Page 2

I

.

ogjtemtid

Dansk Bowling Forbund blevet selv·srændigt specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund i december 1967 og har i en årrække haft et nogenlunde stabilt medlemstal på cirka 5000 medlemmer - deue skete der ændringer i her i 90'erne og

forbundet har fordobler sit medlemstal siden 1992. saledes ar antaller af med'emmer her i forsommeren !998 er pa ca. 11.000.

2

- på

vd mod

Siden sin begyndelse har Dansk Bowling Forbunds spillere haft et holt Internartonalt niveau og det har gjort sig gældende ved alle de nordiske-o europa- og verdensmesterskaber som er blevet afholdt igennem de sidste ca. 30 år. Næsten intet mesterskab uden der er blevet medaljer ti! danske bowlingspillere og det både når der tales ungdoms- og seniorspillere.

nye mål

Alle disse mesterskaber afvikles med bestemte intervaller, idet de nordiske mesterskaber afholdes hvert andet år og med deltagelse af Island. Sverige. )lorge. Finland og Danmark og de fem lande er arranger på skift - Danmark er i ovrigt vært for de kommende xordiske inesterskaber som afholdes i jan uar måned 1999 i Kobenhavn. Europa- og verdensmes-

terskaber afholdes hvert fjerde år og med en forskydning på to år. hvilket vil sige. at de næste verdens mesterskaber a!holdes i 1999 i De forenede Emirater og de næste europamesterskaber afholdes i 200 l i Danmark. nærmere bestemt Aalborg. Disse forhold gør. at de danske landsholdsspillere hvert ander år har er stort mesterskab ar koncentrere sig om og spille sig i form til.

Store internationale mesterskaber er selvfølgelig ikke de eneste aktiviteter som danske topspillere deltager i. også en del individuelle mesterskaber afholdes årligt iden europæiske zones regi. Ame Hyldekrog. forbundsformand

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Profile for bowleren
Advertisement