Page 4

2

BOWLING

... gennem 15 år

Den første tid Allerede i 1931 blev der spillet bowling her i landet. Det foregik ibowling. hallen "Olympia", som var beliggende der, hvor Axe1borg i København nu ligger. De første beretninger fortæller om den livlige aktivitet, der foregik, og om selve indvielsen fortæller BT i sin udgave den 22. maj 1931: "Københavns Bowlinghal foreviste i går sine nye baner og lokaler på 1. sal i "Olympia" (Axelborg) for pressen, og om bowlingspillernes nye tilflugtsrum er kun godt at sige. Banerne er tip-top og lokalerne så hyggelige, at man trygt kan spå hallen stor succes". Og allerede den 25. maj 1931 kunne BT igen fortælle om en international turnering i den nye haL Den fandt sted mellem de 10 bedste københavnske spillere og de 10 bedste fra Malmo. Som BT skrev: "Adgangen til at overvære kampene er gratis, og folk som kan tænke sig at begynde at dyrke spillet, gør klogt i at benytte lejligheden til med det samme at få det rigtige begreb om, hvorledes spillet skal spilles". Og så gik det samme år slag i slag, bl.a. med en landskamp mod Tyskland som pudsigt nok blev spillet over 6 serier. Her udmærkede en P. Nyrup Andersen sig med storartede 1111. Med desværre ebbede interessen ud, og i løbet af få år var al bowling stoppet her i landet. Rossini bliver bygget Men i 1962 byggedes så ROSSINI BOWLINGHAL, sammen med et keg-

lebaneanlæg og en pæn hal, hvor der var adskillige billarder opstillet. Det var på GI. Jernbanevej, og hallen fik straks stort besøg. Den var privatejet, men blev drevet af Københavns Kegleog Bowlingunion. Og så kan historien begynde: Keglespil var i årene forud dyrket i relativ stor udstrækning som organiseret sport. Allerede i 1943 blev Dansk Kegle Union stiftet, mest ved et ihærdigt arbejde og stor energi af afdøde H.C. Hedetoft, som blev unionens første formand. Sidst i halvtresserne begyndte interessen for bowling at brede sig, i første omgang i keglespillernes rækker, og naturligt nok, næsten udelukkende blandt de københavnske keglespillere. Mange tog regelmæssigt over Sundet for at spille bowling enten i Helsingborg eller i Malmo , og da Rossini blev åbnet, med automatiske keglerejsemaskiner. var det helt naturligt, at bowlingspillerne organiserede sig under Dansk Kegle Union, som nu tog navneforandring til Dansk Kegle- og Bowling Union. Den samme navneudvideIse foretog daværende Københavns Kegle Union, og senere organisationerne på Sjælland, Fyn og i Jylland. De første klubber Allerede i 1961 stiftedes den første deciderede bowlingklub, BK61. Af naturlige grunde var disse pionerer henvist til bowlinghaller i udlandet, i første omgang spillede klubben i Helsingborg, og iøvrigt med fast træningstid een gang ugentlig. Men ellers

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement