Page 3

1 Ansvarlig udgiver af dette jubilæumsskrift:

INDHOLD:

Dansk Bowling Forbund Idrættens Hus 2600 Glostrup Telt 02 - 45 55 55 -Iok. 234

BOWLING - GENNEM 15 AR ... 2 Den første tid - De første haller og klubber - Deling af kegle- og bowlingsporten - Arene efter delingen Bestræbelserne på at komme i Dansk Idræts - Forbund - Internationalt samarbejde - Instruktions- og kursusvirksomheden - Forbundets formænd.

Skriftets indhold koncentrerer sig i al væsentlighed i tekst og illustrationer, om bowlingsportens udvikling som organisation og sport- De mere kontante oplysninger om resultater og placeringer, er for en stor dels vedkommende samlet i BOWLINGHANDBOGEN, hvoraf eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Bowling Forbund's ovenstående adresse.

Tekst og redaktion: John Jørgensen

SPORTENS GDVIKLING 14 De første turneringer - Landsholdsudtageisen - Danmarksturneringen Unionernes samkvem - Danmarksmesterskaberne . OPGAVERNE SIDEN 1974 ..... Sportens situation netop nu Om fremtiden

UNGDOMSARBEJDET 24 De første skridt - Ungdomsmesterskaberne - Ungdomsudvalg - Den offentlige støtte - Een mands arbejde Situationen nu SPORTSLIGE HØJDEPUNKTER

28

HALLERNES UDV1KLING

38

BOWLING OG PRESSEN 41 Vanskelighederne i starten - Hvordan det er gået de 10 år - Danmarks Radio - Vor egen presse -

Foto: Helge A- Larsen, Carsten Sønberg, Oluf Henriksen, Gosta Zellen , J ohn Jørgensen m. fl.

HVAD VI TILBYDER

Sats, repro, opsætning, binderarbejde : PJ\1. TRYK, Stenløse.

DANSK BOWLINGS ORGANISATORISKE OPBYGNING ... Medlemsstatistik -

tryk og bog-

2l

45 48

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement