Page 15

13 gang. Først året efter blev han afløst af Bruno Stokholm, som er ungdomsleder i dag.

JØRGEN HØJAGER er idag formand for Dansk Bowling Forbund, og som sådan, medlem af DIF's bestyrelse. [orgen Højager startede sin leder gerning som kobenhaimsk: redaktør af Bowleren, da dette blev til et landsb lad ved ny tår 1971. Vejen gik videre som pressesekretær, først for Københavns Bowling Union og senere for Dansk Bowling Forbund. I det såkaldte "kriseår" 1973 indvalgtes Jørgen Hojager som forbundets sekretær, for året efter at overtage formandsposten. I 1975 blev Jørgen Højager valgt til posten som præsident for Nordisk Bowlingforbund, og også indenfor FIQ Europazonen beklæder [orgen. Hajager tillidsposter.

er DBwF's

,

MIDTE LARSEN kasserer. Hun blev valgt i

1974, og har som sådan haft ansvaret for en rivende økonomisk vækst. DBwF's budget for 1977 indiceret en balance på over 1,5 milL

J orgen Hojager, t. h., ses her, da han i Odense i Maj 1977, overrækker den mangeårige formand for Fyns Bowling Union, Willy Hansen, Dansk Bowling Forbunds fortjenstnål:

bund siden da, og han står i dag midt i en udvikling, som ser ud til fortsat at ville gøre bowlingsporten større og større. Det øvrige forretningsudvalg i 1974 Når der tales om en ny epoke, bør det forretningsudvalg, som blev valgt i 1974 med her. Vi skulle jo have ny kasserer, og til dette vanskelige job fandt man, og fik accept af vor nuværende kasserer, Midte Larsen. Ralf Donde fortsatte som idrætsleder og Karl Feldt, som først var sekretær og senere fortsatte som sportssekretær, er, som de øvrige, stadig på deres poster. Poul Erik Larsen ville helst have undværet at fortsætte som ungdomsleder, men det gik ikke i denne om-

KARLFELDT har i mange år virket på lederplan i dansk bowling. I det sidste forretningsudvalg som sekretær fra 1974, og nu som sportssekret ær. Karl Feldt er ligeledes sekretær i Nordisk Bowling Forbund, og ses her på talerstolen i Odense Kongreshal ved repræsentantskabsmodet i 1977.

blev EBBE LINDBOE blev JOHN HØJAGER ligeledes indvalgt i 1977. indvalgt i forretningsudfor valget i 1977. Han er fOT- Han er sekretær udvalget. mand for IKK.

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement