Page 43

41

Bowling og pressen I bestræbelserne for at udbrede kend- var blevet orienteret om, hvad bowskabet til vor sport, har det i alle 10 ling var på landets største dagblade, år været en mærkesag for bowling- og han er iøvrigt fortsat i samme spor sporten at have et godt forhold til helt op til i dag. pressen. Navnlig i de første år var sportsjournalisternes indsigt i bowling lig nul, og af grunde, som før er omtalt, betragtede man i begyndelsen ikke bowling som en sport, der var værdig til at komme i de eftertragtede spalter på sportssiderne. Når vi en enkelt gang var så heldige at få noget om bowling med i aviserne, så man ofte stoffet placeret de mest besynderlige steder, under "Week-endpassiar", "Slap-A' siden" og i den dur. Men da Aalborg fik sin bowlinghal i Karolinelund, og dermed samtidig en mand med, som hedder Eivin Samuelsen, "Sam" kaldet, sportsredaktør på Aalborg Stiftstidende, begyndte der at ske noget. Han startede et sandt bombardement af Ritzau's Bureau, hvis Nordjyllandskorrespondent han var, og indimellem lykkedes det ham at få noget i aviserne ude omkring i landet. Eiuin Samuetsen; som ses til høire, var absolut forepå det pressernæssige område. Ikke aleNavnlig når det var ham selv, der hav- gangsmand ne ved de her beskrevne handlinger, men han redide placeret sig, så syntes hans kolleger gerede også det forste bouilingblad, her i landet, kom i Jylland og hed BOWLEREN. For sin rundt omkring i landet, at det var som indsals for byens bowlere, ved at stå i spidsen for skægt at omtale "ham spasmageren bouilernes forpagtning af Karolinelund Bourlinghal, han af Aalborg Kommune en lederpris. fra Aalborg". Lokalt benyttede han modtog og det er den han her får overrakt af byens borgenhver lejlighed til at fortælle om mester, Marius Andersen. bowling på sine sportssider i avisen, og han udførte overalt hvor han kom Men hvordan er det så gået i de sidfrem, et stort PR-arbejde ved at snak- stelOår? ke bowling med sine kolleger på sportsredaktionerne rundt omkring, Hovedstadspressen når han mødte dem ved festlige arran- Skiftende pressesekretærer i Dansk gementer, faglige møder eller sports- Bowling Forbund har haft, og har et arrangementerne ude omkring. fællesproblem. det er meget vanskeligt Der blev herved slået hul i muren at råbe hovedstadspressens journalister for bowlerne ind til sportsspalterne, op. Navnlig når det drejer sig om de som han selv har udtrykt det. Man mere dagligdags ting i bowlingsporten,

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement