb.

LicensindbetaIingen finder sted i december måned, men mange klubber, hvor den egentlige opkrævning finder sted, har i sit kontingent indbygget licensen, således, at den indbetales til klubben f.eks. hver måned, i 12 lige store dele. Som medlem modtager du altså bladet, og har samtidig adgang til en lang række arrangementer, som omtales senere, samt til at deltage i instruktions- og kursusvirksomheden. Klassificering 2 gange årlige udregner unionerne hvilken klasse du skal spille i det kommende halve år. Som materiale for disse statistikker bruges det forudgående halvårs opnåede resultater i turneringskampene, eventuelt åbningsstævne, eventuelt unionsmesterskab og eventuelt danmarksmesterskab.

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement