Page 11

VA

Center

Danmarks største bowlingcenter - vært ved EM år 2001 Godt gemt et sted i Nørresundby ligger Lønrang Bowling Center, som er Danmarks største bowlingcenter, Trods beliggenheden - er stykke uden for midtbyens hektiske aktivitet - er bowlingcentret med sine 30 baner et velkendt og ikke mindst anerkendt sted, Lovvang Bowling Center er nemlig udpeget til at være vært for EM i bowling i ar 200 i, og selvom bowlingcentret ikke er uvant med store arrangementer. bliver det en virkelig sror opgave for de lokale bowlingspillere.

Europamesterskabet er europæisk bowlings største turnering og afholdes hvert fjerde ar, EYl 2001 bliver ikke bare en stor begivenhed for Lovvang Bowling Center, men også for Aalborg By, idet der forvenres deltagelse fra ca. 30 lande,

Sport for publikum Forberedelserne til arrangementet har været i gang længe, og ledelsen i Levvang Bowling Center bruger kæmpearrangementer til at lotte en række opgaver,

som har været på ønskesedlen i længere tid, Det har bl.a. længe været et ønske at gøre bowlingsporren til en mere publikurasvenlig sportsgren, og dette forsøges opnået ved hjælp af er bedre scoresystem. Scoresystemet skallobende give publikum et billede af den aktuelle stilling i hallens bowlingkampe eller turneringer, Hidtil har publikum måttet tobc fra den ene ende af hallen til den anden for at fa overblik over resultaterne.

Aktivitetscenter for alle Løvvang Bowling Center er også andet end organiseret klubbowling. Den sterste aktivitet i bowlingcentret er hallens firmaturnering. som har deltagelse af mere end 200 hold fra byens virksomheder og foreninger, Turneringen. som har 30 år på bagen, er indrettet med en række-inddeling,

som gor

andre bowlere på samme niveau.

l tilknytning til halturneringen har de mange hold også en fast ugentlig træningstid i bowlingcentret. Levvang Bowling Center fungerer således også som et aknvttetscenter for en lang række sociale organisationer, pensionistforeuinger, ældreorganisationer, handicaporganisationer samt bom og unge. Et stort arbejde omkring børne- og ungdomsbowling varetages særligt af klubberne i Lovvang Bowling Center, Bowlingklubberne stenhuset, LBC og Chok skaber trygge rammer omkring bowlingsporten og tilbyder en række muligheder for at udvikle sig som bowlingspiller, giver muligheder for at deltage i rumeringer mod andre ungdomshold samt giver en række fælles oplevelser hjemme i centret eller på udflugter med holdet.

LØVVANGI. BOWLING • CENTER' "~ ~ løvbakken ' 9400 Nø;resundby Fax 9817 68 99 Danmarks største bowlinghal med

30

velplejede

--

baner

ÅBNINGSTIDER kl. 14-22 , Manoag Tirsdag k!. 14-221 kl.,IO---23 Onsdag 1d,14-22 Iorsdan ked,gkl14-23 kl. 10---22 Lørdag k!. 10-22 Sondog BANERESERVATION

9817 68 22

det muligt for alle at mode

Seniorbowling: Bedsteforældre med slaw i 'v. lægger vægt på det sociale samvær, men vi er hovedsageligr konkurrence, mennesker!-. Sådan siger K, IV. Christensen. som er medlem af seniorbowlingklubben Veteranerne. som hver onsdag spiller i Lovvang Bowling Center. Klubben er med sine snart 15 ar på bagen den ældste seniorbowlingklub i Aalborg og tæller i dag 60 medlemmer, Bowling er inden for de senere ar blevet det helt store tillobssrykke for folk iden 3. alder. og vereranerne

er

bare en af flere seniorbowlingklubber. Til trods for. at Lovvang Bowling Center med sine 30 baner er landets srorste bowlinghal. er

det ikke altid helt nok for scruorklubberne, Interessen for at spille bowling i seniorklub er nemlig så stor, ar nogle af klubberne ligefrem har vcnrelisrcr, Konkurrencen er ofte i hejsæder. og flere af seniorklubberne spiller også mod hinanden, »Vi har turneringer med veteranerne og BK 92«, fortæller xtax Sørensen. som selv spiller i Guldnålene. en bowlingklub for pensionerede tjenere, 'Vi har spillet i mange år og er meget ivnge bowlere, og jeg vil nærmest sige. at den eneste undskyldning for ikke at komme til træning er er brækker ben eller vand i lungeme-, siger ,\1ax sorensen grinende,

"la, ældre mennesker er mere hårdfore end nutidens unge. Vi rager afsted trods

skavanker«, indskyder Erik xorgaard fra Aktivitetscentret Smedegården. Mange af de nye klubber har redder i netop byens mange aktivitetscentre for ældre mennesker, fra vejgaards ro akriviætscentre kommer hver mandag hele 100 seniorbowlere og bruger i en time næsten alle banerne i hallen, "Vores medlemmer er lige s,i rossede med at spille bowling, Mange af dem spiller endda udover vores ugentlige klubdage. fortæller Gitre Mortensen fra ve]gaards Aknve Klub, l de forholdsvis nye klub-

ber er konkurrencen ikke så højt prioriteret, Her er det primært der sociale samvær, der samler folk, "Det er lige meget, om vi "ælter 5, 7 eller 10 kegler i vores klub-, siger Poul Norregaard fra Annebergcentret. som hver uge stiller med 30 aktive pensionistbowlere, -Egentlig er det jo

ærgerligt, hvts man vælter alle ri kegler i forsre slag, for så bhver man snydt for er Slag", siger han smilende, Foruden at "ære landets største bowlinghal med god plads til der sociale samvær for og efter bowlingsptller, er Lovvang Bowling Center også landets billigste bowlinghaL

•••••• - på vrti mod '1Ye mål

11

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Profile for bowleren
Advertisement