Page 17

15 første danske mesterskab for hold, hvor man spillede 8 serier hos damerne og 12 serier hos herrerne. 4-mandshold i begge tilfælde. Som det kunne forventes, stod der KEU på det hele, idet CKC hos damerne besatte l. pladsen og Sisu 2. pladsen, medens den dengang umådelig stærke klub, Tel Star med sine 2 deltagende hold, besatte de 2 første pladser hos herrerne. Det kunne måske interessere at vide, at damernes vinderhold spillede med 162 i gennemsnit, medens herrerne havde hele 182 i snit. Efter stiftelsen af Dansk Bowling Forbund I Dansk Kegle- og Bowling Union's regi, havde vi i tiden op til 1967 deltaget i 3 verdensmesterskaber, 2 nordiske mesterskaber og 2 europamesterskaber. I starten slet ikke med helt hold, og økonomien tillod heller ikke, at det var forbundet, der afholdt udgifterne. Når holdene derfor skulle udtages, måtte man nødvendigvis først pænt spørge de givne kandidater, om de overhovedet havde råd til at deltage. Du kunne altså komme på et dansk landshold i bowling, hvis tegnedrengen var i orden, og naturligvis også havde visse spillemæssige kvalifikationer. Denne situation blev øjeblikkeligt afskaffet ved DBwF's stiftelse. Havde forbundet ikke midler til at deltage i de dyre, internationale arrangementer, blev man hellere væk, eller satte aktiviteter igang, for at styrke økonomien. Et meget stort lotteri var bI.a. medvirkende til at skaffe penge til et internationalt arrangement sidst i tresserne. Det evige spørgsmål: Landsholdsudtagelsen Et af fællestrækkene i dansk idræt, er vanskelighederne med at finde metoder, der sikrer, at det er det bedst mulige landshold, man sender af sted. Her

Netop for 10 år siden, afholdtes i Arhus et af de storste DM på den tid. Mesterskabet, der som det ses bl: a. kåredes med lauerbærkranse, blev individuelt overraskende vundet af en dame fra SB U, Jette B_ Andersen, medens det ikke var "oge" overraskelse, at Georg Jensen, KB U vandt. Her ses de begge efter hyldesten.

i bowling har vi da også prøvet forskellige måder, lige fra direkte udtagelse, til at de der kunne være på tale, spillede om det. I 1967, hvor der var VM i Malmo, blev de to udtagne landshold, for nogle udtageIsers vedkommende, kritiseret stærkt, og man blev så enige om, at lade spillerne spille om det. I hele landet drog man så rundt med de udtagne spillere, for at disse dels kunne

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement