Page 11

9

mål, har vm' formand ofret tid og kræfter på denne sag, og derfor mener jeg at have alle danske bowlingspillere bag mig, når jeg formulerer vor anerkendelse af det enorme arbejde, der har ført til det mest betydningsfulde resultat, Dansk Bowling Forbund har nået til dato, i et beskedent: TAK, KURT. Ib Sparre".

IB SPARRE blev på repræsentantskabsmødet iapril 1969, valgt til ny spilleudvalgsformand og kom straks i ilden i det senere omtalte Europamesterskab, som fandt sted i Rødovre, og hvor han havde et af de største fob. Ved vor optagelse j D/F gjorde han, som anført, os alle opmærksom på, hvem vi havde at takke for det blå stempel:

den lykkelige udgang som een mands værk - og det var det også. Det var vor forbundsformand, Kurt Christensen, som tilskrives æren for denne sag. Den daværende spilleudvalgsformand Ib Sparre skrev bl.a.: "I den glade stemning, der bredte sig, da meddelelsen om forbundets optagelse i DIF forelå, blev det i nogen grad overset, hvilken rolle en enkelt person, vor forbundsformand, KUli; Christensen, har spillet, Uden at ville bagatellisere den omstændighed, at vekslende medarbejdere i forhundsstyrelsen gennem årene har arbejdet t' samme spor og i hvert fald har støttet Kurt i hans arbejde for optagelsen, må det retfærdigvis siges, at sjældent har et arbejde i den grad været et cen-mands værk, Kurt har i mange år, som sit største mål, haft dansk bouilings anerkendelse blandt Dansk Idræts-Forbunds medlemmer. Med en optimistisk og aldrig kuet tro på, at han til slut ville nå sit

En fortjent og berettiget hyldest til vor arbejdssomme og inspirerende formand på det tidspunkt. Det skal naturligvis understreges, at vort samarbejde med DIF i tidens løb har været fortræffeligt, og til stor glæde og gavn for os. Det gælder ikke alene på det økonomiske område, men så sandelig da også på det organisatoriske og sportslige. Håber, det er gensidigt.

Internationalt samarbejde Med optagelsen i Dansk Idræts-Forbund og de dermed - trods alt - større økonomiske muligheder, intensiveredes også vort internationale samarbejde. Både på sportsarenaen - det omtales andet sted - og på organisationsområdet. På internationalt plan skete der iøvrigt også en udvikling, som passede os udmærket, og som vi også var med til at påvirke. I første række i FIQ, hvor der sidst i tresserne fandt en opdeling sted i en kegle- og bowlingsektion, som skulle være en forløber for en hel og komplet opdeling af de to sportsgrene. Denne fuldbyrdedes for to år siden, og såvel i Europazonen som på verdensplan er FIQ nu totalt opdelt i en bowling- og en keglesektion. Også i Nordisk Bowling Forbund begyndte vor indflydelse at gøre sig gældende. Her har vor største indsats

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement