Page 29

/

27 meget på det forøgede ansvar, de lokale ungdomsledere må påtage sig ved et mesterskab med 400-800 deltagere samlet på et sted. For at imødegå dette, vil UDM 78 blive delt over 2 week-end's.

Ligeledes er det glædeligt at forbundets bestræbelser for at få særskilte pigerækker ved internationale arrangementer, er mundet ud i åbning af disse rækker med start allerede ved UE'YI78, der som bekendt afholdes i Aalborg, samt ved UNM i 1979. Vi håber også at det indledte samarbejde på ungdomsfronten mellem Tyskland, Holland, Belgien og Danmark vil fortsætte fremover.

BRUNO STOKHOLM er i dag Dansk Bowling Forbunds ungdoms/eder. Han ses her ved den lejlighed, hvor han modtog BOWLEREN's pris som Årets Leder. Det var medens lian. bestred jobbet SOm spilleudualgsformand i J ydsh Bowling Union, hvor han afloste Poul Erik Larsen. Bruno Stokholm fortæller her lidt om situatonen for ungdomsarb ejdet, og lidt om fremtiden

Ungdomsarbejdets situation i Jubi· læumsåret må, set ud fra ungdomslederens synspunkt, siges at være god. Dette træder nok bedst frem, når man betragter deltagerantallet ved de sidste års Danske Ungdomsmesterskaber. Som bekendt er deltagerantallet nu blevet så stort, at det betragtes som en umulig opgave at afvikle mesterskabet over een week-end, her tænkes ikke blot på det sportslige og indkvarteringsmæssige problem, men nok så

Om fremtiden vil jeg først og fremmest nævne nyskabelsen inden for ungdomsarbejdet under Dansk IdrætsForbund. "Daniaden" som arbejdstitlen er blevet, er under regi af "Daniadeudvalget" under DIF's ungdomsudvalg, blevet til ved et samarbejde mellem Gutenberghus og DIF's ungdomsudvalg. Det er lykkedes for DBwF at blive eet af de tre specialforbund der starter op til efteråret 1978. "Daniaden" er så absolut noget meget tidskrævende for en masse mennesker i forbund, unioner, kredse og klubber, men til gengæld et arbejde der efter min mening vil give klubberne mange nye ungdomsspillere.

Til slut vil jeg som Dansk Bowling Forbund's ungdomsleder takke alle for den indsats der ydes på ungdomsfronten. Bruno Stokholm

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement