Page 5

- ••."flLING

TE FRA

med

bare en finger

eam Danmark· på lige fod med eliteidrætsudøvere i andre speetatforbund modtager Dansk Bowling Forbunds elite også tilskud fra Team Danmark. stenen.der er modtaget for sæson 1997/98. belober sig ril ca. 1 ,3 milt. kroner, uden baneleje.

Kari xenonen tager sig af rr.æningen af damelandsholdet og talenttræningen i talentcenter Gladsaxe, Leo Kliues hovedområde er herrelandsholdet. Begge landstrænere skal yderligere bistå ved uddannelsen af danske elitetrænere.

Landstrænere

Landsholdene

?engene er oremærkede til mange forskellige aktlvlteter. Der gives sroue til to landscrænere. Foruden Leo KUtte.

Begge landshold er trykket fra kandidatgruppen op i elitegruppen i 1997. storren til, landsholdene giYCStil foreget træning. bowlingudstyr samt delragelse i store internationale turneringer. Specielt del Sidste er af vital betydning for spillernes rutine i at deltage under pres i store mesterskaber. Team Danmark storter end, ide re med psykolog bistand. fysioterapeut bistand. ernæringsbistand, studie- og erhvervs-

Jer i mange år har været eneradende som landstræner. har forbundet fra den l. august 1997 ansat den

finske træner Kari Nenonen. Kari Nenonen har i 12 år været træner for det finske ungdoms- og damelandshold. samtidig med at han har uddannet trænere under finsk Bowling Forbund

bistand samt masser bistand under landsholdenes samhnger.

Individuel støtte Der gives individuel støtte til deltagelse i internationale turneringer, træning rn.rn. Antallet af individuelle ansogninger kan varierer i antal fra ar til år,

Talenttræning Talenttræning foregår i fire talentcentre med fire talenttrænere og ca. 50 unge talenter. som stræber efter en plads pI fremtidens landshold.

--

Idrætsfonden Danmark

Idrætsfonden Danmark har "æret en stor større for Dansk Ny Bowling Forbund revolutionerende °Pfmdgis~ ab i bestræbelserne oov;/ nOr landets lr.gcentre for b . fur al fa ro Vii>gelseshii> dOe beh mmede store euro_ cndlCdDDedQ Bo og stærkt pæiske fOr alle - 095; n W1mgSPOrfen er '·Ppede H/dM h or ældre og handI_ meterumulIgt fOT ~{kt .ar det været fysisk skaber ar SPIlle bow!'ng M bevægelseshæmmed til Dansavel lettere so'm s' en en ny opfindelse e mark.

\lært handl( ~p giver køb€/ ~ o !'ede glii>de af ' f".... en I1Md . andre OPffride7s:~et oevares Som ved e~ ss kon· stanede det hel Var det en F/tfæJdl h rnar:ge SPOrten kurr ,Oven

/

mUSkelSVInd

e To brødre, som'b9

encemom

Henrit:

scnartau

ed, Der

pa

Eliteseminarer Der er givet støtte til at fortsætte de to årlige eliteseminarer, hvor landets bedste trænere får input om det sidste nye inden for deres område.

centeret 8e~ChvarBfaste gæster ~~9ge har k O>.vlI BI vOWlrng, ørestole målt okhus Fra d l D e de nøje eres , u er tosset, det k s med at .kIkke plJ gøre..-, Sagde d an Ikke Jade Jørgen Hao~ene, to iiI ct?1trels Pede~Jg

om de Ikke ./r;J:a han sPurgte dem ' gik Jørgen ar sPIl/e. ~ •

Han~:;;:

fmdefsen er ende, at d

~

: gang. Op_ pakegør_

en er pacen[_

anmeldt

.1

a

Gennemtsstede ramper der stiller krav til brugerne ... Handy Bowl er testet j samartJejde mad svært handicappede og udviklet mad en høj grad af konkUrrencemomenl. Ramperne skal genindsOJles hver gang oowfingkuglen har forlaeJr rampen. Elektrisk bowling rampe' ~ Kan anvendes af selv megel svært handicappede via et joysiik. Bl.a, velegnet til muskelsvindspatienter med meget begrænset fysisk formåen. -Patenlanmeldt

w

%

> Z

~

Mekanisk bowllngrampe Velegnet til korestotsbrugere. ledegigtpatienter og andre med forskellige handicap eller manglende kræfter. Optimal for såvel siddende som slående bowlere. w

,

·Patentanmeldt.

Få en storre udnyttelse af bowlingbaneme - kontakt os for yderligere informationer eller rekvirer prospektmateriale.

-

ØWL

•••

Jens Bangs Gade 13 • 9000 Aalborg TIL 98 77 08 44 • Fax 98 77 08 34

- på

Vfj

mod 'rye mål

5

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Profile for bowleren
Advertisement