Page 28

26

Men uden bowlinghallernes betydelige indleven i de specielle økonomiske problemer, der er gældende for de unge, var der ikke en så rivende udvikling i gang, som tilfældet var og er. Bowlinghallernes ledelser indså meget hurtigt, at skulle det, både for sporten og for hallerne, nødvendige ungdomsarbejde i gang, måtte de også være med. De yder i kraft af store rabatter på seriepriserne altså også deres andel i ungdomsudviklingen. Derudover betaler ungdomsspillere nedsatte kontingenter.

En mands arbejde En af de første, eller snarere DEN første, som klart så nødvendigheden af ungdommens pleje og pasning, samt at de kom ind under organiseret bowling, var RALF DONDE. Han var, som ungdomsleder i Københavns Bowling Union, og senere i Dansk Bowling Forbund, på tæt hold af de unge, og hans tanker og ideer om, hvordan man fastholder de unges interesse, blev nedfældet i en lang række love og bestemmelser for ungdomsbowlingen, og er j store træk de, der fungerer i dag. Hans visioner og progressive arbejde virkede meget stærkt på omgivelserne, og havde den virkning, at ungdornsstandarden, både på banerne og i retning af de unges adfærd, var meget høj. Han var, navnlig som ungdomsleder i KBU, primus motor for oprettelsen af ungdomsafdelingen i klubberne, og vejledte alle, som havde brug for hjælp og støtte. Da hans arbejde, via ungdomslederjobbet i DBwF, fik et landsmæssigt sigte, overførte han sine ideer og praktik til at omfatte hele dansk bowling. En periode, som dansk bow- . ling stadig har glæde af, og som var begyndelsen til den udvikling, vi i dag kan se blomstrer i fuld t flor under

ledelse af en række dygtige og interesserede mennesker i klubber, kredse, unioner og forbund. Ralf Donde er i dag idrætsleder i Dansk Bowling Forbund, ligesom han i Nordisk Bowling Forbund er ungdomskoordinator. Han el' medlem af DIF's Daniade-udvalg og revisor i FIQ.

RALF DONDE hvis betydning for ungdomsarbejdet i dansk bowling blev meget stor. Både på lokalt plan og på landsplan kom ungdomsarbejdet ind ifaste rammer. Han er ; dag idrætsleder i DBwF. Startede som ungdoms/eder i KB U, og fortsatte senere som forbundets ungdomsleder

POUL ERIK LARSEN blev DBwF's 3. ungdoms/eder. Ha" har tidligere bestridt jobbet som spilleudvalgsformand i Jydsk Bowling Union. og er nu halleder af bowlinghallen Lovvang Bowling Center i Norro Sundby

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement