Page 98

PIGER 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2. 3.

PUSLINGE Helen Pedersen Mette Andersen Lene Nielsen Ingen deltagere Jane Christensen Charlotte Staszak Susanne Christensen Christina Clasen Pernille Rasmussen Pernille Ramdal Anja Johansson Tanja Rasmussen Ingen deltagere Ingen deltagere Janina Grabbe Ingen deltagere Louise Bielefeldt Nanna Grønnemose Nanna Grønnemose Camilla Bruhn Ditte Bjerregaard

PIGER PAR 1981 Anita D. Nielsen Annette Pederesn Pia Rasmussen 1982 Heidi Benneke Ann Kaas Larsen 1983 Marianne ten Veen 1984 Heidi Benneke Marianne ten Veen Helle Andersen 1985 Pia Rasmussen Marianne Staszak 1986 Charlotte Staszak 1987 Lene Nielsen Charlotte Staszak 1988 Majbritt Pedersen Karina Pedersen Maybritt Pedersen 1989 Karina Pedersen 1990 Karina Pedersen Charlotte Staszak 1991 Anja Johansson Charlotte Staszak 1992 Anja Johansson Pernille Ramdal Pernille Ramdal 1993 Anne Kofoed 1994 Pernille Ramdal Pernille Hjort 1995 Anja Johansson Linda Hansen 1996 Sandra Røygaard Bettina Nielsen 1997 Anja Nielsen Sanne Hansen

96

1998 Smut OBwK Brasina

2. 3.

Brasilia Fraugde Brasilia BCM BCM BCM Top 10 BCM

Top 10 VBK Svendborg Svendborg BK Melfar BCM

City Brasilia OBwK Brasilia Top 10 Top 10 Top 10 Brasilia Fraugde Brasilia Fraugde Top 10 Top 10 Top 10 Top 10 BCM BCM BCM Brasilia Top 10 BCM VestfynsBK

Anja Nielsen Sanne Hansen Signe Grønnemose Heidi Petersen Sabine Olsen Camilla Bruhn

BCM Svendborg BK Melfar

DRENGE YNGLINGE 1977 Leif Knudsen Palle Madsen 1978 1979 Dennis Steffensen Michael Møller 1980 Sonny Jensen 1981 1982 Thomas Buch 1983 Søren Sørensen 1984 Jørn Brandt 1985 Sten Hansen Michael Mikkelsen 1986 1987 Jan Christiansen Steen Rasmussen 1988 1989 Jan Biltoft 1990 Jack Kristensen 1991 Morten Andersen 1992 Søren Ahman Morten Andersen 1993 1994 Martin Poulsen Martin Poulsen 1995 Martin Wozny 1996 Martin Wozny 1997 Michael Hansen 1998 2. Daniel Andersen 3. Claus Sørensen

Top 10 Top 10 HHH Top 10 Top 10 Smut Top 10 Fraugde Brasilia Smut Brasilia Brasilia Top 10 Fraugde Fraugde BCM BCM BCM BCM BCM BCM City Bowling Top 10 BCM

DRENGE JUNIORER 1977 Johnny Knudsen Johnny Knudsen 1978 1979 Henrik Bondo Claus Enemark 1980 Søren Sørensen 1981 1982 Henrik Bondo 1983 Henrik Bondo Thomas Hansen 1984 Thomas Hansen 1985 Thomas Hansen 1986 Jack Kristensen 1987 Søren Ahman 1988 1989 Søren Ahman Frank Rasmussen 1990 1991 Anders Kirkebye Martin Poulsen 1992 Anders Kirkebye 1993 1994 Martin Wozny Martin Wozny 1995 Thomas Laugesen 1996 Mike Fraser 1997 Jesper Laugesen 1998 2. Brian Bai Andersen 3. Brian Kristensen

Top 10 Top 10 Smut Top 10 Brasilia Smut Smut Top 10 Top 10 Top 10 Fraugde Smut Smut Top 10 Fraugde BCM BCM BCM BCM Svendborg Svendborg Svendborg City Bowling Top 10

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement