Page 46

44

~-

.• I. BU'hINt JOURNALEN

•..

Stor j~h $Sjt'

Da Dansk Bowling Forbund blev stiftet, udkom der ikke mindre end 3 blade her til lands: Botoli'l[{ Nyt j Kobenhaun, Bowleren i fyllu.1Uf og Bowling faunalen på Sjælland. Bladene er nu slået sammen og som landsblad har BOWLEREN virket i 6 år nu.

Danmarks Radio må betegnes som det pressemedie, som først accepterede bowling som idræt, og interessen har varet ved i de efterhånden 15 år, bowling er dyrket og har været organiseret her i landet. V or egen presse I omtalen af Bowling og pressen har vor egen bowlingpresse sin plads. l 1967, da DBwF blev stiftet var der således ikke mindre end 3 blade. I Jylland udkom BOWLEREN, et månedsblad, redigeret af Eivin Samuelsen, og obligatorisk for de jydske bowlere. I København udkom BOWLING-NYT, med Knud Bjarnø som redaktør. Dette blad udkom ligeledes hver måned. På Sjælland var der opstået et lille 14-dages blad, BOWLING JOURNALEN, som havde John Jør-' gensen som redaktør, og som også var obligatorisk for de sjællandske bowlere.

KNUD BfARNØ som redigerede Bowling Nyt i de ca. 2 år det udkom som officielt unionsb/ad for KB U Knud Bjarne var j en periode også meget aktiv på instruktor-området, hvor han hjalp mange bowlere over de første og værste skridt.

Målet for den daværende ledelse i DBwF var, at kunne få et landsblad på benene, og der førtes i årenes løb flere, sporadiske forhandlinger herom, navnlig med ] ohn Jørgensen og den redaktør, som senere satte sig j Eivin Samuelsens stol, Børge Andersen. I mellemtiden, nærmere bestemt i foråret ] 968, var BOWLING - I\YT slået sammen med BOWLING JOURNALEN, det nye blad fik sidstnævnte

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement