Page 44

42 synes interessen at være placeret på et meget lille sted. En af pressesekretærerne, Jan Donde, udtrykte det en gang således: "Det er jo noget deprimerende, at ikke ret meget over 10% af det man laver, når ud til læserne"! Men en gang imellem - og især når vi sportsligt stikker hovedet lidt højere op end det er sædvanligt -, kommer vi da med. Især var hovedstadspressen særdeles på tæerne, da Birgitte Lund vandt World Cup i 1974. Stærkest i erindringen står her det g-spaltede forsidebillede i Berlingske Tidende og "frits" portræt af hende i Politiken, der var af en art, så man skulle tro, "frits" kendte hende personligt. Ved ganske enkelte lejligheder har vi fået virkelig stor og god omtale, i den seneste tid vel mest, da vi havde chancen for at erobre Europamesterskabet i S-mands hold for herrer i Helsingfors. Da havde vi den glæde, at Ekstra Bladet oven i købet sendte en journalist til bowlinghallen for at berette om vore - desværre ukronede bestræbelser for at fastholde en overraskende 1. plads. Lokalpressen i København Kniber det lidt med at komme igennem i hovedstadspressen, så opvejes det i København i nogen grad af en stor bevågenhed fra distriktsaviserne omkring bowlinghallerries side. Det er her navnlig Rødovre Avis, Valby Bladet, Vigerslev Avis og Lokalavisen i Lyngby-Tårbæk. som gang på gang bringer interessante og hyggelige beretninger om bowlingsporten. Resultater og referater, samtaler og artikler i stor udstrækning er her med til at udbrede kendskabet til .bowling og skabe interesse hos mange mennesker for at være med. Lokalpressen i det øvrige land På samme måde må det konstateres,

at lokalpressen i det øvrige land i de egne, hvor der er bowlinghaller. er meget positive overfor bowlingsporten. I Nordsjælland er det Frederiksborg Amts Avis, der som den eneste udkomne egnsavis, gang på gang viser vilje til at omtale bowling. Sådan har det været i mange år, og bowlerne i og omkring Frederikssund kalder aldrig forgæves på avisens medarbejdere, når det drejer sig om lokale begivenheder, ligesom de meddelelser, som tilgår sportsredaktionen via andre kanaler, som regel bliver bragt, og ofte i større opsætning. I Aalborg er det stadig Aalborg Stiftstidende, som er i front, når det gælder bowlingomtale. Som nævnt indledningsvis, har avisen i mange år nu, ydet bowlingsporten stærk opbakning, både i forbindelse med kampe og navnlig i forbindelse med begivenhederne omkring bowlinghallerne, Karolinelund før i tiden og det nye Løvvang Bowling Center. l Herning er Herning Folkeblad den toneangivende avis, når det gælder omtalen af bowling og de lokale helte. Sidstnævnte er der jo nogle stykker af som bekendt, og avisen bringer med jævne og regelmæssige mellemrum såvel referater som samtlige, lokale resultater. Det samme gælder Viborg Stifts Folkeblad, som har gjort meget ud af de to stærke jydske damer, Bente og Lene Jensen, og som hver uge har stof med fra bowlingfronten. Navnlig, som i Herning, omtales de lokale spillere s bedrifter og Viborg-kredsens arbejde. Arhus kan glæde sig over 2 avisers bevågenhed: Jyllands Posten og Århus Stifts tidende. Begge er flinke til at skrive om bowling, men det bærer naturligvis præg af, at Århus er en stor

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement