Page 25

23 lighed for at skabe de rette økonomiske rammer for en udvidet aktivitet her. Vi har således allerede prøvekørt enkelte udvidede kurser, og flere er i vente. Bowlingsporten er naturligvis ej heller uberørt af de økonomiske problemer som samfundet som helhed lider af. Vor sport hører til de dyreste i dette land. Når vi samtidig har den fordel at det er en familiesport. gør dette kun problemet større. En almindelig gennemsnitsbowler må idag ofre min. kr. 150,- månedligt på sin sport, til træning og en enkelt turneringskamp el. lign. Derfor skal vore bestræbelser overfor de kommunale myndigheder også ses i denne økonomiske sammenhæng. En bane/time koster i dag omkring kr. 50,:- i privat ejede haller, i modsætning til omkring kr. 20,- i en kommunal hal.

Om fremtiden Disse økonomiske betragtninger har også relation til den spilleform såvel som turneringsform som er fremherskende i Danmark. Der er kræfter i gang for at indføre 5-mandshold amerikansk spilleform. 3 serier. En ændring, som vil halvere udgifterne for bowlerne. Ja, - men vi er også klar over at en sådan ændring er langsigtet. Det vil formentlig tage lige så lang tid som da vi indførte den nuværende spilleform. En ting mere som er tungtvejende i argumentationen er det faktum, at internationalt er 5-mandshold sagen netop nu. Den europæiske spillemåde fjerner sig mere og mere, og vi behøver blot at se på Norge, hvor alt turneringsspil er 5-mandshold. Ikke alene vil omkostningen ved at bowle sænkes ganske betragteligt, men vi vil også kunne få langt flere bowlere ind på banerne, forudsat også trænings-

måden blev ændret. Dette sidstnævnte har et par af vore klubber allerede indført med stor succes. Vi har berørt det internationale samkvem, og det bør med her, at vi har til hensigt at ofre mere på vor elite i de kommende år. Kun gennem en styrket og bedre elite får vi en bredde i vor sport, som vi ønsker den. Det koster penge, - og det er det evige spørgsmål, som vel ,ingen kan besvare direkte: Hvorledes skal vi fordele vore midler? Det skal dog med, at uanset hvilke delmål vi sigter mod, så er det altid under en forsvarlig økonomi, med en rimelig og fornuftig hensyntagen til vore øvrige aktiviteter, og herunder naturligvis også den store del af vor medlemskare. som ikke tilhører eliten. Vi tror på, at vi indenfor en overskuelig årrække, maksimalt 5 år, får vort internationale gennembrud for alvor. Glemmes skal det nemlig ikke, at hele den administrative og den organisatoriske del af vort virke, alene har til formål at skabe de nødvendige og rette rammer for udøvelsen af vor sport. Jørgen Højager Formand

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement