Page 21

19 ned til de lidt lavere rækker, og i det store og hele har den part, som var tilhængere, haft ret i at det styrker sammenholdet under selve spillet på et hold, og som noget ikke uvæsentligt resultaterne er blevet højnet betragteligt.

ne er nu et af de sportslige højdepunkter året igennem, og der er stadig stor interesse for at spille mod sine venner i andre unioner.

Danmarksmesterskaberne Når vi runder denne beskrivelse af med at nævne danmarksmesterskaberne, individuelt og for 2-mandshold, er det af den grund, at det i virkeligheden er det arrangement, som løbende Unionernes spillernæssige samkvem påkalder den største interesse. Både Allerede på et tidligt tidspunkt mød- blandt bowlerne og udadtil. tes unionerne i drabelige, årlige opgør. Det er da også sådan, at kampene På skift i sin union, og på forskellige om de danske mesterskaber har været week-ends. Det kunne lade sig høre, spillet lige siden bowlingsportens indfordi der ikke var lige så stor aktivitet førelse for alvor i 1964. År efter år har som nu, og ikke blev kaldt på de bed- bowlerne mødtes, på skift i unionerne, ste spillere fra lige så mange sider, som for at dvste om, hvem der skulle have nu. De årlige unionskampe, det blev så denne ~refulde titel. I begyndelsen, 3 ialt for hver union, var begivenheder og naturligvis fordi vi ikke var så manog det var, og er, et mål for mange ge, hædredes endvidere af forbundet spillere, at kvalificere sig til unionshol- den spiller, fra hver union, som havde dene. placeret sig bedst af sine unionskamFor at give disse unionskampe lidt merater. KBU dominerede på sportsmere mening, indstifte des i 1969 po- banerne helt og holdent den gang, og kaler at spille om, og unionernes denne nævnte ekstrapræmie blev indopgør gik derved ind i en lidt større stiftet for ikke helt at tage modet fra helhed, udadtil kaldt Unionspokalde øvrige, og i bowlingmæssig henturneringen. Kampene finder sted over seende, helt nye unioners spillere. en 3-årig periode, hvor der i de enkelte Efter 70, da vi blev optaget i discipliner spilles om point, som så er afgørende til sidst for, hvem der vin- Dansk Idræts-Forbund, hædredes de der pokalerne til ejendom. danske mestre med DIF's mesterskab sDen førnævnte grund til, at det plakette, og stadigvæk med DBwF's kunne lade sig gøre at samle unions- medaljer i guld, sølv og bronze. holdene 3 gange årligt, den, at der Som bowlingsporten udviklede sig, ikke blev kaldt på vore topbowlere i så det gik en overgang meget stærkt, steg stor udstrækning, ændredes hurtigt og antallet af deltagere til disse DM-arrannavnlig, da danmarksturneringen, som gementer. Allerede i 1973 kunne man vi kender den nu, blev stiftet. Og det se, at den omstændighed, at der var fri var hovedårsagen til, at man beslutte- tilmelding til mesterskaberne, betød, de unionerne imellem, at spille alle at man meget snart måtte se i øjnene, mod alle på een gang, og i een hal. at kun ganske enkelte haller kunne afEndvidere spillede man på skift i unio- vikle arrangementet i de 3 dage, der i nerne, medens unionspokaltumerinforbindelse med St. Bededag, er afsat. gens struktur derudover forblev uænd- Tanken opstod da, at lade mesterskaret. De årlige opgør mellem unioner- berne dele, og i 1974 så en nyskabelse

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement