Page 8

Bowling-boom Ledelsen af Odense Bowlinghal overtog et fallitbo. men har oparbejdet en sund forretning, og nu rater man om

udvidelse. så det bliver landets storste, Både D,\! og EM skal foregå her,

Bowlingsporten blomstrer Odense har tre bowlinghaller. og der er rift om dem alle, Aldrig har så mange spillere flokkedes på banerne, Spillere fra børnehavealderen ti! pensionister dyster fra tidlig morgen til sen aften. Medlemmer ril de mange klubber, der bruger helterne valfarter til banerne, Der er så mange, at der simpelthen ikke er plads ril dem, Det er årsagen til ar den selvejende institution Odense Bowlingbane på ,\1"Uemarksvel tor forste gang kan melde om positivt regnskab. ,Jg det endda i en periode. hvor hallen har fået tildelt såvel DM som E:Vl og 1'I0rdisk Ungdomslejr til sommer. - !998 bliver sportsligt der største år for den gamle haj. konstaterer hallens formand Iohn Pedersen, Men det bliver også året. hvor vi vokser ud af rammerne, De 24 baner er ikke nok. Udviklingen og medlemstilgangen - der er over tusind faste brugere - betyder. at der er for få baner i boomperioden fra kl. 16 til kl. 22,

Derfor går ledelsen med planer om at udvide kapaciteten af hallen, der ligger midt i byens sportscentrum med stadion. skoirehal, minigolf idrætshal og cykelbane,

Redningen lykkedes for 10 et halvt ar siden gik I en håndfuld frivillige ledere sammen for ar redde stumperne, Hallen "ar endt som konkursbo, efter at en pnvar ejer "ar kuldseilet med den, Redningsplanen lykkedes, Den 1. juli 1995 ble,' den selvejende insntutlon stifter. og i tæt samarbejde med Odens Kommune blev bowlinghallen renoveret og moderniseret. - Det "ar som at starte fra bunden forklarer John Pedersen, - I begyndelsen dukkede, maske ikke så overraskende. en del uforudsete udgifter op, men lidt efter lidt fik vi heldigvis styr på tingene,

sagt, at vi har fået styr på

dagligdagen, og at der for alvor kom gang i de sportslige aktiviteter, Alt Kom ind i faste rammer. Det gælder både motionsdelen og de mere eliteprægede klubber og stævner, konstaterer John Pedersen - formand for bestyrelsen i den selvejende institution,

Flot regnskab

Landets største

Nu er regnskaber fornemt,

Bestyrelsen har investeret i nogle tekniske undersogelser, der skal afslore de arkitektoniske muligheder i en udvidelse, Det gælder bade den fysiske udvidelse og ændringerne indenfor: - Selvfolgelig skal vt fol, ge visse miljo- og byplanmæssige restriktioner. men vi mener alligevel, ,'i kan udvide uden ar gere vore

Odens Bowlinghal er forvandlet til en sund forretning, Der var budgetteret med et »blodr overskud« på 169,000 kr. for 1997. men det blev i stedet 275.000 kro - Vi havde budgetteret med en omsætning på 4, l milt. kr.. men det ble,' på 4,':; rnill. kr. De 200,000 kroner oveni skyldes kort

naboer. siger formanden, der er overbevist om. at hallen i laber af få år vil udvides ti! 32 baner. - Så bliver Ij landets storsre. og jeg kan love eventuelle investorer, at der bliver brug for samtlige baner, Der er jo tale om fremtidens familtesport. I forste omgang er det meningen, at de nuværende klubfacllirercr skal fjernes og omdannes ril cafeteria og tilskuerområde. Den sportslig udvtkling på eliteplan kræver plads til tilskuere,

Både DM og EM Odense Bowlinghal har fået en enorm udfordring. idet den skal huse Europamesterskabet f N elitespillere fra den 22, til 26. september. Dansk Bowling Union

ODENSE BOWLINGHAL Møllemarksvej vi cykelbanen

6616 8113 Hvor rigtige bowlere mødes ... 8

- på vf} mod nye mål

har i samarbejde med det internationale forbund placeret EM-stænlet i Odense, Det far deltagelse af de bedsre spillere fra 3L' nationer, Inden da skal hallen stå sin prove. nat kampene om danmarksmesterskaberne skal afgores i store bededagsferien, Her er tilmeldt så mange spillere. rundet regnet et parbundrede. at stævnet deles: Herrene dyster i bowlinghallen og damerne modes i City Bowling på Rugaardsvei. Desuden skal hallen i slutningen af juli, hvor den ellers står sommer torn. være centrum for en sommerlejr for nordiske talenter, Her deltager el halvt hundrede 13-15-årige fra xorge, Sverige, Finland, Island og Danmark,

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Profile for bowleren
Advertisement